Краєзнавчі видання у фондах ЛОУНБ

 1. Книга протоколів музичного товариства імені Миколи Лисенка (1922-1939 рр.) [Текст] / упор. Я. Горак ; М-во культури України ; Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка, каф. теорії музики ; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові ; Мемор. музей Ст. Людкевича у Львові. — Львів : Апріорі, 2019. — 510 с. — ISBN 978-617-629-533-4.
 2. Лепкий Б. С. Мазепа [Текст] : трилогія. Мотря: іст. повість / Б. С. Лепкий ; упоряд. Р. Горак. — Львів : Червона Калина, 1991. — 387 с. — (Іст. б-ка "Дзвона", Ч. 6). — ISBN 5-7707-0697-Х-4 : 13.90 грн.
 3. Свєнціцький Іларіон [Текст] = Ilarion Svientsits'kyi : біобібліографічний покажчик / уклад. Л. Панів ; авт. передм. Л. Коць-Григорчук ; ред. В. Кметь ; Міністерство освіти і науки України ; Львівський націоналний університет ім. І. Франка. — 2-ге вид., доповн. розширене. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 678 с. : 32 с. фото. — (Українська біобібліографія. Нова серія. : Біобібліографія вчених університета, Чис. 27). — ISBN 978-966-613-654-4 : 29.86 грн.
 4. Мельник Я. ,,, І остатня часть дороги [Текст] : Іван Франко в 1908 - 1916 роках / Я. Мельник ; авт. передм. Є. Пшеничний. — Вид. 2-е, випр. і доповн. — Дрогобич : Коло, 2016. — 438 с. : іл. — Покажч. імен: с. 414 - 425. — ISBN 978-617-642-265-5 : 110.00 грн.
 5. ... Відданий Богові та Україні [Текст] / упоряд. Г. Фалик. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 88 с. : фотогр. — ISBN 978-966-553-977-3 : 15.00 грн.
 6. Бенедишин Л.Є. ... Віще, неповторне, головне [Текст] : поезія / Л. Є. Бенедишин. — Львів : Край, 2010. — 122 с. : іл. — ISBN 978-966-547-329-9 : 18.00 грн.
 7. Вовк І.В. ... І все ж - неопалима [Текст] : поезії / І. В. Вовк. — Львів : Логос, 2000. — 84 с. — ISBN 966-7379-25-6 : 10.00 грн.
 8. Фляк Ю. ... І знайшла Того, Кого любить моє серце. Життя сестри Анни Глови, СНДМ, української "Терези від Дитятка Ісус" [Текст] / Ю. Фляк. — Львів : Добра книжка, 2016. — 72 с. : іл. — 16.00 грн.
 9. Пальцун В.А. ... І про замах на тещу [Текст] : смішні оповідки і дивні пригоди / В. А. Пальцун. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 128 с. : іл. — ISBN 978-966-665-921-0 : 22.00 грн.
 10. Дальнич В.М. ... І совість джерельно квітне [Текст] : поезія / В. М. Дальнич. — Львів : Каменяр, 2009. — 144 с. — ISBN 978-966-607-059-6 : 12.00 грн., 13.00 грн.
 11. ... У звуках музики свої лишили знаки [Текст] : Збірник статей на пошану викладачів-професорів кафедри теорії музики / ред.- упоряд. О. Письменна. — Львів : Вид. Т. Тетюк, 2018. — 147 с. : фото.
 12. Гринчук Р.З. ... Я нічого тобі не скажу...Калічки [Текст] / Р. З. Гринчук. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 40 с. — ISBN 978-966-397-121-8 : 10.00 грн.
 13. Проненко Ю. В. ...І мить життя [Текст] : поезія, проза, живопис / Ю.В. Проненко. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — 256 с. : 62 с. іл. — ISBN 966-8293-97-5 : 10.24 грн.
 14. Залізняк Б. В. ...І світ кудись летів [Текст] : поезії / Б. В. Залізняк. — Львів : Каменяр, 2001. — 96 с. — ISBN 5-7745-0885-4 : 3.00 грн.
 15. Лаба В. ...Не пийте, хлопці,- Вкраїна просить... [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в, 1996. — 47 с.
 16. Вітер Р. 'Кожен колір - кохання' [Текст] : поезія / Р. Вітер. — Львів : Армія України, 2000. — 112 с. : іл. — ISBN 966-7706-08-7 : 4.00 грн.
 17. Павличко Я. "... із таємних письмен" [Текст] : поезії / Я. Павличко. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 44 с. : іл. — ISBN 978-966-665-626-4 : 10.00 грн.
 18. Павличко Я. "... Із таємних письмен" [Текст] : поезії / Я. Й. Павличко ; графіка В. Мельник. — Львів : Сполом, 2011. — 41 с. : іл. — ISBN 978-966-665-626-4 : 15.00 грн.
 19. Кравець Я.І. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка [Текст] / Я. Кравець. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 230 с. — ISBN 978-617-10-0018-3 : 50.00 грн.
 20. Шморгун О. "Благословенна будь, моя далека і єдина..." [Текст] / О. Шморгун. — Львів : Зерна, 1995. — 32 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна"). — 0.50 грн.
 21. "Блажен той муж...". Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького 29.07.1865-1.11.1944 [Текст] : фотоальбом до 150-ї річниці від дня народж. Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького / автор. ідеї та кер. проекту П. Мелень ; упоряд. Д. Турків. — Львів : Манускрипт, 2015. — 196 с. : 300 іл. — ISBN 978-966-2067-25-5 : 370.00 грн.
 22. "В її творах б'ється просте людське серце...": Еліза Ожешко [Текст] : пам'ятка користувачеві / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. В. Лук'яненко ; ред. С. В. Стадник ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 23. "Вірю в силу духа" [Текст] : метод. матеріали до 160- річчя від дня народж. Івана Франка / ЛОУНБ ; упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, ред. О. Букавіна. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 46 с. — (Поборники державності України). — 20.00 грн.
 24. Малик Ярослав Йосипович (1945-14.12.2016) "Галицьке дійство" більшовиків у 1920 році. Нариси історії Галицької СРР [Текст] : монографія / Я. Малик ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Львів : ПАІС, 2012. — 120 с. — Бібліогр.: с. 111-118. — ISBN 978-966-1585-80-4 : 20.00 грн.
 25. "Дванадцятка". Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття [Текст] : антологія урбаністичної прози / авт. проект, вступ. слово, наук. ред. В. Ґабор. — Львів : Піраміда, 2006. — 344 с. — (Приватна колекція). — ISBN 966-8522-70-2 : 45.00 грн.
 26. "Дванадцятка". Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття [Текст] : Антологія урбаністичної прози / авторський проект, вступ. сл., наук. редагування В. Габор. — Львів : Піраміда, 2006. — 339 с. : іл. — (Видавничий проект "Приватна колекція" : Українська літературна спадщина). — ISBN 966-8522-70-2 : 45.00 грн.
 27. Шевчук В. "Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко [Текст] : Розмисел / В. Шевчук. — Львів : СПОЛОМ, 1998. — 64 с. — ISBN 966-7445-03-8 : 1.00 грн.
 28. Мірчук П. "З мого духу печаттю" [Текст] : у 25-ліття боротьби ОУН / П. Мірчук. — Ню Йорк; Торонто : Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, 1954. — Ліга Визволення України. — 30 с. — 10.00 грн., 3.00 грн., 5.00 грн.
 29. Франко І.Я. "Зів'яле листя" (1896) [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко ; Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло", Українська спілка інвалідів. — Київ, 2016. — 46 с. — 74.29 грн.
 30. Франко І.Я. "І знову бачу тя, село моє родинне..." [Текст] : вибр. праці І. Франка про Нагуєвичі / І. Я. Франко ; упоряд. В. Галик ; МОН України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Коло, 2007. — 144 с. — ISBN 978-966-7996-49-9 : 12.00 грн.
 31. "І хресний шлях - у полум'ї свічі, вінку терновім і вогні калини" [Текст] : [посібник] : до 120-річчя від дня народж. Йосифа Сліпого / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , І. Ю. Лешнівська, Г. В. Москович ; ред. М. Лісецька. — Львів : ЛОУНБ, 2013. — 74 с. — (Галицькі митрополити). — 10.00 грн.
 32. Петренко М. Є. "Крізь час, коли падали зорі..." [Текст] : поезія, новели, притчі, фрашки, пісні, дитячі вірші, спогади, відгуки, листи / М. Є. Петренко. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — 258 с. : іл. — ISBN 966-397-004-9 : 1.24 грн., 20.00 грн.
 33. Неборак В.В. "Літаюча голова" та інші вірші [Текст] = The Flying Head and Other Poems / В. В. Неборак ; пер. англ., авт. передмови та приміт. М. Найдан. — Львів : Срібне слово, 2005. — 303 с. — ISBN 966-8399-02-1 : 12.12 грн., 46.20 грн.
 34. Іванович М. "Мав Пес буду..." [Текст] : байки, билиці-небилиці і т. і. / М. Іванович. — Львів : БОНА, 2016. — 116 с. — ISBN 978-966-2626-48-3 : 25.00 грн.
 35. "Ми любили Вас всіх, та найдужче - свою Україну". Революції Гідності присвячується [Текст] : методико-бібліографічні матеріали / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, уклад. бібіліогр. частини І. Зінченко, уклад. бібіліогр. частини О. Григорчук, ред. О. Букавіна. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 79 с. : іл. — 50.00 грн.
 36. "Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 / ЛНУ ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівняльного літ-ва. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 512 с. — (Українська філологія: школи, постаті, проблеми). — ISBN 978-966-613-830-2. — ISBN 978-966-613-829-6 (сер.) : 37.00 грн.
 37. Корнійчук В.С. "Мов органи в величному храмі..." [Текст] : контексти й інтертексти Івана Франка (порівняльні студії) / В. С. Корнійчук ; ЛНУ ім. І. Франка, Міжнар. асоціація франкознавців. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 304 с. — (Франкознавча серія / Львів. від-ня Ін-ту л-ри ім Т.Г. Шевченка ; Вип. 8). — ISBN 966-613-495-0 : 40.00 грн.
 38. "Музична україніка" [Текст] : (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 лютого 2018 р. м. Дрогобич / Міністерство культури України, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент з питань культури, національностей та релігії, Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Львівське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, Дрогобицький музичний коледж ім. Василя Барвінського, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Інститут музичного мистецтва ; ред.-упоряд. О. Сеник. — Львів : Растр-7, 2018. — 143 с. — ISBN 978-617-7497-53-9 : 50.00 грн.
 39. "Нам пора для України жить". До 150-річчя від дня народж. І. Франка [Текст] : посібник / Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., ЛОУНБ ; укл. і наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; ред. О. Букавіна. — Львів : Ліга-Прес, 2006. — 44 с. — (Поборники державності України). — 5.59 грн.
 40. "Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати..." [Текст] : реком. список л-ри до 100-річчя від дня народж. Катерини Зарицької / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. Д. Дигас. — Львів : б.в., 2014. — 12 с. — Бібліогр.: с.9. — 5.00 грн.
 41. Онишко Л. В. "Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати..." Катерина Зарицька в українському ноціонально-визвольному русі [Текст] / Л. Онишко. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. — 926 с. — (Літопис УПА. Серія "Бібліотека" ; Т. 8). — Бібліогр.: с. 847. - Покажч.: с. 875. — ISBN 978-966-2105-04-9. — ISBN 978-1-897431-04-7 : 52.00 грн.
 42. "Не треба слів! Хай буде тільки діло! Його роби - спокійний і суворий": Олена Теліга [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд.: Л. С. Рудик, Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 43. Стельмах Б. М. "Ночі Коматі" Рубоко Шо [Текст] : еротика / Б. М. Стельмах ; худож. Н. Кирилова. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 72 с. : іл. — ISBN 978-966-665-467-3 : 4.14 грн.
 44. "Обніміться ж, брати мої" [Текст] : зб. поезій / Львів. крайове т-во "Рідна школа", Львів. обл. Мала Акад. наук ; ред. П. І. Сікорський. — Львів : Корпан Б.І., 2014. — 160 с. — ISBN 978-966-665-762-9 : 24.00 грн.
 45. Кулиняк Д. і. "Од Калниша вісті..." [Текст] : іст.-док. повість / Д. І. Кулиняк ; упоряд. В. Зленко ; худож. О. Яцун. — Київ : Київська правда, 2004. — 344 с. : іл. — ISBN 966-7270-41-6 : 11.04 грн.
 46. "Особые папки" Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944-1948 рр. [Текст] = The personal files of Stalin and Molotov on National-Liberation Struggle in Western Ukraine (1944-1948) : зб. док. / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського, Львів. відділ. Канад. ін-т укр. студ. Альберт. ун-т ; упоряд.: Я. Р. Дашкевич, В. Кук. — Львів : Піраміда, 2010. — 592 с. — Імен. покажч.: с.495-560. - Географ. покажч.: с.561-590. — ISBN 978-966-441-169-8 : 78.00 грн., 80.00 грн., 83.00 грн.
 47. Швагуляк М.М. "Пацифікація". Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність [Текст] / М. М. Швагуляк ; Ін-т українознавства. — Львів, 1993. — 52 с. — ISBN 5-7702-0522-9 : 8.00 грн.
 48. Цельняк І.Р. "Переселенці": тисячолітня дорога Холмщини, Підляшшя, Надсяння і Лемківщини [Текст] : історична розповідь / І. Р. Цельняк. — Львів : Край, 2009. — 409 с. : a-ил. — Бібліогр.: с.401-406. — ISBN 978-966-547-317-6 : 70.00 грн.
 49. Стась А. О. "Підземний факел" [Текст] : повість / А. О. Стась. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1960. — 180 с. — 4.50 грн.
 50. "Празька школа" львівських композиторів [Текст] / упоряд. Л. Кияновська. — Львів : Тетюк Т. В., 2014. — 160 с. : іл. — ISBN 978-966-97368-3-3 : 45.00 грн.
 51. "Празька школа" львівських композиторів [Текст] / упоряд. Л. О. Кияновська. — Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2014. — 159 с. : портр., іл. — ISBN 978-966-97368-3-3 : 45.00 грн.
 52. "Прийти і вмерти на своїй землі": Романові Шухевичу присвячується [Текст] : посібник / ЛОУНБ ; упоряд.: І. Ю. Лешнівська, О. В. Шматько, Л. С. Рудик ; ред. О. Букавіна. — Львів : [б.в.], 2008. — 88 с. — (Поборники державності України). — Імен. покажч.: с.75-83, - Географ. покажч.: с.83. — 12.00 грн.
 53. Ковба Ж.М. "Просвіта" - світло, знання, добро і воля українського народу [Текст] / Ж. М. Ковба. — Дрогобич : Відродження, 1993. — 128 с. : іл. — ISBN 5-7707-5174-6 : 7.56 грн.
 54. "Себе шукаю я не в спокої - в роботі" [Текст] : метод.-бібліогр матеріали до 70-річчя від дня народж. Богдана Ступки / ЛОУНБ ; упоряд. Н. В. Письменна ; наук. ред. і авт. прогр. презентації І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 16 с. — 10.00 грн.
 55. Калинець Л. "Слідами" Івана Франка на Ходорівщині [Текст] / Л. Калинець. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 81 с. : a-фот. — ISBN 978-966-486-038-0 : 16.00 грн., 7.29 грн.
 56. Шегедіна Е. Й. "Сузір'я гончих псів" [Текст] : поезії / Е. Й. Шегедіна. — Львів : Сполом, 1998. — 128 с. — ISBN 966-7445-08-9 : 2.52 грн.
 57. "Українкою ж я народилася...": Оксана Білозір [Текст] : методико-бібліографічні матеріали / упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, упоряд. (бібліографія) Н. В. Письменна, ред. О. І. Букавіна. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 24 с. : фотогр. — (Славетні галичани). — 25.00 грн.
 58. "Українська музика" Антона Рудницького [Текст] : Історично-критичний огляд чи пасквіль?. — Чікаґо : Комітет Оборонців Української Культури, 1964. — 60 с. — 12.00 грн., 3.50 грн.
 59. Чайківський Б.В. "Фама". Рекламна фірма Романа Шухевича [Текст] / Б. Чайківський ; Центр досліджень визвольного руху. — Львів : Мс, 2005. — 102 с. — ISBN 966-8461-10-X : 6.86 грн., 7.00 грн.
 60. "Феномен дерев'яної церкви" [Текст] : зб. ст. Міжнар. наук. конф. (у контексті укр.-пол. транскордонного подання групи церков Карпатського регіону до Списку Світової Спадщини ЮНЕСКО) / Львів. обл. держ. адміністрація, Львів. обл. рада, Нац. Ін-т Спадщини М-ва Культури та Нац. Спадщини Польщі ; ред. В. П. Герич. — Львів : Растр-7, 2012. — 178 с. — ISBN 978-966-2004-71-7 : 12.00 грн., 40.50 грн.
 61. Пшеничний В. М. "Хай завжди буду я!" [Текст] : світ очима і вустами дітей / В. М. Пшеничний. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 64 с. — ISBN 966-665-368-0 : 2.50 грн.
 62. "Християнин може і повинен бути патріотом...[Андрей Шептицький] [Текст] : посібник / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , І. Ю. Лешнівська ; ред. О. Букавіна. — Львів : [б.в.], 2007. — 74 с. : іл. — (Галицькі митрополити). — Імен. покажч.: с.66-69, - Географ. покажч.: с.70. — 6.75 грн.
 63. Голдрич О. "Черемош" на американському континенті [Текст] : сторінки щоденника / О. Голдрич. — Львів : Логос , 2000. — 114 с. : 26 с. іл. — ISBN 966-7379-33-7 : 3.50 грн.
 64. "Черемошу" грають хвилі... [Текст, образотворчий матеріал] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Громадська орг-ція "Друзі "Черемошу" ; за ред. О. І. Масляника. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. — 216 с. : [24] c. фот. кольор., фот. — ISBN 978-617-10-0063-6 : 50.00 грн.
 65. "Чорна Індія" "Молодої Музи" [Текст] : антол. прози та есеїстики / упоряд., ред. В. Ґабор. — Львів : Піраміда, 2014. — 352 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-335-7 : 85.00 грн., 90.00 грн.
 66. Синяк Д. "Шахрайські" експерименти чесного журналіста [Текст] / Д. Синяк. — Львів : Піраміда, 2005. — 200 с. : іл. — ISBN 966-8522-49-4 : 29.00 грн.
 67. "Щедрик" [Текст] : [посібник] / упоряд. М. М. Проць ; Л. О. Яцьків ; В. П. Мірчук ; худож. М. Мірчук ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 1994. — 64 с. — 1000.00 грн.
 68. Пшеничний В. М. "Щоб яєчко вилилося і усміхнулося" [Текст] : світ очима і вустами дітей / В. М. Пшеничний. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 52 с. — ISBN 978-966-665-447-5 : 2.50 грн.
 69. "Юність". Заслужений ансамбль танцю України [Текст] = "Yunist". Honored dance ensemble of Ukraine = "Junist". Verdientes tanzensemble der Ukraine / текст, фото З. Адамович ; ідея, фото О. Масна-Чала ; англ. пер. Х. Рудницька ; німець. пер. О. Жолудова. — Львів : Галицька ви-ча спілка, 2023. — 155 с. : іл. — ISBN 978-617--8092-59-7 : 200.00 грн.
 70. "Я ваша!.. Сеї ж я землі дитина": Уляна Кравченко [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд.: Л. С. Рудик, Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 71. "Я додому іду..." [Текст] : з творчої спадщини композитора-піснетворця / Батенчук, Ярослав. — Львів, 2015. — 90 с. — ISBN 978-966-02-7575-1.
 72. Колодинська Л. С. "Я не фройлян!" [Текст] : документальна повість / Л. С. Колодинська. — Львів : Каменяр, 1996. — 104 с. — ISBN 5-7745-0680-0 : 2.04 грн.
 73. Мікулі К. [Вибрані твори] [Ноти] = [Ausgewählte Werke] : навч. посібник до курсу "Музичне краєзнавство" / К. Мікулі ; уклад., вступ. ст. О. В. Залуцький. — 2-е вид., доп. — Чернівці : Книги - ХХІ, 2008. — 140 с. — (Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія = Musikheimatforschung der Bukowina- Chrestomatie ; Вип. 5). — ISBN 978-966-2147-58-2 : 18.00 грн.
 74. Дацьків М.З. 10 років шаховому клубу "Вежа-шах" [Текст] : буклет / М. З. Дацьків. — Львів : [б.в.], 2006. — 10 с. — 5.00 грн.
 75. Чорновол І. П. 100 видатних львів'ян [Текст] / І. П. Чорновол. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 444 с. : іл. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-060-1; (978-966-486-061-8 (серія)) : 63.00 грн.
 76. Чорновол І.П. 100 видатних львів"ян [Текст] : есеї / І. П. Чорновол. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 445 с. : a-фот. — (Львівська сотня). — Бібліогр.: с.425-440. — ISBN 978-966-486-060-1 (978-966-486-061-8(cерія)) : 35.00 грн., 61.00 грн., 70.00 грн.
 77. Чорновол І.П. 100 видатних львів"ян [Текст] : есеї / І. П. Чорновол. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 448 с. — (Львівська сотня). — Бібліогр.: с.425-440. — ISBN 978-966-486-060-1. — ISBN 978-966-486-061-8 (сер.) : 60.00 грн., 63.00 грн.
 78. Яремко І.Я. 100 персон львівського спорту [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 387 с. : фотогр. — (Львівська сотня). — Імен. покажч.: с.373-382. — ISBN 978-966-486-079-3 (978-966-486-061-8(серія)) : 40.00 грн., 60.00 грн.
 79. Яремко І.Я. 100 персон львівського спорту [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 392 с. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-079-3. — ISBN 978-966-486-061-8 (сер.) : 40.00 грн.
 80. Яремко І.Я. 100 років львівського олімпізму [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 336 с. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-120-2. — ISBN 978-966-486-061-8 (сер.) : 50.00 грн., 65.00 грн.
 81. Яремко І.Я. 100 років львівського олімпізму [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 336 с. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-120-2. — ISBN 978-966-486-061-8 (сер.) : 50.00 грн.
 82. Яремко І.Я. 100 футболістів Львова (персони львівського футболу) [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 380 с. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-119-6. — ISBN 978-966-486-061-8 (сер.) : 50.00 грн., 70.00 грн.
 83. 100 церков Нагірних [Текст, образотворчий матеріал]. Ч. 2-га : Церкви Євгена Нагірного / авт. ідеї та проекту, авт. ст. Х. Лев, авт. ідеї та проекту, авт. ст. Н. Філевич, авт. ст., авт. наук. текстів до фот. В. Слободян, пер. англ. М. Андрейчик. — Львів, 2015. — 131 с. : кольор. іл. — 195.00 грн.
 84. 100-річчя від дня народження генерала Романа Шухевича і 65-річчя від створення Української Повстанської Армії [Текст]. — Торонто : Український Культурний Центр, 2007. — 20 с. : фотогр. — 6.00 грн.
 85. Чабан В. 111 надреальних історій [Текст] / В. Чабан. — Львів : Кобзар, 2004. — 116 с. — ISBN 966-559-027-8 : 11.64 грн.
 86. Чарнецький М.О. 12 каменів духовного життя [Текст] : [повчання] / М. Чарнецький ; упоряд. А. Рондяк ; літ. ред. М. Зінько. — Львів : Скриня, 2014. — 96 с. — ISBN 978-966-270-648-2 : 10.00 грн.
 87. Лемко І. 1243 вулиці Львова (1939-2009) [Текст] / І. Лемко, В. Михалик, Г. Бегляров. — Львів : Апріорі, 2009. — 528 с. : фотогр. — Довідковий покажч. вулиць, площ, і районів Львова: с.510-526 . — ISBN 978-966-2154-24-5 : 65.00 грн., 80.00 грн.
 88. 130 років праці для України [Текст] / Наук. т-во ім. Шевченка ; ред., авт. тексту О. Романів , ред. О. Купчинський. — Львів : друк : [Місіонер], 2003. — 40 с. : фотогр. — 10.00 грн.
 89. Бачинський А.М. 140 децибелів тиши [Текст] : для серед. шк. віку / А. М. Бачинський . — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 128 с. — ISBN 978-617-679-167-6 : 40.00 грн.
 90. 140-річчю Наукового товариства Імені Шевченка присвячується [Текст] / З. Служинська, Л. Матешук-Вацеба ; Лікарська комісія НТШ. — Львів : ЛК НТШ, 2013. — 56 с. — 15.00 грн.
 91. 1988 рік. Новітнє відродження України. До 25-річчя з часу створення Товариства української мови [Текст] : пам'ятка користувачеві / Львів. ОУНБ ; упоряд. Л. Колодій ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. І. Сварник. — Львів, 2013. — 10 с. — 3.00 грн.
 92. Чорновол І.П. 199 депутатів Галицького сейму [Текст] / І. П. Чорновол. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 225 с. : фотогр. — (Львівська сотня). — Бібліогр.: с.196-214. - Імен. покажч.: с.215-224. — 26.00 грн.
 93. 2. Виставка української фотографіки (Львів грудень 1931) [Текст]. — Львів : Укр. Фотографічне Т-во, 1931. — 25 с. : іл. — 19.92 грн.
 94. 20-річчя Галицького академічного камерного хору [Текс та іл.] / кер. проекту, автор тек. Б. Паньків. — Львів, 2012. — 27 с.+ диск : іл. — 50.00 грн.
 95. Гентош І.М. 200 пострілів на ПМ [Текст] : пародії / І. М. Гентош ; худ. І. Токарська. — Львів : Каменяр, 2012. — 318 с. : іл. — ISBN 978-966-607-192-0 : 48.00 грн.
 96. Петришин П.В. 200 років родоводу Петришин 1815-2015 в с. Гірське (Горуцько) Миколаївського району, Львівської області Україна, Галичина [Текст] / П. В. Петришин. — [Львів], 2015. — 208 с. : іл. — 50.00 грн.
 97. Гуменюк Р. 21-й сніг [Текст] / Р. Гуменюк. — Львів : Піраміда, 2015. — 132 с. — ISBN 978-966-441-383-8 : 35.00 грн.
 98. Чабан В. 222 надреальні короткі історії [Текст] / В. Чабан. — Львів : Кобзар, 2003. — 244 с. : іл. — ISBN 966-559-111-8 : 25.00 грн.
 99. 25 - ліття українського лікарського товариства і медичної громади [Текст] / НТШ. — Репринт. вид. — Львів : НТШ, 2009. — 131 с. — (Нова медична бібліотека ; Вип.9). — ISBN 978-966-1633-11-6 : 40.00 грн.
 100. Петришин П.В. 25 років (20 травня 1990 р. - 20 травня 2015 р.) Безперервного керівництва сільськогосподарською організацією (колгосп ім. Мічуріна, ВСГК "Горуцький" і СГ ТзОВ "Горуцьке") [Текст] / П. В. Петришин. — Гірське, 2015. — 39 с. — 15.00 грн.
 101. Лаба В.П. 25 років на службі галичан [Текст] : покажч. краєзнавчих публікацій у періодичних виданнях та окремих видань автора за 1984-2009 роки / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2009. — 48 с. : іл. — 10.00 грн.
 102. 25 років профспілці працівників нафтової і газової промисловості [Текст]. — Львів : Панорама, 2002. — 80 с. : іл. — ISBN 966-8084-11-Х : 1.46 грн.
 103. Стецько Я.С. 30 червня 1941 проголошення відновлення державности України [Текст] / Я. С. Стецько ; ред. І. Вараниця ; авт. передмови Д. Донцов. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1967. — 466 с. : a-фот. — (Політична Бібліотека Ліґи Визволення України ; Ч.26). — 20.00 грн., 32.40 грн., 56.00 грн.
 104. Вдовиченко Г.К. 36 і 6 котів [Текст] : вусато-хвостата історія для дітей / Г. К. Вдовиченко ; худож. Н. Гайда. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 136 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-129-4 : 75.00 грн.
 105. Кіяновська М. Я. 373 [Текст] / М. Кіяновська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 272 с. — ISBN 978-617-679-081-5 : 40.00 грн.
 106. Павлишин Р. 50 історій про життя [Текст] / Р. Павлишин. — Львів : Піраміда, 2014. — 236 с. — ISBN 978-966-441-369-2 : 28.00 грн., 33.00 грн.
 107. 50 років Народному ансамблю пісні і танцю "Лемковина" [Текст] / авт.- упоряд. О. Падовська. — Львів : Растр-7, 2019. — 227 с. : іл. — ISBN 978-617-7726-84-4.
 108. 60 років кафедрі фізвиховання та спорту Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка ; ред. Р. Р. Сіренко ; уклад.: Л. В. Левків, В. Т. Франкович. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 70 с. — 15.00 грн.
 109. Петрик П. 60-ліття "Просвіти" у Львові [Текст] : реферат / П. Петрик. — Ксерокоп. — Львів : Просвіта, 1928. — 14 с. — (Вид-во Т-ва "Просвіта" ; ч. 741). — 3.00 грн.
 110. Гата Е. 7 таємниць королівства Красолі [Текст] / Е. Гата ; ред. М. Мартиняк ; худож. І. Біликівський. — Львів : БаК, 2015. — 234 с. — ISBN 978-966-2227-36-9 : 55.00 грн.
 111. Кіт В.М. 70 років божих благословінь [Текст] : іст. нарис Першої Львів. Церкви Християн Віри Євангельської (1936-2006) / В. М. Кіт. — Львів : Афіша, 2012. — 304 с. — ISBN 978-966-325-180-6 : 69.00 грн.
 112. 90-літня Устина Антошик мріє про перемогу України та мир [Текст] : [до ювілею мешканки Старого Самбора, колиш. працівниці місц. друкарні] / редакц. ст. — С. 3 : фот.
 113. Actes de la journee Ivan Franko (Sorbonne, le 12 novembre 1977) [Текст] / L'uer de litterature generale et comparee de L'universite Sorbonne Nouvelle (Paris III), La faculte de philosophie de L'universite ukrainienne libre (Munich, RFA). — Paris; Munich, 1977. — 141 с. — 25.00 грн.
 114. Медвідь Л. AD Hominem [Текст, образотворчий матеріал] / Л. Медвідь. — [Львів], [2021]. — 130 с. : іл. — 180.00 грн.
 115. Mirchuk P. Against the invaders [Текст] : Taras Chuprynka - Roman Shukhevych Commander-in-Chief of the UPA / P. Mirchuk ; transl. from Ukr. by I. Mirchuk ; ed. by M. Kiciuk. — New York : Society of veterans of the Ukr. insurgent army, Inc., 1997. — 159, [7] p. : phot., portr. — Bibliogr.: p. 140-142. — Ind. of names: p. 156-158. — 3.00 грн., 9.54 грн.
 116. Amor omnia vincit! Любов побеждает все! Кохання перемагає все! [Текст] : [альманах] / упоряд.: О. Андронатій, О. Моторний. — Львів : ПАІС, 2016. — 144 с. — ISBN 978-617-7065-53-0 : 35.00 грн.
 117. Гущак І. В. Anna Regina [Текст] = Анна Регіна : поема / І. В. Гущак. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 44 с. — 2.50 грн.
 118. Prokop Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrzędku łacińskiego [Текст] : szkice biogr. / Krzysztof Rafał Prokop. — Biały Dunajec; Ostrzóg : Wołanie z Wołynia, 2010. — 449 с. : il. — ISBN 978-83-88863-49-5 : 54.00 грн.
 119. Костирко В. Ares ta Eros [Образотворче вид.] = Арес, Ерос & Артист : Комплект іл. виставки / В. Костирко ; пер. на англ. Т. Яхонтова ; Льв. галерея мистецтв. — Львів : Аз-Арт, 2002. — 12 с. : 12 іл. — 20.00 грн.
 120. Гата Е. AVE EVA [Текст] : [новела] / Е. Гата . — Львів : БаК, 2012. — 136 с. — ISBN 978-966-2227-16-1 : 21.00 грн., 25.00 грн.
 121. Kotyuk B. Avlos & kifapa [Ноти] = Авлос і кіфара : ricercars, variations and music poems for wind and stringed instruments / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 59 с. — ISBN 978-966-325-193-6 : 25.00 грн.
 122. Kotyuk B. Benedictus [Ноти] = Благословен : Song of Zechariah for Organ / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 7 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 10.00 грн.
 123. Франко І. Я. Boa constrictor. Борислав сміється [Текст] : [повісті] / І. Я. Франко. — Київ : Художня література, 1961. — 320 с. — 0.46 грн.
 124. Bruno Schulz. Horyzont czasu [Текст] = Бруно Шульц. Горизонт часу : katalog wystawy / kuratorzy wystawy: N. Filewycz, G. Józefczuk ; przygotowanie katalogu: G.Józefczuk. — Lublin : Stow. festiwalu Brunona Schulza, 2012. — 64 c : іл. — ISBN 978-83-933063-4-3 : 200.00 грн.
 125. Chiesa dei martiri [Текст] : aiuto alla Chiesa che soffre. № 2 (Marzo 1981). — Konigstein : Werenfried vfn Straaten, 1981. — 15 с. — (Поміч Церкві в потребі). — 3.00 грн.
 126. Krawchuk A. Christian Social Ethics in Ukraine. The Legacy of Andrei Sheptytsky [Текст] / A. Krawchuk. — Edmonton; Ottawa; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1997. — 404 с. — ISBN 1-895937-04-3. — ISBN 1-895571-13-8 : 60.00 грн.
 127. Nicieja S. S. Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986 [Текст] / S. S. Nicieja. — Wyd. 2-ie popr. — Wrocław : Ossolineum, 1989. — 447, [1] c. : іл. — ISBN 83-04-03320-8.
 128. Roszko J. Collegium Maius i jego lokatorzy [Текст] / J. Roszko. — Krakow : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1983]. — 150 с. — (Rodowody). — ISBN 83-03-00072-1 : 10.00 грн.
 129. Couleurs d'Ukraine [Текст, образотворчий матеріал] : catalogue édité à l'initiative de l'Asbl "Association pour la Promotion artistique" à l'occation de l'exposition ''Couleurs d'Ukraine. Peintre de l'Ecole de Lviv" à Bruxelles du 22 novembre 2002 au 5 janvier 2003 / textes D. Paternoster ; traduction (néerlandais) Y. Dhaene ; traduction (ukrainien) T. Shpakovych = Kleuren uit de Oekraїne = Кольори України. — Aix-la-Chapelle : Grafische Werkstätten, 2002. — 43 p. : ill. en couleurs. — 30.00 грн.
 130. Чупашко І.П. CREDO. Про життя і творчість Марії Крушельницької. До 75-річчя з дня народження [Текст] : біограф. спогади / І. П. Чупашко. — Львів : Афіша, 2009. — 198 с. : 16 іл. — Про авторів с. 195-196. — ISBN 978-966-325-117-2 : 40.80 грн.
 131. Cьогодні ми - єдина нація! Ми це відчули. Руслана Лижичко [Текст] : Методико-бібліографічні матеріали / упор., авт. вступ сл. та метод. стор. І. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2023. — 35 с. : іл. — (Славетні галичани). — 35.00 грн.
 132. Mircuk I. Die Ukrainische Freie Universitat in Munchen [Текст] / I. Mircuk. — [Munchen] : [б.в.], [1957?]. — 9 с. — 2.00 грн.
 133. Кузьмин Р.Я. Doctores honoris causa Львівської політехніки [Текст] / Р. Я. Кузьмин, Ю. М. Курдина ; МОН України. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 146 с. — ISBN 978-617-607-995-8 : 75.00 грн.
 134. Никифорів Р. Dolce Vio... [Ноти] : п'єси для дуету скрипок в супроводі фортепіано / Р. Никифорів. — Стрий : Щедрик, 2015. — 51 с. — ISBN 978-966-7378-89-9 : 40.00 грн.
 135. Нікалео Н. Dolce Vita, або кінець гламуру [Текст] : іронічно-розважал. роман / Н. Нікалео. — Львів : Аверс, 2011. — 202 с. — (Родзинки для дорослих). — ISBN 978-966-8386-86-2. — ISBN 978-966-8386-87-9 (Серія) : 25.00 грн.
 136. Trajdos Drohobyxz [Текст] : miasto królewskie i jego kościoły / Tadeusz M. Trajdos, Tomasz Zaucha. — Warszawa : Wspólnota Polska, 2001. — 136 с. : il. — ISBN 83-87070-53-X : 45.00 грн.
 137. Форостина О. Duty Free [Текст] : [роман] / О. Форостина. — Львів : Кальварія, 2013. — 192 с. — ISBN 978-966-663-400-2 : 35.00 грн.
 138. Mickiewicz A. Dzieła Adama Mickiewicza [Текст]. T. 4 : Wiersze oryginalne; Tłumaczenia i Improwizacye; Uwagi wydawcy / Adam Mickiewicz ; wydał Henryk Biegeleisen. — Lwów : Piller & Spółka, 1893. — 535 c., 1 portr. — 5.00 грн.
 139. Encyclopedia. Львівський Національний університет імені Івана Франка [Текст] / І. Вакарчук [та ін.]. В 2 т., Т. 1 : А - К. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 716 с.+112 вкл. : іл. кольор. — ISBN 978-966-613-891-3 (978-966-613-892-0) : 250.00 грн., 450.00 грн.
 140. Kotyuk B. Fanfare [Ноти] : ricercar for organ dedicated to Lviv organist Olena Matselyukh, the first performer of the ricercar "Fanfare" / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 7 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 10.00 грн.
 141. Лубківський Р.М. Forum Romanum [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 216 с. — ISBN 978-966-665-579-3 : 25.00 грн.
 142. Rychter J. Fundamenty [Текст] / J. Rychter ; spisal P. Prachtel. — Lwow : [б.в.], 1896. — 141 с. : 65 rysunkov w tekscie, przytem atlas z 18 tabl. — 1.00 грн.
 143. Garden of passion [Звукозапис] : записано у храмі Св. Лазаря, Львів, Україна, 2000 / Lviv chamber orchestra ACADEMIA ; мистец. директор, дир. М. М. Скорик, директор, дир., концертмейстер А. Микитка, звукореж. Н. Новосад, продюс. Д. Кацал = Сад пристрастей / Львівський камерний оркестр АКАДЕМІЯ. — Львів : Студія Лева, 2005. — [4] с. o=эл. опт. диск (CD-DA). — 39.00 грн.
 144. Кепич В.Т. Great world symphony orchestra: Україна [Текст] : роман / В. Кепич. — Львів; Стрий; Дрогобич : Сурма, 2009. — 270 с. — ISBN 978-966-96945-4-7 : 25.00 грн., 32.00 грн.
 145. Podhorоdecki L. Hetman Zolkiewski [Текст] / L. Podhordecki. — Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1968. — 287 с. : іл. — 20.00 грн.
 146. His Spirit Lives: Patriarch Josyf I [Текст]. — [б.в.], [1985?]. — 16 с. — 5.00 грн.
 147. Шиян Г. Hunt, Doctor, Hunt [Текст] : роман / Г. Шиян. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 240 с. — ISBN 978-617-679-094-5 : 65.00 грн.
 148. Шиян Г. Hunt, Doctor, Hunt! [Текст] : роман / Г. Шиян. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 253 с. — ISBN 978-617-679-187-4 : 35.00 грн., 40.00 грн.
 149. III Міжнародний фестиваль "Відкриваємо Падеревського" [Текст] = III Międzynarodowy Festiwal "Odkrywamy Paderewskiego" : Львів 14-18.ХІ.2014 / Польсько-українська фундація ім. І. Я. Падеревського, Львівська обл. філармонія, Товариство "Польська спільнота" ; директор, авт. ідеї А. Бала ; арт. директор М. Гумецька. — [Львів], 2014. — [28] : фот. — 10.00 грн.
 150. III Міжнародний фестиваль хорової музики "На хвилях Стрия" [Текст]. — [Стрий], 2010. — 18 с. : фот. кольор. — 10.00 грн.
 151. Bucko G. il metropolita Andrea Szeptyckyj grande figura della chiesa catolica Ucraina [Текст] / G. Bucko. — Roma : Ecclesia, [1944?]. — 20 с. — 2.00 грн.
 152. Babiak A. IL Metropolita Andrea Szeptyckyj nel suo incarico di visitatore apostolico (1920-1923) e nei suoi rapporti con il governo polacco [Текст] / A. Babiak ; Societa Scientifica Sevcenko. — Trento-Bolzano : Artos, 2012. — ISBN 978-617-629-058-2 : 50.00 грн.
 153. Nurowska M. Imię twoje... [Текст] / M. Nurowska. — Warszawa : Świat Książki, 2003. — 269 [1] с. — ISBN 83-7311-875-6 : 43.00 грн.
 154. In memoriam - пам'яті Олександра Слободяника [Текст] / Львівська обласна філармонія ; ред.-упоряд. Л. О. Кияновська. — Львів, 2012. — 17 с. : фотогр. — 20.00 грн.
 155. Invincible spirit. Art and poetry of ukrainian women political prisoners sn the U.S.S.R. [Текст] = Нездоланний дух. Мистецтво і поезія українських жінок, політв'язнів в СРСР / укр. текст Б. Арей ; пер. Б. Ясень ; мист. оформл., фото Т. Горалевський. — Балтимор; Торонто; Чікаґо : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1977. — 13 с. : іл. — 80.00 грн.
 156. Ivan Ostafiychuk [Текст, образотворчий матеріал] : catalogue / introductory essay D. Darewych. — Toronto, Ontario : Harmony Printing Lim., 1989. — [38] p. : il. — ISBN 0-9694171-0-1 : 45.00 грн.
 157. Chomyn I. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki [Текст, образотворчий матеріал] = Каталог польських та з Польщею пов'язаних плакет, медальйонів і медалей Львівської національної галереї мистецтв. T. I / I. Chomyn; red. wersji polskiej M. Stefańska-Parafiniuk; red. wersji ukraińskiej O. Herasym; tłumaczenie na język ukraińskiej I. Chomyn; uwagi wstępne J. T. Petrus; przedmowa B. Woźnicki ; Ministerswo Kultury i dziedzictwa narodowego, Departament Dziedzictwa kulturowego. — Warszawa : Wspólnota Polska, 2015. — 608 s. : il. kolorowe. — (Poza krajem). — ISBN 978-83-64206-22-1 ((całość)). — ISBN 978-83-64206-23-8 ((t. I)) : 300.00 грн.
 158. Chomyn I. Katalog plakiet, medalionów i medali polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki [Текст, образотворчий матеріал] = Каталог польських та з Польщею пов'язаних плакет, медальйонів і медалей Львівської національної галереї мистецтв. T. II / I. Chomyn ; red. wersji polskiej M. Stefańska-Parafiniuk ; red. wersji ukraińskiej O. Herasym ; tłumaczenie na język ukraiński I. Chomyn ; Ministerswo Kultury i dziedzictwa narodowego, Departament Dziedzictwa kulturowego. — Warszawa : Wspólnota Polska, 2015. — 559 s. : il. kolorowe. — (Poza krajem). — Bibliografia.: s. 533; indeks osób: 535 - 549. — ISBN 978-83-64206-22-1 ((całość)). — ISBN 978-83-64206-24-5 ((t. 2)) : 300.00 грн.
 159. Kirche der martyrer und blutzeugen [Текст]. № 18/4/1. — Sonderausgabe. — Munchen; Rom; Paris : [б.в.], 1986. — 54 с. : фотогр. — 9.00 грн.
 160. Kombatanci lwowscy [Текст] : wspomnienia członków Organizacji Pol. Kombatantów II Wojny Światowej 1939-1945 i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa / zebr. i oprac. K. Szymański, J. Łokietko. — Łódź : Test, 2014. — 220 с. : фот. — ISBN 978-83-7038-052-7 : 31.00 грн.
 161. Korniakt house, Royal halls [Текст, образотворчий матеріал] : guidebook / Lviv Historical museum ; author of text: O. Perelyhina, M. Hul', M. Poberezhny ; executive ed. O. Roman. — Kyiv : R. K. Master-print, 2011. — 43 p. : photos. — ISBN 978-966-1568-56-2 : 50.00 грн.
 162. Nicieja Kresowa Atlantyda [Текст] : historia i mitologia miast kresowych. Т. 1: Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław / S. S. Nicieja. — Opole : MS, 2012. — 285, [2] с. : іл. — ISBN 978-83-61915-27-0 : 52.00 грн.
 163. Schulz B. Księga listów [Текст] / B. Schulz ; Zebr. i przygot. do dr. J. Ficowski. — Wyd. 2-ie przejrz. i uzupeł. — Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2002. — 369, [6] c., 32 л. іл. : іл., автографи. — ISBN 83-88560-34-4 : 20.25 грн.
 164. Грицюк С. Kultova 20 Львова [Текст] / С. Грицюк. — Львів : АРС, 2012. — 300 : іл. — ISBN 978-966-2739-04-6 : 50.00 грн., 72.00 грн.
 165. Kotyuk B. Laudatis et Lauda nostris [Ноти] : two ricercars for organ / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 15 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 15.00 грн.
 166. Гінріхс Я.П. Lemberg-Lwow-Львів: Фатальне місто [Текст] / Я. П. Гінріхс ; пер. з нідерл. Я. Довгополий. — Київ : Вид-во Жупанського, 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-96882-8-6 : 40.00 грн.
 167. Leopolis grand prix: минуле і сучасне [Текст] / упоряд. М. Іваненко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. — 32 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-017-4 : 25.00 грн.
 168. Козицький А. Leopolis militans [Текст] : нариси військової історії Львова ХІІІ - ХVІІІ ст. / А. Козицький. — Львів : Апріорі, 2014. — 367 с. : іл. з підписом. — Дод.: с. 342 - 367. — ISBN 978-617-629-204-3 : 165.00 грн.
 169. Козицький А.М. Leopolis Militans. Нариси військової історії Львова ХІІІ - XVIII ст. [Текст] / А. Козицький. — Львів : Апріорі, 2014. — 368 с. : іл. — Бібліогр.: с.353. — ISBN 978-617-629-204-3 : 80.00 грн.
 170. Захаревич І.Т. Libertango [Текст] : поет. зб. / І. Т. Захаревич. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 82 с. : іл. — ISBN 978-966-397-250-3 : 25.00 грн.
 171. Gerhard J. Luny w Bieszczadach [Текст] / J. Gerhard. — Wyd. 7. — Warszawa : Wyd-wo M-wa Obrony Narodowej, 1968. — 592 с. — 20.00 грн.
 172. Lviv [Текст] : a Symposium on its 700th anniversary / Shevchenko Scientific Society. — New York : Alumni of Institutions of Higher Education in Lviv, 1962. — 397+31 с. : іл. — 35.00 грн.
 173. Lviv open to the world [Текст] : путівник до 750-річчя Львова. — Л : [б.в.], 2006. — 28 с. : a-фот.кол. — 15.00 грн.
 174. Nykolyschyn J. Lwiwer Elegien [Текст] / J. Nykolyschyn. — Lwiw : Apriori, 2009. — 163, [1] с. : іл. — ISBN 966-8256-06-9 : 66.00 грн.
 175. Medyński Lwów [Текст] : il. przewodnik dla zwiedzających miasto / Aleksander Medyński. — Warszawa : Tercja : Tercja, 1990. — 214, [5]. — 48.00 грн.
 176. Wasylewski Lwów [Текст] / Stanisław Wasylewski. — Факс. вид. — Wrocław : Ossolineum, 1990. — 172, [4], XIV. — ISBN 83-04-03421-2 : 42.00 грн.
 177. Ostroowski J. K. Lwów [Текст] : dzieje i sztuka / J. K. Ostrowski. — Kraków : Universitas, 1997. — 84, [2] c., 73 c. іл. — ISBN 83-7052-318-8 : 8.00 грн.
 178. Gordijewska A. Lwów Stanisława Lema [Текст] / A. Gordijewska, M. Olbromski. — Lwow : Bibl. Kuriera Galicyjskiego, 2021. — 105 c. : іл. — ISBN 978-966-2611-13-7 : 200.00 грн.
 179. Буяк А. Lwow Львів Leopolis [Текст, образотворчий матеріал] / А. Буяк, Є. Яніцкі. — Львів : Bosz, [1997]. — 239 c. : кольор. фото., суперобкладинка. — ISBN 83-907436-1-2 : 250.00 грн.
 180. Mappa mundi [Текст] : збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя / ред. І. Гирич. — Львів; Київ; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 1996. — 912 с. — Бібліогр.: с.7-32. — ISBN 5-7702-0879-1 : 40.00 грн.
 181. Зварич І. С. Mein kampf in Ukraine [Текст]. Кн. 1 : Суддя комуніст / І. Т. Зварич. — Київ : Самміт-книга, 2013. — 256 с. : іл. — ISBN 978-617-661-062-5 : 70.00 грн.
 182. Metropolita Andrzej Szeptycki [Текст] : studia i materialy / red. A. A. Zieba. — Krakow : Polska Akad. Umiejetnosci, 1994. — 274+[16] : il. — (Prace komisji wschodnioeuropejskiej ; 1). — ISBN 83-902528-3-x : 13.70 грн.
 183. Szewciw I. Millennium of Christianity in Ukraine [Текст] / I. Szewciw ; The Millennium Committee Of The Ukrainian Catholic Council In Australia. — Second ed. — [New South Wales] : Bushell Press Printing PTY, 1987. — 120 с. — ISBN 0-949737-02-X : 25.00 грн.
 184. Kotyuk B. Monaco [Ноти] = Монако : Konzertstück for piano / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2010. — 23 с. — ISBN 978-966-325-131-8 : 5.50 грн., 6.00 грн.
 185. Musica Galiciana [Текст] : Kultura muzyczna Galiciji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich (od doby piastowsko-ksiąźęcej do roku 1945). T. V / red. L. Mazepa. — Rzeszów : Wyd. Wyźszej szkoły pedagogicznej, 2000. — 338 s. — ISBN 83-7262-049-0 : 50.00 грн.
 186. Musica Galiciana [Текст] = Музика Галичини. Т. VI / М-во культури і мистецтв України, Львівська держ. муз. академія ім. М. Лисенка ; ред.-упоряд. О. Зелінський. — Львів : ЛДМА ім. М. В. Лисенка, 2001. — 307 с. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 5). — ISBN 966-02-2303-Х : 30.00 грн.
 187. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник статей кафедри музичної україністики. Ч. 1 / Львівська держ. муз. академія ім. М. Лисенка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; відповід. ред. Ю. Ясіновський. — Львів : ЛДМА ім. М. В. Лисенка, 2003. — 358 с. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 8) (Історія української музики ; Вип. 10: дослідження). — ISBN 966-02-2919-4 : 40.00 грн.
 188. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник статей кафедри музичної україністики. Ч. 2 / Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Серія "Історія української музики": вип. 13: дослідження ; відповід. ред. Ю. Ясіновський. — Львів : ЛДМА ім. М. Лисенка, 2005. — 431 с. : іл. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 10. ). — ISBN 966-02-3751-0 : 25.00 грн.
 189. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник наукових статей кафедри музичної медієвістики та україністики. Ч. 3 / Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка, Ostkirchlichen Institut an der Bayerichen Julius-Maximilian Universität zu Würzburg ; відповід. ред. Ю. Ясіновський ; упоряд.: У. Граб, Н. Сиротинська. — Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2010. — 205 с. — (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 23). — ISBN 978-966-2995-25-1 : 40.00 грн.
 190. Дроздов О.П. № 1 [Текст] : роман-вибух / О. Дроздов. — Львів : Вид-во Анетти Антоненко , 2016. — 256 с. — ISBN 978-617-7192-52-6 : 104.00 грн.
 191. Дроздов О.П. № 2 [Текст] : роман / О. П. Дроздов. — Львів : Вид-во Анетти Антоненко , 2017. — 288 с. — ISBN 978-617-7192-73-1 : 143.00 грн.
 192. Неборак В.В. NеБоRоcк dva [Текст] = "Неборок-2" : старі і нові вірші / В. В. Неборак. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. — 96 с. — 30.00 грн.
 193. Kotyuk B. Organ Transcriptions from Richard Wagner's operas [Ноти] = Транскрипції для органа фрагментів із опер Ріхарда Вагнера / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 33 с. — ISBN 978-966-325-189-9 : 18.00 грн.
 194. Kraszewski Pamiętnik nieznajomego [Текст] / Józef Ignacy Kraszewski. — Wyd. nowe, przejrzane i poprawione przez Autora. — Lwów : Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1872. — Warszawa : Księg. Michała Glücksberga. — 166 с.Код групи - ІВ, прижиттєве видання, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджені перша і остання стор.), форзац не задрукований, золоте тиснення корінця, кольорова комбінована зі шкірою обкладинка. ; Код групи - ІВ, прижиттєве видання, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджені перша і остання стор.), форзац не задрукований, золоте тиснення корінця, кольорова комбінована зі шкірою обкладинка.
 195. Piękny Lwów [Текст] = Прекрасне місто Львів : [katalog wystawy,9 kwietnia-31 maja 2005] / Walbrzyska Galeria Sztuki BWA "Zamek Książ". — Wrocław : Jaks, 2005. — ISBN 83-87820-23-7 : 200.00 грн.
 196. Mickiewicz A. Poezje Adama Mickiewicza [Текст]. Wyd. zupełne w 4 t. T. 2 : Grażyna; Konrad Wallenrod; Wiersze różne / Adam Mickiewicz. — Lwow : Księg. K. Łukaszewicza, 1888. — 303, [2] c. — 0.40 грн.
 197. Трунко Т. І. Post купальське [Текст] : поезії різних літ / Т. І. Трунко. — Львів : Каменяр, 2004. — 95 с. — ISBN 5-7745-1017-4 : 5.00 грн.
 198. Nurowska M. Powrót do Lwowa [Текст] / M. Nurowska. — Warszawa : Świat Książki., 2006. — 269 [1] с. — ISBN 978-83-247-0480-4 : 45.00 грн.
 199. Nurowska Powrót do Lwowa [Текст] / Maria Nurowska. — Warszawa : W.A.B., 2011. — 270 с. — ISBN 978-83-7414-886-3 : 43.00 грн.
 200. Sheptyckyj A. Prayers by Servant of God [Текст] / A. Sheptyckyj . — Toronto : The Basilian Press, 1994. — 32 с. — 4.00 грн.
 201. Vynnycuk Pribehy z Halice [Текст] / Jurij Vynnycuk ; prel. Rita Kindlerova. — Praha; Praha : Portal : Portal, 2002. — 143 с. — ISBN 80-7178-686-1 : 26.00 грн.
 202. Матічин Я. Quo vadis, Львове [Текст] / Я. Матічин. — Львів : АРС, 2012. — 212 с. — ISBN 978-966-2739-14-5 : 30.00 грн.
 203. Степовичка Л. Rara Avis "біла ворона", рідкісний птах... [Текст] : роман-есе / Л. Степовичка. — Дніпропетровськ : Пороги, 2000. — 406 с. — ISBN 966-525-235-6 : 24.36 грн.
 204. Gawalewicz A. Refleksje z poczekalni do gazu: ze wspomnien muzulmana [Текст] / A. Gawalewicz. — Wyd. 1. — Krakow : Wyd-wo Literackie, [1968]. — 168 с. — 16.00 грн.
 205. Resistance [Образотворчий матеріал] / Kozytskyi Charity foundation; Lviv State military administration; Ukrainian Canadian Art foundation in Toronto; Lviv National Academy of art. — Lviv : Apriori, 2022. — 73 p. — ISBN 976-617-629-591-4 : 120.00 грн.
 206. Roboty wodne i meljoracyjne w poludniowej Malopolsce wykonane z inicjatywy Sejmu i Wydzialu Krajowego [Текст]. Czesc I : Ogolna / zestawil A. Kedzior. — Lwow : Nakladem Tymczasowego wydzialu samorzadowego, 1928. — 406 с. — 0.30 грн.
 207. Roboty wodne i meljoracyjne w poludniowej Malopolsce wykonane z inicjatywy Sejmu i Wydzialu Krajowego [Текст]. Czesc II : Meljoracje publiczne w nizinie Nadwislanskiej, tudziez w dorzeczu Bugu, Styru i Dniestru / zestawil A. Kedzior. — Lwow : Nakladem Ministerstwa robot publicznych przy zasilku Polskiej akademji Umiejetnosci z funduszu im. Wlad. Jozefa Fedorowicza, 1929. — 704 с. : 129 rycin w tekscie. — 0.30 грн.
 208. Rocznik Lwowski 1995-1996 [Текст]. — Warszawa : Instytut Lwowski, 1996. — 280 с. : il. — 59.00 грн.
 209. Rocznik Lwowski 1997-1998 [Текст]. — Warszawa : Inst. Lwowski : Inst. Lwowski, 1998. — 355 с. : il. — ISBN 1230-0829 : 75.00 грн.
 210. Rocznik Lwowski 2000-2001 [Текст]. — Warszawa : Inst. Lwowski, 2001. — 354 с. : il. — ISBN 1230-0829 : 74.00 грн.
 211. Rocznik Lwowski 2002 [Текст]. — Warszawa : Inst. Lwowski, 2002. — 67.00 с. — ISBN 1230-0829 : 67.00 грн.
 212. Rocznik Lwowski 2003 [Текст]. — Warszawa : Inst. Lwowski, 2003. — 347 с. : il. — ISBN 1230-0829.
 213. Rocznik Lwowski 2005 [Текст]. — Warszawa : Inst. Lwowski, 2005. — 275 с. : il. — ISBN 1230-0829.
 214. Kos A. Rynok Square in Lviv [Текст] / A. Kos. — Lviv : Publ. house of Lviv Polytechnik, 2013. — 54, [1] с. : іл. — ISBN 978-617-607-474-8 : 18.00 грн.
 215. Strońska A. Sennik Galicyjski [Текст] / A. Strońska. — Warszawa : REPORTER, 1993. — 389 c. : фот. — ISBN 83-85189-34-3 : 19.45 грн.
 216. Нагорний О. М. SEX в Україні [Текст] : роман. Кн. 1 : Присмерки душі / О. М. Нагорний. — Львів : Панорама, 2003. — 264 с. — ISBN 966-8084-35-7 : 5.26 грн.
 217. Franko І. Short stories [Текст] = Оповідання / Ivan Franko ; пер. з укр. — Kiev : Dnipro, 1977. — 152 c. — 0.56 грн.
 218. Studia Leopoliensia [Текст] : rocznik Instytutu Teologicznego im. Sw. Abp. Jozefa Bilczewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrzadku lacinskiego. tom IV / ed. Ks. J. Uliasz ; ред. L. Kondrak. — Sandomier : Wyd. i Druk. Diecezjalna, 2011. — 437 с. — ISBN 978-966-2501-06-3 : 66.00 грн.
 219. Syntagma musicum [Текст] : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / Мін-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка ; ред.-упоряд. В. Камінський, О. Козаренко. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 195 с. : 16 с. фот. — ISBN 978-966-665571-7 : 15.00 грн.
 220. Syntagma musicum [Текст] : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / М-во культури України, Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка ; ред.-упоряд.: В. Є. Камінський, О. Козаренко. — Вид. 2-ге. — Львів : Сполом, 2013. — 222 с. : 16 с. іл. — ISBN 978-966-665-571-7 : 30.00 грн.
 221. Gowin S. Szkatułka na serce [Текст] : Lwów Mariana Hemara / S. Gowin. — Lwow : Bibl. Kuriera Galicyjskiego, 2020. — 87, [1] c. : іл. — ISBN 978-966-2611-12-0 : 180.00 грн.
 222. TCSET'2010 [Електронний ресурс] : матеріали Х Міжнарод. конф. присвяч. 165-й річниці НУ "Львівська політехніка" (23-27 лют. 2010, Львів - Славське). — Львів; Славське : [б.в.], 2010. — 1 o=эл. опт. диск. — 30.00 грн.
 223. Lemko I. The Legends of Old Lviv [Текст] / I.Lemko. — Lviv : Apriori, 2010. — 174, [1] c. — ISBN 978-966-8256-91-2.
 224. Heike W.- D. The Ukrainian Division "Galicia", 1943-45 [Текст] : a memoir / Wolf-Dietrich Heike ; ed. Yury Boshyk. — Toronto; Paris; Munich : The Shevchenko Scientific Society, 1988. — 160 с. — Бібліогр.: с. 157. — ISBN 0-9690239-4-4 : 16.00 грн., 60.00 грн.
 225. Martovych O. Ukrainian Liberation Movement in Modern Times [Текст] / O. Martovych ; introduction J. F. Stewart. — Edinburgh : Scottish League for European Freedom, [1952]. — 177 с. : іл. — (Toda`ys World, Handbooks of Current World Affairs ; № 5). — Бібліогр.: с. 169-175. — 2.00 грн., 35.00 грн., 9.00 грн.
 226. Ukrainische Künstler in Düren [Текст, образотворчий матеріал] : Wolodymyr Strelnikow, Wolodymyr Makarenko, Borys Buryak, Wiktor Moskaljuk, Mychajlo Demtsiu, Wolodymyr Tsiupko, Petro Sypniak. — Düren; München, Paris, Odessa; L'wiw : Praxis Galerie, 2001. — 34 S. : farbe Abb. — 20.00 грн.
 227. Uratowane skarby podziemnego Lwowa [Текст, образотворчий матеріал] : katalog wystawy / Centrum Naukowo-badawcze "Ratownicza Słuźba Archeologiczna" Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy ; kurator wystawy, aut. tekstu N. Wojceszczuk, kurator wystawy J. Górski, aut. tekstu M. Iwanyk, aut. tekstu O. Osaulczuk. — Lwów : Galicyjska Spółka Wydawnicza, 2016. — 127 s. : zdjęcia. — ISBN 978-617-7363-28-5 : 110.00 грн., 80.00 грн.
 228. V фестиваль церковної хорової музики [Текст] : за участю церковних хорів м. Львова та гостей 27 липня 2003 р. / Церква свв. Ольги та Єлизавети ; ступ. сл. Л. Вельган ; вступ. сл. О. Гуменчук. — Львів : ПП Сорока, 2003. — [31] : іл. — 7.00 грн.
 229. Матічин Я. Veritas [Текст] / Я. Матічин. — Львів : Піраміда, 2010. — 318 с. — ISBN 978-966-441-198-8 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 230. VI фестиваль церковної хорової музики [Текст, ноти] : Церква свв. Ольги та Єлизавети - Львів 25 липня 2004. — Львів : ПП Сорока, 2004. — [36] : іл., ноти. — 15.00 грн.
 231. Миронов Р.О. Via est vita [Текст] : [поезія] / Р. О. Миронов. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 78 с. — ISBN 978-966-397-192-1 : 11.00 грн., 13.00 грн.
 232. Котюк Б. WEBSITE без INTERNET'у [Текст] : [збірка есе] / Б. Котюк. — Львів : Афіша, 2012. — 191 с. : іл. — 30.00 грн.
 233. Wspomnienia harcerzy - uczestników obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku [Текст] / wybór, wstęp i oprac. Janusz Wojtycza. — Kraków : T-wo sympatyków historii, 2002. — 196 с. : il. — ISBN 83-912784-7-6 : 35.00 грн.
 234. Kyprian M. Wszystko przeminęło... [Текст, образотворчий матеріал] / M. Kyprian. — Lwów : Panorama, 2014. — 391 s. : il. — ISBN 978-966-8084-97-3 : 50.00 грн.
 235. Kyprian M. Wszytko przeminęło... [Текст] / Miron Kyprian. — Lwów : Panorama, 2014. — 391 с. — ISBN 978-966-8084-97-3 : 66.00 грн.
 236. XVI Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" [Текст] = XVI International Contemporary music festival "Contrasts" : 24 вересня - 10 жовтня 2010 / Голова Львівської облдержадміністрації, М-во культури і туризму України, Управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації, Львівська міська рада, Львівська організація Нац. спілки композиторів України, Львівська обл. філармонія ; директор муз. фестивалю "контрасти" В. Сивохіп. — Львів : Львів. обл. філармонія, 2010. — 95 с. : іл. — 20.00 грн.
 237. XVI обласний конкурс ім. Мілени Рудницької: призові творчі роботи [Текст] : [збірник] / Львів. відділ Союзу Українок, Упр. з питань сім'ї та молоді Львів. облдержадмін. — Львів : Растр-7, 2012. — 254 с. — ISBN 978-617-7045-05-1 : 30.00 грн.
 238. XVIII обласний конкурс ім. Мілени Рудницької: призові творчі роботи [Текст] : [збірник] / Львів. відділ Союзу Українок ; відповід. за випуск Т. Ціж. — Львів : Растр-7, 2015. — 328 с. : іл. — ISBN 978-617-7359-19-6 : 62.00 грн.
 239. XX ювілейний Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" 1995 - 2014 [Текст] = 20th anniversary International Contemporary music festival "Contrasts" : 26.09 12.10.2014 / Львівська обласна рада, Львівська обласна держ. адміністрація, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, Львівська міська рада, Львівська організація Нац. спілки композиторів України, Львівська обл. філармонія ; директор муз. фестивалю "контрасти" В. Сивохіп ; виконавчий директор фестивалю Б. Сегін. — Львів : Львів. обл. філармонія, 2014. — 155 с. : іл. — 30.00 грн.
 240. Werschler I. Z dziejow obozu belwederskiego. Tadeusz Holowko: zycie i dzialalnosc [Текст] / I. Werschler. — Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1984. — 398 с. — ISBN 83-01-04528-0 : 35.00 грн.
 241. Żebrowski R. Zbigniew Herbert. "Kamień na którym mnie urodzono" [Текст] / R.Żebrowski. — Warszawa : Państw. Inst. Wydawniczy, 2011. — 661,[2] c. : іл. — Імен. покажч.: с.634-656. — ISBN 978-83-06-03318-2 : 280.00 грн.
 242. Чемерис О. І. А вже весна [Текст] : поезія / О. І. Чемерис. — Львів : Каменяр, 2003. — 110 с. — ISBN 5-7745-0974-5 : 2.20 грн.
 243. Скоп Л.А. А вони йшли собі [Текст] : вірші / Л. Скоп. — Львів : Центр Європи, 2008. — 183 с. : рис. — ISBN 978-966-7022-68-6 : 15.00 грн.
 244. Петренко М. Є. А казав, що помреш... [Текст] : гуморески, фрашки, пародії! / М. Є. Петренко. — Львів : Престиж Інформ, 1999. — 44 с. — ISBN 966-95475-9-8 : 0.80 грн.
 245. Матешук-Грицина І.(О.)А А ми лишилися людьми [Текст] : спогади / І. (О.)А Матешук-Грицина. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 130 с. — ISBN 978-966-665-617-2 : 15.00 грн.
 246. Бачинський М.С. А молодість не вернеться, не вернеться вона... [Текст] / М. Бачинський ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. — 134 с. : 20 с. іл. — ISBN 978-966-02-7433-4 : 40.00 грн.
 247. Жадько В. О. А степ як море [Текст] : нариси, інтерв'ю / В. О. Жадько. — Київ : СПД Жадько, 2003. — 356 с. : фото. — ISBN 966-96054-2-3 : 17.65 грн.
 248. Якубовська М. С. А ти мені - тривога між причасть [Текст] : елегії / М. С. Якубовська. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 136 с. — ISBN 966-7596-1 : 10.00 грн.
 249. Пуздровський Є. П. А ти, наша славна Україно... [Текст] : новели / Є. П. Пуздровський. — Львів : Б-ка літ.-краєзн. журн. "Брідщина", 1999. — 127 с. — 2.50 грн.
 250. Романенко О. Абстиненція [Текст] : поезії / О. Романенко. — Львів : Каменяр, 2003. — 48 с. : іл. — (Літ. премія ім. Б.-І. Антонича "Привітання життя"). — ISBN 5-7745-0965-6 : 0.94 грн.
 251. Франко І. Я. Абу- Касимові капці [Текст] / І. Я. Франко ; худож. В. Гавло. — Львів : Євросвіт, 1998. — 96 с. : іл. — ISBN 966-7343-06-5 : 3.00 грн.
 252. Франко І. Я. Абу-Касимові капці [Текст] : арабська казка / І. Я. Франко ; ред. С. Крижанівський ; худож. А. Базилевич. — Київ : Веселка, 1984. — 102 с. : іл. — 0.45 грн.
 253. Франко І.Я. Абу-Касимові капці [Текст] : арабська казка / І. Я. Франко ; худож. І. Крислач. — Львів : Апріорі, 2017. — 144 с. : іл. — ISBN 978-617-629-322-4 : 150.00 грн.
 254. Легкий З. М. Аве, Марія [Текст] : оповідання, повість / З. М. Легкий. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 336 с. — ISBN 5-333-00238-Х : 1.00 грн.
 255. Тарнавська М. Т. Автобібліографія [Текст] / М. Тарнавська. — Філядельфія : Мости, 1998. — 248 с. : фотогр. — Покажч.: с. 195. - Алф. покажч.: с. 213. — ISBN 0-9656983-1-9 : 25.00 грн.
 256. Шашкевич В.М. Автобіографія. Вибір поезій [Текст] / В. М. Шашкевич ; упоряд., авт. передмови, коментар В. Горинь ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів : [б.в.], 2011. — 56 с. — (Б-ка Шашкевичіани : Нова серія ; Вип. 9). — ISBN 978-966-02-6232-4 (вип. 9). — ISBN 978-966-02-5980-5 (сер.) : 20.00 грн.
 257. Тарчинець В.Ф. Автографи військових проектантів. Минуле і сучасне [Текст] / В. Ф. Тарчинець. — Львів : Край, 2008. — 96 с. : a24-цв.ил., a-фот. — ISBN 978-966-547-278-0 : 14.00 грн.
 258. Кокотюха А.А. Автомобіль із Пекарської [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. — Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. — 283 с. : іл. — ISBN 978-617-7463-04-6 : 62.00 грн.
 259. Барандій М. Г. Автопортрет з вами [Текст] : поезії / М. Г. Барандій. — Львів : Каменяр, 1991. — 150 с. — ISBN 5-7745-0328-3 : 1.00 грн.
 260. Гончар Н. Автопортрети [Текст] : вибр. вірші / Н. Гончар. — Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. — 192 с. — ISBN 978-617-585-058-9 : 29.00 грн.
 261. Волошин Л. Автопортрети Олекси Новаківського [Текст] / Л. Волошин ; Академія мистецтв у Львові ; Нац. музей у Львові. — Львів : Свічадо, 2004. — 156 с. : іл. — ISBN 966-561-361-8 : 30.00 грн.
 262. Грабоус В. О. Авторитетний дзвін [Текст] : гумористичні і сатиричні вірші, байки / В. О. Грабоус, М. Д. Нагірний. — Львів : Каменяр, 1987. — 46 с. : іл. — 0.25 грн.
 263. Златокудр І. Авторський вечір [Текст] : вірші / І. Златокудр. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 92 с. — 15.00 грн.
 264. Златокудр І. Авторський вечір [Текст] : вірші / І. Златокудр. — Львів : Сполом, 2014. — 90 с. : портр. — 10.00 грн.
 265. Аграрна наука і освіта Галичини XVIII-початку ХХ ст. (історичний аспект) [Текст] / М-во аграрної політики України, Львів. нац. аграрний ун-т ; ред. В. В. Снітинський . — Львів, 2010. — 297 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 266. Аграрна реформа на Львівщині [Текст] : док. і матер. (1990-1994) / Львів. обл. рада народ. депутатів, Центр приватизації в агропромисловому комплексі Львів. обл. ; ред. М. В. Гладій. — Львів : Каменяр, 1994. — 160 с. — ISBN 5-7745-0631-2 : 3.00 грн.
 267. Аграрна реформа на Львівщині [Текст] : док. і матер. (1990-1994) / Львів. обл. рада народ. депутатів, Центр приватизації в агропромисловому комплексі Львів. обл. ; ред. М. В. Гладій. — 2-ге вид., допов. — Львів : Каменяр, 1995. — 184 с. — ISBN 5-7745-0631-2.
 268. Солтис М. Е. Адам Солтис [Текст] : монографія / М. Е. Солтис. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 224 с. : іл., ноти. — ISBN 978-966-397-282-4 : 60.00 грн.
 269. Адаптуючись до умов ринкової економіки [Текст] : літопис трудових буднів кооператорів Стрийщини / Стрийська район. спілка споживчих т-в ; упоряд. М. Безпалько. — Львів : Каменяр, 2012. — 132 с. — ISBN 978-966-607-208-1 : 20.00 грн.
 270. Кокотюха А.А. Адвокат із Личаківської [Текст] : роман / А. А. Кокотюха. — Харків : Фоліо, 2015. — 284 с. — (Ретророман). — ISBN 978-966-03-7114-9. — ISBN 978-966-03-7113-2 (серія) : 57.20 грн.
 271. Федунець М. Ф. Адреса юності [Текст] : поезії / М. Ф. Федунець. — Львів : Каменяр, 1972. — 36 с. — 0.14 грн.
 272. Бурштинська Х. В. Аерофотографія [Текст] : Підруч. / Х. В. Бурштинська. — Львів : ЛАГТ, 1999. — 356 с. : фот., рис. — ISBN 966-553-071-2 : 10.20 грн.
 273. Азбука харчування. Лікувальне харчування [Текст] : довідник / ред. Г. І. Столмакова ; І. О. Мартинюк. — Львів : Світ, 1991. — 202 с. — ISBN 5-11-000932-5 : 6.00 грн.
 274. Азбука харчування. Раціональне харчування [Текст] : довідник / ред. Г. І. Столмакова ; І. О. Мартинюк. — Львів : Світ, 1991. — 200 с. — ISBN 5-11-000918-1 : 6.00 грн.
 275. Гаврилів О.С. Академік [Текст] / О. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2014. — 44 с. — ISBN 978-966-2598-41-4 : 11.00 грн.
 276. Сливка Ю. Академік Іван Петрович Крип'якевич [Текст] : спогади / Ю. Сливка ; Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2000. — 32 с. — ISBN 966-02-1826-5 : 1.30 грн.
 277. Возний Р. Акварелі [Текст] / Р. Возний. — Львів : Край, 2002. — 32 с. — 0.62 грн.
 278. Волощак А. В. Акварелі та обертони [Текст] : лірика / А. В. Волощак ; упоряд. С. Волощак ; З. Волощак ; авт. передм. В. Квітневий. — Львів : Каменяр, 2003. — 103 с. : іл. — ISBN 5-7745-0957-5 : 3.06 грн.
 279. Лозинський П. Акме [Текст] / П. Лозинський. — Львів : ПАІС, 2013. — 240 с. — ISBN 978-617-7065-00-4 : 25.00 грн., 67.80 грн.
 280. Хоросницька М. В. Акорди [Текст] : поезії / М. В. Хоросницька. — Львів : Каменяр, 1978. — 120 с. — 0.45 грн.
 281. Заставний Є. Акорди любові [Текст, ноти] : пісні / авт. сл. В. Щеглюк, комп. Є. Заставний. — Львів : Сполом, 2014. — 34 с. — 10.00 грн., 8.00 грн.
 282. Хорташко Г. П. Акорди серця [Текст] : поезія, гумор, проза / Г. П. Хорташко ; худож. І. Дейнека. — Львів : Край, 2004. — 154 с. — ISBN 966-547-009-4 : 6.12 грн.
 283. Яремцьо Б.І. Акровірші [Текст] : збірка поезій / Б. І. Яремцьо. — Львів : Растр-7, 2016. — 292 с. — ISBN 978-617-7359-67-7 : 25.00 грн.
 284. Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці [Текст] : зб. нарисів / упоряд., авт. передмови О. К. Романчук. — Львів : Каменяр, 1991. — 246 с. : іл., фотогр. — ISBN 5-7745-0382-8 : 0.80 грн.
 285. Мірчук П. Ю. Акт відновлення Української державности 30. червня 1941 року (його ґенеза та політичне й історичне значення) [Текст] / П. Мірчук. — 2-ге вид. — Мюнхен : Ціцеро, 1953. — 64 с. : портр. — 5.00 грн.
 286. Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. проф. Дмитра Толопка (6-8 лист. 2012 р., Львів) / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка", Ін-т хімії та хім. технологій ; відп. ред. З. Г. Піх. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 86 с. — ISBN 978-617-607-338-3 : 15.00 грн.
 287. Куртяк Є. Г. Акція "Шталаг-325" [Текст] : повість / Є. Г. Куртяк. — Київ : Молодь, 1988. — 192 с. — ISBN 5-7720-0020-9 : 0.80 грн.
 288. Палинський В.І. Алгоритми душі [Текст] : поезія / В. І. Палинський. — Львів : Кобзар, 1992. — 103 с. — 12.00 грн.
 289. Павлюк І. З. Алергія на вічність [Текст] = Allergy to eternity (Babylonia) : поезія / І. З. Павлюк. — Львів : Каменяр, 1999. — 150 с. — ISBN 966-7255-11-5 : 3.00 грн.
 290. Керч О. Альбатроси [Текст] : роман / О. Керч ; упоряд. І. Калинець. — Львів : Галицька вид.спілка, 2006. — 238 с. — ISBN 966-7893-85-5 : 15.00 грн.
 291. Блажейовський Д.Т. Альбом вишиваних ікон [Текст] / Д. Блажейовський = Album of embroidered icons / Blazejowskyj Dmytro . — Львів : Каменяр, 2010. — 176 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с.172. — ISBN 978-966-607-103-6 : 100.00 грн.
 292. Блажейовський Д.Т. Альбом вишитих ікон [Образотворче видання] = Album of embroidered icons / Д. Т. Блажейовський ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Львів : НТШ, 1999. — 154 с. : іл. кольор. — (Мистецька серія / НТШ ; № 1). — ISBN 966-7155-57-9.
 293. Альманах "Salve ІІ" [Текст] : зб. поезії та прози / ред. В. Патин. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 160 с. — ISBN 978-617-397128-6 : 30.00 грн.
 294. Альманах "Salve" [Текст] : зб. поезії та прози / ред. В. Патин. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 154 с. — ISBN 978-966-277-4 : 28.00 грн.
 295. Смоляк Б. Ф. Альпінарій [Текст] : розважання, напучування, афоризми / Б. Ф. Смоляк. — Львів : Камула, 2007. — 32 с. : іл. — ISBN 966-8343-98-0 : 1.80 грн.
 296. Федоренко М.І. Альпіністи Львівщини [Текст] / М. І. Федоренко, С. В. Сенчина. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 372 с. : іл. — ISBN 966-665-413-Х : 40.00 грн.
 297. Шейко-Медведєва Н. С. Альфонс [Текст] : кримінальні романси / Н. С. Шейко-Медведєва. — Львів : Кальварія, 2005 . — 504 с. — ISBN 966-663-161-Х : 16.50 грн.
 298. Сняданко Н.В. Амаркорд [Текст] / Н. В. Сняданко. — Київ : Будинок письменників, 2012. — 892 с. — ISBN 978-966-1557-18-4 : 58.47 грн.
 299. Аметистовий жмуток каzусів ідіотичних, історичних, еротичних, політичних, артистичних, соціальних, містичних, побутових від вельми цікавих людей [Текст]. Кн.3 / упоряд. Ю. Коха. — Львів : Апріорі, 2010. — 310 с. : іл. — ISBN 978-966-2154-44-3 : 50.00 грн.
 300. Аметистовий жмуток казусів [Текст] : ідіотичних, історичних, еротичних, політичних, артистичних, соціальних, містичних, побутових від вельми цікавих людей. Кн. ІІІ / авт. проект (ідея, упорядкув., дизайн) Ю. Кох ; конс.-ред. І. Лучук. — Львів : Апріорі, 2010. — 309 с. : іл. — ISBN 978-966-2154-44-3 : 45.00 грн.
 301. Дорожинський Аналітична та цифрова фотограмметрія [Текст] : Навч. посібн. / О. Л. Дорожинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 164 с. : рис. — ISBN 966-553-232-4 : 3.26 грн.
 302. Аналітичний звіт за підсумками експортного аналізу діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування за 2009-2010 роки у сфері енергозбереження в житлово-комунальному господарстві Львівської області [Текст] / Представництво Світового банку в Україні ; кер. роботи М. В. Чугаєвський. — Львів : [б.в.], 2011. — 88 с. — 15.00 грн.
 303. Аналітичний звіт за результатами проведення моніторингу використання на місцевому рівні субвенцій з державного бюджету на ліквідацію у Львівській області наслідків буревію 23.06.08 р. та на реконструкцію автодоріг у місті Львові у 2008 році [Текст]. — Львів : [б.в.], 2009. — 122 с. — 11.00 грн.
 304. Анатолій Григорович Загородній [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; укл.: О. Б. Ніколюк, О. В. Шишка. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 124 с. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 48). — ISBN 978-617-607-135-8 : 18.00 грн.
 305. Панишко Ю.М. Анатолій Леонідович Васильчук: погляд у майбутнє [Текст] / Захід. центр енергоінформ. наук, Укр. Міжнар. акад. профілактичної медицини НТШ ; авт. проекту, упоряд., ред. Ю. М. Панишко. — Львів : [б.в.], 2014. — 109 с. — ISBN 978-966-2598-35-3 : 27.00 грн.
 306. Душний А. Анатолій Онуфрієнко [Текст] : життя присвячене музиці: монографія / А. Душний ; ред. Б. Пиц ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2010. — 327 с. : фотогр. — Дод.: с. 170 - 321. — ISBN 978-966-2248-43-7 : 150.00 грн.
 307. Гнатишин О. Є. Анатоль Кос-Анатольський [Текст] : життя і творчість у документах і матеріалах / О. Є. Гнатишин ; М-во культури і туризму України, Львів. нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка. — Львів : Укр. академія друкарства, 2009. — 351 с. : іл. — ISBN 978-966-322-180-9 : 35.00 грн.
 308. Анатоль Кос-Анатольський у спогадах сучасників [Текст] / упоряд., ред. Т. Дубровний, літ. ред. Р. Кивелюк. — Львів : Аз-Арт, 2009. — 137 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7912-22-2 : 165.00 грн.
 309. Морушко О. О. Анатомія болю [Текст] / О. О. Морушко. — Львів : Край, 2003. — 108 с. — ISBN 966-547-148-1 : 2.08 грн.
 310. Скоропад Я.І. Анатомія душі (amoroso) [Текст] : вірші / Я. І. Скоропад ; авт. вступ. ст. І. Чупашко. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 84 с. : 8 іл. — ISBN 978-966-919-104-5 : 20.00 грн.
 311. Павлюк Т. Ангел різдвяної зірки [Текст] : [розповідь] / Т. Павлюк ; худ. І. Буток-Дячук ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 20 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-17-8 : 10.00 грн.
 312. Пісний Б.М. Ангели Майдану [Текст] : [вірші] / Б. М. Пісний. — Дрогобич; Львів : Відродження, 2014. — 278 с. — ISBN 978-966-538-251-5 : 45.00 грн.
 313. Лісевич З. Ангелику, мій друже [Текст] / З. Лісевич ; худ. М. Качмар. — Львів : Свічадо, 2013. — 16 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-365-645-9 : 10.00 грн.
 314. Батій Я.О. Андрей Шептицький [Текст] / Я. О. Батій. — Харків : Фоліо, 2016. — 122 с. — ISBN 978-617-7012-51-0 : 27.56 грн.
 315. Гузар Л.Я. Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму [Текст] / Л. Я. Гузар. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 496 с. — ISBN 978-617-10-0229-6 : 250.00 грн.
 316. Андрій Бокотей [Текст, образотворчий матеріал] = Andriy Bokotey / фото В. Рижанков. — Львів, 2012. — 20 ст. : кольор. іл.
 317. Андрій Дмитрович Трохимчук [Текст] : біобібліогр. покажч. / Ін-т фізики конденсованих систем ; упоряд.: О. Л. Іванків, О. В. Величко. — Львів, 2016. — 48 с. — (Бібліографія українських вчених). — 25.00 грн.
 318. Андрій Мельник. Полковник Січових Стрільців, Голова Проводу Українських Націоналістів [Текст] : у 100-ліття народж. - 12.12.1890. — Провід Укр. Націоналістів, [1990]. — 16 с. — 1.20 грн.
 319. Андрій Мельник. Спогади. Документи. Листування [Текст] / упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко ; голов. ред. О. Веремійчик. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2011. — 568 с. : іл. — ISBN 978-966-355-061-9 : 84.50 грн.
 320. Андрій Михайлович Штангрет [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. В. Мельников. — Львів : Українська академія друкарства, 2012. — 50 с. — (Вчені Укр. акад. друкарства). — ISBN 978-966-322-383-4 : 15.00 грн.
 321. Володимир Р. Андрій Первозванний [Текст] : іст. повість / Володимир Р. — Буенос-Айрес : Вид-во Юліяна Середяка, 1984. — 264 с. — 1.50 грн.
 322. Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи. [Текст] : Монографія / за ред. Б. Черкеса, І.Диди. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. — 131 с. : іл. — ISBN 978-966-941-412-0.
 323. Андрій Сова [Текст] : бібліогр. покажч.: З нагоди 10-річчя наук. діяльності / уклад., авт. вступ. ст. І. Я. Хома. — Львів : ЗУКЦ, 2013. — 48 с. — ISBN 978-617-655-060-0 : 7.00 грн.
 324. Андрій Содомора [Текст] : бібліогр. покажч. / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наукова б-ка ; уклад. М. Кривенко. — Львів : Растр-7, 2013. — 352 с. — (Українська біобібліографія. Нова серія. ; Чис. 31). — ISBN 978-617-7045-82-2 : 52.00 грн.
 325. Андрій Шуляр та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини. [Текст] : матеріали конференції Львів, 13 грудня 2018 року. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. — 86 с. — ISBN 978-966-941-261-4.
 326. Филипчак І. Анна Ярославна - королева Франції [Текст] / І. Филипчак ; упоряд. Я. Радевич-Винницький. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 176 с. — ISBN 5-7707-7764-8.
 327. Грабовецький В. В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства 16-19 ст. [Текст] / В. В. Грабовецький. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1966. — 252 с. — 1.00 грн.
 328. Антологія Бойківського краю [Текст] / ред. Л. Рудавська-Вовк. — Дрогобич : Коло, 2007. — 724 с. — ISBN 978-966-7996-43-7 : 42.48 грн.
 329. Антологія краю. Долина. Болехів. Околиці. [Текст] / упоряд., ред. О. Дяк ; Долинська РДА ; Долинська РР ; Болехівська МР ; Мистецька агенція "Свіча фонд" м. Львів. — Львів : Логос, 2000. — 407 с. — (Літературна серія). — ISBN 966-7379-20-5 : 10.34 грн.
 330. Антологія лемківської пісні [Текст] / упоряд. М. Байко. — Львів : Афіша, 2005. — 496 с. — ISBN 966-325-065-08 : 32.00 грн.
 331. Антологія поезій, присвячених Блаженнішому Патріярху Йосифу Сліпому [Текст]. — Івано-Франківськ : Плай, 1999. — 176 с. — ISBN 966-7365-67-0 : 25.57 грн.
 332. Антологія публікацій у газеті PostПоступ [Текст] / упоряд. О. Кривенко ; авт. вступ. ст. І. Слісаренко. — Львів : ЗУКЦ, 2005. — 624 с. : іл. — (Газета нашої мрії). — ISBN 966-8445-27-9 : 12.48 грн., 30.00 грн.
 333. Антольогія стрілецької творчости [Текст] / зібр. і видали: Л-О. Гец; Б-В. Крижанівсьський. — факсимільне вид.1918 р. — Червоноград : ЮЕКС, 2021. — 120 с. : іл. — ISBN 978-617-95150-0-2.
 334. Романишин Р. Антоміми веселі монстри, що демонструють слова з протилежними значеннями (антоніми) [Текст] / Р. Романишин, А. Лесів ; голов. ред. М. Савка. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 36 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-068-6 : 50.00 грн.
 335. Антон Попель та Львівська архітектурно-художня школа зламу ХІХ-ХХ ст. (до 100-річчя смерті А. Попеля) [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. 3-4 грудня 2010 р. / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; голова орг. комітету Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 48 с. : іл., портр. — ISBN 978-617-607-014-6 : 7.00 грн.
 336. Стефановська Л. Антонич. Антиномії [Текст] / Л. Стефановська ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. — Київ : Критика, 2006. — 312 с. — (Критичні студії). — ISBN 966-7679-93-4 : 30.00 грн.
 337. Монастирський В.Р. Антропогенна трансформація компонентної складової ландшафтів Прибескидського Передкарпаття [Текст] : монографія / В. Р. Монастирський ; ред. В. М. Петлін ; МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 198 с. : карта. — Бібліогр.: с. 183-195. — ISBN 978-966-613-878-4 : 30.00 грн.
 338. Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів [Текст]. Т. 1 : Апокрифи старозавітні / І. Я. Франко ; авт. передм. Я. Мельник ; МОН України ; ЛНУ ім. І. Франка ; Ін-т франкознавства. — Репр. вид. 1896 р. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 512 с. — ISBN 966-613-411-Х. — ISBN 966-613-421-7 (Т. 1) : 23.64 грн., 27.20 грн.
 339. Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів [Текст]. Т. 2 : Апокрифи новозавітні. А. Апокрифічні євангелія / І. Я. Франко ; МОН України ; ЛНУ ім. І. Франка ; Ін-т франкознавства. — Репр. вид. 1899 р. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 532 с. — ISBN 966-613-411-Х. — ISBN 966-613-439-Х (Т. 2) : 26.58 грн., 31.50 грн.
 340. Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів [Текст]. Т. 3 : Апокрифи новозавітні. Б. Апокрифічні діяння апостолів / І. Я. Франко ; МОН України ; ЛНУ ім. І. Франка ; Ін-т франкознавства. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 456 с. — ISBN 966-613-411-Х. — ISBN 966-613-440-3 (Т. 3) : 20.68 грн., 28.00 грн.
 341. Франко І. Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів [Текст]. Т. 4 : Апокрифи есхатологічні / І. Я. Франко ; МОН України ; ЛНУ ім. І. Франка ; Ін-т франкознавства. — Репр. вид. 1906 р. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 600 с. — ISBN 966-613-411-Х. — ISBN 966-613-441-1 (Т. 4) : 28.00 грн., 31.44 грн.
 342. Франко І.Я. Апокрифи і легенди з українських рукописів [Текст] / І. Я. Франко, ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. Т. V : Легенди про святих. Ч. 1. — Репринт. вид. 1910 року. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 297 с. — ISBN 966-613-450-0 (т. V). — ISBN 966-613-411-Х : 17.94 грн., 21.70 грн., 45.00 грн.
 343. Апокріфи і леґенди з українських рукописів [Текст]. Т. IV : Апокріфи есхатольоґічні / НТШ, Археоґрафічна комісія ; зібрав, упоряд. і пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1906. — XLVII, 526 с. — (Памятки українсько-руської мови і лїтератури).
 344. Апологет [Текст] : [Богослов. зб. Львів. Православної Богословської Академії]. № 32-33 2012 : Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво : матеріали V Міжнар. наук. конф. м. Львів, 23-24 лист. 2012 р. / Львів. православ. Богослов. акад. УПЦ КП ; упоряд. А. Цибко. — Львів : [б.в.], 2012. — 227 с. — 33.00 грн.
 345. Биковський Л.У. Апостол новітнього українства (Юрій Липа) [Текст] / Л. Биковський ; Укр. Морський Ін-т. — 2-ге вид. — Женева : [УМІ], 1946. — 8 с. — Бібліогр.: с.6-8. — 4.00 грн.
 346. Винничук Ю.П. Аптекар [Текст] : роман / Ю. П. Винничук. — Харків : Фоліо, 2016. — 443 с. — ISBN 978-966-03-7366-2 : 80.00 грн.
 347. Федорів Р. М. Арканове коло [Текст] : нариси / Р. М. Федорів. — Ужгород : Карпати, 1967. — 176 с. — 0.34 грн.
 348. Базів В.А. Армагеддон на Майдані [Текст] : роман-реквієм / В. А. Базів. — Київ : Український пріоритет, 2014. — 160 с. — ISBN 978-966-2669-57-2 : 45.00 грн.
 349. Стеблій Ф.І. Армія крайова в збройних акціях у підльвівських українських селах (березень - липень 1944 р.) [Текст] / Ф. І. Стеблій. — Львів : [б.в.], 2010. — 68 с. — 10.00 грн.
 350. АРНОЛЬД РЕРІНГ - мистецтво і природа в урбаністичному розвитку Львова [Текст] = ARNOLD ROHRING - art and nature in the urban development of the Lviv city : програма і зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. симпозіуму (Львів, 19-21 трав. 2016). — Львів : Растр-7, 2016. — 88 с. : іл. — ISBN 978-617-7359-37-0 : 30.00 грн.
 351. Арсеній Котляревський: органіст, музикознавець, педагог [Текст] : статті, матеріали, спогади / Нац. муз. академія ім. П. І. Чайковського ; упоряд. О. І. Котляревська ; ред.: В. В. Коростельов, В. Г. Москаленко. — Львів : Растр-7, 2016. — 373 с. : портр., [36] с. фот. — Бібліогр.: с. 359-366. — ISBN 978-617-7359-29-5 : 75.00 грн.
 352. Нестор Артефакт [Текст] : поезія / Нестор ; худож. М. Нестерчук. — Львів : Каменяр, 2006. — 56 с. : іл. — ISBN 5-7745-0418-2 : 5.00 грн.
 353. Калита В.В. Архаровці [Текст] / В. В. Калита. — Львів : ЗУКЦ, 2011. — 110 с. — ISBN 978-966-1518-93-2 : 16.00 грн.
 354. Археологическо-библіографическая выставка Ставропигійского Института [Текст]. — Перепечатано изъ "Червоной Руси". — Львовъ : Ставропигійский Ін-т, 1889. — 63 с. — 0.10 грн.
 355. Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. [Текст] : матеріали міжнард. наук. конф. (Львів-Стрілки, 6-8 травня 2008 року) / НДЦ "Рятівна археологічна служба". Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Д. Н. Козак. — Львів : [б.в.], 2011. — 208 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-397-112-4 : 120.00 грн.
 356. Археологічні дослідження Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; ред. Р. Берест. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 411 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 35.00 грн.
 357. Археологічні дослідження Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; голов. ред. Р. Берест. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 417 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 37.00 грн.
 358. Археологічні дослідження Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; голов. ред. О. Ситник ; відп. ред. Р. Берест. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 410 с. : іл., табл., фото. — Бібліогр. в кінці ст. — 36.00 грн.
 359. Археологічні дослідження Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 10 / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: О. Ситник, Л. Крушельницька. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 328 с. : [16 арк.] іл. кольор. — Бібліогр. в кінці ст. — 42.00 грн.
 360. Археологічні дослідження на Львівщині в 1994 році [Текст] : зб. ст. / Львів. іст. музей. — Львів : [б.в.], 1994. — 48 с. — 0.48 грн.
 361. Археологічні дослідження на Львівщині у 1995 р. [Текст] : зб. ст. / Львів. іст. музей ; Львів. іст. музей. — Львів : ФІРА-люкс, 1996. — 88 с. — 1.00 грн.
 362. Мацкевий Л. Археологічні пам'ятки Львова [Текст] / Л. Мацкевий ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т Національної пам'яті. — Львів : Логос, 2008. — 223 с. : фот., карта археологічних пам'яток Львова, масштаб 1:65000, іл. — ISBN 966-7379-47-5 : 52.00 грн.
 363. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза [Текст] : монографія / Л. І. Крушельницька [та ін.] ; АН Українскої РСР, Ін-т суспільних наук. — Київ : Наукова думка, 1982. — 195 с. : карти. — Бібліогр.: с. 176-192. — 1.60 грн.
 364. Археологічні пам'ятки Прикарпаття і Волині ранньослов'янського і давньоруського періодів [Текст] : монографія / АН Української РСР, Ін-т суспільних наук ; ред. кол. В. В. Ауліх [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 1982. — 258 с. : 4 карти. — Бібліогр.: с. 252-265. — 2.10 грн.
 365. Терський С. Археологія доби Галицько-Волинської держави. Здобутки Волинської археологічної експедиції Львівського історичного музею за 15 років діяльності (1986-2000) [Текст] / С. Терський : каталог виставки / МОН України ; Держ. фонд Фундам. дослідж. ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; Львів. іст. музей. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2002. — 108 с. — (Археологічні збірки Галичини і Волині, вип. 1). — ISBN 966-02-2632-2 : 4.28 грн.
 366. Пастернак Я.І. Археологія України [Текст] : первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами / Я. Пастернак ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Торонто : Діловий Комітет, 1961. — 789 с. : іл., карти. — Бібліогр.: с. 705-720. — 40.00 грн.
 367. Архикатедра Святого Юра у Львові [Текст] / упоряд. Г. Бартіш. — Львів : Астрон, 2001. — 14 с. : іл. кольор. — 10.00 грн.
 368. Архикатедральний собор св. Юра у Львові [Текст, образотворчий матеріал] / фото Р. Шишак. — Львів : Артос, 2012. — 19 с. : фотогр. — 30.00 грн.
 369. Марусин М.-С. А. Архіпастир скитальців архієпископ Іван Бучко [Текст] / М. Марусин ; ред. В. Лаба ; літ.ред. О. Якимів ; НАНУ Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Громадська організація "Опілля". — Львів : Опілля, 2008. — 360 с. : a-фот.цв. — (Скарбниця Опілля: Постаті). — Бібліогр.: с.334-359. — ISBN 978-966-02-4795-6 : 32.22 грн., 35.00 грн., 55.00 грн.
 370. Савицький І.В. Архітектор Григорій Пежанський та розвиток фізичної культури в Галичині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] / І. В. Савицький, О. П. Нога ; НАН України, Ін-т народознавства . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 196 с. — ISBN 978-617-607-996-5 : 120.00 грн.
 371. Тарас Я. М. Архітектура дерев'яних храмів українців Карпат [Текст] = The Architecture of Ukrainian built wooden churches in Carpathia : культурно-традиційний аспект / Я. М. Тарас. — Львів : Манускрипт-Львів, 2016. — 671 с. : іл., схеми, карти. — Дод.: с. 593 - 667. — ISBN 978-617-629-121-3 : 250.00 грн.
 372. Харчук Х. Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст, образотворчий матеріал] : монографія / Х. Харчук. — Львів : Апріорі, 2008. — 203 с. : іл., схеми, карти. — Дод.: с. 155 - 184. — ISBN 978-966-8256-72-1 : 35.00 грн.
 373. Харчук Х.Р. Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ- першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / Х. Харчук ; рец. В. Проскуряков. — Львів : Апріорі, 2008. — 204 с. : a-рис. — Покажч.: с. 188-202. — ISBN 978-966-8256-72-1 : 60.00 грн.
 374. Архітектура Львова: Час і стилі ХІІІ - ХХІ ст. [Текст] : іст. нарис / Ін-т архітектури НУ "Львівська політехніка", Громад. орг. "Інститут Львова") ; упоряд. і наук.ред. Ю. О. Бірюльов ; вступ І. І. Сварник. — Львів : Центр Європи, 2008. — 720 с. : 1396 іл. — Імен. покажч. архітекторів: с.715-720. — ISBN 978-966-7022-77-8 : 240.00 грн., 244.30 грн.
 375. Черкес Б.С. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ - початок ХХІ століть [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Черкес, С. М. Лінда ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 380 с. : фотогр. — Алф. покажч.: с. 370-380. — ISBN 978-966-553-979-7 : 65.00 грн.
 376. Рожко М. Ф. Архітектура та система оборони Українських Карпат у княжу добу [Текст] / М. Ф. Рожко ; ред. В. Рожко [та ін.] ; Держ. іст.-культ. заповідник "Тустань". — Львів : БаК, 2016. — 232 с. : 113 іл. — Бібліогр. в кінці ст.. - Імен. покажч.: с. 223. - Географ. покажч.: с. 225. — ISBN 978-966-2227-38-3 : 70.00 грн.
 377. Гнідець Р. Б. Архітектура українських церков [Текст] : конструкція і форма / Р. Б. Гнідець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів : Львів. політехніка, 2007. — 139 с. : рис., іл. — ISBN 978-966-553-592-8 : 42.00 грн.
 378. Посацький Б. С. Архітектурний образ міста [Текст, образотворчий матеріал] : Навчальний посібник / Б. С. Посацький. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. — 138 с. : іл.. схеми. — ISBN 978-966-941-322-2.
 379. Архітектурні пейзажі. Мистецький каталог художниці Уляни Слюсар [Текст] / упоряд. О. В. Корнутко-Гринів. — Львів : Афіша, 2009. — 87 с. : іл. — Каталог твор. с. 83-85. — ISBN 978-966-325-130-1 : 111.54 грн.
 380. Астральне тіло України: Думки Івана Франка - зблизька [Текст] / упоряд. З. Ромовська. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : ПАІС, 2011. — 107 с. — ISBN 978-966-1585-47-7 : 16.00 грн.
 381. Хцюк А. Атлантида: Розповідь про Велике Князівство Балаку. Місяцева Земля: Друга розповідь про Велике Князівство Балаку [Текст] / А. Хцюк ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. — Київ : Критика, 2011. — 544 с. : іл. — ISBN 978-966-8978-38-8 : 45.00 грн.
 382. Гургула І.В. АТОманія [Текст] / І. В. Гургула. — Львів : Тріада плюс, 2015. — 168 с. — ISBN 978-966-486-183-7 : 35.00 грн.
 383. Аудит: теорія і практика [Текст] : Навч. посіб. / А. Г. Загородній та ін. — Львів : Вид-во НУ "ЛП", 2003. — 364 с. : табл., форм. — Бібліогр.: с. 356. — ISBN 966-553-277-4 : 7.28 грн.
 384. Федик О. Афоризми [Текст] / О. Федик. — Львів : б.в., 2001. — 64 с. — 2.56 грн.
 385. Чепурко Б.П. Афоризми [Текст] / Б. П. Чепурко. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — ISBN 978-966-665-603-5 : 12.00 грн.
 386. Лемко І. Афоризми про кохання (філософський дороговказ) [Текст] / І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2007. — 208 с. — ISBN 966-8256-65-4 : 30.00 грн.
 387. Содомора А.О. Афористичні етюди [Текст] / А. О. Содомора. — Львів : Апріорі, 2016. — 360 с. : іл. — ISBN 978-617-629-305-7 : 90.00 грн.
 388. Левандовський Б. Бабай [Текст] : роман / Б. Левандовський. — Київ : Зелений пес, 2005. — 288 с. — (Золотий Бабай). — ISBN 966-365-020-6 (тверда палітурка). — ISBN 966-365-019-2 (м'яка обкл.) : 10.00 грн., 5.00 грн.
 389. Антоненко-Давидович Б. Д. Бабині казки [Текст] : оповідання, новели / Б. Д. Антоненко-Давидович ; упоряд. Л. П. Бондар ; худож. І. С. Кравець. — Львів : Каменяр, 1991. — 152 с. — ISBN 5-7745-0367-4 : 1.50 грн.
 390. Сидорак О.М Бабусин обід [Текст] : казка для дітей мол. шк. віку / О.М Сидорак ; худ. А. А. Марковська. — Львів : Каменяр, 2012. — 12 с. : іл. — ISBN 978-966-607-210-3 : 5.00 грн.
 391. Стефура Б. Бабусина абетка у віршах [Текст] / Б. Стефура. — Львів : Растр-7, 2016. — 36 с. : іл. — ISBN 978-617-7359-63-9 : 30.00 грн.
 392. Міхаліцина К. Бабусина господа [Текст] / К. Міхаліцина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. — 48 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-031-0 : 35.00 грн.
 393. Міхаліцина К. Бабусина господа [Шрифт Брайля] / К. Міхаліцина ; Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло", ГО "Українська спілка інвалідів". — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 14 с. — 100.00 грн.
 394. Ордівський С. Багряний хрест [Текст] : іст. пригодницька повість / С. Ордівський. — Львів : Червона Калина, 1992. — 96 с. — (Вечірня година, ч. 1). — 2.00 грн.
 395. Гургула І.В. Багряниця для Блазня [Текст] : поза жанрами / І. Гургула. — Львів : Меценат, 2001. — 182 с. : іл. — ISBN 966-722-21-1 : 16.00 грн.
 396. Горак Р.Д. Бажав я волі для скованих... Біографія Івана Франка [Текст] / Р. Горак. — Львів : Апріорі, 2015. — 320 с. — ISBN 978-617-629-151-0 : 100.00 грн.
 397. Неборак В.В. Базилевс: Нововіднайдені розділи Львівської Книги Переміщень, переписаної 2005 року [Текст] / В. В. Неборак. — Львів : Срібне слово, 2006. — 192 с. — ISBN 966-8399-06-4 : 30.80 грн., 7.64 грн.
 398. Базові цінності і трансформація сучасної бібліотеки: за матеріалами Дня керівника (м.Львів, 2 вересня 2005р.) [Текст] : збірник / ЛОУНБ ; упоряд. і наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [ЛОУНБ], 2006. — 74 с. — 6.00 грн.
 399. Кляшторна Н.О. Байка про бойка [Текст] / Н. О. Кляшторна . — Київ : Макрос, 2010. — 47 с. : фотогр. — ISBN 978-966-2022-21-6 : 18.00 грн.
 400. Калинець С.М. Байки [Текст] / С. М. Калинець ; образки І. Шевчук. — Мондер : Вид-во ОО. Василіян, 1938. — 80 с. — 4.00 грн.
 401. Левандовський Б. Байки проти ночі [Текст] : повісті / Б. Левандовський. — Київ : Зелений пес, 2007. — 320 с. — (Золотий Бабай). — ISBN 978-966-2938-05-0 : 10.00 грн.
 402. Витичер-Фисташкова Е. Бал жизни [Текст] / Е. Витичер-Фисташкова. — Львов, 2009. — 148 с. : портр. — 10.00 грн.
 403. Людкевич С. П. Балада [Ноти] : для струнного квартету у формі варіацій на тему народної пісні / С. П. Людкевич; ред., передм. В. Сивохіп, муз. ред. В. Пасічник, вступ. сл. Р. Мисько-Пасічник ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові; Мемор. музей С. Людкевича. — Львів : ТеРус, 2012. — 36 с. — (Камерна музика українських композиторів ; Вип. 1, ISSN ISMN 979-0-707510-28-5). — 18.00 грн., 25.00 грн.
 404. Якубовська М.С. Балада про княгиню Ольгу [Текст] / М. С. Якубовська. — Львів : Ліга-Прес, 2008. — 10 с. — ISBN 978-966-397-093-1 : 0.60 грн., 4.00 грн.
 405. Винничук Ю.П. Балакуче яблуко та інші історії [Текст] : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; худож. Ю. Пилипчатіна. — Харків : Фоліо, 2016. — 24 с. : іл. — (Дитячий світ). — ISBN 978-617-7012-62-6 : 61.00 грн.
 406. Скиба Р. Баламутинки [Текст] : для молод. шк. віку / Р. Скиба ; худ. М. Михайлошина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2011. — 31 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2909-70-8 : 45.00 грн.
 407. Лубківський Р.М. Балканський Христос [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. — Львів : Логос, 2001. — 48 с. — ISBN 966-7379-25-6 : 6.00 грн.
 408. Володимир (Шаян Володимир Петрович) Баляда лісового шуму [Текст] : [зб. віршів] / Володимир (Шаян Володимир Петрович). — Лондон : Орден, 1965. — 32 с. — 20.00 грн., 30.00 грн.
 409. Франко І.Я. Баляди і розкази [Текст] / І. Я. Франко ; НАН України, Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд., авт. вступ. ст. Б. С. Тихолоз. — Львів : друк : Простір-М, 2007. — LXIV+32++32+CXLIV. — (Літературні пам'ятки ; Вип. 7). — Бібліогр.: с. CXXXIII. — ISBN 978-966-02-4238-8 (серія). — ISBN 978-966-02-4423-8 (вип.7) : 14.66 грн., 16.32 грн.
 410. Липовецький С. Бандерівські оповідки: від П'ємонту до проголошень державності (кін. ХІХ ст.-поч. 1940-х років) [Текст] / С. Липовецький. — Львів : АРС, 2012. — 248 с. : іл. — ISBN 978-966-2739-13-8 : 45.00 грн., 60.00 грн.
 411. Банки Львова: минуле і сучасне [Текст] : монографія / ред. Я. В. Грудзевич, З. М. Комаринська. — Львів. вид. — Львів : ЛБІ НБУ, 2002. — 223 с. — ISBN 966-7330-51-6 : 8.92 грн.
 412. Вакалюк-Дорошенко М. І. Бар'єр [Текст] : повість / М. І. Вакалюк-Дорошенко. — Львів : Каменяр, 1980. — 263 с. — 1.00 грн.
 413. Антонишин С.В. Бар'єр [Текст] : поезія / С. В. Антонишин. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 104 с. — ISBN 978-966-665-939-5 : 20.00 грн.
 414. Соловчук Р. І. Барабський міст [Текст] : іст. роман / Р. І. Соловчук. — Львів : Кобзар, 2005. — 359 с. — ISBN 966-559-087-1 : 14.20 грн.
 415. Жаб'є Ж. Баранцеві сниться лука [Текст] : поезія / Ж. Жаб'є ; худож. О. Кваша. — Львів : Апріорі, 2015. — 30 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-629-254-8 : 70.00 грн., 75.00 грн.
 416. Яворський М.А. Барви буття [Текст] = Colors of life : нариси / М. А. Яворський ; пер. С. Брегман. — Львів : Піраміда, 2015. — 156 с. — ISBN 978-966-441-414-9 : 50.00 грн.
 417. Брик М. В. Барви часу [Текст] : роздуми, сентенції, жартовини / М. В. Брик. — Львів : Друк. ПТУ № 58, 1999. — 232 с. — 4.60 грн.
 418. Брик М. В. Барви часу [Текст] : роздуми, сентенції, жартовини / М. В. Брик. — 2-е вид., доп. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 300 с. — ISBN 966-7596-14-1 : 6.00 грн.
 419. Кузик В.П. Барвінь [Текст] : новели, оповідання, літ-ні нариси / В. П. Кузик. — Львів : Каменяр, 2013. — 200 с. — ISBN 978-966-607-270-7 : 36.00 грн.
 420. Сіромський Р.Б. Бартатів : історія [Текст] : монографія / Р. Б. Сіромський. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 560 с. — Словник: с. 504. - Покажч.: с. 518. - Імен. покажч.: с. 528. — ISBN 978-966-486-145-5 : 80.00 грн.
 421. Осмир Батар. Гімалайський екстрим [Текст] / Осмир. — Львів : Панорама, 2014. — 432 с. — ISBN 978-617-7227-02-0 : 32.00 грн.
 422. Батьківське світло [Текст] : (сімейні спогади) / К. Глухівська [та ін.]. — Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. — 224 с. — ISBN 966-7018-57-1 : 20.00 грн.
 423. Братунь Р. А. Батьківський заповіт [Текст] : поезії / Р. А. Братунь ; авт. передм. П. Кравчук. — Київ : Рад. письменник, 1981. — 127 с. — 0.95 грн.
 424. Франко І.Я. Батьківщина і инші оповіданя [Текст] / І. Я. Франко. — Едмонтон : Новини, 1919. — 59 с. — 40.00 грн.
 425. Шевчук Л.Т. Батькова наука [Текст] : поезія / Л. Т. Шевчук. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 53 с. : фотогр. — ISBN 978-966-397-138-4 : 10.00 грн., 16.00 грн.
 426. Батькова рука. Земна й духовна ниви отця Олександра Содомори [Текст] / зібрав і ред. А. Содомора ; упоряд. У. Кришталович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 300 с. — ISBN 978-617-607-651-3 : 56.00 грн.
 427. Хомік В. Б. Батькове натхнення [Текст] : пропам'ятна книжка / В. Б. Хомік. — Львів : Каменяр, 2007. — 85 с. : іл. — ISBN 5-7745-0469-7 : 6.88 грн.
 428. Стельмах Б. М. Батькові слова [Текст] : поезії / Б. М. Стельмах. — Львів : Каменяр, 1984. — 119 с. — 0.85 грн.
 429. Салевич П. Я. Бачити сей світ [Текст] : поезії, поетична студія / П. Я. Салевич ; худ. О. Нога. — Львів : Кобзар, 1993. — 48 с. : іл. — (Перша книга поета). — ISBN 5-7707-5064-2 : 0.50 грн.
 430. Гермаківський І. Бджоли носять пергу [Текст] : нотатки журналіста / І. Гермаківський. — Львів : Каменяр, 1973. — 46 с. — 0.06 грн.
 431. Вархол Р. С. Бджолина келія в пущі [Текст] : поезія / Р. С. Вархол. — Львів : Каменяр, 2004. — 95 с. — ISBN 5-7745-10656-2 : 3.80 грн.
 432. Петренко М.Є. Без жодної цятки [Текст] : поезія / М. Є. Петренко. — Львів : СПОЛОМ, 2016. — 92 с. — ISBN 978-966-919-147-2 : 30.00 грн.
 433. Легуцька-Карнага О.Й. Без макіяжу [Текст] : байки у віршах сьогодення / О. Й. Легуцька-Карнага. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 79 с. : іл. — (Львівські пегаси ; Вип.23). — ISBN 978-966-397-135-8 : 15.00 грн.
 434. Матешук О.А. Без надії сподіваюсь... [Текст] : вірші / О. Матешук. — Львів : Каменяр, 2013. — 62 с. — ISBN 978-966-607-243-2 : 20.00 грн., 24.00 грн.
 435. Матешук-Грицина І.(О.)А Без надії сподіваюсь... [Текст] : вірші 1950-1980-х рр. / О. А. Матешук. — 2-ге вид. — Львів : Каменяр, 2015. — 62 с. — ISBN 978-966-607-333-1 : 28.00 грн.
 436. Кривко М. С. Без пісні нема України [Текст, ноти] : шкільний співаник / М. С. Кривко. — Львів : Камула, 2019. — 47 с. — ISBN 978-966-433-172-9.
 437. Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії [Текст] : всеукраїнський симпозіум з міжнародною участю AII-Ukrainian Symposium with International Participation / Міністерство охорони здоров'я України ; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; Ін-т патології крові та трансфузійної медицини АМН України. — Львів : Мета, 2000. — 150 с. — ISBN 966-7279-23-5 : 10.00 грн.
 438. Михалевич А.І. Безматченки [Текст] : роман, публіцистика, поезія / А. І. Михалевич. — Львів : Край, 2009. — 184 с. — ISBN 978-966-547-306-0 : 27.00 грн.
 439. Ступко О. І. Безплідний шлюб [Текст] : діагностика, лікування, застосування дозованої локальної гіпертермії / О. І. Ступко. — Львів : б.в., 1992. — 68 с. — 1.00 грн.
 440. Безсмертна слава Соломії [Текст] : біобібліогр. довід. / Музично-меморіал. музей С. Крушельницької у Львові ; упоряд.: М. Зубеляк, Р. Мисько-Пасічник. — Львів : Гердан-Графіка, 2007. — 244 с. : іл. — Імен. покажч.: с. 221-238. — 12.00 грн.
 441. Кос-Анатольський А. Й. Безсмертний заповіт [Комплект] : кантата для соліста, мішаного хору та симфонічного оркестру: партитура / А. Й. Кос-Анатольський ; муз. ред.: Н. Кос, В. Пасічник; авт. сл. А. Й. Кос-Анатольський. — Львів : Растр-7, 2015. — 47 с. — ISBN 978-617-7045-85-3 : 30.00 грн.
 442. Селезінка М. Безсмертні образи людської психології [Текст, образотворчий матеріал] / М. Селезінка. — Львів : Львівська Політехніка, 2012. — 203 с. : кольор.ил. — ISBN 978-617-607-301-7 : 70.00 грн.
 443. Белєнький Петро Юхимович [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України ; уклад.: Н. І. Гомольська, Є. Е. Матвєєв, В. М. Черторижський. — Львів : ІРД НАН України, 2005. — 38 с. — (Біобібліографія вчених України). — 4.00 грн.
 444. Белз [Текст] : фотоальбом / упоряд. О. Бойко ; В. Петрик ; В. Слободян. — Львів : Літопис, 2004. — 96 с. : іл. — 50.00 грн.
 445. Белз [присвячується тисячоліттю княжого міста] [Текст] : фотоальбом / Упоряд. О. Бойко, В. Петрик, В. Слободян. — Львів : Літопис, 2004. — 96 с. : + [суперобкладинка]. — 50.00 грн.
 446. Карпинець І. Белз і Белжчина під Австрією (1772-1918) [Текст] / І. Карпинець. — Львів : Євросвіт, 2003. — 136 с. — ISBN 966-7343-50-2 : 5.36 грн.
 447. Коструба Т. П. Белз і Белзька земля від найдавніших часів до 1772 року [Текст] / Т. Коструба ; ред. Н. Олійник. — Нью-Йорк; Торонто : Об-ня надбужанців, 1989. — 165 с. : портр. — Бібліогр. в кінці розд. — Імен. покажч.: с. 157-160. — Географ. покажч.: с. 161-164. — 25.00 грн.
 448. Бичуя Н. Л. Бенефис [Текст] : повести / Н. Л. Бичуя ; пер. с укр. В. Россельс. — Москва : Советский писатель, 1986. — 432 с. — 1.80 грн.
 449. Волошин К. Бенкет [Текст] : поезія / К. Волошин. — Львів : Каменяр, 2005. — 38 с. — ISBN 5-77-45-1084-0 : 0.74 грн.
 450. Торбич Р Бентега [Текст, ноти] / Р. Торбич. — Логос. — Львів, 2019. — 123 с. — ISBN 978-966-7379-90-2.
 451. Гаврилів О. С. Берег і брід [Текст] : роман. Ч. 1 : Майже версія / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2009. — 164 с. — ISBN 978-966-8460-65-4 : 13.00 грн.
 452. Гаврилів О.С. Берег і брід [Текст] : роман. Ч. 2 : Підкорені галасом / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2010. — 92 с. — ISBN 978-966-8460-77-7 : 11.00 грн.
 453. Гаврилів О.С. Берег і брід [Текст] : роман. Ч. 4 : Біла Церква / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 117 с. — ISBN 978-966-2598-12-4 : 18.00 грн.
 454. Гаврилів О.С. Берег і брід. Берестечко [Текст] : роман / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2011. — 70 с. — ISBN 978-966-8460-94-4 : 10.00 грн.
 455. Камінецький Я.Г. Берег чистоти [Текст] : вибране / Я. Г. Камінецький. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 232 с. — Біографія с.222. — ISBN 978-966-665-555-7 : 55.00 грн.
 456. Гатала-Квасневська М. І. Береги надії [Текст] / М. І. Гатала-Квасневська. — Львів : Червона Калина, 2002. — 96 с. — ISBN 5-7707-0739-9 : 1.90 грн.
 457. Гаврилюк О. Я. Береза [Текст] : повість / О. Я. Гаврилюк. — Львів : Вільна Україна, 1949. — 76 с. — 1.25 грн.
 458. Берестейська унія [Текст] : Статті й матеріали / ред. О. Жданова. — Львів : Логос, 1996. — 275с. — 5.50 грн.
 459. Берестейська унія і українська культура XVII століття [Текст] : матеріали Третіх "Берестейських читань" Львів, Київ, Харків, 20-23 червня 1995 р. / Ін-т Історії Церкви, Львівської Богословської Академії ; ред. Б.Ґудзяк, О. Турій. — Львів : Місіонар, 1996. — іл. — Покажч.:177. — ISBN 966-7034-03-8 : 7.36 грн.
 460. Лещук Є. С. Берестечко. Свята дорога [Текст] : поезіофотоальбом / Є. С. Лещук. — Львів : Каменяр, 1995. — 99 с. : іл. — 1.00 грн.
 461. Аржаковський А. Бесіди з Блаженнішими Любомиром Гузаром: До постконфесійного християнства [Текст] / А. Аржаковський; перекл. з французької. — Львів : Видавництво Українського католицького університту, 2006. — 144 с. — ISBN 966-8197-10-0.
 462. Нижник І. Й. Бескиди [Текст] : повість / І. Й. Нижник. — Львів : Каменяр, 1983. — 168 с. — 0.65 грн.
 463. Свєшніков І. К. Битва під Берестечком [Текст] / І. К. Свєшніков. — Львів : Слово, 1992. — 304 с. : іл. — ISBN 5-8326-0005-3 : 370.00 грн.
 464. Чупашко І.П. Біблійна поезія [Текст] / І. П. Чупашко. — Львів : Афіша, 2012. — 592 с. — ISBN 978-966-325-169-1 : 85.00 грн.
 465. Васянович Г.П. Біблійні мотиви [Текст] : [поезія] / Г. П. Васянович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 120 с. — ISBN 978-617-607-239-3 : 18.00 грн.
 466. Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): напрями діяльності та постаті [Текст] : зб. наукових праць / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; упоряд. Л. І. Ільницька ; ред. М. М. Романюк. — Львів : [б.в.], 2010. — 496 с. — Імен. покажч.: с.479-494. — ISBN 978-966-02-5163-2 : 65.00 грн.
 467. Бібліографія науково-педагогічної діяльності Р. Я. Гумецького [Текст] : бібліогр. зб. / ЛНУ ім. І. Франка ; уклад.: Б. М. Паляниця, А. В. Тарновська. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 44 с. — 10.00 грн.
 468. Бібліографія українознавства [Текст] : бюл. Комісії укр. бібліогр.. Вип. 2 : Бібліографія та джерела музикознавства / Міжнар. асоц. україністів. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича АН України, 1994. — 93 с. — 3.00 грн.
 469. Кревецький І. Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові [Текст] / І. Кревецький. — Львів : НТШ, 1923. — 16 с. — 0.50 грн., 1.20 грн.
 470. Палинський В.І. Бібліотекар [Текст] : новели й оповідання / В. І. Палинський. — Львів : Апріорі, 2013. — 244 с. — ISBN 978-617-629-162-6 : 35.00 грн., 36.00 грн., 60.00 грн.
 471. Грайданс Ю.М. Бібліотеки Львівщини [Текст] : короткий іст. нарис / Ю. М. Грайданс ; ред. В. В. Мельник ; Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін., ЛОУНБ. — Львів : б.в., 2008. — 176 с. : іл. — Бібліогр.: с.133-160. — 20.50 грн.
 472. Кунанець Н.Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. - 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс [Текст] : монографія / Н. Е. Кунанець ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 448 с. — Імен. покажч.: с. 428-446. — ISBN 978-617-607-120-4 : 67.00 грн.
 473. Бієнале українського образотворчого мистецтва "Львів'91-Відродження" [Текст, образотворчий матеріал] = Biennale of the Ukrainian fine art "Lviv'91-Vidrodzennia" : малярство, графіка, скульптура: каталог виставки / авт. передм. В. Шпіцер [и др.]. — Львів : Атлас, 1991. — [260] : іл. — 25.00 грн.
 474. Бій під Бродами [Текст] : зб. ст. у тридцятьліття / ред. О. Лисяк [та ін.] ; післям. Р. Дражньовського ; худож. О. Слупчинський. — Перевид. з кн. "Українська Дивізія Галичина". — Ню Йорк : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1974. — 352 с. : карти, іл., фото. — 18.00 грн., 4.00 грн.
 475. Помірча М.П. Біла Легенда [Текст] : фотопоезія / М. П. Помірча. — Львів : Каменяр, 2016. — 167 с. : іл. — ISBN 978-966-607-390-4 : 200.00 грн.
 476. Чабан В. Біла тінь [Текст] : збірка гостросучасних новел у чотирьох частинах / В. Чабан. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 412 с. — ISBN 978-966-8460-98-2 : 61.00 грн.
 477. Дах І. Біла хата [Текст] : поезія, пісні / І. Дах. — Львів : Край, 2008. — 104 с. — ISBN 978-966-547-284-1 : 7.20 грн.
 478. Білас і Данилишин [Текст] / опрац. Д. Чайковський. — Ню Йорк : Вид-во Організації Оборони Чотирьох Свобід України, 1969. — 279 с. : фотогр., портр. — 14.00 грн.
 479. Мориквас Н. М. Біле місто [Текст] : поезії / Н. М. Мориквас. — Львів : Каменяр, 1991. — 56 с. — ISBN 5-7745-0481-6 : 0.60 грн.
 480. Дальнич В.М. Білий крик [Текст] : поезія / В. М. Дальнич. — Львів : Каменяр, 2011. — 161 с. : іл. — ISBN 978-966-607-162-5 : 20.00 грн.
 481. Божик Є. Д. Білий Лебідь в оправі смутку [Текст] : повісті, новели / Є. Д. Божик ; худож. В. Ковальчук. — Львів : Каменяр, 2002. — 181 с. : іл. — ISBN 5-7745-0904-4 : 3.62 грн.
 482. Холодюк Л. Білий метелик на чорному тлі [Текст] : оповідання, повість / Л. Й. Холодюк. — Львів : Каменяр, 1991. — 109 с. — ISBN 5-7745-0326-7 : 1.30 грн.
 483. Білий птах української ночі [Текст] : посіб. до 60-річчя від дня народж. Ігоря Білозіра / упоряд.: Н. В. Письменна, М. Особа. — Львів : ЛОУНБ, 2015. — 38 с. — (Славетні галичани). — 15.00 грн.
 484. Тороповський М. М. Білий танець із Мельпоменою [Текст] : книга-спектакль у чотирьох діях з прологом, але - без епілогу: Львівський театр опери та балету на крутих віражах новітньої історії. Двотомник. Т. 1. / М. М. Тороповський ; Худож. Т. Риндзак, Я. Скакун, М. Риндзак, О. Житников. — Львів : Проман, 2011. — 332 с. : 296 іл. — ISBN 966-2971-01-05 : 50.00 грн.
 485. Нижник І. Й. Білі вівці на Чорній горі [Текст] : вибрані поезії / І. Й. Нижник. — Дрогобич : Відродження, 2002. — 320 с. — ISBN 966-538-131-8 : 6.32 грн.
 486. Рот Й. Білі міста [Текст] : вибране / Й. Рот ; пер. з нім., упоряд. І. Андрущенко ; передмов. Ю. Бедрик. — Київ : Смолоскип, 1998. — 216 с. — ISBN 966-7332-05-5 : 4.50 грн.
 487. Братунь Р. А. Білі троянди [Текст] / Р. А. Братунь. — Київ : Музична Україна, 1982. — 96 с. — (Вокальні твори на слова українських поетів). — 0.70 грн.
 488. Біль [Текст] : альманах / ред. М. Дубас ; упоряд. М. Дубас. Вип. 1. — Львів : Меморіал, 1990. — 167 с. — ISBN 5-7707-1433-6 : 6.00 грн.
 489. Біль [Текст] : альманах / ред. М. Дубас ; упоряд. М. Дубас. Вип. 2. — Львів : Меморіал, 1991. — 167 с. — ISBN 5-7707-1433-6 : 35.00 грн.
 490. Біль [Текст] : альманах / ред. М. Дубас ; упоряд. М. Дубас. Вип. 3-4. — Львів : Поклик сумління, 1993. — 279 с. — ISBN 5-7707-1433-6.
 491. Біль [Текст] : альманах / ред. М. Дубас ; упоряд. М. Дубас. Вип. 7. — Львів : Поклик сумління, 1996. — 199 с. — ISBN 5-7707-1433-6 : 3.00 грн., 4.00 грн.
 492. Біль [Текст] : альманах / ред. М. Дубас ; упоряд. М. Дубас. Вип. 8. — Львів : Укр. технології, 1999. — 175 с. — ISBN 966-7292-49-5 : 5.00 грн., 5.10 грн.
 493. Тарадада Б.М. Біль і розрада Богдана Тарадади [Текст] : поезії / Б. М. Тарадада. — Львів : Тріада плюс, 2000. — 158 с. — ISBN 966-7706-09-9 : 14.00 грн.
 494. Вишневецька-Садляк М. Біль мого серця [Текст] : вірші / М. Вишневецька-Садляк. — Львів : Каменяр, 2008. — 127 с. — ISBN 978-966-607-039-8 : 7.56 грн.
 495. Осадчий М.Г. Більмо [Текст] : автобіогр. нарис / М. Г. Осадчий. — Париж; Балтимор : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1971. — 207 с. — (Б-ка Смолоскипа ; Ч. 13). — 50.00 грн.
 496. Осадчий М. Г. Більмо [Текст] : автобіогр. нарис у двох частинах / М. Г. Осадчий. — Лондон : Українська видавнича спілка, 1972. — 92 с. — 4.60 грн., 8.30 грн.
 497. Осадчий М.Г. Більмо [Текст] : повісті / М. Осадчий. — Київ : Персонал, 2008. — 296 с. — (Б-ка укр. героїки ; Вип. 3). — ISBN 978-966-608-843-0 : 40.00 грн.
 498. Дем'янчук Г. С. Біля джерел [Текст] = У истоков / Г. С. Дем'янчук ; худ. П. М. Гейдек. — Львів : Каменяр, 1980. — 119 с. : іл. — 0.55 грн.
 499. Когут П.М. Біля джерел рідної культури. Початок культурного відродження лемків в Україні [Текст] : розповідь / П. Когут, І. Красовський ; Фундація дослідження Лемківщини у Львові. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 32 с. — (Б-ка Лемківщини ; ч. 53). — ISBN 978-966-665-584-7 : 10.00 грн.
 500. Олексенко М. А. Біля джерела [Текст] : повість / М. А. Олексенко. — Львів : Каменяр, 1986. — 160 с. — 0.45 грн.
 501. Гнатів М-Я.М. Біля Паплі [Текст] / Я. Гнатів-Николович . — Львів : Апріорі, 2011. — 388 с. : 24 с. іл. — ISBN 978-617-629-039-1 : 50.00 грн.
 502. Біорізноманіття та лісові ресурси Львівщини [Текст] : буклет / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. ; укл.: І. Шемелинець, О. Ковальчук, М. Янів. — Львів : [б.в.], 2010. — 16 с. : іл. — 8.00 грн.
 503. Біосферний резерват "Розточчя" [Текст] / Департамент екології та природних ресурсів Львів. облдержадмін. — Львів : ЗУКЦ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-617-655-126-3 : 35.00 грн.
 504. Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об'єктів природно-заповідного фонду [Текст] : матер. міжнар. наук.-практичної конф. Липень, 2003 р. / ред. С. Стойко [та ін.]. — Львів : Меркатор, 2003. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7563-12-Х : 30.00 грн.
 505. Шунь М. Біяс [Текст] : вірші / М. Шунь. — Київ : Вид-во Жупанського, 2008. — 302 с. — ISBN 978-966-96881-6-3 : 19.00 грн.
 506. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 1 / голов. ред. Л. Гузар ; упоряд. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2001. — 176 с. : іл. — ISBN 966-02-0176-1 : 45.00 грн., 8.00 грн.
 507. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 2 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2002. — 307 с. : іл. — ISBN 966-96205-8-9 : 12.30 грн., 30.00 грн., 65.00 грн.
 508. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 3 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2003. — 203 с. : іл. — ISBN 966-02-0176-4 : 30.00 грн., 8.50 грн.
 509. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 4 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2005. — 197 с. : іл. — ISBN 966-96212-6-3 : 30.00 грн., 7.84 грн.
 510. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 5 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2006. — 212 с. : іл. — ISBN 966-7094-42-1 : 30.00 грн., 8.48 грн.
 511. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 6 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2006. — 240 с. : іл. — ISBN 978-966-96883-0-9 : 30.00 грн., 9.60 грн.
 512. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 7 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2007. — 184 с. : іл. — ISBN 978-966-96883-3-0 : 16.56 грн., 30.00 грн.
 513. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 8 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2008. — 241 с. : іл. — ISBN 978-966-96883-6-1 : 21.70 грн., 30.00 грн.
 514. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 10 / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2010. — 217 с. — (2078-7022). — 40.00 грн.
 515. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара [Текст]. № 11 : січень - лютий / голов. ред. Любомир Гузар, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2011. — 43 с. — 20.00 грн.
 516. Радейко П. Благовіст [Текст] : [збірка поезій] / П. Радейко. — Львів : Растр-7, 2012. — 56 с. — ISBN 978-966-2004-87-8 : 10.00 грн.
 517. Николишин Ю.І. Благословенне місто Львів [Альбом] = Lviv the Blessed City / Ю. І. Николишин ; ред. І. Лемко ; пер. І. Головачова. — Львів : Апріорі, 2014. — 144 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-629-182-4 : 200.00 грн.
 518. Белз-Петрусяк О. Благословення на вічність [Текст] : поема-молитва / О. Белз-Петрусяк. — Львів : Папуга, 2002. — 48 с. — ISBN 966-8041-05-4 : 0.94 грн.
 519. Іваничук Р. І. Благослови, душе моя, Господа... [Текст] : щоденникові записи, спогади і роздуми / Р. І. Іваничук ; ред. Н. Л. Бічуя ; худож. В. І. Сава. — Львів : Просвіта, 1993. — 270 с. : 16 с. фото. — ISBN 5-7707-0641-4 : 200.00 грн., 3.00 грн.
 520. Людкевич М. Й. Благослови, Маріє [Текст] : поезії / М. Й. Людкевич ; худож. О. Білоус. — Львів : Логос, 1995. — 112 с. : іл. — ISBN 5-7707-6656-1.
 521. Благословляю і молюся [Текст] : каталог виставки, присвяченої 125-й річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького / Львівський музей історії релігії ; сост. З. Г. Суханова. — Львів : Ред.-вид. відділ облполіграфвидав, 1990. — 16 с. : a-фот. — 0.05 грн., 0.84 грн., 1.20 грн., 5.00 грн.
 522. Лакота Г. Блаженний Григорій Лакота перемиський єпископ-помічник [Текст] : зібр. послання та проповіді / Г. Лакота ; авт. передмови І. Мартиняк ; упоряд. В. Пилипович ; Архієпархіяльна б-ка ім. єп. К. Чеховича в Перемишлі. — Перемишль : Перемиська Архієпархія, 2005. — 390 с. — (Богословська спадщина Перемиської Єпархії ; Т. ІІ). — ISBN 83-921954-5-0 : 58.00 грн.
 523. Дацко М. Блаженні [Текст, ноти] / М. Дацко ; вірші о. В. Мендруня. — Львів : Місіонер, 2016. — 59 с.
 524. Блаженні Священномученики Редемптористи Львівської Провінції Чину Найсвятішого Ізбавителя [Текст]. — Львів : Відділ Отців Редемптористів Місія Христа, 2001. — 48 с. — 10.00 грн.
 525. Гата Е. Бланік відчиняє двері [Текст] / Е. Гата . — Львів : БаК, 2010. — 272 с. — ISBN 978-966-7065-98-0 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 526. Калинець І.О. Близьке далеке [Текст] / І. О. Калинець. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 326 с. — ISBN 978-966-665-495-6 : 13.15 грн., 14.00 грн., 29.34 грн., 35.00 грн.
 527. Пушик С. Г. Блискавиці б'ють у найвищі дерева [Текст] : повість, есеї / С. Г. Пушик. — Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2011. — 267 с. : іл. — ISBN 978-966-428-182-6 : 55.00 грн.
 528. Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2008. — 447 с. — (Історія України в романах). — ISBN 978-966-03-4125-8 : 40.00 грн.
 529. Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2008. — 447 с. : іл. — (Українська література). — ISBN 978-966-03-4572-0 : 19.01 грн.
 530. Іваничук Р.І. Бо війна - війною... Через перевал [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Київ : Кордон, 2015. — 448 с. — ISBN 978-966-97331-5-3 : 72.00 грн.
 531. Іваничук Р. І. Бо війна війною... [Текст] : роман, повість / Р. І. Іваничук ; худож. Л. В. Прийма ; ред. В. Т. Звенигородський. — Львів : Каменяр, 1991. — 312 с. : іл. — ISBN 5-7745-0316-Х : 3.00 грн.
 532. Франко І. Я. Боа констріктор [Текст] / І. Я.Франко. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. — 198 с. — 6.00 грн.
 533. Бобало Юрій Ярославович [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. І. О. Бєлоус. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 80 с. : іл. кольор. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; Вип. 56). — Імен. покажч.: с. 74. — ISBN 978-617-607-805-0 : 25.00 грн.
 534. Швець П.Г. Бог є любов [Текст] : [вірші] / П. Г. Швець. — Львів : Растр-7, 2012. — 156 с. — ISBN 978-966-2004-82-3 : 23.00 грн.
 535. Квітневий В. М. Бог і Україна [Текст] : поезія, драматичні твори / В. М. Квітневий. — Львів : б.в., 1997. — 152 с. — 4.00 грн.
 536. Валовий Т. Бог нагородив мене життям [Текст] : автобіогр. розповідь політич. в'язня, який пережив тюрми, судилища, пересилки, етапи, ГУЛАГівські зони Колими, був позбавлений імені, яке замінили на каторж. номер / Т. Валовий. — Львів : друк : Простір-М, 2014. — 156 с. : іл. — ISBN 978-966-2128-22-2 : 26.00 грн.
 537. Богдан Антків - лицар галицької сцени [Текст] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, каф. театрознавства та акторської майстерності ; упоряд., наук. ред. Б. Козак, літ. ред. Н. Л. Бічуя. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 184 с. : портр., [48] с. фот. — ISBN 978-617-10-0209-8 : 65.00 грн.
 538. Богдан Головин [Текст] : бібліогр. покажч.. Ч. 1 / Упр. культури Тернопіл. облдержадмін., Тернопіл. обл. б-ка для молоді ; укл. Л. Ф. Марченко. — Тернопіль : Терно-граф, 2012. — 152 с. : іл. — ISBN 978-966-457-128-6 : 25.00 грн.
 539. Богдан Горинь [Текст] : біобібліогр. покажч. 1960-2015 / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. І. Горинь. — Київ : Пульсари, 2015. — 160 с. : іл. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; Вип. 16). — ISBN 978-617-615-052-7 : 40.00 грн.
 540. Богдан Жеплинський [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; укл.: М. З. Литвин, І. В. Морозова ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів : [б.в.], 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-02-5589-0 : 33.00 грн.
 541. Богдан Йосипович Пташник [Текст] : біобібліогр. довід. / НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; ред. Р. М. Кушнір ; упоряд. М. М. Симотюк ; авт. вступ. ст. В. О. Пелих. — Львів : ІППМіМ ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2012. — 52 с. — ISBN 978-966-02-6230-0 : 15.00 грн.
 542. Богдан Мусієвський [Текст, образотворчий матеріал] : графіка, живопис / авт. передм. Л. Різник. — Львів : Растр-7, 2015. — 52 с. : іл. кольор. — 180.00 грн.
 543. Сорока Б.М. Богдан Сорока.Графіка [Текст] / упоряд. М. Ваврух. — Львів : Колір ПРО, 2011. — 144 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2501-04-09 : 110.00 грн.
 544. Богдан Степанович Посацький [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка" ; уклад.: О. В. Шишка, О. Б. Ніколюк. — Львів : Растр-7, 2017. — 72 с. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 58). — ISBN 978-617-7359-99-8 : 25.00 грн., 40.00 грн.
 545. Загребельний М.П. Богдан Ступка [Текст] / М. П. Загребельний. — Харків : Бібколектор, 2016. — 120 с. — ISBN 978-617-7013-38-8 : 42.00 грн.
 546. Загребельний М. П. Богдан Ступка [Текст] / М. П. Загребельний. — Харків : Бібколектор, 2016. — 120 с. — ISBN 978-617-7013-38-8 : 42.00 грн.
 547. Богдан Ступка: Митець і людина [Текст] / авт.-упоряд. М. Лабінський. — Київ : Книга, 2008. — 240 с. : іл. — (Б-ка Шевченківського комітету). — ISBN 978-966-8314-60-5 : 161.00 грн.
 548. Мельниченко В.Ю. Богдан Ступка: обличчям до історії [Текст] / В. Ю. Мельниченко. — Москва : Домашняя библиотека, 2013. — 416 с. : іл. — ISBN 978-5-905978-67-8 : 60.00 грн.
 549. Кобилецький Ю.С. Богойко [Текст] / Ю. С. Кобилецький. — Львів : Українські технології, 2010. — 32 с. — ISBN 978-966-345-205-0 : 5.00 грн.
 550. Богородчанський іконостас 1698 - 1705 [Текст, образотворчий матеріал] : до 350-річчя від дня народження Йова Кондзелевича / Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького ; авт. тексту, упоряд. М. Гелитович, відповід. ред. О. Біла. — Київ : Майстер книг, 2016. — 30 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-7124-07-7 : 40.00 грн.
 551. Богородчанський іконостас 1698-1705 [Текст] / упоряд., авт. тексту М. Гелитович. — Львів : Нац. музей ім. А. Шептицького, 2016. — Київ : Майстер книг. — 32 с. : іл. — ISBN 978-617-7124-07-7 : 50.00 грн.
 552. Оборіна А. Д. Божа ласка [Текст] : поезія / А. Оборіна. — Львів : Лукащук В.С., 2010. — 47 с. : іл. — ISBN 978-966-2910-22-3 : 10.00 грн., 7.00 грн.
 553. Ставова-Ухач Л. Божа ластівка [Текст] / Л. Ставова-Ухач. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 160 с. — ISBN 978-966-397-152-4 : 15.00 грн.
 554. Михайлюк К.І. Божа радість [Текст] : пісні, поезії / К. І. Михайлюк. — 2-ге допов. вид. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 161 с. : іл. — ISBN 978-617-7363-23-0 : 50.00 грн.
 555. Палюшок І.С. Боже зілля. Лікарські рослини: художнє осмислення і практичне використання [Текст] / І. С. Палюшок. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. — 102 с. — ISBN 966-8265-02-5 : 20.00 грн.
 556. Дмитроца М.І. Боже творіння [Текст] : вірші / М. І. Дмитроца. — Львів, 2016. — 92 с. — ISBN 978-966-2474-00-8 : 15.00 грн.
 557. Божественна літургія [Текст, ноти] : недільна служба: партитура на 4 чоловічі голоси / упоряд. А. О. Кузик; за муз ред. В. П. Гнідя ; авт. передм. М. Олійник ; Нар. чоловічий хор "Орфей". — Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2008. — 127 с. — ISBN 966-024-126-7.
 558. Гнида П.П. Боївка "Чайки". Діяльність боївки Служби безпеки Глинянського районного проводу ОУН(б) 1944-1946 рр. під командою Володимира Макаровського - "Чайки" [Текст] / П. Гнида. — Львів : БОНА, 2016. — 144 с. — (ОУН та УПА на Глинянщині). — ISBN 978-966-2626-50-6 : 30.00 грн.
 559. Зборовський П. Бойківська величальна [Ноти, текст] / П. Зборовський, сл. М. Романович. — Львів : Камула, [2012]. — 47 с. — ISBN 966-8343-41-7 : 2.00 грн.
 560. Бойківські латканки [Текст] / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Львівська обл. і Турківська р-на організації ; упоряд. П. Зборовський ; муз. транскрипція І. Федун ; худ. Л. Загайська. — Львів : Українська академія друкарства, 2013. — 198 с. : іл. — ISBN 978-966-322-399-5 : 30.00 грн.
 561. Бойківщина [Текст] : наук. збірник. Т. 1 / Науково-культурологічне товариство "Бойківщина" ; шеф-ред. Л. Сікора. — Дрогобич : Добре серце, 2002. — 324 с. : іл. — ISBN 966-7900-27-4 : 35.00 грн.
 562. Дмитроца М.І. Болить мені Україна [Текст] : вірші / М. І. Дмитроца. — Львів : СПОЛОМ, 2017. — 68 с. — 15.00 грн.
 563. Вдовиченко Г.К. Бора [Текст] : роман / Г. К. Вдовиченко ; худ. М. М. Долгополова. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. — 238 с. — ISBN 978-966-14-1554-5 : 23.00 грн.
 564. Борис Буряк [Текст, образотворчий матеріал] : альбом / упоряд., літ. ред. Н. Буряк, пер. О. Загрійчук, пер. О. Буряк. — Київ : АДЕФ-Україна, 2009. — 279+4 с. : фотогр., іл. кольор., фотогр. — (Імена). — ISBN 978-966-187-038-2 : 300.00 грн.
 565. Борис Возницький [Текст] : біобібліографічний покажчик / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; уклад. О. Максименко ; ред. Н. Філевич. — Львів : Центр Європи, 2016. — 202 с. : [10] с. іл. — 50.00 грн.
 566. Борис Возницький, яким ми його пам'ятаємо [Текст] / упоряд. Н. Філевич. — Львів : Центр Європи, 2013. — 200 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7022-96-9 : 35.00 грн.
 567. Борис Возницький, яким ми його пам'ятаємо [Текст] / автор ідеї Л. Разінкова-Возницька ; упоряд. Н. Філевич ; наук. ред. Ю. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2013. — 199 с. : фот. — ISBN 978-966-7022-96-9 : 35.00 грн.
 568. Борис Дроботюк [Текст, образотворчий матеріал] : Графіка, еклібрис, малярство / авт. передм. Л. В. Волошин ; ред. Я. Гелетій. — Львів; Дубно; Луцьк : Джерело, 2006. — 75 с. : іл. кольор. — ISBN 996-517-530-0 : 45.00 грн.
 569. Борис Дроботюк [Текст, образотворчий матеріал] : екслібриси / Громадський просвітянський фонд "Джерело" ім. Івана Фещенка-Чопівського ; авт. передм. П. Нестеренко ; гол. ред. Я. Гелетій. — Львів; Дубно; Луцьк : Джерело, 2015. — 159 с. : іл. — (Комігулагіана ; XXV). — ISBN 978-966-361-786-2 : 50.00 грн.
 570. Дроботюк Б.І. Борис Дроботюк: станкова графіка, екслібрис [Текст] : Каталог / Б. І. Дроботюк ; Упр. культури Львів. Облвиконкому; Львів. від. спілки художників . — Львів : Ред.-вид. відділ обл. управл. по пресі, 1991. — 24 с. : іл. — 15.00 грн.
 571. Борислав - наше місто [Образотворче вид.] = Boryslav our city = Boryslaw nasze miasto : іст.-краєзнавч. фотоальбом / О. Микулич, Р. Тарнавський, І. Шоха. — Львів : Свічадо, 2012. — 152 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-395-613-8 : 100.00 грн., 200.00 грн.
 572. Франко И. Я. Борислав смеется [Текст] : рассказы, повесть / И. Я. Франко ; пер. с укр. ; сост. Б. Турганов ; предислов. С. Стефаник. — Москва : Худож. лит., 1969. — 528 с. — 1.03 грн.
 573. Франко І. Я. Борислав сміється [Текст] : повість / І. Я. Франко ; худож. С. Адамович. — Київ : Молодь, 1953. — 260 с. : 18 с. іл. — 8.20 грн.
 574. Франко І. Я. Борислав сміється [Текст] : повість / І. Я. Франко. — Львів : Каменяр, 1975. — 248 с. — (Шкільна б-ка). — 0.50 грн.
 575. Франко І. Я. Борислав сміється. Boa constrictor [Текст] : повісті / І. Я. Франко ; упоряд. М. Л. Гончарук ; худож. С. Т. Адамович. — Київ : Дніпро, 1981. — 397 с. : іл. — 2.10 грн.
 576. Франко І. Я. Борислав сміється. Захар Беркут [Текст] : повісті / І. Я. Франко ; авт. передм. А. І. Скоць. — Львів : Каменяр, 1990. — 352 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 5-7745-0223-6 : 1.00 грн.
 577. Бориславські нафтовики на рубежі тисячоліть [Текст] : фоторозповідь про минуле і сьогодення Бориславського нафтопромислового району і колективу нафтогазовидобувного управління "Бориславнафтогаз" / Р. Соловчук, Б. Пиріг, І. Швед. — Борислав : Нафтовик Борислава, 2001. — 39 с. : іл. — 1.56 грн., 5.00 грн.
 578. Франко І. Я. Бориславські оповідання [Текст] / І. Я. Франко ; худож. І. С. Їжакевич. — Київ : Дніпро, 1966. — 344 с. : 10 с. іл. — 1.05 грн.
 579. Кук В.М. Борці за волю України. Герої нашого села [Текст] / В. Кук. — Львів : [б.в.], 2010. — 80 с. : іл. — 15.00 грн.
 580. Николишин Ю.І. Бота-Фікс. Невидима нитка життя [Текст] : роман-есей / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2013. — 360 с. — ISBN 978-617-629-129-9 : 60.00 грн., 70.00 грн.
 581. Вархол Р. С. Боянові гуслі [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. — Львів : Каменяр, 2003. — 86 с. — ISBN 5-7745-0961-3 : 2.58 грн.
 582. Нестор Брага [Текст] : поезії / Нестор ; худож. М. Нестерчук. — Львів : Каменяр, 2005. — 48 с. : іл. — ISBN 5-7745-1117-0 : 1.76 грн.
 583. Холодюк Л. Й. Браслет із знаком лева [Текст] : пригодницький роман / Л. Й. Холодюк. — Львів : Червона Калина, 2000. — 468 с. — ISBN 5-7707-0729-1 : 8.00 грн.
 584. Колодій В. С. Братерство [Текст] : переклади поезій братніх літератур народів СССР та зарубіжних країн / В. С. Колодій. — Львів : Каменяр, 1985. — 176 с. — 0.95 грн.
 585. Турик М. Брати по духу [Текст] : зб. поезій / М. Турик. — Львів : Растр-7, 2015. — 184 с. — ISBN 978-617-7045-94-5 : 30.00 грн.
 586. Коритко Р. Ф. Брати Рогатинці [Текст] : історичний роман-есе / Р. Ф. Коритко. — Львів : Червона Калина, 1999. — 296 с. — ISBN 5-7707-0728-3 : 7.00 грн.
 587. Базів В.А. Брати, або Могила для "тушки" [Текст] : сатирико-політ. роман / В. А. Базів. — Харків : Фоліо, 2015. — 187 с. — (Графіті). — ISBN 978-966-03-7083-8. — ISBN 978-966-03-5101-1 (сер.) : 36.00 грн.
 588. Лучук В. І. Братні луни [Текст] : поезії / В. І. Лучук. — Львів : Каменяр, 1974. — 136 с. — 0.56 грн.
 589. Бринза з примхами [Текст] : коломийки, прибамбашки, а місцями навіть фрашки: на 70-річчя Василя Стефака / упоряд., кер. проекту С. Дикий , худ. С. Кустов. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 56 с. : іл. — (Львівські пегаси ; вип. 25). — ISBN 978-966-397-142-7 : 10.00 грн.
 590. Брідщина - край на межі Галичини й Волині [Текст]. Вип. 3 : Матеріали 4-ї краєзнав. конф. присвяч. Дню пам'яток історії та культури / Бродів. райдержадмін. , Бродів. іст.-краєзнав. музей ; ред. В. Стрільчук [та ін.]. — Броди : [Бродів. іст.-краєзнавч. музей], 2010. — 152 с. — ISBN 966-7544-29-3 : 25.00 грн.
 591. Брідщина - край на межі Галичини й Волині [Текст]. Вип. 4 : Матеріали 5-ї краєзнав. конф. присвяч. Міжнар. Дню пам'яток історії та культури 8 квіт. 2011 р. / Бродів. райдержадмін. , Бродів. іст.-краєзнав. музей ; ред. В. Стрільчук [та ін.]. — Броди : [Бродів. іст.-краєзнавч. музей], 2011. — 168 с. — ISBN 966-7544-51-5 : 28.00 грн.
 592. Брідщина - край на межі Галичини й Волині [Текст]. Вип. 5 : Матеріали 6-ї краєзнав. конф. присвяч. Міжнар. Дню пам'яток історії та культури 20 квіт. 2012 р. / Бродів. райдержадмін. , Бродів. іст.-краєзнав. музей ; ред. В. Стрільчук [та ін.]. — Броди : [Бродів. іст.-краєзнавч. музей], 2012. — 198 с. — 33.00 грн.
 593. Брідщина - край на межі Галичини й Волині [Текст]. Вип. 10 : Матеріали 11-ї наук.-краєзнав. конф. присвяч. 100-річчю від дня народж. діячки ОУН Галини Столяр (1917-1942) / Бродів. райдержадмін. , Бродів. іст.-краєзнав. музей ; ред. В. Стрільчук [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2017. — 202 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-7497-08-9 : 120.00 грн.
 594. Броди [Текст] : зб. ст. і нарисів / за ред. О. Лисяк. — Мюнхен : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1951. — 164 с. : карти, іл. з підписом. — 25.00 грн., 8.20 грн.
 595. Броди [Текст] : зб. ст. і нарисів / ред. О. Лисяк. — Вид. допов. — Дрогобич; Львів : Відродження, 2003. — 176 с. : іл. — ISBN 966-538-136-9 : 3.44 грн., 9.80 грн.
 596. Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. [Текст] : воєнно-істор. дослідж. / Д. В. Чобіт ; Нац. спілка краєзнавців України. — Броди : Просвіта, 2008. — 244 с. : іл. — ISBN 966-7544-43-0 : 25.00 грн.
 597. Бродівщина- край на межі Галичини й Волині [Текст]. Вип.1 : Матеріали 2-ї краєзнав. конф., Броди, 18 квіт. 2008р. / Бродів. райдержадмін. , Бродів. іст.-краєзнав. музей. — Броди : [Бродів. іст.-краєзнавч. музей], 2008. — 140 с. : іл. з підписом. — 13.00 грн.
 598. Бродівщина. Львівська область [Текст] / Львів. обл. рада, Львів. обл. держ. адміністрація. — Львів : друк : "Папуга", [2010?]. — 4 с. : іл. кольор. — 5.00 грн.
 599. Книш Г. А. Брость [Текст] : роман-розвідка / Г. А. Книш. — Львів : Каменяр, 1981. — 464 с. — 1.60 грн.
 600. Бруно Шульц [Текст, образотворчий матеріал] : книга образів / Національний університет "Києво-Могилянська академія". Центр досліджень історії та культури східно-європейського єврейства). , Центр Європейських гуманітарних досліджень) ; зібрав, упорядкув., написав коментар Є. Фіцовський. — Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. — 555 с. : іл. — ISBN 978-966-378-339-0 : 200.00 грн.
 601. Бруно Шульц. Горизонт часу [Текст, образотворчий матеріал] : Виставка у Львівській національній галереї мистецтв 4 - 30 вересня 2012 в межах програми V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца "Арка уяви Бруно Шульца" / куратор виставки: Н. Філевич, Г. Юзефчук ; підготовка каталогу Г. Юзефчук. — Люблін; Львів : Товариство Фестивалю Бруно Шульца, 2012. — 64 с. : іл. — ISBN 978-83-933063-4-3 : 20.00 грн.
 602. Тютюнник Г. М. Буг шумить [Текст] : роман / Г. М. Тютюнник. — Львів : Каменяр, 1965. — 156 с. — 0.30 грн.
 603. Калинець І.М. Будельниця [Текст] : вірші про давній Львів / І. М. Калинець. — Львів : Друкарські куншти, 2011. — 60 с. : іл. — 15.00 грн.
 604. Крушельницький А. В. Буденний хліб. Рубають ліс [Текст] : повісті / А. В. Крушельницький ; [авт. передм. С. Трофимук]. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1960. — 400 с. — 7.25 грн.
 605. Шалата М. Й. Будителі [Текст] : "Руська Трійця" та її послідовники / М. Й. Шалата ; Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка (Дрогобицька філія). — Дрогобич : Коло, 2011. — 111 с. : іл. — ISBN 978-966-2405-61-3 : 15.02 грн.
 606. Шалата М.Й. Будителі. "Руська Трійця" та її послідовники [Текст] : нариси / М. Й. Шалата ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т.Шевченка, Дрогобицька філія. — Дрогобич : Коло, 2011. — 112 с. : іл. — ISBN 978-966-2405-61-3 : 15.02 грн., 27.00 грн.
 607. Будівництво, будівельна індустрія Львівщини. Можливості та інвестиційні перспективи [Текст] : довід. видання. — Львів : ЗУКЦ, 2002. — 68 с. : іл. — ISBN 966-95980-4-4 : 2.68 грн.
 608. Будівничий української церкви [Текст] : реком. список л-ри до 80-річчя від дня народж. Любомира Гузара / Львів. ОУНБ ; упоряд.: О. Григорчук, І. П. Зінченко ; упоряд. і наук. ред І. Ю. Лешнівська ; ред. М. Лісецька. — Львів, 2013. — 34 с. — 10.00 грн.
 609. Павлюк Т. Бузько чи капуста? [Текст] / Т. Павлюк ; худ. О. Гринюк ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 16 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-19-2 : 10.00 грн.
 610. Ліщинська М. Бузькові Вогники [Текст] : повість / М. Ліщинська. — Кам'янець-Подільський : Круговерть, 2015. — 268 с. — ISBN 978-966-97533-0-4 : 50.00 грн.
 611. Заблоцький Б.Ф. Бузьок Кун і крук Царюк [Текст] : байка / Б. Ф. Заблоцький. — Львів : б.в., 2012. — 12 с. — 5.00 грн.
 612. Братунь Р. А. Буйноцвіт [Текст] : поезії / Р. А. Братунь. — Львів : Каменяр, 1964. — 39 с. — 0.06 грн.
 613. Федоров (Федорович) І. Буквар 1574 р. [Текст] / І. Федоров (Федорович) ; авт. післямови І. Жук. — Факс. перевид. на честь 440-річчя І. Федорова з оригіналу Гарвардського ун-ту в США. — Львів : Бібльос, 2014. — [93]. — 300.00 грн.
 614. Буквар Івана Федоровича 1574 р. [Текст] / авт. післямови І. Жук. — Факс. вид. — Львів : Бібльос, 2014. — [92]. — 300.00 грн.
 615. Буквар Івана Федоровича 1574 р. [Текст] : путівник / Нац. Академія наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Благодійний фонд "Відродження історико-культурної спадщини України ім. Героя України Б. Г. Возницького" ; упоряд.: І. Жук, М. Литвин, А. М. Миронюк. — Львів : Вид-во "Бона", 2015. — 115 с. : іл. — ISBN 978-966-02-75-68-3; 978-966-2626-34-6 : 50.00 грн.
 616. Буквар Івана Федоровича 1574 року [Текст] : путівник / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; упоряд.: І. Жук, М. Р. Литвин, А. К. Миронюк. — Львів : БОНА, 2015. — 116 с. : іл. — ISBN 978-966-02-75-68-3. — ISBN 978-966-2626-34-6 : 50.00 грн.
 617. Лукасевич Н. Букет на узбіччі [Текст] / Н. Лукасевич. — Львів : ПАІС, 2013. — 32 с. — ISBN 978-617-7065-02-8 : 10.00 грн.
 618. Крип'якевич І. П. Було колись в Україні [Текст] : твори / І. П. Крип'якевич ; упоряд. Б. З. Якимович ; авт. післямов. Б. З. Якимович ; авт. передмов. Р. І. Крип'якевич ; худож. О. В. Штанко. — Київ : Веселка, 1994. — 351 с. : іл. — (Золоті ворота). — ISBN 5-301-01325-4 : 46500.00 грн.
 619. Матіос М. В. Бульварний роман [Текст] / М. В. Матіос. — Львів : ЛА "Піраміда", 2003. — 188 с. — ISBN 966-7188-78-7 : 4.00 грн.
 620. Павлюк І. З. Бунт свяченої води [Текст] : лірика, драматизовані поеми / І. З. Павлюк. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 280 с. — ISBN 966-665-197-1 : 12.00 грн.
 621. Волошин Б. Р. Бурачковицькі хроніки [Текст] / Б. Р. Волошин. — Львів; Київ : Галицькі контракти, 1996. — 133 с. : іл. — 15.33 грн., 2.00 грн.
 622. Свічановська Г. М. Бурштиновий рай [Текст] : поезія / Г. М. Свічановська. — Львів : Каменяр, 2006. — 90 с. : іл. — ISBN 5-7745-0435-2 : 5.50 грн.
 623. Олексюк М. М. Буря і смуток [Текст] : вірші, новели й оповідання / М. М. Олексюк. — Львів : Редакція "Слово Руху", 1998. — 136 с. — ISBN 966-7339-05-Х : 8.10 грн.
 624. Марська В. Буря над Львовом [Текст] : повість у двох частинах / В. Марська. — Філядельфія : Київ, 1952. — 212 с. — 3.00 грн.
 625. Буряк. Демцю. Ярич. 2012 [Текст, образотворчий матеріал] = Borys Buryak. Mychailo Demtsiu. Vasyl Yarych. 2012 / Мистецьке об'єднання "Леміш" ; авт. передм. В. Гусар. — [Львів] : Коло, [2012]. — 51 с. : кольор. іл. — 35.00 грн.
 626. Бюлетень Західного наукового центру [Текст] / ред. Д. Сугак. — Наукове видання. — Львів : Ліга Прес, 2003. — 128 с. : портрети. — ISBN 966-8293-18-5 : 5.08 грн., 5.92 грн., 9.00 грн.
 627. Бюллетень технической информации [Текст]. Апрель 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.и.], 1956. — 36 с. : рис.
 628. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 2, Май 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 32 с. : рис.
 629. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 3, Июнь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 43 с. : рис.
 630. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 4, Июль 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 40 с. : схеми.
 631. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 5, Сентябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 40 с. : рис.
 632. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 6, Октябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 43 с. : іл., табл.
 633. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 7, Ноябрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1956. — 44 с. : іл., табл.
 634. Бюллетень технической информации [Текст]. Вип. 8, Декабрь 1956 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.и.], 1956. — 36 с. : фотогр., рис., формули.
 635. Бюллетень технической информации [Текст]. № 1(9) Январь 1957 / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.и.], 1957. — 44 с. : рис.
 636. Бюллетень технической информации [Текст]. № 6-7(14-15), Июнь-июль / Львов. обл. отд-ние о-ва по распростр. политических и науч. знаний Украинской ССР ; ред. Л. П. Владимиров. — Львов : [б.ц.], 1957. — 91 с. : іл., табл.
 637. Демцюх В. М. В блакиті вересня [Текст] : поезії / В. М. Демцюх. — Львів : Ліга-Прес, 2004. — 144 с. — ISBN 966-8293-52-5 : 5.80 грн.
 638. Українка Л. В дитячому крузі [Текст] : поезії / Л. Українка ; худож. З. Я. Юськів ; упоряд. І. О. Денисюк. — Львів : Каменяр, 1986. — 20 с. : іл. — 0.30 грн.
 639. Савчин І. П. В долинах юдолі [Текст] : роман / І. П. Савчин. — Львів : СПОЛОМ, 2003. — 176 с. — ISBN 966-665-134-3 : 6.96 грн.
 640. Кравченко У. В життї є щось... [Текст] : збірка поезій / У. Кравченко. — Коломия : Загальна Книгозбірня, 1929. — 160 с. — 8.00 грн.
 641. Бобров С. В Загір'ї [Текст] : повість / С. Бобров, П. Інгульський. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1954. — 200 с. — 4.80 грн.
 642. Хоміцький О. В зеленому буянні [Текст] : фіто-анімалістична поезія / О. Хоміцький ; худож. З. Юськів. — Львів : Логос, 2005. — 104 с. — ISBN 966-7379-57-9 : 2.06 грн.
 643. Набитович Н.В. В зеркале памяти [Текст] : мемуарные очерки / Н. В. Набитович. — Вельск : [б.в.], 2010. — 360 с. : іл. — ISBN 978-5-88362-127-6 : 35.00 грн.
 644. Легкий З.М. В ім'я отця і сина [Текст] : романи / З. М. Легкий. — Львів : Камула, 2004. — 360 с. — ISBN 966-8343-26-3 : 24.70 грн.
 645. Давыденко В. Ю. В лабиринте... [Текст] : стихи / В. Ю. Давыденко ; худ. У. Турченко. — Львів : Каменяр, 2004. — 85 с. — ISBN 5-7745-1065-4 : 3.40 грн.
 646. Гаврилів О. С. В мряці - порожні слова [Текст] / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2008. — 48 с. — ISBN 978-966-8460-47-0 : 2.35 грн.
 647. Дідула Р. Т. В найменшому з-поміж світів [Текст] / Р. Т. Дідула. — Львів : Добра книжка, 2003. — 376 с. — ISBN 966-7490-29-7 : 22.50 грн.
 648. Сеник І. М. В нас одна Україна [Текст] : поезії / І. Сеник ; упоряд. В. Цвєтков ; авт. передм. М. Шалата. — Дрогобич : Відродження, 1999. — 148 с. — ISBN 966-538-109-1 : 3.00 грн.
 649. Прокопець М. А. В обіймах дня [Текст] : [поезія] / М. А. Прокопець. — Львів : б.в., 2008. — 112 с. : іл. — ISBN 978-966-325-094-6 : 5.00 грн.
 650. Микульський В. І. В обіймах життя [Текст] : поезії, фотографії, проза / В. І. Микульський. — Львів : Плай, 2005. — 194 с. — ISBN 966-7313-16-6 : 7.76 грн.
 651. Музика Я.П. В обіймах пісні [Текст] : поезії, вибране 1989-2009 / Я. П. Музика. — Львів : Українська академія друкарства, 2010. — 400 с. — ISBN 978-966-322-197-7 : 50.00 грн., 60.00 грн.
 652. Кушплер І. Ф. В передчутті весни [Ноти] : солоспіви: обробки українських народних пісень / І. Ф. Кушплер. — Львів : Манускрипт-Львів, 2004. — 74 с. — ISBN 966-96318-1-5 : 25.00 грн.
 653. В передчутті Різдва [Текст] : колядки, щедрівки та інші зимові пісні з акордами / Студентське братство Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; підбір текстів: М. Калиняк, А. Нога, Ю. Пирч ; підбір акордів В. Карвацький [и др.] ; авт. передм. М. Калиняк ; ред.: М. Калиняк, Б. Кріль. — Львів : Студентське братство ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 111 с. — 20.00 грн.
 654. Масютко М. С. В полоні зла [Текст] : мемуарна поема (почато 6.10.1973 року) / М. С. Масютко. — Львів : Місіонер, 1999. — 608 с. — ISBN 996-02-0385-3 : 11.90 грн.
 655. Янівський Б.-Ю. Я. В селі Руда [Текст, ноти] / Б.-Ю. Я. Янівський ; авт. сл. Д. В. Павличко . — Львів, 2003. — 6 с. — 2.00 грн.
 656. Книш З.М. В сутінках зради (убивство Тадеуша Голуфка на тлі зради Романа Барановського) [Текст] / З. М. Книш. — Торонто : Срібна сурма, 1975. — 660 с. — Бібліогр.: с. 633. - Імен. покажч.: с. 635. — 100.00 грн., 33.00 грн.
 657. Перетятко Ю. Г. В тенетах маразму [Текст] / Ю. Г. Перетятко. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 160 с. : іл. — ISBN 978-966-486-124-0 : 16.00 грн., 20.30 грн.
 658. Дідула Р.Т. В тишині серця [Текст] : нариси, есеї, статті, фрагменти з роману "Час і пора" / Р. Т. Дідула. — Львів; Львів : СПОЛОМ, 2009. — 216 с. : фотогр. — ISBN 978-966-665-504-5 : 32.00 грн.
 659. Вархол Р.С. В чугані Бескидів [Текст] : вершы / Р. С. Вархол. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 80 с. — ISBN 978-617-397-130-6 : 30.00 грн.
 660. Тарновський М. В ярмі окупанта [Текст] / М. Тарновський. — Ню Йорк : Українські щоденні вісті, 1938. — 31 с. — 100.00 грн.
 661. В. Сіпер. Виставка творів [Текст, образотворчий матеріал] : живопис, графіка: проспект / Львівська організація Спілки художників УРСР, Львівська держ. картинна галерея ; матеріали підготував Г. С. Островський. — Львів : Львів. облполіграфвидав, 1978. — [15] : іл. — 5.00 грн.
 662. Різник Л.Й. В'язень Христа ради. Поема про Патріярха Йосифа Сліпого [Текст] : роман-есей / Л. Й. Різник. — Львів : Світ, 2015. — 632 с. — ISBN 978-966-603-775-9 : 165.00 грн.
 663. Коломійчук Б.В. В'язниця душ [Текст] : повісті / Б. В. Коломійчук. — Харків : Фоліо, 2016. — 220 с. — (Ретророман). — ISBN 978-966-03-7299-3. — ISBN 978-966-03-7113-2 (сер.) : 54.00 грн.
 664. Коломійчук Б.В. В'язниця душ [Текст] : повісті / Б. В. Коломійчук. — Харків : Факт, 2016. — 220 с. — ISBN 978-966-637-835-7 : 42.07 грн.
 665. Лучук В. І. Вагомість [Текст] : поезії / В. І. Лучук. — Львів : Каменяр, 1967. — 104 с. — 0.26 грн.
 666. Василишин І.П. Важка атлетика Львівщини 1912-2012 [Текст] : довідник / І. П. Василишин, В. С. Науменко. — Львів : ЛДУФК, 2014. — 168 с. : іл. — ISBN 978-966-2328-66-0 : 40.00 грн.
 667. Стецюк Я. Н. Важкий день [Текст] : роман / Я. Н. Стецюк. — Львів : Каменяр, 1981. — 302 с. — 1.30 грн.
 668. Вакалюк М. І. Важкий хліб [Текст] : повість / М. І. Вакалюк. — Львів : Каменяр, 1976. — 223 с. — 0.46 грн.
 669. Савчин І. П. Важкий шлях [Текст] : іст. роман / І. П. Савчин. — Львів : Каменяр, 1985. — 224 с. — 1.00 грн.
 670. Сьома Р. Вакації у Танґермюнде [Текст] : роман / Р. Сьома. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. — 168 с. — ISBN 978-966-10-2124-1 : 30.00 грн.
 671. Валерій Трипачук [Текст] : бібліогр. покажч. / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; уклад.: М. Литвин, І. Морозова. — Львів : [б.в.], 2012. — 50 с. — ISBN 978-966-02-6352-9 : 10.00 грн.
 672. Валторна для початківців [Текст, ноти] : навчально-методичний посібник / авт. уклад., авт. обробок Р. Галапуп. — Львів : Растр-7, 2021. — 52 с. — ISBN 978-617-7997-51-0.
 673. Ковалюк Л. Варшиця [Текст] / Л. Ковалюк ; упоряд. М. Маїк. — Львів : Євросвіт, 2006. — 184 с. — ISBN 966-7343-92-8 : 5.00 грн.
 674. Гринів О.І. Варяг із гнізда хорватів [Текст] : роман-есей у повістях і з містерією / О. І. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 368 с. — ISBN 978-966-486-131-8 : 50.00 грн.
 675. Ковалів І.С. Василь Барвінський [Текст] : нарис життя і творчості / І. Ковалів = Wasyl Barwinsky / Kowaliw Iwan. — Торонто : Муз. ін-т ім. Лисенка в Торонто, 1964. — 14 с. — 3.00 грн.
 676. Василь Заблоцький [Текст, образотворчий матеріал] : сакральне мистецтво. — Львів : Ладекс, 2013. — 28 с. : іл. кольор. — 35.00 грн.
 677. Василь Кук - головний командир УПА. Бути справжнім патріотом, будівником держави, пишатися приналежністю до Шевченкового роду [Текст] : реком. список л-ри до 100-річчя від дня народж. / Львів. ОУНБ ; упоряд. і наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. Д. Дигас. — Львів, 2013. — 14 с. — (Поборники державності України). — 6.00 грн.
 678. Кучабський Ю.В. Василь Кучабський: довге повернення до рідної домівки [Текст] : докум. нарис / Ю. В. Кучабський. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 456 с. : світлини. — Імен. покажч.: с.452-459. — ISBN 978-966-397-162-5 : 100.00 грн.
 679. Василь Лизанчук. Від коректора до академіка [Текст] / упоряд. І. Крупський. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. — 624 с. — (Заслужені професори університету). — ISBN 978-617-10-0328-6 : 140.00 грн.
 680. Камінський А. Г. Василь Охримович [Текст] : біогр. нарис / А. Камінський ; авт. передм. М. Прокоп. — Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Політична Рада ОУНз, 1999. — 152 с. — ISBN 0-921537-34-4 : 9.12 грн.
 681. Василь Пилип'юк: світовідчуття епохи [Образотворче видання] : альбом / упоряд.: Л. Медвідь, А. Пилип'юк, В. Пилип'юк. — Львів : Каменяр, 2014. — 284 с. : іл. — ISBN 978-966-607-314-0 : 400.00 грн.
 682. Мак (Михальчук) Б. Василь Сидор і справа його життя [Текст] / Б. Мак. — Тернопіль : [б.в.], 1996. — 28 с. — 10.00 грн.
 683. Василь Стефаник: у критиці та спогадах [Текст] : ст., висловлювання, мемуари / упоряд., авт. вступ. ст. Ф. Погребенник. — Київ : Дніпро, 1970. — 482 с. — 2.35 грн.
 684. Братунь Р. А. Ватра [Текст] : поезії / Р. А. Братунь. — Київ : Дніпро, 1966. — 283 с. — 0.61 грн.
 685. Данилевська-Милян М.В. Ватра хризантем [Текст] : зб. віршів / М. В. Данилевська-Милян. — Львів : ЗУКЦ, 2013. — 118 с. — ISBN 978-617-655-076-1 : 23.00 грн.
 686. Ковальчук А. Ватрогриві акорди [Текст] : поезії / А. Ковальчук. — Львів : Логос, 1998. — 128 с. — ISBN 966-95182-6-1 : 2.50 грн.
 687. Ваш характер: який він? [Текст] : психологічний практикум "Пізнай себе". Вип. 1. — Львів : Політекс, 1993. — 40 с. — (Бібліотечка для школярів). — ISBN 5-86034-065-6 : 300.00 грн.
 688. Калинець І.О. Вбивство 1000 - літньої давності [Текст] : детектив / І. О. Калинець. — Львів : СПОЛОМ, 2002. — 160 с. — ISBN 966-665-045-2 : 17.05 грн., 24.00 грн., 3.18 грн., 6.00 грн.
 689. Калинець І. О, Вбивство тисячолітньої давності. Молімось зорям дальнім [Текст] : детективний роман, новели, повість / І. О. Калинець, І. М. Калинець. — Львів : Місіонер, 1997. — 344 с. — ISBN 966-7086-32-1 : 4.00 грн.
 690. Неборак В.В. Введення у Бу-Ба-Бу [Текст] : хронопис кінця тисячоліття / В. В. Неборак. — 3-тє вид., допов. — Львів : Піраміда, 2015. — 308 с. : фот. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-371-5 : 48.00 грн., 58.00 грн.
 691. Базилевич А. М. Введення у твори митрополита Андрея Шептицького [Текст] / А. М. Базилевич ; [передм. М. Гринчишин]. — Торонто : [Українське богословське наукове т-во], 1965. — 237 с. — (Праці Українського Богословського наукового товариства = Opera Theologicae Societatis Scientificae Ucrainorum ; Т. XV). — Бібліогр. в підрядк. прим. — 18.00 грн., 30.74 грн., 6.92 грн., 9.50 грн.
 692. Грицак П.Є. Вежі і кулемети [Текст] : спогади з Дивізії і большевицького полону / П. Є. Грицак. — Ксерокоп. — Мюнхен : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1959. — 150 с. — 50.00 грн., 6.00 грн.
 693. Грицак П.Є. Вежі і кулемети [Текст] : спогади з Дивізії і большевицького полону / П. Є. Грицак. — [2-ге вид.]. — Львів; Нью-Йорк : Пластовий курень Ватага "Бурлаків", 1995. — 164 с. — 25.00 грн.
 694. Паршин І.Л. Вектори політики володарів Галицько-Волинської Русі (за матеріалами наративних латиномовних джерел ХІІІ-ХV століть) [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. іст. наук: 07.00.01- історія України / І. Л. Паршин ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2014. — 20 с. — Бібліогр.: с.18. — 5.00 грн.
 695. Велетень духу і серця [Текст] : Бібліогр. покажч. до 150-річчя від дня народж. митрополита Андрея Шептицького / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред., відп. за вип. І. І. Сварник. — Львів, 2015. — 65 с. — (Галицькі митрополити). — 25.00 грн.
 696. Музика Я.П. Велети мистецтва [Текст] : триптих / Я. П. Музика. — Львів : Центр Європи, 2012. — 48 с. : іл. з підписом. — ISBN 978-966-7022-97-9 : 20.00 грн.
 697. Фільц Б. М. Велети розкутого духу [Ноти] : солоспіви для голосу в супроводі фортепіано на вірші Лесі Українки, Олександра Олеся, Олени Теліги, Олега Ольжича / Б. М. Фільц ; ред.-упоряд., авт. передм. О. Німилович, ред.-упоряд. Д. Василик ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2017. — 55 с. — 45.00 грн.
 698. Артимович В.І. Велика Білина і довкілля [Текст] / В. І. Артимович ; ред. В. Літинський. — Львів : Євросвіт, 2003. — 216 с. : іл. — (Українські села). — Бібліогр.: с. 214. — ISBN 966-7343-52-9 : 8.65 грн.
 699. Романюк П. Велика меса [Текст] : Страсті за Возницьким - два / П. Романюк. — Львів : Павло Романюк, 2017. — 380 с.
 700. Бернакевич Л. Є. Велика образа [Текст] : повість для дітей / Л. Є. Бернакевич. — Львів : Літературний Львів, 1999. — 40 с. — ISBN 996-7339-13-0 : 1.00 грн.
 701. Тарновський М. Велике місто [Текст] / М. Тарновський. — Монтреаль : друк: Бібліотека і Друкарня Новий Світ : Іван Гнида, 1926. — 30 с. — (Б-ка "Новий Світ" ; Ч. 27). — 20.00 грн.
 702. Трач Н. Велике серце малої росинки [Текст] : поезії / Н. Трач. — Париж-Львів-Цвікау : Зерна, 1999. — 64 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна", № 12 (20)). — ISBN 3-924022-46-1 : 1.80 грн.
 703. Левицький В.Ю. Великий день. Пізнє літо. [Текст] : новели та оповідання / В. Ю. Левицький ; ред. І. Гриджук. — Надвірна : Надвірнянська друкарня, 2010. — 455+32 с. : фотогр. — (Б-ка газ. "Народна Воля"). — ISBN 978-966-7524-76-0 : 45.00 грн.
 704. Левицький К. А. Великий зрив [Текст] : (до історії української державности від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів та документів) / К. Левицький. — Ню Йорк : Вид-во Чарторийських, 1968. — 149, [3] с. : фотогр., портр. — 2.00 грн.
 705. Франко Т. І. Великий Каменяр [Текст] / Т. І. Франко. — Львів : Каменяр, 1966. — 80 с. — (На добрий вечір : Бібліотечка оповідань). — 0.08 грн.
 706. Великий Каменяр [Текст] : проза та драматургія І. Франка / упоряд. А. А. Чічановський ; авт. передм. А. А. Чічановський. — Київ : Грамота, 2003. — 672 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 966-8066-04-9 : 15.83 грн.
 707. Великий Каменяр [Текст] : проза та драматургія І. Франка / упоряд. А. А. Чічановський ; авт. передм. А. А. Чічановський. — Київ : Грамота, 2006. — 672 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 966-8066-04-9 : 31.26 грн.
 708. Лига В.І. Великий Любінь. Край цілющих джерел [Текст] : іст. нарис / В. І. Лига . — Львів : Друкарські куншти, 2009. — 48 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с.44. — 10.00 грн.
 709. Великий митрополит [Текст] / упоряд. Г. Литвин. — Івано-Франківськ : Апостол, 2015. — 72 с. — ISBN 978-617-7134-15-1 : 14.00 грн.
 710. Дорошенко В.В. Великий Митрополит (Пам'яті Митроп. А.Шептицького) [Текст] = Magnus Metropolita (in memoriam Metrop. A. Szeptyckyj) : спогади й нариси / В. Дорошенко. — Йорктон : Голос Спасителя, 1958. — 56 с. — (Б-ка Логосу ; Том XVII). — 3.00 грн.
 711. Кобзей Т. Великий різьбар українських селянських душ [Текст] / Т. Кобзей. — Торонто : Снятинщина, 1966. — 254 с. — (Б-ка українознавства / НТШ в Канаді ; Т. 21). — 10.00 грн., 5.00 грн.
 712. Пастух Р. І. Великі і відомі. Сто історичних образків [Текст] / Р. Пастух. — Дрогобич : Коло, 2010. — 296 с. — ISBN 978-966-2405-03-3 : 47.30 грн.
 713. Бічуя Н.Л. Великі королівські лови [Текст] : [новели та візії] / Н. Бічуя. — Львів : Піраміда, 2011. — 190 с. : іл. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-230-5 : 40.00 грн.
 714. Цельняк І. Великодня писанка [Текст] : вірші для дітей / І. Цельняк ; худож. Т. Савельєва. — Львів : Край, 1998. — 24 с. : іл. — ISBN 5-7707-9546-8 : 0.50 грн.
 715. Великому каменяреві українського народу [Текст] : зб., присвяч. пам'яті Івана Франка / Укр.-Амер. Секція Міжнар. Робітничого Ордену ; упоряд. М. Тарновський. — Ню Йорк : Українська книгарня, 1941. — 64 с. — 3.20 грн.
 716. Гузар Л.Я. Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем. Молитва св. Єфрема [Текст] / Л. Я. Гузар. — Львів : Свічадо, 2017. — 112 с. — ISBN 978-966-938-034-0 : 35.00 грн.
 717. Николишин Ю.І. Велич Карпат [Образотворчий матеріал] : фотоальбом / Ю. І. Николишин ; авт. фото: Ю. І. Николишин, А. Майовський , В. Луців. — Львів : Апріорі, 2012. — 160 с. : фотогр. — ISBN 978-617-629-028-5 : 120.00 грн.
 718. Захер-Мазох Л. Венера в хутрі [Текст] : повісті / Л. Захер-Мазох фон ; пер. з нім. Н. Іваничук. — Львів : Піраміда, 2008. — 236 с. — (Приватна колекція) (Майстри українського перекладу). — ISBN 978-966-441-067-7 : 60.80 грн.
 719. Зарічний М. Вербалізація верболозу [Текст] : збірка віршів / М. Зарічний. — Львів : Афіша, 2008. — 144 с. — ISBN 978-966-325-091-5 : 8.58 грн.
 720. Мартинов В. Верблюд на пенсії [Текст] : гумор і сатира / В. Мартинов ; худож. В. Лахненко. — Львів : Вільна Україна, 1992. — 56 с. — 1.10 грн.
 721. Филипчук З. Вервичка з хліба [Текст] / З. Филипчук. — Львів : Піраміда, 2016. — 132 с. — ISBN 978-966-441-421-7 : 30.00 грн.
 722. Хоросницька М. В. Вересень - місяць весняний [Текст] : поезії / М. В. Хоросницька. — Львів : Каменяр, 1964. — 24 с. — 0.03 грн.
 723. Ільницький М.М. Вересневі відлуння [Текст] : поезії, переклади / М. М. Ільницький. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. — 230 с. — ISBN 978-966-518-557-4 : 30.00 грн.
 724. Шкраб'юк П. В. Вересневі знамена [Текст] : поезії / П. В. Шкраб'юк. — Київ : Молодь, 1979. — 72 с. — (Перша поет. збірка). — 0.20 грн.
 725. Савчин Я. Д. Вересневі ікони [Текст] : поезії / Я. Д. Савчин. — Львів : Каменяр, 1997. — 133 с. — ISBN 966-7255-11-5 : 2.00 грн.
 726. Камінецький Я.Г. Вересова круча [Текст] : інтимна лірика / Я. Г. Камінецький. — Львів : Світ, 2000. — 128 с. — ISBN 966-603-063-2 : 11.00 грн.
 727. Вернись із спогадів... Володимир Івасюк [Текст] : фотоальбом / упоряд. Л. Криса. — Львів : УКРПОЛ, 2008. — 335 с. — ISBN 978-966-8955-10-5 : 100.00 грн., 30.06 грн.
 728. Грунська Т. А. Вероніка та її коханці [Текст] : повість / Т. А. Грунська ; худож. М. С. Шутурма. — Львів : Каменяр, 2006. — 229 с. : іл. — (Повісті). — ISBN 5-7745-0378-Х : 9.50 грн.
 729. Вертепи долі. Спогади про Романа Гром'яка [Текст] / упоряд.: З. Лановик, М. Лановик. — Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2016. — 566 с. — ISBN 978-617-595-054-8 : 80.00 грн.
 730. Страдомський П. Вертепи і сценарії [Текст] / П. Страдомський. — Жовква : Місіонер, 2004. — 120 с. : іл. — (Духовне відродження). — ISBN 966-658-044-6.
 731. Страдомський П. Вертепи і сценарії [Текст] / П. Страдомський. — Жовква : Місіонер, 2004. — 120 с. : іл. — (Духовне відродження). — ISBN 966-658-044-6 : 60.00 грн.
 732. Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев [Текст] / Н. Я. Шварева ; АН Украинской ССР, Государственный природоведческий музей. — Киев : Наукова думка, 1989. — 94+37 с. : табл. — Бібліогр.: с.76. — ISBN 5-12-001102-0 : 2.00 грн.
 733. Метзгер Н. Вершини зустрічають сонце першими [Текст] : роман / Н. Метзгер. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 252 с. — ISBN 978-966-1633-94-9 : 60.00 грн.
 734. Барка В. Вершник неба [Текст] : есе / В. Барка. — Львів : Свічадо, 1998. — 152 с. — ISBN 966-561-114-3 : 5.00 грн.
 735. Кириленко Л.О. Вершниця [Текст] : поезія / Л. О. Кириленко. — Львів : Растр-7, 2012. — 32 с. — ISBN 978-966-2004-98-4 : 8.00 грн.
 736. Веселий букет [Текст] : гумор та сатира / упоряд. І. Сварник ; авт. передм. І. Сварник. — Львів : Каменяр, 1978. — 135 с. — 0.60 грн.
 737. Козланюк П. С. Веселі оповідання [Текст] / П. С. Козланюк. — Львів : Каменяр, 1965. — 88 с. — (Бібліотечка оповідань : На добрий вечір). — 0.08 грн.
 738. Весна 2006 - 2007 [Текст, образотворчий матеріал] : виставка живопису / Львівська обласна організація Національної спілки художників України, секція живопису, Львівський Палац мистецтв ; упоряд. Д. Гунц ; авт. передм. Р. М. Яців. — Львів, 2007. — [36] : іл. кольор. — 120.00 грн.
 739. Сторонська Я. П. Весна любов благословляє [Текст] : вірші / Я. Сторонська. — Львів : Край, 2004. — 64 с. — ISBN 966-547-054-Х : 2.48 грн., 3.72 грн.
 740. Лещук Т.Й. Весна на світанку [Текст] : поетичні твори / Т. Й. Лещук. — Львів : УАД, 2005. — 240 с. : іл., ноти. — ISBN 966-32-20-41-4 : 21.00 грн., 21.51 грн.
 741. Божик Є. Д. Весни прекрасне вороття [Текст] : нариси, психолог. етюди / Є. Д. Божик. — Львів : Каменяр, 1986. — 223 с. — 0.55 грн.
 742. Шашкевич М. С. Веснівка [Текст] = Веснянка : лірика / М. С. Шашкевич ; пер. з укр. О. Ратнер ; упоряд. Р. М. Лубківський ; авт. передм. Р. М. Лубківський. — Львів : Каменяр, 1987. — 126 с. — 0.75 грн.
 743. Кипріян М. В. Весно моя, ти прекрасна [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 35 с. — ISBN 978-966-1518-34-5 : 3.00 грн., 6.00 грн.
 744. Кипріян М. В. Весно моя, ти прекрасна [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 35 с. : іл. — ISBN 978-966-1518-34-5 : 5.00 грн.
 745. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців обласного конкурсу 2002 року. Вип. 3 / упоряд. З. Гладка ; Н. Папура. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 104 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 966-553-263-4 : 2.02 грн.
 746. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців обласного конкурсу 2003 року. Вип. 4 / упоряд. З. Гладка. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 168 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 966-553-336-3 : 3.32 грн.
 747. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців обласного конкурсу 2004 року. Вип. 5. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 184 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 966-553-422-Х : 7.28 грн.
 748. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2009-2010рр. / укл. З. Гладка [та ін.]. — Львів : Мала академія наук, 2010. — 163 с. : фотогр. — (Б-ка МАН). — ISBN 978-966-553-943-8 : 11.00 грн.
 749. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2012 р. / упоряд.: Н. Д. Папура, Н. М. Заячківська. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 116 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 978-617-607-286-7 : 20.00 грн.
 750. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2013 р. / упоряд. М. Зінько [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 152 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 978-617-607-487-8 : 23.00 грн.
 751. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2014 р. / упоряд.: М. Зінько, З. Гладка ; відповід. за випуск І. Бородчук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 120 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 978-617-607-686-5 : 21.00 грн.
 752. Весняний легіт [Текст] : творчість юних літераторів - переможців та учасників обласного конкурсу 2015 р. / упоряд. М. Зінько ; відп. за вип. І. Бородчук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 136 с. — (Б-ка МАН). — ISBN 978-617-607-854-8 : 25.00 грн.
 753. Весняний Львів місто сплячих левів [Текст] / М. Видрак. — Львів : [б.в.], 2010. — 80 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-97123-0-1 : 22.00 грн.
 754. Вівчар Г. М. Весняний переліт [Текст] : поезії / Г. М. Вівчар, О. В. Криштальська. — Львів : Каменяр, 1987. — 110 с. — 0.50 грн.
 755. Весняний салон (2018, 2019) [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад.: О. Микита, М. Турко, Г. Лозинська. — Львів : Растр-7, 2019. — 137 с. 69 с. : кольор. іл.
 756. Весняний салон - 2010. Весняний салон - 2011 [Текст] : довід. вид. / Львів. обл. орг. Нац. спілки художників України, Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін. ; уклад.: Д. Гунц, Н. Левицька, М. Турко ; відп. за вид. О. Микита. — Львів : Растр-7, 2012. — 74+150 с. : іл. кольор. — 80.00 грн.
 757. Весняний салон - 2012; Весняний салон - 2013 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обл. організація Національної спілки художників України, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації; уклад. О. Микита, М. Турко ; Львівська обл. організація Національної спілки художників України, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації; уклад. О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2013. — 69, 161 с. : кольор. іл. — 150.00 грн.
 758. Весняний салон - 2014; Весняний салон - 2015 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обласна організація Національної спілки художників України, Львівска обласна рада ; уклад.: О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2016. — 67, 127 с. : іл. кольор. — 150.00 грн.
 759. Весняний салон (2016, 2017) [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад. О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2017. — 60с., 121 с. : кольр. іл.
 760. Весняний салон 2008 [Текст] : довідкове видання / Управління культури і туризму ЛОДА. ЛОО Нац. спілки художників України ; укл.: Д. Гунц, Н Левицька. — Львів : Растр-7, 2008. — 176 с. : іл. кольор. — Імен. покажч. учасників виставки: с.174-175. — 100.00 грн., 35.00 грн.
 761. Весняний салон 2009 [Текст] : довід. вид. / Управління культури і туризму ЛОДА. ЛОО Нац. спілки художників України ; укл.: Д. Гунц, Н Левицька, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2009. — 160 с. : іл. кольор. — Імен. покажч. учасників виставки: с.157-158. — ISBN 978-966-2004-32-8 : 100.00 грн., 35.00 грн., 50.00 грн.
 762. Весняний салон 2010; Весняний салон 2011 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обласна організація Національної спілки художників України ; уклад.: Д. Гунц, Н. Левицька, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2012. — 72, 148 с. : іл. кольор. — 120.00 грн.
 763. Весняний салон 2020 [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад.: О. Микита, М. Турко, Г. Лозинська. — Львів : Растр-7, 2020. — 127 с. : кольор. іл.
 764. Весняний салон 2023 [Текст, образотворчий матеріал] / уклад. І. Гавришкевич, З. Казьмир, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2023. — 105 с. : іл. — 250.00 грн.
 765. Козланюк П. С. Весняний шум [Текст] : оповідання / П. С. Козланюк. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1952. — 408 с. — 2.20 грн.
 766. Винничук Ю. Весняні ігри в осінніх садах [Текст] / Ю. Винничук ; худож. Ю. Кох. — Львів : Піраміда, 2005. — 248 с. : іл. — ISBN 966-8522-44-3 : 13.72 грн.
 767. Винничук Ю.П. Весняні ігри в осінніх садах [Текст] / Ю. П. Винничук. — Харків : Фоліо, 2016. — 313 с. — ISBN 978-966-03-7557-2. — ISBN 978-617-7012-50-3 : 70.00 грн., 72.00 грн.
 768. Тимчук В.Ю. Весняні коловороти [Текст] : поезія, проза / В. Ю. Тимчук. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 138 с. : іл. — ISBN 978-966-665-532-8 : 21.00 грн.
 769. Працьовитий В.С. Весняні пориви [Текст] : п'єси / В. С. Працьовитий. — Львів : Растр-7, 2008. — 252 с. — ISBN 978-966-2004-09-0 : 15.00 грн., 25.00 грн.
 770. Качурівський Р. М. Вечірні води [Текст] : книга лірики / Р. М. Качурівський. — Київ : Дніпро, 1991. — 240 с. — ISBN 5-308-00857-4 : 0.85 грн.
 771. Витичер-Фисташкова Е. Вечность мгновения [Текст] : (фрагменты физиологии человечества): стансы / Е. Витичер-Фисташкова. — Львів : Еней, 1999. — 351 с. : портр., [2] л. цв. ил. — ISBN 966-7280-08-Х : 20.00 грн.
 772. Старовойт І. М. Вже не прозорі [Текст] : [поезії] / І. М. Старовойт. — Львів : Фенікс, 1997. — 48 с. : іл. — ISBN 5-87332-066-7 : 1.50 грн.
 773. Олійник Я. Взаємодія суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики Західного регіону України [Текст] / Я. Олійник. — С. 33-41.
 774. Кравців Р. Й. Ви придбали собаку або котика [Текст] / Р.Й.Кравців, П.З.Столярчук, А.Р.Мисак. — Львів : Тріада Плюс, 2002. — 132с. — ISBN 966-7596-09-5 : 2.64 грн.
 775. Гущак І. В. Вибір [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Львів : Кобзар, 2001. — 263 с. — ISBN 966-559-225-4 : 16.00 грн.
 776. Франко І.Я. Вибір поезій [Текст] / І. Я. Франко ; авт. передмови Є. Маланюк. — Париж : Перша Українська Друкарня у Франції, 1956. — 128 с. — 20.00 грн.
 777. Вовк В. Вибрана лірика [Текст] / І. Вовк ; упоряд. Б. Смоляк ; авт. передм. Б. Смоляк. — Львів : Апріорі, 2008. — 80 с. — (Золота пропорція). — ISBN 978-966-2154-04-07 : 4.50 грн.
 778. Тудор С. Вибране [Текст] / С. Тудор ; авт. передм. Ю. Мельничук. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1951. — 156 с. — 5.40 грн.
 779. Франко І. Я. Вибране [Текст] / І. Я. Франко. — Київ : Художня література, 1954. — 400 с. — 1.00 грн., 10.00 грн.
 780. Гаврилюк О. Я. Вибране [Текст] / О. Я. Гаврилюк ; упоряд. Ю. Мельничук ; авт. передм. Ю. Мельничук. — Київ : Художня література, 1955. — 238 с. — 8.10 грн.
 781. Кравченко У. Вибране [Текст] / У. Кравченко ; авт. передм. П. Ящук. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1956. — 176 с. — 3.00 грн.
 782. Чарнецький С. М. Вибране [Текст] / С. М. Чарнецький ; авт. передм. П. Ящук. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. — 204 с. — 4.75 грн.
 783. Волощак А. В. Вибране [Текст] / А. В. Волощак. — Київ : Художня література, 1961. — 182 с. — 0.29 грн.
 784. Лепкий Б. С. Вибране [Текст] / Б. С. Лепкий ; авт. передм. М. М. Ільницький. — Львів : Світ, 1990. — 181 с. — ISBN 5-11-000895-7 : 3.00 грн.
 785. Скочій П. Г. Вибране [Текст] : поезії / П. Г. Скочій. — Львів : Кобзар, 2002. — 226 с. — ISBN 966-559-101-0 : 8.92 грн.
 786. Антонич Б.-І.В. Вибране [Текст] / Б. -І.В. Антонич ; ред., упоряд. М. Н. Москаленко. — Київ : Київська правда, 2003. — 376 с. — ISBN 966-7270-32-7 : 10.64 грн.
 787. Гоць П. Н. Вибране [Текст] : поезії / П. Н. Гоць ; авт. передм. В. Плисюк. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 528 с. : іл. — ISBN 966-665-416-4 : 20.00 грн.
 788. Павличко Я. Вибране [Текст] : поезія / Я. Й. Павличко. — Львів : Літопис, 2008. — 159 с. — ISBN 966-7007-75-5 : 30.00 грн., 9.54 грн.
 789. Шагала В.І. Вибране [Текст] / В. І. Шагала ; упоряд. І. Паламар ; Львів. музей історії релігії. — Львів : Логос, 2010. — 572 с. : іл. з підписом. — ISBN 966-7379-55-8 : 80.00 грн.
 790. Барандій М.Г. Вибране [Текст] / М. Барандій. — Львів : Каменяр, 2013. — 178 с. — ISBN 978-966-607-248-7 : 24.00 грн., 35.00 грн.
 791. Лижник О. П. Вибране на тлі епохи [Текст] : твори / О. П. Лижник. — Львів : Піраміда, 2004. — 213 с. — ISBN 966-852-298-6 : 12.50 грн.
 792. Гордасевич Г. Л. Вибране сином [Текст] : поезії / Г. Л. Гордасевич ; упоряд. Б. Гордасевич. — Львів : СПОЛОМ, 1999. — 64 с. — ISBN 966-7445-32-1 : 1.80 грн.
 793. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи / М. Ф. Маринович ; ред. Л. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ ім. св. Климентія Папи, 2010. — 460+16с : фотогр. — Імен. покажч.: с.448-452. - Предм. покажч.: с. 453-460. — ISBN 978-966-8197-63-5(Т.1) (978-966-8197-62-8(серія)) : 69.00 грн.
 794. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.2 : Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки / М. Ф. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 463 + 16 с. : фотогр. — Імен. покажч.: с.449-456. - Предм. покажч.: с. 457-463. — ISBN 978-966-8197-64-2(т.2) : 69.00 грн.
 795. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.3 : Публіцистика / М. Ф. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 639 + 16с. : фотогр. — Імен. покажч.: с.609-614. - Предм. покажч.: с. 615-639. — ISBN 978-966-8197-65-9 : 99.00 грн.
 796. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.4 : Наукові праці / М. Ф. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 591 с. — Імен. покажч.: с.559. - Предм. покажч.: с. 565. — ISBN 978-966-8197-66-6 : 89.00 грн.
 797. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.5 : Передмови та рецензії. Виступи й інтерв'ю / М. Ф. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 623 с. — Дод. с.:489-523, Бібліогр. с.: 524-574, Імен. покажч.: с.575. - Предм. покажч.: с. 583. — ISBN 978-966-8197-67-3 : 93.00 грн.
 798. Маринович М.Ф. Вибране у шістьох томах [Текст]. Т.6 : Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису / М. Ф. Маринович. — Львів : Вид-во УКУ, 2010. — 551 с. — Бібліогр. с.: 449-, Імен. покажч. с.: 457-, Предм. покажч.: с. 517-551. — ISBN 978-966-8197-68-0 : 82.00 грн.
 799. Гнатюк І. Ф. Вибрані вірші та поеми [Текст] / І. Ф. Гнатюк. — Львів : Червона Калина, 1995. — 671 с. — ISBN 5-7707-0712-7 : 14.00 грн.
 800. Тис Ю. Вибрані казки [Текст] / Ю. Тис ; худож. Б. Крюков ; П. Андрусів ; М. Михалевич. — 2-е вид. — Львів : Каменяр, 1993. — 73 с. : іл. — ISBN 5-7745-0550-2 : 1000.00 грн.
 801. Вибрані музикалії з архіву бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка [Текст] : нотограф. покажч. / Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка ; укл., авт. вступ. сл. І. М. Антонюк. — Львів : Світ, 2009. — 148 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-603-623-3 : 40.00 грн.
 802. Ковалів С. М. Вибрані оповідання [Текст] / С. М. Ковалів ; упоряд. В. Лесин ; авт. передм. В. Лесин. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1952. — 247 с. — 5.70 грн.
 803. Бордуляк Т. Г. Вибрані оповідання [Текст] / Т. Г. Бордуляк ; [авт. передм. В. Лесик]. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1953. — 173 с. — 3.60 грн.
 804. Кобринська Н. І. Вибрані оповідання [Текст] / Н. І. Кобринська. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1954. — 213 с. — 4.45 грн.
 805. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Текст, ноти] : для голосу в супроводі ф-но / В. М. Шехместер. — Львів : Еней, 2000. — 24 с. — ISBN 966-7280-11-Х : 10.00 грн., 2.00 грн.
 806. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Текст, ноти] : для голосу в супроводі фортепіано / В. М. Шехместер. — Львів : Каменяр, 2014. — 24 с. — 18.00 грн.
 807. Мисько-Пасічник Р. Вибрані пісні [Ноти] : для голосу в супроводі фортепіано / Р. Мисько-Пасічник ; авт. передм. А. О. Содомора ; худож. Д. Альошкіна. — Львів : Растр-7, 2020. — 70 с. : іл. — ISBN 978-617-7864-48-5 : 60.00 грн.
 808. Франко І. Я. Вибрані поезії [Текст] / І. Я. Франко. — Київ : Художня література, 1951. — 536 с. — 16.00 грн.
 809. Славутич Я. Вибрані поезії [Текст] = Poemi scelti / Я. Славутич ; пер. італ. І. Трушіні ; худож. Е. Храпко. — Львів : Каменяр, 1996. — 52 с. : іл. — ISBN 5-7745-0693-2.
 810. Антонич Б.-І.В. Вибрані поезії [Текст] / Б. -І.В. Антонич ; пер. на рос. З. Левицький ; упоряд. А. Левицька = Избранные стихи / Б.-И. Антоныч. — Львів : Каменяр, 2008. — 320 с. — (Б-ка слов'янських літератур). — Алф. покажч.: с. 301. — ISBN 5-7745-0518-9 : 23.00 грн.
 811. Шевело Л. С. Вибрані поезії в двох томах [Текст]. Т. 1 / Л. Шевело. — Львів : Кобзар, 2006. — 268 с. — ISBN 966-559-162-2 : 19.00 грн.
 812. Шевело Л. С. Вибрані поезіх в двох томах [Текст]. Т. 2 / Л. Шевело. — Львів : Кобзар, 2006. — 200 с. — ISBN 966-559-187-8 : 13.93 грн.
 813. Жолтовський П. М. Вибрані праці [Текст] : в 3-х тт.. Т. 1 : Umbra vitae: спогади, листування, додатки / П. М. Жолтовський ; голова ред. колегії, ред. тому, підготовка тексту, примітки О. О. Савчук, передм. М. І. Моздир, наук. коментар, підготовка тексту В. С. Романовський, підготовка тексту Ж. Д. Сімферовська, підготовка та коментарі до листування І. Ю. Тарасенко, підготовка та коментарі до листування С. І. Білоконь, примітки Є. О. Котляр ; Харківська держ. наук. бібліотека ім. В. Г. Короленка, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Львівська нац. наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Центр краєзнавства ім. П. Т. Тронька Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Харківська держ. академія культури, Волинський краєзнавчий музей, Житомирський обл. краєзнавчий музей. — Харків : Видавець Савчук О. О., 2013. — 605 с. : 353 іл. — (Слобожанський світ ; Вип. 6, ISSN ISBN 978-966-2562-03-3). — ISBN 978-966-2562-45-3 : 160.00 грн.
 814. Юхновський І.Р. Вибрані праці. Політика [Текст] / І. Р. Юхновський ; Укр. ін-т нац. пам'яті. Ін-т фізики конденсованих систем НАН України. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 565 с. — ISBN 978-966-553-954-4 : 65.00 грн., 85.00 грн.
 815. Шашкевич М. С. Вибрані твори [Текст] / М. С. Шашкевич ; упоряд. В. Т. Дмитрук ; авт. передм. В. Т. Дмитрук. — Львів : Книжково-журнал. вид-во, 1954. — 116 с. — 2.35 грн.
 816. Павлик М. І. Вибрані твори [Текст] / М. І. Павлик ; [авт. передм. В. Дмитрук]. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1955. — 176 с. — 4.20 грн.
 817. Франко І. Я. Вибрані твори [Текст] / І. Я. Франко ; [авт. передм. О. І. Білецький]. — Київ : АН УРСР, 1956. — 800 с. — 10.66 грн.
 818. Кобринська Н. І. Вибрані твори [Текст] / Н. І. Кобринська ; авт. передм. О. Н. Мороз. — Київ : Художня література, 1958. — 418 с. — 9.20 грн.
 819. Кравченко У. Вибрані твори [Текст] / У. Кравченко ; упоряд. А. А. Каспрук ; авт. перем. А. А. Каспрук. — Київ : Художня література, 1958. — 499 с. — 7.75 грн.
 820. Кузьмович-Головінська М. Вибрані твори [Текст]. Т. 1 : Осіннє листя : нариси й оповідання / М. Кузьмович-Головінська. — Торонто : Добра книжка, 1965. — 392 с. — 4.00 грн.
 821. Франко І. Я. Вибрані твори [Текст] / І. Я. Франко ; [авт. передм. І. Пільгук]. — Київ : Дніпро, 1966. — 792 с. — 1.24 грн.
 822. Гаврилюк О. Я. Вибрані твори [Текст] / О. Я. Гаврилюк ; упоряд. І. Дорошенко ; авт. передм. М. Ільницький. — 2-вид. — Львів : Каменяр, 1976. — 160 с. — (Шкільна б-ка). — 0.35 грн.
 823. Вибрані твори [Текст] : іст. повість ; літ.-крит. праці / І. Франко ; ред. М. Тарновський. — Львів : Каменяр, 1977. — 254 с. — (Шкільна б-ка).
 824. Франко І. Я. Вибрані твори [Текст] / І. Я. Франко ; [авт. передм. О. Мороз ; А. Скоць]. — Львів : Каменяр, 1977. — 256 с. — (Шкільна б-ка). — 0.53 грн.
 825. Франко І. Я. Вибрані твори [Текст] / І. Я. Франко ; упоряд. А. М. Халімончук ; авт. передм. А. М. Халімончук. — Львів : Каменяр, 1981. — 415 с. — (Шкільна б-ка). — 0.90 грн.
 826. Грицин І. Вибрані твори [Текст] / І. Грицин ; упоряд. В. Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 132 с. — 3.00 грн.
 827. Черемшина М. Вибрані твори [Текст] / М. Черемшина. — Львів : Червона Калина, 1999. — 336 с. — (Історична бібліотека). — ISBN 5-7707-0727-5 : 6.00 грн., 7.20 грн.
 828. Франко І.Я. Вибрані твори [Текст] / І. Я. Франко = Valogatott muvei / Ivan Franko. — Ужгород : Карпати , 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-671-186-4 : 24.00 грн.
 829. Федюк П.В. Вибрані твори [Текст] / П. В. Федюк. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 752 с. : іл. — ISBN 978-966-486-125-7 : 80.00 грн., 98.60 грн.
 830. Антонич Б.-І.В. Вибрані твори [Текст] / Б. -І.В. Антонич ; упоряд. Д. Я. Ільницький. — Київ : Смолоскип, 2012. — 872 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.763-816. — ISBN 978-966-2164-35-0 : 50.00 грн.
 831. Федюк П. В. Вибрані твори [Текст] / П. В. Федюк ; упоряд., ред., авт. приміт. Б. Смоляк. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 748 с. : [8] с. фот. — ISBN 978-966-486-125-7 : 80.00 грн.
 832. Лубківський Р.М. Вибрані твори [Текст] / Р. М. Лубківський ; авт. вступ. ст. Л. Б. Тарнашинська ; худ. Є. І. Безніско. У 2-х т., Т. 1 : Вірші. Поеми. — Київ : "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2012. — 608 с. : іл., портр. — (Б-ка Укр. Літ. Енциклопедії: вершини письменства). — ISBN 978-966-7492-49-6 : 125.00 грн.
 833. Федюк П.В. Вибрані твори [Текст] / П. В. Федюк. — Вид. 2-ге, допов. — Львів : Тріада плюс, 2015. — 784 с. — ISBN 978-966-486-189-9 : 140.00 грн., 190.00 грн.
 834. Лубківський Р.М. Вибрані твори [Текст] / Р. М. Лубківський. У 2-х т., Т. 2 : Переклади. — Нове вид. — Київ : Дніпро, 2015. — 606 с. — (Б-ка Укр. Літ. Енциклопедії: вершини письменства). — ISBN 978-966-578-254-4 (Т. 2) : 177.40 грн.
 835. Барнич Я. В. Вибрані твори [Ноти] / Я. В. Барнич ; ред.-упоряд., авт. вступ. ст. Л. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. І. Франка, Ін-т музичного мистецтва. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 139 с. — 70.00 грн., 80.00 грн.
 836. Людкевич С. П. Вибрані твори [Ноти] : ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки: педагогічний репертуар з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" / С. П. Людкевич ; авт. перекладів і теорет. частини Н. Ф. Юзюк, відповід. ред., упорядкув. О. М. Гурин, авт. вступ. сл. О. М. Рапіта ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, ф-т культури і мистецтв; каф. музичного мистецтва, Навчально-методичний центр освіти м. Львова. — Львів : НМЦО м. Львова, 2019. — 113 с. — 65.00 грн.
 837. Дідула Р.Т. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 1 : В найменшому з-поміж світів. День над вечірнім берегом. Дерево в місті / Р. Т. Дідула ; авт. передмови І. Яремчук. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 360 с. : портр. — ISBN 978-966-665-591-5. — ISBN 978-966-665-592-2 (Т. 1) : 53.00 грн.
 838. Дідула Р.Т. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 2 : Крутий час. Тиждень громів. Видно пана по халявах / Р. Т. Дідула. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 424 с. — ISBN 978-966-665-591-5. — ISBN 978-966-665-633-2 (Т. 2) : 63.00 грн.
 839. Дідула Р.Т. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 3 : В тишині серця. Час і пора. Геній Вінграновського. Серед найближчих / Р. Т. Дідула. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 360 с. : іл. — ISBN 978-966-665-591-5. — ISBN 978-9666-665-643-1 (Т. 3) : 54.00 грн.
 840. Дідула Р.Т. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 4 : Час і пора / Р. Т. Дідула. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 356 с. — ISBN 978-966-665-591-5. — ISBN 978-966-665-781-0 (Т. 4) : 53.00 грн.
 841. Дідула Р.Т. Вибрані твори в 5 томах [Текст]. Т. 5 / Р. Т. Дідула. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 488 с. — ISBN 978-966-665-591-5 (978-966-665-888-6) : 70.00 грн.
 842. Фільц Б. М. Вибрані твори для скрипки і фортепіано [Текст] / Б. М. Фільц ; ред.-упоряд.: О. Німилович, Дз. Василик ; Мін-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — 43 + 16 с. — 45.00 грн.
 843. Франко І.Я. Вибрані твори для шкільної молоді [Текст]. Т. 1 : Проза / І. Я. Франко ; упоряд. М. Легкий. — Львів : Апріорі, 2016. — 640 с. — ISBN 978-617-629-300-2 (т. 1). — ISBN 978-617-629-284-5 : 180.00 грн.
 844. Франко І.Я. Вибрані твори для шкільної молоді [Текст]. Т. 2 : Проза / І. Я. Франко ; упоряд. М. Легкий. — Львів : Апріорі, 2016. — 484 с. — ISBN 978-617-629-295-1 (т. 2). — ISBN 978-617-629-284-5 : 150.00 грн.
 845. Романюк В. С. Вибрані твори у двох томах [Текст]. Т. 1 / В. С. Романюк ; авт. передм. М. Шалата. — Стрий : Щедрик, 1998. — 448 с. — ISBN 966-7378-00-4 : 15.00 грн.
 846. Романюк В. С. Вибрані твори у двох томах [Текст]. Т. 2 / В. С. Романюк. — Стрий : Щедрик, 1998. — 488 с. — ISBN 966-7378-03-9 : 15.00 грн.
 847. Франко І. Я. Вибрані твори у трьох томах [Текст]. Т. 1 / І. Я. Франко ; упоряд. А. А. Каспрук ; авт. передм. П. Й. Колесник. — Київ : Дніпро, 1973. — 760 с. — 1.29 грн.
 848. Франко І. Я. Вибрані твори у трьох томах [Текст]. Т. 2 / І. Я. Франко ; упоряд. В. С. Бородін. — Київ : Дніпро, 1973. — 624 с. — 1.20 грн.
 849. Франко І. Я. Вибрані твори у трьох томах [Текст]. Т. 1 : Поезії. Поеми / І. Я. Франко ; упоряд. М. Шалата. — Дрогобич : Коло, 2004. — 824 с. — ISBN 966-7996-26-3. — ISBN 966-7996-29-8 (Т. 1) : 25.00 грн.
 850. Франко І. Я. Вибрані твори у трьох томах [Текст]. Т. 2 : Проза. Драматургія / І. Я. Франко ; упоряд. З. Гузар. — Дрогобич : Коло, 2004. — 708 с. — ISBN 966-7996-26-3. — ISBN 966-7996-30-1 (Т. 2) : 25.00 грн.
 851. Франко І. Я. Вибрані твори у трьох томах [Текст]. Т. 3 : Літературознавство. Публіцистика / І. Я. Франко ; упоряд. О. Баган. — Дрогобич : Коло, 2004. — 690 с. — ISBN 966-7996-26-3. — ISBN 966-7996-30-Х : 25.00 грн.
 852. Доломан Є. М. Вибрані твори: На безіменній висоті. Тільки б дійти [Текст] : роман-трилогія, повість / Є. М. Доломан ; авт. передм. М. І. Дубина. — Київ : Дніпро, 1989. — 511 с. — ISBN 5-308-00345-9 : 2.10 грн.
 853. Барвінський В. О. Вибрані фортепіанні твори для дітей [Ноти] / В. О. Барвінський ; упоряд. О, С. Смоляк. — Тернопіль : Лілея, 1998. — 32 с.
 854. Самбук Р. Ф. Вибух [Текст] : романи, повість / Р. Ф. Самбук. — Київ : Рад. письменник, 1985. — 496 с. — 2.00 грн.
 855. Стецюк Я. Н. Вибух на світанку [Текст] : повісті / Я. Н. Стецюк. — Львів : Каменяр, 1978. — 254 с. — 1.00 грн.
 856. Круковець О. В. Вибух у гуртожитку [Текст] : повісті / О. В. Круковець. — Львів : Каменяр, 1985. — 164 с. — 0.65 грн.
 857. Квітнева М. Вибух цвіту [Текст] : поезії / М. Квітнева. — Львів, 1998. — 72 с. : фото. — ISBN 5-7702-1028-1 : 3.50 грн.
 858. Тимків Б. М. Виготовлення художніх виробів з дерева [Текст]. Ч. 2 : Мозаїка. Випалювання. Розпис / Б. М. Тимків, К. М. Кавас. — Львів : Світ, 1996. — 144 с. : іл. — ISBN 5-7773-0262-9 : 3.60 грн.
 859. Видавнича палітра краю. ОУНБ [Текст] : бібліогр. покажч.. Вип. 1. — Львів : ЛОУНБ, 2015. — 48 с. — (Бібліосвіт). — 15.00 грн.
 860. Видавнича палітра краю. ОУНБ [Текст] : бібліогр. покажч.. Вип. 2 : (1991-2015) / Львів. ОУНБ ; уклад., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, уклад., наук. ред. О. Букавіна. — Львів, 2016. — (Бібліосвіт). — 35.00 грн.
 861. Видавниче обличчя краю [Текст] : персоналії, біографічні відомості, професійна діяльність / авт. проекту І. Лешнівська ; авт. передм. І. Лешнівська ; упоряд. І. Лешнівська ; наук. ред І. Лешнівська ; ред. О. Букавіна. — Львів : ЛОУНБ, 2012. — 44 с. : портр. — 15.00 грн.
 862. Видавниче обличчя краю: персоналії, біографічні відомості, професійна діяльність [Текст] : [біобібліогр. довід.] / упоряд., ред. І. Ю. Лешнівська, ред. О. Букавіна. — Львів : [ЛОУНБ], 2012. — 44 с. — 15.00 грн.
 863. Видання Івана Тиктора та концерну "Українська преса" [Текст] : бібліогр. покажч. (1923-1977) / НАН України ЛНБ ім. В.Стефаника ; укл. В. Г. Денисюк. — Львів : [б.в.], 2000. — 368 с. — Імен. покажч.: с.332-367. — ISBN 966-02-0845-6 : 22.00 грн., 33.00 грн., 7.00 грн.
 864. Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (1998-2000) [Текст] / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; ред. В. М. Трипачук. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 1999. — 23 с. — 2.00 грн.
 865. Видання Наукового Товариства ім. Шевченка в Україні: Десять років видавничої діяльності 1990-1999 [Текст] / ред., укл. О. Романів, укл. І. Мельничук. — Львів : НТШ, 1999. — 19 с. — 4.00 грн.
 866. Бєлоус І.О. Видатні вчені-математики Львівської політехніки (1844-1939) [Текст] : бібліогр. покажч. / І. О. Бєлоус ; НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 100 с. — ISBN 978-617-607-205-8 : 25.00 грн.
 867. Перо Л. Визволителі [Текст] : повість про маленьку людину, яка завжди хотіла волі / Л. Перо. — Львів : Друкарські куншти, 2012. — 80 с. : іл. — 12.00 грн., 20.00 грн.
 868. Ярославин С. Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918-1923 роках [Текст] / С. Ярославин ; обкл. П. Андрусів. — Ксерокоп. вид. 1956 р. — Торонто, 1999. — 182 с. : фотогр., портр., схеми. — Бібліогр.: с.181-182. — 5.00 грн., 60.00 грн.
 869. О. Т. (Терлецький Омелян Антонович, 1873-1958) Визвольна боротьба українського народу 1917-1921 р. [Текст] / О. Т. — 2-ге поправл. вид. — Лондон : Об-ня бувших Вояків Українців, 1950. — 51 с. : фотогр., портр. — 1.00 грн.
 870. Николишин Ю.І. Визначні місця Львова [Текст] : Ілюстр. розповідь / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2008. — 88 с. : іл. — ISBN 978-966-8256-88-2 : 15.00 грн.
 871. Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський ( до 150-річчя від дня народж.) [Текст] : зб. наук. праць / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; голов. упоряд., ред. Б. Якимович. — Львів : Афіша, 2010. — 309 с. — (Визначні українці ; ч. 2). — Бібліогр.: с.301-304. - Покажч. прізвищ: с.305-314. - Географ. покажч.: с.315-320. — ISBN 978-966-02-5914-0 : 60.00 грн.
 872. Гаврилів О.С. Виїзд "на природу" [Текст] / О. Гаврилів ; ред. О. С. Столярчук. — Львів : Сорока Т.Б., 2014. — 42 с. — ISBN 978-966-2598-25-4 : 10.00 грн.
 873. Фролова Т. Виклик долі [Текст] : поезії / Т. Фролова. — 2-е вид. — Львів : Край, 2002. — 80 с. — ISBN 966-547-142-2 : 1.58 грн.
 874. Малахова С.О. Використання земель населених пунктів на сучасному етапі розвитку державного земельного кадастру [Текст] : монографія / С. О. Малахова ; М-во аграрної політики України. Львів. нац. аграрний ун-т. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 186 с. — Бібліогр.: с.163-178. — ISBN 978-966-397-133-7 : 22.00 грн.
 875. Чепурко Б. П. Викрадення Європи [Текст] : поезія / Б. П. Чепурко. — Львів : Каменяр, 2004. — 275 с. — ISBN 5-7745-1028-Х : 12.50 грн.
 876. Кравчук Є. Р. Викрадення часу [Текст] : поезія / Є. Р. Кравчук ; авт. передм. І. Гущак ; авт. післям. Т. Лехман. — Львів : Каменяр, 2008. — 136 с. — ISBN 978-966-607-042-8 : 8.00 грн.
 877. Мориквас Н. Винова гора [Текст] : роман / Н. Мориквас. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 224 с. — ISBN 978-617-679-423-3 : 110.00 грн., 80.00 грн.
 878. Шкраб'юк П.В. Виноградник Господній [Текст] = The Vlords Vineyard : історія життя о. д-ра Йосифа Кладочного / П. Шкраб'юк ; Ін-т українознавства ім. І.Крип"якевича НАН України. — Львів : Місіонер, 1995. — 280 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.259. - Імен. покажч.: с.263. — ISBN 5-77002-0512-1 : 15.00 грн., 3.00 грн., 40.00 грн.
 879. Бернакевич Л. Є. Випадок у вендиспансері [Текст] : повісті, роман / Л. Є. Бернакевич. — Львів : Письменник, 2002. — 264 с. — ISBN 966-7706-13-3 : 20.00 грн.
 880. Бернакевич Л. Є. Випадок у вендиспансері [Текст] : повісті, роман / Л. Є. Бернакевич. — 2-е вид. — Львів : Панорама, 2004. — 360 с. — (Книга вкишеню : Міський роман). — ISBN 966-8084-39-Х. — ISBN 966-8084-43-8 (сер.) : 7.20 грн.
 881. Калич Вирваний час всесвіту. Втручання згори [Текст] : поезії / О. Калич (Калитовський). — Львів : Каменяр, 2003. — 62 с. — ISBN 5-7745-0991-5 : 2.80 грн.
 882. Лем С. Високий Замок [Текст] / Лем С. — 164 с. : іл., фото. — ISBN 966-7188-67-1 : 11.50 грн.
 883. Гоць П. Н. Високий замок [Текст] : поезії / П. Н. Гоць ; авт. передм. І. Дибко-Филипчак. — Львів : Край, 1997. — 224 с. : іл. — ISBN 5-7707-3326-8 : 5.00 грн.
 884. Лем С. Високий Замок [Текст] / С. Лем ; пер. з пол. Л. Андрієвська. — Львів : Піраміда, 2002. — 164 с. : іл. — Бібліогр.: с. 158. — ISBN 966-7188-67-1 : 10.00 грн., 20.00 грн.
 885. Давидович М, І. Високий Замок у Львові [Текст] : (замок Руських королів) / М, І. Давидович. — Вид. 3-тє, випр. та доповн. — Львів : Тріада плюс, 2017. — 119 с. : ііл., схеми. — Бібліогр.: с. 118. — 54.90 грн.
 886. Високий Замок. Творчість молодих [Текст] : поезія, переклад. проза. публіцистика / упоряд. М. Й. Людкевич ; ред. М. С. Білан ; худож. І. Пеник ; авт. передм. Р. Лубківський. — Львів : Каменяр, 1989. — 190 с. — ISBN 5-7745-0163-9 : 500.00 грн.
 887. Лубківський Р. М. Високі райдуги [Текст] : публіцистичні роздуми / Р. М. Лубківський. — Львів : Каменяр, 1979. — 143 с. — 0.45 грн.
 888. Книш Г. А. Високість [Текст] : поезія / Г. А. Книш. — Львів : Каменяр, 1966. — 100 с. — 0.12 грн.
 889. Володимир Р. Височій, життя! [Текст] : поезія / Володимир Р. — вид.1. — Мюнхен-Чікаґо : ORIGINAL WORKS, 1970. — 1.10 грн., 10.00 грн., 2.00 грн.
 890. Сельський Р.Ю. Виставка творів [Текст] : проспект / Р. Ю. Сельський ; Львів. картинна галерея. — Львів : Львов. облполиграфиздат, 1977. — 28 с. : іл. з підписом. — 3.00 грн.
 891. Виставка творів Богдана Сойки [Текст, образотворчий матеріал] : художника з Янова / Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького ; авт. передм. Л. В. Волошин ; упоряд.: О. Свистак, Т. Костицький. — Львів, 2018. — 88 с. : іл. кольор. — 120.00 грн.
 892. Карпинець І-І.І. Виставка творів Ірини Карпинець [Образотв. матеріал] : каталог: живопис, графіка, сценографія / І-І. І. Карпинець ; ред. А. М. Монтасевич ; Львів. музей історії релігії, Львів. організація Спілки художників УРСР. — Львів : Ред.-вид. відділ обл. управл. по пресі, 1991. — 16 с. : іл. — 0.30 грн., 12.00 грн.
 893. Добронравов М. М. Виставка творів М. М. Добронравова: живопис, графіка [Текст] : каталог / авт. предм. О. Ріпко ; Львів. обл. упр. культури ; Львів. орг. спілки худож. СРСР ; Львівська картинна галерея. — Львів, 1975. — 18 с. : 6 с. іл.
 894. Витоки [Текст] : літературно-мистецький альманах м. Дубляни / упоряд. О. Буднікова. — Львів : Край, 2002. — 167 с. — ISBN 966-547-097-3 : 3.33 грн.
 895. Витоки [Текст] : літературно-мистецький альманах - 3 м. Дубляни / упоряд. О. Буднікова. — Львів : Камула, 2007. — 176 с. — ISBN 966-8343-97-2 : 11.00 грн.
 896. Біль Р. І. Виховання акторської харизми [Текст] : методичний посібник / Р. І. Біль. — Вінниця : Нова книга, 2013. — 232 с. — ISBN 978-966-382-458-1 : 45.00 грн.
 897. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді [Текст] : тенденції та перспективи розвитку: методичний посібник / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міськради, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, каф. режисури та хореографії ; упоряд., відповід. за вип. О. А. Плахотнюк. — Львів : ЦТДЮГ, 2014. — 146 с. — 30.00 грн.
 898. Виховниця поколінь: Костянтина Малицька [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. Сорока ; ред. Д. М. Дигас. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 16 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 899. Волошин В. Вишивала доля шлях [Текст] : збірник пісень / В. Волошин ; авт. слів Г. Редчук ; авт. передм. Р. Гавалюк. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2019. — 75 с. : кольор. іл.
 900. Савчин О.О. Вишиванки від панянок. Школа шляхетних українок м. Стрия [Текст] : альбом / О. О. Савчин. — Стрий : Укрпол, 2015. — 64 с. : іл. кольор. — 60.00 грн.
 901. Кот М. П. Вишивка Дрогобиччини [Текст, образотворчий матеріал] : Традиції і сучасність: альбом / М. П. Кот ; пер. англ. І. Шевчук. — Львів : Інститут народознавства АНУ, 1999. — 107 с. : іл., схеми. — Дод.: с. 51 - 100. — ISBN 966-02-1334-4 : 85.00 грн.
 902. Кот М. П. Вишивка Дрогобиччини. Традиції і сучасність [Текст] : альбом / М. П. Кот. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, 1999. — 108 с. : іл. — ISBN 966-02-1334-4 : 15.00 грн.
 903. Вишивка Жидачівщини [Текст, образотворчий матеріал] : з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. ч. 1 / упоряд. І. Вачкова. — Львів : Артклас, 2019. — 92 с. : іл. — (Мистецтво давнього стібка. , Том 1). — ISBN 978-966-2614-07-7.
 904. Вишивка Мирослави Кот [Текст] : альбом творчих робіт / авт.-упоряд. М. П. Кот. — Львів : ЗУКЦ, 2010. — 176 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-1518-62-8 : 100.00 грн.
 905. Возниця О. Вишивка рідного краю Ходорівщина [Текст] : альбом / Львів. відділ Союзу Українок ; Етнографічна Комісія. — Дрогобич : Коло, 2005. — 67 с. : іл. — ISBN 966-7996-62-7 : 45.00 грн.
 906. Тороповський М. М. Вишнева пісня із смерекового краю [Текст, ноти] : солоспіви, ансамблі, хори в супроводі фортепіано / М. М. Тороповський. — Львів : Письменник, 2003. — 49 с. : фотогр. — ISBN 5-87332-158-2 : 18.00 грн.
 907. "О" НІКа Віват українсько-польському початку! [Текст] : трилогія. Кн. 2 : Пелюсточки від Наталі. Кн. 3 : Послание к небесам или восприятие мира через весь спектр радуги / "О" НІКа. — Львів : ПП Сорока Т. Б., 2006. — 304 с. : іл. — ISBN 966-8460-09-X. — ISBN 966-8460-17-0 : 18.00 грн.
 908. "О" НІКа Віват українсько-русько-польському початку! [Текст] : трилогія. Кн. 1 : Ма / "О" НІКа. — Львів : ПП Сорока Т. Б., 2005. — 114 с. : іл. — ISBN 966-8460-09-Х : 6.00 грн.
 909. Віват фестиваль! [Текст] : Збірник статей / упоряд. В. Степанишин. — Львів : Сполом, 2019. — 125 с. : іл. — ISBN 978-966-919-527-2.
 910. Віват, поете [Текст] : пародії, фрашки, окрушини / М. Є. Петренко, Р. М. Лубківський, В. І. Лучук, Л. Й. Різник, І. В. Гущак. — Львів : Ліга- Прес, 2005. — 60 с. — (Львівські пегаси). — 2.36 грн.
 911. Вархол Р. С. Вівтар бескидів [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. — Львів : Каменяр, 1994. — 72 с. — ISBN 5-7745-0587-1 : 5000.00 грн.
 912. Попов Є. Від "Бугу" до "Карпат". До 90-річчя Кам'янка-Бузького футболу [Текст] / Є. Попов. — Львів : Футбол Простір, 2013. — 112 с. : фотогр. — 30.00 грн.
 913. Паньківський К.К. Від держави до комітету.(Літо 1941 року у Львові) [Текст] : спомини / К. Паньківський ; за ред. М. Шлемкевич. — Нью-Йорк, Торонто : Ключі, 1957. — 160 с. — (Життя і Мислі : серія мемуарів, ч.1 ; Кн.4). — Імен. покажч.: с.141-147. - Бібліогр.: с.140, 148. — 5.00 грн.
 914. Ґабор В.В. Від Джойса до Чубая [Текст] : есеї, літ. розвідки та інтерв'ю / В. Ґабор. — Львів : Піраміда, 2010. — 168 с. — (Приватна колекція) (Українська модерна есеїстика). — ISBN 978-966-441-184-1 : 52.00 грн.
 915. Мірчук П. Від другого до четвертого універсалу [Текст] / П. Мірчук. — Торонто : Ліга визволення України, 1955. — 71 с. — (Політична Бібліотека Ліґи Визволення України, Цикл: Укр. нац. рух першої половини ХХ ст. ; Ч. 8, Бр. третя). — 5.00 грн.
 916. Петренко М. Є. Від зальотів до сексу [Текст] : літ. пародії з царства інтимного / М. Є. Петренко ; худож. В. Костирко. — Львів : Ліга-Прес, 2008. — 60 с. : іл. — (Львівські Пегаси, вип. 16). — ISBN 978-966-397-095-Х : 18.50 грн.
 917. Гущак І. В. Від імені земляків [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Київ : Рад. письменник, 1982. — 72 с. — 0.30 грн.
 918. Бандрівський М. Від Мегалі Екклісія руських князів до церкви Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Руській [Текст] : (з історії православних храмів львівського середмістя) / М. Бандрівський ; наук. ред. Т. Дмитрик ; Львівське крайове ставропігійне братство св. Андрія Первозванного, Ставропігійський церковно-археологічний музей, Львівський музей історії релігії. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 151 с. : [4] c. кольор. іл., рис., іл. — ISBN 978-966-397-240-4 : 45.00 грн.
 919. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке "Молода Муза"? [Текст] / М. Рудницький ; упоряд. О. Баган ; Науково-ідеологічний центр ім. Д.Донцова. — Дрогобич : Відродження, 2009. — 504 с. — (Cogito: навчальна класика). — Бібліогр.: с.319-334. — ISBN 978-966-538-223-2 : 30.00 грн., 45.00 грн., 56.00 грн.
 920. Коритко Р. Ф. Від передгроззя до громовиці [Текст] : роман з життя Богдана і Левка Лепких / Р. Ф. Коритко. — Львів : Кобзар, 2000. — 296 с. — ISBN 966-559-195-9 : 8.00 грн.
 921. Сухий О.М. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті) [Текст] / О. М. Сухий. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 495 с. — Бібліогр.: с.424-472. - Імен. покажч.: с.473-488. - Географ. покажч.: с.489-495. — ISBN 966-613-301-6 : 29.70 грн., 50.00 грн.
 922. Охоцька Г. Від серця до серця [Текст] : поезії / Г. Охоцька ; авт. післям. Л. Різник. — Львів : Каменяр, 1998. — 56 с. — ISBN 966-7255-31-Х : 1.00 грн.
 923. Крушельницька Л.І. Від сьогодні до завтра... [Текст] / Л. І. Крушельницька ; упоряд. В. Трипачук ; НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника. — Львів : Астролябія, 2012. — 252 с. — ISBN 978-617-664-007-3 : 35.00 грн.
 924. Лазор С. Від Сяну до Дону на велосипеді [Текст] : щоденник велоподорожі / С. Лазор. — Львів : ПАІС, 2013. — 84 с. — ISBN 978-617-7065-01-1 : 15.00 грн.
 925. Лещишин О. Від темряви до світла [Текст] / О. Лещишин ; літ.ред. Л. Луньо. — Львів : Афіша, [2010]. — 96 с. : a-фот. — ISBN 978-966-325-129-5 : 10.00 грн., 11.00 грн.
 926. Михайлик-Розмахайло М. С. Від Трипілля до Беськіду [Текст] / М. Михайлик-Розмахайло. — Львів : Покрова, 2016. — 691 с. — ISBN 978-966-193-415-3 : 170.00 грн.
 927. Від щирого серця [Текст] : вірші та казки для дітей. — Львів : Сорока Білобока, 2004. — 96 с. — 8.55 грн.
 928. Зінько О. Від щирої душі [Текст] : поезії / О. Зінько. — Львів : Місіонер, 1997. — 76 с. — ISBN 966-7086-06-2 : 1.50 грн.
 929. Лушпіньский А. Відбудова знищених осель в Східній Галичині [Текст] : альбом. Часть ІІ : Українска загорода: проекти хат і будинків господарських / А. Лушпіньский. — Львів : Вид-во "Технічної комісії" при Краєвім тов-господарськім "Сільский господар, 1916. — 12 табл. архіт. проекти. — 40.00 грн.
 930. Лушпіньский А. Відбудова знищених осель в Східній Галичині [Текст] : альбом. Часть ІІІ : Українська загорода: проекти приходств і читалень / А. Лушпіньский. — Львів : Вид-во "Технічної комісії" при Краєвім тов-господарськім "Сільский господар, 1916. — 3 с.+20 табл. архіт. проекти. — 50.00 грн.
 931. Грицина-Матешук О. А. Відважні, щирі, неповторні... [Текст] / О. А. Грицина-Матещук. — Львів; Республіка Комі; Дубно : б.в., 2003. — 88 с. — (Б-ка альманаху "Український вісник" ім. В. Чорновола). — 1.74 грн.
 932. Зельська І. І. Відгомін [Текст] : спогади / І. Зельська. — Торонто : Новий Шлях, 1989. — 139 с. : фотогр. — ISBN 0-920365-56-6 : 3.00 грн.
 933. Крукевич О.О. Відгомін надсяння [Текст] / О. О. Крукевич. — Львів : Растр-7, 2015. — 108 с. — ISBN 978-617-7045-95-2 : 30.00 грн.
 934. Відгомін трагічного минулого: до 65-их роковин львівського псевдособору [Текст] : пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ ; укл. Г. В. Москович ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; відп. за вип. Л. С. Рудик . — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 12 с. — 10.00 грн.
 935. Косановська Л. Відзеркалення [Текст] : Поезія / Л. Косановська ; худож. С. Головко. — Львів : Каменяр, 2004. — 95 с. : іл. — ISBN 5-7745-1016-6 : 3.50 грн.
 936. Тарновський М. Ю. Відкриваю любов [Текст] : документальна повість / М. Ю. Тарновський. — Київ : Дніпро, 1978. — 221 с. — 0.80 грн.
 937. Чумарна М.І. Відкуплення [Текст] : п'єса-містерія на 7 дій / М. Чумарна ; Музей тараса Шевченка (Львів). — Львів : Афіша, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-325-175-2 : 10.00 грн.
 938. Гурман Б.М. Відлига [Текст] / Б. М. Гурман. — Львів : Растр-7, 2012. — 180 с. : іл. — ISBN 978-966-2004-76-2 : 18.00 грн.
 939. Брухаль С. О. Відлуння [Текст] : поезії повстанських літ і сьогодення / С. О. Брухаль. — Київ; Львів : Київська русь, 1997. — 136 с. — ISBN 966-094-013-3 : 1.50 грн.
 940. Криса М. Відлуння буремної юності [Текст] : сонети, поеми / М. Криса. — Львів : Край, 2003. — 72 с. — ISBN 966-547-087-6 : 1.42 грн.
 941. Марухняк Й.І. Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича [Текст] / Й. І. Марухняк, Н. М. Пастернак. — Львів : Камула, 2017. — 108 с. : іл. — (Великі ювілеї). — ISBN 978-966-433-147-7 : 60.00 грн.
 942. Марухняк Й. І. Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича [Текст, образотворчий матеріал] / Й. І. Марухняк, Н. М. Пастернак. — Львів : Камула, 2017. — 108 с. : іл. — ISBN 978-966-433-147-7 : 60.00 грн.
 943. Цар Ю. Відлуння незабутої любові [Текст] / Ю. Цар. — Львів : Аверс, 2009. — 112 с. — ISBN 978-966-8386-74-9 : 20.00 грн.
 944. Чумарна М.І. Відлуння суголось [Текст] : зб. філос. поезії / М. І. Чумарна. — Львів : Апріорі, 2011. — 208 с. — ISBN 978-617-629-040-7 : 30.00 грн.
 945. Мельничук І. Відлуння трав [Текст] / І. Мельничук. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 104 с. — ISBN 978-617-397-105-7 : 25.00 грн.
 946. Савчинська-Латик Т. П. Віднайди нас, Господи [Текст] : поезії / Т. П. Савчинська-Латик ; авт. післям. М. М. Нестерчук. — Львів : Каменяр, 2000. — 78 с. — ISBN 966-7255-32-8 : 1.60 грн.
 947. Біла О. Відомий і невідомий Труш [Текст, образотворчий матеріал] : науковий альбом-каталог / О. Біла ; наук. ред. А. Забитівська ; Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. — Львів : Національний музей у Львові, 2019. — 375 с. : іл., фотогр. — ISBN 978-617-7124-11-4 : 400.00 грн.
 948. Відомі люди Кам'янеччини [Текст] : біограф. довід. / авт.-упоряд. Я. Янишин. — Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 112 с. : іл. — ISBN 978-966-397-116-7 : 20.00 грн.
 949. Михайлов П. Відпочинок для Цезаря [Текст] / П. Михайлов. Біг / М. Панасюк : детективні романи. — Львів : Ліга-Прес, 2000. — 280 с. — ISBN 966-7483-32-0 : 5.60 грн.
 950. Жеплинський Б. М. Відроджений ляльковий вертеп [Комплект] / Б. М. Жеплинський, М. М. Ковальчук, Д. Б. Ковальчук. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 203 с. : фот. кольор., фот. — ISBN 978-966-1633-54-3 : 30.00 грн.
 951. Каліка В. П. Відродження в полярне сяйво [Текст] : поезії / В. П. Каліка. — Львів : Каменяр, 1987. — 104 с. . — 0.45 грн.
 952. Мірчук П. Відродження великої ідеї [Текст] / П. Мірчук. — Торонто : Ліга визволення України, 1954. — 64 с. — (Політична Бібліотека Ліґи Визволення України : Цикл: "Український націоналістичний рух першої половини ХХ століття", бр. перша ; ч. 6). — 3.00 грн.
 953. Васюков О. Відродимось любов'ю і красою [Текст] : лірична сповідь у віршах і світлинах / О. Васюков. — Львів : Стрім, 1994. — 94 с. — 1.00 грн., 1.86 грн., 15.00 грн.
 954. Тарновський М. Ю. Відрядження на Олімп [Текст] : повість / М. Ю. Тарновський. — Львів : Каменяр, 1989. — 216 с. — ISBN 5-7745-0253-Х : 0.90 грн.
 955. Квітневий В. М. Відсвіт серця [Текст] : поезії / В. М. Квітневий. — Львів : Каменяр, 2003. — 95 с. — ISBN 5-7745-0963-Х : 2.79 грн.
 956. Вавричин (Старчак) М.Г. Відтворення України: історія картографії, краєзнавство, біографістика [Текст] / М. Г. Вавричин (Старчак) ; упоряд.: Н. Паславська, Н. Халак. — Львів : ІУАД ім. М. Грушевського, 2012. — 552 с. : іл. — ISBN 978-966-02-6451-9 : 100.00 грн., 105.00 грн.
 957. Малахівський М. Відчинені вікна [Текст] : поезії / М. Малахівський. — Городок : б.в., 2008. — 96 с. — ISBN 978-966-613-601-9 : 5.70 грн.
 958. Калинець І.М. Відчинення вертепу [Текст] / І. Калинець ; худ. Б. Сорока. — Львів : Піраміда, 2011. — 152 с. : іл. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-244-2 : 35.00 грн.
 959. Дяк Б.М. Відчуваю і люблю [Текст] : вірші / Б. М. Дяк. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 160 с. — ISBN 978-966-665-900-5 : 30.00 грн.
 960. Єшкілєв В. Л. Візантійська фотографія [Текст] : проза / В. Л. Єшкілєв. — Львів : СПОЛОМ, 2002. — 128 с. — ISBN 966-665-023-1 : 2.56 грн.
 961. Візит Благодаті [Текст] / авт. супровід. матеріалу о. Йосиф Мілян ; фотограф Л. Криса. — Львів : Астрон, 2001. — 107 с. : фото. — 17.00 грн.
 962. Дудко Ф. Війна [Текст] : роман / Ф. Дудко. — Авґсбурґ : ГА-ІҐ, 1947. — 154 с. — 23.00 грн.
 963. Романишин Р. Війна, що змінила Рондо [Текст] / Р. Романишин, А. Лесів. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 36 с. : іл. — ISBN 978-617-679-105-8 : 70.00 грн.
 964. Колісник Р.С. Військова Управа та українська Дивізія Галичина [Текст] : діяльн. Військ. Управи та нім. політика відносно укр. нац. збройних сил в роках 1943-1945 / Р. Колісник. — 2-е вид., допов. — Київ : Ярославів Вал, 2009. — 312 с. : a-іл. — (Б-ка українознавства / НТШ в Канаді ; Т. 40). — Бібліогр.: с. 301-305. — ISBN 978-966-2151-19-0 : 47.00 грн.
 965. Винничук Ю.П. Вікна застиглого часу [Текст] / Ю. П. Винничук. — Харків : Фоліо, 2015. — 285 с. — ISBN 978-966-03-7223-8 : 65.00 грн.
 966. Дах І. Вікнами до сонця [Текст] : поезія, оповідання / І. Дах. — Львів : Край, 2005. — 100 с. — ISBN 966-547-179-1 : 4.08 грн.
 967. Чернінька О. Вілла "Райські пташки" [Текст] : роман / О. Чернінька, Ю. Чернінька. — Львів : Піраміда, 2011. — 180 с. — ISBN 978-966-441-254-1 : 46.00 грн.
 968. Він був гордим українцем, а не прислужником-малоросом [Текст] : пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ ; упоряд. М. В. Гема ; ред. Д. Дигас. — Львів : [б.в.], 2012. — 11 с. — 5.00 грн.
 969. Він став на прю із "Чорними вітрилами" тоталітаризму [Текст] : метод. поради присвяч. Богданові Когуту / упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 32 с. : іл. — (Правда життя і образу ; Вип. 25). — 12.00 грн.
 970. Вінець Господньої Любові [Текст] / упоряд. Р. Брезіцький. — Львів : Добра книжка, 2012. — 208 с. — ISBN 978-617-618-040-1 : 25.00 грн.
 971. Бадяк В.П. Вінець королівства. Корона Данила Галицького: відома, загадкова, міфічна [Текст] / В. Бадяк, І. Максимович. — Тернопіль : Лілея, 2003. — 64 с. : іл. — Бібліогр.: с. 58-62. — ISBN 966-656-049-6 : 1.26 грн., 6.00 грн.
 972. Кіяновська М. Я. Вінки сонетів [Текст] / М. Кіяновська ; упоряд. І. Калинець ; авт. передм. І. Калинець. — Париж; Львів; Цвікау : Зерна, 1999. — 72 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна"). — ISBN 3-924022-46-1 : 2.10 грн.
 973. Гнатюк У. І. Вінок гербарних слів [Текст] / У. І. Гнатюк. — Львів : Тріада плюс, 2001. — 74 с. — ISBN 966-7596-1-Х : 1.46 грн.
 974. Одноріг Н. М. Вінок життя [Текст] : вірші / Н. М. Одноріг. — Львів : Каменяр, 2009. — 80 с. : іл. — ISBN 978-966-607-104-3 : 6.80 грн.
 975. Савчин Р. Вірshe [Текст] : поезії / Р. Савчин. — Львів : Афіша, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-325-164-6 : 10.00 грн., 13.00 грн.
 976. Гнатів М-Я.М. Віра батьків [Текст] : повість-есе / Я. Гнатів. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Апріорі, 2012. — 168 с. : іл. — ISBN 978-617-629-073-5 : 30.00 грн., 34.97 грн., 45.00 грн.
 977. Петренко М. Є. Віра в мирний день [Текст] : поезії / М. Є. Петренко. — Київ : Молодь, 1989. — 120 с. — ISBN 5-7720-0175-2 : 0.55 грн.
 978. Лупій О. В. Віра серця мого [Текст] : поезії / О. В. Лупій ; авт. передм. Д. С. Чередниченко. — Київ : Дніпро, 1988. — 256 с. — ISBN 5-308-00107-3 : 1.30 грн.
 979. Задорожна І. Віра, надія, любов... [Текст] / І. Задорожна. — Львів : ПАЇС, 2006. — 112 с. — ISBN 966-7651-41-Х : 4.48 грн.
 980. Бенькалович О. Г. Віра. Надія. Любов [Текст] : поезії / О. Г. Бенькалович. — Львів : Ліга-Прес, 2000. — 92 с. — ISBN 966-7483-24-Х : 1.85 грн.
 981. Нестерчук М. М. Вірменська рапсодія [Текст] : поезії / М. М. Нестерчук. — Львів : Каменяр, 1993. — 88 с. — ISBN 5-7745-0336-4 : 1.70 грн.
 982. Парфанович С.М. Вірний приятель [Текст] : оповід. з життя домашнього кота / С. Парфанович. — Чікаґо : Вид-во Миколи Денисюка, 1961. — 207 с. : іл. — 22.00 грн.
 983. Гордон О. Б. Віртуальний Львів [Текст] : поезії / О. Гордон. — Львів : СПОЛОМ, 2003. — 64 с. — ISBN 966-665-126-2 : 1.26 грн.
 984. Пашко А. В. Вірую [Текст] : лірика / А. В. Пашко. — Київ : Укр. письменник, 1994. — 144 с. — ISBN 5-333-01176-1 : 1.25 грн.
 985. Липа Ю. І. Вірую [Текст] : вибрані вірші / Ю. І. Липа ; авт. післям. О. Янчук. — Перевид. за зб. 1938 р. — Львів : Каменяр, 2000. — 102 с. — ISBN 5-7745-0823-4 : 2.00 грн.
 986. Липа Ю.І. Вірую [Текст] : вибрані вірші / Ю. І. Липа. — Львів : Каменяр, 2001. — 104 с. — ISBN 5-7745-0902-8 : 1.75 грн.
 987. Липа Ю.І. Вірую [Текст] : вибр. вірші / Ю. І. Липа. — Перевид. за зб. 1938 р. — Львів : Каменяр, 2015. — 113 с. — (Б-ка Благодійного фонду "Призначення" ім. Ю. Липи ; ч. 6). — ISBN 978-966-607-360-7 : 25.00 грн.
 988. Садловський Ю. Вірші 1996-2014 (вибрані) [Текст] / Ю. Садловський. — Львів : Піраміда, 2014. — 100 с. — ISBN 978-966-441-364-7 : 24.00 грн.
 989. Неборак В.В. Вірші з вулиці Виговського [Текст] / В. В. Неборак. — Львів : Срібне слово, 2009. — 116 с. : іл. — ISBN 978-966-8399-14-5 : 10.25 грн., 49.00 грн.
 990. Стельмах Б.М. Вірші про Україну [Текст] / Б. М. Стельмах. — Львів : СПОЛОМ, 2002. — 276 с. — ISBN 966-665-019-3 : 13.00 грн.
 991. Стасів В. Вірші та витинанки юної львів'янки [Текст] / В. Стасів. — Львів : БОНА, 2013. — 80 с. : іл. — (Б-чка Малої Акад. літератури і журналістики). — ISBN 978-966-2626-10-0 : 15.00 грн.
 992. Харченко В. А. Вірші. Історичні дослідження [Текст] / В. Харченко. — Дрогобич; Стрий : б.в., 1997. — 16 с.
 993. Мартинов В. І. Вірю... Надіюсь... Люблю... [Текст] : поезії / В. І. Мартинов ; худож. Л. Галицька. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 152 с. — ISBN 966-7175-11-1 : 3.00 грн.
 994. Барвінський В. О Вісім прелюдій [Текст] : для фортепіано: навчальний посібник з навчальної дисципліни "Профіль: фортепіано" / В. О. Барвінський ; рел.-упорял., вступ. ст. Л. П. Філоненко, О. Німилович ; переднє сл. С. С. Павлишин ; М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2019. — 63 с.
 995. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 1/1993 / Укрзахідпроектреставрація. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1993. — 82 с. : іл. — 12.00 грн.
 996. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 2/1994 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1994. — 100 с. : іл. — 15.00 грн.
 997. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 3/1995 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1995. — 102 с. : іл. — 20.00 грн.
 998. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 4/1996 Спец. вип. : Традиційна архітектурна спадщина: стратегія охорони та реставрації: матеріали конф. (16-21 жовт. 1995р. Львів) / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1996. — 160 с. : іл. — 23.00 грн.
 999. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 5/1996 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1996. — 152 с. : іл. — ISBN 5-7707-9955-2 : 23.00 грн.
 1000. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 6/1997 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1997. — 160 с. : іл. — ISBN 966-95066-0-3 : 25.00 грн.
 1001. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 7/1997 Спец. вип. : "Реставрація і сучасність": міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22-26 трав. 1996 р. 50-річчя Корпорації "Укрреставрація" / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1997. — 48 с. : іл. — ISBN 966-95066-1-1 : 10.00 грн.
 1002. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 8/1997 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1997. — 144 с. : іл. — ISBN 966-95066-2-1 : 22.00 грн.
 1003. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 10/1999 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 1999. — 168 с. : іл. — ISBN 966-95066-3-8 : 25.00 грн.
 1004. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 12/2002 / Укрзахідпроектреставрація ; ред.: І. Могитич, В. М. Слободян. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 2002. — 240 с. : іл. — ISBN 966-95066-4-9 : 36.00 грн.
 1005. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 13/2003 / Укрзахідпроектреставрація. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 2003. — 232 с. : іл. — ISBN 966-95066-4-10 : 34.00 грн.
 1006. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 14/2004 : Володимир Вуйцик. Вибрані праці. До 70-річчя від дня народж. / Укрзахідпроектреставрація. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 2004. — 328 с. : іл. — Бібліогр. пр. В. Вуйцика: с.11-16(129 назв). — ISBN 966-95066-4-13 : 49.00 грн.
 1007. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 18/2008 / Укрзахідпроектреставрація. — Львів : Центр Європи, 2008. — 316 с. : іл. — ISBN 966-95066-4-17 : 45.00 грн.
 1008. Вісник інституту "Укрзахідпроектреставрація" [Текст]. Ч. 19/2009 / Укрзахідпроектреставрація. — Львів : Укрзахідпроектреставрація, 2009. — 216 с. : іл. — ISBN 966-95066-4-17 : 35.00 грн.
 1009. Вісник Львівського університету [Текст]. Вип. 17 : Робітничий клас в авангарді боротьби за комунізм / Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР. — Львів : Вища школа, 1981. — 104 с. — (Серія Історична). — 5.00 грн.
 1010. Вісник Львівського університету [Текст] / ред. В. П. Чугайов. Серія історична, Вип. 24 : З історії стародавності і середньовіччя. — Львів : Вища школа, 1988. — Вид-во при Львів. держ. ун-ті. — 123 с. — (Серія Історична). — 20.00 грн.
 1011. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. № 27 : З історії стародавності та середньовіччя / М-во освіти України ; ред. М. А. Пелещишин. — Львів : Світ, 1992. — 132 с. — (Серія Історична). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.60 грн.
 1012. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 28 : Дослідження з історії України / МО України ; ред. С. А. Макарчук. — Львів : Світ, 1992. — 104 с. — (Серія Історична). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.00 грн., 3.00 грн.
 1013. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. ст. Вип. 30 : Актуальні проблеми суспільно-політичного і духовного розвитку в Україні / ред. А. І. Пашук. — Львів : Світ, 1992. — 117 с. — (Серія суспільних наук). — ISBN 0201-758Х. — ISBN 0136-8168 : 3.00 грн.
 1014. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 29 : Дослідження з історії України / МО України ; ред. С. А. Макарчук. — Львів : Світ, 1993. — 124 с. — (Серія Історична). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.00 грн., 300.00 грн.
 1015. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 30 : Дослідження з історії України / МО України, ЛДУ ім. І.Франка ; ред.: С. А. Макарчук, Т. О. Головіна. — Львів : Світ, 1995. — 116 с. — (Серія Історична). — Бібліогр. в кінці ст. — 1.00 грн.
 1016. Вісник Львівського університету [Текст] / Міністерство освіти і науки України ; Львівський національний університет ім. І. Франка. Вип. 2 : Серія міжнародні відносини. — Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2000. — 628 с. — 18.84 грн.
 1017. Вісник Львівського університету [Текст]. Вип. 6 / М-во освіти і науки України ; гол. ред. Б. Козак. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. — 223 с. : [6] арк. іл. — (Серія мистецтвознавство. 2006 ; Вип. 6). — 15.00 грн.
 1018. Вісник Львівської академії мистецтв [Текст] : Видається з 1990 р. Випуск 6 / упряд. В. Бадяк. — Львів : Львівська академія мистецтв, 1995. — 121 с.
 1019. Вісник Львівської Академії мистецтв [Текст] : зб. наук. праць. спецвипуск / М-во освіти України ; Голова ред. колегії Е. Мисько; упорядник-ред. Р. Шмагало. — Львів : Львів. Академія мистецтв, 1999. — 263 с. — (0236-4832). — 10.00 грн.
 1020. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 20 / МОН України, ARS LONGA VITA BREVIS ; ред. А. Бокотей. — Львів : ЛНАМ, 2009. — 475 с. : фотогр. — ISBN 0236-4832 : 60.00 грн.
 1021. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 22 / МОН України. ARS LONGA VITA BREVIS ; ред. А. Бокотей. — Львів : ЛНАМ, 2011. — 480 с. : іл. — ISBN 0236-4832 : 70.00 грн.
 1022. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 23 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. колегії А. Бокотей. — Львів : ЛНАМ, 2012. — 473 с. : іл., [36] арк. іл. — (0236-4832). — 45.00 грн.
 1023. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 24 / МОН України. ARS LONGA VITA BREVIS ; ред. А. Бокотей. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 480 с. : іл. — (0236-4832). — Бібліогр. в кінці розд. — 70.00 грн.
 1024. Вісник: місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 - 1939 [Текст] = Vistnyk : систематичний покажчик змісту / Нац. Академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Бібліотека Конгресу США, Наукове товариство ім. Шевченка ; уклад.: Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; наук. ред. О. С. Онищенко. — Київ; Вашингтон; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. — 338 с. — ISBN 966-02-2557-1 : 21.00 грн.
 1025. Вісті про великого митрополита Андрея Шептицького [Текст]. Рік І. Ч. 1 : Січень-травень 1955. — Roma : Постуляція, 1955. — 32 с. — 1.60 грн., 3.00 грн.
 1026. Загайська Р. Й. Вітер в долонях [Текст, образотворчий матеріал] : книга проходів Личаківським цвинтарем. Ч. 1-ша / Р. Й. Загайська ; упоряд. І. В. Мельник. — Львів : Апріорі, 2017. — 415 с. : фотогр. — Дод.: с. 390 - 414. — ISBN 978-617-629-366-8. — ISBN 978-617-629-367-5 (ч. 1-ша) : 150.00 грн.
 1027. Герасимчук Д. К. Вітер з поля [Текст] : новели, повісті / Д. К. Герасимчук. — Львів : Каменяр, 1976. — 144 с. — 0.41 грн.
 1028. Сун-Чен-Лі Ю. О. Вітер з України [Текст] : поезії / Ю. Сун-Чен-Лі. — Львів : Ліга-Прес, 2000. — 104 с. — ISBN 966-7483-15-0 : 3.00 грн.
 1029. Квасневський В. Ф. Вітер з України [Текст, ноти] : Солоспіви / В. Квасневський ; авт. сл. Ю. Сун-Чен-Лі. — Львів : Растр-7, 2021. — 23 с. — ISBN 978-617-7997-54-1.
 1030. Феденко П. Вітер зі степу [Текст] : іст. повість / П. Феденко. — Львів : Червона Калина, 1991. — 256 с. — (Іст. б-ка "Дзвона", ч. 3). — ISBN 5-7707-0697-Х-1 : 6.00 грн.
 1031. Яросевич А. Вітер і ніч (невидимий і невідчутна: непізнана і незбагненний) [Текст] : поезія / А. Яросевич. — Львів : Каменяр, 2002. — 80 с. — ISBN 5-7745-0826-9 : 1.54 грн.
 1032. Чепурко Б. П. Вітер нашої землі [Текст] : вірші для дітей / Б. П. Чепурко ; худож. З. Юськів. — Львів : Каменяр, 1990. — 32 с. : іл. — ISBN 5-7745-0230-9 : 0.20 грн.
 1033. Щербатюк А. Вітер осяянь. Підстави нової чуттєвості [Текст] / А. Щербатюк. — Львів : б.в., 2001. — 132 с. : іл. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 966-7790-02-9 : 2.65 грн.
 1034. Перлулайнен Л. Вітер часу [Текст] : вибрані поезії / Л. Перлулайнен. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-665-628-8 : 30.00 грн.
 1035. Гречин В. Вітербо [Текст] : вірші / В. Гречин ; худож. Н. Селезньова. — Львів : Апріорі, 2015. — 119 с. : іл. — ISBN 978-617-629-231-9 : 50.00 грн.
 1036. Коваль І. Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича [Текст] : зб. наук. праць / І. Коваль. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. — 280 с. : іл. — (Галич. Серія 2 ; Вип. 1). — ISBN 978-966-668-390-1 : 72.00 грн.
 1037. Вовк В. Вітражі [Текст] : роман / В. Вовк ; обкл. Р. Лісовський. — Ріо де Жанейро; Мюнхен : На горі, 1961. — 48 с. — (Серія "Для аматорів"). — 2.00 грн.
 1038. Савчинська-Латик Т.П. Вітражі [Текст] : проза / Т. П. Савчинська-Латик ; худ. Я. Латик. — Львів : Каменяр, 2013. — 198 с. : іл. — ISBN 978-966-607-227-1 : 35.00 грн., 60.00 грн.
 1039. Грималюк Р. М. Вітражі Львова кінця ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] = Lviv"s stained - gloss / Р. Грималюк. — Львів : Ін-т народознавства НАН України, Р. Грималюк, 2004. — 240 с. : іл., фото, гравюри. — ISBN 966-02-2844-9 : 50.00 грн.
 1040. Колодій В. С. Вітрам наперекір [Текст] : поезії / В. С. Колодій. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1957. — 116 с. — 2.45 грн.
 1041. Братунь Р. А. Вітрила моєї долі [Текст] : поезії / Р. А. Братунь. — Київ : Художня література, 1971. — 176 с. — 0.75 грн.
 1042. Відута Л.Й Вітрила простору [Текст] : [поезія] / Л.Й Відута. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 176 с. — ISBN 978-966-397-156-8 : 20.00 грн.
 1043. Петренко М. Є. Вітрова гора [Текст] : вибрані поезії / М. Є. Петренко. — Київ : Дніпро, 1981. — 160 с.
 1044. Качурівський Р. Вітроосінь [Текст] : поезії / Р. М. Качурівський. — Львів : Друкарські куншти, 2003. — 168 с. — ISBN 966-95081-7-7 : 6.68 грн.
 1045. Гнідь В. П. Віхи життєвого шляху [Текст] : (спогади і роздуми) / В. П. Гнідь. — Львів : Растр-7, 2016. — 308 с. : портр., фотогр., портр. — ISBN 978-617-7359-59-2 : 50.00 грн.
 1046. Віхи становлення кафедри організації і управління охороною здоров'я медичного університету у Львові [Текст] / О. В. Любінець [та ін.] ; ЛНМУ ім. Данила Галицького, Каф. орг. і упр. охороною здоров'я. — Львів : Медицина і право, 2013. — 138 с. — Імен. покажч.: с.133. — ISBN 978-966-2019-25-4 : 30.00 грн.
 1047. Николишин Ю. І. Віч-на-віч зі Львовом [Текст, образотворчий матеріал] = Tete-a-tete with Lviv / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2017. — 183 с. : фотогр. — ISBN 978-617-629-348-4 : 350.00 грн.
 1048. Книш І. Віч-на-віч із Україною [Текст] : горстка радянських вражень / І. Книш. — Вінніпеґ, 1970. — 127 с. : іл. — 25.00 грн., 30.00 грн., 6.30 грн., 8.00 грн.
 1049. Пендерецький О. В. Вічна мова чотирьох долонь [Текст] : поезії / О. В. Пендерецький. — Львів : За вільну Україну, 2000. — 60 с. — ISBN 966-95084-5-2 : 3.00 грн., 4.00 грн.
 1050. Сторонська Я. П. Вічна пісня життя [Текст] : оповідання / Я. П. Сторонська ; худож. В. Красуліна. — Львів : Край, 2007. — 104 с. : іл. — ISBN 978-966-547-265-0 : 6.50 грн.
 1051. Дацко М. Вічне в любові [Текст, ноти] : хорові твори / М. Дацко ; на сл. В.-Б. Мендруня. — Львів : Місіонер, 2008. — 59 с.
 1052. Ржепецька О. Вічне полумя [Текст] : оповідання / О. Ржепецька ; авт. передмови Л. Нигрицький. — Львів : Іван Тиктор, 1936. — 128 с. — (Українська Бібліотека ; Ч. 47). — 40.00 грн.
 1053. Романюк В. С. Вічний верховинець [Текст] : вірші та поеми / В. С. Романюк. — Київ : Рад. письменник, 1989. — 110 с. — ISBN 5-333-00172-3 : 0.50 грн.
 1054. Гущак І. В. Вічний вогонь [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Львів : Каменяр, 1969. — 112 с. — 0.27 грн.
 1055. Петренко М.Є. Вічний втікач [Текст] : зб. поезій / М. Є. Петренко ; худ. В. Кравченко. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 84 с. : іл. — 25.00 грн.
 1056. Франко І. Ф. Вічний революціонер [Текст] : вибрані поезії / І. Я. Франко ; упоряд. А. Каспрук. — Київ : Дніпро, 1969. — 128 с. — 0.80 грн.
 1057. Франко І. Я. Вічний революціонер [Текст] = El revolucionario eterno : поезії / І. Я. Франко ; упоряд. М. Гончарук ; авт. передм. Д. Павличко ; худож. В. Перевальський. — Київ : Дніпро, 1979. — 191 с. : іл. — 0.85 грн.
 1058. Франко І. Я. Вічний революціонер [Текст] : вірші та поеми / І. Я. Франко ; упоряд. В. Яременко ; худож. В. Лопата. — Київ : Веселка, 1981. — 207 с. : 8 с. іл. — 0.50 грн.
 1059. Франко І. Я. Вічний революціонер [Текст] : поезії / І. Я. Франко ; худож. В. Перевальський. — Київ : Дніпро, 1986. — 117 с. — 0.50 грн.
 1060. Франко І. Я. Вічний революціонер [Текст] : мовами народів світу / І. Я. Франко ; упоряд. М. О. Мороз ; авт. передм. Г. А. Нудьга. — 3-є вид., допов. — Львів : Каменяр, 1986. — 182 с. — 0.95 грн.
 1061. Вакалюк-Дорошенко М. І. Влада чуттів [Текст] : поезія / М. І. Вакалюк-Дорошенко. — Львів : Плай, 1997. — 120 с. — ISBN 5-7707-7408-8 : 2.30 грн.
 1062. Стельмах Б.М. Вовки любові [Текст] : драматична поема на 4 дії / Б. М. Стельмах. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — ISBN 966-665-341-9 : 13.00 грн., 13.80 грн.
 1063. Вовк І.В. Вовчі іменини [Текст] : етно-мело-гуморина / І. В. Вовк ; худ. С. Кустов [та ін.]. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 104 с. : іл. — (Львівські пегаси ; Вип. 33). — ISBN 978-966-397-234-7 : 15.00 грн.
 1064. Вовчі іменини [Текст] : етно-мело-гуморина / упоряд., кер. проекту Ст. Дикий, мал. С. П. Кустов, мал. О. Смаль, мал. Є. Безніско, мал. В. Патик. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 103 с. : іл. — (Львівські пегаси / шеф-ред. М. Петренко ; Вип. 35). — ISBN 978-966-397-234-7 : 20.00 грн.
 1065. Станев Э. Вовчі ночі [Текст] : повісті та оповідання / Є. Станев ; пер. з болг. І. І. Сварник ; С. К. Скирта. — Львів : Каменяр, 1986. — 255 с. — 1.90 грн.
 1066. Вогненне слово боротьби [Текст] / упоряд. Й. Т. Цьох ; авт. передм. Й. Т. Цьох. — Львів : Каменяр, 1982. — 223 с. — ( Б-ка "Карпати"). — 1.00 грн.
 1067. Іваничук Р. І. Вогненні стовпи [Текст] : романний триптих / Р. І. Іваничук. — Львів : Літопис, 2002. — 432 с. — ISBN 966-7007-61-7 : 13.16 грн.
 1068. Іваничук Р.І. Вогненні стовпи [Текст] : тетралогія / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2015. — (Історія України в романах). — ISBN 978-966-03-4557-7. — ISBN 978-966-03-5144-8 (сер.) : 70.00 грн.
 1069. Шморгун Є. І. Вогник-цвіт [Текст] : повість, оповідання / Є. І. Шморгун. — Львів : Каменяр, 1989. — 240 с. — ISBN 5-7745-0042-Х : 0.80 грн.
 1070. Тимчук В.Ю. Вогнити! Вижити! Перемогти! [Текст] / В. Ю. Тимчук. — Львів : Астролябія, 2016. — 40 с. — ISBN 978-617-664-071-4 : 15.00 грн., 40.00 грн.
 1071. Гоян Я. П. Вогні яворові [Текст] : оповідання / Я. П. Гоян. — Київ : Рад. письменник, 1984. — 223 с. — 0.75 грн.
 1072. Братунь Р. А. Вогонь [Текст] : поезії / Р. А. Братунь. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1956. — 68 с. — 1.70 грн.
 1073. Козланюк П. С. Вогонь [Текст] : оповідання, нариси, статті / П. С. Козланюк ; упоряд. П. Й. Ящук ; авт. передм. П. Й. Ящук. — Львів : Каменяр, 1979. — 184 с. — 0.80 грн.
 1074. Мигаль Т. С. Вогонь і чад [Текст] : роман / Т. С. Мигаль. — Львів : Каменяр, 1970. — 452 с. — 1.00 грн.
 1075. Мигаль Т. С. Вогонь і чад [Текст] : роман / Т. С. Мигаль. — Львів : Каменяр, 1974. — 656 с. — 1.25 грн.
 1076. Калинець І.М. Вогонь Купала [Текст] : поезії / І. М. Калинець ; авт. передм. Л. З. Онишкевич. — Париж; Балтимор; Торонто : Смолоскип ім. В. Симоненка, 1975. — 47 с. — (Б-ка Смолоскипа ; ч. 20). — 10.00 грн.
 1077. Горяча І. Вогонь придуманих надій [Текст] / І. Горяча. — Львів : Євросвіт, 2001. — 84 с. : іл. — ISBN 966-7343-28-6 : 1.68 грн.
 1078. Карелін О. Ф. Вода для Львова. Кілька слів про вирішення "вічної" львівської проблеми [Текст] / О. Ф. Карелін. — Львів : Каменяр, 2014. — 31 с. : іл. — ISBN 978-966-607-287-5 : 10.00 грн.
 1079. Іваничук Р. І. Вода з каменю [Текст] : роман / Р. І. Іваничук ; худож. Л. В. Прийма. — Львів : Каменяр, 1982. — 261 с. : іл. — 1.40 грн.
 1080. Іваничук Р. І. Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. І. Іваничук ; худож.С. В. Кривенченко. — Харків : Фоліо, 2007. — 414 с. : іл. — (Українська література). — ISBN 978-966-03-3950-7 : 13.02 грн.
 1081. Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2008. — 414 с. — (Українська література). — ISBN 978-966-03-4007-7 : 40.00 грн.
 1082. Іваничук Р.І. Вода з каменю. Саксаул у пісках [Текст] : романи / Р. І. Іваничук. — Харків : Бібколектор, 2015. — 414 с. — ISBN 978-617-7013-34-0 : 78.00 грн.
 1083. Пелех К. Вода і вітер [Текст] / К. Пелех, О. Перепечай. — Львів : Ліга-Прес, 2004. — 262 с. — ISBN 966-8293-82-7 : 12.50 грн.
 1084. Островський О. Водила молодість [Текст] : мемуари / О. Островський. — Львів : Основа, 1996. — 144 с. : іл. — ISBN 966-7034-00-4 : 2.00 грн.
 1085. Водні ресурси Львівщини [Текст] : буклет / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. ; укл.: О. Ковальчук, М. Янів. — Львів : [б.в.], 2010. — 16 с. : іл. — 8.00 грн.
 1086. Харчук Х.Р. Водогін міста Львова (від початку XV ст. до 1939 р.) [Текст] / Х. Харчук. — Львів : Аверс, 2015. — 216 с. — ISBN 978-966-8386-95-4 : 120.00 грн.
 1087. Шунь М. Водокач [Текст] : вірші - колажі / М. Шунь. — Київ : Просвіта, 2007. — 84 с. — ISBN 966-8547-86-1 : 10.00 грн., 15.00 грн.
 1088. Воєнні стежки [Текст] : нарис / ред. І. Цельняк. — Львів : Край, 2005. — 39 с. — ISBN 966-547-149-Х : 1.56 грн., 2.34 грн.
 1089. Посівнич М. Воєнно-політична діяльність ОУН у 1929-1939 роках [Текст] : монографія / М. Посівнич ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. — Львів : [б.в.], 2010. — 368 с. : іл. — Бібліогр.: с.281. - Алф. покажч.: с.333 . — ISBN 978-966-325-139-4 : 32.00 грн.
 1090. Яворівський Е. Вождь 100,000-ної армії [Текст] : пам'яті начального вождя Української Галицької Армії генерала-четаря Мирона Тарнавського з приводу 20-річчя смерти / Е. Яворівський. — Вінніпеґ : Іван Тиктор, 1958. — 136 с. — (Клюб приятелів української книжки ; Кн. 32). — Тит. арк. парал. укр., англ. — 2.50 грн.
 1091. Даценко И.И. Воздушная среда и здоровье [Текст] / И. И. Даценко. — Львов : Вища школа, 1981. — 104 с. : ил. кольор.
 1092. Возняк Роман Петрович [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1972-2012 рр. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. сільськогосподар. б-ка, Львів. нац. аграрний ун-т ; уклад. В. А. Вергунов [та ін.]. — Львів : [б.в.], 2013. — 53 с. : портр. — (Біобібліографія вчених-аграріїв України ; кн. 50). — ISBN 978-617-7045-15-0 : 10.00 грн.
 1093. Нижанківський О. Й. Вокальні твори [Текст, ноти] : для голосу з фортепіано / О. Й. Нижанківський ; упоряд. Л. Коструба, упоряд., муз. ред. М. Драган, авт. передм. Л. О. Кияновська. — Львів : Растр-7, 2013. — 87 с. — 75.00 грн.
 1094. Дрималик Б. Й. Вокальні твори Богдана Дрималика [Текст, ноти] : з репертуару Лілії Коструби: для високого голосу в супроводі фортепіано / Б. Й. Дрималик ; авт.-упоряд., пер. з рос. Л. Коструба, муз. ред. Я. Матюха, авт. передм. М. Конюх. — Львів : Растр-7, 2014. — 63 с. : іл. — 70.00 грн.
 1095. Задор Д. Є. Вокальні твори на вірші Любові Забашти [Текст, ноти] : навчально-методичний посібник із курсу "Акомпанемент та імпровізація" / Д. Є. Задор ; ред.-упоряд., авт. вступ. ст. У. Б. Молчко, ред.-упоряд., авт. вступ. ст. М. Лоскоріх ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Інститут музичного мистецтва. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 24 с. — ISBN 979-0-707513-86-6 : 30.00 грн.
 1096. Жигало Б. Волиця. Рідне село моє над Ратою. Віки, події, долі... [Текст] / Б. Жигало. — Харків : Фактор-Друк, 2013. — 352 с. : іл. — ISBN 978-966-180-539-1 : 50.00 грн., 60.00 грн.
 1097. Зінченко І. Волі брат [Текст] : віршований роман / І. Зінченко. — Київ : б.в., 2003. — 64 с. — 2.60 грн.
 1098. Володимир Андрійович Павлиш [Текст] : біобібліогр. покажч. до 60-ліття від дня народж. / НУ "Львівська політехніка". Наук.-техн. б-ка ; укл.: М. В. Сергєєва, О. В. Шишка. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 47 с. : фотогр. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; Вип.46). — Імен. покажч.: с.43. — ISBN 978-617-607-088-7 : 10.00 грн.
 1099. Володимир Васильович Гуменецький [Текст] : біобібліогр. покажч. До 65-річчя від дня народження / НУ "Львівська політехніка", Науково-технічна б-ка ; укл.: В. В. Жура, І. О. Войтович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 48 с. — (Хитрейки Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; Вип. 40). — ISBN 978-966-553-755-7 : 3.50 грн., 4.00 грн.
 1100. Володимир Васильович Гуменецький [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка". Науково-технічна б-ка ; уклад.: В. В. Жура, І. О. Войтович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 56 с. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 53). — ISBN 978-617-607-389-5 : 12.00 грн.
 1101. Ласовська-Крук М. Володимир Великий [Текст] : іст. драма на 3 дії / М. Ласовська-Крук ; мистец. оформ. Б. Головацький. — Торонто : [б.в.], 1988. — 95 с. : іл. — 40.00 грн.
 1102. Володимир Володимирович Пасічник [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка". Наук.-техн. б-ка ; укл.: І. О. Войтович, І. В. Гамола, Н. Е. Кунанець. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 64 с. — (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 45). — ISBN 978-617-607-058-0 : 10.00 грн.
 1103. Володимир Деркач "Дорогою покликання" [Текст] : збірка / за ред.: О. П. Гормана, І. В. Чернової. — Львів : Академія сухопутних військ, 2011. — 147 с. : іл. — 20.00 грн.
 1104. Філіпенко І. Володимир Івасюк [Текст] : Перлини духовності України / І. Філіпенко. — Київ : Смолоскип, 2011. — 103 с. : фот. — ISBN 978-966-1676-25-0 : 18.00 грн.
 1105. Філіпенко І. Володимир Івасюк: перлини духовності України [Текст] / І. Філіпенко. — Київ : Смолоскип, 2011. — 104 с. — ISBN 978-966-1676-25-0 : 30.00 грн.
 1106. Володимир Івасюк. Відлуння твоїх кроків... [Текст] : спогади, інтервю, статті, документи про В. Івасюка / упоряд.: Г. Івасюк, О. Івасюк, Л. Криса. — Львів : УКРПОЛ, 2011. — 239 с. : фотогр. — ISBN 978-966-8955-37-2 : 60.00 грн.
 1107. Кипріян М.В. Володимир Кипріян - організатор і теоретик українського філателістичного руху в Галичині [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2012. — 51 с. : фотогр. — 10.00 грн.
 1108. Кипріян М. В. Володимир Кипріян - організатор і теоретик українського філателістичного руху в Галичині [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2012. — 51 с. : іл. — 8.00 грн.
 1109. Кипріян М.В. Володимир Кипріян-організатор і теоретик українського філателістичного руху в Галичині [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 40 с. : a-фот. — ISBN 978-966-1618-43-7 : 10.00 грн., 9.00 грн.
 1110. Володимир Патик [Текст, образотворчий матеріал] : малярство / упоряд. О. Патик ; ред. А. -М. Волосацька ; авт. тексту Р. М. Яців. — Львів; Київ : ArtHuss, 2016. — 415 с. : іл. кольор., фотогр. — ISBN 978-617-7110-64-3 : 750.00 грн.
 1111. Володимир Патик [Текст, образотворчий матеріал] : графіка / упоряд., авт. передм. О. Патик, ред. А. -М. Волосацька, авт. тексту Р. М. Яців, авт. тексту О. Романів-Тріска. — Львів; Київ : ArtHuss, 2016. — 399 с. : іл. кольор., фотогр. — ISBN 978-617-7110-65-0 : 750.00 грн.
 1112. Володимир Радзикевич [Текст] : ювіл. збірник / мовний ред. і передм. І. Ставничий ; Укр. Музей-Архів у Клівленді. — Клівленд : Наук. т-во ім. Шевченка : Т-во "Рідна Школа" : Учительська Громада : Укр. Музей-Архів, 1966. — 99, [1] с. : фотогр., портр., іл. — Бібліогр.: с. 74-87. — Покажч. назв публ.: с. 88-91. — 4.00 грн.
 1113. Володимир Степанович Загорський [Текст] : біобібліогр. довід. / Льв. регіональний ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України ; укл. І. М. Куліш. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 56 с. : a-фот. — 10.00 грн.
 1114. Макар І. Володимир Цегенько просив вибачення у старосамбірської громади [Текст] : [із прес-конференції голови Старосамбір. РДА] / І. Макар. — С. 2.
 1115. Володимир Янів у добу ХХ сторіччя [Текст] : зб. наук. конф. Тернопіль, 26-27 лист. 1998 р. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; ред.: Я. Дашкевич, О. Куца, Т. Титаренко. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. — 167 с. — ISBN 978-966-408-436-6 : 25.00 грн., 8.40 грн.
 1116. Ісаєвич Ярослав (07.03.1936-24.06.2010) Я. Д. Володимир-Волинський [Текст] = Владимир-Волынский : історико-краєзнавчий нарис / Я. Д. Ісаєвич, А. І. Мартинюк ; худож. І. П. Плесканко. — Львів : Каменяр, 1983. — 71 с. : іл. — 0.35 грн.
 1117. Сніжна Х. Волоока брунь [Текст] : нешліфовані поетичні мініатюри / Х. Сніжна. — Львів : СПОЛОМ, 2008. — 48 с. — ISBN 978-966-665-559-5 : 2.82 грн.
 1118. Гущак І. В. Волошки і терня [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Київ : Укр. письменник, 2008. — 100 с. — ISBN 966-579-231-8 : 6.00 грн.
 1119. Канич А. М. Волошки серед терну [Текст] : художньо-документальна повість / А. М. Канич ; авт. післямови П. Лехновський. — Львів : Каменяр, 2000. — 133 с. : фотогр. — ISBN 5-7745-0849-8 : 25.00 грн., 4.00 грн.
 1120. Учурханова Л.М. Волошки спогадів моїх... [Текст] : проза, есе, поеми у прозі, поезії / Л. М. Учурханова. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 79 с. — ISBN 978-617-7363-16-2 : 25.00 грн.
 1121. Вона жила для України, вона служила Україні [Текст] : посіб. до 120-річчя від дня народж. Олени Степанів-Дашкевич / Львів. обл. універсал. наук. б-ка ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович, О. Григорчук ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2012. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15-22. — 7.00 грн.
 1122. Вона жила для України, вона служила Україні: Олена Степанів-Дашкевич [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд.: Л. С. Рудик, Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2017. — 16 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 1123. Людкевич-Сітко Я. Вони [Текст] : оповідання / Я. Людкевич-Сітко ; упоряд. М. Білан. — 2-е вид., доп. і опрац. — Львів : Літопис УПА, 2006. — 198 с. : іл. — ISBN 0000-00-0-0 : 9.00 грн.
 1124. Павлий Г. И. Вопросы практической скрипичной педагогики [Текст] / Г. И. Павлий. — Львів : Растр-7, 2020. — 141 с. : ил. — Дод.: с. 104 - 141. — ISBN 978-617-7864-49-2 : 60.00 грн.
 1125. Рудницький М. Ворог целібату. Самовар [Текст] / М. Рудницький. — Львів : Тріада плюс, 2007. — 92 с. — ISBN 966-7596-91-5 : 7.50 грн.
 1126. Федорів Р. М. Ворожба людська [Текст] : роман / Р. М. Федорів. — Львів : Каменяр, 1987. — 407 с. — 2.00 грн.
 1127. Дяк О. М. Воскреси птаха [Текст] : поезії / О. М. Дяк ; худож. Д. Парута. — Львів : Каменяр, 1993. — 112 с. — ISBN 5-7745-0568-5 : 2.00 грн.
 1128. Воскресни в кожнім серці, Україно! [Текст] : поезії / упоряд. М. Яворський. — Дрогобич : Відродження, 2001. — 158 с. — ISBN 966-538-151-2 : 3.14 грн.
 1129. Восьмий фестиваль давньої музики "Музичний Львів і спадщина Габсбурґів". 1-12 жовтня 2010 [Текст] = VIII festival der alten muzik "Muzikalischer Lemberg und das erbe von Habsburg". 1-12 Oktober 2010 / Центр міжнародних Культурних Ініціатив ; мистецький кер. Р. Стельмащук. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 80 с. : фотогр. — 22.00 грн.
 1130. Лопата О. Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва [Текст] / О. Лопата. — С. 155-163.
 1131. Врятовані скарби [Текст, образотворчий матеріал] : виставка відреставрованих ікон у Львівській філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України / Львівська нац. галерея мистецтв ; авт. передм. М. Откович. — Львів : Львівська філія ННДРЦ України, 2011. — [6] : кольор. іл. — 10.00 грн.
 1132. Кипріян М. В. Все в минулому... [Текст, образотворчий матеріал] / М. Кипріян ; ред. А. Р. Кекляк. — Львів : ВД "Панорама", 2007. — 300 с. : іл. — ISBN 978-966-8084-74-4 : 55.00 грн., 65.00 грн.
 1133. Звіринський К. Все моє малярство - то молитва [Текст, образотворчий матеріал] : спогади, інтерв'ю, роздуми, статті / К. Звіринський ; упоряд. Х. Звіринська-Чабан ; ред. А. -М. Волосацька ; Програма дослідження модерної історії та суспільства України ім. Петра Яцика, Львівський національний університет ім. І. Франка, Інститут історичних досліджень, Канадський Інститут Українських студій університету Альберти. — Львів : Манускрипт-Львів, 2017. — 279 с. : ХХХІІ іл. кольор. — (Спогади, щоденники, інтерв'ю ; Ч. 3). — ISBN 978-966-2067-35-4 : 120.00 грн.
 1134. Одноріг Н.М. Все на вус мотайте [Текст] : гуморист. вірші та пісні / Н. М. Одноріг. — Львів : Каменяр, 2011. — 54 с. : іл. — ISBN 978-966-607-117-3 : 8.00 грн.
 1135. Лепех С. І. Все про кохання, все про любов... [Текст] : лірика / С. І. Лепех. — Чернівці : Букрек, 2008. — 91 с. — ISBN 978-966-399-146-7 : 8.50 грн.
 1136. Волощак А. В. Все тобі Вітчизно [Текст] / А. В. Волощак ; [авт. передм. Й. Цьох]. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1954. — 172 с. — 2.50 грн.
 1137. Все, що викохала і виплекала, віддала на благо України: Олена Пчілка [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. О. Горак ; ред. С. В. Стадник ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 1138. Лущак М. С. Все, що попросиш, тобі буде дано [Текст] : вірші / М. С. Лущак. — Львів : Каменяр, 2003. — 16 с. — ISBN 5-7745-0960-5 : 0.45 грн.
 1139. Всеволод Волощак [Текст, образотворчий матеріал] : ювелірне та емалеве мистецтво: каталог робіт / упоряд. О. Ломага ; авт. передм.: Р. Яців, Р. Т. Шмагало, А. Ю. Дорош; пер. на англ. І. Кохановської. — Львів : Растр-7, 2014. — 127 с. : кольор. іл. — 200.00 грн., 75.00 грн.
 1140. Барвінський Б. Всенародна школа імени Маркіяна Шашкевича у Львові [Текст] : огляд її засновин і розвитку, з нагоди 40-ліття єствовання на основі жерел / Б. Барвінський. — Львів : Ювилейний комітет, 2010 ?. — 56 с. — 10.00 грн.
 1141. Приліпко І. Всеукраїнська конференція, присвячена Іванові Франку [Текст] : [про всеукр. науково-практ. конф. "Титан духу і чину" 29 верес. 2016 р. в Ін-ті філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шеченка ] / І. Приліпко. — С. 125.
 1142. Гембара Т. Всі пори року я люблю [Текст] : вірші / Т. Гембара. — Львів : Край, 2010. — 102 с. : іл. — ISBN 978-966-547-337-4 : 10.00 грн.
 1143. Гаєцький З.І. Всім, всім, всім... [Текст] : вірші / З. Гаєцький. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-665-636-3 : 18.00 грн.
 1144. Гущак І. В. Вскочив лис у барбарис [Текст] : логопедичні вірші / І. Гущак ; худож. М. С. Шутурма. — Львів : Каменяр, 2006. — 56 с. — ISBN 5-7745-1130-8 : 2.16 грн.
 1145. Пшеничный В. Н. Всматриваясь в прошлое [Текст] / В. Пшеничный. — Львов : СПОЛОМ, 2008. — 88 с. — ISBN 978-966-665-504-5 : 5.10 грн.
 1146. Франко І. Я. Встане славна мати Україна [Текст] : з віршів Івана Франка, що не включені до Зібрання його творів у п'ятдесяти томах / І. Я. Франко ; упоряд. Ф. Погребенник ; авт. передм. Ф. Погребенник. — Київ : Барва, 199. — 52 с. — 0.50 грн.
 1147. Смуток І.І. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту XVI- початку XVII ст. (шляхетські прізвиська) [Текст] / І. І. Смуток ; МОН України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. — Львів : Камула, 2008. — 336 с. — Алф. покажч.: с. 319-335. — ISBN 966-8343-83-2 : 28.50 грн.
 1148. Светнам Д. Вступ до грецької мови Нового завіту [Текст] : морфологія / Д. Светнам ; [пер. з англ. У. Головач] ; Львівська Богословська акад. — Львів : ЛБА, 1995. — 400 с. — (Серія філологічних видань, №1). — ISBN 5-7707-8797-Х.
 1149. Камінський А. Г. Вступ до міжнародних відносин [Текст] : курс лекцій / А. Камінський. — Львів : Світ, 1995. — 144 с. — ISBN 5-7773-0304-8 : 1.90 грн., 3.80 грн., 8.18 грн.
 1150. Вакарчук І. І. Вступ до проблеми багатьох тіл [Навч. посібник] / І. Вакарчук. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. — 220 с. — ISBN 966-613-017-3.
 1151. Великий А.И. Всходи и поклонись [Текст] : афоризмы, изречения, медитативные таблицы (избраное) / А. И. Великий. — Мюнхен : [б.в.], 2002. — 236 с. — ISBN 037-063-121-404-1 : 35.00 грн.
 1152. Зінчук Д. Т. Вся правда життя [Текст] / Д. Т. Зінчук. — Львів : б.в., 2001. — 250 с. — 4.98 грн.
 1153. Коритко Р. Ф. Втеча і повернення [Текст] : дилогія / Р. Ф. Коритко. — Львів : Тріада плюс, 2003. — 170 с. — ISBN 966-7596-31-1 : 6.80 грн.
 1154. Єшкілєв В. Втеча майстра Пінзеля [Текст] / В. Єшкілєв. — Київ : Грані-Т, 2007. — 191 с. — ISBN 978-966-465-009-7 : 35.00 грн.
 1155. Горак Р.Д. Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Д. Горак. — Львів : Апріорі, 2014. — 600 с. — ISBN 978-617-629-201-2 : 100.00 грн., 175.00 грн.
 1156. Горак Р. Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Горак. — Львів : Апріорі, 2014. — 599 с. : іл. — ISBN 978-617-629-201-2 : 130.00 грн.
 1157. Горак Р.Д. Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Д. Горак. — Львів : Апріорі, 2016. — 600 с. : іл. — ISBN 978-617-629-201-2 : 150.00 грн.
 1158. Горак Р. Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Р. Горак. — Львів : Апріорі, 2016. — 599 с. : іл. — ISBN 978-617-629-201-2 : 150.00 грн.
 1159. Захожий В. В. Втікачі з раю [Текст] / В. В. Захожий. — Львів : Каменяр, 1966. — 112 с. — 0.16 грн.
 1160. Палюшок І.С. Втомлене сонце за боронами ходить... [Текст] : пастелі / І. С. Палюшок. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. — 95 с. — ISBN 966-7363-68-6 : 14.00 грн.
 1161. Назаревич Б.О. Втрачені надії [Текст] : повість / Б. О. Назаревич. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 100 с. — 15.00 грн.
 1162. Кос Г. І. Вулиця Руська у Львові [Текст] / Г. І. Кос. Р. Й. Федина. — Львів : Центр Європи, 1996. — 90 с. : іл. — ISBN 5-7707-6711-1 : 24.30 грн.
 1163. Нижанківський Б.А. Вулиця та інші твори [Текст] / Б. А. Нижанківський ; упоряд., авт. передм. В. Ґабора. — Львів : Піраміда, 2016. — 236 с. — (Приватна колекція). — Термінол. слов.: с. 231. — ISBN 978-966-441-433-0 : 100.00 грн., 90.00 грн.
 1164. Федів П. Вулицями Львова: малярство [Текст] : каталог / П. Федів. — Львів : друк : Колір Про сервіс, 2007. — 60 с. : іл. — 40.00 грн.
 1165. Мельник Б. В. Вулицями старовинного Львова [Текст] / Б. Мельник ; ред. тексту з англ. А.Я. Плесак, Ш. Греем ; ред. текст. з пол. І.В. Масальська. — Львів : Світ, 2001. — 272 с. : іл. — ISBN 966-603-048-9 : 25.00 грн.
 1166. Лаба В. П. Вчений з Дев'ятник [Текст] : листи Михайла Брика до поета Миколи Студецького / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2002. — 36 с.
 1167. Дмитровський З.Є. Вчений, педагог, батько [Текст] / З.Є. Дмитровський. — Львів : ПАІС, 2015. — 84 с. — ISBN 978-617-7065-47-9 : 20.00 грн.
 1168. Пахолко С.В. Вшанування Маркіяна Шашкевича в Галичині у першій половині ХХ століття: скульптура, пам'ятні таблиці, фалеристика, філателія, сфрагістика, філокартія [Текст] / С. Пахолко, О. Мартин, М. Проців. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 112 с. — (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського ; вип. 3). — ISBN 978-617-607-382-6 : 30.00 грн.
 1169. Квасневский В. Выставка фотографий на стихи Валерия Квасневского [Текст] / В. Квасневский, Г. Смирнов. — Львов : РКЦ, 1997. — 16 с. : ил. — 0.20 грн.
 1170. Лукіна Л. Г.Р: А-Н)І [Текст, Ноти] : Поезія. Музика. Графіка / Л. Лукіна, В.Тимчук ; авт. передм. Н.Супрун-Яремко; худ. С.Рябова. — Львів : Простір-М ТО "VarT", 2018. — 160 с. — ISBN 978-617-7501-66-3.
 1171. Молчко У. Б. Газетне слово отця Остапа Нижанківського [Текст] : монографія / У. Б. Молчко. — Стрий : "Видавничий дім "Укрпол", 2021. — 327 с. : портр., іл. — Бібліогр. покажчик публікацій: с.300-303. — ISBN 978-966-8955-85-3 : 210.00 грн.
 1172. Гаївки Яворівщини [Текст] / упоряд. Л. Балух. — Львів : Каменяр, 2015. — 83 с. : ноти, іл. — ISBN 978-966-607-328-7 : 40.00 грн.
 1173. Гаївки Яворівщини [Текст, ноти] / зібрала та впорядкув. Л. Балух. — Львів : Каменяр, 2015. — 86 с. : іл. — ISBN 978-966-607-328-7 : 35.00 грн.
 1174. Гургула І.В. Гакелдама [Текст] : повість гріха / І. В. Гургула ; худ. Ю. Сіріна. — Київ : Факт, 2008. — 228 с. : іл. — ISBN 978-966-359-307-4 : 10.00 грн., 9.50 грн.
 1175. Кіс О. Галера суєти [Текст] : поезії / О. Кіс ; худож. Є. Безніск. — Львів : Каменяр, 1998. — 64 с. : іл. — ISBN 966-7255-25-5 : 1.00 грн.
 1176. Галина Новоженець [Текст, образотворчий матеріал] = Halyna Novozhenets : живопис. — Львів : БаК, 2013. — 167 с. : кольор.іл. — ISBN 978-996-2227-17-8 : 250.00 грн.
 1177. Скочиляс І.Я. Галицька (Львівська) єпархія ХІІ-ХVІІІ століть: організаційна структура та правовий статус [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук.- ступеня д-ра іст. наук: 07.00.01 - історія України / І. Я. Скочиляс ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів : б.в., 2011. — 40 с. — Бібліогр.: с.33. — 5.00 грн.
 1178. Сливка Л.В. Галицька дрібна шляхта в Австро-Угорщині (1772 - 1914рр.) [Текст] / Л. В. Сливка. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. — 220 с. : 11 іл. — (Золотий ґрифон). — Слов. термінів с.188-189, список джерел і літ. с.190-218. — ISBN 978-966-428-086-7 : 37.00 грн.
 1179. Вовк І.В. Галицька елегія [Текст] : іст. поема / І. В. Вовк. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 40 с. — ISBN 978-966-665-868-8 : 15.00 грн.
 1180. Галицька еліта [Текст] / авт.-упоряд. Я. Я. Білейчук ; авт. вступ. сл. Д. О. Демчук ; авт. іст. ст. О. М. Сухий. — Київ : Логос України, 2010. — 133 с. : фотогр. — ISBN 978-966-96993-5-0 : 70.00 грн.
 1181. Галицька еліта [Текст] / авт.-упоряд. Я. Я. Білейчук ; кер. проекту С. Ворона ; ред. С. Жигун ; авт. іст. ст. О. М. Сухий. — Київ : Логос Україна, 2010. — 135 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-96993-5-0 : 50.00 грн.
 1182. Винничук Ю.П. Галицька кухня. Історія,рецепти та обличчя [Текст] / Ю. П. Винничук ; авт. ідеї та кер. проекту Ю. Назарук. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 515 с. : іл. кольор. — Термінол. слов.: с.508-512. — ISBN 978-617-679-073-0 : 350.00 грн.
 1183. Паславський І.В. Галицька Митрополія [Текст] : історичний нарис / І. В. Паславський. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 127 с. — Бібліогр.: с.115-126. — ISBN 978-966-665-477-2 : 11.00 грн., 7.00 грн., 7.50 грн.
 1184. Мельник І.В. Галицьке передмістя та південно-східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] / І. В. Мельник. — Львів : Апріорі, 2012. — 352 с. : іл. — (Авторська серія "Львівські вулиці і кам'яниці" ; 1/4). — ISBN 978-617-629-076-6 : 60.00 грн.
 1185. Мельник І. В. Галицьке передмістя та південно-східні околиці Королівського столичного міста Львова [Текст] : урбаністичні есе / І. В. Мельник ; три розділи: Р. Загайська; післямова: Л. Щербанюк . — Львів : Апріорі, 2012. — 350 с. : іл. — (Авторська серія "Львівські вулиці і кам'яниці" ; 1/4). — ISBN 978-617-629-076-6 : 60.00 грн., 75.00 грн.
 1186. Павличко Д. В. Галицьке поліття [Текст] : поезія / Д. В. Павличко. — Львів : Каменяр, 1964. — 36 с. — 0.05 грн.
 1187. Николишин Ю.І. Галицький край. Шляхами Львівщини [Текст] : альбом / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2007. — 168 с. : a-цв.ил. — ISBN 966-8256-58-1 : 85.00 грн.
 1188. Николишин Ю. І. Галицький край. Шляхами Львівщини [Текст] : [альбом] / Ю. Николишин ; фотогр. Ю. Николишин, А. Кирчів, О. Мазуренко, О. Головацький ; ред. А-М. Волосацька, А. Кирчів. — Львів : Апріорі, 2007. — 167 с. : фото. — ISBN 966-8256-58-1 : 110.00 грн., 75.00 грн.
 1189. Галицький меридіан [Текст] : альманах / упоряд. В. Олеш. — Червоноград, 2016. — 132 с. — (Рідні обереги). — 40.00 грн.
 1190. Лялька Я. С. Галицький політикум [Текст] / Я. С. Лялька, П. М. Романюк. — Львів : Каменяр, 2002. — 248 с. : іл., фото. — ISBN 5-7745-0928-1 : 9.80 грн.
 1191. Максимів Н.Є. Галицький рід [Текст] / Н. Є. Максимів. — Львів; Київ : Духовна вісь, 2014. — 472 с. : іл. — Бібліогр.: с.456. — ISBN 978-966-8477-16-4 : 70.00 грн.
 1192. Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 [Текст] / О. Аркуша ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. — Львів : [б.в.], 1996. — 173 с. — ISBN 5-7702-1019-2 : 2.00 грн.
 1193. Стасюк А. Галицькі оповідання [Текст] / А. Стасюк ; пер. з пол. Т. Прохасько. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 128 с. — (Найліпше.pl). — ISBN 978-617-679-083-9 (укр.). — ISBN 978-83-7006-554-6 (пол.) : 25.00 грн.
 1194. Стасюк А. Галицькі оповідання [Текст] / А. Стасюк ; пер. з пол. Т. Прохасько. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 120 с. — (Найліпше.pl). — ISBN 978-617-679-083-9 (укр.) : 35.00 грн.
 1195. Кульчицький В.С. Галицько-Волинська держава (1199-1349) [Текст] : [монографія] / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик, І. Й. Бойко ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Бібльос, 2006. — 280 с. : іл. — ISBN 966-7762-13-0 : 40.00 грн.
 1196. Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції [Текст] : Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції; Галич, 19-21 серпня 1993 р. — Львів, 1993. — 135 с. — ISBN 5-7702-0621-7 : 15000.00 грн.
 1197. Крип ' якевич І. П. Галицько-Волинське князівство [Текст] : монографія / І. П. Крип ' якевич. — Київ : Наук. думка, 1984. — 176 с. — 0.90 грн.
 1198. Галицько-Волинський літопис [Текст] / упоряд. Р. М. Федорів ; авт. передм. Р. М. Федорів ; худож. М. І. Яців. — Львів : Червона Калина, 1994. — 255 с. : іл. — (Історична бібліотека). — ISBN 5-7707-0698-8.
 1199. Галицько-Волинський літопис [Текст] / пер. Л. Махновець, упоряд., авт. передмови Р. М. Федорів. — Львів : Червона калина, 2011. — 172 с. — (Давня українська література) (Світ шкільної читанки ; Кн. 28). — ISBN 978-966-8997-25-9 : 25.00 грн., 26.00 грн.
 1200. Галицько-руські народні мельодії [Текст, ноти]. Ч. І / зібрані на фонограф Й. І. Роздольським ; списав і зредагув., авт. передм. С. П. Людкевич. — Львів : НТШ, 1906. — ХХІІІ, 187 с. — (Етнографічний збірник : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. ХХІ). — 500.00 грн.
 1201. Галицько-руські народнї приповідки [Текст] = Sprichwörter galizischer Ruthenen. Вип. І : А - Відати / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1901. — VIII, 200 с. — (Етнографічний збірник : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. Х). — 600.00 грн.
 1202. Галицько-руські народнї приповідки [Текст]. Т. 1-ий. Вип. 2 : Відати - Дїти / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1905. — XXV, 201 - 600 с. — (Етнографічний збірник = Galizisch-Ruthenische Volkssprichwörter : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. XVI). — 600.00 грн.
 1203. Галицько-руські народнї приповідки [Текст]. Т. ІІ, вип. І : Дїти - Кпити / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1907. — 300 с. — (Етнографічний збірник : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. ХХІІІ). — 600.00 грн.
 1204. Галицько-руські народнї приповідки [Текст] = Galizisch-Ruthenische Volkssprichwörter. Т. ІІ, вип. ІІ : Кравець - Пять / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1908. — Х, 301 - 612 с. — (Етнографічний збірник : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. ХХІV). — 600.00 грн.
 1205. Галицько-руські народнї приповідки [Текст]. Т. ІІІ, вип. І : Рабунок - Час / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1909. — 300 с. — (Етнографічний збірник = Ethnographische Sammlung : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. XXVII). — 600.00 грн.
 1206. Галицько-руські народнї приповідки [Текст] = Galizisch-Ruthenische Volkssprichwörter. Т. ІІІ. вип. ІІ : Час - Ячмінь / зібрав, упорядкув., пояснив І. Я. Франко. — Львів : НТШ, 1910. — ІХ, 301 - 541 с. — (Етнографічний збірник = Ethnographische Sammlung : видає Етнографічна комісия Наукового Товариства ім. Шевченка ; Т. XXVIII). — 600.00 грн.
 1207. Галичина [Текст, образотворчий матеріал] / уклад. Ю. Бєсєдіна. — Київ : Гамазин, 2016. — 63 с. : іл. кольор. — (Енциклопедія - Казка - Гра). — ISBN 978-966-1515-70-2 : 60.00 грн.
 1208. Чинилук О. ГАЛИЧИНА - TERRA INCOGNITA [Текст] : роман у фрагментах / О. Чинилук. — Львів : Червона Калина, 2002. — 318 с. — ISBN 5-7707-0740-2 : 12.00 грн., 9.42 грн.
 1209. Чинилук О. Галичина - terra incognita-2 [Текст] : роман у фрагментах / О. Чинилук. — Стрий : Укрпол-2, 2005. — 216 с. — ISBN 966-96519-1-3 : 8.48 грн.
 1210. Галичина - український здвиг за матеріалами архіву Степана Гайдучка [Альбом] / авт. ідеї Л. Крип'якевич ; упоряд.: Ю. Николишин, І. Мельник ; ред. І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2014. — 268 с. : іл. з підписом. — Географ. покажч.: с.266. — ISBN 978-617-629-179-4 : 250.00 грн.
 1211. Дубова Т.М. Галичина і галичани на сторінках журналу "Кіевская старина" (1882-1906) [Текст] : іст.-бібліограф. дослідж. / Т. М. Дубова ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2012. — 274 с. — Імен. покажч.: с. 260. — ISBN 978-966-02-6695-7 : 81.00 грн.
 1212. Стеблій Ф.І. Галичина на перехрестях історії. Постаті [Текст] / Ф. І. Стеблій ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів : ІУ, 2011. — 304 с. : іл. — ISBN 978-966-02-6191-4 : 45.00 грн.
 1213. Галичина: етнічна історія [Текст] : темат. зб. ст. / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Історичний факультет ; ред. С. Макарчук. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 214 с. — 20.00 грн.
 1214. Сухий О.М. Галичина: між Сходом і Заходом [Текст] : нариси історії ХІХ-початку ХХ ст. / О. М. Сухий. — Львів : ІУ, 1997. — 201 с. — ISBN 966-02-0386-1 : 30.00 грн., 5.00 грн.
 1215. Сухий О.М. Галичина: між сходом і заходом: Нариси історії XIX - початку XX ст. [Текст] = Galicie: entre L'est et L'ouest: Presis d'histoire XIXs.- debut du XXs. / О. Сухий ; Відповідальний за випуск Р. Шуст. — 2-e вид., доп. — Львів : ЛНУ им. И. Франко; Інститут українознавства ім. І. Крип' якевича, 1999. — 226с. — ISBN 966-02-1314-Х : 6.90 грн.
 1216. Николишин Ю.І. Галичина. Земля Львівська [Альбом] / Ю. І. Николишин ; пер. англ. І. Головачова ; пер. пол. Я. Нахлік ; ред. І. Лемко = Galicja. Ziemia Lwowska = Галичина. Земля Львовская = Galicia. Lviv land. — Львів : Апріорі, 2013. — 148 с. : іл. кольор. — Алф. покажч.: с. 147. — ISBN 978-617-629-166-4 : 150.00 грн.
 1217. Шекспір В. Гамлет [Текст] : трагічна історія Гамлета - принца Данського: трагедія на V дій / В. Шекспір ; ідея видання, наук. ред. Б. Козак, пер. М. І. Рудницький, ред. Н. Л. Бічуя, авт. передм. А. Василик-Фурман ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка , ф-т культури і мистецтв, каф. театрознавства та акторської майстерності. — Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 190 с. : [4] с. фот. — ISBN 978-966-613-609-4 : 45.00 грн.
 1218. Воловець Л.І. Гармонія душі [Текст] : поетична збірка / Л. І. Воловець. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 144 с. — ISBN 978-966-665-927-2 : 25.00 грн.
 1219. Юсипович М. І. Гармонія сфер [Текст] : вірші / М. І. Юсипович ; фото: О. Храмова, О. Винницька. — Львів : Сполом, 2013. — 55 с. : [16] фот. кольор. — ISBN 978-966-665-806-0 : 15.00 грн.
 1220. Гартовані болем [Текст] : спогади учасників визвольного руху / Львів. іст. музей ; упоряд. В. Бойко. — Львів : Апріорі, 2015. — 192 с. : іл. — Географ. покажч.: с. 184. — ISBN 978-617-629-283-8 : 46.00 грн., 73.00 грн.
 1221. Гринів О.І. Гаряча калина з поцілунком [Текст] : новели / О. І. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 216 с. — ISBN 978-966-486-147-9 : 32.00 грн.
 1222. Ґвара [Текст] : автентична Львівська абетка / авт. текстів А. Борковський ; авт. ідеї Ю. Назарук ; авт. іл. Г. Ерде. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. — 68 с. : іл. кольор. — (FEST холдинг емоцій = Books not dead* книги не вмирають). — ISBN 978-617-679-004-4 : 100.00 грн., 135.00 грн.
 1223. Ґвара [Текст] : автентична Львівська абетка / авт. текстів А. Борковський ; авт. ідеї Ю. Назарук ; авт. іл. Г. Ерде. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 146 с. : іл. кольор. — (FEST холдинг емоцій). — ISBN 978-617-679-010-5 : 70.00 грн.
 1224. Мошура О. П. Гей, видно село [Текст] : поезії, оповідання / О. П. Мошура. — Львів : б.в., 2003. — 189 с. — ISBN 5-7763-1485-2 : 3.76 грн.
 1225. Гей, колись була розкіш - воля! [Текст] : збірка патріотичних пісень / худож.-оформ. О. Д. Кононученко. — Харків : Фоліо, 2015. — 31 с. — ISBN 978-966-03-7220-7.
 1226. Виговська Я. Геморагічні захворювання [Текст] / Я. Виговська. — Львів : ВАТ "Бібльос", 1999(1998?). — 240 с. — ISBN 966-95351-0-7 : 7.00 грн.
 1227. Проскуряков В. І. Генеза та розвиток архітектурної школи Львівської політехніки [Текст, образотворчий матеріал] : Монографія. Книга перша / В. Проскуряков, О. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 267 с. : іл. — ISBN 978-966-941-647-6 : 272.00 грн.
 1228. Якимович Б.З. Генерал Мирон Тарнавський - життя і чин (до 125-річ. від дня народж. Начального Вождя УГА) [Текст] / Б. Якимович. — Львів : б.в., 2012. — 28 с. : іл. — (Честь і чин). — 10.00 грн.
 1229. Генерал Мирон Тарнавський (1869-1938) [Текст] : зб. ст. і матеріалів / упоряд. В. Стрільчук. — Броди : Просвіта, 2011. — 320 с. : іл. — Бібліогр.: с. 316. — ISBN 966-7544-56-0 : 32.00 грн.
 1230. Генерал Роман Шухевич [Текст] : дві доповіді / С. Шах, Г. Васькович. — [б.м.] : Закордонні Частини ОУН, 1966. — 94 с. : іл. — (Б-ка Укр. Підпільника). — 14.00 грн., 5.00 грн.
 1231. Білецький М. С. Генерал-безштанько [Текст] / М. С. Білецький. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. — 56 с. — 0.60 грн.
 1232. Жарський Е-А Географія України [Текст] : додаток до "зошита для вправ" / Е-А Жарський ; Шкільна Рада Укр. Конгресовий Комітет Америки. — Нью-Йорк : Шкільна Рада УККА, 1964. — 32 с. : іл. — 10.00 грн.
 1233. Сняданко Н.В. Гербарій коханців [Текст] : роман / Н. Сняданко. — Харьков; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2011. — 270 с. — ISBN 978-966-14-1220-9 : 23.00 грн., 33.60 грн.
 1234. Гречило А. Б. Герби та прапори міст і сіл Рівненської області [Текст] / А. Б. Гречило, Ю. П. Терлецький. — Київ-Львів-Рівне : Українське геральдичне товариство, 2002. — 72 с. : фото. — ISBN 966-02-0407-8 : 2.84 грн.
 1235. Герич І.Д. Герич Дионізій Іванович: сто випадків з практики районного хірурга [Текст] / І. Д. Герич. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. — 247 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.226. — ISBN 978-966-1633-34-5 : 37.00 грн.
 1236. Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року [Текст] / упоряд. І. Ільєнко. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 348 с. : іл. — ISBN 5-7707-5372-2 : 400.00 грн.
 1237. Керницький І. С. Герой передмістя [Текст] : повість / І. Керницький ; худ. Л. Гуцалюк. — Нью-Йорк : Книгоспілка, 1958. — 199 с. : іл. — 29.00 грн.
 1238. Керницький І. Герой передмістя [Текст] / І. Керницький. — Львів : Піраміда, 2003. — 260 с. — ISBN 966-7188-77-9 : 5.00 грн.
 1239. Винничук Ю.П. Ги-ги-ги [Текст] / Ю. П. Винничук. — Харків : Фоліо, 2015. — 345 с. — ISBN 978-966-03-7118-7 : 70.00 грн.
 1240. Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. З нагоди 10-річчя відродження [Текст]. Вип.1 : Матеріали першої науково-теоретичної конференції 31 жовтня 2007 р. / Бродівська гімназія ім. І.Труша ; наук. ред. А. Корчак. — Броди : [б.в.], 2008. — 178 с. — 16.00 грн.
 1241. Савка М. О. Гірка Мандрагора [Текст] / М. Савка. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2002. — 132 с. — ISBN 966-96087-1-6 : 2.52 грн.
 1242. Гущак І. В. Гіркоти волошкова журба [Текст] : лірика / І. В. Гущак. — Львів : Сполом, 2007. — 120 с. — ISBN 978-966-665-452-9 : 7.20 грн.
 1243. Гірська орлиця української літератури: Ольга Кобилянська [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. О. Горак ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2017. — 16 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 1244. Пагутяк Г. Гірчичне зерно [Текст] : повісті / Г. В. Пагутяк. — Київ : Рад. письменник, 1990. — 232 с. — ISBN 5-333-00480-3 : 0.70 грн.
 1245. Гладун Зиновій Степанович [Текст] : біобібліогр. покажч. / ЛНБ ім. В.Стефаника АН України ; укл. Б. Мельничук ; авт. передмови І. Лозинський . — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2010. — 48 с. — ISBN 978-966-02-5599-9 : 10.00 грн., 6.00 грн., 7.00 грн.
 1246. Гладунський Василь Назарович. Керівник, педагог, науковець [Текст] : [біограф. вид.] / Львів. ін-т банк. справи, Ун-т банк. справи НБУ ; уклад.: Г. І. Берегова, І. Т. Горинь. — Львів : Афіша, 2013. — 40 с. — ISBN 978-966-325-181-3 : 10.00 грн.
 1247. Глашатай української незалежності [Текст] : 185 років з дня народження автора Гімну "Ще не вмерла Україна" о. Михайла Вербицького / Яворівська районна державна адміністрація ; Яворівська районна рада. — Яворів : б.в., 2000. — 18 с. — 0.36 грн.
 1248. Братунь Р. Глибини часу не міліють [Текст] : вибране / Р. Братунь. — Львів : Світ, 2012. — 280 с. — ISBN 978-966-603-730-8 : 77.00 грн., 77.70 грн.
 1249. Братунь Р. А. Глибини часу не міліють [Текст] : вибране / Р. А. Братунь ; упоряд. Н. Колесніченко-Братунь. — Львів : Світ, 2012. — 279 с. — ISBN 978-966-603-730-8 : 80.00 грн.
 1250. Заяць Х.Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту та газ [Текст] : монографія / Х. Б. Заяць ; Укр. держ. геологорозвід. ін-т, Львів. від-ня. — Львів : Центр Європи, 2013. — 136 с. — Бібліогр.: с. 69-79. — ISBN 978-966-464-003-6 : 100.00 грн.
 1251. Кришталева О. Гліциринова пані. [Текст]. Кров з молоком / О. Кришталева, Lili de Leopolis. — Львів : Сорока Т. Б., 2009. — 41+49 с. : іл. — ISBN 978-966-8460-63-0 : 6.00 грн.
 1252. Хоткевич Г. Гнат Хоткевич [Текст, образотворчий матеріал] : каталог творів малярства із збірки Національного музею у Львові / авт.-упроряд. О. Жеплинська, Л. Коцовська. — Львів, [1998]. — 12 c. : портр. іл. — 30.00 грн.
 1253. Вонс М. Годинник від Татуся [Текст] / М. Вонс ; худ. О. Поворозник ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 20 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-12-3 : 10.00 грн.
 1254. Гаврилів О.С. Гой [Текст] / О. С. Гаврилів. — Львів, 2007. — 172 с. — 15.48 грн., 26.00 грн.
 1255. Володимир-Зеновій Голгота сумління [Текст] : християнські поезії / Володимир-Зеновій. — Львів : [б.в.], 2010. — 359 с. — 50.00 грн.
 1256. Сьома Р. Голова [Текст] : роман / Р. Сьома. — Київ : Фенікс, 2016. — 192 с. — ISBN 978-966-136-392-1 : 50.00 грн.
 1257. Дереш Л. Голова Якова [Текст] : алхімічна комедія / Л. Дереш. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2012. — 240 с. — ISBN 978-966-14-3071-5 : 27.00 грн., 38.00 грн.
 1258. Прокоп'юк Г. Голос живої душі [Текст] / Г. Прокоп'юк. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 226 с. — ISBN 978-617-397-124-3 : 40.00 грн.
 1259. Шкраб'юк П. В. Голос зозулі [Текст] : поезії / П. В. Шкраб'юк. — Львів : Каменяр, 1990. — 135 с. — ISBN 5-7745-0220-1 : 0.55 грн.
 1260. Павличко Я. Голос із рік повечірніх [Текст] : поезія / Я. Павличко. — Львів : б.в., 2004. — 44 с. — ISBN 966-7910-38-5 : 1.50 грн.
 1261. Сеньків М. І. Голос лісу з-за грат [Текст] : поезії, оповідання, п'єса / М. І. Сеньків. — Львів : Край, 1996. — 216 с. — ISBN 5-7707-9575-Х : 4.00 грн.
 1262. Качурівський Р. М. Голос провесни [Текст] : поезії / Р. М. Качурівський ; худож. Д. В. Париколян. — Львів : Каменяр, 1984. — 84 с. : іл. — 0.45 грн.
 1263. Голос у єдиному екземплярі.: Квітка Цісик [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. Н. В. Письменна ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 1264. Сушинський Богдан Іванович (1946-2020) Голосами віщої давнини [Текст] : полемічні нотатки на полях давнописів, наук. розвідки та есе, роздуми над іст. екскурсами попередників і сучасників. / Б. І. Сушинський. — Одеса : АстроПринт, 2014. — 532 с. — ISBN 978-966-190-833-7 : 60.00 грн.
 1265. Гаврилюк Ю. І. Голоси з Підляшшя [Текст] / Ю. І. Гаврилюк. — Париж; Львів; Цвікау : Зерна, 1999. — 78 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна", №13 (21)). — ISBN 3-924022-46-1 : 2.50 грн.
 1266. Шкраб'юк П.В. Голоси нічні і денні на хвилях радіо "Незалежність" [Текст] / П. Шкраб'юк. — Львів : Українські технології, 2009. — 224 с.+1 o=эл. опт. диск (CD-DA). — Імен. покажч.: с.214-222. — ISBN 978-966-345-193-0 : 33.00 грн., 40.00 грн.
 1267. Романишин Р. Голосно, тихо, пошепки [Текст] / Р. Романишин, А. Лесів. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — ISBN 978-617-679-363-2 : 200.00 грн.
 1268. Демцюх В. М. Голуба троянда [Текст] : поезії / В. М. Демцюх. — Львів : Край, 1995. — 102 с. — ISBN 5-7707-3325-Х.
 1269. Легкий З. М. Голубий вогонь [Текст] : новели / З. М. Легкий . — Львів : Каменяр, 1982. — 127 с. — 0.40 грн.
 1270. Гомін Підгір'я [Текст] : збірка поезії і прози. Вип. XXVI / гол. ред. М. Базар. — Дрогобич : Посвіт, 2015. — 143 с. : портр. — ISBN 978-966-2763-99-7 : 45.00 грн.
 1271. Гомін Підгір'я [Текст] : альманах: збірка поезії і прози. Вип. XXVIII / гол. ред. М. Базар. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 115 с. : портр., іл. — ISBN 978-966-2763-99-7 : 45.00 грн.
 1272. Гомін Підгір'я [Текст] : альманах: збірка поезії і прози. Вип. ХХХ / гол. ред. М. Базар. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 111 с. : іл. — ISBN 978-966-2763-99-7 : 40.00 грн., 45.00 грн.
 1273. Гомін Підгір'я [Текст] : альманах: збірка поезії і прози. Вип. ХХХІ / гол. ред. М. Базар ; літ. ред. Л. Лесишин. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 187 с. : портр. — ISBN 978-966-2763-99-7 : 45.00 грн.
 1274. Гомін Підгір'я [Текст] : збірка поезії і прози. Вип. 32 / гол. ред. М. Базар, літ. ред. Л. Лесишин. — Дрогобич : Посвіт, 2017. — 176 с. : портр. — ISBN 978-966-2763-99-7 : 45.00 грн.
 1275. Гомін Підгір"я [Текст] : збірка поезії і прози. Вип. 36 / голов. ред. М. Базар. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — 107 с. : портр. — ISBN 978-966-2763-99-7.
 1276. Корній Д. Гонихмарник [Текст] : роман / Д. Корній. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 336 с. : іл. — ISBN 978-966-14-1009-0 : 40.40 грн.
 1277. Стецюк Я. Н. Гонта [Текст] : іст. повість / Я. Н. Стецюк. — Львів : Каменяр, 1969. — 200 с. — 0.47 грн.
 1278. Квасневський В. Ф. Гори, палай, моя свіча! [Текст, ноти] : поезія Олега Васюкова у піснях і романсах / В. Ф. Квасневський ; авт. сл. О. К. Васюков ; авт. передм. А. Микитка. — Львів : Raritet, "Компанія Манускрипт", 2014. — 93 с. : фот. — ISBN 966-577-110-9 : 30.00 грн.
 1279. Медвідь Л.М. Горизонти [Текст] : 1969-1999: вибране із публіцистики, прози, графіки / Л. М. Медвідь. — Львів : друк : Афіша, 2001. — 208 с. — ISBN 966-7760-91-Х : 18.00 грн.
 1280. Романюк В. С. Горинь [Текст] : поезії / В. С. Романюк. — Київ : Дніпро, 1991. — 188 с. — ISBN 5-308-00865-5 : 0.95 грн.
 1281. Музика Я. П. Горіхова осінь [Текст] : Поезії зібрано-вибране / Я. Музика. — Львів : Сполом, 2019. — 375 с. — ISBN 978-966-919-550-0.
 1282. Спас Й. Горішне Долішне. Історія, духовність, патріотизм [Текст] / Й. Спас. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 239 с. — ISBN 978-966-2598-15-5 : 35.00 грн.
 1283. Спас Й. Горішнє Долішнє. Історія, духовність, патріотизм. Фрагменти із однойменної книги Йосипа Спаса [Текст] : [з історії сіл Новорозділ. ТГ Стрис. р-ну] / Йосип Спас. — С. 5 : фот.
 1284. Горішня брама [Текст] : поетичний збірник / упоряд. Б. С. Башак. — Дрогобич : Відродження, 1991. — 127 с. — 5000.00 грн.
 1285. Кудлик Р. М. Горішня брама [Текст] : поезії / Р. М. Кудлик. — Київ : Дніпро, 1991. — 160 с. — ISBN 5-308-00861-2 : 0.85 грн.
 1286. Горлице, голубко [Текст, ноти] : для ансамблю бандуристок / Міністерство культури, молоді і спорту, Жовківська дитяча школа мистецтв ; аранжування М. Процайло ; авт. передм. Н. Сторожук. — Львів : Растр-7, 2020. — 43 с. : фотогр. — ISBN 978-617-6864-46-1 : 65.00 грн.
 1287. Гребенюк І. Ф. Горлиця [Текст] : повість у семи розповідях / І. Ф. Гребенюк. — Львів : Каменяр, 1980. — 128 с. — 0.30 грн.
 1288. Сварник І. І. Горобці і папірці [Текст] : байки і гуморески / І. І. Сварник. — Київ : Дніпро, 1981. — 159 с. — 0.90 грн.
 1289. Юречко Ю.П. Городилів і городилівці [Текст] / Ю. П. Юречко. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 192 с. : фотогр. — Бібліогр.: с. 185-187. — ISBN 978-617-607-310-9 : 45.00 грн.
 1290. Книш З. М. Городок [Текст] / З. Книш. — Торонто : Срібна Сурма, 1973. — 552 с. — Бібліогр.: с. 527. — Імен. покажч.: с. 535-548. — 25.00 грн.
 1291. Городок Ягайлонський [Текст]. — [б.м] : Вид-во ім. О. Ольжича, 1949. — 24 с. : портр. — 6.00 грн.
 1292. Пендерецький О.В. Горопахи [Текст] : повість / О. В. Пендерецький. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 44 с. — ISBN 978-966-397-117-2 : 12.00 грн., 28.00 грн.
 1293. Пагутяк Г. Господар [Текст] : роман, повість / Г. В. Пагутяк. — Київ : Рад. письменник, 1986. — 200 с. — 0.90 грн.
 1294. Гринів О. І. Гостина для маленької рідні [Текст] / О. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 88 с. — 8.50 грн.
 1295. Калитовський Є.П. Гостина Св. Миколая [Текст] : драматична гра в 4-ох виходах / Є. П. Калитовський. — Jersey City : друк : Свобода, 1917. — 29 с. — 1.45 грн.
 1296. Пелехатий К. М. Гострим пером [Текст] / К. М. Пелехатий. — Львів : Каменяр, 1971. — 160 с. — 0.19 грн.
 1297. Рот Й. Готель "Савой" [Текст] : роман / Й. Рот ; пер. з нім. О. В. Матковська ; худ. О. Л. Шоломович. — Львів : Каменяр, 2012. — 123 с. : іл. — (Знамениті письменники). — ISBN 978-966-607-207-4 : 20.00 грн.
 1298. Коритко Р. Ф. Гра ва-банк [Текст] : пригод. повісті / Р. Ф. Коритко. — Київ : Молодь, 1989. — 208 с. — ISBN 5-7720-0151-5 : 0.90 грн.
 1299. Гаврилів О.С. Гра зі смертю... [Текст] / О. Гаврилів ; ред. А. Р. Торський. — Львів : Сорока Т.Б., 2015. — 36 с. — ISBN 978-966-2598-51-3 : 8.00 грн.
 1300. Назаркевич Ю. Гра триває [Текст] / Ю. Назаркевич, О. Козинкевич. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 96 с. : фотогр. — ISBN 978-966-1633-78-9 : 24.00 грн.
 1301. Грунська Т. А. Грабіжник, або чуже побачення [Текст] : оповідання / Т. А. Грунська ; худож. М. С. Шутурма. — Львів : Каменяр, 2007. — 192 с. : іл. — ISBN 5-7745-0623-1 : 11.46 грн., 15.00 грн.
 1302. Братунь Р. А. Грані віку [Текст] : поезії різних років / Р. А. Братунь. — Київ : Дніпро, 1976. — 279 с. — 0.98 грн.
 1303. Гель І.А. Грані культури [Текст] / І. А. Гель. — Львів : Атлас, 1993. — 216 с. — ISBN 5-86-700-016-5 : 8.50 грн.
 1304. Петренко М. Є. Гранітні віхи [Текст] : [поезії] / М. Є. Петренко. — Київ : Молодь, 1964. — 120 с. — 0.16 грн.
 1305. Думанська О. І. Графиня з Куткора [Текст] : біографічна оповідь з голосів самовидців / О. І. Думанська. — Львів : Каменяр, 2004. — 127 с. : іл., XVI с. кольор. іл. — (Особистості). — ISBN 5-7745-1058-1 : 16.00 грн.
 1306. Горинь Б.М. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут [Текст] / Б. М. Горинь. — Київ : Пульсари, 2014. — 192 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-615-038-1 : 60.00 грн.
 1307. Горинь Б. М. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут [Текст, образотворчий матеріал] / Б. М. Горинь. — Київ : Університетське вид-во "Пульсари", 2014. — 191 с. : іл. — ISBN 978-617-615-038-1 : 50.00 грн.
 1308. Козак М.Г. Гребенне в Другій світовій війні [Текст] / М. Г. Козак; авт. передмови: Б. Якимович, А. Русначенко. — Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2010. — 306 с. : фотогр. — Імен. покажч.: с.291-298, Географ. покажч.: с 299-303. — ISBN 978-83-928327-4-4 : 29.00 грн.
 1309. Стельмах Б.М. Гребля [Текст] : комедії / Б. М. Стельмах. — Львів : СПОЛОМ, 2008. — 496 с. — ISBN 978-966-665-530-4 : 40.00 грн.
 1310. Володимир Григорій Сковорода лицар Святої Борні [Текст] / Володимир ; Ін-т Володимира Шаяна). — Лондон; Торонто : [б.в.], 1973. — 111 с. — (Історія української філософії ; ч. 7). — 30.00 грн.
 1311. Франко І. Я. Гримить [Текст] : вірші та поеми / І. Я. Франко ; упоряд. М. С. Грицай ; Л. Ф. Дунаєвська ; худож. В. А. Євдокименко. — Київ : Рад. школа, 1986. — 672 с. : 16 с. іл. — 3.00 грн.
 1312. Франко І. Я. Грицева шкільна наука [Текст] : вірші, оповідання, казки / І. Я. Франко ; упоряд. Н. О. Вишневська ; авт. передм. Н. О. Вишневська ; худож. С. Артюшенко. — Київ : Веселка, 1990. — 380 с. : 8 с. іл. — ISBN 5-301-00584-7 : 0.90 грн.
 1313. Франко І.Я. Грицева шкільна наука [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко ; Українська спілка інвалідів. — Львів, 2016. — 48 с. — 250.00 грн.
 1314. Громадські музеї Львівщини [Текст] : довідник (у 2-х тт.). Т. І / Львівський іст. музей ; авт.-упоряд. Л. Перейма [и др.] ; наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О. Перелигіна. — Львів : Проман, 2007. — 242 с. : іл. — ISBN 978-966-96146-4-3 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 1315. Громадські музеї Львівщини [Текст] : довідник (у 2-х тт.). Т. ІІ / Львівський іст. музей ; авт.-упоряд. Л. Перейма [и др.] ; наук. ред.: О. Роман, Л. Перейма, О. Перелигіна. — Львів : Проман, 2007. — 242 с. : іл. — ISBN 978-966-96146-4-3 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 1316. Громадські музеї Львівщини [Текст] : довідник / Львів. іст. музей ; авт.-упоряд. Л. Перейма [та ін.]. У 2-х т., Т. І. — Львів : Проман, 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр.: с.242. — ISBN 978-966-96146-4-3 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 1317. Громадські музеї Львівщини [Текст] : довідник / Львів. іст. музей ; авт.-упоряд. Л. Перейма [та ін.]. У 2-х т., Т. ІІ. — Львів : Проман, 2007. — 243 с. : іл. — Бібліогр.: с.241-242. — ISBN 978-966-96146-4-3 : 30.00 грн., 40.00 грн.
 1318. Громадські об'єднання у Львівській області [Текст] : інформаційно-статистичний довідник / упор. С. Матковський ; Я. Полюга та інш. — Львів : Аз-Арт, 1998. — 111 с. : іл. — ISBN 966-95305-2-0 : 2.00 грн.
 1319. Лубківський Р. М. Громове дерево [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. — Київ : Рад. письменник, 1967. — 96 с. — 0.23 грн.
 1320. Лубківський Р. М. Громове дерево [Текст] : вибрані твори / Р. М. Лубківський ; авт. передм. Д. Павличко. — Київ : Український письменник, 2006. — 525 с. — (Б-ка Шевченківського комітету). — ISBN 966-579-204-0 : 18.08 грн., 25.50 грн.
 1321. Грона [Текст] : літературно-мистецьке видання. Вип. 1 / упоряд. Л. Демидюк. — Львів : ПП Лукащук В. С., 2006. — 192 с. — ISBN 966-2910-01-8 : 11.00 грн.
 1322. Старовойт І.М. Гронінгенський рукопис [Текст] / І. М. Старовойт. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 112 с. : іл. — ISBN 978-617-679-062-4 : 33.00 грн., 40.00 грн.
 1323. Братунь Р. А. Грудка землі [Текст] : поезії / Р. А. Братунь. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1962. — 116 с. — 0.15 грн.
 1324. Проць Л.І. Група крові [Текст] : поезії / Л. І. Проць. — Дрогобич : Коло, 2009. — 368 с. — ISBN 978-966-7996-69-7 : 70.00 грн.
 1325. Винничук Ю.П. Груші в тісті [Текст] / Ю. Винничук. — Львів : Піраміда, 2010. — 288 с. — ISBN 978-966-441-188-9 : 40.00 грн.
 1326. Винничук Ю.П. Груші в тісті [Текст] / Ю. П. Винничук. — Харків : Фоліо, 2015. — 349 с. — ISBN 978-966-03-7257-3 : 65.00 грн., 72.00 грн.
 1327. Куртяк Є. Г. Губернаторські вали [Текст] : роман / Є. Г. Куртяк. — Львів : Каменяр, 1981. — 200 с. — 0.70 грн.
 1328. Куртяк Є. Г. Губернаторські вали. Високий замок [Текст] : романи / Є. Г. Куртяк. — Київ : Дніпро, 1991. — 560 с. — ISBN 5-308-01001-3 : 2.20 грн.
 1329. Гургула -Щурат О. Гудзик княжни та інші автобіографічні оповідання [Текст] / О. Гургула - Щурат ; худож. А. Смеян. — Львів : Основа, 1994. — 15 с. : іл. — 5000.00 грн.
 1330. Поліщук К. Гуляйпільський "батько" [Текст] : роман у двох частинах / К. Поліщук. — Львів : ФЕНІКС, 1991. — 224 с. — ISBN 5-7707-0624-4 : 4.00 грн.
 1331. Дацьків М.З. Гумниська [Текст] : нарис історії села від найдавніших часів і до сьогодення / М. З. Дацьків. — Львів : Простір-М, 2010. — 74 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.66-67. — 10.00 грн.
 1332. Лучко А. Гуморески [Текст] / А. Лучко. — Львів : ПАІС, 2015. — 96 с. — ISBN 978-617-7065-48-6 : 17.00 грн.
 1333. Гура Ю.-Б. Гура. Малярство і Скульптура [Текст] = Hura. Paintings and Sculptures : альбом / Ю. -Б. Гура ; упоряд. М. Ставнича Точі. — Київ : Образотворче Мистецтво Гура Галерея, [2009]. — 448 с. : іл. — (Скрижалі духу: творчість українських мистців поза межами Батьківщини). — ISBN 978-966-2260-25-0 : 350.00 грн.
 1334. Гаврилів О.С. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід [Текст] / О. Гаврилів ; ред. І. М. Сарабай. — Львів : Сорока Т.Б., 2014. — 48 с. — ISBN 978-966-2598-36-0 : 10.00 грн.
 1335. Львівська О. Гурток "Ластівка" [Текст] : драм. картини з життя укр. пластунок і пластунів у Львові, побудовані на іст. подіях 1928-1944 рр. / О. Львівська. — Торонто : Пластове вид-во, 1988. — 78 с. — ISBN О-920365-54-Х : 2.00 грн., 3.12 грн.
 1336. Барнич Я. В. Гуцулка Ксеня [Текст] : оперета на три дії: партитура / Я. Барнич ; муз. ред. О. Драган ; ред.-упоряд. Л. Філоненко ; М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; Дрогобицька орг-ція Нац. спілки композиторів України ; М-во культури України ; Хмельницька обл. філармонія. — Дрогогбич : Пóсвіт, 2019. — 252 с.
 1337. Барнич Ярослав Васильович (1896 - 1967) Я. В. Гуцулка Ксеня [Текст] : оперета на три дії: лібрето / Я. В. Барнич ; вступ. ст. та редагування Л. П. Філоненко ; М-во освіти і науки України; Дрогобицький дер. пед. ун-т ім. І. Франка; Дрогобицька орг-ція Нац. спілки композиторів України; М-во культури України; Хмельницька обл. філармонія. — Дрогобич : Пóсвіт, 2019. — 57 с. : іл., [11] с. іл. кольор.
 1338. Федюк П. Гуцульська мадонна у весільній сорочці [Текст] : новели / П. Федюк. — Львів : Літературний Львів, 1997. — 157 с. — ISBN 966-7339-00-9 : 4.00 грн.
 1339. Федюк П. В. Гуцульська мадонна у весільній сорочці [Текст] : новели / П. В. Федюк. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 228 с. — ISBN 966-7339-00-9 : 12.00 грн.
 1340. Юрченко І. А. Гуцульська різьба [Текст] : візуально-морфологічні закономірності орнаменту: теорія і практика / І. А. Юрченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів : Львів. політехніка, 2011. — 365 с. : іл. — ISBN 978-966- 553-988-9 : 250.00 грн.
 1341. Гуцульські говірки. Короткий словник [Текст] / ред. Я. Закревська. — Львів : Інститут українознавства ім. Крипякевича НАН України, 1997. — 232 с. — ISBN 966-02-0496-5 : 5.00 грн.
 1342. Грабовецький В. В. Гуцульщина XIII -XIX століть [Текст] : іст. нарис / В. В. Грабовецький. — Львів : Вища школа, 1982. — 152 с. : іл. — 2.20 грн.
 1343. Пиндзин І.М. Гюрза [Текст] / І. Пиндзин. — Львів : [б.в.], 2013. — 38 с. — ISBN 987-966-5524-14-2 : 10.00 грн.
 1344. Гаврилів О.С. Давнє [Текст] / О. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. — 126 с. — ISBN 978-966-2598-20-9 : 19.00 грн.
 1345. Вархол Р.С. Давні дні [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 40 с. — ISBN 978-966-397-130-2 : 6.00 грн.
 1346. Данилюк А. Г. Давня архітектура українського села: Етнографічний нарис [Текст] / А. Г. Данилюк. — Київ : Техніка, 2008. — 256 с. : іл. — (Народні джерела). — Бібліогр.: с. 246-252. — ISBN 978-966-575-063-5 : 25.89 грн.
 1347. Книш З.М. Далекий приціл. Українська Військова Організація в 1927-1929 роках [Текст] / З. М. Книш. — Торонто : Срібна сурма, 1967. — 472 с. — (Срібна сурма : ст., матеріяли й док. до діяльності Укр. Військової Організації ; Зб. ч. 5). — Імен. покажч.: с.448. — 42.00 грн., 94.00 грн.
 1348. Багрій В.А. Далеко від реальності [Текст] : поезія у прозі / В. А. Багрій. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 142 с. — ISBN 978-966-665-614-1 : 15.00 грн., 20.00 грн.
 1349. Матвіїв С. Далява - дитинства нашого село [Текст] / С. Матвіїв. — Дрогобич : Коло, 2007. — 80 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.75. — 15.00 грн.
 1350. Островский Г. С. Даниил Довбошинский: О мужестве и нежности [Текст] : альбом / Г. С. Островский. — Москва : Сов. худ., 1982. — 30 с. : ил. — (Художник и мир). — 1.70 грн.
 1351. Олексюк М. М. Дар [Текст] : поезії / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2002. — 50 с. — 2.00 грн.
 1352. Мендрунь В.-Б. Дари всепітої любові [Текст] : поезії / В. Мендрунь. — Львів : Місіонер, 1999. — 192 с. — ISBN 966-7086-50-Х : 17.00 грн., 5.00 грн., 6.80 грн.
 1353. Купчик Л. Дарія Гусяк - вірна донька України, духовна мати українства [Текст] / Л. Купчик. — Львів : друк : Простір-М, 2014. — 56 с. — ("Духовні Матері українства"). — 15.00 грн.
 1354. Тарчинець В. Дарувати людям радість [Текст] : мистецьке кредо хореографа Володимира Саболти / В. Тарчинець. — Львів : Спектраль, 2007. — 199 с. : кольор.іл. — ISBN 966-2971-03-3 : 39.00 грн.
 1355. Пенюк О. Дарунок неба [Текст, ноти] : співаник / О. Пенюк. — Львів : НФВ "Українські технології", 2008. — 79 с. — ISBN 978-966-345-138-1 : 15.00 грн., 7.50 грн.
 1356. Пилип'юк В. В. Дарую Вам красу [Текст, образотворчий матеріал] = I present beauty to you : фотовиставка відкриття 10 січня 1998 р. / В. В. Пилип'юк. — [Львів], 1998. — [10] : фот. кольор. — 10.00 грн.
 1357. Пришляк Я. С. Два брати ідеалісти [Текст] : біографії, спогади, нариси, епізоди із життя й праці / Я. Пришляк ; мист. оформ. обкл. В. Беднарський. — Нью Йорк; Монтреаль : Вид. Амер.-Укр. фундації "Воля", 1990. — 318 с. : фотогр., портр. — 16.00 грн.
 1358. Два дні на Жовківщині. Жовківський район [Текст] : [путівник] / Від. культури і туризму Жовківської райдержадмін. — Сокаль : друк : Сокальська район. друк., 2011. — 16 с. : іл. кольор. — 10.00 грн.
 1359. Івченко В. Два пасинки Митрополита [Текст] : роман / В. Івченко. — Брустурів : Дискурсус, 2017. — 464 с. — ISBN 978-617-7411-07-8 : 144.00 грн.
 1360. Тороповський М. М. Два постріли в українську мрію [Текст] : худож.-документальна повість / М. М. Тороповський. — Львів : б.в., 2002. — 106 с. — 2.04 грн.
 1361. Двайцятьпять-ліття Національного музею у Львові [Текст] : збірник / ред. І. Свєнцицький. — Репр. відтворення вид. 1930 р. — Львів : Нац. музей ім. А. Шептицького, 2013. — 126 с. : іл. — ISBN 978-617-7124-02-2 : 30.00 грн.
 1362. Дванадцятка [Текст] : наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття. Антологія урбаністичної прози / авторський проект В. Ґабора. — Львів : ПІРАМІДА, 2006. — 338 с. : іл., суперобкладинка. — (Приватна колекція). — ISBN 966-8522-70-2 : 45.00 грн.
 1363. Чолган І. Дванадцять львівських оповідань [Текст] / І. Чолган. — Київ : Вид-ня Укр. Всесвітньої Координаційної Ради : Республіканська асоціація українознавців, 1993. — 108 с. — ISBN 0585-8364 : 1.07 грн., 1.50 грн.
 1364. Чорногор Я. Дві Батьківщини [Текст] : худож.-докум. повість / Я. Чорногор, О. Царицанська. — Львів : Тріада плюс, 2001. — 96 с. — ISBN 966-7596-16-8 : 1.92 грн.
 1365. Гургула І.В. Дві дороги додому [Текст] : художньо-документальна повість про долю Богдана Граба- людини, що вижила в пекельному полум'ї Другої світової війни і сталінських концтаборів / І. В. Гургула. — Львів : Каменяр, 2008. — 152с.+4с. : a-фот. — ISBN 978-966-607-033-6 : 13.41 грн., 20.00 грн., 25.00 грн.
 1366. Дві з половиною тисячів рядків [Текст] : [поезія та проза студентів філолог. ф-ту літерат. творчості ЛНУ ім. І.Франка] / ред.: Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 159 с. — 25.00 грн.
 1367. Никифорів Р. Дві кантати: "Січ іде", "Майдан - Війна" [Ноти] : для мішаного хору, солістів та фортепіано / Р. Никифорів. — Стрий : Щедрик, 2016. — 91 с. — ISBN 978-966-1524-17-9 : 40.00 грн., 45.00 грн.
 1368. Чепурко Б.П. Дві поеми [Текст] / Б. П. Чепурко. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 72 с. — ISBN 966-665-403-2 : 12.00 грн.
 1369. Дві постаті одна ідея [Текст]. — Париж : ОУН, 1948. — 48 с. — 10.00 грн.
 1370. Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут [Текст] / уклад. М. Й. Левицький. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2015. — 112 с. : іл. кольор. — Імен. покажч.: с. — ISBN 978-966-2598-58-2 : 27.00 грн.
 1371. Терлецький М.М. Дві сутності Сасівського роду [Текст] / М. М. Терлецький. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 184 с. : іл. — 28.00 грн., 30.00 грн.
 1372. Братунь Р. А. Двобій [Текст] : вірші, поеми, публіцистика / Р. А. Братунь. — Київ : Дніпро, 1985. — 187 с. — 0.95 грн.
 1373. Куртяк Є. Г. Двоє в дорозі [Текст] : повість / Є. Г. Куртяк. — Львів : Каменяр, 1975. — 176 с. — 0.45 грн.
 1374. Коритко Р.Ф. Дволикий світ [Текст] : роман / Р. Ф. Коритко. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 420 с. — ISBN 978-966-486-062-5 : 29.00 грн.
 1375. Косів М. В. Двоязичіє чи без'язичіє? [Текст] : публіцист. ст. та нариси / М. В. Косів. — Львів : Логос, 1998. — 238 с. — 14.10 грн., 4.50 грн.
 1376. Лежогубський Т. А. Де знайти правду? [Текст] / Т. Лежогубський. — Philadelphia : Руський Сирітський Дім, 1916. — 173 с. — (Б-ка Просьвітна ; Ч. 12. Рік ІІІ.). — 8.65 грн.
 1377. Мориквас Н. Де мій брат? [Текст] / Н. Мориквас. — Львів : Піраміда, 2010. — 192 с. — (Авторська серія "Українські хроніки"). — ISBN 978-966-441-185-8 : 25.00 грн.
 1378. Савицька І.О. Де найкраще місце на світі ? [Текст] : казки / І. О. Савицька ; худ. П. Андрусів. — Київ : Смолоскип, 2008. — 24 с. : іл. — ISBN 978-966-1676-08-3 : 15.00 грн.
 1379. Різник Л. Й. Де синії гори - де гори Карпати! [Текст] : повість / Л. Різник. — Львів : Тріада плюс, 2005. — 64 с. — ISBN 966-7596-52-4 : 7.20 грн.
 1380. Івасько М. Дев'ять кроків назустріч вітру [Текст] : роман / М. Івасько. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 208 с. — ISBN 978-617-12-0845-2 : 45.00 грн.
 1381. Карпин В. Декілька в'язок душі [Текст] : вірші ширшого суспільного змісту / В. Карпин. — Львів : [б.в.], 2012. — 697 с. — 69.00 грн.
 1382. Фрас З. Демократи у політичному житті Галичини 1848-1873 років [Текст] / З. Фрас ; пер. з пол. Ю. Б. Родик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. — 332 с. — ISBN 978-966-613-746-6 : 30.00 грн., 50.00 грн.
 1383. Стефак В. Ф. День [Текст] : повесть и рассказы / В. Ф. Стефак ; пер. з укр. Л. Хмара. — Москва : Сов. писатель, 1978. — 384 с. — 1.50 грн.
 1384. Кузів С. Е. День для тебе [Текст] : повість / С. Е. Кузів. — Львів : Каменяр, 1986. — 128 с. — 0.35 грн.
 1385. Сіромський Р. Б. День до весни [Текст] : вибране із студентських років / Р. Сіромський. — Львів : Тріада плюс, 2004. — 40 с. — ISBN 966-7596-37-0 : 1.17 грн.
 1386. Трунко Т. І. День загубленого літа [Текст] : поезії / Т. І. Трунко. — Львів : Фенікс, 2003. — 48 с. — ISBN 5-87332-159-0 : 1.88 грн.
 1387. Филипчук З. День і ніч навколо багаття [Текст] : роман-репортаж / З. Филипчук. — Львів : Апріорі, 2015. — 204 с. — ISBN 978-617-629-206-7 : 50.00 грн.
 1388. Ласовська-Крук М. День Мазепи [Текст] : для шкільного театру / М. Ласовська-Крук. — Львів : б.в., 1993. — 151 с. — 50.00 грн.
 1389. Дідула Р. Т. День над вечірнім берегом [Текст] / Р. Т. Дідула. — Львів : Логос, 1999. — 400 с. — ISBN 966-7379-22-1 : 36.36 грн.
 1390. Тудор С. День отця Сойки [Текст] : повість-памфлет / С. Тудор ; авт. передм. М. М. Олексюк. — Львів : Каменяр, 1979. — 333 с. — (Шкільна б-ка). — 0.65 грн.
 1391. Тудор С. День отця Сойки [Текст] : повість-памфлет / С. Тудор ; авт. передм. М. М. Олексюк. — Львів : Каменяр, 1989. — 284 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 5-7745-0060-8 : 0.85 грн.
 1392. Тудор С. День отця Сойки. Марія. Оповідання [Текст] / С. Тудор. Береза. Оповідання : повість / О. Гаврилюк ; упоряд. М. А. Ігнатенко ; авт. передм. Г. М. Сивокінь ; М. М. Ільницький ; АН УРСР. — Київ : Наукова думка, 1989. — 608 с. — (Б-ка укр. літ. : Рад. укр. літ.). — ISBN 5-12-000462-8 : 4.00 грн.
 1393. Войтович В. В. День прокинувся [Текст] : вірші / В. Войтович ; худож. В. В. Ковальчук. — Львів : Каменяр, 1984. — 33 с. — 0.35 грн.
 1394. Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. [Текст] : документи, матеріали, спогади / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; упоряд.: Ю. Ю. Сливка, І. Білас, В. Голяк. У трьох томах, Т. І : 1939-1945 рр. — Львів : ІУ, 1996. — 752 с. : іл. — Імен. покажч.: с. 687-703, Геогр. покажч.: с. 704-748. — ISBN 966-020090-0 : 20.00 грн.
 1395. Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. [Текст] : документи, матеріали, спогади / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; ред. Ю. Сливка ; упоряд.: І. Білас, В. Голяк, М. Ковальчук. У трьох томах, Т.2 : 1946-1947 рр. — Львів : ІУ, 1998. — 539 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.469. - Імен. покажч.: с.487. - Географ. покажч.: с.506. — ISBN 966-02-0557-0 : 60.00 грн.
 1396. Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х рр. [Текст] : документи, матеріали, спогади / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; відп. ред. Ю. Ю. Сливка. У трьох томах, Т. 3 : Спогади. — Львів : ІУ, 2002. — 418 с. : іл. — ISBN 966-02-2702-7 : 16.72 грн., 26.60 грн.
 1397. Дерев'яна скульптура Галичини ХVІІ - ХІХ ст. [Текст] : Альбом / упоряд. Ю. Юркевич ; літ. ред. О. Бондарук. — Львів : Ін-т колекціонерства укр. мист. пам'яток при НТШ, 2010. — 376 с. : іл. — (Українське народне мистецтво). — ISBN 966-8868-20-Х : 250.00 грн.
 1398. Сулик Р. Дерев'яне церковне будівництво на Стрийщині [Текст] / Сулик Р. — Львів-Стрий : МП "Опришки", 1993. — 122с. — 4.84 грн.
 1399. Дерев'яні церкви Львівщини [Текст] / Упр. охорони культурної спадщини, Львів. обл. держ. адміністрація. — [Львів] : [б.в.], [2011 ?]. — 6 с. — 10.00 грн.
 1400. Брезіцький Р. О. Дерева на соборах [Текст] : поезії / Р. О. Брезіцький. — Львів : Каменяр, 1990. — 55 с. — (Перша поет. касета вид-ва "Каменяр"). — ISBN 5-7745-0286-4. — ISBN 5-7745-0279-1 (касета) : 0.20 грн.
 1401. Коваль Я. І. Дерева стогнуть [Текст] : новели / Я. І. Коваль ; худож. Р. Зуб. — Львів : СПОЛОМ, 1999. — 64 с. — ISBN 966-7445-36-4 : 2.00 грн.
 1402. Яценко П. Дерево бодхі [Текст] : романи / П. Яценко. — Львів : Піраміда, 2011. — 200 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-234-3 : 40.00 грн.
 1403. Голубець М.А. Дерево життя [Текст] / М. А. Голубець, Б. Ф. Смоляк. — Львів : Камула, 2008. — 207 с. : іл. — ISBN 978-966-433-015-9 : 18.63 грн., 31.00 грн.
 1404. Смоляк Б. Ф. Дерево, що крокує [Текст] : прозопоезії / Б. Ф. Смоляк. — Львів : Сполом, 2001. — 56 с. — ISBN 966-7445-32-1 : 1.50 грн.
 1405. Криштанович М.Ф. Державне управління правоохоронними органами в Галичині і Буковині (кінець ХVIII - початок ХХ ст.) [Текст] : монографія / М. Ф. Криштанович ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 172 с. — Бібліогр.: с.149-171. — ISBN 978-966-8687-84-6 : 30.00 грн.
 1406. Державний меморіальний музей Михайла Грушевського у м. Львові [Текст, образотворчий матеріал] / упоряд. М. К. Магунь. — [Львів], [2014]. — 9 листівок. — 10.00 грн.
 1407. Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок. 35 років розвитку й утвердження [Текст] : іст. нарис / ред. І. Я. Коцюмбас. — Львів : Афіша, 2011. — 420 с. : фотогр. — ISBN 978-966-325-156-1 : 50.00 грн.
 1408. Кук В.С. Державотворча діяльність ОУН. Акт відновлення Української Держави 30 червня 1941 [Текст] / В. Кук. — Київ; Львів : б.в., 2006. — 32 с. — 1.55 грн., 10.00 грн.
 1409. Стецюк Я. Н. Десь там сині зорі [Текст] : повісті / Я. Н. Стецюк. — Київ : Рад. письменник, 1980. — 256 с. — 1.10 грн.
 1410. Десята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель [Текст] : (Львів, 21-23 квітня 2017 р.): статті та матеріали / ред.-упоряд. Ю. Рибак ; англ. текст О. Коломієць. — Львів : ТеРус, 2017. — 331 с. : ноти, іл. — 65.00 грн.
 1411. Десятий фестиваль давньої музики у Львові "Похвала музиці або Львівська Цециліада 2012" 13 - 23 жовтня 2012 [Текст] / Центр міжнар. культурних ініціатив ; мистецький кер. фестивалю Р. Стельмащук. — Львів : [Ліга-Прес], 2012. — 83 с. : іл. — 8.00 грн.
 1412. Десятиліття незалежности України [Текст] : виставка канадських мистців укр. походження (15.IX.2001-28.IX.2001) / Укр. спілка образотвор. мистців Канади ; відп. за вид.. А. Бабич. — Toronto : The Basilian Press, 2001. — 36 с. — ISBN 0-921537-43-3 : 10.00 грн.
 1413. Ясіновський Ю. Десять ірмологіонів краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського [Текст] / Ю. Ясіновський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 181 с. : ноти, іл. кольор. — (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського ; вип. 1) (Історія української музики, Вип. 21, Джерела). — ISBN 978-617-607-631-5 : 35.00 грн.
 1414. Безель Л.А. Десять казок про життя тут і далеке там... [Текст] / Л. А. Безель, М. Я. Фаремна. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 124 с. — ISBN 978-617-397-105-7 : 25.00 грн.
 1415. Десять років - десять кроків [Текст] / авт.-упоряд. Р. Шахрай. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. — 288 с. : іл. — ISBN 978-966-1633-35-2 : 35.00 грн.
 1416. Бічуя Н. Л. Десять слів поета [Текст] : повісті / Н. Л. Бічуя. — Львів : Каменяр, 1987. — 256 с. — 1.10 грн.
 1417. Бачинський А.М. Детективи в Артеку, або команда скарбошукачів [Текст] : для серед. шк. віку / А. Бачинський . — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 191 с. — ISBN 978-617-679-074-7 : 35.00 грн.
 1418. Бачинський А.М. Детективи в Артеку, або команда скарбошукачів [Текст] : для серед. шк. віку / А. Бачинський . — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 192 с. — ISBN 978-617-679-074-1 : 40.00 грн.
 1419. Франко И. Я. Детям [Текст] : поэмы, притчи, сказки. рассказы / И. Я. Франко ; пер. с укр. ; сост. Е. Городецкая ; худ. Рыбченко ; В. Цигаль. — Москва : Госиздат детской литературы, 1956. — 568 с. : ил. — 7.65 грн.
 1420. Вознюк-Богів І. Деякі мезоекономічні чинники формування кадрового потенціалу фінансового сектору Львівщини [Текст] / І. Вознюк-Богів. — С. 511-518.
 1421. Дикий Я. Джезказган [Текст] : поезії / Я. Дикий ; авт. передм. М. Є. Петренко. — Львів : Каменяр, 1998. — 64 с. — ISBN 966-7255-36-0 : 1.00 грн.
 1422. Крип'якевич І. П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.) [Текст] : огляд публікацій / І. П. Крип'якевич ; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. — Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. — 84 с. — 0.27 грн.
 1423. Керик Р. Джерело любові [Текст] : поезії / Р. Керик. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 1995. — 72 с. — ISBN 5-7702-1100-8.
 1424. Джерело Марії: Легенди і перекази [Текст]. — видання 2. — Львів : Видавнича Спілка "Просвіта", 1997. — 64 с. : іл. — ISBN 966-537-010-3 : 2.80 грн.
 1425. Джерельце [Текст] : 16 юних поетес / упоряд. М. Людкевич ; худож. О. Білоус. — Львів : Кобзар, 1995. — 72 с. : іл. — ISBN 5-7707-8327-3.
 1426. Людкевич-Сітко Я. Джерельце [Текст] : оповідання про чудо в Биличах / Я. Людкевич-Сітко. — Львів : Папуга, 2002. — 80 с. — (Божі Сліди). — ISBN 966-8041-07-0 : 1.54 грн.
 1427. Людкевич М. Й. Джмелятко [Текст] : вірші / М. Й. Людкевич ; худож. З. Юськів. — Львів : Каменяр, 1987. — 24 с. : іл. — 0.20 грн.
 1428. Росич О. Джовані Трапатоні [Текст] : казка для підлітків, їхніх батьків, дідусів та бабусь / О. Росич. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2010. — 370 с. — (Дивовижні світи). — ISBN 978-966-2909-55-5 : 40.00 грн.
 1429. Дзвенить звитягою сурма [Текст] : молодіжний співаник / упоряд. О. Тучковський. — Львів : Сполом, 2019. — 222 с.
 1430. Починайко (Бойко) М.Д. Дзвін каменю [Текст] = Stone outcry : поезії / М. Д. Починайко (Бойко). — Львів : Апріорі, 2015. — 264 с. — ISBN 978-617-629-263-0 : 26.00 грн.
 1431. Прокопець М.А. Дзвін Саліни [Текст] / М. А. Прокопець. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 260 с. : фотогр. — ISBN 978-966-486-109-7 : 35.00 грн., 39.78 грн.
 1432. Ласовська-Крук М. Дзвінка молодість [Текст] : роман. Т. 1 : Дівчата тих днів / М. Ласовська. — Торонто : Пробоєм, 1982. — 148 с. — 20.00 грн.
 1433. Купчик Л. Дзвони пам'яті [Текст] : зб. сценаріїв / Л. Купчик. — Львів : друк : Книгодрук, 2007. — 256 с. — ISBN 978-966-8041-46-4 : 40.00 грн.
 1434. Купчик Л. Дзвони пам'яті [Текст] : збірник сценаріїв / Л. Купчик. — Львів, 2007. — 255 с. — ISBN 978-966-8041-46-4 : 30.00 грн.
 1435. Вовк І. В. Дзеркала [Текст] : поезії / І. Вовк. — Львів : Каменяр, 1991. — 40 с. — ISBN 5-7745-0363-1 : 0.20 грн.
 1436. Колісник Р.С. Дивізія "Галичина" в запитаннях і відповідях ветеранів [Текст] / Р. Колісник, Б. Маців, Л. Ю. Муха ; ред. Я. Сватко. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2009. — 81 с. : фотогр. — ISBN 978-966-1633-14-7 : 12.00 грн., 7.00 грн.
 1437. Лоґуш М. О. Дивізія "Галичина". Бої під Бродами липень 1944 [Текст] : розділ з книги Galicia Division / М. О. Лоґуш ; ред. Р. Колісника ; пер. з англ. мови І. Федика і Р. Колісника. — [Нью-Йорк] : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1998. — 144 с. : іл. — 2.00 грн.
 1438. Боляновський А.В. Дивізія "Галичина". Історія [Текст] / А. Боляновський. — Львів : [б.в.], 2000. — 528 с. — ISBN 966-02-1635-1 : 80.00 грн.
 1439. Карпин В. Дивне кохання [Текст] : повість / В. Карпин. — Львів : б.в., 2008. — 308 с. — 25.00 грн.
 1440. Мендрунь В.-Б. Дивні діла Господні [Текст] / В. Мендрунь ; худ. С. Лобода. — Жовква : Місіонер, 2009. — 142 с. : іл. — ISBN 978-966-658-178-8 : 35.00 грн.
 1441. Лучук В. І. Дивовид [Текст] : поезії / В. І. Лучук. — Київ : Рад. письменник, 1979. — 88 с. — 0.35 грн.
 1442. Легкий З.М. Дивовид [Текст] : роман / З. М. Легкий. — Львів : Камула, 2008. — 352 с. — ISBN 966-433-009-4 : 24.70 грн., 31.00 грн., 40.00 грн.
 1443. Дума (Duma) І.М. Дивосвіт Кам'янеччини [Текст] = Magic land of Kam'yanka area : фотоальбом / І. М. Дума (Duma) ; упоряд.: В. Ковтало , Н. Мудрик ; худ. ред. В. Сава. — Львів : Камула, 2008. — 102 с. : 225фот. — ISBN 978-966-433-017-3 : 50.00 грн.
 1444. Дизайн та основи архітектури [Текст] : матеріали і тези Всеукраїнської наукової конференції до 145-річчя кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету "Львівська політехніка" 28 грудня 2017 / Міністерство освіти і науки України ; загал. ред. С. М. Лінда. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 134 с. : [40] с. іл. кольор. — ISBN 978-966-941-120-4 : 50.00 грн.
 1445. Хай М. О. Динаміка фольклорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамборщині [Текст, ноти] / М. О. Хай, Л. Р. Федоронько ; Національна Академія наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Львів : Астролябія, 2016. — 260 с. : іл. — ISBN 978-617-664-104-9 : 50.00 грн., 68.00 грн.
 1446. Вовк В. Диптих [Текст] / В. Вовк. — Львів; Ріо-де-Жанейро : БаК, 2013. — 120 с. — ISBN 978-966-2227-18-5 : 20.00 грн.
 1447. Петренко М. Є. Дисонанси [Текст] : гумор і сатира / М. Є. Петренко. — Львів : Каменяр, 1978. — 108 с. — 0.45 грн.
 1448. Дистихи Катона [Текст] = Disticha catonis / пер. з латин. А. Содомори. — Київ : Грані-Т, 2009. — 320 с. — Бібліогр.: с.310-318. — ISBN 978-966-465-255-8 : 33.00 грн.
 1449. Палій Л. Дитинство, заметене часом [Текст] : спогади / Л. Палій ; авт. післямови С. Андрусів . — Київ : Ярославів Вал, 2006. — 92 с. : фотогр. — ISBN 966-7015-14-9 : 20.00 грн.
 1450. Лещук Т. Й. Дитяча мрія [Текст] : поетичні твори для дітей та дорослих / Т. Й. Лещук. — Львів : Сполом, 2006. — 176 с. — ISBN 966-665-381-8 : 15.75 грн.
 1451. Дитячі голоси України [Текст, ноти] : збірка пісень на вірші Миколи Петренка / авт. сл. М. Є. Петренко ; упоряд. М. Л. Кацал ; муз. ред.: К. Соколов, С. В. Зеленський ; худож. О. Юдіна. — Львів : Ліга-Прес, 2001. — 62 с. : портр., кольор. іл. — (Бібліотечка "Дударика"). — ISBN 966-7483-58-4 : 25.00 грн., 9.00 грн.
 1452. Лещук Т.Й. Дитячі оповідання [Текст] / Т. Й. Лещук. — Львів, 2012. — 37 с. — 9.00 грн.
 1453. Лещук Т.Й. Дитячі оповідання [Текст] / Т. Й. Лещук. — Львів : УКРПОЛ, 2012. — 61 с. — 10.00 грн.
 1454. Лещук Т.Й. Дитячі оповідання (для шкільного віку) [Текст] / Т. Й. Лещук. — Львів : друк : Палітурник, 2013. — 164 с. — ISBN 966-32-20-41-4 : 29.00 грн.
 1455. Барвінський В. О. Дитячі п'єси [Ноти] : для ф-но / В. Барвінський ; муз. ред. О. Рапіта. — Львів : Львів. обл. філармонія, 2013. — 20 с. — 12.00 грн.
 1456. Котюк Б. Дитячі пісні [Текст, ноти] : для солістів і дитячого вокал. ансамблю у супроводі ф-но / Б. Котюк. — Вид. 2-ге, доп. — Львів : Collegium musicum, 2013. — 47 с. — ISBN 978-966-325-203-2 : 25.00 грн.
 1457. Дитячо-юнацький хор "Надія" Храму свв. Ольги і Єлизавети [Текст, образотворчий матеріал] / Українська Греко-Католицька Церква. — Львів, [2012]. — [7] : фот. кольор. — 5.00 грн.
 1458. Діалектологічні студії. 3 [Текст] : зб. пам'яті Ярослави Закревської / НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; ред.: П. Гриценко, Н. Хобзей. — Львів : ІУ, 2003. — 608 с. — ISBN 966-02-2707-8 (сер.). — ISBN 966-02-2206-6 (вип. 3) : 24.12 грн., 75.00 грн.
 1459. Залізняк Б.В. Діалоги тривають... [Текст] : кн.-інтерв'ю. Т. 2 / Б. В. Залізняк. — Львів : Каменяр, 2009. — 467 с. — ISBN 978-966-607-077-0 : 35.00 грн., 42.00 грн., 50.00 грн.
 1460. Залізняк Б.В. Діалоги тривають... [Текст] : кн. інтерв'ю. Т. 3 / Б. В. Залізняк. — Львів : Каменяр, 2013. — 368 с. — ISBN 978-966-607-245-5 : 45.00 грн., 55.00 грн.
 1461. Діалогічні обертони [Текст] : наук. зб. на пошану пам'яті проф. Нонни Копистянської / НАН України, Ін-т І. Франка ; ред.: С. П. Маценка, О. Левицька. — Львів, 2014. — 416 с. — (Літературознавчі студії ; Вип. 19). — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-02-2625-Х (серія). — ISBN 978-966-02-7219-4 : 60.00 грн.
 1462. Винничук Ю. Діви ночі [Текст] : пригодницька повість, оповідання / Ю. Винничук. — Київ : Український письменник, 1992. — 125 с. — ISBN 5-333-01187-7 : 30.00 грн.
 1463. Винничук Ю. Діви ночі [Текст] / Ю. Винничук ; худож. Ю. Кох. — Львів : Піраміда, 2003. — 264 с. : іл. — ISBN 966-7188-85-Х : 10.00 грн.
 1464. Винничук Ю.П. Діви ночі [Текст] : повість / Ю. П. Винничук ; худож. В. М. Карасик. — Харків : Фоліо, 2016. — 314 с. — ISBN 978-966-03-7552-9 : 70.00 грн.
 1465. Хігер К. Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці Голокосту [Текст] : роман / К. Хігер, Д. Пейснер ; пер. з англ. В. Назаренко. — Київ : КМ-БУКС, 2016. — 256 с. — ISBN 978-966-923-054-6 : 65.00 грн.
 1466. Дідахе: Наука дванадцятьох апостолів [Текст] / перекл. з грецьк. О. Кіндій. — Львів : Свічадо, 2002. — 48 с. — ISBN 966-561-285-9 : 2.64 грн.
 1467. Ящун В. Дійсне і мрійне [Текст] : поезії / В. Ящун ; вступ: Л. Луців, Я. Славутич. — Пітсбурґ; Джерзі Ситі : [вид. автора], 1981. — 74 с. — 40.00 грн.
 1468. Ділова Галичанка [Текст]. — Львів : Прес-експрес-Львів, 2005. — 108 с. : іл. — ISBN 966-8360-01-Х : 50.00 грн.
 1469. Ділова Львівщина [Текст] : каталог-довідник. № 1 : А - Л. — Львів : Редакція газети "Галицькі контракти", 1995. — 312 с. — (Ділова Західна Україна). — 168.00 грн.
 1470. Ділова Львівщина [Текст] : каталог-довідник. № 2 : М - Я. — Львів : Редакція газети "Галицькі контракти", 1995. — 328 с. — (Ділова Західна Україна). — 5.00 грн.
 1471. Ділова Львівщина [Текст] : каталог-довідник. № 3 : Товарний покажчик. Довідкова інформація. — Львів : Редакція газети "Галицькі контракти", 1995. — 208 с. — (Ділова Західна Україна). — 5.00 грн.
 1472. Амеліна В. Ю. Дім для Дома [Текст] : роман / В. Амеліна. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 382 с. — ISBN 978-617-679-416-5 : 83.30 грн., 90.00 грн.
 1473. Дудок У. Дім з верандою для мрій [Текст] / У. Дудок. — Львів : Апріорі, 2013. — 76 с. — ISBN 978-617-629-158-9 : 25.00 грн.
 1474. Слоньовська Ж. Дім з вітражем [Текст] : роман / Ж. Слоньовська ; пер. з пол. А. Поритко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 224 с. — ISBN 978-617-679-155-3 : 50.00 грн.
 1475. Іваничук Р. І. Дім на горі [Текст] : новели / Р. І. Іваничук. — Львів : Каменяр, 1969. — 107 с. — 0.10 грн.
 1476. Горак Р.Д. Дім на Софіївці [Текст] : путівник по музею / Р. Д. Горак. — Харків : Майдан, 2010. — 384 с. : іл. — ISBN 978-966-372-388-4 : 60.00 грн.
 1477. Пагутяк Г. В. Діти [Текст] : повісті, роман / Г. В. Пагутяк. — Київ : Рад. письменник, 1982. — 320 с. — 0.95 грн.
 1478. Діти війни. Життя і долі [Текст] : спогади Дітей війни Львівщини / Всеукр. громад. орган. "Захист дітей війни", Львів. обл. громад. орган. "Захист дітей війни" ; упоряд. В. Петрів ; ред. Г. Капініс. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 360+40 с. : фотогр. — ISBN 978-966-665-884-8 : 50.00 грн., 55.00 грн.
 1479. Вархол Р. С. Діти пантократора [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. — Львів : Кобзар, 1997. — 224 с. — ISBN 966-559-050-2 : 4.00 грн.
 1480. Лемко І. Дітям про безпеку [Текст] / І. Лемко ; худ. Т. Єрченко . — Львів : Апріорі, 2013. — 24 с. : іл. кольор. — (Апріорі - дітям). — ISBN 978-617-629-128-2 : 14.00 грн., 20.00 грн.
 1481. Іваницька Д.І. Дітям про Львів [Текст] / Д. І. Іваницька. — Львів : Апріорі, 2009. — 48 с. : іл. кольор. — (Апріорі - дітям). — Бібліогр.: с.48. — ISBN 966-8256-44-1 : 28.00 грн.
 1482. Іваницька Д. І. Дітям про Львів [Текст, образотворчий матеріал] / Д. І. Іваницька ; фото О. Мазуренко [и др.]. — Львів : Апріорі, 2009. — 48 с. : кольор. іл. — ISBN 966-8256-44-1 : 28.00 грн.
 1483. Діяльність родини Озаркевичів у суспільно-культурному та музичному житті Галичини ХІХ - ХХ ст. [Текст] : матеріали Обласної науково-теоретичної конференції 5 лютого 2018 р. / Міністерство культури України, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент з питань культури, національностей та релігії, Методичний кабінет навчальних закладів мистецтв і культури, Львівська середня спеціалізована музична школа ім. Соломії Крушельницької, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка ; ред.-упоряд. Т. Воробкевич. — Львів : Растр-7, 2017. — 112 с. : [13] с. фотогр. — ISBN 978-617-7497-45-4 : 50.00 грн.
 1484. Діяння Собору греко-католицької Церкви у Львові 8-10 березня 1946 [Текст]. — Львів : Президія Собору, 1946. — 175 с. — 10.50 грн.
 1485. Діячі кооперативного руху Галичини (1873-1939 рр.) [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во с/г і продовольства України , Львів. держ. с/г ін-т, Наук. б-ка ; уклад. Л. А. Пинда . — Львів, 1995. — 78 с. — Бібліогр.: с. 71. - Імен. покажч.: с. 74. — 1.00 грн.
 1486. Франко І.Я. Для домашнього огнища [Текст] : повість / І. Я. Франко. — Віннїпеґ : Українська видавнича спілка Українського Голосу, 1920. — 141 с. — 5.00 грн.
 1487. Стойко В. П. Для народу і науки [Текст] / В. Стойко. — Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. — 302 с. — ISBN 978-966-2911-66-4 : 54.00 грн.
 1488. Коссар В. Для Нашого Добра [Текст] / В. Коссар. — Винипеґ : Друк The Ukrainian National Publishing, 1944. — 47 с. — 50.00 грн.
 1489. Байцар Г.І. Для тебе, сину... [Текст] : пропам'ятна книжка / Г. І. Байцар. — Львів : Каменяр, 2013. — 107 с. : іл. — ISBN 978-966-607-244-9 : 35.00 грн.
 1490. Кукуруза Т. Для чого ми? [Текст, ноти] : пісні / Т. Кукуруза. — Львів : Піраміда, 2014. — 142 с. — ISBN 978-966-441-370-8 : 50.00 грн.
 1491. Заклинський М. Р. Дмитро Вітовський [Текст] / М. Заклинський . — Ксерокоп. — Нью Йорк : Червона калина, 1967. — 50 с. — 40.00 грн.
 1492. Дмитро Гунц [Текст, образотворчий матеріал] : живопис / авт. передм. О. Федорук. — Львів, [2010]. — [44] : іл. кольор. — 120.00 грн.
 1493. Дмитро Костянтинович Толопко [Текст] : до 100-річчя від дня народження / НУ "Львівська політехніка", Ін-т хімії та хім. технологій, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; уклад. З. Г. Піх [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 68 с. — ISBN 978-617-607-345-1 : 20.00 грн.
 1494. Дмитро Павличко [Текст] : бібліографічний покажчик у двох частинах. Ч. 1 / уклад. М. А. Вальо ; авт. передм. Р. М. Лубківський ; АН УРСР ; ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1990. — 325 с. — ISBN 5-7702-0148-7 : 0.70 грн.
 1495. Дмитро Павличко [Текст] : бібліографічний покажчик у двох частинах. Ч. 2 / уклад. М. А. Вальо ; авт. передм. Р. М. Лубківський ; АН УРСР ; ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів : ЛНБ ім. В. Стефаника, 1990. — 213 с. — ISBN 5-7702-0143-7 : 1.20 грн.
 1496. Титикайло Є. Ю. Дні і ночі Волині [Текст] : поезії / Є. Ю. Титикайло. — Дрогобич : Відродження, 2001. — 54 с. — ISBN 966-538-073-7 : 1.08 грн.
 1497. Круковець О. В. Дні народження [Текст] : повість / О. В. Круковець. — Львів : Каменяр, 1974. — 160 с. — 0.31 грн.
 1498. Ровдич Д. І. Дністрова квітка [Текст] : вірші / Д. - І. Ровдич. — Львів : Місіонер, 2001. — 112 с. — 2.24 грн.
 1499. Кишакевич Й. До бою! [Ноти] : мужеський хор з фортепяном / Й. Кишакевич ; сл. М. Мурава ; худож. Р. Лісовський. — Львів, 1925. — [4]. — (Музичні твори Й. Кишакевича ; С. ІІ, ч. 5). — 1.50 грн.
 1500. Шептицький А. До Вас моє слово... [Аудіокнига] : вибр. послання-промови митрополита Андрея Шептицького / А. Шептицький ; викон. Б. Козак ; упоряд.: О. Гайова, М. Перун. — Львів, [2015?]. — 1 o=ел. опт. диск (CD-DA). — 50.00 грн.
 1501. Возняк-Онішечко Н. До висот життя [Текст] : зб. поезій / Н. Возняк-Онішечко. — Львів : ПАІС, 2016. — 56 с. — ISBN 978-617-7065-54-7 : 20.00 грн.
 1502. Косопуд Б. До Господа іду [Текст] / Б. Косопуд. — Львів, 2007. — 54 с.
 1503. Білецький М. До Господа лину молитвою я... [Текст] / М. Білецький. — Львів : Манускрипт, 2013. — 40 с. — ISBN 978-966-2400-25-0 : 10.00 грн.
 1504. Стринадюк Л.-П. До данцу [Текст] : коротка проза у шкіцах / Л. -П. Стринадюк. — Львів : Піраміда, 2015. — 268 с. — ISBN 978-966-441-390-6 : 42.00 грн.
 1505. Кухар Р.-В. М. До джерел драматургії Лесі Українки [Текст] : монографія / Р. В. Кухар ; авт. післямови О. Астаф'єв ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Ніжин. міське т-во укр. мови "Просвіта" ім. Т. Щевченка. — Ніжин : [Ніжин. педуніверситет], 2000. — 268 с. — (Література української діаспори ; вип. 24). — ISBN 966-7391-16-7 : 11.00 грн.
 1506. Кіяновська М. Я. До ЕР [Текст] : вибране / М. Кіяновська. — Львів : Піраміда, 2014. — 200 с. — ISBN 978-966-441-351-7 : 45.00 грн.
 1507. Бернакевич Л.Є. До зустрічі в суді [Текст] : роман / Л. Є. Бернакевич. — Львів : Тріада плюс, 2008. — 372 с. — ISBN 978-966-486-032-8 : 18.00 грн., 30.00 грн.
 1508. Кишакевич Й. До моря [Ноти] : мішаний або мужеський хор з фортепяном / Й. Кишакевич ; авт. сл. Я. І. Щоголев. — Львів, [1925]. — 8 с. — (Музичні твори Й. Кишакевича ; С. ІІ, ч. 16). — 1.50 грн.
 1509. До праці [Текст] / упоряд.: Р. Матковський, О. Малик, Я. Кміт. — Львів : Ініціатива, 2009. — 200+12с. фото. — ISBN 978-966-397-104-3 : 18.00 грн.
 1510. Бондаренко В. До речі [Текст] : поезії / В.Бондаренко. — Львів : СПОЛОМ, 2002. — 64 с. — ISBN 966-665-166-3 : 3.65 грн.
 1511. Кобільник Л. До рідного краю [Ноти] : вокальні твори для жіночого та чоловічого голосів у супроводі фортепіано / Л. І. Кобільник ; фортепіанний супровід В. Баб'яка ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Інститут музичного мистецтва; каф. методики музичного виховання і диригування. — Дрогобич : Посвіт, 2015. — 32 с. — 34.00 грн.
 1512. Олексюк М. М. До світла. Сорок віршів [Текст] / М. М. Олексюк. — Львів : Сплайн, 2004. — 48 с. — 1.92 грн.
 1513. Вівчар Г. М. До слова - ніби до іконостаса [Текст] : поезії / Г. М. Вівчар. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 216 с. — ISBN 966-665-343-5 : 16.66 грн., 4.16 грн.
 1514. Косьмій Б. До Стася по яблука [Текст] : новели / Б.Косьмій. — Львів : Ліга-Прес, 2004. — 92 с. — ISBN 966-8293-78-9 : 3.60 грн.
 1515. До століття містобудівної освіти у Львівській політехніці [Текст] / Г. П. Петришин [та ін.] ; ред. Г. П. Петришин ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. — 324 с. : іл. — Імен. покажч.: с.315. — ISBN 978-617-607-441-0 : 48.00 грн., 65.00 грн.
 1516. До-Ля [Текст] : літ. зб. / Б-ка літ.-краєзнавч. ж-лу "Брідщина" ; ред., упоряд. с. Антонишин. — Броди; Тернопіль : друк : Лілея, 2003. — 260 с. — ISBN 966-656-021-6 : 25.00 грн.
 1517. Любомирський С. Доба страхіть [Текст] : роман / С. Любомирський. — Вінніпеґ : Українська Національна Видавнича Спілка, 1953. — 368 с. — (Політично-визвольна б-ка ; Ч. 1(5)). — 4.00 грн.
 1518. Попович Л. А. Добра ноша [Текст] : вірші / Л. А. Попович ; худож. Ю. Островська. — Львів : Каменяр, 2002. — 24 с. : іл. — ISBN 5-7745-0924-9 : 0.42 грн.
 1519. Дмитроца М.І. Добре слово [Текст] : вірші / М. І. Дмитроца. — Львів, 2012. — 56 с. — ISBN 978-966-2474-00-8 : 15.00 грн.
 1520. Савчинська-Латик Т.П. Добрий Святий Миколай [Текст] : вірші / Т. П. Савчинська-Латик ; худ. Я. М. Латик. — Львів : Каменяр, 2010. — 20 с. : іл. — ISBN 978-966-607-142-6 : 5.00 грн.
 1521. Добрий чародій [Текст] : українські літературні казки / упоряд. В. Т. Звенигородський ; худож. К. І. Суєвалова. — Львів : Каменяр, 1991. — 142 с. : іл. — ISBN 5-7745-0345-3 : 3.00 грн.
 1522. Вонс М. Добрий Яків [Текст] / М. Вонс ; худ. Є. Петренко ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 16 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-20-8 : 10.00 грн.
 1523. Добрі християни - чесні громадяни. НВК "Школа-гімназія "Шептицьких" [Текст] : [до 25-річчя школи-гімназії] / упоряд. В. Гуменюк. — Львів : ЗУКЦ, 2017. — 120 с. — ISBN 978-617-655-144-7 : 70.00 грн.
 1524. Кавка-Прохна Г.М. Добро людину славить [Текст] : поезія і проза / Г. М. Кавка-Прохна. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 230 с. — ISBN 978-966-1633-96-3 : 42.00 грн.
 1525. Венгринович С.В. Добровільно [Текст] : спогади / С. В. Венгринович. — Мельборн; Аделаїда : Книга, 1990. — 207 с. — ISBN 0731651413 : 30.00 грн.
 1526. Венгринович С.В. Добровільно [Текст] : спогади / С. В. Венгринович. — Репринт. вид. — Дрогобич : Коло, 2010. — 204 с. : іл. — ISBN 0 7316 5141 3 : 24.00 грн.
 1527. Колодій В. С. Добром нагріте серце [Текст] : вірші та поеми / В. С. Колодій. — Львів : Каменяр, 1975. — 104 с. — 0.53 грн.
 1528. Нижник І. Й. Доброслав [Текст] : повісті / І. Й. Нижник. — Київ : Рад. письменник, 1986. — 200 с. — 0.65 грн.
 1529. Бажанський П. Довбуш. Біла циганка [Ноти, текст] : опери, клавір / П. Бажанський ; упор. І. Остапович ; авт. пердм. Н. Кушлик. — Харків-Львів : Видавець Олександр Савчук, 2021. — 196 с. : фотопортрет. — (Ukrainian Live Publishing). — ISBN 978-617-7538-65-2.
 1530. Волощак А. В. Довбушеві скарби [Текст] : казка- поема / А. В. Волощак ; худож. С. Караффа- Корбут. — Вид 2-ге. — Львів : Каменяр, 1976. — 16 с. — 0.20 грн.
 1531. Петренко М. Є. Довбушів топірець [Текст] : повість за мотивами давньої легенди / М. Є. Петренко ; худож. З. Юськів. — Львів : Каменяр, 1990. — 64 с. : іл. — ISBN 5-7745-0227-9 : 0.35 грн.
 1532. Франко І. Я. Довідковий том до зібрання творів у 50-ти томах [Текст] / І. Я. Франко ; упоряд. О. Я. Безпальчук ; В. А. Зіпа ; Н. М. Крюкова ; В. І. Мазний ; Н. М. Максименко ; В. Я. Пипченко ; Л. Н. Чорна ; АН УРСР. — Київ : Наукова думка, 1989. — 328 с. — ISBN 5-12-009285-3 : 2.00 грн.
 1533. Горбаль М. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950 (за архівними документами) [Текст] / М. Горбаль ; ред. П.-Й. Потічний. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2005. — 1312 с. : фотогр. — (Літопис УПА. Серія "Бібліотека" ; Т. 6). — ISBN 966-96340-3-2 ((Ukraine)). — ISBN 0-920092-84-5 ((Canada)) : 52.40 грн., 80.16 грн.
 1534. Горбаль М. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без Дрогобиччини) 1944-1947 (за архівними документами) [Текст] / М. Горбаль ; ред. П.-Й. Потічний. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2003. — 416 с. — (Літопис УПА. Серія "Бібліотека" ; Т. 5). — ISBN 966-96340-1-6 ((Ukraine)). — ISBN 0-920092-81-0 ((Canada)) : 19.50 грн., 25.00 грн., 45.00 грн.
 1535. Лучук В. І. Довір'я [Текст] : вибране / В. І. Лучук. — Київ : Дніпро, 1979. — 224 с. — 0.90 грн.
 1536. Мельник І.В. Довкола Високого Замку: шляхами й вулицями Жовківського передмістя та північних околиць міста Львова [Текст] : Урбаністичні есе / І. В. Мельник. — Львів : Апріорі, 2010. — 288 с. : 500 іл. — (Авторська серія "Львівські вулиці і кам'яниці" ; 3/4). — дод. с.242-286. — ISBN 978-966-2154-32-0 : 60.00 грн., 65.00 грн.
 1537. Франко І. Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 51 : Прозові переклади 1876-1912 / І. Я. Франко ; ред. Є. К. Нахлік ; НАН України ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2008. — 992 с. — ISBN 978-966-00-814-4 : 45.74 грн.
 1538. Франко І. Я. Додаткові томи до зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 52 : Оригінальні та перекладні поетичні твори / І. Я. Франко ; ред. М. П. Бондар ; НАН України ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2008. — 1040 с. : 16 с. іл. — ISBN 978-966-00-0815-7 : 45.81 грн.
 1539. Франко І. Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 53 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1876-1895 / І. Я. Франко ; ред. Є. К. Нахлік ; НАН України ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2008. — 832 с. — ISBN 978-966-00-0816-8 : 41.08 грн.
 1540. Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у п'ятидесяти томах [Текст]. Т. 54 : Літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1896-1916 / І. Я. Франко ; ред. М. Г. Жулинський [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2011. — 1216 с. — ISBN 978-00-01167-0 : 133.23 грн.
 1541. Костюк К. І. Дожити до зорі [Текст] : волинські світлини / К. І. Костюк. — Львів : УНІВЕРСУМ, 2000. — 236 с. — 5.00 грн.
 1542. Різник Л.Й. Доктор і Професор, або На шляху поступу [Текст] : роман-есей / Л. Й. Різник. — Львів : Світ, 2011. — 591 с. — ISBN 978-966-603-729-2 : 170.00 грн.
 1543. Дмитровський З. Є. Документальний телефільм [Текст] : збірник сценаріїв / З. Є. Дмитровський ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. — Львів : ПАІС, 2010. — 123 с. — ISBN 978-966-1585-48-4 : 20.00 грн.
 1544. Шептицький А. Документи і матеріали 1899-1944 [Текст]. Т.ІІІ : Пастирські послання 1939-1944 / А. Шептицький ; Постуляція для справи Беатифікації і канонізації слуги Божого Андрея Шептицького, Рим-Львів Центр. держ. істор. архів України, Львів. — Львів : Артос, 2010. — 826 с. — Імен. покажч.: с.799-812. - Географ. покажч.: с.813-823. — ISBN 978-966-2154-40-5 : 100.00 грн.
 1545. Шептицький А. Документи і матеріали 1899-1944 [Текст]. Т. ІV : Спільні пастирські послання 1905-1944 / А. Шептицький ; Постуляція для справи Беатифікації і канонізації слуги Божого Андрея Шептицького, Рим-Львів Центр. держ. істор. архів України, Львів. — Львів : Артос, 2013. — 1192 с. — Імен. покажч.: с. 1143-1168. - Географ. покажч.: с. 1169-1183. — ISBN 978-617-629-186-2 : 150.00 грн.
 1546. Документи Патріаршого собору Української Греко-Католицької церкви [Текст]. Перша сесія, жовт. 1996 рік / Серетаріат Синоду Єпископів УГКЦ. — Львів : Свічадо, 1998 . — 325 с. — ISBN 966-561-083-3 : 13.00 грн., 35.00 грн.
 1547. Пилип'юк В.В. Долею даровані зустрічі [Образотворче вид.] / В. Пилип'юк. — Львів : Світло й тінь, 2016. — 272 с. : іл. — ISBN 978-966-7594-85-5 : 373.00 грн.
 1548. Пилип'юк В. В. Долею даровані зустрічі [Текст, образотворчий матеріал] / В. В. Пилип'юк ; ред. В. В. Пилип'юк; авт. передм. Л. М. Медвідь. — Львів : Світло й Тінь, 2016. — 271 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7594-85-5 : 372.75 грн.
 1549. Колодій В. С. Доля [Текст] : вірші та поеми / В. С. Колодій. — Львів : Каменяр, 1991. — 272 с. — ISBN 5-7745-0334-8 : 1.30 грн.
 1550. Лізен О. М. Доля завжди з тобою [Текст] : повісті / О. М. Лізен. — Львів : Каменяр, 1978. — 124 с. — 0.60 грн.
 1551. Цельняк І.Р. Доля князів Данила та Василька [Текст] : історична повість / І. Цельняк. — Львів : Край, 2007. — 291 с. : a-ил. — (Українські князі). — Бібліогр.: с.287-288. — ISBN 978-966-547-259-9 : 40.00 грн.
 1552. Цельняк І.Р. Доля князів Данила та Василька [Текст] : історична повість. Вид. 2-ге, виправлене / І. Р. Цельняк. — Львів : Край, 2008. — 293 с. : a-цв.ил. — (Українські князі). — Бібліогр.: с.287-288. — ISBN 978-966-547-259-9 : 50.00 грн.
 1553. Лемко І. Доля України [Текст] : іст.-публіц. нарис / І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2012. — 272 с. — ISBN 978-617-629-084-1 : 30.00 грн., 35.00 грн.
 1554. Гриневич Я. Доля України на митарствах [Текст] : статті й матеріали / Я. Гриневич ; авт. передмови Д. Чайковський. — Ню Йорк : Шлях, 1969. — 199 с. : рис., портр. — 12.00 грн., 3.00 грн.
 1555. Матвійчук О.В. Доля українських храмів Холмщини і Підляшшя у ХХ ст. [Текст] / О. В. Матвійчук ; Суспільно-культурне т-во "Холмщина". — Львів : Камула, 2008. — 24 с. : іл., табл., карта. — ISBN 978-966-433-011-1 : 3.00 грн.
 1556. Трунко Т. І. Доля Чорного Рака [Текст] : поезія / Т. І. Трунко. — Львів : Каменяр, 2006. — 31 с. — ISBN 5-7745-1061-1 : 2.50 грн.
 1557. Вакалюк-Дорошенко М. І. Домінанта [Текст] / М. І. Вакалюк-Дорошенко. — Львів : Плай, 2006. — 176 с. — ISBN 966-7313-12-5 : 10.55 грн., 5.00 грн.
 1558. Домініканський костьол [Текст]. — Львів : [Атлас], [2000?]. — 1 арк склад. у 8 с. : іл. — (Архітектурні пам'ятки Львова). — 1.00 грн.
 1559. Любина Н. Дон Кихот из Львова [Текст] / Н. Любина. — Львов : б.в., 2004. — 192 с. — 7.70 грн.
 1560. Тимчук В.Ю. Донецький аеропорт [Текст] / В. Тимчук. — Львів : ЗУКЦ, 2014. — 40 с. — ISBN 978-617-655-112-6 : 8.00 грн.
 1561. Левандовський Б. Донор для небіжчика [Текст] : роман / Б. Левандовський. — Київ : Зелений пес, 2004. — 288 с. — (Золотий Бабай). — ISBN 966-7831-83-3 : 10.00 грн., 5.00 грн.
 1562. Темник Д. Доповіді і дописи на події року [Текст] : вибрані доп. та дописи Дарії Темник / Д. Темник ; Комітет Українок Канади, відділ Торонто. — Торонто : друк : Друкарня ОО. Василіян, 2012. — 108 с. — 35.00 грн.
 1563. Допоки надія, допоки мета... [Текст] : антологія патріотичної поезії / упорядкув., загал. ред. О. Дяка, авт. післямови Л. Різник. — Львів; Дрогобич : Коло, 2017. — 223 с. : портр. — (Бібліотека [Обласної літературної] премії [ім. Катерини Мандрик-Куйбіди]). — ISBN 978-617-642-281-5 : 80.00 грн.
 1564. Захожий В. В. Допоки ще горить моя свіча [Текст] : лірика, гумор, сатира, байки, епіграми / В. В. Захожий ; [худож. Л. Коврига]. — Львів : СПОЛОМ, 2003. — 224 с. : іл. — ISBN 966-665-145-9 : 4.00 грн.
 1565. Ковальчук А. Допоки? [Текст] : поезії / А. Ковальчук. — Львів : Логос, 1999. — 78 с. — ISBN 996-7379-24-8 : 1.60 грн.
 1566. Гоць П. Н. Дорога до Лесі [Текст] : поезії / П. Н. Гоць. — Луцьк : Надстир'я, 1992. — 104 с. : іл. — ISBN 5-7707-2753-5.
 1567. Гоць П. Н. Дорога до Лесі [Текст] : поезії / П. Н. Гоць ; авт. передм. В. Лучук. — 2-e вид., доп. — Ковель : б.в., 2004. — 144 с. : іл. — ISBN 5-7707-2753-5 : 8.58 грн.
 1568. Брезіцький Р. О. Дорога до раю [Текст] / Р. О. Брезіцький. — Львів : Добра книжка, 1999. — 47 с. : іл. — 1.00 грн.
 1569. Волошин В. Дорога до Тебе [Текст, ноти] : збірник пісень / В. Волошин ; авт. сл. Н. Романяк ; авт. світлин М. Салгай, М. Романяк. — Львів : Книгодрук, 2009. — 39 с. : [4] арк. фот. кольор.
 1570. Скочій П. Г. Дорога за обрій [Текст] : поезії / П. Г. Скочій. — Львів : Кобзар, 2001. — 80 с. — ISBN 966-559-220-3 : 1.60 грн.
 1571. Тарнавський З. Дорога на Високий Замок [Текст] : новелі, оповідання, нариси / З. Тарнавський ; обкл. В. Баляс. — Торонто : Гомін України, 1964. — 255 с. : портр. — (Б-ка вид-ва "Гомін України" ; ч. 24). — 5.00 грн.
 1572. Лещук Т. О. Дорога на Голготу [Текст] : п'єса в трьох діях, семи актах / Т. О. Лещук. — Львів : Євросвіт, 2011. — 55 с. — ISBN 978-966-8364-68-6 : 5.00 грн.
 1573. Лещук Т.Й. Дорога на Голготу. П'єса в трьох діях, семи актах [Текст] : присвяч. тим, хто віддали своє життя за нашу Греко-католицьку Церкву / Т. О. Лещук. — Львів : Євросвіт, 2011. — 56 с. — ISBN 978-966-8364-68-6 : 9.00 грн.
 1574. Дорогами долі [Текст] / ред., упоряд. М. Онуфрів. — Дрогобич : Коло, 2006. — 536+30 с. : фотогр. — Імен. покажч.: с. 512. — ISBN 966-7996-47-6 : 28.00 грн., 30.88 грн., 90.00 грн.
 1575. Верига В. Дорогами Другої світової війни. Леґенди про участь українців у Варшавському повстанні 1944 р. та Українську Дивізію "Галичина" [Текст] = Along the Roads of World War II. Legends of Ukrainian partici pation in the Warsaw Uprising of 1944 and the Ukrainian Division "Galicia" / В. Верига. — Торонто : Новий шлях, 1980. — 260 с. — (Publication / Канадське НТШ ; Ч. 21/1979). — Бібліогр.: с. 243. - Імен. покажч.: с. 250. - Географ. покажч.: с. 255. — 16.00 грн.
 1576. Костельний Д.В. Дорогами життя [Текст] : [спогоди] / Д. В. Костельний. — Львів : Растр-7, 2014. — 280 с. : іл. — ISBN 978-617-7045-28-0 : 50.00 грн.
 1577. Шевчук Л.Т. Дорогами життя: сакральне і земне [Текст] : поезії / Л. Т. Шевчук ; худ. оформл.: Р. Яремчук, Я. Шевчук. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 232 с. : a-фот. — ISBN 978-966-397-130-4 : 25.00 грн., 45.00 грн.
 1578. Шалайський В. І. Дорогами і стежинами [Текст] : поезія / В. І. Шалайський. — Львів : Каменяр, 2004. — 66 с. : іл. — ISBN 5-7745-1002-6 : 2.60 грн., 3.90 грн.
 1579. Тирик Я. Дорогами і стежками Івана Франка [Текст] : [турист. путівник] / Я. Тирик. — [б.в.], 2002. — 43 с. — (Мандрівки Галичиною ; вип. 1). — 10.00 грн.
 1580. Дорогами Львівщини [Текст] : путівник по Львів. обл. / авт. тексту І. Лильо ; відп. ред. О. Кір'ятська. — Київ : Балтія-Друк, [2012?]. — 47 с. : іл. — ISBN 978-966-8137-69-3 : 10.00 грн.
 1581. Мащак І.О. Дорогами минулого [Текст] / І. О. Мащак ; ред. В. Ковалинський. — Київ : Купола, 2010. — 275 с. : фотогр. — ISBN 978-966-8679-13-1 : 33.00 грн.
 1582. Скочій П. Г. Дороги [Текст] : поезії / П. Г. Скочій. — Львів : Кобзар, 1998. — 80 с. — ISBN 966-559-100-2 : 3.16 грн.
 1583. Іваничук Р. І. Дороги вольні і невольні [Текст] : спогади та медитації / Р. І. Іваничук. — Львів : Просвіта, 1999. — 576 с. — ISBN 966-537-105-3 : 11.50 грн.
 1584. Бернакевич Л.Є. Дорогі ви, наші цьоцю [Текст] : повість / Л. Є. Бернакевич. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 150 с. — ISBN 978-966-397-141-4 : 23.00 грн.
 1585. Купчик Л. Дороговкази для українців [Текст] / Л. Купчик. — Жовква : Місіонер, 2013. — 242 с. — ISBN 978-966-658-284-6 : 35.00 грн.
 1586. Губка І.М. Дорогою боротьби ("Сіроманці" - курінь окремого призначення) [Текст]. Ч. VIII / І. Губка. — Львів : Афіша, 2011. — 564 с. — 80.00 грн.
 1587. Губка І.М. Дорогою боротьби (борці за Україну 1960 - 1990) [Текст] / І. Губка. — Львів : Афіша, 2007. — 820 с. — Бібліогр.: с.798-799. - Алф. покажч.: с.800-815 . — 50.00 грн.
 1588. Губка І.М. Дорогою боротьби (Лицар Служби Безпеки) [Текст]. Ч.7 / І. М. Губка. — Львів : Афіша, 2009. — 610 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.596-597. - Алф. покажч.: с.598-608. — 55.00 грн.
 1589. Губка І.М. Дорогою боротьби (не бійся) [Текст]. Ч.4 / І. М. Губка. — Львів : Афіша, 2006. — 534 с. — Імен. покажч.: с.524-532. — ISBN 966-325-073-9 : 21.40 грн.
 1590. Губка І. Дорогою боротьби (не бійся) [Текст]. Частина IV / І. Губка. — Львів : Афіша, 2006. — 536с. : фото, ілюстрації. — ISBN 966-325-073-9 : 21.40 грн.
 1591. Губка І.М. Дорогою боротьби (Силою і зброєю!) [Текст] / І. Губка. — Львів : Афіша, 2012. — 582 с. — ISBN 978-966-325-170-7 : 87.00 грн.
 1592. Губка І.М. Дорогою боротьби (Я зробив, що міг...) [Текст]. Ч.6 / І. М. Губка. — Львів : Афіша, 2008. — 875 с. — Бібліогр.: с.859. - Алф. покажч.: с. 860-872. — 45.00 грн.
 1593. Сарма-Соколовський М. Дорогою жнив [Текст] / М. Сарма-Соколовський ; авт. передм. І. Трач. — Париж-Львів-Цвікау : Зерна, 2000. — 88 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна", 19 (27)). — ISBN 3-924022-47-Х : 2.00 грн.
 1594. Дацьків М.З. Дорогою наукової правди [Текст] / М. З. Дацьків. — Львів : [б.в.], 2010. — 64 с. — 10.00 грн.
 1595. Дорогою незгасної святині. Антологія Бойківського краю [Текст]. Кн. 4 / Всеукр. т-во "Бойківщина ХХІ ст." ; упоряд. Л. Рудавська-Вовк. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 312 с. — ISBN 978-966-665-926-5 : 55.00 грн.
 1596. Братунь Р. А. Дорогою песни [Текст] : стихи и поэма-песня / Р. А. Братунь ; пер. с укр. В. Фирсов. — Москва : Советский писатель, 1961. — 88 с. — 0.11 грн.
 1597. Грунська Т. А. Дорожній роман. Роман на припоні [Текст] : образки з життя / Т. А. Грунська ; худож. М. С. Шутурма. — Львів : Каменяр, 2004. — 110 + 98 с. : іл. — ISBN 5-7745-1048-4 : 6.25 грн.
 1598. Грек К. Досить бути провінцією... [Текст] : повість / К. Грек. — Львів : Каменяр, 2007. — 175 с. — (Повісті). — ISBN 5-7745-0829-3 : 7.00 грн.
 1599. Грек К. Досить бути провінцією... [Текст] : іст. повість / К. Грек. — Вид. випр. та допов. — Львів : Тріада плюс, 2016. — 184 с. — ISBN 978-966-486-205-6 : 30.00 грн.
 1600. Коваль І. Дослідник підземного архіву України [Текст] / І.Коваль ; О. Хвальбота. — Львів : Місіонер, 1999. — 176с. : фото, креслення, географічні карти. — ISBN 966-7365-27-1 : 7.00 грн.
 1601. Достигає жито [Текст, ноти] : пісні Української повстанської армії для мішаного хору / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Інститут музичного мистецтва ; аранжувальник Б. Шкільник; ред.-упоряд., авт. передм. Д. Василик. — Дрогобич : Пóсвіт, 2018. — 41 с. — 50.00 грн.
 1602. Карпа С. Достиглі яблука [Текст, ноти] : вокально-інструментальні твори / С. Карпа ; авт. сл. Т. Василько. — Львів : Плай, 2007. — 55 с. : іл. — ISBN 966-7313-24-7 : 10.00 грн.
 1603. Франко І. Я. Драматичні твори [Текст] / І. Я. Франко ; авт. передм. Н. Падалка. — Київ : Художня література, 1956. — 452 с. — 12.90 грн.
 1604. Древня й молода Жидачівська земля [Текст] : бібліографічний краєзнавчий покажчик / уклад. М. Ф. Мадараш ; М. М. Виноградова ; Від. культури і туризму Жидачів. райдержадмін. ; Жидачівська РЦБС. — Жидачів : б.в., 1999. — 42 с. — 0.70 грн.
 1605. Бордуляк Т.Г. Дрогобицька "Просвіта": Коротка історія [Текст] / Т. Г. Бордуляк ; ред. М. Шалата ; Дрогоб. міськрайон. об-ня всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка. — Дрогобич : Коло, 2003. — 40 с. : фотогр. — ISBN 966-7996-72-4 : 3.00 грн.
 1606. Ільницький В. Дрогобицька округа ОУН: структура і керівний склад (1945-1952 роки) [Текст] / В. Ільницький. — Дрогобич : Вимір, 2009. — 364 с. — Бібліогр.: с.305-362. — ISBN 978-966-8260-85-8 : 55.00 грн.
 1607. Бічуя Н. Л. Дрогобицький звіздар [Текст] : новели / Н. Л. Бічуя. — Київ : Рад. письменник, 1970. — 107 с. — 0.22 грн.
 1608. Дрогобицькі храми Воздвиження та Святого Юра у дослідженнях. Другі читання [Текст] : матеріали виступів 9 квітня 2000 р. / Музей "Дрогобиччина" ; ред. З. Бервецький. — Дрогобич : Відродження, 2000. — 198 с. : рис. — ISBN 966-538-035-4 : 15.00 грн.
 1609. Дрогобицькому державному музичному училищу ім. В. Барвінського - 60 [Текст] / М-во культури і туризму України, Управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації, Дрогобицьке держ. муз. училище ім. В. Барвінського ; ред.-упоряд. М. А. Ластовецький. — Дрогобич : Коло, 2005. — 80 с. : [16] с. фот. кольор. — ISBN 966-7996-32-7 : 25.00 грн.
 1610. Горак Р.Д. Дрогобич - місто юності Івана Франка [Текст] : книга-путівник / Р. Д. Горак. — Харків : Майдан, 2011. — 271 с. : фотогр. — ISBN 978-966-372-415-7 : 40.00 грн.
 1611. Ґринберґ Г. Дрогобич, Дрогобич... [Текст] / Г. Ґринберґ. — Львів : "Ї", 2012. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ. — 392 с. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 978-966-668-295-9 : 58.00 грн.
 1612. Дрогобич. В цифрах і фактах. 1999 [Текст] / кер. роботи А. Васіна. — Дрогобич : [б.в.], 1999. — 18 с. : фотогр. — 3.00 грн.
 1613. Мних Р. Дрогобичанин Бруно Шульц [Текст] / Р. Мних = Drohobyczanin Bruno Schulz / R. Mnich. — Дрогобич; Седльце : Коло, 2006. — 160 с. : мал. Б.Шульца. — ISBN 966-7996-55-7 : 39.00 грн.
 1614. Пастух Р. І. Дрогобиччина: свідки епох [Текст] : [енциклопедична книга-альбом] / Р. Пастух, П. Сов'як, І. Шимко. У 2-х кн., Кн. 1 : Міста і села. — Дрогобич : Коло, 2012. — 488 с. : іл. — ISBN 978-617-642-021-7 : 400.00 грн.
 1615. Пастух Р. І. Дрогобиччина: свідки епох [Текст] : [енциклопедична книга-альбом] / Р. Пастух, П. Сов'як, І. Шимко. У 2-х кн., Кн. 2 : Шляхами Франкового краю. — Дрогобич : Коло, 2012. — 512 с. : іл. — ISBN 978-617-642-021-7 : 400.00 грн.
 1616. В'ятрович В. М. Друга польсько-українська війна 1942-1947 [Текст] / В. М. В'ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. — 288 с. — Бібліогр.: с. 258-270 - Імен.- географ. покажч.: с. 273-287. — ISBN 978-966-518-567-3 : 50.00 грн.
 1617. В'ятрович В. М. Друга польсько-українська війна 1942-1947 [Текст] / В. М. В'ятрович ; Центр досліджень визвольного руху. — Вид. 2-ге, доповн. — Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. — 368 с. — Бібліогр.: с. 324-342. — ISBN 978-966-518-600-7 : 65.00 грн., 81.00 грн.
 1618. Груненко Г. Другая планета [Текст] : рассказы / Г. Груненко. — Львів : Каменяр, 2014. — 334 с. — ISBN 978-966-607-274-5 : 36.00 грн., 45.00 грн.
 1619. Лізен О. М. Друге сонце [Текст] : повість / О. М. Лізен. — Львів : Каменяр, 1982. — 195 с. — 0.55 грн.
 1620. Суховерська І. Друге Я [Текст] / І. Суховерська. — Львів : ПАІС, 2013. — 112 с. — ISBN 978-617-7065-11-0 : 20.00 грн.
 1621. Пальцун В. Другий "Магістрат" (Від галицького репортера) [Текст] / В. Пальцун. — Львів : б.в., 1999. — 140 с. — 3.00 грн.
 1622. Гаврилів О.С. Дружба без порога [Текст] : поезія / О. С. Гаврилів. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2009. — 48 с. — ISBN 978-966-8460-72-2 : 5.00 грн.
 1623. Дружини українських націоналістів в 1941-42 роках [Текст] / Об'єднання Українських Комбатантів. — Наша книгозбірня, 1953. — 128 с. : фотогр. — (Наша книгозбірня ; Ч. 13). — 40.00 грн.
 1624. Горак Р.Д. Друзі з Добрівлян [Текст] / Р. Д. Горак. — Львів : ЗУКЦ, 2010. — 200 с. : іл. — ISBN 978-966-1518-61-1 : 25.00 грн.
 1625. Пуляєва Л. В. Друзі мої, заньківчани [Текст] : інтерв'ю / Л. В. Пуляєва ; ред. Г. Капініс. — Львів : Сполом, 2009. — 127 с. : іл. — ISBN 978-966-665-505-2 : 25.00 грн.
 1626. Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2007 рік [Текст] : бібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка". Науково-технічна б-ка ; ред.: І. О. Шишка, І. О. Бєлоус. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 715 с. — автор.. покажч.: с.703-715. — ISBN 978-966-553-821-9 : 35.75 грн., 40.00 грн.
 1627. Бондаренко В. Дуби в діброві [Текст] : поезії та нарис / В. Бондаренко. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 64 с. — ISBN 966-665-252-8 : 3.75 грн.
 1628. Проць Л. І. Дубляни [Текст] : поезії / Л. І. Проць ; авт. передм. І. Ф. Гнатюк. — Київ : Рад. письменник, 1990. — 80 с. — (Перша книжка поета). — ISBN 5-333-00519-2 : 0.30 грн.
 1629. Крушельницький А. В. Дужим помахом крил [Текст] : роман із часів визвольних змагань 1918-1920 рр.. Т. 1 / А. В. Крушельницький. — Львів : Червона Калина, 1992. — 176 с. — (Історична бібліотека, Ч. 1). — ISBN 5-7707-0698-8-1 : 33.46 грн.
 1630. Крушельницький А. В. Дужим помахом крил [Текст] : роман із часів визвольних змагань 1918-1920 рр.. Т. 2 / А. В. Крушельницький. — Львів : Червона Калина, 1992. — 224 с. — (Історична бібліотека, Ч. 5). — ISBN 5-7707-0698-8-5 : 49.00 грн.
 1631. Гущак І. В. Дума землі [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Львів : Каменяр, 1973. — 96 с. — 0.39 грн.
 1632. Микитин Т. Д. Дума про полковника Нечая [Текст] : іст. повість / Т. Д. Микитин. — Львів : Червона Калина, 1993. — 424 с. — (Історична бібліотека, Ч. ІІ). — ISBN 5-77-07-0698-8-11.
 1633. Красюк М. І. Дума про світло [Текст] : поезії / М. І. Красюк. — Львів : Каменяр, 1989. — 112 с. — ISBN 5-7745-0048-9 : 0.50 грн.
 1634. Пастух Р. І. Думи волі [Текст] : лірика / Р. І. Пастух. — Дрогобич : Коло, 2001. — 204 с. — ISBN 966-7996-14-Х : 18.00 грн.
 1635. Дмитрук В. Думи мої народні [Текст] : поезії / В. Дмитрук. — Львів : Край, 2004. — 68 с. — ISBN 966-547-173-2 : 2.64 грн.
 1636. Вітик В. І. Думи про щастя [Текст] / В. І. Вітик. — Львів : Каменяр, 2003. — 79 с. — ISBN 5-7745-0997-4 : 1.56 грн.
 1637. Даниш В. В. Думки - лелеки [Текст] : зб. поезій / В. В. Даниш. — Львів : Світло й тінь, 2008. — 302 с. — ISBN 978-966-75-94-48-0 : 20.00 грн.
 1638. Стефанко Р. М. Думки і почування [Текст] / Р. М. Стефанко ; Р. М. Рільке ; худож. О. Супрун. — Львів : СПОЛОМ, 2019. — 72 с. : іл. — ISBN 978-966-919-449-7 : 60.00 грн.
 1639. Дячишин Б. Думки пам'яті [Текст] : есеї / Б. Дячишин. — Львів : Піраміда, 2014. — 236 с. — ISBN 978-966-441-373-9 : 35.00 грн., 48.00 грн.
 1640. Думкою і серцем завжди з Україною [Текст] : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 96-й річниці від дня народження Ірени Книш. Львів, 11 червня 2005 р. : наукове видання / упоряд. Г. М. Гульчій. — Львів : Каменяр, 2006. — 80 с. : фото. — ISBN 5-7745-0412-3 : 3.20 грн.
 1641. Козловський Б.Л. Дунаїв не забув, що містом колись був. Давня і новітня історія України у долях людей одного села [Текст] / Б. Л. Козловський, В. П. Лаба, М. М. Жолінська-Канака ; ред. Ю. Я. Бобало. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 696 с. : фотогр. — ISBN 978-617-607-795-4 : 320.00 грн.
 1642. Дунаївські зустрічі - 2014 [Текст] : [колект. праця] / ред., упоряд. Ю. Куц = Spotkania Dunajowskie - 2014 = Meeting in Dunayiv - 2014 / red. Jozef Kuc. — Дунаїв; Вроцлав : друк : "ARGI", 2015. — 211 с. : іл. кольор. — ISBN 978-83-64358-93-7 : 45.00 грн.
 1643. Крук-Мазепинець Ю.Р. Дурні діти [Текст] : повість з повоєнних часів на Західніх Українських Землях / Ю. Р. Крук-Мазепинець. — Прага : Пробоєм, 1941. — 175 с. — (Книгозбірня Пробоєм ; ч. 13). — 10.00 грн.
 1644. Крук-Мазепинець Ю.Р. Дурні діти (Хроніка наших днів) [Текст] : [ст., спогади про Укр. таємний ун-т у Львові (1920-25 рр.)] / Ю. Р. Крук-Мазепинець. — Львів : Друкарські куншти, 2012. — 224 с. — 30.00 грн., 40.00 грн.
 1645. Крук-Мазепинець Ю.Р. Дурні діти!. (Хроніка наших днів) [Текст] / Ю. Р. Крук-Мазепинець. — 2-ге вид. — Нью-Йорк : Говерля, 1955. — 144 с. — 2.00 грн., 20.00 грн.
 1646. Дух медовий листя [Текст] : твори російських поетів у перекладах М.Кондратенка / упоряд. М. Кондратенко. — Львів : Каменяр, 2009. — 92 с. : a-фот. — ISBN 978-966-607-088-6 : 10.00 грн., 12.00 грн.
 1647. Коритко Р.Ф. Дух одвічної стихії [Текст] : історичний роман / Р. Ф. Коритко. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 513 с. — ISBN 978-966-486-00. — ISBN 978-966-486-116-5 : 50.00 грн.
 1648. Кобринська Н. І. Дух часу [Текст] : оповідання / Н. Кобринська. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1960. — 40 с. — (Бібліотечка оповідань). — 0.30 грн.
 1649. Кобринська Н. І. Дух часу [Текст] : оповідання, повість / Н. І. Кобринська ; авт. передм. М. Й. Шалата. — Львів : Каменяр, 1990. — 351 с. — ISBN 5-7745-0268-6 : 1.50 грн.
 1650. Дух, наука, думка, воля. До 140-річчя з часу заснування Наукового товариства ім. Т. Шевченка [Текст] : пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ ; упоряд. О. Я. Іванців ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів, 2014. — 10 с. — 5.00 грн.
 1651. Книш З.М. Дух, що тіло рве до бою... (Юліан Головінський, Крайовий Командант У. В. О.) [Текст] / З. М. Книш. — Вінніпеґ : Відділ ОДВУ ім. Ю. Головінського, 1951. — 200 с. : іл. — 25.00 грн.
 1652. Гавришкевич І. Дух. Джерело. Воля [Текст] / І. Гавришкевич. — Львів : ЗУКЦ, 2008. — 152 с. : іл. — ISBN 978-966-8445-74-3 : 50.00 грн.
 1653. Вовк В. Духи й дервіші [Текст] / В. Вовк . — Мюнхен : Українське вид-во, 1956. — 160 с. — 32.00 грн.
 1654. Грабинський С. Духи старого Львова [Текст] / С. Грабинський. — Львів : Піраміда, 2001. — 232 с. : іл. — ISBN 966-7188-22-1 : 4.60 грн.
 1655. Духовенству про спільноти тверезості [Текст] / упоряд.: А. Нагірняк, В. Чижевський, Ю. Кирик. — Львів : Карітас України, 2003. — 27 с. — 4.00 грн.
 1656. Духовна спадщина Патріярха Йосифа Сліпого і сучасні проблеми розвитку української науки та культури [Текст] : зб. наукових праць / ред. А. Рудницький. — Львів : Вид-во ЛДУ ЛП, 2000. — 264 с. — (Наукова серія, № 1). — ISBN 966-553-139-5 : 10.00 грн.
 1657. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта [Комплект] / Г. І. Павлій. — Львів : Каменяр, 2015. — 291 с. : іл. — ISBN 978-966-607-341-6 : 110.00 грн.
 1658. Шептицький А. Духовні вправи для священиків [Текст] / А. Шептицький ; упоряд.: О. Гайова, М. Перун ; Центр. держ. іст. архів у Львові, Фундація "Андрей". — Львів : Артос, 2011. — 240 с. — ISBN 978-617-629-038-4 : 50.00 грн.
 1659. Симакович В. О. Духовні отці і їх вихованці [Текст] / В. О. Симакович. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1960. — 84 с. — 0.14 грн.
 1660. Духовні пісні та канони для дитячого хору [Текст, ноти] : методичний посібник / упоряд., авт. передм. Н. Манько ; "Співаймо канон" VI фестиваль хорового співу. — Львів : Вид. Т. Тетюк, 2015. — 18 с.
 1661. Духовні твори [Текст] / Кишакевич, Йосиф. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. — 172 с. — ISBN 966-7493-85-7.
 1662. Лещук Л. П. Духовні твори [Ноти] / Л. П. Лещук ; Духовно-мистецький центр "Львів". — Вид. 3-тє, допов. — Львів : Растр-7, 2016. — 302 с. — ISBN 978-617-7359-27-1 : 160.00 грн., 80.00 грн.
 1663. Духовні твори [Текст] / Лещук, Лариса. — Львів : Растр-7, 2016. — 302 с. — ISBN 978-617-7359-27-1.
 1664. Духовні твори з репертуару Марії Галій [Комплект] : навчальний посібник для студентів вокальних факультетів вищих музичних навчальних закладів / упоряд., муз. ред., авт. передм. та анотацій М. В. Галій-Моравська, переднє сл. Л. Сеник. — Львів : ТеРус, 2009. — 135 с. : іл. — 45.00 грн.
 1665. Духовність педагога - майбутнє України [Текст] : Колективна монографія / упоряд. Д. Бородій ; за ред. С. Черепанової. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — 295 с. — ISBN 966-8293-66-5 : 50.00 грн.
 1666. Заблоцький Б.Ф. Духом Каменяра [Текст] : тематичні поезії / Б. Ф. Заблоцький. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — 176 с. — ISBN 978-966-418-178-2 : 25.00 грн.
 1667. Мирошниченко М. Душа божественним живе [Текст] : збірка поезій / М. Мирошниченко ; вступ. ст., загал. ред. Р. М. Яціва. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 52 с. — ISBN 978-617-397-127-5 : 45.00 грн.
 1668. Кріль Ф.П. Душа голубки білої [Текст] : збірка новел і оповідань / Ф. П. Кріль. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 136 с. — ISBN 978-966-665-941-8 : 24.00 грн.
 1669. Слав. Ко Душа моя зі шрамом на коліні... Puzzle [Текст] / Слав. Ко. — Львів : Каменяр, 2015. — 298 с. — ISBN 978-966-607-347-9 : 55.00 грн.
 1670. Шевчук Л.Т. Душа моя молитви просить [Текст] : [роздуми про молитву; поезії] / Л. Шевчук. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 108 с. — ISBN 978-966-397-153-8 : 35.00 грн.
 1671. Фролова Т. Душа птаха [Текст] : казки / Т. Фролова. — Львів : БОНА, 2014. — 52 с. : іл. — ISBN 978-966-2626-26-1 : 18.00 грн.
 1672. Зарічна Л.М. Душа скрипаля [Текст] / Л. М. Зарічна. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 144 с. — ISBN 978-966-665-696-2 : 25.00 грн.
 1673. Задорожний С. Душі джерело [Текст] : зб. поезій / С. Задорожний. — Львів : Растр-7, 2015. — 100 с. — ISBN 978-617-7359-05-9 : 30.00 грн.
 1674. Чемерис О. І. Еґо. Моя нематеріальна сутність [Текст] : вірші / О. І. Чемерис. — Львів : УАД, 2007. — 52 с. — ISBN 978-966-322-098-7 : 4.00 грн.
 1675. Оборина А. Д. Едет бабушка в Одессу [Текст] / А. Оборина, Э. Андэрсова. — Львів : БОНА, 2013. — 56 с. — ISBN 978-966-2626-11-7 : 10.00 грн.
 1676. Екологічна ситуація на північно-східному макросхилі Українських Карпат [Текст] / НАН України, Ін- т екології Карпат ; ред. М. А. Голубець. — Львів : ПОЛЛІ, 2001. — 162 с. — Бібліогр.: с. 147-162. — ISBN 966-7307-13-1 : 24.00 грн., 6.48 грн.
 1677. Гавриляк М.Я. Екологічне обгрунтування фіторемедіації породних відвалів вугільних шахт [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 03.00.16 "Екологія" / М. Я. Гавриляк ; Ін-т агроекології УААН. — Київ, 2010. — 21 с. — Бібліогр.: с.17-19(17 назв.). — 3.00 грн.
 1678. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування [Текст] : наук.-навч. вид. / МОН України. Громад. орг. "Опілля" ; ред. І. П. Ковальчук. — Львів : Опілля, 2009. — 608 с. : табл. — (Скарбниця Опілля: Освіта і наука). — ISBN 978-966-553-738-0.
 1679. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування [Текст] / М-во екології та природних ресурсів України ; наук. ред. І. Ковальчук ; відп. ред. В. Лаба. — Львів : ЗУКЦ, 2011. — Опілля. — 608 с. — (Скарбниця Опілля: Освіта і наука). — Бібліогр.: с. 591-602. — ISBN 978-617-655-006-8 : 90.00 грн.
 1680. Мороз П.І. Екологічні проблеми раціонального природокористування [Текст] / П. І. Мороз, І. С. Косенко ; М-во освіти України. — Львів : Престиж Інформ, 1999. — 284 с. : табл. — Термінол. слов.: с220. - Бібліогр.: с.192. — ISBN 966-7646-01-7.
 1681. Екологія Львівщини 2006 [Текст]. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 160 с. : табл., іл. кольор. — ISBN 978-966-655--476-5 : 14.04 грн.
 1682. Екологія Львівщини 2007 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. ; уклад.: О. Ковальчук, І. Савчак, Т. Задолинна. — Львів : ЗУКЦ, 2008. — 184 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-665-567-0 : 20.00 грн.
 1683. Екологія Львівщини 2008 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. ; уклад.: О. Ковальчук, М. Янів, Т. Задолинна. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 154 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-1518-31-4 : 25.00 грн.
 1684. Екологія Львівщини 2009 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. — Львів : ЗУКЦ, 2010. — 140 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-1518-67-3 : 30.00 грн.
 1685. Екологія Львівщини 2011 [Текст] : бюлетень / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. — Львів : ЗУКЦ, 2012. — 126 с. — ISBN 978-617-655-056-3 : 60.00 грн.
 1686. Екологія Львівщини 2013 [Текст] : бюлетень / Львів. обл. держ. адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ; уклад. Г. Башта ; кер. проекту О. Балицький. — Львів : ЗУКЦ, 2014. — 152 с. — ISBN 978-617-655-111-9 : 35.00 грн.
 1687. Еколого-туристичні шляхи Львівщини [Текст] / Б. М. Матолич, І. Лабай ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. — Львів : Лукащук В.С., 2010. — 116 с. : іл. — ISBN 978-966-2910-23-0 : 80.00 грн.
 1688. Еколого-туристичнні шляхи Львівщини [Текст] / Б. М. Матолич [та ін.] ; М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. — Львів : Лукащук В.С., 2011. — 116 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2910-23-0 : 100.00 грн.
 1689. Економіка Львівщини у 1999 році. Аналіз і тенденції [Текст] / Держ. ком. статистики України, Львів. обл. упр. статистики. — Львів : [б.в.], 2000 ?. — 50 с. — 7.00 грн.
 1690. Економіко-, соціально- і еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння [Текст] : тематичний зб. наук. праць / М-во освіти України, ЛДУ ім. І.Франка ; ред. О. І. Шаблій. — Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1997. — 254 с. — 15.00 грн.
 1691. Економічні привілеї міста Львова ХV-XVIII ст.: привілеї та статути ремісничих цехів і купецьких корпорацій [Текст] = Oekonomica priuilegia civitatisleopoliensis XV-XVIII saec.: privilegia et statuta contuberniorum et gildiarum : збірник документів / ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд. М. Капраль ; ред.: Я. Дашкевич, Р. Шуст. — Львів : Піраміда, 2007. — 816+ 8с. фото. — (Львівські історичні пам'ятки ; Т.ІV). — Бібліогр.: с.751-974. — ISBN 978-966-02-4312-5 : 50.00 грн.
 1692. Давимука С. А. Екосистема мистецтва: наукові засади становлення та сучасні практики [Текст] = Art ecosystem: scientific foundations of establishment and modern practices : Монографія / С. А. Давимука ; худ. Б. Сорока ; НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів : ФОП "Омельченко В. Г.", 2021. — 581 с. : іл., табл. — ISBN 978-966-02-9572-8.
 1693. Думанська О.І. Ексклюзив [Текст] : роман, повість / О. І. Думанська. — Львів : Каменяр, 2002. — 180 с. — ISBN 5-7745-0921-4 : 15.00 грн., 3.56 грн., 8.00 грн.
 1694. Салига Т.Ю. Екслібриси Евтерпи [Текст] / Т. Ю. Салига. — Львів : Українські технології, 2010. — 326 с. — ISBN 978-966-345-204-3 : 48.00 грн., 50.00 грн.
 1695. Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка ; авт.-упоряд. Н. Кіт-Копистянська. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 152 с. : іл. — ISBN 978-617-10-0057-5 : 42.00 грн.
 1696. Стельмащук Г.Г. Екслібриси родини Опанащуків [Текст] / Г. Г. Стельмащук ; Львів. Нац. Академ. Мистецтв, Кафедра історії і теорії мистецтва. — Львів : Філевич Я.Ю., 2006. — 75 с. : іл. — Бібліогр.: с. 76. — ISBN 978-966-96771-0-5 : 10.00 грн.
 1697. Якубовська М. С. Елегія зустрічі на вулиці Кленового листя [Текст] : романтична повість / М. С. Якубовська. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 76 с. — ISBN 978-966-397-103 : 11.00 грн.
 1698. Попов А.И. Елена Кульчицкая: графика, живопись [Текст] / А. И. Попов. — Москва : Советский художник, 1983. — 176 с. : ил. — 2.60 грн., 3.58 грн.
 1699. Еліта економічної науки міста Лева [Текст] : інформ.-бібліогр. довід. / ЛНУ ім. І. Франка. Каф. банківського і страхового бізнесу ; ред. С. К. Реверчук. — 2-е вид., переробл. і доповн. — Львів : Євросвіт, 2007. — 236 с. : фотогр. — ISBN 978-966-8364-21-1 : 55.00 грн.
 1700. Качараба С. П. Еміграція з Західної України (1919 -1939) [Текст] : монографія / С. П. Качараба . — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. — 416 с. : табл., фотогр. — Бібліогр.: с.383-415. — ISBN 966-613-252-4 : 25.00 грн.
 1701. Ендоскопічні методи обстеження [Текст] : метод. рек. по проведенню практич. заняття для лікарів-курсантів і інтернів / Львів. держ. мед. ін-т ; Каф.акушерства та гінекології ф-ту вдосконалення лікарів і провізорів ; Львів. регіон. перетин. центр. — Львів : б.в., 1995. — 12 с.
 1702. Смоляк Б.Ф. Енерґія ориґінальності (поезія Ярослави Павличко) [Текст] : троєслов літ. / Б. Ф. Смоляк. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Камула, 2013. — 32 с. — ISBN 978-966-433-087-6 : 10.00 грн.
 1703. Михайлюк К.І. Енциклопедія виховання українця [Текст] : твори для дітей молод. шк. віку / К. І. Михайлюк. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 64 с. : іл. — 30.00 грн.
 1704. Енциклопедія історії України [Текст]. Т.1 / Гол. ред. колегії В. А. Смолій. — Київ : Наукова думка, 2003. — 688 с. — ISBN 966-00-0632-2. — ISBN 966-00-0734-5 (т. 1) : 100.00 грн.
 1705. Енциклопедія історії України [Текст]. Т.2 / Гол. ред. колегії В. А. Смолій . — Київ : Наукова думка, 2003. — 528 с. — ISBN 966-00-0632-2. — ISBN 966-00-0405-2 (т. 2) : 90.00 грн.
 1706. Енциклопедія історії України [Текст]. Т. 6 / Гол. ред. колегії В. А. Смолій . — Київ : Наукова думка, 2009. — 784 с. — ISBN 966-00-0632-2.
 1707. Енциклопедія Львова [Текст]. Т. 1 : (А - Ґ) / ред.: А. Козицький, І. Підкова. — Львів : Літопис, 2007. — 653 с. : кол.іл. — ISBN 978-966-7007-68-8 : 200.00 грн., 220.00 грн.
 1708. Енциклопедія Львова [Текст]. Т. 2 : (Д - Й) / ред. А. Козицький. — Львів : Літопис, 2008. — 602 с. : кол.іл. — ISBN 978-966-7007-69-0 : 260.00 грн.
 1709. Енциклопедія Львова [Текст]. Т. 3 : (К) / ред. А. Козицький. — Львів : Літопис, 2010. — 734 с. : кол.іл. — ISBN 978-966-7007-99-7 : 350.00 грн.
 1710. Енциклопедія Львова [Текст]. Т. 4 : (Л-М) / наук. ред. А. Козицький. — Львів : Літопис, 2012. — 816 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-7007-68-3. — ISBN 978-966-8853-23-4 (Т.4 : 420.00 грн.
 1711. Енциклопедія Львова [Текст] = Encyclopaedia Leopoliensis. Т. 4: Л - М / за ред. А. Козицького. — Львів : Літопис, 2012. — 813 с. : фот. — ISBN 978-966-8853-23-4 (т. 4) : 420.00 грн.
 1712. Енциклопедія: Тварини і рослини світу [Текст] / уклад. О. Волосевич ; худож. О. Шингур. — Львів : Аверс, 2002. — 176 с. : іл. — ISBN 966-7466-38-8 : 30.00 грн.
 1713. Крушельницька Л.І. Епістолярна спадщина Ярослава Пастернака [Текст]. Зошит 1 / Л. І. Крушельницька ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 308 с. : іл. — (Епістолярій). — Алф. покажчик.: с.281 . - Географ. покажчик: с. 291. — ISBN 978-966-02-5166-3 (978-966-02-7092-3) : 50.00 грн.
 1714. Вовк І.В. Епоха В'янучих Троянд [Текст] : драма-феєрія з часів Османської імперії / І. В. Вовк. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 92 с. : іл. — ISBN 978-966-919-001-7 : 40.00 грн.
 1715. Британ Б. Ескізи слова і числа [Текст] : Я був... Я тут! / Б. Британ. — Дрогобич : Посвіт, 2018. — 85 с. — ISBN 978-617-7624-13-3 : 20.00 грн.
 1716. Кубійович В. Етнічні групи південнозахідної України (Галичини) на 1. 1. 1939 [Текст] = Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Halycyna - Galicia) 1/ 1/ 1939 : національна статистика Галичини / В. Кубійович. — Wiesbaden : Otto Harrassowitz, 1983. — 176 c. : + вел. карта. — ISBN 3-447-02376-7 : 40.00 грн.
 1717. Етнографічні мотиви у творчості Зеновія Кецала [Текст] / Ін-т народознавства НАН України ; відп. ред. С. Павлюк. — Львів : Афіша, 2008. — 176 с. : a-фот., a-il. кольор. — спис. акварелів с.174-175. — ISBN 978-966-325-115-8 : 120.00 грн.
 1718. Етнографічні мотиви у творчості Зеновія Кецала [Текст, образотворчий матеріал] / Національна Академія наук України, Інститут народознавства НАН України, Управління культури Львівської облдержадміністрації ; авт. вступ. ст., авт. концепції вид. та уклад. Г. Врочинська, авт. вступ. ст. Р. М. Яців, автор концепції вид. та уклад., відповід. ред. С. Павлюк. — Львів : Афіша, 2008. — 175 с. : іл. — ISBN 978-966-325-115-8 : 120.00 грн.
 1719. Сапеляк О.А. Етнографічні студії в Науковому Товаристві ім. Шевченка (1898-1939 р.р.) [Текст] : монографія / О. А. Сапеляк ; НАН України. Ін-т народознавства. — Львів : б.в., 2000. — 208 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-02-1694-7 : 30.00 грн., 5.00 грн., 6.00 грн., 7.92 грн.
 1720. Герета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі [Текст, образотворчий матеріал] : нарис-путівник / І. П. Герета, О. С. Черемшинський ; худож. І. Крислач. — Львів : Каменяр, 1971. — 95 с. : іл. з підписом. — 15.00 грн.
 1721. Етномузика [Текст] : збірка статей та матеріалів з нагоди століття публікації XVI т. "Матеріалів до української етнології" НТШ. Ч. 13 / Міністерство культури України, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, каф. музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології ; упоряд. Л. Лукашенко; голов. ред. І. М. Пилатюк. — Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2017. — 181 с. : іл., ноти. — 50.00 грн.
 1722. Яремко Ю. Євангеліє від Пилата [Текст] / Ю. Яремко. — Львів : Журнал Ї, 2004. — 68 с. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 966-7790-09-6 : 2.52 грн.
 1723. Іваничук Р.І. Євангеліє від Томи [Текст] : триптих повістей / Р. І. Іваничук. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2016. — 320 с. — ISBN 978-966-97592-1-4 : 55.65 грн.
 1724. Євген Васильович Крикавський [Текст] : біобібліогр. покажч., до 40 р. життєвого шляху в науці. / уклад.: Н. Є. Кузьо, А. Я. Дмитрів. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 140 с. — ISBN 978-617-607-982-8 : 50.00 грн.
 1725. Євген Казимирович Нахлік [Текст] : біобібліогр. покажч.: До 55-річчя від дня народж. і 30-річчя наук. діяльн. / НАН України. Львів. від-ня Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. — Львів : [б.в.], 2011. — 355 с. : іл. — (Бібліографічна серія ; вип. 5). — ISBN 966-02-2909-7 (серія) (978-966-02-5920-1 (вип. 5)) : 55.00 грн.
 1726. Євген Коновалець [Текст]. — перше укр. вид. у Франції. — [Париж] : [б.в.], [1938 ?]. — 110 с. : іл. — 20.00 грн.
 1727. Мірчук П. Євген Коновалець [Текст] : (у 20-річчя смерти) / П. Мірчук. — Торонто : Ліга визволення України, 1958. — 108 с. : іл. — (Політична Бібліотека Ліґи Визволення України ; Ч. 14). — 16.00 грн., 2.00 грн.
 1728. Сватко Я. Євген Коновалець - творець ОУН [Текст] / Я. Сватко. — Вид. 4-е. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. — 64 с. — Бібліогр.: с. 64. — ISBN 978-966-1633-27-7 : 10.00 грн.
 1729. Процев'ят Т. Євген Коновалець і сучасна Україна [Текст] / Т. Процев'ят. — Київ : [б.в.], 1993. — 11 с. — 3.00 грн.
 1730. Євген Коновалець та його доба [Текст]. — Мюнхен : Фундація ім. Є. Коновальця, 1974. — 1019 с. — 50.00 грн., 90.00 грн.
 1731. Євген Лисик [Текст, образотворчий матеріал] : біобібліографічний покажчик у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; уклад.: В. Проскуряков, О. Зінченко, З. Климко. — Львів : Срібне слово, 2015. — 67 с. : портр., кольор. іл. — ISBN 978-966-8399-30-5 : 35.00 грн.
 1732. Євген Лисик [Текст] : Біографічний покажчик у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі / уклад.: В. Проскуряков, О. Зінченко, З. Климко. — Львів : Срібне слово, 2015. — 68 с. : іл. — ISBN 978-966-8399-30-5.
 1733. Павлишин О. Євген Петрушевич (1863-1940) [Текст] : ілюстр. біогр. нарис / О. Павлишин ; Ін-т історичних досліджень, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Манускрипт-Львів, 2013. — 398 с. — Бібліогр.: с.389. — ISBN 978-966-2067-19-4 : 60.00 грн., 80.00 грн.
 1734. Кручкевич Г.С. Євген Петрушевич видатний громадський, політичний і державний діяч [Текст] / Г. Кручкевич, О. Солодяк. — Львів : Край, 2008. — 96 с. — ISBN 978-966-547-299-5 : 19.00 грн.
 1735. Голубович Р. Європа очима паломника. Україна була, є і буде! [Текст] / Р. Голубович. — Львів : [б.в.], 2008. — 80+159 с. : фотогр. — 25.00 грн.
 1736. Федорів Р. М. Євшан-зілля [Текст] : повісті та оповідання / Р. М. Федорів. — Ужгород : Карпати, 1966. — 208 с. — 0.36 грн.
 1737. Гоць П. Н. Євшан-пробудження [Текст] / П. Н. Гоць. — Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського облуправління, 1991. — 72 с. — ISBN 5-7707-1896-Х : 5.00 грн.
 1738. Єднаймося, браття, в цю лиху годину! Нехай ворог знає: ми за Україну! рос.-Українська війна [Текст] : Бібліогр. покажч. / упоряд. І. Зінченко, О. Григорчук ; наук. ред., авт. передмов до розділів І. Ю. Лешнівська ; авт. передмови І. І. Сварник ; ред. Букавіна ; КЗ ЛОР ЛОУНБ. — Львів, 2023. — (Поборники державності України). — 50.00 грн.
 1739. Федорів Р. М. Єрусалим на горах [Текст] : роман / Р. М. Федорів. — Львів : Червона Калина, 1993. — 503 с. — (Історична бібліотека, ч. 9). — ISBN 5-7707-0700-Х : 26350.00 грн.
 1740. Федорів Р. М. Єрусалим на горах [Текст] : роман / Р. М. Федорів ; авт. передм. М. Слабошпицький. — Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2008. — 608 с. — (Б-ка Шевченківського комітету). — ISBN 978-966-01-0320-7. — ISBN 978-966-96500-8-5 : 18.91 грн.
 1741. Пиндзин І.М. Єрусалимська мафія [Текст] / І. М. Пиндзин. — Стрий; Львів : Щедрик, 2010. — 63 с. — ISBN 978-966-1524-08-07 : 15.00 грн.
 1742. Васюков О. К. Жагуча таїна Джоконди [Текст, образотворчий матеріал] / О. К. Васюков ; авт. передм. В. Ігнатенко ; авт. післямови В. А. Овсійчук ; Український громадський науково-мистецький центр Леонардо да Вінчі, Ювілейний комітет "Джоконді - 500 р.", Львівське обл. відділення Українського Фонду культури, Львівська нац. академія мистецтв, Львівська держ. фінансова академія, каф. соціальних і гуманітарних дисциплін. — Львів : Raritet, Ліга-Прес, 2012. — 267 с. : кольор. іл. — ISBN 966-557-109-5 : 50.00 грн.
 1743. Лещук Т.Й. Жанр подорожнього нарису на сучасному етапі (Теорія і практика) [Текст] : монографія / Т. Й. Лещук. — Львів, 2011. — 320 с. — Бібліогр.: с.185-194. — 45.00 грн.
 1744. Бернакевич Л.Є. Жар-птиці гуртом не літають. Роман не лише для тих, хто співає [Текст] / Л. Є. Бернакевич ; худ. Ю. Підсадочний. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 632 с. : іл. — 70.00 грн.
 1745. Юзьків М. Жарти і припарки [Текст] : гумор, сатира, шаржі, жарти / М. Юзьків. — Львів : Край, 2004. — 56 с. — ISBN 966-547-079-5 : 2.16 грн.
 1746. Федорів Р. М. Жбан вина [Текст] : повість у легендах / Р. М. Федорів. — Київ : Дніпро, 1973. — 304 с. — 0.65 грн.
 1747. Федорів Р. М. Жбан вина. Кам'яне поле [Текст] : повість у легендах, роман / Р. М. Федорів ; авт. передм. М. М. Ільницький. — Львів : Каменяр, 1988. — 551 с. — (Б-ка "Карпати"). — ISBN 5-7745-0149-3 : 2.30 грн.
 1748. Федорив Р. М. Жбан вина. Каменное поле [Текст] : романы / Р. М. Федорив ; пер. с укр. В. Дольников ; вступ. ст. М. Ильницкий. — Москва : Худож. лит., 1990. — 607 с. — ISBN 5-280-01165-7 : 2.30 грн.
 1749. Федорив Р. М. Жернова [Текст] : роман / Р. М. Федорив ; пер. с укр. В. Дольников. — Москва : Сов. писатель, 1986. — 464 с. — 2.10 грн.
 1750. Мироненко Б. М. Жертва телепатії [Текст] : сатира та гумор / Б. М. Мироненко. — Львів : Каменяр, 1986. — 72 с. : іл. — 0.35 грн.
 1751. Іванишин В. П. Жерці імпрези [Текст] : майже науковий трактат зі сфери політичної паталогії / В. П. Іванишин. — Дрогобич : Відродження, 2003. — 20 с. — ISBN 966-538-142-3 : 1.00 грн.
 1752. Содомора А.О. Жива античність [Текст] / А. О. Содомора. — 2-ге вид., зі змінами. — Львів : Срібне слово, 2009. — 184 с. — ISBN 978-966-8399-12-1 : 16.20 грн., 35.00 грн.
 1753. Содомора А.О. Жива античність [Текст] / А. О. Содомора. — 3-тє вид., зі змінами. — Львів : Срібне слово, 2016. — 200 с. — ISBN 978-966-8399-35-0 : 60.00 грн.
 1754. Лучук В. І. Жива вода [Текст] : вірші / В. І. Лучук ; худож. П. Гулин, Н. Кирилова. — Київ : Веселка, 1980. — 29 с. : іл. — 0.20 грн.
 1755. Михайлюк К.І. Жива мова. Живі звуки [Текст] / К. І. Михайлюк. — Вид. 2-ге. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 36 с. : іл. — ISBN 978-617-7363-15-5 : 30.00 грн.
 1756. Довженко Ф. Я. Живе любові джерело [Текст] : лірика / Ф. Я. Довженко. — Львів : Панорама, 2003. — 120 с. — ISBN 966-8084-23-3 : 2.34 грн.
 1757. Володимир Р. Живі в моїй пам'яті. Профілі відомих і невідомих громадян [Текст] / Володимир Р. — Victoria, Kansas (USA); Київ; Ніжин : Library of Congress, 1998. — 320 с. — ISBN 97-77327 : 12.50 грн.
 1758. Йолтуховська-Скоропис Л.М. Живі джерела [Текст] : зб. поет. творів / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. — Львів : БОНА, 2015. — 132 с. : фотогр. — ISBN 978-966-2626-35-3 : 25.00 грн.
 1759. Йолтуховська-Скоропис Л.М. Живлющий Світозар [Текст] : зб. поезій / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. — Львів : БОНА, 2014. — 100 с. : іл. — ISBN 978-966-2626-30-8 : 25.00 грн.
 1760. Гунц Д. Живопис [Образотворчий матеріал] : альбом / Д. Гунц. — Львів : Растр-7, 2008?. — 48 с. : іл. кольор. — 148.00 грн.
 1761. Кипріян М. В. Живопис [Текст, образотворчий матеріал] = Malarstwo : а також родинні зустрічі, зустрічі з чесними і порядними людьми мистецтва, науки і культури / М. В. Кипріян. — Львів : Панорама, 2015. — 284 с. : фот., кольор. іл. — ISBN 978-617-7227-07-5 : 250.00 грн.
 1762. Живопис Йогана Баптиста Лампі Старшого [Текст, образотворчий матеріал] : каталог виставки / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; ідея виставки, авт. текстів Т. Возняк, авт. текстів О. Козинкевич, авт. текстів І. -А. Жук, авт. текстів І. Глєбова, пер. італійськомов. джерел А. Голуб. — Львів : Растр-7, 2018. — 75 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-7497-67-6 : 100.00 грн.
 1763. Омелян (Omelan) Я.М. Живопис. Графіка [Текст] : каталог / Я. М. Омелян (Omelan) ; авт. вступ. ст. Б. Новосядлий ; ред. І. Дуда ; Тернопільська обл. держ. адмін., НСХ України. — Тернопіль : Джура, 2008. — 96 с. : іл. — ISBN 978-966-185-009-4 : 15.00 грн.
 1764. Жидачів [Текст] : туристично-інформ. вид. - 2013 рік / О. Полівчак ; кер. роботи Л. Шеремет. — Львів : ЛІГА Львів, 2013. — 1 двост. кольор. арк. : текст, іл., карта м. Жидачева. — 5.00 грн.
 1765. Жизнь и творчество Ивана Франко [Текст] : материалы для выставки в школе и детской библиотеке / [сост. А. Н. Мороз ; Я. И. Шуст]. — Москва : Госиздат детской литературы, 1956. — 42 с. : ил. — 2.30 грн.
 1766. Каморіна-Штих В. А. Жимолосте моя [Текст] / В. А. Каморіна-Штих. — Дрогобич : Коло, 2006. — 20 с. — ISBN 966-7996-54-9 : 1.10 грн.
 1767. Романяк Н.І. Житейське море [Текст] : поезія і проза / Н. І. Романяк . — Львів : Фонд "Меценат", 2003. — 159 с. : іл. — ISBN 5-9875-6778-02 : 3.12 грн.
 1768. Грабовський В. В. Житейське море: Федір Стригун, Таїсія Литвиненко [Текст] : художньо-документальна повість / В. В. Грабовський; ред. З. Тимощук; світлини та фоторепрод. Т. Валько. — Львів : Леополь, 2015. — 264 с. : 146 фот. — ISBN 978-617-7142-13-2 : 95.00 грн.
 1769. Грабовський В.В. Житейське море. Федір Стригун. Таїсія Литвиненко [Текст] : худ.-док. повість / В. В. Грабовський ; ред. З. Тимощук ; світлини Т. Валько. — Львів : Леополь, 2015. — 264+48 с. : фотогр. — ISBN 978-617-7142-13-2 : 95.00 грн.
 1770. Палько І.І. Жити для людей [Текст] : вірші / І. І. Палько. — Львів : Каменяр, 2012. — 42 с. — ISBN 978-966-607-194-4 : 10.00 грн.
 1771. Палько І.І. Жити для людей [Текст] : вірші / І. І. Палько. — 2-ге вид., доповн.,. — Львів : Каменяр, 2013. — 43 с. : іл. — ISBN 978-966-607-267-7 : 20.00 грн., 24.00 грн.
 1772. Сподарик Г. Жити і Народжуватись [Текст] : поезії / Г. Сподарик. — Рудники; Львів; Миколаїв : [б.в.], 1999. — 141 с. — ISBN 966-02-1225-9 : 17.00 грн.
 1773. Закалик Г. М. Жити і творити [Текст, образотворчий матеріал] : життєвий і творчий шлях львівського скульптора, реставратора, художника, іконописця Ігоря Закалика / Г. М. Закалик. — Львів : Сполом, 2016. — 58 с. : іл. — 20.00 грн.
 1774. Романчук О. Жити серцем [Текст] / О. Романчук. — Львів : Свічадо, 2004. — 176 с. — ISBN 966-561-330-8 : 35.00 грн., 7.00 грн.
 1775. Романчук О. Жити серцем [Текст] / О. Романчук. — Львів : Свічадо, 2006. — 176 с. — ISBN 966-561-330-8 : 35.00 грн.
 1776. Винничук Ю. Житіє гаремноє [Текст] / Ю. Винничук ; худож. Ю. Кох. — Львів : Піраміда, 1996. — 104 с. : іл. — ISBN 5-7707-7196-8 : 2.00 грн.
 1777. Життєвий шлях: наукова, педагогічна і лікувальна діяльність академіка АН ВО України, доктора медичних наук, заслуженого професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Заремби Євгенії Хомівни [Текст] / ред. Є. Я. Скляров. — Львів : Піраміда, 2015. — 300 с. : іл. — ISBN 978-966-441-400-2 : 60.00 грн.
 1778. Лепех С.І. Життєві сліди [Текст] / С. І. Лепех. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 384 с. : a-фот.цв. — ISBN 978-966-665-531-1 : 38.00 грн., 60.00 грн.
 1779. Лещук Т.Й. Життєві справи [Текст] : Додаток до оповід. "Легенда мого життя" / Т. Й. Лещук. — Львів, 2012. — 12 с. — 5.00 грн.
 1780. Купчик Л. Життєносні стовпи Церкви [Текст] / Л. Купчик. — Жовква : Місіонер, 2010. — 204 с. — Бібліогр.: с.202. — ISBN 978966-658-224-2 : 35.00 грн.
 1781. Янів В.-М. О. Життя [Текст] : лірика / В. Янів ; худ. Г. Мазепа. — Париж; Мюнхен : Слово, 1975. — 120 с. — 30.00 грн.
 1782. Палюшок І.С. Життя [Текст] : вірші / І. С. Палюшок. — Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1991. — 56 с. — ISBN 5-7707-1345-3 : 5.00 грн.
 1783. Життя [Текст] : тематична збірка вибраних поетичних творів Радехівщини ХХ століття в чотирьох томах / упоряд. В. М. Ничай ; авт. передм. В. М. Ничай. Т. 1. — Львів : Бібльос, 2004. — 240 с. : 5 с. іл. — ISBN 966-7762-11-4 : 9.60 грн.
 1784. Кусяк С.Г. Життя - крізь призму спогадів... [Текст] / С. Г. Кусяк. — Львів : Растр-7, 2014. — 160 с. — ISBN 978-617-7045-64-8 : 39.00 грн.
 1785. Комаринець О. Життя - мить [Текст] : до 200-річчя з дня смерті відомого українського скульптора Михайла Філевича (1729-1804) / О. Комаринець. — Львів : Каменяр, 2005. — 302 с. : іл. — Бібліогр.: с.267 - Імен. покажч.: с.268-298. — ISBN 5-7745-1063-8 : 35.00 грн.
 1786. Кедрин І. Життя - Події - Люди [Текст] : спомини і коментарі / І. Кедрин. — Нью Йорк : Червона калина, 1976. — 724 с. — Бібліогр.: с. 681-686. — 36.20 грн.
 1787. Життя в творчості [Текст, образотворчий матеріал] : Спогади про Марію-Ірину Юркевич / упоряд. О. Дмитрук. — Львів, 2017. — 16 с. : фото, іл.
 1788. Федько В.І. Життя за сонцем [Текст] : новели / В. І. Федько. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 32 с. — 8.00 грн.
 1789. Життя і смерть полковника Коновальця [Текст] : документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії. — Львів : Червона калина, 1993. — 328 с. : фотогр. — (Історична бібліотека : Сини України ; Ч. 8). — ISBN 77-07-0698-8-9 : 30.00 грн.
 1790. Заставний Є. Життя іде, життя минає [Текст, ноти] / Є. Заставний ; авт. сл. Л. Л. Станько. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2012. — 41 с. : портр. — 12.00 грн.
 1791. Посівнич М. Життя на тлі історії ОУН: Білас і Данилишин [Текст] : [монографія] / М. Посівнич. — Львів : Афіша, 2012. — 172 с. : іл. — ISBN 978-966-325-177-6 : 25.00 грн.
 1792. Мигаль Т.С. Життя повне непорозумінь і тихого смутку [Текст] : твори, документи, критичні статті, спогади сучасників / Т. С. Мигаль. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 328 с. : портр. авт. — ISBN 978-966-665-569-4 : 50.00 грн.
 1793. Савенчук З. О. Життя починається з витоку [Текст] : гумористична повість / З. О. Савенчук. — Золочів : Золочівська друкарня, 1999. — 72 с. : іл. — ISBN 966-528-012-0 : 2.00 грн.
 1794. Костур Т.В. Життя прожите недаремно [Текст] / Т. В. Костур. — Львів : Кобзар, 2011. — 176 с. : фотогр. — 24.00 грн.
 1795. Ковальчук Д. Б. Життя прожити-не поле перейти. [Текст] : до 80-річчя Богдана Жеплинського / Д. Ковальчук. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2009. — 40 с : іл. — ISBN 978-966-1633-12-3 : 50.00 грн.
 1796. Кондратенко М. Д. Життя та пригоди Святого Миколая [Текст] : поема / М. Д. Кондратенко ; худож. М. Шутурма. — Львів : Каменяр, 2002. — 24 с. : іл. — ISBN 5-7745-0945-1 : 0.42 грн.
 1797. Вільде І. Життя тільки починається [Текст] : оповідання / І. Вільде. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1961. — 90 с. — 0.08 грн.
 1798. Сидоренко І.К. Життя у спогади сплелося [Текст] / І. К. Сидоренко. — Бібрка : [б.в.], 2011. — 238 с. — ISBN 960-428-96-5 : 40.00 грн.
 1799. Дмитрух С. Життя як подвиг для Христа: Curriculum Vitae монаха редемпториста Місцеблюстителя і Правлячого Архієрея Києво-Галицької Митрополії Володимира Стернюка [Текст] / С. Дмитрух. — Львів : Свічадо, 2007. — 224 с. — Бібліогр.: с. 214. — ISBN 978-966-395-081-5 : 13.50 грн., 25.00 грн.
 1800. Життя як порив і посвята [Текст] : реком. список л-ри до 75-річчя від дня народж. Ігоря Калинця / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 16 с. — Бібліогр.: с.9. — 15.00 грн.
 1801. Снопченко А.С. Життя-буття [Текст] : поезія. Кн. 2 / А. С. Снопченко. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 131 с. — 13.00 грн.
 1802. Снопченко А.С. Життя-буття [Текст] : поезія. Кн.2 / А. С. Снопченко. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 132 с. — ISBN 978-966-397-124-7 : 13.00 грн.
 1803. Життя, віддане Україні. До 90-річчя від дня народження Слави Стецько (1920-2003) [Текст] : Пам'ятка користувачеві / ЛОУНБ ; укл. Л. С. Рудик ; ред. О. Букавіна. — Л., 2010. — 10 с. — 3.00 грн.
 1804. Полум'яна Л. Життя, присвячене Вкраїні [Текст] : [поезії] / Л. Полум'яна. — Львів : Простір-М, 2012. — 164 с. — ISBN 978-966-397-132-4 : 20.00 грн.
 1805. Крип'якевич-Димид І. Жінка з вулиці Джерельної [Текст] / І. Крип'якевич-Димид, Л. Крип'якевич. — Львів : Свічадо, 2013. — 112 с. — (Невигадані історії). — ISBN 978-966-395-646-6. — ISBN 978-966-395-193-5 (сер.) : 12.00 грн., 17.40 грн.
 1806. Жінка, яка сформувала сама себе... [Текст] : вебліогр. список л-ри з нагоди 125-річчя від дня народж. Ольги Басараб / ЛОУНБ ; упоряд., відп. за вип. Л. С. Рудик , ред. С. В. Стадник, наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 10 с. — (Поборники державності України). — Бібліогр.: с.8. — 12.00 грн.
 1807. Басараб О.П. Жменька почуттів [Текст] : повість / О. П. Басараб. — Львів : Каменяр, 2011. — 176 с. — ISBN 978-966-607-166-1 : 25.00 грн., 35.00 грн.
 1808. Жниварські пісні [Текст] : українські народні пісні в опрацюванні для мішаного хору без супроводу: навчально-методичний посібник / авт. обробок М. Ластовецький ; ред.-упоряд. Л. Ластовецька ; авт. передм. Н. Мойсеєнко ; М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва, каф. методики муз. виховання та диригування ; Дрогобицьке держ. муз. уч-ще ім. В. Барвінського. — Дрогобич : Коло, 2015. — 91 с. — ISBN 978-617-642-234-1.
 1809. Жовква - "Королівське місто" [Текст] : путівник / О. Бойко ; відповід. за випуск В. Романюк. — Львів : Агенція "Рейдер", [2002 ?]. — 34 с. : іл. — 10.00 грн.
 1810. Жовква крізь століття [Текст]. Вип. ІІ / М-во культури України, Держ. іст.- архіт. заповідник у м. Жовкві ; ред. В. С. Александрович [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2012. — 390 с. : іл. — ISBN 978-966-2004-91-5 : 60.00 грн., 70.00 грн.
 1811. Жовква крізь століття [Текст]. Вип. ІІІ / М-во культури України, Держ. іст.- архіт. заповідник у м. Жовкві ; ред. В. С. Александрович [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2014. — 342 с. — ISBN 978-617-7045-72-3 : 110.00 грн.
 1812. Жовква крізь століття [Текст]. Вип. ІV / М-во культури України, Держ. іст.- архіт. заповідник у м. Жовкві ; ред. В. С. Александрович [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2016. — 404 с. : іл. — ISBN 978-617-7359-55-4 : 100.00 грн.
 1813. Жовківські читання 2011 [Текст] : зб. ст. першої наук. конф. "Музей в сучасному світі" / Львів. галерея мистецтв ; упоряд. С. Каськун. — Львів : Растр-7, 2011. — 224 с. — ISBN 978-966-2004-60-1 : 45.00 грн.
 1814. Жовківські читання 2013 [Текст] : зб. ст. другої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі" / Львів. галерея мистецтв ; упоряд. С. Каськун. — Львів : Растр-7, 2013. — 154 с. — ISBN 978-617-7045-20-4 : 30.00 грн., 70.00 грн., 81.00 грн.
 1815. Жовківські читання 2013 [Текст] : зб. статей другої міжнародної наукової конференції "Музей в сучасному світі" / Львівська нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; упоряд., відповід. за випуск С. Каськун. — Львів : Растр-7, 2013. — 152 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-7045-20-4 : 30.00 грн., 70.00 грн.
 1816. Жовківські читання 2015 [Текст] : зб. ст. третьої міжнар. наук. конф. "Музей в сучасному світі" 26-27 серп. 2015 р. / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б.Г. Возницького, Музей "Жовківський замок" ; упоряд.: С. В. Каськун, М. С. Скіра. — Львів : Растр-7, 2015. — 260 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-7359-11-0 : 65.00 грн.
 1817. Жовківщина: історія, культура, туризм [Текст] / Жовківська райдержадмін., Відділ культури і туризму ; відп. за вип. Г. Фесюк. — Львів : Плай, 2012. — 86 с. — ISBN 966-7893-95-2 : 20.00 грн.
 1818. Федорів Р. М. Жорна [Текст] : роман / Р. М. Федорів. — Львів : Каменяр, 1983. — 447 с. : 12 с. іл. — 2.00 грн.
 1819. Федорів Р. М. Жорна [Текст] : роман (початок) / Р. М. Федорів. — Київ : Дніпро, 1984. — 221 с. — (Романи й повісті, № 11). — 0.80 грн., 0.85 грн.
 1820. Любомирський С. Жорстокі світанки [Текст] : роман в двох частинах / С. Любомирський. — Винипег : Новий шлях, 1947. — 235+235 с. — 5.00 грн.
 1821. Любомирський С. Жорстокі світанки [Текст] : роман в двох частинах. Ч. 1 / С. Любомирський. — Вінніпеґ : Новий шлях, 1947. — 235 с. — 13.00 грн.
 1822. Іваничук Р. І. Журавлиний крик [Текст] : історичний роман / Р. І. Іваничук. — Львів : Каменяр, 1989. — 375 с. — ISBN 5-7745-0160-4 : 2.00 грн.
 1823. Янівський Б.-Ю. Я. Журавлиний крик [Текст, ноти] : нові вокальні твори на вірші Ілька Колодія / Б.-Ю. Я. Янівський ; авт. сл. І. Колодій. — Львів : За вільну Україну, 1998. — 23 с. : портр. — (На крилах пісні). — ISBN 966-95084-5-2 : 10.00 грн.
 1824. Іваничук Р.І. Журавлиний крик [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. — Київ : ТАСТ-М, 2001. — Харків : Світовид. — 382 с. — (Історія України в романах). — ISBN 966-7921-13-1 : 5.50 грн.
 1825. Іваничук Р.І. Журавлиний крик [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2006. — 384 с. — (Українська література). — ISBN 966-03-3587-3 : 17.90 грн.
 1826. Іваничук Р.І. Журавлиний крик [Текст] : роман / Р. І. Іваничук. — Харків : Фоліо, 2014. — 382 с. — (Історія України в романах). — ISBN 978-966-03-6832-3. — ISBN 978-966-03-5144-8 (сер.) : 60.00 грн.
 1827. Павлюк М. Журавлиний спів [Текст] : вірші / М. Павлюк. — Львів : Каменяр, 2006. — 42 с. — ISBN 5-7745-0449-2 : 1.68 грн.
 1828. Качурівський Р. М. Журавлиний трикутник [Текст] : поезії / Р. М. Качурівський. — Київ : Рад. письменник, 1983. — 120 с. — 0.40 грн.
 1829. Тютюнник Г. М. Журавлині ключі [Текст] / Г. М. Тютюнник. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1963. — 100 с. — 0.10 грн.
 1830. Канич А.М. Журавлині пісні [Текст] : вибране і нове / А. М. Канич. — Львів : Каменяр, 2015. — 234 с. : ноти, іл. — ISBN 978-966-607-328-7 : 70.00 грн.
 1831. Гущак І. В. Журавлі над обеліском [Текст] : поезії / І. В. Гущак. — Львів : Каменяр, 1986. — 80 с. — 0.45 грн.
 1832. Павлик М.І. З "Наукового Товариства ім. Шевченка" у Львові [Текст] : промова на загальних зборах "Наукового Товариста імени Шевченка" у Львові 4-го цьвітня 1904 р. / М. І. Павлик ; написав і видав М. Павлик. — Львів : З друк. Удїлової, 1905. — 24 с. — 2.00 грн.
 1833. Муха Л.Ю. З Австрії на Колиму [Текст] : спогади дивізійника / Л. Ю. Муха. — Львів, 2006. — 221 с. — ISBN 966-553-545-5 : 8.84 грн.
 1834. Муха Л.Ю. З Австрії на Колиму [Текст] : спогади дивізійника / Л. Ю. Муха. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 196 с. : a-фот. — ISBN 978-966-397-105-6 : 25.00 грн.
 1835. Горошко Є. З Бандерою - через Норільск, Мордовію і Владімірскій Централ [Текст] / Є. Горошко. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2011. — 64 с. — ISBN 978-966-1633-28-4 : 10.00 грн.
 1836. Косопуд Б. Й. З болем та любов'ю [Текст] : поетично-музичний збірник / Б. Й. Косопуд ; авт. передм. Р. Мисько-Пасічник. — Львів, 2003. — 127 с. : ноти.
 1837. Гата Е. З варяг у греки, або історія , накреслена рунами [Текст] / Гата Е. — Львів : БАК, 2008. — 208 с. — ISBN 966-7065-78-2 : 12.36 грн.
 1838. Франко І. Я. З вершин і низин [Текст] : вірші та поеми / І. Я. Франко ; упоряд. Л. Ф. Дунаєвська ; худож. В. А. Євдокимеко. — Київ : Рад. школа, 1990. — 575 с. : 12 с. іл. — ISBN 5-330-00985-5 : 2.50 грн.
 1839. Франко І. Я. З вершин і низин [Текст] = From heights and depths : зб. поезій / І. Я. Франко ; упоряд. Б. Якимович ; авт. післям. Б. Якимович ; МОН України ; ЛНУ ім. Івана Франка. Наукова бібліотека. — Репр. вид. 1893 р. — Львів : б.в., 1993. — 500 с. — ISBN 966-613-324-5 : 22.88 грн., 50.00 грн.
 1840. З вершин і низин [Текст] : вісник VIII конкурсу ім. Мирона Утриска / Народний музей "Бойківщина" м. Турка ; ред. В. Бончук. — Львів : Камула, 2004. — 159 с. — 10.00 грн., 6.32 грн.
 1841. З вершин і низин [Текст] : вісник Х конкурсу ім. Мирона Утриска / Народний музей "Бойківщина" м. Турка ; підбір текстів, ред. В. Бончук. — Львів : Камула, 2006. — 216 с. : фотогр. — ISBN 966-8343-70-0 : 20.00 грн.
 1842. З вершин і низин [Текст] : вісник конкурсу ім. Мирона Утриска. Т. 1 : Конкурс ХVII 2013 р. / Орг. комітет XVII бойківського літ.-краєзнавчого конкурсу ім. М. Утриска, Народний музей "Бойківщина" м. Турка ; ред. І. Дума. — Львів : Камула, 2014. — 400+12 с. : фотогр. — ISBN 978-966-433-096-8 : 55.00 грн.
 1843. Дмитроца М.І. З вірою в Бога [Текст] : вірші / М. І. Дмитроца. — Львів, 2014. — 64 с. — ISBN 978-966-2474-00-6 : 15.00 грн.
 1844. Шумило С. П. З вірою у серці [Текст] : поезії / С. П. Шумило. — Дрогобич : Відродження, 2003. — 96 с. : 12 с. іл. — ISBN 966-538-138-5 : 1.84 грн.
 1845. Шпильчак І. З вогню у полум'я [Текст] : спогади / І. Шпильчак. — Львів : Тріада Плюс, 2006. — 317 с. — ISBN 966-7596-74-5.
 1846. Дмитрук В. З глибин життя [Текст] : поезії / В. Дмитрук. — Львів : Край, 2003. — 52 с. — ISBN 966-547-078-7 : 1.02 грн.
 1847. Шлапак Є.М. З глибини душі [Текст] : [поезія] / Є. М. Шлапак. — Львів : БОНА, 2013. — 140 с. — ISBN 978-966-2626-13-1.
 1848. Федько В.І. З голосу предків [Текст] : поезії / В. І. Федько. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 96 с. : іл. — ISBN 978-966-665-466-6 : 15.00 грн.
 1849. Филипчук З. З днем народження, моє кохання... [Текст] / З. Филипчук. — Львів : Аліот, 2002. — 64 с. — ISBN 966-8096-09-8 : 1.28 грн.
 1850. Янчак Я.Я. З історії авіації УГА [Текст] / Я. Я. Янчак ; Громад. ін-т досліджень історії та теорії соціал-демократії ім. Ю. Бачинського. — Львів : Ліга-Прес, 2004. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с.40-41. — ISBN 966-8293-31-2 : 1.64 грн.
 1851. З історії науки і техніки Львівщини [Текст] / упоряд. Б. В. Родик. — Львів : Камула, 2006. — 64 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.62. — ISBN 966-8343-78-6 : 3.50 грн., 7.60 грн.
 1852. Багряний І. П. З камери смертників. Гуляй-поле. Морітурі [Текст] / І. П. Багряний. — Львів : СПОЛОМ, 2000. — 160 с. — ISBN 966-7445-33-Х : 2.60 грн.
 1853. Стадник В. З когорти плугатарів [Текст] : з нагоди 80-річчя від дня народж. Миколи Олексійовича Романюка / В. Стадник, В. Курляк. — Львів : Євросвіт, 2011. — 116 с. — (Б-ка "Світ фізики"). — ISBN 978-966-8364-69-3 : 17.00 грн.
 1854. З когорти тих, які ярмо скидали [Текст] : [посібник] : до 150-річчя від дня народж. Євгена Петрушевича / ЛОУНБ ; упоряд.: І. П. Зінченко, О. Григорчук ; наук. ред. І. І. Сварник. — Львів : ЛОУНБ, 2013. — 50 с. — (Поборники державності України). — 12.00 грн.
 1855. З любов'ю [Текст] : творчість шанувальників "Світоча". — 2-е вид., доп. — Львів : Астрон, 2000. — 64 с. — 1.86 грн.
 1856. Шумило С. З любов'ю до рідного краю [Текст] : поезії / С. Шумило. — Дрогобич : Відродження, 2002. — 176 с. : 16 с. фото. — ISBN 966-538-152-0 : 3.48 грн.
 1857. Кінзерська Н.Б. З любові починався світ [Текст] : [поет. зб.] / Н. Б. Кінзерська. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 100 с. — ISBN 978-966-486-152-3 : 15.00 грн.
 1858. Лебедович І. З мартирології духовенства Західної України [Текст] : матеріали до історії / І. Лебедович. — Філядельфія : [б.в.], 1978. — 108 с. : c-портр. — Імен. покажч.: с.98-105. — 21.00 грн., 5.25 грн.
 1859. Андрусяк М. З минулого знесіння [Текст] / М. Андрусяк. — 2-ге вид. — Львів : Старе Знесіння, 1992. — Львів : Просвіта. — 24 с.
 1860. Савицька І.О. З мого вікна [Текст] : настроєві ескізи мальовані на канві життя / І. О. Савицька. — Джерзі-Ситі; Ню Йорк : Свобода, 1997. — 140 с. : фотогр. — 2.78 грн., 40.00 грн.
 1861. Баран С. З моїх спогадів про Івана Франка [Текст] / С. Баран. — Українські вісті, 1952. — 59 с. — 25.00 грн.
 1862. Маркович В. В. З нами Святий Миколай [Текст] : оповідання / В. В. Маркович. — Львів : б.в, 2000. — 48 с. — ISBN 966-02-1832-Х : 1.00 грн.
 1863. Шевело Л.С. З народних витоків [Текст] : поезії / Л. С. Шевело. — Київ : Український письменник, 1992. — 86 с. — ISBN 5-333-01151-6 : 1.00 грн., 9.21 грн.
 1864. Блага Р. З небом у серці [Текст] : поезії / Р. Блага. — Стрий : Щедрик, 2004. — 48 с. — ISBN 966-7378-43-8 : 1.92 грн.
 1865. Бачинський М.С. З недописаного... [Текст] / М. Бачинський ; ЛННБ ім. В. Стефаника НАН України. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2013. — 178 с. : іл. — ISBN 978-966-02-6917-0 : 30.00 грн.
 1866. Павлишин С.С. З неопублікованого [Текст] : Зб. статей / С. С. Павлишин ; відп. ред. В. Сивохіп. — Львів : Світ, 2010. — 134 с. : портр. — ISBN 978-966-603-681-3 : 20.00 грн., 40.00 грн.
 1867. Брухаль С. О. З осіннього зошита [Текст] : поезії / С. О. Брухаль. — Львів : Тріада плюс, 2002. — 192 с. — ISBN 966-7596-13-3 : 3.84 грн.
 1868. Шевело Л.С. З поетичного щоденника [Текст] : поезії / Л. С. Шевело ; ред. Л. М. Клименко. — Київ : Радянський письменник, 1990. — 120 с. : іл. — ISBN 5-333-01063-3 : 8.00 грн., 9.21 грн.
 1869. Паращак Л. З покоління незламних [Текст] : оповідання / Л. Паращук. — Львів : Афіша, 2011. — 160 с. — ISBN 978-966-325-162-2 : 23.00 грн.
 1870. Паращак Л. З покоління незламних [Текст] : оповідання / Л. Паращак. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 195 с. : фотогр. — ISBN 978-617-607-256-0 : 25.00 грн.
 1871. Плечій Г. З полум'я - у вогонь... : спогади [Текст] / Д. Скільська. — Львів : Каменяр, 2012. — 82 с. — ISBN 978-966-607-187-6 : 15.00 грн.
 1872. З репертуару Василя Дударя [Текст, ноти]. Зб. І : Арії, солоспіви, балади українських композиторів для баса / біограф. нарис М. Логойда; упоряд. В. В. Дудар. — Львів : ТеРус, 2005. — 120 с. — 30.00 грн.
 1873. З репертуару Василя Дударя [Текст, ноти]. Зб. ІІ : Думи та обробки народних пісень для баса / Упорядкув. та біограф. нарис М. Логойда. — Львів : ТеРус, 2005. — 79 с. — 30.00 грн.
 1874. Галич Є. Д. З роси і води [Текст] : епічна п'єса на 4 дії / Є. Д. Галич. — Львів : Каменяр, 2003. — 82 с. — ISBN 5-7745-0958-3 : 2.43 грн.
 1875. Васянович Г. П. З роси і води [Текст] / Г. П. Васянович ; авт. передм. М. Людкевич. — Вид. 2-е, доп. — Львів : Норма, 2013. — 171 с. : портр. — ISBN 978-966-7775-28-5 : 40.00 грн.
 1876. З роси і з води. До сто десятої річниці Львівводоканалу [Текст] : фотоальбом / упоряд.: І. Колодій, І. І. Сварник, Х. Харчук ; ред. Б. Вовк. — Львів : УКРПОЛ, 2011. — 288 с. : фотогр. — ISBN 978-966-8955-28-0 : 150.00 грн.
 1877. Чайковський А.Я. З татарської неволі. Блудний син [Текст] : оповідання для молоді / А. Я. Чайковський. — Вінніпеґ : Спілка Тризуб, 1968. — 103 с. — 2.50 грн.
 1878. Чайковський А. Я. З татарської неволі. Блудний син [Текст] : іст. оповід. для дітей / А. Чайковський ; Т-во "Рідна школа". — Репр. вид. 1921 р. — Львів : Хосен, 1991. — 48 с. — 4.50 грн.
 1879. Мудра О.М. З Тобою, мій Краю! [Текст] : поезії / О. М. Мудра ; худ. О. Шупляк. — Чікаго; Львів; Тернопіль : [б.в.], 1994. — 215 с. : іл., портр. — 12.54 грн., 4.00 грн.
 1880. Пристай О. З Трускавця у світ хмародерів [Текст] : спомини з минулого й сучасного. Т. 1 / О. Пристай. — Репринт. вид. — Дрогобич : Коло, 2010. — 252 с. : іл. — ISBN 978-966-2405-33-0 : 50.00 грн.
 1881. Новосад П. З Україною в серці [Текст] : спогади / П. Новосад. — Львів : Каменяр, 1995. — 224 с. : фотогр. — ISBN 5-7745-0626-6 : 35.00 грн.
 1882. Інгульський П. М. З усіх доріг [Текст] : вибране / П. М. Інгульський. — Львів : Каменяр, 1977. — 296 с. — 1.21 грн.
 1883. Олексюк М. М. З учорашніх зошитів. Думки та пристрасті [Текст]. Число 3, липень / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2008. — 59 с. : іл. — 5.13 грн.
 1884. Олексюк М. М. З учорашніх зошитів. Думки та пристрасті [Текст]. Число 4, серпень / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2008. — 68 с. : іл. — 5.85 грн.
 1885. Олексюк М. М. З учорашніх зошитів. Думки та пристрасті [Текст]. Число 5, жовтень / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2008. — 80 с. : іл. — 6.75 грн.
 1886. Олексюк М. М. З учорашніх зошитів. Оповідки [Текст]. Число 1, серпень / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2007. — 56 с. : іл. — 2.00 грн.
 1887. Олексюк М. М. З учорашніх зошитів. Тексти [Текст]. Число 2, березень / М. М. Олексюк. — Львів : б.в., 2008. — 56 с. — 3.15 грн.
 1888. Скоцень О.-Б. А. З футболом у світ [Текст] : спомини / О. Скоцень. — Торонто, 1985. — 638 с. : фото. — 128.00 грн.
 1889. Скоцень О. З футболом у світ [Текст] : спомини / О. Скоцень. — Київ : Ярославів Вал, 2012. — 504 с. : іл. — (Persona grata). — ISBN 978-617-605-006-3 : 85.00 грн., 87.80 грн.
 1890. Гулей Д. З Ходорівщини через Канаду - в Україну [Текст] : Спогади, статті, есе, репліка / Д. Гулей. — Дрогобич : Відродження, 1994. — 128 с. — ISBN 5-7707-6449-Х : 10000.00 грн., 15.00 грн.
 1891. Масляк В.І. З чорного шляху [Текст] : поезиї. Т. ІІ / В. І. Масляк. — Львів : Зоря, 1897. — 185 с. — 1.81 грн., 4.00 грн.
 1892. Шегедіна Е.Й. З чужини [Текст] : [поезія] / Е. Й. Шегедіна. — Львів : Тріада плюс, 2014. — 52 с. — ISBN 978-966-486-171-4 : 4.00 грн.
 1893. Содомора А. З-під долоні [поезія] / А. Садомора ; ред. Т. Хоменко. — Львів : Апріорі, 2019. — 120 с. : іл. — (поезія). — ISBN 978-617-629-525-9.
 1894. Кос А.І. З-під знаку Стрільця: Олена Степанів-Дашкевич у світлинах, документах та спогадах [Текст] / А. І. Кос ; ГО "Етра - громад. об-ня Наталки Криничанки", Ін-т національної пам'яті. — Львів : друк : [Поліграф-сервіс], 2012. — 120 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.118. — 35.00 грн.
 1895. Лепкий Б. С. З-під Полтави до Бендер. Крутіж [Текст] : історичні повісті / Б. С. Лепкий. — Львів : Червона Калина, 1991. — 334 с. — (Іст. б-ка "Дзвона"). — ISBN 5-707-0697-Х-3 : 8.00 грн.
 1896. За Бога. За Україну! [Текст] : про Матір-Ігуменю Йосифу (Олену Вітер) / упоряд. Н. Вірченко. — Київ : Задруга, 2007. — 248+[16] : фот. — ISBN 978-966-432-010-5 : 30.00 грн.
 1897. За віру, нарід і права. Руські Ради Надсяння 1848-1850 рр. [Текст] / упоряд. В. Пилипович. — Перемишль : Перемиський відділ ОУП, 2005. — 360 с. : іл. — ("Перемиська бібліотека" / Перемиський від. Об'єднання українців у Польщі ; Т.VIII). — Бібліогр.: с.343-355. — ISBN 83-921954-0-Х : 33.00 грн., 40.00 грн.
 1898. За волю України [Текст] : іст. зб. УСС : в 50-ліття збройного виступу Укр. Січових Стрільців проти Москви (1914-1964) / ред. С. Ріпецький. — Ню Йорк : Голов. Управа Братства Укр. Січових Стрільців, 1967. — 608 с. : іл. — (Літопис Українського Січового Стрілецтва). — Бібліогр.: с.499-607. — 100.00 грн., 20.00 грн.
 1899. Никифорів Р. За все тобі дякую, Боже [Текст, ноти] : хорові твори, ансамблі, дуети / Р. Никифорі. — Стрий : Щедрик, 2018. — 39 с. — ISBN 978-966-1524-17-9 : 50.00 грн.
 1900. Герасимчук Д. К. За всі роки до нашої любові [Текст] : повісті, оповідання / Д. К. Герасимчук. — Львів : Каменяр, 1978. — 238 с. — 0.95 грн.
 1901. Ананко В.И. За каждую пядь [Текст] / В. И. Ананко , А. С. Доманк, Н. М. Раманичев. — Львів : Каменяр, 1984. — 143 с. : фотогр. — 0.55 грн.
 1902. Федько В.І. За Кобзарем [Текст] : вірші / В. І. Федько. — Львів : Кобзар, 2014. — 72 с. — ISBN 978-966-559-208-4 : 15.00 грн.
 1903. Пилипчук М. За кулісами [Текст] : художньо-документальна повість / М. Пилипчук. Кн.1 : "Руки вгору". Кн. 2 : "Кайєркан". — Львів : Кобзар, 1999. — 226 с. — 4.50 грн.
 1904. Іванова А. За львівськими брамами [Текст] : альбом / А. Іванова, Є. Бондаренко, Є. Савченко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 112 с. — ISBN 978-617-679-259-8 : 250.00 грн.
 1905. Іванова А. За львівськими брамами [Текст, образотворчий матеріал] / А. Іванова, Є. Бондаренко, Є. Савченко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 109 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-259-8 : 70.00 грн.
 1906. Чайковський А.Я. За наживою [Текст] : повість з галицького селянського життя / А. Я. Чайковський. — 2-ге вид. — Нью-Йорк : Говерля, 1966. — 128 с. — 30.00 грн.
 1907. Витвицький В. За океаном [Текст] : збірник статей / В. Витвицький ; ред.-упоряд. Ю. Ясіновський ; Львівська організація Спілки композиторів України, Музикознавча комісія НТШ ім. Шевченка. — Львів, 1996. — 132 с. : портр. — 10.00 грн.
 1908. Гунька-Маїк О. В. За півкроку до осені [Текст] : поезії / О. В. Гунька-Маїк. — Львів : Камула, 2008. — 76 с. — (Б-ка "Кам'янецький оберіг"). — ISBN 966-433-006-Х : 2.84 грн.
 1909. Грень В.П. За плугом долі [Текст] : вибрані віршовані твори у трьох книгах / В. П. Грень. — Львів : Кобзар, 2001. — 607 с. — ISBN 966-559-046-4 : 20.00 грн., 24.00 грн.
 1910. Гаврилюк О.І. За покликом серця [Текст] : поезії / О. І. Гаврилюк. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 120 с. — ISBN 978-617-397-109-4 : 30.00 грн.
 1911. Кукуруза Т. За правдиву Україну! [Текст, ноти] : пісні / Т. Кукуруза ; авт. передм.: О. Кіс, І. П. Чупашко. — Львів : Піраміда, 2015. — 355 с. — ISBN 978-966-441-398-2 : 65.00 грн.
 1912. Тарновський М. Ю. За рідним порогом [Текст] / М. Ю. Тарновський. — Львів : Каменяр, 1967. — 240 с. — 0.41 грн.
 1913. Колосівський М. За самостійну і соборну Україну [Текст] : повість у 3-х т.. Т. ІІ : Неждана Базилевичівна : роман / М. Колосівський. — Саскатун : Новий шлях, 1937. — 168 с. — 2.00 грн.
 1914. Чайковський А.Я. За сестрою [Текст] : оповідання з козацької старовини / А. Чайковський. — Вінніпеґ : Українська Торговля, 1955. — 65 с. — 20.00 грн.
 1915. Чайковський А. Я. За сестрою [Текст] : повість та оповідання / А. Чайковський ; упоряд. К. Чайковська. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1958. — 658 с. — 12.80 грн.
 1916. Гринів О.І. За скрижалями незбагненного чину. Непретензійні нотатки [Текст] / О. І. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 452 с. — ISBN 978-966-486-063-2 : 30.00 грн.
 1917. Сніжна Х. За словом отчої любові [Текст] / Х. Сніжна. — Львів : СПОЛОМ, 2008. — 48 с. — ISBN 978-966-665-505-2 : 2.76 грн.
 1918. Учурханова Л.М. За сонцем - вгору [Текст] : поезії / Л. М. Учурханова. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 80 с. : іл. — ISBN 978-617-7363-12-4 : 25.00 грн.
 1919. Лисяк О. За стрілецький звичай [Текст] : роман із часів другої світової війни / О. Лисяк. — Львів : Червона Калина, 1993. — 246 с. — (Історична бібліотека, Ч. 8). — ISBN 5-77-07-0698-8-10 : 1950.00 грн.
 1920. За тебе, Україно... З архіву в'язнів концтабору Береза - Картузька (1934-1935) часів ІІ Річі Посполитої Польської [Текст] / О. Ільїн [та ін.]. — Тернопіль : Терно-граф, 2010. — 254 с. — ISBN 978-966-457-062-3 : 30.00 грн.
 1921. Шевченко С.С. За Україну [Текст] / С. С. Шевченко ; Т-во наук. викладачів ім. св. митрополита Петра Могили. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 48 с. : іл. — ISBN 978-966-665-505-2 : 7.00 грн.
 1922. За часів Маркіяна Шашкевича (Львівське мистецтво першої половини ХІХ століття) [Текст] : каталог виставки (графіка, живопис, скульптура, ужиткове мистецтво) / ЛНБ ім. В.Стефаника АН України ; упоряд.: С. Малець, С. Костюк. — Львів : [б.в.], 1992. — 56 с. — Імен. покажч.: с.52-54. — ISBN 5-7702-0377-3 : 5.00 грн.
 1923. За що боролася УПА [Текст] : до 60 річчя УПА (1942-2002); із архівних документів. — Київ : Українська Видавнича Спілка, 2002. — 8 с. : a-ил. — 3.00 грн.
 1924. Малик Г.М. Забавлянки [Текст] : для читання дорослими дітям / Г. Малик. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2011. — 12 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2909-73-9 : 15.00 грн.
 1925. Петренко М. Є. Заблуда [Текст] : казка / М. Петренко ; худож. О. Мазур. — Львів : Ліга-Прес, 2002. — 68 с. : іл. — ISBN 966-7483-90-8 : 1.32 грн.
 1926. Мартович Л. Забобон [Текст] : повість / Л. Мартович. — Львів : Укр. вид. спілка, 1917. — 336 с. — 1.00 грн.
 1927. Заборонена музика [Текст, ноти] = Die verbotene Musik = The Forbidden Music / авт. упоряд. Л. Морозова; пер.на англ О. Татаровська; пер. на нім. О. Мольдерф. — Харків-Львів : ФОП Савчук О.О., 2021. — 140 с. : Іл. фото. — (Ukrainian Live Publishing).
 1928. Мартинець В.Є. Забронзовуймо наше минуле! [Текст] / В. Є. Мартинець. — Париж : Українське Слово, 1937. — 32 с. — 2.00 грн.
 1929. Шумило С.П. Забута криниця [Текст] : [поезії] / С. Шумило. — Дрогобич : Відродження, 2012. — 208 с. : ноти, іл. — ISBN 978-966-538-239-3 : 30.00 грн.
 1930. Цайтлер В. Забуті гріхи [Текст] : іст. роман / В. Цайтлер ; пер. з лит. В. Журба. — Київ : Балтія-Друк, 2014. — 216 с. — ISBN 978-611-516-008-2 : 78.00 грн.
 1931. Завдання "Просвіти" й обовязки громадянства [Текст] : до всіх членів і приятелів т-ва. — Ксерокоп. — Львів : Просвіта, 1931. — 24 с. — (Вид. Т-ва "Просвіта" ; ч. 773). — 3.00 грн.
 1932. Завдання для самостійної роботи з курсу "Країнознавство" на тему: "Японія" [Текст] : для студ. спеціальностей 7.030403 "Міжнародні економічні відносини", 7.050108 "Маркетинг" / уклад. І. С. Скоропад ; Укоопспілка ; ЛКА. — Львів : б.в, 2002. — 48 с. — 1.88 грн.
 1933. Процюк С. В. Завжди і ніколи [Текст] : поеми / С. В. Процюк. — б.м. : Престиж Інформ, 1999. — 52 с. — (Антологія "Число"). — ISBN 966-95475-8-Х : 1.00 грн.
 1934. Сало І. А. Завтра вранці [Текст] : повість, оповідання / І. А. Сало. — Київ : Молодь, 1985. — 128 с. — 0.50 грн.
 1935. Петренко М.Є. Завчасна проща [Текст] : поезії / М. Є. Петренко. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 104 с. : іл. — (Львівські пегаси ; вип. 26). — ISBN 978-966-397-134-7 : 20.00 грн.
 1936. Цегельський Ю.М. Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову [Текст] / Ю. М. Цегельський ; ред. Б. Катамай. — Київ : Смолоскип, 1992. — 787 с. — Імен. покажч.: с.765-784. — ISBN 0-914834-89-4 : 95.00 грн.
 1937. Лучук В. І. Загадковий зореліт [Текст] : вірші / В. І. Лучук ; худож. К. І. Суєвалова. — Львів : Каменяр, 1988. — 55 с. : іл. — ISBN 5-7745-0094-2 : 0.35 грн.
 1938. Николишин Ю.І. Загадковий Львів [Текст] = Загадочный Львов. Zagadkowy Lwow. Mysterious Lviv : фотоальбом / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2008. — 144 с. : іл. — ISBN 978-966-8256-78-3 : 100.00 грн.
 1939. Никифорів Р. Ф. Загальні секвенції [Текст] : п'єси для скрипки з фортепіано / Р. Ф. Никифорів. — Стрий : Щедрик, 2019. — 43 с. — ISBN 978-966-1524-38-4 : 45.00 грн.
 1940. Боціян Б. Заглянемо у майбутнє [Текст] : збірка віршів / Б. Боціян. — Львів : Кобзар, 2002. — 59 с. — ISBN 966-559-076-6 : 2.36 грн.
 1941. Парфанович С.М. Загоріла полонина [Текст] : бойківські оповідання / С. М. Парфанович. — Авґсбурґ : [Накладом Р. Волчука], 1948. — Друк. Д. Сажніна. — 88 с. — 2.00 грн., 8.00 грн.
 1942. Крохмалюк Р. А. Заграва на Сході [Текст] : спогади й док. з праці у військовій управі "Галичина" в 1943-1945 роках / Р. Крохмалюк ; Головна Управа, Братство кол. Вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА. — Торонто : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 1978. — 352 с. — Імен. покажч.: с. 337. — 17.60 грн., 23.00 грн., 63.00 грн.
 1943. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2001 рік / ЛОУНБ, Наук.-техн. б-ка НУ "Львівська політехніка" ; упоряд.: О. В. Шматько, О. Гординська, М. А. Сташків. — Львів : [ЛОУНБ], 2001. — 84 с. — 1.70 грн.
 1944. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2002 рік / ЛОУНБ, Наук.-техн. б-ка НУ "Львівська політехніка" ; упоряд.: О. Гординська, М. А. Сташків. — Львів : [ЛОУНБ], 2002. — 66 с. — 2.72 грн.
 1945. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2004 рік / ЛОУНБ, Наук.-техн. б-ка НУ "Львівська політехніка" ; упоряд.: О. В. Шматько, І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2003. — 84 с. — 3.32 грн.
 1946. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2005 рік / ЛОУНБ ; упоряд.: О. В. Шматько, Г. Цвик ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — 99 с. — 3.96 грн.
 1947. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2006 рік / ЛОУНБ ; упоряд. О. В. Шматько ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2006. — 96 с. — 8.50 грн.
 1948. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2007 рік / ЛОУНБ ; упоряд. О. Шматько ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [ЛОУНБ], 2007. — 55 с. — 4.95 грн., 5.00 грн.
 1949. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2008-2009 роки / ЛОУНБ ; упоряд. О. В. Шматько ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [ЛОУНБ], 2009. — 80 с. — 17.40 грн.
 1950. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2010 рік / ЛОУНБ ; упоряд. О. Шматько ; наук. ред. І. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 60 с. — 12.80 грн.
 1951. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2011 рік / ЛОУНБ ; упоряд.: С. Дмитрів, О. Шматько, І. Ю. Лешнівська ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; відп. за вип. І. І. Сварник. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 84 с. — 15.00 грн.
 1952. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2012 рік / ЛОУНБ ; упоряд. С. Дмитрів ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 69 с. — 18.88 грн.
 1953. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2013 рік / ЛОУНБ ; упоряд. С. Дмитрів ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; ред. М. Лісецька. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 88 с. — 18.00 грн.
 1954. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2014 рік / ЛОУНБ ; упоряд. С. Дмитрів ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 76 с. — Бібліогр.: с.71. — 20.00 грн.
 1955. Заграва: Імена на літературній карті Львівщини [Текст] : календар-альманах на 2015 рік / упоряд. С. Дмитрів ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 86 с. — 30.00 грн.
 1956. Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх розв'язування [Текст] : Навч.-метод. посіб. / В. М. Лейфура [та ін.]. — Львів : Євросвіт, 1999. — 128 с. : рис., формули. — Бібліогр.: с. — ISBN 966-7343-08-1 : 5.00 грн.
 1957. Павличко Д. В. Задивлений в будущину [Текст] = Устремленный в будущность : поезії / Д. В. Павличко ; пер. з укр. О. Ратнер ; худ. Н. Пономаренко ; післям. Р. Лубківський. — Львів : Каменяр, 1986. — 104 с. : іл. — 0.60 грн.
 1958. Павличко Д. В. Задивлений в будущину [Текст] : поезії про Івана Франка / Д. В. Павличко ; авт. післям. М. Шалата. — Дрогобич : Коло, 2005. — 80 с. — ISBN 966-7996-96-4 : 6.86 грн.
 1959. Яблонський Я. М. Задумані лелеки. Таємний форум [Текст] : лірика, гумор і сатира / Я. М. Яблонський. — Львів : Каменяр, 1995. — 212 с. — ISBN 5-7745-0407-7.
 1960. Леськів-Кіт А. Т. Закерзонські долі [Текст] : спогад про село Корчмин / А. Леськів-Кіт ; за ред. М. Іваника ; Об-ня українців "Закерзоння". — [1-ше вид.]. — Торонто : Друкарня ОО. Василіян в Торонто, 2002. — 396 с. : карти, фотогр., портр. — (Б-ка Закерзоння : "Спогади" ; Т. 3). — Імен. покажч.: с. 379-387. — Географ. покажч.: с. 388-394. — ISBN 0-921537-45-Х : 35.00 грн.
 1961. Шептицький А. Заклик до покаяння: Послання на Великий піст [Текст] / А. Шептицький. — Львів : Свічадо, 2013. — 134 с. — ISBN 978-966-395-641-1 : 19.00 грн., 26.90 грн.
 1962. Малицький Я.І. Закована молодість [Текст] : спогади, нариси, публіцистика / Я. І. Малицький . — Львів : Каменяр, 1994. — 72 с. — (Свідок - пам'ять). — ISBN 5-7745-0599-5 : 6.00 грн.
 1963. Маковей О.С. Заліся [Текст] : повість / О. С. Маковей. — 2-ге справл. вид. — [б.в.], [б.р.]. — 352 с. — 3.00 грн.
 1964. Купчинський Заметіль [Текст]. Ч. 2 : Перед навалою : Повість зі стрілецького життя / Р. Г. Купчинський. — Львів : Каменяр, 1991. — 151 с. — ISBN 5-7745-04-1-8 : 4.50 грн.
 1965. Купчинський Заметіль [Текст]. Ч. 3 : У зворах Бескиду : Повість зі стрілецького життя / Р. Г. Купчинський ; авт. післям. Т. Ю. Салига. — Львів : Каменяр, 1991. — 143 с. — 3.50 грн.
 1966. Хома А. Заметіль [Текст] : [роман] / А. Хома. — Львів : АРС, 2012. — 204 с. : іл. — ISBN 978-966-2739-12-1 : 36.00 грн.
 1967. Гнатюк М.І. Заміри глибини. Франкознавчі студії [Текст] / М. Гнатюк. — Львів : Світ, 2016. — 372 с. — ISBN 978-966-603-990-6 : 120.00 грн., 83.30 грн.
 1968. Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України. Мандрівки історичні [Текст] / О. Мацюк ; худож. упоряд. І. Плесканко. — Львів : Центр Європи, 1997. — 160 с. : іл., портрети, карти. — ISBN 966-7022-12-9 : 13.50 грн., 9.80 грн.
 1969. Палков Т. Замки Львівщини [Текст, образотворчий матеріал] : історія та легенди: путівник / Т. Палков. — Львів : Ладекс, 2007. — 63 с. : іл. кольор. — ISBN 966-8233-07-7 : 45.00 грн.
 1970. Палков Т.А. Замки Львівщини. Історія та Легенди [Текст] : путівник / Т. А. Палков. — Вид. 2-ге, випр. і допов. — Львів : Ладекс, 2011. — 64 с. : іл. кольор. — (Terra Incognita). — ISBN 978-966-8233-50-0. — ISBN 978-966-8233-42-5 (серія) : 50.00 грн.
 1971. Камінецький Я.Г. Замкова гора [Текст] : інтимна лірика / Я. Г. Камінецький. — Львів : Світ, 1999. — 115 с. — ISBN 966-603-063-2 : 10.00 грн.
 1972. Лещук Т. Й. Замок над прірвою [Текст] : док. повість про Раву Руську і Равщину (від найдавніших часів до сьогодення) / Т. Й. Лещук. — Львів; Рава Руська : Сполом, 2008. — 615 с. : іл. — ISBN 966-665-571-7 : 55.35 грн.
 1973. Ордівський С. Замок янгола смерті [Текст] : історико-пригодницькі повісті / С. Ордівський. — Львів : Червона Калина, 1995. — 335 с. — (Укр. детектив. Пригоди). — ISBN 55707-0706-Х : 3.00 грн.
 1974. Заньківчанам 90 років [Текст, образотворчий матеріал] / авт. нарису Канарська Г. — Львів : Маркос, [2007]. — 199 с. : іл. — 50.00 грн.
 1975. Горинь М.М. Запалити свічу [Текст] / М. М. Горинь ; уклад. В. Овсієнко ; Харків. правозахисна група. — Харків : Права людини, 2009. — 325 с. : фотоіл. — Імен. покажч.: с. 308-322. — ISBN 978-966-8919-55-8 : 52.00 грн.
 1976. Горинь М.М. Запалити свічу у пітьмі [Текст] : (міфи, реальність і наші завдання) статті, виступи, інтерв'ю / М. М. Горинь. — Київ : Українська Республіканська партія, 1994. — 87 с. : фотогр. — 8.00 грн.
 1977. Мазій Р.М. Запах землі. (Велика історія маленького містечка) [Текст] : роман / Р. М. Мазій. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 224 с. — ISBN 978-966-397-217-6 : 40.00 грн.
 1978. Васковская Е. П. Запах меда и полыни [Текст] : стихи / Е. П. Васковская. — Львов : Каменяр, 1991. — 88 с. — ISBN 5-7745-0329-1 : 0.95 грн.
 1979. Холодюк Л. Й. Запах страху [Текст] : повісті / Л. Й. Холодюк. — Львів : Червона Калина, 2003. — 288 с. — ISBN 5-7707-0738-0 : 15.00 грн.
 1980. Грабовський В. Запашний хліб [Текст] : посв'яти, абриси, новелії / В. Грабовський. — Львів : Вільна Україна, 1998. — 144 с. — ISBN 966-7175-08-1 : 2.00 грн.
 1981. Пагутяк Г. Записки білого пташка. Вибране [Текст] : романи та повісті / Г. В. Пагутяк. — Львів : Піраміда, 2013. — 292 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-327-2 : 41.81 грн.
 1982. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2/1993 / АН України; Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника ; ред.: М. А. Вальо, М. Г. Вавричин. — Київ : Наукова думка, 1993. — 128 с. — ISBN 5-12-003826-3 : 11.00 грн.
 1983. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4/1994 / НАН України; ЛНБ ім. В.Стефаника ; ред. Л. І. Крушельницька. — Львів : [б.в.], 1994. — 212 с. — 19.00 грн.
 1984. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(17) / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; відп. ред. М. М. Романюк. — Львів : [б.в.], 2009. — 672 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 1561-6223 : 60.00 грн.
 1985. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 (18) / НАН України ЛННБ ім. В.Стефаника ; голов. ред. М. М. Романюк. — Львів : [б.в.], 2010. — 694 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 1561-6223 : 62.00 грн.
 1986. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 3 (19) / голов. ред. М. М. Романюк. — Львів : [б.в.], 2011. — 626 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 1561-6223 : 65.00 грн.
 1987. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4 (20) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника ; ред. М. М. Романюк. — Львів, 2012. — 628 с. : іл. — 120.00 грн.
 1988. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5 (21) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника ; ред. М. М. Романюк. — Львів, 2013. — 632 с. : іл. — 114.00 грн.
 1989. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 6 (22) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника ; ред. М. М. Романюк. — Львів, 2014. — 610 с. : іл. — 110.00 грн.
 1990. Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 (23) / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника ; ред. М. М. Романюк. — Львів, 2015. — 740 с. — (2524-0315). — 140.00 грн.
 1991. Сімферовська А.О. Записки на трояндових пелюстках [Текст] : поезія / А. О. Сімферовська. — Львів : Каменяр, 2012. — 42 с. : іл. — ISBN 978-966-607-213-4 : 10.00 грн.
 1992. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Фальшованнє метрик для польських повстанців з 1830-31 рр. (Причинок до характеристики галицько-руського духовенства першої половини ХІХ ст.) / НТШ ; уклад. І. Кревецький. — [Львів], [1861]. — 7 с. — 0.04 грн.
 1993. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Деканальні й парохіяльні біблїотеки Перемиської епархії / М. Зубрицький ; НТШ. — [Львів], [1861]. — 18 с. — 0.03 грн.
 1994. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. LXXVI (76) : Кілька причинків до часів вел. князя Свитригайла (1430-1433) / НТШ ; уклад. І. Кревецький. — [Львів], [1861]. — 26 с. — 0.12 грн.
 1995. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. LXXX (80) : Причинки до народнїх вірувань з початком ХІХ ст. Упирі і розношенє зарази / НТШ ; уклад. З. Кузеля. — [Львів], [1861]. — 16 с. — 0.03 грн.
 1996. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. LXXXI (81) : Невідомі вірші єромонаха Климентія (з початку XVIII віку) / НТШ ; уклад. В. Доманицький. — [Львів], [1861]. — 76 с. — 0.30 грн.
 1997. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. XV (15) : Збірник математично-природничої-лікувальної секції. Динаміка елєктрону / Володимир Кучер ; НТШ. — [Львів], [1861]. — 40 с. — 0.19 грн.
 1998. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. XС (90) : До психології 1848 року. (Справа Ст. Гошовского) / НТШ ; уклад. І. Кревецький. — [Львів], [1861]. — 21 с. — 0.14 грн.
 1999. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Урядові заходи против холєри в 1831 р. / НТШ ; уклад. М. Зубрицький. — [Львів], [1873?]. — 8 с. — 0.04 грн.
 2000. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. З виборчого руху у східній Галичинї в 1848 р. (Вибір Івана Капущака) / НТШ ; уклад. І. Кревецький. — [Львів], [1886?]. — 13 с. — 0.13 грн.
 2001. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Національна статистика / С. Днїстрянський ; НТШ. — [Львів], [1900?]. — 48 с. — 0.20 грн.
 2002. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Нарис історії Грушівського монастиря на Угорській Руси / Ю. Жаткович ; НТШ. — [Львів], [1900?]. — 4 с. — 0.04 грн.
 2003. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Про студії над дїтьми / З. Кузеля ; НТШ. — [Львів], [1905?]. — 14 с. — 0.02 грн.
 2004. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХХV (125) / НТШ. — Львів : НТШ, 1918. — 200 с. — 10.23 грн., 5.11 грн., 6.00 грн.
 2005. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХХVI-CXXVII (126-127) / НТШ. — Львів : НТШ, 1918. — 282 с. — 19.23 грн., 5.11 грн.
 2006. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХХІХ (129) / НТШ. — Львів : НТШ, 1920. — 217 с. — 5.11 грн.
 2007. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХХХІІІ (133) / НТШ. — Львів : НТШ, 1922. — 224 с. — 10.23 грн., 6.96 грн.
 2008. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХХХIV-СХХХV (134-135) : Праці історично-фільософської секції / НТШ ; ред. І. П. Крип'якевич. — Львів : НТШ, 1924. — 248 с. — 5.11 грн., 7.92 грн.
 2009. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CXLVI (146) : Праці фільольогічної секції / НТШ ; ред. К. Студинський. — Львів : НТШ, 1927. — 218 с. — 10.23 грн., 4.36 грн.
 2010. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CХLVІІ (147) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. І. П. Крип'якевич. — Львів : НТШ, 1927. — 172 с. — 10.23 грн., 3.44 грн.
 2011. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLХVІІІ (148) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. К. Студинський. — Львів : НТШ, 1928. — 335 с. — 10.23 грн., 8.00 грн.
 2012. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLІІІ (153) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред. Я. Гординський. — Львів : НТШ, 1935. — 233 с. — 5.11 грн.
 2013. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLIV (154) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. І. П. Крип'якевич. — Львів : НТШ, 1937. — 268 с. — 5.11 грн., 5.36 грн.
 2014. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CLV (155) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред. В. Сімович. — Львів : НТШ, 1937. — 370 с. — 10.23 грн., 7.36 грн.
 2015. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] / НТШ ; ред.: К. Кисілевський, Б. Кравців, В. Лев. Т. CLXVІ (166) : Збірник Філологічної секції. Т. 27 : У сторіччя народин Івана Франка : зб. праць і ст. приготованих на наук. конф. 12 і 13 трав. 1956, у вид. НТШ і "Свободи". — Нью-Йорк; Париж; Торонто : НТШ, 1957. — 197 с. — 3.00 грн.
 2016. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] / НТШ ; ред.: В. Дорошенко, Г. Лужницький. Т. CLXXI (171) : Збірник Філологічної секції. Т. 30. — Нью-Йорк; Париж : НТШ, 1961. — 190 с. — 3.00 грн.
 2017. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. ССХХІІ (222) : Праці історично-філософської секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1991. — 472 с. — ISBN 5-7707-1363-Х : 18.64 грн., 45.00 грн., 7.00 грн.
 2018. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. ССХХІV (224) : Праці Філологічної секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред.: М. Ільницький, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1992. — 457 с. — 55.00 грн.
 2019. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХХV (225) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1993. — 484 с. — 19.16 грн., 7.00 грн.
 2020. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХХVІ (226) : Праці Музикознавчої комісії / НТШ ; ред.: О. Купчинський, Ю. Ясиновський. — Львів : НТШ, 1993. — 525 с. : фотогр. — 21.00 грн., 7.00 грн.
 2021. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХХVІІ (227) : Праці Секції мистецтвознавства / НТШ ; ред.: О. Купчинський, В. Овсійчук, А. Рудницький. — Львів : НТШ, 1994. — 600 с. — 7.00 грн.
 2022. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХХVІІІ (228) : Праці Історично-філософської секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1994. — 558 с. — 21.92 грн., 60.00 грн., 7.00 грн.
 2023. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. СССХХІХ (229) : Праці Філологічної секції / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред.: М. Ільницький, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1995. — 622 с. — 7.00 грн., 70.00 грн.
 2024. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХХХІ (231) : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / НТШ ; ред.: Я. Дашкевич, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1996. — 613 с. — 10.00 грн.
 2025. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CCXXXVI (236) : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / НТШ ; ред.: О. Купчинський, В. Овсійчук. — Львів : НТШ, 1998. — 674 с. — 26.96 грн.
 2026. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CCXXXVII (237) : Праці Театрознавчої комісії / НТШ ; ред.: І. Волицька , О. А. Купчинський, Р. Пилипчук. — Львів : НТШ, 1999. — 681 с. — 27.20 грн., 70.00 грн.
 2027. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.CCХLІ (241) : Праці Комісії архітектури та містобудування / НТШ ; ред.: О. Купчинський, А. Рудницький. — Львів : НТШ, 2001. — 653 с. — 25.96 грн.
 2028. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХLIII (243) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2002. — 723 с. — 30.00 грн.
 2029. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСХLIV (244) : Праці Археологічної комісії / НТШ ; ред.: М. Бандрівський, Л. Крушельницька, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2002. — 747 с. — 25.00 грн.
 2030. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. ССL (250) : Праці ФІлологічної секції / НТШ ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Львів : НТШ, 2005. — 846 с. : 15 іл. — 85.00 грн.
 2031. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.CCХLІХ (249) : Праці Комісії архітектури та містобудування / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2005. — 718 с. : іл. — 36.00 грн.
 2032. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСLI (251) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2006. — 678 с. — 45.00 грн.
 2033. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСLIІ (252) : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2006. — 807 с. — 12.00 грн.
 2034. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСLIІІ (253) : Праці Археологічної комісії / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2007. — 769 с. — 18.00 грн.
 2035. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CСLVI (256) : Праці історично-філософської секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2008. — 767 с. : іл. — 26.00 грн.
 2036. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.CCLV (255) : Праці Комісії архітектури та містобудування / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2008. — 610 с. : іл. — 26.00 грн., 55.00 грн.
 2037. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.CCLVII (257) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2009. — 775 с. — ISBN 1563-3942 : 65.00 грн.
 2038. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.ССLVIII (258) : Праці Музикознавчої комісії / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2009. — 590 + 9с. : фотогр. — ISBN 1563-3942 : 65.00 грн.
 2039. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т.ССLIX (259) : Праці Секції етнографії і фольклористики / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2010. — 815 с. — 65.00 грн.
 2040. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CCLXII (262) : Праці Театрознавчої комісії / НТШ ; ред.: О. Купчинський, Р. Я. Пилипчук. — Львів : НТШ, 2011. — 550 с. : іл. — 65.00 грн.
 2041. Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Текст]. Т. CCLXIII (263) : Праці Філологічної секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2012. — 738 с. — ISBN 1563-3942 : 65.00 грн.
 2042. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т.ССХХІ (221) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред.: М. Ільницький, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1990. — 384 с. — 38.00 грн., 45.00 грн., 7.00 грн.
 2043. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т.ССХХХІХ (239) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2000. — 643 с. — 25.52 грн.
 2044. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т. ССХLVI (246) : Праці філологічної секції / НТШ ; ред. О. Купчинський. — Львів : НТШ, 2003. — 734 с. — ISBN 1563-3942 : 36.00 грн.
 2045. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т.ССХXІІІ (223) : Праці секції етнографії і фольклористики / НТШ ; ред.: Р. Кирчів, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1992. — 460 с. — 18.12 грн., 7.00 грн.
 2046. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. T. CCXXVI : Праці Музикознавчої комісії / ред. О. Купчинський, Ю. Ясиновський. — Львів : Наукове товариства ім. Шевченка, 1993.
 2047. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. T. CCXXVI : Праці Музикознавчої комісії / ред. О. Купчинський, Ю. Ясиновський. — Львів : Наукове товариства ім. Шевченка, 1993. — 21.00 грн.
 2048. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т.ССХXХ (230) : Праці секції етнографії і фольклористики / НТШ ; ред.: Р. Кирчів, О. Купчинський. — Львів : НТШ, 1995. — 598 с. — 10.00 грн., 3.00 грн.
 2049. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка [Текст]. Т.ССХLII (242) : Праці секції етнографії і фольклористики / НТШ ; ред.: Р. Кирчів, О. Купчинський, М. Глушко. — Львів : НТШ, 2001. — 731 с. — 24.00 грн.
 2050. Записки Наукового Товариства імені Шевченка [Текст]. Т. ССLV : Праці Комісії архітектури та містобудування / ред. т. О. Купчинський, А. Рудницький. — Львів : НТШ, 2008. — 610 с. : іл. — 13.32 грн., 35.00 грн.
 2051. Бандрівський Д. Г. Записки незнайомого [Текст] : повість / Д. Г. Бандрівський. — Київ : Рад. письменник, 1966. — 159 с. — 0.28 грн.
 2052. Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] / упоряд. М. Габлевич ; ЛНУ ім. І. Франка ; Центр гуманітарних досліджень ; Перекладацька майстерня. Т. 2 : Тиждень 2 Яремче, 15-22 2001. — Львів : Простір-М, 2002. — 208 с. — 3.98 грн.
 2053. Записки Перекладацької Майстерні 2000-2001 [Текст] / упоряд. М. Прокопович ; ЛНУ ім. І. Франка ; Центр гуманітарних досліджень ; Перекладацька майстерня. Т. 3 : Тижні 3-4 Яремче, 23 липня - 4 серпня 2001 року. — Львів : б.в, 2002. — 360 с. — 14.36 грн.
 2054. Кравченко У. Записки учительки [Текст] / У. Кравченко ; упоряд., авт.передм. і ред. М. І. Чумарна. — Львів : Апріорі, 2010. — 176 с. : a-фот. — ISBN 978-966-2154-42-9 : 35.00 грн., 45.00 грн.
 2055. Антонишин С В. Запитання до вічності [Текст] : поезія / С. В. Антонишин ; худож. М. М. Марцинковська. — Львів : Каменяр, 63 с. — іл. — ISBN 5-7745-0851-Х : 1.24 грн.
 2056. Заповідні території Львівщини [Текст] / С. М. Стойко та ін. ; Мін-во охорони навколиш. природ. середовища України ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Львів. обл. — Львів : ЗУКЦ, 2008. — 128 с. : іл. — ISBN 978-966-1518-13-0 : 51.95 грн.
 2057. Працьовитий В.С. Заповіт для нащадків [Текст] : п'єси / В. С. Працьовитий. — Львів : Растр-7, 2009. — 84 с. — ISBN 978-966-2004-31-1 : 10.00 грн., 16.00 грн.
 2058. Гринів О.І. Заповітні зблиски [Текст] : притчі, вертеп / О. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2007. — 124 с. — ISBN 978-966-397-078-2 : 10.00 грн., 5.10 грн.
 2059. Стельмах Б.М. Запроси мене у сни свої [Текст] / Б. М. Стельмах. — Вид. 2-ге. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 80 с. — ISBN 978-966-665-557-1 : 7.00 грн.
 2060. Шкварко І. П. Запрошую в небо [Текст] : поезії / І. П. Шкварко. — Львів : Каменяр, 1980. — 47 с. — 0.15 грн.
 2061. Заради світла і добра: Христина Алчевська [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібліотека ; упоряд. Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 16 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 2062. Гургула І.В. Зарва [Текст] : новели / І. В. Гургула. — Київ : Український письменник, 2006. — 291 с. — ISBN 966-579-185-0 : 43.00 грн.
 2063. Стецюк Я. Н. Заріччя [Текст] : поліські повісті / Я. Н. Стецюк ; авт. післям. Р. Федорів. — Київ : Рад. письменник, 1984. — 340 с. — 1.40 грн.
 2064. Павличко Д. В. Засвідчую життя [Текст] / Д. В. Павличко. — Львів : Світло й Тінь, 2000. — 144 с. — ISBN 966-7594-11-4 : 2.82 грн.
 2065. Заспіваймо, друзі [Текст] : збірка пісень львівських композиторів / муз. ред. А. Й. Кос-Анатольського. — Львів : Книжково-журнал. вид-во, 1960. — 81 с. — (Декада української літератури та мистецтва. Москва. 1960).
 2066. Починайко М. Д. Затихлі кроки [Текст] : поезії / М. Д. Починайко. — Львів : Логос, 1997. — 184 с. — ISBN 966-95182-8-8 : 3.60 грн.
 2067. Франко І.Я. Захар Беркут [Текст] : образ громадського життя Карпатської Руси в ХІІІ віцї / І. Я. Франко. — Київ; Ляйпциґ : Украінська накладня, [19??]. — 254 с. — 2.00 грн.
 2068. Франко І.Я. Захар Беркут [Текст] : історична повість / І. Я. Франко. — Реґенсбурґ : Українське слово, 1946. — 158 с. — 50.00 грн.
 2069. Франко І. Я. Захар Беркут [Текст] : образ громад. життя Карпатської Русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко. — Київ : Дніпро, 1965. — 156 с. — 0.37 грн.
 2070. Франко І. Я. Захар Беркут [Текст] : образ громад. життя Карпатської Русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко. — Київ : Дніпро, 1968. — 227 с. — 0.52 грн.
 2071. Франко І. Я. Захар беркут [Текст] : образ громад. життя Карпатської русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко ; худож. Г. Якутович. — Київ : Дніпро, 1974. — 172 с. — 4.50 грн.
 2072. Франко І. Я. Захар Беркут [Текст] : образ громад. життя карпатської Русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко. — Київ : Дніпро, 1979. — 155 с. — 0.90 грн.
 2073. Франко І. Я. Захар Беркут [Текст] : образ громад. життя Карпатської Русі в ХІІІ віці / І. Я. Франко ; худож. І. Крислач. — Львів : Каменяр, 1986. — 127 с. : іл. — 1.50 грн.
 2074. Франко І. Я. Захар Беркут [Текст] : роман / І. Я. Франко. Чернігівка : повість / М. Костомаров. — Київ : Укр. Центр духов. культури, 1994. — 312 с. — (Укр. іст. роман). — ISBN 5-7707-5390-0 : 20.00 грн., 90.00 грн.
 2075. Франко І.Я. Захар Беркут [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко ; Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло". У 3-х кн., Кн. 1. — Київ, 2015. — 65 с. — 172.04 грн.
 2076. Франко І.Я. Захар Беркут [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко ; Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло". У 3-х кн., Кн. 2. — Київ, 2015. — 61 с. — 172.04 грн.
 2077. Франко І.Я. Захар Беркут [Шрифт Брайля] / І. Я. Франко ; Благодійна організація "Фонд родини Нечитайло". У 3-х кн., Кн. 3. — Київ, 2015. — 57 с. — 172.04 грн.
 2078. Бірюльов Ю.О. Захаревичі: Творці столичного Львова [Текст] / Ю. О. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2010. — 336 с. : рис., фотогр., портр., 758 кольор. і ч.-б. іл., схеми. — Імен. покажч. с.: 326-334. — ISBN 978-966-7022-86-0 : 170.00 грн., 221.00 грн.
 2079. Захист овочевих культур і картоплі від шкідників,хвороб та бур'янів [Текст] / МАП України,Головне упр. с/г і прод. Львівської облдержадміністрації, Львів.ВАТ "Сортнасіннєовоч" ЛДАУ. — Львів : Аверс, 2001. — 152с. — ISBN 966-7466-59-0 : 4.50 грн.
 2080. Пагутяк Г. Захід сонця в Урожі [Текст] : романи, повісті, оповідання та новели / Г. В. Пагутяк. — Вид. 2-ге, перероб. та допов. — Львів : Піраміда, 2007. — 368 с. — (Приватна колекція) (Українська модерна проза). — ISBN 978-966-441-020-2 : 40.00 грн.
 2081. Західна Україна: боротьба за соборність [Текст] : методико-бібліографічний посібник / упоряд. І. Лешнівська ; О. Шматько ; Л. Рудик ; Управління культури Львівської облдержадміністрації ; Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. — Львів : Ліга-Прес, 2004. — 108 с. — 2.14 грн.
 2082. Сенків М.В. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1919 рр. [Текст] / М. В. Сенків, І. О. Думинець. — Дрогобич : Відродження, 1996. — 110 с. — ISBN 966-538-025-7 : 25.00 грн.
 2083. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Ілюстрована історія [Текст] / М. Кугутяк ; Івано-Франківська обл. рада. Ін-т історії України НАН України. — Львів; Івано-Франківськ : Манускрипт- Львів, 2008. — 524 с. : фотогр. кольор. — Бібліогр.: с.510-523. — ISBN 978-966-2067-01-9 : 800.00 грн.
 2084. Західно-Українська Народна Республіка 1918-1923. Уряди. Постаті [Текст] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича ; ред. Я. Ісаєвич ; упоряд. М. Литвин. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 350+12 с. : фотогр. — ISBN 978-966-02-5078-9. — ISBN 978-966-02-5079-6 : 44.00 грн.
 2085. Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності [Текст] : Збірник праць / ред. І. Шидловський ; Т. Лисачук ; О. Головачов. — Львів : Євросвіт, 2002. — 90 с. : іл., схеми, таблиці. — ISBN 966-7343-38-3 : 3.60 грн.
 2086. Західно-український комерційний банк [Текст] : річний звіт 1996. — Львів : б.в., 1997. — 37 с. : іл. — 2.00 грн.
 2087. Західно-український комерційний банк [Текст] : річний звіт 1997. — Львів : ЛорМа, 1998. — 37 с. : іл. — 2.00 грн.
 2088. Західноєвропейська гравюра XVI - XVIII ст. [Текст, образотворчий матеріал] : у збірці Львівського музею історії релігії: каталог виставки / упоряд., автор виставки Н. Полянська, фото І. Садовий. — Львів : Вид-во ЛМІР "Логос", 2014. — 59 с. : іл. — 25.00 грн.
 2089. Кость С. А. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті (засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування) [Текст] : монографія / С. А. Кость ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 514 с. — ISBN 966-613-402-0 : 19.00 грн., 65.00 грн.
 2090. Вербова О.С. Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу [Текст] : монографія / О. С. Вербова. — Львів : Піраміда, 2001. — 212 с. — Бібліогр.: с. 165. — ISBN 966-7188 : 25.00 грн.
 2091. Західноукраїнський вітраж ХХ ст. [Текст, образотворчий матеріал] : минуле, сучасне, майбутнє / авт. ідеї, кер. проекту І. Гах, літ. ред. Г. Пославська. — Львів : Манускрипт, 2017. — 71 с. : іл. кольор. — 50.00 грн.
 2092. Ковалик В. М. Заховатися від долі не судилось... [Текст] : поезії, розповіді / В. М. Ковалик ; літ. ред. І. Джана ; авт. вступ. ст. Л. Різник. — Львів : Манускрипт, 2003. — 375 с. : портр. — 70.00 грн.
 2093. Бернакевич Л.Є. Заходить до хати вампір волохатий [Текст] : роман-гротеск / Л. Є. Бернакевич. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 224 с. : мал. — ISBN 978-966-397-125-7 : 16.00 грн., 24.00 грн.
 2094. Йолтуховська-Скоропис Л.М. Захоплена високостям [Текст] : поетичні твори / Л. М. Йолтуховська-Скоропис. — Львів : Плай, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-7313-26-3 : 19.00 грн.
 2095. Фільц Б. М. Зацвіла в долині червона калина [Текст, ноти] / Б. М. Фільц ; упорядкув. Л. О. Хлєбнікової. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. — 54 с. — (Музика). — ISBN 978-966-408-424-3 : 18.20 грн.
 2096. Морушко О. О. Зачароване коло [Текст] : збірка поезій / О. О. Морушко. — Львів : ОКСАРТ, 2000. — 48 с. — ISBN 966-7113-05-1 : 1.00 грн.
 2097. Фролова Т. Зачароване коло [Текст] : поетич. зб. / Т. Фролова. — Львів : Край, 2003. — 144 с. — ISBN 966-547-073-6 : 2.86 грн.
 2098. Братунь Р. А. Зачарованный трамвай [Текст] : стихи и поэма / Р. А. Братунь ; пер. с укр. Д. Седых. — Москва : Советский писатель, 1968. — 120 с. — 0.36 грн.
 2099. Фролова Т. Зачерпніть води в долоні [Текст] : поезії / Т. Фролова. — Львів : Край, 1999. — 115 с. — ISBN 966-547-071-Х : 2.25 грн.
 2100. Лубківський Р. М. Зачудовані олені [Текст] : поезії / Р. М. Лубківський. — Львів : Каменяр, 1963. — 42 с. — 0.05 грн.
 2101. Сварник І. І. Заяча наука [Текст] : байки та гуморески / І. І. Сварник ; худ. М. С. Попов. — Львів : Каменяр, 1977. — 111 с. : іл. — 0.70 грн.
 2102. Збереження й дослідження історико-культурної спадщини в музейних зібраннях [Текст] : історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності: доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 25-27 вер. 2013 / М-во культури України, Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького ; голова ред. ради О. Біла ; відповід. за випуск І. Кожан. — Львів : Нац. музей ім. А. Шептицького, 2013. — 767 с. : іл. — ISBN 978-617-7124-03-9 : 65.00 грн.
 2103. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (02-03 жовт. 2014 р.) : присвяч. 15-річчю створення Нац. природного парку "Сколівські Бескиди" / Львів. обл. упр. лісового та мисливського господарства. — Львів : ЗУКЦ, 2014. — 212 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-655-110-2 : 30.00 грн.
 2104. Петренко М. Є. Збір у вівторок [Текст] : гуморески, фрашки / М. Є. Петренко ; упоряд. С. Дикий . — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 100 с. : іл. — (Львівські пегаси ; вип. 24). — ISBN 978-966-397-130-2 : 18.00 грн.
 2105. Збірка вишивок Ігора Чмоли [Текст] = Collection of Embroideries by Ihor Czmola / Фундація енциклопедії України (Торонто) ; упоряд. О. Іванусів ; уклад. З. Матчак. — [Торонто] : [б.в.], 2012. — 220 с. : іл. — 120.00 грн.
 2106. Збірник банківської статистики Львівської області [Текст] / НБУ ; Управління НБУ у Львів. обл. № 01/2007 (1). — Львів : Управління Національного банку України у Львівській області, 2007. — 30 с. — 2.50 грн.
 2107. Збірник банківської статистики Львівської області [Текст]. № 01/2008 (5) / НБУ. — Львів : Управління Національного банку України у Львівській області, 2007. — 34 с. — 1.70 грн.
 2108. Збірник банківської статистики Львівської області [Текст]. № 03/2007 (3) / НБУ. — Львів : Управління Національного банку України у Львівській області, 2007. — 34 с. — 2.50 грн.
 2109. Збірник банківської статистики Львівської області [Текст] / НБУ ; Управління НБУ у Львів. обл. № 02/2008 (6). — Львів : Управління Національного банку України у Львівській області, 2008. — 34 с. — 1.70 грн.
 2110. Збірник матеріалів засідання Міжнародної реставраційної ради Місця Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Дерев"яні церкви Карпатського регіону Польщі та України" 15 - 17 листопада 2021 року [Текст] / Колектив авторів. — Львів : Растр-7, 2021. — 214 с. : іл. — ISBN 978-617-7997-58-9.
 2111. Збірник на пошану Івана Мірчука (1891-1961) [Текст] : наук. зб.. Т. VIIІ / Укр. вільний ун-т ; ред. О. Кульчицький. — Мюнхен; Нью Йорк; Париж : Перша Українська Друкарня у Франції, 1974. — 312 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 2112. Збірник на пошану Юрія Панейка [Текст] : наук. зб.. Т. ХІ / Укр. вільний ун-т, Ф-т права і суспільно-економічних наук. — Мюнхен, 1988. — 190 с. : іл. — Бібліогр. в кінці глав. — 50.00 грн.
 2113. Костик-Прокопів О.М. Збірник переказів (на краєзнавчому матеріалі) 5-11 класи [Текст] : збірник / О. М. Костик-Прокопів, М. С. Костик. — Жидачів : Костенко С.Б., 2012. — 99 с. — 20.00 грн.
 2114. Збірник пісень самодіяльних композиторів Дрогобиччини [Ноти, текст]. № 3 / Львівське обл. управління культури; Дрогобицький будинок народ. творчості. — Дрогобич : 2-га обл. друкарня, 1959. — 77 с.
 2115. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики [Текст]. Вип. 13 / НАН України ; ЛННБ ім. В.Стефаника ; Наук. дослід. центр періодики. — Львів : б.в., 2005. — 636 с. — ISBN 966-02-1800-7 (Сер.). — ISBN 966-02-3498-8 (Вип. 13) : 25.40 грн.
 2116. Топінка Є. Збірник статей та документів до історії чесько-галицьких стосунків [Текст]. Ч.1 : До 140-річчя утворення товариства "Ческа беседа" у Львові (1867-2007) / Є. Топінка ; ред. Р. М. Бокоч. — Львів : Центр Європи, 2007. — 207 с. : фотогр. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-7022-67-9 : 25.00 грн.
 2117. Антонич Б.-І.В. Звеличую стокрот весну [Текст] / Б.-І. В. Антонич ; упоряд. Н. Федорак. — Львів : Растр-7, 2009. — 104 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2004-27-4 : 50.00 грн., 55.00 грн., 65.00 грн.
 2118. Антонич Б.-І. В. Звеличую стокрот весну [Текст] / Б. -І. Антонич ; упоряд. Н. Федорак; репродукції картин Н.-Е. Дровняка з колекції М. Марковича. — Львів : Растр-7, 2009. — 103 с. : кольор.іл. — ISBN 978-966-2004-27-4 : 55.00 грн.
 2119. Звитяга [Текст] / упоряд. М. З. Романченко ; авт. передм. О. Т. Гончар ; худож. О. М. Романченко. — Львів : Каменяр, 1985. — 328 с. — 1.70 грн.
 2120. Гринів О.І. Звитяга над шулікою [Текст] : новели / О. І. Гринів. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 172 с. — ISBN 978-966-486-130-1 : 15.00 грн.
 2121. Лукашкевич М. Звідки у півника вишиванка [Текст] / М. Лукашкевич ; худож. Ю. Ванівська. — Львів : ЗУКЦ, 2017. — 24 с. : іл. — ISBN 978-617-655-148-5 : 20.00 грн.
 2122. Григорчук В. Звізда істини [Текст] / В. Григорчук. — Львів : Свічадо, 2001. — 148 с. — ISBN 966-561-215-8 : 3.00 грн., 7.25 грн.
 2123. Лубківський Р. М. Звіздар [Текст] : вибране / Р. М. Лубківський. — Київ : Дніпро, 1977. — 246 с. — 1.00 грн.
 2124. Шашкевич В. М. Звільник [Текст] : поезії / В. М. Шашкевич ; упоряд. О. Петраш. — Львів : Каменяр, 1965. — 112 с. — 0.10 грн.
 2125. Крушельницька Л.І. Звірятка у моєму житті [Текст] / Л. І. Крушельницька ; худ. Л. І. Крушельницька. — 2-ге, доповн. вид. — Львів : Астролябія, 2014. — 160 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-8657-84-9 : 54.00 грн., 57.50 грн.
 2126. Корній Д. Зворотний бік світла [Текст] : роман / Д. Корній. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. — 320 с. — ISBN 978-966-14-4004-2 : 47.10 грн.
 2127. Корній Д. Зворотний бік світла [Текст] : роман / Д. Корній. — 3-тє вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. — 320 с. : іл. — ISBN 978-966-14-4004-2 : 46.00 грн.
 2128. Корній Д. Зворотний бік сутіні [Текст] : роман / Д. Корній. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 288 с. : іл. — ISBN 978-617-12-0492-8 : 47.00 грн.
 2129. Корній Д. Зворотний бік темряви [Текст] : роман / Д. Корній. — 2-ге вид., стер. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 318 с. — ISBN 978-966-14-5685-2 : 42.00 грн., 46.00 грн.
 2130. Згадаймо, братія моя... [Текст] : ... про видатного диригента Ігоря Лацанича: спогади, статті, матеріали / упоряд. Л. Божко-Лацанич; ред. М. М. Тороповський. — Львів : Проман, 2011. — 261 с. : фот., іл. — ISBN 966-7119-91-2 : 50.00 грн.
 2131. Устиянович М.Л. Згадка за Мaркіяна Шашкевича во вічную Єго память [Текст] / М. Устиянович. — Вінніпеґ : [б.в.], 1968. — 22 с. — (Б-ка Шашкевичіяни ; ч. 2). — 3.00 грн.
 2132. Здалека про близьке [Текст] : збірник статей / ред. Б. Залізняк. — Львів : Меморіал, 1992. — 60 с. — ISBN 5-86900-018-1 : 400.00 грн.
 2133. Тарнавська Р. Здобути волю поклялись [Текст] : зб. поезій / Р. Тарнавська. — Львів : друк : Простір-М, 2005. — 37 с. : фотогр. — 5.00 грн.
 2134. Антонич Б.-І.В. Зелена Євангелія [Текст] : поезія, драматургія, проза, статті / Б.-І. В. Антонич ; упоряд., авт. передмови Д. В. Павличко. — Київ : Веселка, 2009. — 464 с. — ISBN 978-966-01-0512-6 : 30.00 грн.
 2135. Лупій О. В. Зелене весілля [Текст] : вірші та поема / О. В. Лупій. — Київ : Смолоскип, 1998. — 112 с. — ISBN 966-7332-ІІ -Х : 2.20 грн.
 2136. Богачук О. Т. Зелене руно [Текст] : поезії / О. Т. Богачук. — Львів : Каменяр, 1976. — 71 с. — 0.31 грн.
 2137. Стецюк Я. Н. Зелений кут [Текст] : роман / Я. Н. Стецюк. — Львів : Каменяр, 1965. — 232 с. — 0.41 грн.
 2138. Зозуля І.І. Зелений Розділ. Проблеми екологічного відродження Нового Роздрлу [Текст] / І. І. Зозуля, А. М. Гайдин. — [Львів] : [б.в.], [2002]. — 30 с. — 3.00 грн.
 2139. Микульський В. І. Зелений сигнал на причалі [Текст] / В. І. Микульський. — Львів : Плай, 2002. — 70 с. — ISBN 5-7707-7409-6 : 1.40 грн.
 2140. Лізен О. М. Зелені надгробники [Текст] : повість / О. М. Лізен. — Львів : Каменяр, 1969. — 169 с. — 0.24 грн.
 2141. Хоросницька М. В. Зелені піраміди [Текст] : поезії / М. В. Хоросницька. — Львів : Каменяр, 1973. — 64 с. — 0.22 грн.
 2142. Вильде И. Д. Зеленые ворота [Текст] : повести и рассказы / И. Вильде ; пер. с укр. Е. Россельс ; предислов. В. Россельс. — Москва : Худож. лит., 1970. — 256 с. — 0.41 грн.
 2143. Пилип'юк В. В. Земле Франкова, вклоняюсь тобі! [Текст] : Львівщина / В. В. Пилип'юк = Земля Франко, поклон тебе! = Paying tribute to the land of Ivan Franko! = Oh, Frankos Heimat, ich verbeuge mich vor dir!. — Львів : Світло й Тінь, 2011. — 253 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7594-64-0 : 300.00 грн.
 2144. Франко І. Я. Земле, моя всеплодющая мати... [Текст] : вірші, оповідання, казки / І. Я. Франко ; упоряд. Н. Вишневська ; авт. передм. Н. Вишневська. — Київ : Веселка, 2000. — 400 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 966-01-0152-Х. — ISBN 966-01-0000-0 (Сер.) : 6.50 грн.
 2145. Богіра М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого- економічний аспект [Текст] : монографія / М. С. Богіра. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 225 с. — ISBN 978-966-418-056-3 : 49.00 грн.
 2146. Снопченко А.С. Земля - планета [Текст] : поетична збірка / А. С. Снопченко. — Львів : Євросвіт, 2008. — 207 с. — ISBN 978-966-8364-25-9 : 15.00 грн.
 2147. Ганулич В.К. Земля і Слово [Текст] : повість-версія / В. К. Ганулич. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 88 с. — ISBN 978-966-665-919-024-6 : 25.00 грн.
 2148. Николишин Ю.І. Земля Львівська: замки, палаци, храми, пам'ятки природи [Текст] : фотоальбом / Ю. І. Николишин. — Львів : Апріорі, 2008. — 80 с. : a-фот.цв. — ISBN 978-966-8256-83-7 : 20.00 грн.
 2149. Стельмах Б. М. Земний вогонь [Текст] : поезії / Б. М. Стельмах. — Львів : Каменяр, 1979. — 70 с. — 0.25 грн.
 2150. Гордон Земні човни [Текст] : поезії / О.Б. Гордон. — Львів : Логос, 1996. — 40 с. — 0.70 грн.
 2151. Вовк В. Зеніт [Текст] / В. Вовк. — Львів; Ріо-де-Жанейро : БаК, 2012. — 102 с. — ISBN 978-966-2227-12-3 : 20.00 грн., 30.00 грн.
 2152. Зеновій Кецало [Текст, образотворчий матеріал] : малярство, графіка / авт. передм. В. Откович ; упоряд. Л. Возниця. — Львів : Мета, 1999. — [87] : іл. — 35.00 грн.
 2153. Рібун Л. В. Зерна і полова. Прочитане і підслухане [Текст] : афоризми, думки, жарти / Л. В. Рібун. — Львів : КАМУЛА, 2005. — 144 с. — ISBN 966-8343-35-2 : 5.68 грн.
 2154. Павличко Я. Зерцало [Текст] : поезії / Я. Павличко. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 72 с. — ISBN 978-966-665-853-4 : 13.00 грн.
 2155. Павличко Я. Зерцало [Текст] : поезії / Я. Й. Павличко ; перед. сл. І. Бойко. — Львів : Сполом, 2013. — 71 с. — ISBN 978-966-665-853-4 : 10.00 грн.
 2156. Стасів В. Зима смарагди розсипала [Текст] : вірші / В. Стасів. — Львів : БОНА, 2015. — 90 с. : іл. — ISBN 978-966-2626-38-4 : 20.00 грн.
 2157. Мороз В. Зиновій Тершаковець-"Федір" [Текст] / В. Мороз ; ред. П.-Й. Потічний. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2011. — 126 с. — (Події і люди / Літопис УПА ; кн. 12). — Покажч.: с. 96-110. — ISBN 978-966-2105-25-4 (Ukraine). — ISBN 978-1-897431-26-9 (Canada) : 18.00 грн.
 2158. Гордон О.Б. Зі Львовом у серці [Текст] : [поезії] / О. Гордон. — Львів : [б.в.], 2012. — 84 с. — ISBN 978-966-2474-07-7 : 20.00 грн.
 2159. Пачовський В. М. Зібрані твори [Текст] = Collected works. Т. 1 : Поезії / В. М. Пачовський. — Ню Йорк; Торонто : Об-ня укр. письменників "Слово", 1984. — 743 с. : іл. — ISBN 0-930013-00-Х.
 2160. Пачовський В. М. Зібрані твори [Текст] = Collected works. Т. 2 : Золоті ворота / В. М. Пачовський. — Ню Йорк; Торонто : Об-ня укр. письменників "Слово", 1985. — 419 с. : іл. — ISBN 0-930013-00-Х.
 2161. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 1 : Шлюб із полином. Поезія. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 232 с. — ISBN 978-966-665-729-2 (978-966-665-730-8) : 32.00 грн.
 2162. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 2 : Повернення. Новели. Роман. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 240+4 с. : фотогр. — ISBN 978-966-665-729-2 (978-966-665-731-5) : 34.00 грн.
 2163. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. У 8-ми томах, Т. 3 : Казки іграшкового телефону. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 198 с. : іл. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-741-4 (т.3) : 23.00 грн., 36.00 грн.
 2164. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 4 : Близьке далеке : наукові розвідки. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 376 с. : іл. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-742-1 : 28.00 грн., 56.00 грн.
 2165. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 5 : Епоха гунів та її передісторія. У світлі Біблійних джерел. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 256 с. : іл. — Бібліогр.: с. 246-251. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-749-0 : 28.00 грн., 40.00 грн.
 2166. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. У 8-ми томах, Т. 7. Кн. 1 : Без заборола. Статті. Заяви. Виступи 1970-1999. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 528 с. : іл. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-851-0 (т. 7. кн.1) : 35.00 грн., 51.00 грн.
 2167. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 7. Кн. 2 : Без заборола. Статті. Заяви. Виступи 2000-2012. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 530+22 с. : іл. — Алф. покажчик.: с. 499. — ISBN 978-966-665-729-2 (978-966-665-895-4) : 35.00 грн., 51.00 грн.
 2168. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. У 8-ми томах, Т. 8. Кн. 1 : Попід Золоті Ворота. Документи та біографічні матеріали. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 384 с. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-816-9 : 28.00 грн., 54.00 грн., 57.00 грн.
 2169. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 6. Кн.1 : Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 562+1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) : іл. — Бібліогр.: с. 551. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-919-003-1 : 26.50 грн., 28.00 грн., 70.00 грн.
 2170. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 8. Кн. 2 : Попід Золоті Ворота. Інтерв'ю 1987-2012 рр. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 296+28 с. : фотогр. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-665-938-8 : 28.00 грн., 54.00 грн.
 2171. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець. У 8-ми томах, Т. 6. Кн. 2 : Коло на обличчі безодні. Вільні студії над текстами Святого Письма (причинки до кн. 1). — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 309 с. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-919-128-1 : 62.00 грн.
 2172. Калинець І.О. Зібрання творів [Текст] / І. О. Калинець ; упоряд. І. М. Калинець. У 8-ми томах, Том додатковий : Метелики над могилою. Листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 514 с. — ISBN 978-966-665-729-2. — ISBN 978-966-919-069-7 : 70.00 грн.
 2173. Франко І.Я. Зібрання творів у 50-ти томах [Текст]. [Дод. том] : Покажчик купюр / І. Я. Франко ; гол. ред. М. Г. Жулинський ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 2009. — 334 с. — Покажч. імен і назв: с.323 . — ISBN 978-966-00-0818-2 : 22.64 грн.
 2174. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 24 : Драматичні твори / І. Я. Франко ; упоряд. М. М. Павлюк ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : 1979, 448 с. — 5 с. іл. — 2.60 грн.
 2175. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 38 : Літературно-критичні праці (1896-1911) / І. Я. Франко ; упоряд. О. І. Гончар ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — 3.80 грн.
 2176. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 1 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. М. С. Грицюта ; Н. Л. Калениченко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 504 с. : іл. — 1.89 грн.
 2177. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 2 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. І. І. Басс ; В. Я. Герасименко ; А. А. Каспрук ; АН УРСР ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 544 с. — 1.84 грн.
 2178. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 3 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. А. А. Каспрук ; Й. Я. Куп'янський ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 448 с. : іл. — 1.55 грн.
 2179. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 4 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. М. Л. Гончарук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 472 с. : іл. — 1.47 грн.
 2180. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 5 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. М. Л. Гончарук ; Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 384 с. : іл. — 1.45 грн.
 2181. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 6 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. Л. А. Кочубей ; В. І. Крекотень ; О. В. Мишанич ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 568 с. : іл. — 2.11 грн.
 2182. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 7 : Поезія / І. Я. Франко ; упоряд. О. В. Мишанич ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1976. — 592 с. : іл. — 1.99 грн.
 2183. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 10 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1977. — 478 с. : іл. — 2.70 грн.
 2184. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 8 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. В. І. Шевчук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1977. — 640 с. : іл. — 3.89 грн.
 2185. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 9 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. Г. М. Сиваченко ; В. С. Дроб'язко ; Л. А. Кочубей ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1977. — 528 с. : іл. — 2.70 грн.
 2186. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 11 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. Т. П. Маєвська ; В. І. Шевчук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 528 с. : іл. — 3.10 грн.
 2187. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 12 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. В. І. Шевчук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 728 с. : іл. — 4.20 грн.
 2188. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 13 : Поетичні переклади та переспіви / І. Я. Франко ; упоряд. В. П. Лук'янова ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 664 с. : іл. — 3.70 грн.
 2189. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 14 : Повісті та оповідання (1875-18780 / І. Я. Франко ; упоряд. Л. Ф. Кодацька ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 479 с. : 5 с. іл. — 3.00 грн.
 2190. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 15 : Повісті та оповідання (1878-1882) / І. Я. Франко ; упоряд. Н. О. Вишневська ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 512 с. : 5 с. іл. — 3.10 грн.
 2191. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 18 : Повісті та оповідання (1888-1892) / І. Я. Франко ; упоряд. Н. О. Вишневська ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 488 с. : 5 с. іл. — 3.20 грн.
 2192. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 17 : Повісті та оповідання (1887-1888) / І. Я. Франко ; упоряд. В. С. Дроб'язко ; В. Н. Климчук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 504 с. : 5 с. іл. — 3.20 грн.
 2193. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 19 : Повісті та оповідання (1892-1896) / І. Я. Франко ; упоряд. Ю. Л. Балаховська ; В. П. Вєдіна ; Л. А. Кочубей ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 504 с. : 5 с. іл. — 3.20 грн.
 2194. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 20 : Повісті та оповідання (1896-1900) / І. Я. Франко ; упоряд. М. Л. Гончарук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 487 с. : 5 с. іл. — 2.90 грн.
 2195. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 21 : Оповідання / І. Я. Франко ; упоряд. О. О. Білявська ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 503 с. : 5 с. іл. — 3.10 грн.
 2196. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 22 : Повісті та оповідання (1904-1913) / І. Я. Франко ; упоряд. О. В. Мишанич ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 520 с. : 5 с. іл. — 3.10 грн.
 2197. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 23 : Драматичні твори / І. Я. Франко ; упоряд. М. М. Павлюк ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1979. — 392 с. : 5 с. іл. — 2.40 грн.
 2198. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 25 : Прозові переклади 1877-1913 / І. Я. Франко ; упоряд. Т. П. Маєвська ; О. І. Петровський ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1980. — 608 с. : 5 с. іл. — 3.60 грн.
 2199. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 26 : Літературно-критичні праці (1876-1885) / І. Я. Франко ; упоряд. Н. О. Вишневська ; Р. Ф. Кирчів ; І. Л. Моторнюк ; К. М. Сєкарєва ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1980. — 463 с. : 5 с. іл. — 2.70 грн.
 2200. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 27 : Літературно-критичні праці (1886-1889) / І. Я. Франко ; упоряд. Р. С. Міщук ; М. Д. Родько ; Л. Т. Сеник ; В. С. Харитонов ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1980. — 464 с. : 4 с. іл. — 2.90 грн.
 2201. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 28 : Літературно-критичні праці (1890-1892) / І. Я. Франко ; упоряд. Н. Р. Мазепа ; О. В. Мишанич ; Г. А. Нудьга ; С. М. Трофимук ; Н. І. Чорна ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1980. — 440 с. : 4 с. іл. — 2.80 грн.
 2202. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 29 : Літературно-критичні праці (1893-1895) / І. Я. Франко ; упоряд. Л. А. Гаєвська ; П. П. Гонтар ; М. Л. Гончарук ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1981. — 664 с. : 4 с. іл. — 4.10 грн.
 2203. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897-1899) / І. Я. Франко ; упоряд. Ю. Л. Булаховська ; В. П. Вєдіна ; Т. І. Комаринець ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1981. — 596 с. : 4 с. іл. — 3.70 грн.
 2204. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 32 : Літературно-критичні праці (1899-1901) / І. Я. Франко ; упоряд. Л. А. Кочубей ; О. В. Мишанич ; Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1981. — 519 с. : 4 с. іл. — 3.20 грн.
 2205. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 34 : Літературно-критичні праці (1902-1905) / І. Я. Франко ; упоряд. О. В. Мишанич ; Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1981. — 560 с. — 3.70 грн.
 2206. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 33 : Літературно-критичні праці (1900-1902) / І. Я. Франко ; ред. П. Й. Колесник ; упоряд. Н. О. Вишневська ; Н. І. Чорна ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1982. — 528 с. : 4 с. іл. — 3.20 грн.
 2207. Франко І. я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 35 : Літературно-критичні праці (1903-1905) / І. Я. Франко ; ред. П. Й. Колесник ; упоряд. Н. О. Вишневська ; М. С. Грицюта ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1982. — 512 с. — 3.20 грн.
 2208. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905-1906) / І. Я. Франко ; упоряд. О. О. Білявська ; А. В. Горецький ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1982. — 488 с. — 3.20 грн.
 2209. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 37 : Літературно-критичні праці (1906-1908) / І. Я. Франко ; упоряд. М. С. Грицюта ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1982. — 678 с. : 4 с. іл. — 4.10 грн.
 2210. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 39 : Літературно-критичні праці (1911-1914) : / І. Я. Франко ; ред. В. І. Крекотень ; упоряд. В. П. Колосова ; В. І. Крекотень ; Г. І. Павленко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1983. — 704 с. — 4.40 грн.
 2211. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 40 : Літературно-критичні праці / І. Я. Франко ; упоряд. В. П. Колосова ; В. І. Крекотень ; О. В. Мишанич ; М. М. Сулима ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1983. — 560 с. : 4 с. іл. — 3.70 грн.
 2212. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890-1910) / І. Я. Франко ; упоряд. В. І. Крекотень ; Т. Г. Третяченко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1984. — 684 с. : 4 с. іл. — 4.60 грн.
 2213. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 42 : Фольклористичні праці / І. Я. Франко ; упоряд. М. Т. Яценко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1984. — 599 с. : 3 с. іл. — 4.00 грн.
 2214. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 44, Кн. 1 : Економічні праці (1878-1887) / І. Я. Франко ; упоряд. А. Л. Перковський ; Н. О. Тимочко ; Є. А. Шаблій ; П. В. Юрченко ; АН УРСР ; Ін-т економіки ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1984. — 695 с. : 4 с. іл. — 4.10 грн.
 2215. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 44, Кн. 2 : Економічні праці (1888-1907) / І. Я. Франко ; упоряд. А. Л. Перковський ; Н. О. Тимочко ; Є. А. Шаблій ; П. В. Юрченко ; АН УРСР ; Ін-т економіки ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1985. — 768 с. : 4 с. іл. — 4.20 грн.
 2216. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 46, Кн.1 : Історичні праці (1883-1890) / І. Я. Франко ; ред. Я. Д. Ісаєвич ; В. Г. Сарбей ; АН УРСР ; Ін-т історії ; Ін -т суспільних наук ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1985. — 672 с. — 4.30 грн.
 2217. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 43 : Фольклористичні та літературно-критичні праці / І. Я. Франко ; упоряд. М. Т. Яценко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 483 с. — 3.30 грн.
 2218. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 45 : Філософські праці / І. Я. Франко ; ред. В. Ю. Євдокименко ; упоряд. В. С. Горський ; В. Д. Литвинов ; Г. М. Чабан ; АН УРСР ; Ін-т філософії ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 575 с. — 3.60 грн.
 2219. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 45 : Філософські праці / І. Я. Франко ; упоряд. В. С. Горський ; В. Д. Литвинов ; Г. М. Чабан ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 575 с. : 4 с. іл.
 2220. Франко Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 46, Кн. 2 : Історичні праці (1891-1897) / І. Я. Франко ; ред. Я. Д. Ісаєвич ; В. Г. Сарбей ; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченко. — Київ : Наукова думка, 1986. — 440 с. — 2.90 грн.
 2221. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 47 : Історичні праці (1898-1913) / І. Я. Франко ; ред. А. В. Санцевич ; В. Г. Сарбей ; упоряд. Л. Г. Москович ; Ю. А. Пінчук ; АН УРСР ; Ін-т історії ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 767 с. — 4.80 грн.
 2222. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 48 : Листи (1874-1885) / І. Я. Франко ; ред. Н. Л. Калениченко ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 768 с. : 10 с. іл. — 4.80 грн.
 2223. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 49 : Листи (1886-1894) / І. Я. Франко ; упоряд. Н. О. Вишневська ; М. М. Павлюк ; А. М. Полотай ; К. М. Сєкарєва ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 811 с. : 11 с. іл. — 5.20 грн.
 2224. Франко І. Я. Зібрання творів у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 50 : Листи (1895-1916) / І. Я. Франко ; упоряд. М. С. Грицюта ; О. В. Мишанич ; Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1986. — 704 с. : 9 с. іл. — 5.00 грн.
 2225. Франко І. Я. Зібрання у п'ятдесяти томах [Текст]. Т. 16 : Повісті та оповідання (1882-1887) / І. Я. Франко ; упоряд. Ф. П. Погребенник ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Наукова думка, 1978. — 512 с. : 5 с. іл. — 3.10 грн.
 2226. Франко І. Я. Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / І. Я. Франко ; [авт. передм. Д. Павличко]. — Київ : Дніпро, 1985. — 102 с. — 0.45 грн.
 2227. Франко І. Я. Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / І. Я. Франко ; пер. груз. Р. Чілачава ; авт. післям. Д. В. Павличко. — Львів; Тбілісі : Каменяр : Сабчота Сакартвело, 1988. — 196 с. — ISBN 5-7745-0143-4 : 1.00 грн.
 2228. Франко І. Я. Зів'яле листя [Текст] = Zwiedle liscie = Увядшие листья : лірична драма / І. Я. Франко ; пер. пол. К. Ангельська ; пер. рос. А. Ахматова ; упоряд. М. Ільницький ; авт. передм. М. Ільницький. — Львів : Каменяр, 2004. — 183 с. — (Б-ка словян. літератури). — ISBN 5-7745-1070-0 : 16.38 грн., 19.49 грн.
 2229. Франко І. Я. Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / І. Я. Франко ; пер. груз. Р. Чілачава ; авт. передм. Р. Чілачава. — Львів : Каменяр, 2005. — 147 с. — (Б-ка словян. літератур). — ISBN 5-7745-0274-0 : 20.00 грн.
 2230. Франко І.Я. Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / І. Я. Франко ; авт. післямови М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2006. — 154 с. : a-рис. — 9.24 грн.
 2231. Франко І.Я. Зів'яле листя [Текст] : лірична драма / І. Я. Франко ; авт. післямови М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2009. — 154 с. : a-рис. — ISBN 978-966-7007-67-6 : 52.00 грн.
 2232. Франко І.Я. Зів'яле листя [Аудіокнига] / І. Франко ; текст читає народний артист україни С. Максимчук. — аудіо компанія "Ліда", 2010. — 1 o=ел. опт. диск (CD-DA). — ("Франкіяна"). — 25.00 грн.
 2233. Романишин Р. Зірки і макові зернята [Текст] / Р. Романишин, А. Лесів ; худ.: Р. Романишин, А. Лесів . — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 24 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-051-8 : 25.00 грн.
 2234. Палюшок І.С. Зірниця вічності [Текст] : інтимні медитації та сповіді у прозі і поезії / І. С. Палюшок. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. — 95 с. — ISBN 966-7363-67-8 : 15.00 грн.
 2235. Франків Л. В. Зіткнення [Текст] : повість / Л. В. Франків. — Львів : Каменяр, 2002. — 170 с. — ISBN 5-7745-0948-6 : 3.38 грн.
 2236. Гущак І. В. Злам [Текст] : поема / І. В. Гущак. — Львів : Каменяр, 1990. — 110 с. — ISBN 5-7745-0045-4 : 0.80 грн.
 2237. Лучук І.В. Зловити дятла [Текст] : вибр. есеїстика та писменницька критика / І. Лучук ; НАН України, Ін-т І. Франка. — Львів, 2015. — 320 с. — (Літературна критика й есеїстика ; вип. 5). — ISBN 978-966-02-7697-0 : 95.00 грн.
 2238. Іваничук Р. І. Злодії та Апостоли. Сліди на піску [Текст] : романтична повість, есе-пошук / Р. І. Іваничук. — Львів : Срібне слово, 2005. — 176 с. — ISBN 966-8399-03-Х : 7.00 грн.
 2239. Грунська Т.А. Злодій [Текст] : повісті / Т. А. Грунська. — Львів : Каменяр, 2011. — 379 с. — (Повісті). — ISBN 978-966-607-170-8 : 28.00 грн., 45.00 грн.
 2240. Петренко М. Є. Злочин у сотенному містечку [Текст] : Лохвицька кримінальна новела другої половини ХVII ст. / М. Є. Петренко. — Львів : Ліга-Прес, 2000. — 84 с. — ISBN 966-7843-18-5 : 3.00 грн.
 2241. Ковалик Н. Й. Зміщення земної осі [Текст] : оповідання, повість / Н. Й. Ковалик. — Львів : Літературний Львів, 1995. — 156 с.
 2242. Федорів Р. М. Знак кіммерійця [Текст] : повісті / Р. М. Федорів. — Львів : Каменяр, 1972. — 320 с. — 0.66 грн.
 2243. Антонич Б.-І. В. Знак Лева [Текст] = Znak Lwa / Б.-І. В. Антонич ; упоряд. М. Ільницький ; худож. Л. Прийма. — Львів : Каменяр, 1998. — 253 с. : іл. — ISBN 996-7255-06-9 : 4.00 грн.
 2244. Ільницький М.М. Знаки доби і грані таланту [Текст] / М. Ільницький. — Київ : КЛІО, 2014. — 432 с. — Імен. покажч.: с.417-429. — ISBN 978-617-7023-17-2 : 112.00 грн.
 2245. Павличко Я. Знаки та профілі [Текст] / Я. Павличко. — Львів : Укр. технології, 2004. — 78 с. — ISBN 966-345-004-5 : 1.16 грн.
 2246. Калинець І.М. Знане і незнане про Антонича [Текст] : матеріали до бібліогр. Богдана Ігоря Антонича / І. М. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культ. та зв'язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка". — Львів : Друкарські куншти, 2010. — 140 + 16с. : фотогр. — ISBN 978-966-96883-0-9 : 21.00 грн.
 2247. Калинець І.М. Знане і незнане про Антонича [Текст] : матеріали до бібліогр. Богдана Ігоря Антонича / І. М. Калинець ; Міжнар. ін-т освіти, культ. та зв'язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка". — 2-ге вид., випр. і доповн. — Львів : Друкарські куншти, 2011. — 274 : 48 с. фотогр. — 40.00 грн.
 2248. Наумовичъ Ив. Г. Знъмченый Юрко [Текст] : комедія въ 2 актахъ / Ив. Г. Наумовичъ. — Львовъ : Народна библіотека, 1922. — 24 с.
 2249. Гущак І. В. Зодчі [Текст] : поезії / І. В. Гущак ; авт. передм. Р. Кудлик. — Київ : Дніпро, 1989. — 136 с. — ISBN 5-308-00365-3 : 0.80 грн.
 2250. Корній Д. Зозулята зими [Текст] : роман / Д. Корній, Т. Владмирова. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2014. — 366 с. — ISBN 978-966-14-6542-7 : 34.00 грн.
 2251. Пиндзин І.М. Золота десятка [Текст] / І. М. Пиндзин. — Стрий; Львів : Щедрик, 2010. — 59 с. — ISBN 978-966-1524-12-4 : 11.00 грн.
 2252. Пилип'юк В. В. Золота підкова України. Львівщина [Текст] : фотоальбом / В. Пилип'юк ; вступ. ст. Б. Возницький ; післям. Р. Лубківський. Кн. 1. — Львів : Світло й Тінь, 2001. — 144 с. : іл. — ISBN 966-7594-09-2 : 86.66 грн.
 2253. Храпач Г. Я. Золотавка, або Пригоди молодої бджілки [Текст] : повість- казка / Г. Я. Храпач ; худож. Н. С. Пономаренко. — Львів : Каменяр, 1988. — 38 с. : іл. — ISBN 5-7745-0010-1 : 0.25 грн.
 2254. Попович Л. А. Золоте диво [Текст] : вірші для дітей, мамів і бабусь / Л. Попович ; худож. Ю. Островська. — Львів : Каменяр, 2005. — 48 с. : іл. — ISBN 5-7745-1096-4 : 0.94 грн.
 2255. Тирик Я. Золоте кільце Бойківщини [Текст] / Я. Тирик. — Львів : [б.в.], 2003. — 79 с. — (Мандрівки Галичиною ; вип. 2). — 15.00 грн.
 2256. Чумарна М.І. Золотий Дунай. Символіка української пісні [Текст] / М. І. Чумарна. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. — 262 с. : ноти. — (Золоте руно). — ISBN 966-692-806-Х : 37.00 грн.
 2257. Опільський Ю. Золотий лев [Текст] : повісті / Ю. Опільський ; упоряд. Р. Т. Гром'як ; авт. післям. Р. Т. Гром'як. — Київ : Дніпро, 1989. — 416 с. — (Б-ка історичної прози). — ISBN 5-308-00312-2 : 2.40 грн.
 2258. Галичко М. Золотий міт [Текст] : збірка поезій / М. Галичко. — 2-е вид. — Львів : Місіонер, 1996. — 104 с. — ISBN 996-7086-01-1 : 3.00 грн.
 2259. Вархол Р. С. Золотий шолом [Текст] : поезії / Р. С. Вархол. — Львів : Ліга- Прес, 2008. — 48 с. — ISBN 978-966-397-094-8 : 2.35 грн., 2.75 грн.
 2260. Тарновський М. Ю. Золоті верби [Текст] : повісті / М. Ю. Тарновський. — Львів : Каменяр, 1979. — 351 с. — 1.40 грн.
 2261. Козланюк П. С. Золото [Текст] / П. С. Козланюк. — Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1958. — 48 с. — (Бібліотечка оповідань : На добрий вечір). — 0.45 грн.
 2262. Петросян С. Золотоголосе дитинство [Текст, ноти] : естрадні пісні для дітей / С. Петросян. — Львів : Край, 2002. — 152 с. : портр. — ISBN 966-547-162-7 : 10.00 грн.
 2263. Чобіт Д.В. Золочівський замок [Текст] / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2011. — 48 с. : іл. — ISBN 966-7544-54-6 : 7.00 грн.
 2264. Золочівщина Промислова [Текст] : фотоальбом / упоряд.: М. Бундз, Б. Золотник . — Львів : Манускрипт-Львів, 2009. — 95 с. : фотогр. — (Золочівський край). — ISBN 978-966-2067-05-7 : 25.00 грн.
 2265. Золочівщина. Минуле і сучасне: розвідки, спомини, публікації, пам'ятки, постаті [Текст] / Фундація енциклопедії України (Торонто) ; упоряд., ред. М. Дубас. — 2-ге вид. — Львів : Мс, 2006. — 759 с. : іл. — Географ. покажч.: с. 745-759. — ISBN 966-8461-36-3 : 45.60 грн., 90.00 грн.
 2266. Павлюк С. Зораний переліг засіяний любов"ю до Вітчизни [Текст] : Степан Павлюк: "Створене в дарунок нації" / С. Павлюк, В. Пилип"юк. — Львів : Світло й Тінь, 2017. — 167 с. : фото, іл. — (Постаті, ISSN 978-966-7594-88-6). — ISBN 978-966-7594-88-6.
 2267. Янівський Б.-Ю. Я. Зорепадні ночі [Текст, ноти] : антологія авторської пісні / Б.-Ю. Я. Янівський ; ред. Д. Сапіга ; авт. передм. І. Колодій ; авт. вступ. ст. В. Г. Дутчак. — Львів : Каменяр, 2016. — 372 с. : портр. — ISBN 978-966-607-425-5 : 100.00 грн.
 2268. Палюшок І.С. Зореслов [Текст] : вірші / І. С. Палюшок. — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. — 96 с. — ISBN 966-8265-95-5 : 12.00 грн.
 2269. Зорій наш коледже, зорій! [Текст] : до ювілею Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного ун-ту 1939-2009 / ред. Д. Клебан. — Вишня : Ліга-Прес, 2009. — 120+48 с. : a-фот. — ISBN 978-966-397-123-1 : 15.00 грн.
 2270. Шевело Л.С. Зоря на небі засвітилась [Текст] : поезії / Л. С. Шевело. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 96 с. — ISBN 966-665-358-3 : 20.00 грн.
 2271. Зоряна ніч [Текст] : вокальні ансамблі / А. Кос-Анатольський. — Київ : Музична Україна, 1990. — 80 с. — 0.95 грн.
 2272. Романчук О. К. Зоряний кристал [Текст] : фантастичний роман / О. К. Романчук ; худ. О. І. Дмитрієв. — Львів : Каменяр, 1986. — 264 с. : іл. — 1.30 грн.
 2273. Романчук О. К. Зоряний кристал [Текст] : науков-фантастичний роман / О. К. Романчук ; худ. І. Ключковська. — Львів : Універсум, 1995. — 288 с. : іл. — ISBN 5-7707-4695-5 : 4.00 грн.
 2274. Яворська О. Й. Зранене стебло [Текст] : збірка поезій / О. Й. Яворська. — Львів : Сполом, 2011. — 102 с. : іл. — ISBN 978-966-665-573-1 : 15.00 грн.
 2275. Кондратюк В. О. ЗУНР: становлення і захист завоювань (1918-1921 рр.) [Текст] / В. О. Кондратюк, В. Л. Регульський. — Львів : Аверс, 1998. — 96 с. — ISBN 966-7466-01-9 : 2.00 грн.
 2276. Кіндратович Л. Зустріч, що змінила життя [Текст] / Л. Кіндратович. — Львів : Свічадо, 2014. — 80 с. — (Невигадані історії). — ISBN 978-966-395-761-6. — ISBN 978-966-395-193-5 (серія) : 15.00 грн.
 2277. Пилип'юк В. В. Зустрічі з Долею [Текст, образотворчий матеріал] : статті, світлини, спогади / В. В. Пилип'юк. — Львів : Світло й Тінь, 1999. — 143 с. : фот. — ISBN 966-7594-01-7 : 50.00 грн.
 2278. Марухняк Й. Зцілення сонцем [Текст, фотогр.] / Й. Марухняк. — Львів - Краків : Камула : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — 71 с. : фото. — ISBN 978-966-433-211-5 (Камула). — ISBN 978-966-941-567-7 (Вид-во Львівської політехніки).
 2279. Франко И. Я. Избранное [Текст] / И. Я. Франко ; пер. с укр. ; послеслов. Б. А. Турганов. — Москва : Московский рабочий, 1956. — 688 с. — 12.25 грн.
 2280. Франко И. Я. Избранные произведения [Текст] / И. Я. Франко ; пер. с укр. ; сост. М. И. Дорошенко ; авт. вступ. ст. И. И. Дорошенко. — Львов : Каменяр, 1987. — 303 с. — (Школьная б-ка). — 0.85 грн.
 2281. Франко И. Я. Избранные сочинения [Текст]. Т. 2 : Рассказы и повести / И. Я. Франко ; пер. с укр. М. Ф. Рыльский ; Б. А. Турганов. — Москва : Худож. лит., 1948. — 636 с. — 12.00 грн.
 2282. Франко И. Я. Избранные сочинения [Текст]. Т. 5 : Статьи о литературе / И. Я. Франко ; пер. с укр. М. Ф. Рыльский ; Б. А. Турганов. — Москва : Худож. лит., 1951. — 544 с. — 12.00 грн.
 2283. Франко И. Я. Избранные сочинения [Текст] / И. Я. Франко ; пер. с укр. ; сост., вступ. ст. М. Пархоменко ; худ. В. Якубич. — Москва : Худож. лит., 1981. — 590 с. : 12 с. ил. — (Б-ка классики : Лит. народов СССР). — 4.00 грн.
 2284. Изобразительное искусство Львова [Текст] : живопись, скульптура, графика / авт.-сост. Э. П. Мисько. — Москва : Сов. худ., 1978. — 125 с. : ил. — 5.00 грн.
 2285. Баладыженко К. Иллюстрированная Исторія Галичины въ краткихъ очеркахъ [Текст] : съ 60-ью рисунками / К. Баладыженко. — Петроградъ : Типографія Бр. В. и И. Линникъ, 1915. — 103 с. : 60 рис. — 0.30 грн.
 2286. Осадчий М. Г. Ирій [Текст] : поезії / М. Г. Осадчий ; авт. передм. М. Дубас ; худож. В. Немира. — Львів : Меморіал, 1993. — 184 с. — (Б-ка альманаху "Біль"). — ISBN 5-86700-039-4 : 2000.00 грн.
 2287. Жирнов А. Д. Искусство паркостроения [Текст] / А. Д. Жирнов. — Львов : Вища школа, 1977. — 208 с. : ил. — 240.00 грн.
 2288. Березниченко Н.В. Исповедую добро [Текст] / Н. В. Березниченко. — Львов : Цивилизация, 2016. — 156 с. — ISBN 966-7719-24-1 : 29.00 грн.
 2289. Молчанова-Хоменко Е. В. Исповедь [Текст] : поэзия / Е. В. Молчанова-Хоменко. — Львів : Сполом, 2012. — 119 с. — ISBN 978-966-665-746-9 : 15.00 грн.
 2290. Бобрищев К. В. Исцеление по Касьяну и не только... [Текст] / К. В. Бобрищев. — Львов : Афиша, 2001. — 391 с. : іл. — ISBN 966-7760-58-8 : 7.85 грн.
 2291. Гончар Н.Я. Итальянский роман во Львове [Текст] / Н. Я. Гончар. — Киев : Україна, 2005. — 232 с. — ISBN 966-524-217-2 : 4.77 грн.
 2292. Пелехатий К. М. І всміхнеться земля-мати... [Текст] / К. М. Пелехатий ; упоряд. М. М. Олексюк ; авт. передм. М. М. Олексюк. — Львів : Каменяр, 1987. — 160 с. — (Б-ка "Карпати"). — 0.70 грн.
 2293. Іваничук Р.І. І земля, і зело, і пісня [Текст] : короткі повісті / Р. І. Іваничук. — Львів : Срібне слово, 2006. — 160 с. — ISBN 966-8399-05-6 : 30.80 грн., 6.20 грн.
 2294. Лізен О. М. І знов прийшла весна [Текст] : повісті та оповідання / О. М. Лізен. — Львів : Каменяр, 1986. — 222 с. — 1.00 грн.
 2295. І мене в сім'ї великій... [Текст] : віночок поезій / упоряд.Ф. М. Неборячок. — Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1961. — 40 с. — 0.03 грн.
 2296. І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : творчість юних / відпоід. за вип. О. Дук. — Львів. — 79 с. : іл. — ISBN 978-966-665-529-8 : 25.00 грн.
 2297. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 80 с. : a-фот. — ISBN 978-966-665-529-8 : 25.00 грн.
 2298. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних / відп. за вип. О. Турко. — Львів : Растр-7, 2010. — 80 с. — ISBN 978-966-2004-41-0 : 15.00 грн.
 2299. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : творчість юних / відповід. за випуск О. Турко. — Львів : Растр-7, 2010. — 79 с. : портр. — ISBN 978-966-2004-41-0 : 15.00 грн.
 2300. І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : творчість юних / відповід. за вип. О. Турко. — Львів : Растр-7, 2010. — 79 с. : іл. — ISBN 978-966-2004-41-0 : 15.00 грн.
 2301. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних / Львів. обл. від. Союзу Українок. — Львів : Растр-7, 2011. — 120 с. — ISBN 978-966-2004-80-9 : 20.00 грн.
 2302. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : Творчість юних / Львівський обл. відділ Союзу українок ; відповід. за випуск В. Боженко. — Львів : Растр-7, 2011. — 119 с. : портр. — ISBN 978-966-2004-80-9 : 20.00 грн.
 2303. І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : творчість юних / відповід. за вип. В. Боженко. — Львів : Растр-7, 2011. — 119 с. : іл. — ISBN 978-966-2004-80-9 : 20.00 грн.
 2304. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних, твори переможців фестивалю-конкурсу 2012-2013 років / Львів. обл. від. Союзу Українок ; Львів. обл. від. Союзу Українок. — Львів : Растр-7, 2014. — 212 с. — ISBN 978-617-7045-51-8 : 50.00 грн.
 2305. І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : зб. творчості юних, твори переможців фестивалю-конкурсу 2014 року / Львів. обл. від. Союзу Українок ; ред. М.Й Людкевич. — Львів : Растр-7, 2014. — 136 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-7045-68-6 : 32.00 грн.
 2306. І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст] : зб. творчості юних / Львів. обл. відділ Союзу Українок ; упоряд. О. Турко. — Львів : Растр-7, 2015. — 132 с. — ISBN 978-617-7045-96-9 : 32.00 грн.
 2307. І слово, і пісня, Матусю, тобі! [Текст] : зб. творчості юних / Львів. обл. від. Союзу Українок. — Львів : Растр-7, 2016. — 136 с. — ISBN 978-617-7359-57-8 : 50.00 грн.
 2308. І стали нам ті наші гори твердинею у лютий час... [Текст] : Спогади друкарки Головного осередку пропаганди ОУН і УПА Дарії Малярчин-Шпиталь ("Дарки") / ред., упоряд. С. Онуфрів. — Львів : ПАІС, 2012. — 164 с. : іл. — ISBN 978-966-1585-88-0 : 25.00 грн.
 2309. І тільки мить... [Текст] : Життєпис і творча діяльність Тетяни Павелко. — Львів : Каменяр, 2019. — 99 с. : іл. — ISBN 978-966-607-497-1.
 2310. Вакарчук І.О. І.О. Вакарчук [Текст] : Навч. посіб. / І.О.Вакарчук ; ред. Я. Прихода. — Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 1999. — 220с. : креслення. — ISBN 966-613-017-3 : 6.60 грн.
 2311. ІV Міжнародний конкурс оперних співаків ім. Соломії Крушельницької [Текст] = The Fourth Solomiya Krushelnytska International competition of opera singers : 16-25 жовтня 2009 р. Львів, Україна / М-во культури і туризму України, Держ. дирекція міжнародних конкурсів та мистецьких програм "Арт-Україна", Львівський нац. акад. театр опери та балету ім. Соломії Крушельницької. — [Львів], [2009]. — 52 с. — 20.00 грн.
 2312. ІV фестиваль церковної хорової музики [Текст] : церква Свв. Ольги та Єлизавети - Львів - 21 липня 2002 / вступ. сл.: Л. Вельган, О. Голубець, О. Гуменчук. — Львів : ПП "Кварт", 2002. — [27] : фот. — 7.00 грн.
 2313. Іван Самотос.Скульптура [Текст] : альбом / упоряд. І. В. Голод. — Львів : ЛНАМ, 2005. — 80 с. : іл. — ISBN 966-8734-05-Х : 25.00 грн.
 2314. Сова А. О. Іван Боберський - основоположник української тіловиховної і спортової традиції [Текст] / А. О. Сова, Я. Тимчак ; за наук. ред. Є. Н. Приступи ; Львівський державний університет фізичної культури. — Львів : Апріорі, 2017. — 231 с. : іл. — ISBN 978-617-629-387-3 : 375.00 грн.
 2315. Франко І. Я. Іван Вишенський [Текст] : поема / І. Я. Франко ; авт. передм. М. Косів ; авт. післям. Р. Горак ; Х. Саноцька ; худож. С. Караффа-Корбут. — 2-е вид. — Львів : Каменяр, 2006. — 116 с. : іл. — ISBN 5-7745-0366-6 : 6.84 грн.
 2316. Франко І. Я. Іван Вишенський [Текст] = Iwan Wyszeński : поема / І. Я. Франко ; пер. польс. П. І. Франка ; іл. С. П. Караффи-Корбут ; вступ. сл. Р. Горака ; авт. післямови Х. Саноцька. — Львів : Каменяр, 2016. — 179 с. : іл. — (Бібліотека слов'янських літератур). — ISBN 978-966-607-388-1 : 70.00 грн.
 2317. Іван Гречко [Текст] / Ін-т колекціонерства укр. мистецьких пам'яток при НТШ ; упоряд. Т. Лозинський . — Львів; Київ : Оранта, 2006. — 272 с. : іл. з підписом, іл. кольор. — (Українські колекціонери). — 200.00 грн.
 2318. Іван Іванович Труш 1869 - 1941 [Текст, образотворчий матеріал] : каталог посмертної виставки / Управління в справах мистецтв при РНК УРСР, Львівська обласна картинна галерея, Львівський оргкомітет Спілки радянських художників України ; відповід. ред. Ад. Бахматов ; худож. Б. Баляс. — Львів : Львівська обл. картинна галерея, 1941. — 38 с. : [30] с. іл.
 2319. Іван Калинович [Текст] : Біобібліогр. покажч. / НАН України , ЛННБ ім. В.Стефаника ; уклад. Т. Ю. Кульчицька ; від. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів, 2015. — 94 с. — ISBN 978-966-02-7801-1 : 40.00 грн.
 2320. Горак Р.Д. Іван Керницький - поет з Божої ласки [Текст] : до 100-річчя від народження / Р. Горак. — Львів : Апріорі, 2012. — 516 с. — ISBN 978-617-629-062-9 : 40.00 грн.
 2321. Іван Климко: керамічна пластика [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Художньо-мемор. музей О. Новаківського ; авт. вступ. ст. Л. В. Волошин ; упоряд. З. Грушовець. — Львів : Нац. музей ім. А. Шептицького, 2013. — 70 с. : іл. — 25.00 грн.
 2322. Іван Куровець. Лицар галицької медицини [Текст] / упоряд. В. Семенів. — Львів : Друкарські куншти, 2014. — 148 с. : іл. — Бібліогр.: с.138. — 25.00 грн.
 2323. Нога О. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат [Текст] / О. Нога. — Львів : Центр Європи, 2009. — 192 с. : 412 іл. кольор. і ч/б. — ISBN 978-966-7022-81-5 : 110.00 грн.
 2324. Іван Омелянович Левицький [Текст] : зб. наук. праць / НАН України ЛНБ ім. В.Стефаника ; упоряд. та заг. ред. текстів Л. І. Ільницька . — Львів : [б.в.], 2002. — 187 с. : іл. — Імен. покажч.: с.174-186. — ISBN 5-87332-088-8 : 20.00 грн., 8.16 грн.
 2325. Бесага М. Іван Остафійчук. Джерела творчості [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-монографія / М. Бесага ; Львівська нац. академія мистецтв. — Київ : Р. К. Майстер Принт, 2013. — 287 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-1568-78-4 : 300.00 грн., 330.00 грн.
 2326. Стецюк Я. Н. Іван Підкова [Текст] : іст. повість / Я. Н. Стецюк. — Львів : Каменяр, 1971. — 160 с. — 0.43 грн.
 2327. Іван Самотос [Текст, образотворчий матеріал] : скульптура: альбом до 80-річчя з дня народження / упоряд.: М. Царик, Н. Самотос-Баєрлє, Т. Самотос ; авт. вступ. ст. Р. М. Яців. — Київ : Бізнесполіграф, 2017. — 175 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-8734-44-1 : 300.00 грн.
 2328. Іван Сварник [Текст] : біобібліогр. покажч. / ЛОУНБ ; упоряд.: І. П. Зінченко, О. Григорчук, О. Букавіна. — Львів : Растр-7, 2015. — 184 с. : фотогр. — ISBN 978-617-7359-09-7 : 50.00 грн.
 2329. Стамбол І.І. Іван та Юрій Липи [Текст] / І. І. Стамбол, С. В. Кучеренко. — Харків : Бібколектор, 2016. — 122 с. — Бібліогр.: с. 120. — ISBN 978-617-7013-56-2 : 25.50 грн.
 2330. Іван Труш: малярські елегії українського неоромантика (твори зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького) [Текст] : каталог виставки / авт.-упоряд. О. Біла ; наук. ред. Л. Волошин. — Київ : Майстер книг, 2013. — 83+83 с. : іл. — 100.00 грн.
 2331. Іван Франк [Текст, образотворчий матеріал] = Ivan Frank : кераміка, графіка / авт. вступ. ст. І. Голод ; упоряд. І. Франк ; пер. англ. М. Проскурняк. — Львів : Місіонер, 2002. — 39 с. : іл. кольор. — 25.00 грн.
 2332. Іван Франк [Текст, образотворчий матеріал] / авт. післямови В. А. Овсійчук. — Львів, 2007. — [5] с. : іл. кольор. — 20.00 грн.
 2333. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 4 : Університет / Р. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 472 с. : фотогр. — ISBN 966-7086-84-4 : 30.00 грн.
 2334. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 5 : Не пора! / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка, Львів. літерат.-меморіал. музей І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 426 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 24.00 грн.
 2335. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 6 : В поті чола / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 532 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 31.00 грн.
 2336. Іван Франко [Текст] : каталог книжкових видань / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Наукова бібліотека ; уклад.: Б. Геляс, К. Костишина, А. Соловйова. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 252 с. — (Каталоги книгозбірні ; Чис. 2). — ISBN 966-613-459-4 : 16.00 грн., 16.50 грн., 35.00 грн.
 2337. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 7 : Протистояння / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 584 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 34.80 грн., 38.00 грн.
 2338. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 8 : Роки страждань / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка, Львів. літерат.-меморіал. музей І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 546 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 19.00 грн., 48.00 грн.
 2339. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст]. Кн. 9 : Катастрофа / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка, Львів. літерат.-меморіал. музей І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 480 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 20.00 грн.
 2340. Панасенко Т.М. Іван Франко [Текст] / Т. М. Панасенко. — Харків : Фоліо, 2009. — 124 с. — (Знамениті українці). — ISBN 978-966-03-4863-9 : 15.00 грн.
 2341. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст] / Р. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка. Львів. літ.-мемор. музей І. Франка. Кн. 10 : Quo Тendis. Ч. І : Відхід. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 434 с. : іл. — ISBN 966-7086-84-4 : 35.00 грн.
 2342. Горак Р.Д. Іван Франко [Текст] / Р. Д. Горак, Я. Гнатів ; ЛНУ ім. І. Франка, Львів. літерат.-меморіал. музей І. Франка. Кн. 10 : Quo Тendis. Ч. ІІ : У притворі вічності. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 360 с. — ISBN 966-7086-84-4 : 32.00 грн.
 2343. Працьовитий В.С. Іван Франко [Текст] : іст. драма / В. С. Працьовитий. — Львів : Растр-7, 2011. — 66 с. — ISBN 978-966-2004-52-6 : 15.00 грн., 20.30 грн.
 2344. Франко П.І. Іван Франко [Текст] / П. І. Франко ; упоряд. М. Войціцька. — Львів : Апріорі, 2013. — 216 с. +48 с. : іл. з підписом. — ISBN 978-617-629-153-4 : 30.00 грн., 35.00 грн.
 2345. Панасенко Т.М. Іван Франко [Текст] / Т. М. Панасенко. — Харків : Фоліо, 2013. — 122 с. — ISBN 978-966-97231-7-8 : 24.00 грн.
 2346. Луців Л. Іван Франко - борець за національну і соціяльну справедливість [Текст] / Л. Луців. — Джерзі-Ситі; Ню Йорк : Свобода, [1968]. — 654 с. — 3.00 грн., 55.00 грн.
 2347. Якимович Б.З. Іван Франко - видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти [Текст] : [монографія] / Б. З. Якимович ; ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 691 с. : іл. — Бібліогр.: с. 525-581. — ISBN 966-613-458-6 : 65.00 грн.
 2348. Іван Франко - дітям [Текст] : вірші, казки та оповідання / уклад. Д. І. Іваницька ; худож. Н. Солодка. — Львів : Апріорі, 2011. — 88 с. : іл. кольор. — (Апріорі - дітям). — ISBN 978-966-2154-13-9. — ISBN 978-617-629-031-5 : 30.00 грн., 35.00 грн.
 2349. Іван Франко - дітям [Текст] : вірші, казки та оповідання / уклад. Д. І. Іваницька ; худож. Н. Солодка. — Львів : Апріорі, 2015. — 88 с. : іл. кольор. — (Апріорі - дітям). — ISBN 978-966-2154-13-9. — ISBN 978-617-629-031-5 : 45.00 грн.
 2350. Злупко С.М. Іван Франко і економічна думка світу [Текст] = Ivan Franko and economic thought of world : монографія / С. Злупко ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 413 с. — Імен. покажч.: с.401-406. — ISBN 966-6134-22-5 : 14.36 грн., 60.00 грн.
 2351. Франко-Ключко А. Іван Франко і його родина [Текст] : спомини / А. Франко-Ключко. — Торонто : Ліґа визволення України, 1956. — 131 с. — (Політична Бібліотека Ліґи Визволення України ; Ч. 10). — 7.80 грн., 8.00 грн.
 2352. Гнатюк М.І. Іван Франко і проблеми теорії літератури [Текст] : навч. посіб. / М. І. Гнатюк. — Київ : Академія, 2011. — 240 с. — (Альма-матер). — ISBN 978-966-580-343-0. — ISBN 978-966-580-310-2(серія) : 40.00 грн.
 2353. Сандурський І. М. Іван Франко про психологію творчості [Текст] / І. М. Сандурський ; ред. М. Є. Петренко. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 272 с. — ISBN 978-966-665-603-5 : 40.00 грн.
 2354. Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки. У 100-річчя з дня народин [Текст] / І. Книш. — Вінніпеґ, 1956. — 156 с. : іл. — 3.00 грн., 30.00 грн.
 2355. Іван Франко у критиці: західноукраїнська рецепція 20-30-х років ХХ ст. [Текст] / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд., авт. передмови М. Ільницький. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 432 с. — ISBN 978-966-613-721-3 : 30.00 грн., 65.00 грн.
 2356. Неборак В.В. Іван Франко: вершини і низини (інтерпритації вибраних віршів, циклів і поем зі збірки "З вершин і низин") [Текст] / В. В. Неборак ; НАН України, Держ. установа "Ін-т Івана Франка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 224 с. — (Франкознавча серія ; вип. 15). — ISBN 978-617-607-953-8 : 95.00 грн.
 2357. Іван Франко: дух, наука, думка, воля [Текст] : Матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчя від дня народж. Івана Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006р.) . Т.2 / МОН України. ЛНУ ім. І. Франка ; відп. ред. І. Вакарчук. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. — 1150 с. — 55.00 грн.
 2358. Іван Франко: життя, громадська діяльність і літературна творчість [Текст] / ред., упоряд., авт. вступ. ст. В. Рибак. — Нью-Йорк : Ліга Американських Українців, 1956. — 128 с. — 3.00 грн.
 2359. Іван Франко: Тексти. Факти. Інтерпретації. [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1 : Огляди. Статті. Твори. Листування. Спогади. Бібліографія / НАН України, Ін-т І. Франка, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ; ред. М. Жулинський ; укл. Є. Нахлік. — Київ; Львів : друк : Простір-М, 2011. — 440 с. — Бібліогр.: с.397-423. — ISBN 978-966-02-6069-6(серія) (978-966-02-6070-2(Вип.1)) : 85.00 грн.
 2360. Іван Франко. "Зів'яле листя" : тексти, матеріали, дослідження [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 / ЛНУ ім. І. Франка, Філологічний ф-т ; упоряд. П. Салевич. — Львів : друк : Сплайн, 2007. — 424 с. — (Українська філологія: школи, постаті, проблеми). — Імен. покажч.: с.416. — ISBN 978-966-613-526-4 : 75.00 грн.
 2361. Шевельов Ю.В. Іван Франко. Мойсей [Текст] / Ю. Шевельов ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. — Відбитка впровідної статті і післямова Юрія Шевельова. — Нью-Йорк : [б.в.], 1968. — 31 с. : іл. — 30.00 грн.
 2362. Горак Р. Іван Франко. Цілком нормальна школа [Текст]. кн.друга / Горак Р., Гнатів Я. ; ред. Г.Шевчук. — ISBN 966-7086-84-4 : 8.05 грн.
 2363. Горак Р. Іван Франко.Рік Якова [Текст]. кн.1 / Р. Горак, Я. Гнатів ; К. Зозуляк. — Львів : Місіонер, 2000. — 232с. — ISBN 966-7086-84-4 : 7.00 грн.
 2364. Іван Юзюк [Текст] : життєвий і творчій шлях: вибрані статті та рецензії / Міністерство культури і мистецтв України, Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка ; упоряд. З. І. Юзюк. — Львів : Сполом, 2004. — 123 с. : [8] с. фотогр. — Бібліогр.: с. 121 - 122. — ISBN 996-665-133-5 : 50.00 грн.
 2365. Іван Якович Франко [Текст] : життя і творчість в портретах, ілюстраціях, документах / упоряд. З. Т. Франко ; Я. Х. Цегельник. — Київ : Рад. письменник, 1956. — 297 с. : іл. — 1.20 грн.
 2366. Матеуш В.О. Івангеліє - Євангеліє від Івана Геля [Текст] : дослідж., спогади, роздуми / В. О. Матеуш. — Хмельницький : Цюпак, 2012. — 40 с. — ISBN 978-617-513-138-1 : 8.00 грн.
 2367. Волошин Л. В. Іванна Нижник-Винників [Текст, образотворчий матеріал] : рання творчість у Львові 1920 - 1930 роки / Л. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького, Художньо-мемор. музей О. Новаківського. — Львів : Афіша, 2013. — 131 с. : іл. — ISBN 978-966-325-188-2 : 60.00 грн.
 2368. Волошин Л. В. Іванна Нижник-Винників [Текст, образотворчий матеріал] : творчість на еміграції. Німеччина, Франція 1945 - 1993 рр. / Л. В. Волошин ; упоряд. наук. каталогу Л. В. Волошин ; упоряд. наук. каталогу З. Гушовець ; Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького. — Львів : Афіша, 2015. — 371 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-325-208-7 : 125.00 грн.
 2369. Волошин Л.В. Іванна Нижник-Винників. Рання творчість у Львові 1920-1930 роки [Текст] / Л. В. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Художньо-меморіал. музей О. Новаківського. — Львів : Афіша, 2013. — 132 с. — ISBN 978-966-325-188-2 : 50.00 грн., 60.00 грн.
 2370. Волошин Л.В. Іванна Нижник-Винників. Творчість на еміграції. Німеччина, Франція 1945-1993 роки [Текст] : монографія / Л. В. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. — Львів : Афіша, 2015. — 372 с. : іл. з підписом. — Бібліогр.: с. 216. - Імен. покажч.: с. 364. — ISBN 978-966-325-208-7 : 250.00 грн.
 2371. Рябчук В. Іволга не плаче [Текст] : есеї / В. Рябчук. — Львів : б.в., 2002. — 90 с. — 1.78 грн.
 2372. Іленко З. Ігор Білозір: недоспівана пісня [Текст] / З.Іленко. — Львів : Українські технології, 2004. — 164с.,іл. : фото, портрети. — ISBN 966-345-035-5 : 8.33 грн.
 2373. Ігор Валентинович Алєксєєв [Текст] : біобібліогр. покажч. / НУ "Львівська політехніка", Наук.-техн. б-ка ; уклад.: О. І. Познякова, О. М. Рудницька, М. В. Сергєєва. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 98 с. — (Бібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 52). — ISBN 978-617-607-364-2 : 15.00 грн.
 2374. Ігор Гапон [Текст, образотворчий матеріал] : живопис: альбом / вступ. сл. Р. Т. Шмагало. — Львів : Артсервіс, [2013]. — [60] : кольор. іл. — 30.00 грн.
 2375. Жишкович М. А. Ігор Кушплер: пасіонарність таланту [Текст] = Ihor Kushpler: passionarity of talent : творча постать митця в контексті розвитку західноукраїнської вокальної культури / М. А. Жишкович ; наук. ред. Л. М. Ніколаєва ; пер. англ. О. Фучіла ; пер. нім. О. Поточняк. — Львів : Сполом, 2019. — 232 с. : [56] с. фотогр. — ISBN 978-966-919-450-3 : 125.00 грн.
 2376. Ігор Мельник [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Л. Щербанюк. — Львів : Апріорі, 2012. — 87 с. — 30.00 грн.
 2377. Ігор Мельник [Текст] : бібліографічний покажчик / упоряд., авт. передм. Л. Щербанюк. — Львів : Апріорі, 2012. — 87 с. : іл. — 50.00 грн.
 2378. Вітів І. Ідеологія людства словами ангелів [Текст] : Формула вічного молодого життя / І. Вітів. — Львів : Край, 2006. — 132 с. — ISBN 966-547-205-4 : 5.24 грн.
 2379. Заярнюк А. Ідіоми емансипації. "Визвольні" проекти і галицьке село у середині ХІХ століття [Текст] : [монографія] / А. Заярнюк ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. — Київ : Критика, 2007. — 336 с. — Бібліогр.: с. 269-285. — ISBN 966-8978-01-3 : 35.00 грн.
 2380. Франко П.І. Ідіть за мною [Текст] : до 120-річчя з дня народж. Патріарха Йосифа Кардинала Сліпого (1892-2012) / П. Франко. — Львів : [б.в.], 2012. — 43 с. : іл. — 12.00 грн.
 2381. Грень В.П. Іду до тебе [Текст] : поезія і проза у трьох книгах / В. П. Грень. — Львів : Кобзар, 2004. — 607 с. — ISBN 966-559-062-6 : 20.00 грн., 24.00 грн.
 2382. Лепех С.В. Іду до храму [Текст] : [поезія] / С. В. Лепех. — Львів : друк : [Армія України], 2012. — 160 с. — ISBN 978-966-428-110-9 : 23.00 грн.
 2383. Опільський Ю. Іду на вас. Ідоли падуть [Текст] / Ю. Опільський ; авт. передм. М. Гнатюк. — Львів : Вища школа, 1988. — 280 с. — ISBN 5-11-000562-1 : 3.50 грн.
 2384. Рудавська-Вовк Л. В. Іду на клич земного водограю [Текст] : поезії / Л. В. Рудавська-Вовк. — Львів : Край, 1995. — 148 с. — ISBN 5-7707-7214-Х.
 2385. Ієрарх церкви, з руїн і згарищ піднятої [Текст] : реком. список л-ри / ЛОУНБ ; укл.: І. Ю. Лешнівська, Г. В. Москович ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; відп. за вип. Л. С. Рудик . — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 12 с. — 9.00 грн.
 2386. Тимочко П. С. Із болем у душі [Текст] : поезії / П. С. Тимочко. — Львів : Каменяр, 1995. — 198 с. — ISBN 5-7745-0653-3 : 3.96 грн.
 2387. Павличко Я. Із відчиненої брами [Текст] : поезії / Я. Павличко. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 72 с. — ISBN 978-966-665-757-5 : 10.00 грн.
 2388. Павличко Я. Із відчиненої брами [Текст] : поезії / Я. Й. Павличко. — Львів : Сполом, 2012. — 71 с. — ISBN 978-966-665-757-5 : 10.00 грн.
 2389. Кушплер І. Ф. Із глибинних джерел [Ноти] : солоспіви, вокальні ансамблі, обробки народних пісень / І. Ф. Кушплер ; авт. вступ. ст. Ю. П. Ясіновський. — Львів : Логос, 1999. — 47 с. — 30.00 грн.
 2390. Потапенко Х.В. Із небом у серці [Текст] : вірші / Х. В. Потапенко. — Львів : Каменяр, 2012. — 87 с. — ISBN 978-966-607-184-5 : 15.00 грн.
 2391. Пастушенко А. Ю. Із серця в серце [Текст] : повість / А. Ю. Пастушенко. — Львів : Каменяр, 1983. — 124 с. — 0.45 грн.
 2392. Залізняк Б. В. Із сином за руку [Текст] : поезії / Б. В. Залізняк. — Львів : Каменяр, 1990. — 104 с. — ISBN 5-7745-0215-5 : 0.50 грн.
 2393. Гринькевич М. В. Із сільської симфонії [Текст] / М. Гринькевич. — Львів : Вид-во "Вільна Україна", 2004. — 128 с. : 12 с. іл. — ISBN 966-7175-26-Х : 2.54 грн.
 2394. Сеник Л.Т. Ізійди, сатано! [Текст] : роман / Л. Сеник. — Париж; Львів; Цвікау : Зерна, 2000. — 244 с. — (Б-ка альманаху українців Європи "Зерна" ; 22(30)). — ISBN 3-924022-47-X : 21.00 грн., 26.00 грн.
 2395. ІІ всесоюзное совещание руководителей домов (кабинетов) качества [Текст] : материалы совещ. / Гос. ком. СССР по стандартам, Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии измерительных и управ. систем ; ред. А. В. Шеховцов. — Львов : [ВНИИМИУС], 1986. — 84 с.
 2396. Іконостас [Текст, образотворчий матеріал] : незламність традиції: дослідження унікального іконостаса з Черепина / кол. авт. дослідж. І. Бокало, О. Герій, В. Карпів, М. Пелех, І. Скочиляс. — Харків : Раритети України, 2023. — 32 с. : 37 іл. — ISBN 978-617-7691-52-4 : 80.00 грн.
 2397. Дяк О. М. Ілюзія дива [Текст] : вірші / О. М. Дяк. — Львів : Видавнича спілка "Журнал Ї", 1998. — 220 с. — ISBN 966-73-79-09-4 : 2.00 грн.
 2398. Імена, увічнені бібліотекою [Текст] : каталог видань з автографами авторів / ЛОУНБ ; упоряд. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — Імен. покажч.: с.37, - Географ. покажч.: с.38. — 3.50 грн.
 2399. Імена, увічнені бібліотекою [Текст] : каталог книг з приватної колекції родини Вертипорохів-Іванусівих з Канади / ЛОУНБ ; упоряд. Л. С. Рудик ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [б.в.], 2009. — 69 с. : фотогр. — (Приватні колекції - читацькій громадськості ; Вип. 2). — Імен. покажч.: с.59-63. — 6.00 грн.
 2400. Імена, увічнені бібліотекою [Текст] : каталог книг з приватної колекції о. Дмитра Блажейовського з Італії. Ч.1 / ЛОУНБ ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 56 с. : a-фот. — (Приватні колекції - читацькій громадськості ; вип. 3). — Імен. покажч.: с.38-45. — 17.40 грн.
 2401. Імена, увічнені бібліотекою [Текст] : каталог книг з приватної колекції о. Дмитра Блажейовського з Італії. Ч.2 / ЛОУНБ ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [б.в.], 2011. — 40 с. — (Приватні колекції - читацькій громадськості ; Вип.4). — 15.00 грн.
 2402. Книш Г. А. Імення [Текст] : поезії / Г. А. Книш. — Київ : Рад. письменник, 1983. — 80 с. — 0.30 грн.
 2403. Кононенко Є. А. Імітація [Текст] : роман / Є. Кононенко. — Львів : Кальварія, 2001. — 188 с. — (Ключ). — ISBN 966-7092-94-1. — ISBN 966-663-001-Х (Сер.) : 13.02 грн.
 2404. Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича [Текст] / ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України, Відділ рукописів ; відп. за вип. О. Дзьобан. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 1998. — 211 с. — ISBN 966-02-0064-1 : 25.00 грн.
 2405. Петришин Я.Б. Інверсія ночі [Текст] : поезія / Я. Б. Петришин. — Львів : Каменяр, 2012. — 95 с. : іл. — ISBN 978-966-607-212-7 : 17.00 грн.
 2406. Інвестиційна діяльність у західному регіоні України: стан, тенденції, ефективність [Текст] : наук. вид. / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; наук. ред. С. О. Іщук. — Львів : [б.в.], 2012. — 114 с. — ISBN 978-966-02-6288-1. — ISBN 978-966-02-4250-0 (сер.) : 17.00 грн.
 2407. Інвестиційна привабливість Західного регіону України [Текст] : монографія / С. О. Іщук [та ін.] ; наук. ред. С. О. Іщук ; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів : [б.в.], 2011. — 212 с. : іл., табл. — (Регіони: моніторинг, прогнози, моделі). — Бібліогр.: с. 164-173. — ISBN 978-966-02-5983-6 : 30.00 грн.
 2408. Інвестиційні можливості Львівщини [Текст] : каталог / Львів. обл. держ. адміністрація, Голов. управ. містобудування, архітектури та просторового розвитку. — Львів : [б.в.], 2009. — 148 с. : іл. — 30.00 грн.
 2409. Грень В.П. Інженери [Текст] : збірка літературних творів у двох книгах / В. П. Грень. — Львів : [б.в.], 2009. — 496 с. — ISBN 978-966-658-189-4 : 20.00 грн.
 2410. Русанова І. В. Інженерний благоустрій територій [Текст] : Підручник / І. В. Русанова, Г. М. Шульга. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 257 с. : іл, фото, рис. табл. — ISBN 978-966-941-427-4.
 2411. Інженерні конструкції [Текст] / Є.М.Бабич,В.І.Бабич,І.З.Гордієнко,Ю.Ф.Дубина-Чехович,Є.В.Жук ; За ред.Є.М.Бабича. — Львів : Світ, 1991. — 352с. : іл. — ISBN 5-11-000861-2 : 3.60 грн.
 2412. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського Університету [Текст] : каталог / МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. б-ка ; уклад. Ф. Максименко ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь. — [Вид. 2-ге, розшир. та допов.]. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 122 с. : іл. — ISBN 978-966-613-888-3 : 25.00 грн.
 2413. Інноваційне використання місцевих енергетичних ресурсів [Текст] : посібник / НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих копалин НАН України ; уклад.: О. Гвоздевич, М. Подольський, Л. Кульчицька-Жигайло. — Львів : Тріада плюс, 2016. — 32 с. — ISBN 978-966-486-207-0 : 49.00 грн.
 2414. Іноземна книга у Львові [Текст] : зб. матеріалів міжвід. семінару (Львів, 6 листоп. 2001 р.) / ЛОУНБ, Відділ л-ри інозем. мовами ; упоряд. О. Лук'яненко ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : Ліга-Прес, 2005. — 62 с. — 4.96 грн.
 2415. Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної Академії Наук України в 2007 р. [Текст] : інформ. бюлетень / відп. ред. Я. Д. Ісаєвич. — Львів : ІУ, 2008. — 196 с. — ISBN 978-966-02-4878-6 : 23.00 грн.
 2416. Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича Національної Академії Наук України в 2006 р. [Текст] : інформ. бюл. / ред. Я. Ісаєвич. — Львів : ІУ, 2007. — 176 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-02-4476-4 : 15.57 грн., 16.00 грн.
 2417. Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича Національної Академії Наук України в 2008 р. [Текст] : інформаційний бюлетень / ред.: Я. Д. Ісаєвич, Л. Зашкільняк. — Львів : ІУ, 2009. — 188 с. : a-фот. — Бібліогр.: с.174-177. — ISBN 978-966-02-5220-2 : 15.00 грн.
 2418. Інструкція в справі віднови, закладання й ведення читалень "Просвіти" [Текст] / Т-во "Просвіта". — Львів : Просвіта, 19..?. — 35 с. — 6.00 грн.
 2419. Ярко М. І. Інструментальна творчість Василя Барвінського в герменевтичному полі сучасної музикознавчої думки [Текст] : монографія / М. І. Ярко ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. І. Франка, Нац. спілка композиторів України, Наукове товариство ім. Шевченка. — Дрогобич : Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2013. — 247 с. — ISBN 978-966-384-271-4 : 50.00 грн.
 2420. Інтегрована концепція розвитку центральної частини Львова [Текст] / Львівська міська рада, Нім. т-во міжнар. співробітництва (GIZ) ; відповід. за випуск: І. Гляйхман, В. Косів ; пер. з нім.: Ю. Дуркот, О. Олійник. — Львів : [б.в.], 2011. — 86 с. : іл. — 20.00 грн.
 2421. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції [Текст] : монографія / НАН України Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. Л. К. Семків. — Львів : [б.в.], 2009. — 486 с. — (Проблеми регіонального розвитку). — ISBN 978-966-02-5139-7 (978-966-02-4252-4 (сер.)) : 60.00 грн.
 2422. Савич І. Інтинські тернії [Текст] : зб. поезій та спогадів колишнього політв'язня Комі-ГУЛАГу. Кн. 2 / І. Савич. — Львів : Джерело, 1998. — 192 с. : іл. — (Серіал "Комі-ГУЛАГіана" ). — ISBN Б-86900-015-7 : 3.50 грн.
 2423. Процюк С.В. Інфекція [Текст] : роман / С. В. Процюк. — Львів : Піраміда, 2002. — 196 с. — ISBN 966-7188-53-1 : 9.00 грн.
 2424. Інфраструктурний комплекс західного регіону України: оцінка стану і напрями розвитку [Текст] / НАН України Ін-т регіональних досліджень ; наук. ред. С. О. Іщук. — Львів : [б.в.], 2010. — 243 с. — (Регіони: моніторинг, прогнози, моделі). — спис. л-ри: с.234-242. — ISBN 978-966-02-5680-4 (978-966-02-4250-0 (сер.)) : 22.00 грн.
 2425. Нога О. П. Іоанн Косинін [Текст, образотворчий матеріал] = Ioan Kossinin as a prophet of anti-surrealizm : пророк анти-сюрреалізму / О. Нога ; літ. ред.: Я. Коваль-Савельєва, Н. Мориквас, М. Савельєв ; пер. англ.: В. Борис, О. Кошовий. — Львів : НВФ "Українські технології", 1999. — 288 с. : іл. з підписом. — 35.00 грн.
 2426. Вігоринський І. Ірасема: в історичному розвитку в 1895-1958 рр. [Текст] : науково-популярна розвідка / І. Вігоринський. — Ірасема : Друкарня ОО. Василіян, 1958. — 148 с. : іл. — (Українські переселенці в Бразилії). — 40.00 грн.
 2427. Ірина Винницька [Текст] : ткацтво, гобелен, мінігобелен, костюм / передм. М. Петренко ; вступ. слово Х. Саноцька. — Львів : Ліга-Прес, 2007. — 80 с. : іл. — ISBN 978-966-397-063-4 : 84.50 грн.
 2428. Ірина-Ізяслава Карпинець [Текст, образотворчий матеріал] : каталог творів / авт. передм. В. А. Овсійчук. — Львів, [2012]. — [96] : іл. кольор. — 70.00 грн.
 2429. Лаба В. П. Ісорія села Красів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 16 с. — 1.20 грн.
 2430. Прилісний В. Іспит [Текст] : повість / В. Прилісний. — Мюнхен : Братство кол. Вояків УПА ім. св. Юрія Переможця, 1957. — 252 с. — 1.50 грн., 25.00 грн.
 2431. Мориквас Н. М. Істина срібноти [Текст] : поезії / Н. М. Мориквас. — Львів : СПОЛОМ, 1998. — 130 с. — ISBN 966-95119-2-5 : 2.50 грн., 2.56 грн.
 2432. Берест Р.Я. Історико-культурна спадщина чернецтва Прикарпаття та методика її наукового дослідження [Текст] : метод. посіб. / Р. Я. Берест ; МОНМС України, Львів. ін-т економіки і туризму. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 168 с. — Бібліогр.: с. 147-165. — ISBN 978-617-607-350-5 : 35.00 грн.
 2433. Лаба В.П. Історична топоніміка Жидачівського району Львівської області від часів Ісуса Христа до ХХІ ст. [Текст] : енцикл. слов. довід. / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2009. — 304 с. : іл. — 25.00 грн.
 2434. Лаба В.П. Історична топоніміка Перемишлянського району Львівської області від часів Ісуса Христа до ХХІ ст. [Текст] : краєзнавче дослідження / В. П. Лаба. — Львів : Камула, 2007. — 152 с. — ISBN 966-8343-72-7 : 11.40 грн.
 2435. Історичний календар - альманах "Червоної калини" на 1939 рік [Текст]. — Львів : Червона калина, 1938. — 201 с. — 10.00 грн.
 2436. Кривенко М.О. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: з досвіду вивчення та наукової реконструкції [Текст] / М. О. Кривенко, Г. І. Сварник ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. від. іст. колекцій. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2014. — 112 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-02-7477-8 : 21.00 грн.
 2437. Рабій М.Ф. Історичні повісті й оповідання [Текст]. Т. 1 : Напередодні : іст. нариси / М. Ф. Рабій. — Нью Йорк : [б.в.], 1957. — 83 с. : портр. — 2.00 грн.
 2438. Гирич І. Б. Історичні причини наших поразок і перемог [Текст] : іст. нарис / І. Гирич. — Львів : Піраміда, 2011. — 140 с. : іл. — ISBN 978-966-441-202-2 : 28.00 грн.
 2439. Крип'якевич І. П. Історичні проходи по Львові [Текст] / І. Крип'якевич. — 3-тє вид. — Львів : Апріорі, 2007. — 115 с. : кольор.іл. — ISBN 966-8256-32-8 : 64.94 грн.
 2440. Крип'якевич І.П. Історичні проходи по Львові [Текст] / І. Крип'якевич. — Львів : Апріорі, 2009. — 116 с. : a-фот.цв. — Бібліогр.: с.105-111. — ISBN 966-8256-32-8 : 40.00 грн.
 2441. Кучерявий Ю. Історії слів та речей [Текст] / Ю. Кучерявий. — Львів : Піраміда, 2014. — 96 с. — ISBN 978-966-441-291-6 : 20.00 грн.
 2442. Данилюк Д. Д. Історіографія Закарпаття в новітній час (1917-1985) [Текст] / Д. Д. Данилюк. — Львів : Вища школа, 1987. — 132 с. — 1.10 грн.
 2443. Історія архітектури та художні дисципліни у підготовці фахівця-архітектора: значення і перспективи [Текст, образотворчий матеріал] : Матеріали і тези Всеукраїнської наукової конференції / відповід. ред. С. М. Лінда. — Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2019. — 127 с. : іл. — ISBN 978-966-941-341-3.
 2444. Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка [Текст] / МОНМС України ; ред. Б. С. Новосядлий. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 240 с. : іл. — ISBN 978-966-613-896-8 : 35.00 грн.
 2445. Кусий Л.М. Історія відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР [Текст] : док. нарис / Л. М. Кусий ; ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛННБ ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. від. іст. колекцій. — Львів : ЛННБ ім. В. Стефаника, 2015. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-02-7699-4 : 50.00 грн.
 2446. Курка А. Історія і таємниці Львівської Поліції. З бабусиних газет [Текст] / А. Курка ; упоряд. Ю. Охріменко. — Львів : [б.в.], 2011. — 52+50 с. — 15.00 грн.
 2447. Історія кафедри фізики "Львівської політехніки" [Текст] / І. Є. Лопатинський [та ін.] ; МОН України, НУ "Львівська політехніка", Каф. фізики. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 192 с. : a-фот. — Бібліогр.: с.155-190. — ISBN 978-966-397-130-2 : 50.00 грн., 55.00 грн.
 2448. Котлобулатова І. П. Історія кіно у Львові [Текст, образотворчий матеріал] = Historia kina we Lwowie : 1896 - 1939 / І. П. Котлобулатова; пер. Б. Кост. — Львів : Ладекс, 2014. — 95 с. : іл. — ISBN 978-966-8233-60-9 : 260.00 грн.
 2449. Історія королівства Галичини від праісторії до року 1264 [Текст] / ред. С. -Р. Перфецький ; худ.: В. Костирко, Є. Равський. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2014. — 136 с. : іл. — Бібліогр.: с.127-128. — ISBN 966-7493-51-2 : 35.00 грн.
 2450. Лемко І. Історія Львівської Ратуші [Текст] : істор. нарис / І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2008. — 128 с. — Спис. керівників міста с.120-125. — ISBN 978-966-8154-02-3 : 20.00 грн.
 2451. Лемко І. Історія Львівської Ратуші [Текст] : історичний нарис / І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2008. — 126 с. : іл. — ISBN 978-966-8154-02-3 : 20.00 грн.
 2452. Історія Львова [Текст]. У 3-х т., Т. 1 : 1256-1772 / ред. Я. Д. Ісаєвич ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Центр Європи, 2006. — 295 с. : іл., фото. — ISBN 978-966-7022-58-7. — ISBN 978-966-7022-59-4 (Т. 1) : 100.00 грн., 80.00 грн.
 2453. Історія Львова [Текст]. У 3-х т., Т. 2 : 1772 - жовтень 1918 / ред. Я. Д. Ісаєвич ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Центр Європи, 2007. — 559 с. — ISBN 978-966-7022-58-7. — ISBN 978-966-7022-64-8 (Т. 2) : 120.00 грн., 140.00 грн.
 2454. Історія Львова [Текст]. У 3-х т., Т. 3 / ред. Я. Д. Ісаєвич ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. Листопад 1918 - поч. ХХІ ст. — Львів : Центр Європи, 2007. — 575 с. — ISBN 978-966-7022-58-7. — ISBN 978-966-7022-72-3 (Т. 3) : 110.00 грн., 120.00 грн.
 2455. Історія Львова в документах і матеріалах [Текст] : зб. док. і матеріалів / Ін- т суспільних наук, Центр. держ. іст. архів УРСР у Львові ; упоряд. У. Я. Єдлінська [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 1986. — 422 с. — 1.80 грн., 15.34 грн.
 2456. Комар В.С. Історія містечка Немирів і його однойменного санаторію [Текст] / В. С. Комар. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 324 с. — ISBN 978-966-486-144-8 : 50.00 грн.
 2457. Комар В.С. Історія містечка Немирів і його однойменного санаторію [Текст] / В. С. Комар. — Львів : Тріада плюс, 2014. — 324 с. : іл. — Бібліогр.: с.318. — ISBN 978-966-486-144-8 : 30.00 грн., 50.00 грн.
 2458. Лаба В. П. Історія містечка Янів від найдавніших часів до 1939 року (та штрихи до історії села Лелехівка) [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2000. — 48 с.
 2459. Павлишин С. С. Історія однієї кар'єри [Комплект] / С. С. Павлишин. — 2-е вид., доповн. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 189 с. : фот. — ISBN 978-966-397-157-6 : 45.00 грн.
 2460. Вільде І. Історія одного життя [Текст] / І. Вільде. — Львів : Вільна Україна, 1946. — 31 с. — 1.00 грн.
 2461. Винничук Ю.П. Історія одного поросятка [Текст] / Ю. Винничук, К. Лавро ; худож. К. Лавро. — Харків : Фоліо, 2015. — 24 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-03-7194-1 : 62.40 грн.
 2462. Дашко Г.І. Історія одного села: село Станків [Текст] / Г. І. Дашко ; ред. Я. Грицак ; Ін-т історич. досліджень ЛДУ ім. І.Франка. — Львів : Добра справа, 2005. — 383 с. — Бібліогр.: с.383. — ISBN 966-7964-22-1 : 35.00 грн.
 2463. Перепічка Є. В. Історія ОУН і УПА [Текст] / Є. В. Перепічка. У 12 томах, Т. 1. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 606 с. — ISBN 978-966-665-622-6. — ISBN 978-966-665-627-1 : 90.00 грн.
 2464. Перепічка Є.В. Історія ОУН і УПА [Текст] / Є. В. Перепічка. У 12 томах, Т. 2. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 608 с. : іл. — Бібліогр.: с. 603. — ISBN 978-966-665-622-6. — ISBN 978-966-665-685-5 : 90.00 грн.
 2465. Перепічка Є.В. Історія ОУН і УПА [Текст] / Є. В. Перепічка. У 12 томах, Т. 3. Кн. 1. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 640 с. : іл. — Бібліогр.: с.634. — ISBN 978-966-665-622-6. — ISBN 978-966-665-772-8 : 95.00 грн.
 2466. Перепічка Є.В. Історія ОУН і УПА [Текст] / Є. В. Перепічка. У 12 томах, Т. 4. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 592 с. : іл. — Бібліогр.: с. 585. — ISBN 978-966-665-622-6. — ISBN 978-966-665-798-8 : 100.00 грн., 89.00 грн.
 2467. Андрусяк Т. Г. Історія політичних та правових вчень [Текст] : Навчальний посібник / Т. Г. Андрусяк. — Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 220 с. — ISBN 966-613-091-2 : 4.36 грн.
 2468. Історія радіотехнічної освіти і науки у Львівській політехніці (1952-2012) [Текст] : до 60-річчя радіотехн. ф-ту - Ін-ту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 324 с. — ISBN 978-617-607-849-4 : 60.00 грн.
 2469. Регеда М.М. Історія розквіту Перемишлянщини та герої її просторів [Текст] / М. М. Регеда. — Львів : [б.в.], 2009. — 43 с. — 10.00 грн.
 2470. Карплюк С. Історія Русі-України [Текст] : поетична розповідь / С. Карплюк ; худож. Ю. Казмирчук. — Львів : Край, 2003. — 188 с. : іл. — ISBN 966-547-153-8 : 10.00 грн.
 2471. Лаба В. П. Історія села Артасів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1999. — 24 с.
 2472. Лаба В. П. Історія села Баківці від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 24 с.
 2473. Лаба В.П. Історія села Банюнин від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2011. — 92 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.91. — 15.00 грн.
 2474. Лаба В. П. Історія села Бартатів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 28 с.
 2475. Филипчак І. Історія села Берегів Самбірського повіту [Текст] / І. Филипчак. — Береги : Просвіта, 1935. — 80 с. — (Вид-во читальні "Просвіти" в Берегах ; ч. 1). — 30.00 грн.
 2476. Лаба В. П. Історія села Берездівці від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 24 с.
 2477. Лаба В.П. Історія села Бертешів [Текст] / В. П. Лаба, С. Крайківський, І. Кобрин. — Львів : [б.в.], 2007. — 239 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.236. — 25.00 грн.
 2478. Лаба В. П. Історія села Бориничі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 16 с.
 2479. Лаба В. П. Історія села Боршів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 20 с.
 2480. Лаба В. П. Історія села Борщовичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 24 с.
 2481. Лаба В. П. Історія села Бродки від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 16 с.
 2482. Кіндратович П.Д. Історія села Бунова в легендах і спогадах від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / П. Д. Кіндратович, Я. С. Куп'як, Г. П. Фолис. — Львів : Каменяр, 2003. — 110 с. : a-фот. — ISBN 5-77-45-0988-5 : 24.00 грн., 4.32 грн., 8.00 грн.
 2483. Лаба В. П. Історія села Великі Глібовичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2002. — 36 с.
 2484. Лаба В. П. Історія села Великі Грибовичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 24 с.
 2485. Лаба В. П. Історія села Великополе від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2000. — 28 с.
 2486. Лаба В. П. Історія села Вибранівка від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 16 с.
 2487. Лаба Василь Павлович Історія села Вишнівчик від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 28 с.
 2488. Лаба В. П. Історія села Відники від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 20 с.
 2489. Лаба В.П. Історія села Вовків від найдавніших часів до 1939 року [Текст] : огляд істор. розвитку / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2001. — 28 с. — 5.00 грн.
 2490. Лаба В. П. Історія села Гаї від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 20 с.
 2491. Лаба В. П. Історія села Гірне від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2003. — 40 с.
 2492. Лаба В. П. Історія села Гніздичів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2000. — 24 с.
 2493. Лаба В. П. Історія села Горбачі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 24 с.
 2494. Лаба В. П. Історія села Городиславичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 20 с.
 2495. Лаба В. П. Історія села Городище Цетнарське від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 24 с.
 2496. Лаба В. П. Історія села Городище Королівське від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 24 с.
 2497. Лаба В.П. Історія села Гребінці [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2010. — 136 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.134. — 15.00 грн.
 2498. Лаба В. П. Історія села Гринів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 16 с.
 2499. Лаба В. П. Історія села Гряда від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 20 с.
 2500. Лаба В. П. Історія села Гуменець від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 24 с.
 2501. Лаба В. П. Історія села Демня від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 20 с.
 2502. Лаба В. Історія села Дідилів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. Лаба. — Львів : б.в., 2004. — 92 с. — 8.28 грн.
 2503. Лаба В. П. Історія села Дроговиш від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 20 с.
 2504. Лаба В. П. Історія села Дуліби від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 24 с.
 2505. Лаба Василь Павлович Історія села Дунаїв від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 44 с. — 1.76 грн.
 2506. Лаба В. П. Історія села Дусанів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 24 с.
 2507. Лаба В.П. Історія села Жабокруки (тепер Квітневе) від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2009. — 103 с. : фотогр. — 15.00 грн.
 2508. Лаба В.П. Історія села Жидятичі (тепер Гамаліївка) від найдавніших часів до 1939 року та штрихи до дальшого життя села [Текст] / В. П. Лаба, С. Наконечна. — Львів : [б.в.], 2011. — 128 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.126. — 18.00 грн.
 2509. Лаба В. П. Історія села Жирова від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2003. — 40 с.
 2510. Лаба В. Історія села Жовтанці від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. Лаба. — Львів : б.в., 1999. — 56 с.
 2511. Лаба В. П. Історія села Зубра від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 24 с.
 2512. Лаба В. П. Історія села Каменобрід від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2000. — 28 с.
 2513. Лаба В.П. Історія села Кнісело [Текст] / В. П. Лаба, П. Івахів. — Львів : [б.в.], 2006. — 68 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.67. — 10.00 грн., 6.12 грн.
 2514. Лаба В. П. Історія села Княже від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2003. — 32 с.
 2515. Лаба В. П. Історія села Кореличі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1997. — 24 с.
 2516. Лаба В. П. Історія села Коросно від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2001. — 24 с.
 2517. Лаба В.П. Історія села Крупсько від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2008. — 72 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.70. — 10.00 грн.
 2518. Лаба В. П. Історія села Куровичі від найдавніших часв до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б. в., 1999.
 2519. Лаба В.П. Історія села Липівці від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2010. — 100 с. : іл. — 15.00 грн.
 2520. Лаба В.П. Історія села Лисовичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2009. — 80 с. : фотогр. — 15.00 грн.
 2521. Лаба В.П. Історія села Лисятичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2009. — 120 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.116-120. — 15.00 грн.
 2522. Мацелюх В.В. Історія села Любінь Малий [Текст] / В. В. Мацелюх. — Львів : Тріада плюс, 2016. — 428 с. : іл. — ISBN 978-966-486-192-9 : 92.00 грн.
 2523. Лаба В. П. Історія села Ляшки Королівські від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 2002. — 36 с.
 2524. Лаба В.П. Історія села Малий Ходачків від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : [б.в.], 2011. — 132 с. : фотогр. — 15.00 грн.
 2525. Лаба В. П. Історія села Мацошин від найдавніших часів до II світової війни [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б. в., 1997. — 16 с.
 2526. Лаба В. П. Історія села Мервичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б. в., 1997. — 24 с.
 2527. Лаба В. П. Історія села Миклашів від найдавніших часів до 1939 року [Текст]. Ч. 1 / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1999. — 36 с.
 2528. Лаба В. П. Історія села Миклашів від найдавніших часів до 1939 року [Текст]. Ч. 2 / В. П. Лаба. — Львів : б. в., 1999. — 40 с.
 2529. Лаба В. П. Історія села Мшана [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в., 1996. — 16 с.
 2530. Синиця А.С. Історія села Нова Кам'янка: від найдавніших часів до сьогодення [Текст] : монографія / А. С. Синиця. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2011. — 180 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 151-162. — ISBN 978-966-8460-89-0 : 27.00 грн.
 2531. Лаба В. Історія села Нові Стріличі у цифрах, фактах та іменах. [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в, 1996. — 16 с.
 2532. Лаба Василь Павлович Історія села Отиневичі від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в., 1998. — 24 с. — 2.16 грн.
 2533. Лаба В. П. Історія села Підгородище від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.н, 1997. — 20 с.
 2534. Лаба В.П. Історія села Полонична [Текст] / В. П. Лаба, І. А. Баран. — Львів : [б.в.], 2009. — 152 с. : іл. — 15.00 грн.
 2535. Лаба В.П. Історія села Прогноїв [Текст] / В. П. Лаба, М. В. Юськів. — Львів : [б.в.], 2009. — 164 с. : фотогр. — 20.00 грн.
 2536. Лаба В. Історія села Пустомити від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в, 2001. — 40 с.
 2537. Лаба Історія села Ременів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В.Лаба. — Львів : б.в, 1999. — 36 с.
 2538. Лаба В. П. Історія села Розвадів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в, 1998. — 24 с.
 2539. Лаба В. П. Історія села Романів від найдавніших часів до 1939 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в, 1997. — 28 с.
 2540. Лаба В. П. Історія села Руда [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б.в, 1996. — 24 с.
 2541. Лаба В. П. Історія села Семенівка від найдавніших часів до 1944 року [Текст] / В. П. Лаба. — Львів : б. в., 1997. — 23 с.