Місцевий друк у фондах ЛОУНБ

 1. Кауфман В. NIМБ біометрія [Текст, образотворчий матеріал] / В. Кауфман. — Львів : Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького, 2018. — 43 с. : кольор. іл.
 2. Книга протоколів музичного товариства імені Миколи Лисенка (1922-1939 рр.) [Текст] / упор. Я. Горак ; М-во культури України ; Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка, каф. теорії музики ; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові ; Мемор. музей Ст. Людкевича у Львові. — Львів : Апріорі, 2019. — 510 с. — ISBN 978-617-629-533-4.
 3. Якимчук Л. , як МОДА [Текст] : поезія / Л. Якимчук. — Львів : Каменяр, 2009. — 76 с. : a-фот. — (Літ. премія ім. Б.-І. Антонича "Привітання життя"). — ISBN 978-966-607-068-8 : 10.00 грн., 5.20 грн., 7.00 грн.
 4. Мельник Я. ,,, І остатня часть дороги [Текст] : Іван Франко в 1908 - 1916 роках / Я. Мельник ; авт. передм. Є. Пшеничний. — Вид. 2-е, випр. і доповн. — Дрогобич : Коло, 2016. — 438 с. : іл. — Покажч. імен: с. 414 - 425. — ISBN 978-617-642-265-5 : 110.00 грн.
 5. ... але визволи нас від лукавого [Текст]. — За вид.: о. Габріель Аморт "Екзорцисти і психіатри". — Львів : Добра книжка, 2011. — 144 с. — ISBN 978-617-618-018-0 : 10.00 грн.
 6. ... з позицій Вічності... [Текст] : вірші. — Львів : БОНА, 2016. — 178 с. — ISBN 978-966-2626-44-5 (5) : 40.00 грн.
 7. Матіос М.В. ... Майже ніколи не навпаки [Текст] : сімейна сага в новелах / М. В. Матіос ; худ. С. Іванов. — Вид. 3-тє. — Львів : Піраміда, 2011. — 174 с. : іл. — (Книжка року - 2007). — ISBN 978-966-441-085-1 : 38.00 грн.
 8. Салига Т.Ю. ... Світ. Поет і його слово.. Голобородькознавчі студії [Текст] / Т. Салига. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 100 с. — ISBN 978-617-607-426-7 : 20.00 грн.
 9. ... У звуках музики свої лишили знаки [Текст] : Збірник статей на пошану викладачів-професорів кафедри теорії музики / ред.- упоряд. О. Письменна. — Львів : Вид. Т. Тетюк, 2018. — 147 с. : фото.
 10. Павличко Я. "... Із таємних письмен" [Текст] : поезії / Я. Й. Павличко ; графіка В. Мельник. — Львів : Сполом, 2011. — 41 с. : іл. — ISBN 978-966-665-626-4 : 15.00 грн.
 11. Маєр-Скуманц Л. "...Нехай горобці щебечуть..." [Текст] : історії з життя св. Івана Боско / Л. Маєр-Скуманц ; худож. Є. Синер. — Львів : Дон Боско, 2017. — Свічадо. — 120 с. : іл. — ISBN 978-966-2090-10-9 (Дон Боско). — ISBN 978-966-938-029-6 (Свічадо) : 40.00 грн.
 12. Еткало І. Д. "2996" губить щупальці [Текст] : документальна повість / І. Д. Еткало. — Львів : Каменяр, 1966. — 256 с. — 0.57 грн.
 13. "Golden Horse-Shoe" [Текст] : Tour Round Lviv Region. — Lviv. — 24[1] c. : il. — ISBN 966-7022-01-03 : 5.00 грн.
 14. Таран Л.В. "Артеміда з ланню" та інші новели [Текст] / Л. Таран. — Львів : Срібне слово, 2010. — 182 с. — ISBN 978-966-8399-18-3 : 22.00 грн.
 15. "В її творах б'ється просте людське серце..." Еліза Ожешко [Текст] : пам'ятка користувачеві / КЗ ЛОР "ЛОУНБ" ; упоряд. О. Лук'яненко ; ред. С. Стадник ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів, 2016. — 12 с. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 16. "В її творах б'ється просте людське серце...": Еліза Ожешко [Текст] : пам'ятка користувачеві / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. В. Лук'яненко ; ред. С. В. Стадник ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 17. Ададуров В. "Вписування" української історії в європейський контекст і його методологічні засади [Текст] : текст промови, виголошеної 22 січ. 2013 р. на випускних урочистостях студ.-магістрів іст. програми Гуманітарного ф-ту УКУ / В. Ададуров. — Львів : Вид-во УКУ, 2013. — 48 с. — ISBN 978-966-8197-99-4 : 30.00 грн.
 18. Патриляк І.К. "Встань і борись! Слухай і вір...": українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939-1960 рр. [Текст] : [монографія] / І. К. Патриляк ; Центр досліджень визвольного руху. — Львів : Часопис, 2012. — 592 с. — ISBN 978-966-2720-01-3 : 72.00 грн.
 19. Пилипчук С. М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка [Текст] / С. М. Пилипчук ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 219 с. — Бібліогр.: с.196-214 - Імен. покажч.: с. 215-218. — ISBN 978-966-613-584-4 : 45.00 грн.
 20. "Грім". Полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали [Текст] / упоряд. Р. Грицьків. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2008. — 128 с. — (Події і люди / Літопис УПА ; Кн. 5). — Покажч.: с. 105. — ISBN 978-966-2105-11-7. — ISBN 978-1-897431-13-9 : 11.34 грн.
 21. "Гуцульщина в гомоні віків" [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (З нагоди 20-ї річниці тов-ва "Гуцульщина" в м. Львові) Львів, 6 травня 2011 р. / Львів. обл. рада ; відп. ред. П. С. Сіреджук. — Львів : Тріада плюс, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-486-105-9 : 48.00 грн.
 22. Скочиляс І.Я. "Дар любови": куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII-XVIII століть [Текст] / І. Скочиляс ; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Укр. католицький ун-т. — Львів : Вид-во УКУ, 2013. — 160 с. — (Монографія ; 1). — ISBN 978-966-02-6606-3 : 52.00 грн.
 23. "Дванадцятка". Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ століття [Текст] : Антологія урбаністичної прози / авторський проект, вступ. сл., наук. редагування В. Габор. — Львів : Піраміда, 2006. — 339 с. : іл. — (Видавничий проект "Приватна колекція" : Українська літературна спадщина). — ISBN 966-8522-70-2 : 45.00 грн.
 24. Бегей І.І. "Дух, наука, думка, воля...", або Синопсис [Текст] : статті / І. І. Бегей. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 278 с. — ISBN 978-966-397-154-1 : 35.00 грн., 45.00 грн.
 25. "Євангеліє від Тараса" [Текст] = "Gospel of Taras" : промови і доп. на Шевченківських вечорах у Львів. ун-ті / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; упоряд.: Л. Гарасим, Г. Василькевич. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 204 с. — ISBN 978-617-10-0108-4 : 40.00 грн.
 26. "Жити буду!.." [Текст, образотворчий матеріал] : Мистецький проект Львівських художників до 150 річчя від дня народження Лесі Українки (каталог виставки) / вступ слово І. Гримак ; тексти: О. Луковська, Р. Яців. — Львів, 2021. — 79 с. : іл.
 27. "Жити і бути всупереч усьому!" [Текст] : біобібліогр. нарис до 130-річчя від дня народж. Дмитра Донцова / ЛОУНБ ; упоряд.: І. Ю. Лешнівська, Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. О. Букавіна. — Львів, 2013. — 50 с. : фотогр. — (Поборники державності України). — 15.00 грн.
 28. "З надією на світ любові, правди і добра..." [Текст]. — Львів : Добра Книжка, 2004. — 120 с. — 4.76 грн.
 29. Яремко І.Я. "Золотий м'яч" веселим пером [Текст] / І. Я. Яремко. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 292 с. — ISBN 978-966-486-132-5 : 30.00 грн.
 30. Ковалюк О. М. "Золото" Кутської синагоги [Текст] / О. М. Ковалюк. — Львів : Євросвіт, 2011. — 56 с. — ISBN 978-966-8364-74-7 : 8.00 грн.
 31. Нахлік Є.К. "І мертвим, і живим, і ненародженним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції [Текст] / Є. К. Нахлік ; НАН України, Ін-т І. Франка. — Львів : [б.в.], 2014. — 471 с. — (Літературознавчі студії ; Вип. 20). — ISBN 978-966-02-2625-Х (сер.). — ISBN 978-966-02-7256-9 (вип. 20) : 85.00 грн.
 32. "І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить" [Текст] : метод. поради : до 125-річчя від дня народж. Костя Буревія / ЛОУНБ ; упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, ред. О. Букавіна. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 36 с. — (Правда життя і образу ; вип. 27). — Бібліогр.: с. 29-33. — 10.00 грн.
 33. "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним": Наталія Корбинська та літературний процес кінця ХІХ-ХХ століття [Текст] : зб. наук. праць / відп. ред. А. Швець. — Львів : Ін-т Івана Франка Нан України, 2015. — 364 с. — (Літературознавчі студії ; вип. 22). — ISBN 978-966-02-7833-2 (вип. 22). — ISBN 966-02-2625-Х : 150.00 грн.
 34. Вільгуцька О. "Казкова ніч" - юним бандуристам [Текст, ноти] : для учнів початкових мистецьких навч. закладів / О. Вільгуцька. — Львів, 2007. — 21 с. : рис. — (Бібліотека бандуриста). — 21.00 грн.
 35. Шевченко Т.Г. "Кобзар" і Україна [Текст] / Т. Г. Шевченко ; авт. передмови Є. О. Сверстюк ; авт. післямови З. Філіпчук. — Ювіл. вид. до 200-ліття Т. Г. Шевченка. — Львів : Апріорі, 2013. — 376 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-629-159-6 : 350.00 грн.
 36. "Кобзар" і Україна [Текст, образотворчий матеріал] : [Шевченко, Т. Г. Кобзар] / авт. концепції Ю. І. Николишин, авт. передм. Є. Сверстюк, авт. післямови, літ. ред. З. Філіпчук, ред. І. Лемко. — Львів : Апріорі, 2013. — 374 с. : кольор. іл. — ISBN 978-617-629-159-6 : 385.00 грн.
 37. Ковалюк О. М. "Коефіцієнт" Духовності Людини [Текст] / О. М. Ковалюк. — Львів : Євросвіт, 2011. — 39 с. — ISBN 978-966-8364-75-4 : 6.00 грн.
 38. "Левеня - 2010" вітає переможців [Текст] : інформ. вісн. / МОН України, Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка ; укл. В. І. Алексейчук. — Львів : Каменяр, 2010. — 47 с. — ISBN 978-966-607-128-9 : 6.00 грн.
 39. "Левеня - 2011" вітає переможців [Текст] : інформ. вісник / МОНМС України, Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка ; укл. В. І. Алексейчук. — Львів : Каменяр, 2011. — 48 с. — ISBN 978-966-607-161-8 : 7.00 грн.
 40. "Левеня - 2013" вітає переможців [Текст] : інформ. вісник / МОН України, Львів. фіз.-мат. ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І. Франка ; укл. В. І. Алексейчук. — Львів : Каменяр, 2013. — 48 с. — ISBN 978-966-607-255-4 : 10.00 грн.
 41. "Львівські хімічні читання - 2011": Тринадцята наукова конференція, 28 трав.-1 черв. 2011 р. [Текст] : зб. наук. праць / МОНМС України, ЛНУ ім. І. Франка, Наук. Т-во Шевченка, хімічна комісія. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 522 с. — 78.00 грн.
 42. "Ми любили Вас всіх, та найдужче - Свою Україну". Революції Гідності присвячується [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Львів. ОУНБ ; упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, уклад. І. П. Зінченко, уклад. О. Григорчук, ред. О. Букавіна. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 78 с. : іл. — (Поборники державності України). — 50.00 грн.
 43. "Ми любили Вас всіх, та найдужче - свою Україну". Революції Гідності присвячується [Текст] : методико-бібліографічні матеріали / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, уклад. бібіліогр. частини І. Зінченко, уклад. бібіліогр. частини О. Григорчук, ред. О. Букавіна. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 79 с. : іл. — 50.00 грн.
 44. "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент" (INTERPOR'15) [Текст] : зб. матеріалів наук.-техн. конф. 22-24 верес. 2015 р. (Львів, Україна) / НАН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, Центр математичного моделювання ; відповід. за випуск Б. М. Маркович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 136 с. — Алф. покажч.: с. 133. — ISBN 978-617-607-817-3 : 40.00 грн.
 45. "Музична україніка" [Текст] : (композитори України у парадигмі світової музичної культури): збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції 15 лютого 2018 р. м. Дрогобич / Міністерство культури України, Львівська обласна державна адміністрація, Департамент з питань культури, національностей та релігії, Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради, Львівське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки, Дрогобицький музичний коледж ім. Василя Барвінського, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Інститут музичного мистецтва ; ред.-упоряд. О. Сеник. — Львів : Растр-7, 2018. — 143 с. — ISBN 978-617-7497-53-9 : 50.00 грн.
 46. "Не треба слів! Хай буде тільки діло! Його роби - спокійний і суворий": Олена Теліга [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд.: Л. С. Рудик, Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 47. "Не треба слів! Хай буде тільки діло! Його роби - спокійний і суворий". Олена Теліга [Текст] : рек. список літ. / КЗ ЛОР "ЛОУНБ" ; упоряд.: Л. С. Рудик , Г. В. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів, 2016. — 12 с. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 48. "ОСА": гумористично-сатиричний журнал Беллярія-Ріміні Італія 1945-1947 [Текст] / відп. ред. Ю. Дацько. — Передрук. — Львів; Нью-Йорк : Братство кол. вояків 1-ої Української Дивізії УНА, 2013. — 384 с. : іл. — ISBN 978-966-658-293-8 : 100.00 грн., 60.00 грн.
 49. "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладання) [Текст] / НАН України. Ін-т історії України. НБУ ім. В.І.Вернадського. Держ. архів. служба України. Центр. держ. істор. архів м.Київ ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. — Львів : Світ, 2011. — 439 с. — Бібліогр.: с.404. - Покажч. слів: с. 425. — ISBN 978-966-603-692-9 : 380.00 грн.
 50. Патриляк І. "Перемога або смерть": український визвольний рух у 1939-1960 рр. [Текст] / І. Патриляк ; Центр досліджень визвольного руху. — Львів : Часопис, 2012. — 512 с. — ISBN 978-966-2720-04-4 : 60.00 грн.
 51. "Празька школа" львівських композиторів [Текст] / упоряд. Л. О. Кияновська. — Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2014. — 159 с. : портр., іл. — ISBN 978-966-97368-3-3 : 45.00 грн.
 52. "Празька школа" українських письменників [Текст] : лірика. — Львів : Червона Калина, 2004. — 256 с. — ISBN 5-7707-07072-х : 10.20 грн.
 53. "Розвиток економічних і політико-правових систем України та інших країн Європи на початку ХХІ століття": тези VIII міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 27-28 жовт. 2011 р. [Текст] / Львів. ун-т бізнесу та права, Голов. упр. МВС у Львів. обл. ; ред. Л. А. Янковська [та ін.]. — Львів : ЛУБП, 2011. — 364 с. — ISBN 978-617-607-207-2 : 54.00 грн.
 54. Романюк П. "Свій храм" Архітектор Василь Каменщик на тлі історії та нашої доби [Текст] / П. Романюк. — Львів : Піраміда, 2015. — 279 с. : іл. — ISBN 978-966-441-384-5.
 55. Допіра Б. "Сіроманці". Відділ окремого призначення [Текст] / Б. Допіра ; упоряд. І. Губка. — Львів : Українські технології, 2003. — 272 с. — ISBN 966-666-073-3 : 16.20 грн.
 56. "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятка української літератури (до 820-річчя написання твору) [Текст] : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / Центр наук. дослідж. давньої укр. літ-ри "Ін-т Слова", ЛНУ ім. І. Франка ; ред. П. Я. Салевич. — Львів; Дрогобич : Спадщина предків; Коло, 2011. — 278 с. — (Studia philologica). — ISBN 978-966-2405-92-7 : 50.00 грн.
 57. Ворончихіна О. "Три монети", щебпак та інші (не)приємності [Текст] : казки, легенди / О. Ворончихіна. — Львів : Піраміда, 2013. — 304 с. — ISBN 978-966-441-271-8 : 35.00 грн.
 58. "Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців" [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 27 травня 2011 р. / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т прикладної матем. і фундаментальн. наук ; відп. за вип. А. П. Крап. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 275 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-090-0 : 40.00 грн.
 59. "Українкою ж я народилася...": Оксана Білозір [Текст] : методико-бібліографічні матеріали / упоряд., наук. ред. І. Ю. Лешнівська, упоряд. (бібліографія) Н. В. Письменна, ред. О. І. Букавіна. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 24 с. : фотогр. — (Славетні галичани). — 25.00 грн.
 60. "Університет у науковому полі країни". 18-19 грудня 2009 року Львів [Текст] : тези V міжнародної науково-практичної конференції / МОН України ; ред. Л. А. Янковська. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 180 с. — ISBN 978-966-553-905-6 : 20.00 грн.
 61. Авакумов Ю. "Християнство - релігія істориків"? На перетинах історії та богослов'я [Текст] : Інавґураційна лекція / Ю. Аввакумов. — Львів : Видавництво Українського католицького університту, 2008. — ISBN 978-966-8197-39-0 : 1.25 грн.
 62. "Чарівна Криниця". Альбом - Альманах - Конґрес [Текст] : док., спогади, есеї, роздуми / упоряд., худож. О. Величко, відп. ред., уклад. Я. Величко. — Мемуарне вид. — Львів : Тріада плюс, 2014. — 382 с. — ISBN 978-966-486-165-3 : 95.00 грн.
 63. "Черемошу" грають хвилі... [Текст, образотворчий матеріал] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Громадська орг-ція "Друзі "Черемошу" ; за ред. О. І. Масляника. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2013. — 216 с. : [24] c. фот. кольор., фот. — ISBN 978-617-10-0063-6 : 50.00 грн.
 64. Скоць А.І. "Щоб слово пламенем взялось": поетичний світ Тараса Шевченка [Текст] : монографія / А. І. Скоць ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 258 с. — ISBN 978-617-10-0023-0 : 30.00 грн.
 65. "Юність". Заслужений ансамбль танцю України [Текст] = "Yunist". Honored dance ensemble of Ukraine = "Junist". Verdientes tanzensemble der Ukraine / текст, фото З. Адамович ; ідея, фото О. Масна-Чала ; англ. пер. Х. Рудницька ; німець. пер. О. Жолудова. — Львів : Галицька ви-ча спілка, 2023. — 155 с. : іл. — ISBN 978-617--8092-59-7 : 200.00 грн.
 66. "Я ваша!.. Сеї ж я землі дитина": Уляна Кравченко [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд.: Л. С. Рудик, Г. В. Москович ; ред. Д. М. Дигас ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2016. — 12 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 10.00 грн.
 67. "Я додому іду..." [Текст] : з творчої спадщини композитора-піснетворця / Батенчук, Ярослав. — Львів, 2015. — 90 с. — ISBN 978-966-02-7575-1.
 68. "Я сіяв те, що Бог послав...": Сторінки публіцистичної, наукової та літературної творчості Павла Чубинського [Текст] / авт.- упоряд. Н. В. Зелінська [и др.]. — Львів : Світ, 2009. — 256 с. : c-портр. — Бібліогр.: с. 242-255. — ISBN 978-966-603-607-3 : 145.00 грн.
 69. "Я українець. Оце і вся моя біографія..." [Текст] : рек. список літ. до 80-річчя від дня народж. Василя Симоненка / Львів. ОУНБ ; упоряд. М. В. Гема ; ред. Д. Дигас. — Львів, 2015. — 14 с. : іл. — Бібліогр.: с.11-14. — 8.00 грн.
 70. Людкевич С. П. [Вокальні твори] [Звукозапис] : присвячується 125-й річниці від дня народження / С. Людкевич. — Львів : Гал рекордс, 2004. — 32.80 грн.
 71. Олійник А. <= десять>10 запитань Ісуса [Текст] / А. Олійник ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2013. — 44 с. — ISBN 978-966-2706-33-8 : 8.00 грн.
 72. Зінько Т. 10 Божих заповідей у віршах [Текст] / Т. Зінько ; худ. Х. Рейнарович ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 16 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-00-0 : 10.00 грн.
 73. Стід К. 10 помилок добрих батьків: як їх уникнути [Текст] / К. Стід ; пер. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2009. — 168 с. — (Порадник для батьків). — ISBN 978-966-395-331-1 : 20.00 грн.
 74. Єнджеєвський В. 10 способів змінити себе. Як боротися з власною дурістю [Текст] / В. Єнджеєвський ; пер. з пол. О. Мандрика. — Львів : Свічадо, 2014. — 80 с. — ISBN 978-966-395-714-2 : 12.00 грн.
 75. Кшиштофович Я. 10 способів стати щасливим: Про Декалог по-дорослому [Текст] / Я. Кшиштофович ; пер. Т. Різун. — Львів; Львів : Свічадо, 2012. — 69 с. — ISBN 978-966-395-531-5 : 10.00 грн.
 76. Браун Д. 100 активних біблійних ігор для дітей [Текст] / Д. Браун ; пер. з англ. І. Матвіїв. — Львів : Нова Надія, 2009. — 226 с. : іл. — ISBN 978-966-2121-06-3 : 20.00 грн.
 77. Чорновол І. П. 100 видатних львів'ян [Текст] / І. П. Чорновол. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 444 с. : іл. — (Львівська сотня). — ISBN 978-966-486-060-1; (978-966-486-061-8 (серія)) : 63.00 грн.
 78. Дайєр Д. 100 ідей для дитячого клубу [Текст] / Д. Дайєр ; пер. з англ. А. Слива. — Львів : Нова Надія, 2011. — 315 с. — ISBN 978-966-2121-11-7 : 40.00 грн.
 79. Бульвен І. 100 кроків до щастя [Текст] / І. Бульвен ; пер. з фр. І. Дух. — Львів : Свічадо, 2017. — 112 с. — ISBN 978-966-938-024-1 : 45.00 грн.
 80. Лефевр П. 100 малих історій про великі правди [Текст] / П. Лефевр ; пер. з фр. І. Дух. — Львів : Свічадо, 2016. — 216 с. — ISBN 978-966-395-944-3 : 59.00 грн.
 81. 100 соціальних інновацій з Фінляндії [Текст] / ред. І. Таіпале ; худ. Й. Луотонен ; пер. з фін. О. Лесик. — Львів : Панорама, 2011. — 106 с. : іл. — ISBN 978-966-8084-88-1 : 30.00 грн.
 82. 100 улюблених біблійних історій [Текст] / пер. з англ. О. Жаровська. — Львів : Свічадо, 2012. — 192 с. — ISBN 978-966-395-584-1 : 35.00 грн.
 83. 100 церков Нагірних [Текст, образотворчий матеріал]. Ч. 2-га : Церкви Євгена Нагірного / авт. ідеї та проекту, авт. ст. Х. Лев, авт. ідеї та проекту, авт. ст. Н. Філевич, авт. ст., авт. наук. текстів до фот. В. Слободян, пер. англ. М. Андрейчик. — Львів, 2015. — 131 с. : кольор. іл. — 195.00 грн.
 84. Чабан В. 1000 блискавок [Текст] : афоризми / В. Чабан. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2010. — 48 с. — ISBN 978-966-8460-81-4.
 85. Піх С. С. 1001 задача з математичної фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів / С. С. Піх, А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 328 с. — Бібліогр.: с. 324-327. — ISBN 966-613-412-8 : 11.00 грн., 43.00 грн.
 86. 101 загадка для нашого малятка [Текст] / упоряд. Т. Єрченко . — Львів : Апріорі, 2016. — 24 с. : іл. кольор. — (Апріорі - дітям). — ISBN 978-617-629-115-2. — ISBN 978-966-2154-13-9 (серія) : 25.00 грн.
 87. Цайтц В. Б. 11 характерних етюдів для гобоя або саксофона [Ноти] / В. Б. Цайтц. — Дрогобич : Пóсвіт, 2018. — 31 с. — 40.00 грн.
 88. 12 неймовірних жінок : про цінності, які творять людину [Текст] / упоряд. М. О. Савка. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 208 с. — ISBN 978-617-679-397-7 : 100.00 грн.
 89. Рітер Т. 12 неправд, які чоловіки говорять дружинам [Текст] / Т. Рітер, Ш. Рітер ; пер. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2013. — 200 с. — ISBN 978-966-395-589-6 : 34.00 грн.
 90. Загаєвський А. 120 віршів [Текст] / А. Загаєвський ; пер. з пол. В. Дмитрук. — Львів : Кальварія, 2011. — 159 с. — ISBN 978-966-663-324-1 : 25.00 грн.
 91. Хмельковський Л. К. 136 призвідців голодомору [Текст] / Л. Хмельковський ; ред. А Бліновська ; худож. ред. Р. Скиба. — Львів : Свічадо, 2009. — 136 с. — ISBN 978-966-395-340-3 : 16.00 грн.
 92. 15 років разом. Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" 1997-2011 рр. [Текст] / МОНМС України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Міжнар. асоц. "Кенгуру без кордонів" ; укл. А. С. Добосевич [та ін.]. — Львів : Каменяр, 2011. — 376 с. — ISBN 978-966-607-176-0 : 56.00 грн.
 93. Шрагіна Л. 15 табу для мамусь і татусів, або Батьківські помилки з любові до дітей [Текст] / Л. Шрагіна. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 144 с. — (Школа мудрих батьків). — ISBN 978-617-679-201-7 : 40.00 грн.
 94. Авґустин Ю. 15 хвилин щирості: Про щоденний іспит сумління [Текст] / Ю. Авґустин. — Львів : Свічадо, 2012. — 64 с. — ISBN 978-966-395-560-5 : 12.00 грн.
 95. Ріці Д. 16 кроків до зрілості [Текст] / Д. Ріці. — Львів : Свічадо, 2013. — 152 с. — (Б-ка "100 талантів"). — ISBN 978-966-395-568-1 : 23.00 грн.
 96. Маркевич В-А. 18 миниатюр [Ноти] : для альта и фортепиано / В.-А. Маркевич. — Львов : ПП "Арал", 2006. — 60 с.+ партия альта 21 с. — 12.50 грн.
 97. 20 deutsche alte und klassische Chorlieder [Текст] / bearbeitung von R. Stefanko. — Lwiw : Spolom, 2004. — 39 + [2] S. — ISBN 966-665-155-6 : 18.00 грн.
 98. 20-річчя Галицького академічного камерного хору [Текс та іл.] / кер. проекту, автор тек. Б. Паньків. — Львів, 2012. — 27 с.+ диск : іл. — 50.00 грн.
 99. Прохасько Т. Б. 2015 рік [Текст] / Т. Б. Прохасько. — Львів : Тріада плюс, 2016. — 104 с. — ISBN 978-966-486-195-0 : 30.00 грн., 76.00 грн.
 100. Вайс Б. 23 хвилини у пеклі [Текст] / Б. Вайс. — Львів : Добра книжка, 2011. — 32 с. — 3.00 грн.
 101. Пелегріно П. 300 оповідок для душі [Текст] / П. Пелегріно ; пер. з італ. Т. Курилець. — Львів : Свічадо, 2014. — 200 с. — Бібліогр.: с.192. — ISBN 978-966-395-737-1 : 35.00 грн., 39.00 грн.
 102. Фроссар А. 36 доказів існування диявола [Текст] / А. Фроссар ; пер. з фр. Я. Кравець . — Львів : Свічадо, 1995. — 103 с. — ISBN 5-7707-7700-1 : 10.00 грн.
 103. Кавано Б. 365 історій на добрий день [Текст] / Б. Кавано ; пер. з англ. П. Дмитрів [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2016. — 376 с. — ISBN 978-966-395-977-1 : 69.00 грн.
 104. Ферреро Б. 365 коротких історій для душі [Текст] / Б. Ферреро ; пер. Л. Гайдуківський [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2012. — 456 с. — ISBN 978-966-395-575-9 : 50.00 грн.
 105. Ферреро Б. 365 коротких історій для душі [Текст] / Б. Ферреро ; пер. Л. Гайдуківський [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2013. — 456 с. — ISBN 978-966-395-575-9 : 49.90 грн.
 106. Ферреро Б. 365 коротких історій для душі [Текст] / Б. Ферреро ; пер. Л. Гайдуківський [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2015. — 456 с. — ISBN 978-966-395-575-9 : 63.00 грн.
 107. 365 притч на щодень [Текст] / упоряд. Д. Віссон ; пер. з рос. О. Гладкий. — Львів : Свічадо, 2013. — 335 с. — ISBN 978-966-395-670-1 : 50.00 грн.
 108. Фріш Ж.-Р. 39 слів підбадьорення. Порадник у часи випробувань [Текст] / Ж. -Р. Фріш ; пер. з фр. І. Дух. — Львів : Свічадо, 2016. — 184 с. — ISBN 978-966-395-955-9 : 39.00 грн.
 109. Фунато Акияши 4D имплантологическое лечение: эстетические аспекты работы с мягкими тканями [Текст] / Фунато Акияши, Ишикава Томохиро ; науч. ред. М. М. Угрин. — Львов : ГалДент, 2015. — 212 с. : іл. з підписом. — Библиогр. в конце глав. - Алф. указ.: с. 201. — ISBN 978-966-7337-61-2.
 110. Мельник О.Я. 5-алкенілфункціоналізовані 4-хлороімідазоли та їх похідні [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук : 02.00.03 - органічна хімія / О. Я. Мельник ; НУ "Львівська політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. — 12.00 грн.
 111. 50 років Народному ансамблю пісні і танцю "Лемковина" [Текст] / авт.- упоряд. О. Падовська. — Львів : Растр-7, 2019. — 227 с. : іл. — ISBN 978-617-7726-84-4.
 112. Тістол О. 60 років незалежності [Текст, образотворчий матеріал] = 60 years of independence : живопис-графіка / О. Тістол ; авт. текс. Т. Возняк ; пер. на англ. О. Ткаченко. — Львів : Львівська нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, 2021. — 48 с. : іл.
 113. 66-та студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2008 року) [Текст] : зб. тез доп. / НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 211 с. — ISBN 978-966-553-756-4 : 19.00 грн.
 114. 66-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : збірник тез доповідей / МОН України. НУ "Львівська політехніка". Ін-т економ. і менеджменту. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 563 с. — ISBN 978-966-553-785-4 : 50.67 грн., 51.00 грн.
 115. 67-ма студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2009 року) [Текст] : збірник тез доповідей / НУ "Львівська політехніка" ; ред.: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 248 с. — ISBN 978-966-553-910-0 : 22.00 грн.
 116. 67-ма студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : зб. тез доповідей / МОН України. НУ "Львівська політехніка". Ін-т економ. і менеджменту ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 783 с. — ISBN 978-966-553-933-9 : 70.00 грн.
 117. 68-ма студентська науково-технічна конференція (жовтень - листопад 2010 року) [Текст] : зб. тез доповідей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. НУ "Львівська політехніка" ; ред.: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх, О. І. Пелех. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 215 с. — ISBN 978-617-607-030-6 : 25.00 грн.
 118. 68-ма студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : зб. тез доповідей / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту ; ред.: О. Є. Кузьмін, І. І. Грибик, І. В. Алєксєєв. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 411 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-027-6 : 62.00 грн.
 119. 69-та студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2011 року) [Текст] : зб. тез доповідей / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред.: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх, О. І. Пелих. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 264 с. — ISBN 978-617-607-178-5 : 39.00 грн.
 120. 69-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : зб. тез доповідей / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту ; ред.: О. Є. Кузьмін, І. І. Грибик. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 751 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-216-4 : 70.00 грн.
 121. Ферреро Б. 7 різдвяних історій [Текст] / Б. Ферреро ; худ. М. Качмар ; пер. з італ. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2014. — 16 с. : іл. — ISBN 978-966-395-788-3 : 10.00 грн.
 122. Зінько Т. 7 Святих Тайн у віршах [Текст] / Т. Зінько ; худ. Х. Рейнарович ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2012. — 12 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-23-9 : 10.00 грн.
 123. 70-та студентська науково-технічна конференція [Текст] : зб. тез доп. (жовт.-лист. 2012 р.) / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. за вип. Ю. Я. Бобало. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 312 с. — ISBN 978-617-607-363-5 : 47.00 грн.
 124. 70-та студентська науково-технічна конференція. Секція "Економіка і менеджмент" [Текст] : зб. тез доп. / НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 686 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-379-6 : 68.00 грн.
 125. 71-ша студентська науково-технічна конференція (жовтень-листопад 2013 року) [Текст] : зб. тез доп. / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. за вип. З. Г. Піх. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 256 с. — ISBN 978-617-607-531-8 : 38.00 грн.
 126. 72-га студентська науково-технічна конференція [Текст] : зб. тез доп. (Жовтень 2014 р.) / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. за вип. З. Г. Піх. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 284 с. — ISBN 978-617-607-683-4 : 54.00 грн.
 127. 73-тя студентська науково-технічна конференція [Електронний ресурс] : зб. тез доп. (жовт. 2015 р.) / ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-617-607-867-8 : 30.00 грн.
 128. 73-тя студентська науково-технічна конференція: Секція "Економіка і менеджмент" [Електронний ресурс] : зб. тез доп. / відп. за вип. М. Ф. Гончар. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-617-607-929-3 : 40.00 грн.
 129. 74-та студентська науково-технічна конференція [Електронний ресурс] : зб. тез доп. (жовт. 2016 р.) / ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). — 45.00 грн.
 130. 74-та студентська науково-технічна конференція: Секція "Економіка і менеджмент" [Електронний ресурс] : зб. тез доп. / відп. за вип. М. Ф. Гончар. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-966-941-033-7 : 45.00 грн.
 131. 74-та студентська науково-технічна конференція: Секція "Права та психології" 10-14 жовт. 2016 р. [Текст] : зб. тез доп. / відп.. за вип. С. В. Тимошенко ; МОН України, НУ "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т права та психології. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 210 с. — ISBN 978-966-941-026-9 : 130.00 грн.
 132. 74-та студентська науково-технічна конференція: Секція "Управління та адміністрування" [Електронний ресурс] : зб. тез доп. / відп.. за вип. С. В. Тимошенко. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 1 o=ел. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-966-941-010-8 : 45.00 грн.
 133. Керунчик В.Т. Ab ovo [Текст] : наук.-інтелект. есе. Кн. 1 / В. Т. Керунчик. — Львів : ЗУКЦ, 2007. — 150 с. — ISBN 978-966-8445-76-7 : 22.00 грн.
 134. Коркуна М.Д. ACCESS [Текст] : тексти лекцій / М. Д. Коркуна, А.м. Коркуна ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. — 157 с. : рис. — 23.00 грн.
 135. Юнґ К.Ґ. Aion: Нариси щодо символіки самості [Текст] / К. Ґ. Юнґ ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. — Львів : Астролябія, 2016. — 432 с. — ISBN 978-617-664-066-0 : 126.00 грн.
 136. Zymomrya M. Aktivitäten für den deutsch-ukrainischen Dialog: Gegenwart und Zukunft [Текст] / Mykola Zymomrya, Wladyslaw Yurosch, Josyp Fyschtyk. — Drohobytsch; Lwiw : Rastr-7, 2020. — 185 c. : іл. фот. — ISBN 978-617-7864-50-8 : 40.00 грн.
 137. Nytrebych Algebra for Foreign Students [Текст] : workbook / Zinovij Nytrebych, Ivanna Andrusyak, Oksana Brodyk. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2018. — 109 с. — ISBN 978-966-941-216-4 : 28.00 грн.
 138. Skybinska Analysis of Economic Activities [Текст] = Аналіз господарської діяльності : Tutorial / Zoryana Skybinska, Anatoliy Zahorodniy. — Lviv : ZUKC, 2018. — 164 с. — ISBN 978-617-655-163-8 : 33.00 грн.
 139. Віконська Д. Ars longa... Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія [Текст] : есеї / Д. Віконська ; упоряд. Н. Поліщук. — Львів : Піраміда, 2015. — 352 с. — (Приватна колекція). — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-441-389-0 : 75.00 грн., 88.00 грн.
 140. Aufgaben und übungen zum wortschatz und zur Grammatik der Deutschen Sprache (Grundstufe A2) [Текст] : Lehr-und Übungsbuch / S.V.Druzhbiak, I.Yu.Holub, R.-Yu.T.Perkhach, M.V.Stasiv, T.V.Balachova, M.V.Koshlan. — Lviv : Lviv Polytechnic Verl., 2018. — 267 с. — ISBN 978-966-941-215-7 : 45.00 грн.
 141. Kolesnyk H. Automobiles. English for Specific Purposes [Текст] : English for specialties "Automotive engineering" and "Transport Technologies" : Workbook / H. Kolesnyk, L. Luchyt. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2018. — 100 с. — ISBN 978-966-941-126-6 : 20.00 грн.
 142. Kotyuk B. Avlos & kifapa [Ноти] = Авлос і кіфара : ricercars, variations and music poems for wind and stringed instruments / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 59 с. — ISBN 978-966-325-193-6 : 25.00 грн.
 143. Bahşiş E. Balalarğa ediye [Текст] = Подарунок дітям : balalar içün şiirler / E.Bahşiş. — Lviv : Rastr-7, 2020. — 23 c. — ISBN 978-617-7864-69-0 : 50.00 грн.
 144. Реза Я. Bella Figura [Текст] : п'єса / Я. Реза ; пер. з франц. І. Рябчій. — Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2022. — 79 с. — ISBN 978-617-7654-92-5. — ISBN 978-617-7192-29-8 : 50.00 грн.
 145. Kotyuk B. Benedictus [Ноти] = Благословен : Song of Zechariah for Organ / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 7 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 10.00 грн.
 146. Grybojedow Bieda z rozumem [Текст] : komedja w 4 aktach wierszem / Aleksander Grybojedow. — Lwów : Nakł. wyd-wa "Dziennika literackiego", 1866. — 103 с.код групи - ІВ, формат - RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка, шкіряний корінець, форзац не задрукований. ; код групи - ІВ, формат - RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка, шкіряний корінець, форзац не задрукований.
 147. Brain Drain - Brain Gain: світовий контекст та українські реалії [Текст] : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (8 жовт. 2014 р.) / МОН України, Львів. обл. держ. адміністрація, Міжнар. ін-т освіти, культ. та зв'язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 156 с. — ISBN 978-617-607-699-5 : 29.00 грн.
 148. Kovalyk N. Business English: Dare to Be... [Текст] = Ділова англійська мова: бізнес-курс англійської мови : textbook for students of econ. studies / N. Kovalyk, O. Vanivskka. — Lviv : Lviv Univ. of Trade and Econ. Publ. House, 2022. — 218 c. — ISBN 978-617-602-318-0 : 220.00 грн.
 149. CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Issues. CADMD 2018. 19-20 Octob. 2018. Lviv, Ukraine. [Текст] : proceedings of the XXVI-th International Ukrainian-Polish Scientific and Tichnical Conference. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2018. — 124 с. — ISBN 978-966-941-229-4 : 34.00 грн.
 150. Blikharsky Z Ya. Calculation and Design of Normal and Sloping Cross-Sections of Steel Reinforced Concrete Elements [Текст] / Z.Ya. Blikharsky, I.I. Karkhut. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2021. — 119 c. — ISBN 978-966-941-570-7 : 60.00 грн.
 151. Вітошинський Л. Cantabile e ritmico [Текст] : про мистецтво гри на гітарі / Л. Вітошинський ; пер. з нім. Л. Мельник ; ред. М. Мартиняк ; авт. передм.: К. Рагосніг, Б. Полашек, О. Коллєріч. — Львів : БаК, 2006. — 282 с. : фотогр., ноти. — ISBN 966-7065-64-2 : 60.00 грн.
 152. Lawrence O.A. Christian Integrity [The Power of Integraty] [Текст] / O.A.Lawrence. — Lviv : Publ. Taras Soroka, 2020. — 93 c. — ISBN 978-617-7593-32-3 : 90.00 грн.
 153. Colin`s [Електронний ресурс] : Jeans fest. — [Львів] : ТОВ "Сенд рекордс", [2002]. — 1-DVD. — 65.00 грн.
 154. Leshko Common sense in business life [Текст] / Ivan Leshko. — Lviv : BONA, 2018. — 251 с. — ISBN 978-966-2626-75-9 : 55.00 грн.
 155. Baik O. Concepts and Categories of Tax Law [Текст] : monograph / O.Baik. — Lviv : Rastr-7, 2022. — 359 c. — ISBN 978-617-8134-84-6 : 250.00 грн.
 156. Cossack bibliography [Текст] : a Selected Bibliography of Zaporozhian and other Cossacks of Ukraine, the Don Cossacks of Russia and the Kuban Cossacks / National Academy of Sciences of Ukraine ; compiler A. Gregorovich = Бібліографія козацтва / А. Григорович. — Toronto; Lviv : Forum, 2008. — 371 с. — ISBN 978-0-921537-65-6 : 60.00 грн.
 157. Isayev Crime Without Punishment [Текст] / Simon Isayev. — Lviv : PE Publ. "Bona", 2019. — 303 с. — ISBN 978-966-2626-95-4 : 76.00 грн.
 158. Cross-Border Cooperation of Ukraine with the EU Countries: Current Challenges and Possibilities [Текст] : Monograph. — Lviv : Ed. by Khrystyna Prytula, 2019. — 220 с. — ISBN 978-966-02-4251-7 (series). — ISBN 978-966-02-8889-8 : 97.00 грн.
 159. Kuzmin O. Crowdfunding Systems: evaluation and government regulation in the conditions of reengineering [Текст] : Monograph / O. Kuzmin, O. Melnyk, O. Skybinskyi et al. — [Львів] : Галицька видавнича спілка, 2020. — 160 с. — ISBN 978-617-7809-42-4 : 65.00 грн.
 160. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications [Текст] / The State school of higher education in Chełm, L'viv Polytechnic national University, Department of Architecture and conservation ; ed.: Z. Gardziński, M. Bevz = Współczesne problemy badań, ochrony i konserwacji historycznych fortyfikacji = Сучасні проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. — Chełm; L'viv : Rastr-7, 2017. — 365 p. : іl. — (Collection of scientific articles ; Number 9, ISSN 2544-6517). — Biblographie at the end of articles. — 100.00 грн.
 161. Current Issues In Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications [Текст] : collection of scholarly articles. №12 / ed. by M.Bevz, Z.Gardziński. — Chełm; Lviv : Rastr-7, 2020. — 271 c. — Бібліогр. в кінці ст. — 260.00 грн.
 162. Cолов`їний романс [Електронний ресурс] : вокальні твори А. Кос-Анатольського, М. Колесси, Д. Задора / вик. О. Фенюк (сопрано). — Львів : Рекордз, 2010. — 1-DVD : заг. час звуч. 48:45. — 80.00 грн.
 163. Туркевич С. Cолоспіви [Ноти, текст] / С. Туркевич ; упор., авт. пердм. С. Павлишин. — Львів : Львівська орг. Нац. Спіл. композит. України, 2004. — 74 с. — 12.50 грн.
 164. Cьогодні ми - єдина нація! Ми це відчули. Руслана Лижичко [Текст] : Методико-бібліографічні матеріали / упор., авт. вступ сл. та метод. стор. І. Лешнівська. — Львів : ЛОУНБ, 2023. — 35 с. : іл. — (Славетні галичани). — 35.00 грн.
 165. Babiak A. De la legitimite d`un Patriarcat ukrainien [Текст] / A. Babiak. — Lyon; Lviv : Missioner, 2004. — 292+[10] : іл. — ISBN 966-658-039-X : 14.60 грн.
 166. Сеник Л.Т. De rebus publicis [Текст] : ст. та есе / Л. Т. Сеник ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. — 228 с. — ISBN 978-966-613-513-4 : 29.00 грн.
 167. Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben [Текст] : Die XXV. UDGV-Jubiläumstagung. Thesenband 28. - 29. September 2018. — Lwiw : Паїс, 2018. — 182 с. — ISBN 978-617-7694-03-7 : 36.00 грн.
 168. Никифорів Р. Dolce Vio... [Ноти] : п'єси для дуету скрипок в супроводі фортепіано / Р. Никифорів. — Стрий : Щедрик, 2015. — 51 с. — ISBN 978-966-7378-89-9 : 40.00 грн.
 169. Donbas in Flames [Текст] : Guide to the Conflict zone. — Lviv : Prometheus, 2017. — 98 с. : il. — (Canada 1+1). — 27.00 грн.
 170. Donum Vitae=[Дар життя]: інструкція про повагу до людського життя, що народжується, і гідність прокреації. Відповіді на деякі питання сьогодення [Текст] : Dignitas Personae=[Переваги осіб]: інструкція стосовно деяких питань біоетики / Конгрегація у справах доктрини віри. — Львів : Медицина і право, 2011. — 62 с. — ISBN 978-966-2019-12-4 : 15.00 грн.
 171. Mickiewicz Dziady [Текст] : Cz. 1, 2, 4 / Adam Mickiewicz ; il. Cz. B. Jankowskiego. — Lwów : Nakł. księg. H. Altenberga, [1896]. — 106 с. : il.код групи - ІВ, формат - SRA2, фоліант, фіз. стан добрий, золоте тиснення на зеленому тлі комбінованої зі шкірою обкладинки, форзац задрукований рослинним орнаментом, у тексті віньєтки, перекладені пергаментом ілюстрації, на звороті форзацу печатка. ; код групи - ІВ, формат - SRA2, фоліант, фіз. стан добрий, золоте тиснення на зеленому тлі комбінованої зі шкірою обкладинки, форзац задрукований рослинним орнаментом, у тексті віньєтки, перекладені пергаментом ілюстрації, на звороті форзацу печатка.
 172. Słowacki Dzieła [Текст]. Т. 2 : Objaśnienia utworów J.Słowackiego z okresu dojrzałości (1833-1849) / Juliusz Słowacki ; objaśnił Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakł. Księg. polskiej, 1849. — 534, [2] : il.код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі перекладений пергаментом портрет матері автора, на титулі печатки, в кінці тексту лист до письменника Олександра Голинського додається, ззаду обкладинки тиснення екслібрису J.Gadowski ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі перекладений пергаментом портрет матері автора, на титулі печатки, в кінці тексту лист до письменника Олександра Голинського додається, ззаду обкладинки тиснення екслібрису J.Gadowski.
 173. Magnuszewski Dzieła [Текст] : w trzech tomach. Т. 1 : Poezje liryczne / Dominik Magnuszewski. — Lwów : Nakł. księg. W.Zawadzkiego, 1877. — 284 с.код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан задовільний, обкладинка кольорова, золоте тиснення корінця, на титулі і звороті титула печатаки, на фронтиспісі портрет автора, форзац не задрукований, рожевого кольору. ; код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан задовільний, обкладинка кольорова, золоте тиснення корінця, на титулі і звороті титула печатаки, на фронтиспісі портрет автора, форзац не задрукований, рожевого кольору.
 174. Słowacki J. Dzieła [Текст]. T. 1 / objaśnił Dr. Henryk Biegeleisin. — Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej, 1894. — 503, [3] c. — (Dzieła Juliusza Słowackiego, T. 5). — 2.00 грн.
 175. Słowacki J. Dzieła [Текст]. T. 1 / Juliusz Słowacki ; Henryk Biegeleisen. — wydanie w 100 numerowanych egzemplarach. — Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej, 1894. — 384 c : z 7-ma portretami, 4-ma rysunkami poety, 4-ma podobiznami autografów i tablicą porównawczą tekstu.
 176. Słowacki J. Dzieła [Текст]. T. 1 / Juliusz Słowacki ; Henryk Biegeleisen. — wydanie w 100 numerowanych egzemplarach. — Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej, 1894. — 384 c : z 7-ma portretami, 4-ma rysunkami poety, 4-ma podobiznami autografów i tablicą porównawczą tekstu.
 177. Słowacki J. Dzieła [Текст]. T. 2 : Utwory z okresu dojrzałości (1833-1842) : [Kordjan; Mazepa; Balladyna] / Juliusz Słowacki ; wydał Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1894. — 362, [2] c., 1 portr. — 8.00 грн.
 178. Słowacki Dzieła [Текст]. Т. 1 : Utwory Słowackiego z lat młodzieńczych (1829-1833) / Juliusz Słowacki ; wydał Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakł. Księg. polskiej, 1894. — 384, [2] : il.код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджений корінець та форзац), форзац задрукований рослинним орнаментом, на фронтиспісі портрет автора в дитинстві, на титулі печатки, карта рукопису "Української думи", на обкладинці тиснення екслібрису. ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджений корінець та форзац), форзац задрукований рослинним орнаментом, на фронтиспісі портрет автора в дитинстві, на титулі печатки, карта рукопису "Української думи", на обкладинці тиснення екслібрису. — (Bibl. Księg. polskiej).
 179. Słowacki Dzieła [Текст]. Т. 3 : Ciąg dalszy utworów J.Słowackiego z okresu dojrzałości (1833-1842) / Juliusz Słowacki ; wydał Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakł. Księg. polskiej, 1894. — 554, [2] : il.код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджений корінець), золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі медальйон автора, листок зі зразком рукопису "Ліллі Ванеди" додається, ззаду обкладинки тиснення екслібриісу J.Gadowski ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан не задовільний (пошкоджений корінець), золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі медальйон автора, листок зі зразком рукопису "Ліллі Ванеди" додається, ззаду обкладинки тиснення екслібриісу J.Gadowski.
 180. Słowacki Dzieła [Текст]. Т. 4 : Utwory Słowackiego z lat ostatnich (1842-1848) / Juliusz Słowacki ; wydał dr. Henryk Biegeleisen. — Lwów : Nakł. Księg. polskiej, 1894. — 432, [2] : il.код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі малюнок частини з надгробку автора, листок зі зразком рукопису "Короля Духа" додається, ззаду обкладинки тиснення екслібриісу J.Gadowski ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення літер обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на фронтиспісі малюнок частини з надгробку автора, листок зі зразком рукопису "Короля Духа" додається, ззаду обкладинки тиснення екслібриісу J.Gadowski.
 181. Fredro Dzieła [Текст]. Т. 1 : Pan Geldhab; Cudzoziemczyzna; Damy i Huzary; Zrzędność i przekora; Uwagi wydawcy / Aleksander Fredro. — Lwów : Nakł. księg. Polskiej, 1897. — 190 с. : 1 портр. з підписом авторакод групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан не задовільний (надірваний корінець), на титульній стор. печатка, за титулом портрет автора з підписом, після ст. 240 1 стор. копії рукопису "Damy i Huzary". ; код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан не задовільний (надірваний корінець), на титульній стор. печатка, за титулом портрет автора з підписом, після ст. 240 1 стор. копії рукопису "Damy i Huzary". — (Biblioteka Księgarni Polskiej. Tom XXI).
 182. Fredro Dzieła [Текст]. Т. 2 : Mąż i żona; Nowy Don Kiszot; List; Pierwsza lepsza; Odludki i poeta; Uwagi wydawcy / Aleksander Fredro. — Lwów : Nakł. księg. Polskiej, 1897. — 212 с.код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан добрий, чорне тиснення обкладинки, золоте тиснення корінця, форзац задрукований мозаїчним орнаментом, на титулі печатка власника книги, кольоровий обріз. МД ; код групи ІВ, МД, формат В1, фіз. стан не задовільний (надірваний корінець і обкладинка, видерта передмова Генрика Гебелейсена і закреслене його прізвище на титулі), тиснена рослинним орнаментом обкладинка шоколадного кольору, золоте тиснення літер корінця, форзац задрукований рослинним орнаментом і книжковою рекламою, кольоровий обріз (потертий) ; код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан добрий, чорне тиснення обкладинки, золоте тиснення корінця, форзац задрукований мозаїчним орнаментом, на титулі печатка власника книги, кольоровий обріз. МД; код групи ІВ, МД, формат В1, фіз. стан не задовільний (надірваний корінець і обкладинка, видерта передмова Генрика Гебелейсена і закреслене його прізвище на титулі), тиснена рослинним орнаментом обкладинка шоколадного кольору, золоте тиснення літер корінця, форзац задрукований рослинним орнаментом і книжковою рекламою, кольоровий обріз (потертий). — (Biblioteka Księgarni Polskiej ; Т. 22).
 183. Mickiewicz A. Dzieła [Текст]. T. 3 : Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie: Historya szlachecka z 1811 i 1812 roku w 12 księgach, wierszem. — Lwów : Gubrynowicz & Schmidt, 1898. — 328 s. — 5.00 грн.
 184. Mickiewicz A. Dzieła Adama Mickiewicza [wyd. zupełne przez dzieci autora dokonane]. T. 4 / Adam Mickiewicz. — Paryż; Lwów : Księg. Luksęburgska : Gubrynowicz i Schmidt, 1875. — 380 c. . — 3.50 грн., 9.00 грн.
 185. Mickiewicz A. Dzieła Adama Mickiewicza [Текст]. Т. 2 / Adam Mickiewicz. — Lwów : Gubrynowicz & Schmidt, 1898. — 377, [2] c. — 5.00 грн.
 186. Kasprowicz Dzieła poetyckie [Текст]. Т. 2 : Obrazy dramatyczne / Jan Kasprowicz ; wydanie zbiorowe Ludwika Bernackiego. — Lwów : E. Wende i Sp., 1912. — 303 с.код - ІВ, формат - SRA2, фіз. стан добрий, золоте тиснення обкладинки та корінця, форзац замальований фіолетовим кольором, на титулі печатка.
 187. Mickiewicz Dzieła wszystkie [Текст] / Adam Mickiewicz ; wydali Tadeusz Pini i Maryan Reiter. Т. 6 : Literatura Słowiańska. Cz. 2. — Lwów : Nakł. księg. H. Altenberga, 1855. — 350 с.код групи - ІВ, останнє прижиттєве чи перше посмертне видання, формат - B1, фіз. стан добрий, золоте тиснення обкладинки, форзац замальований кольором шоколаду, чорне тиснення корінця. ; код групи - ІВ, останнє прижиттєве чи перше посмертне видання, формат - B1, фіз. стан добрий, золоте тиснення обкладинки, форзац замальований кольором шоколаду, чорне тиснення корінця.
 188. Markiewicz W-A Dźwieki ciszy [Ноти] : na skrzypce i fortepian / W-A. Markiewicz. — Lwów : ARAŁ, 2006. — 18 c.+ violin 4 c. — 5.50 грн.
 189. Economic, Social and Administrative Changes in Central and Eastern European Countries [Текст] / Lviv Regional Institute of Public Administration та ін. ; ed.: Myron Lesechko, Cezary Madry. — L : Lripa Napa, 2009. — 208 с. — ISBN 978-966-8687-64-8.
 190. Markin L. Emergencies in obstetrics and gynecology [Текст] / L. Markin, O.Matviyenko, O.Medvedeva . — Lviv : ZUKC, 2018. — 158 с. — ISBN 978-617-655-158-4 : 32.00 грн.
 191. Kraszewski (B. Bolesławita) Emisariusz [Текст] : wspomnienia z roku 1838 / Józef Ignacy Kraszewski (B. Bolesławita). — Lwów : Nakł. F.H.Richtera, 1869. — 199 с.код групи - ІВ, прижиттєве, краєзнавче видання, формат - В1, фіз. стан задовільний, форзац замальовано пастельним світло-коричневим кольором, печатка. ; код групи - ІВ, прижиттєве, краєзнавче видання, формат - В1, фіз. стан задовільний, форзац замальовано пастельним світло-коричневим кольором, печатка.; код групи - ІВ, прижиттєве видання, формат - А1, фіз. стан задовільний, золоте тиснення літер обкладинкм та корінця, кольоровий обріз, форзац зеленого кольору, не задрукований, рослинний орнамент заглавної літери твору. — (Bibl. Narodowa ; Т. 1).
 192. Сивирин Ю. Enfant terrible [Текст, образотворчий матеріал] : живопис / Ю. Сивирин ; авт. текстів Л. Березницька, В. Бурлака, Т. Возняк ; пер. на англ.: О. Ткаченко, П. Лужецький. — Львів : Львівська нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького, 2020. — 47 с. : іл. — ISBN 300 прим.
 193. Dudok R. English [Текст] : a grammar course manual for the students of the humanities faculties / R. Dudok, I. Shainer. — Lviv : Вид-во Тараса Сороки, 2023. — 123 с. — ISBN 978-617-7593-76-7 : 90.00 грн.
 194. Dudok R. English ( level B2 ) [Текст] : study guide / R. Dudok, O. Aliieva. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2022. — 134 с. — ISBN 978-617-7593-74-3 : 150.00 грн.
 195. Isayeva O.S. English Competence In Nursing Practice [Текст] = Компетенція англійської мови у медсестринській практиці / O.S. Isayeva, I.R. Khmilyar. — Lviv : Lviv Politechnic Publ. House, 2021. — 136 c. — ISBN 978-966-941-632-2 : 191.00 грн.
 196. Вербицька Х.І. English Course for Law Enforcement Professionals [Текст] : навч. посібник (Курс професійної англійської мови для правоохоронців. Ч. 1). Pt. 1 / Х. І. Вербицька. — Львів : ЛьвДУВС, 2019. — 84 с. — ISBN 978-617-511-257-1 : 63.00 грн.
 197. Посохова А.В. English Course for Law Enforcement Professionals [Текст] : навч.посіб.. Pt.2 / А.В.Посохова. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2020. — 107 с. — ISBN 978-617-511-317-2 : 80.00 грн.
 198. English for Distance Learning [Текст] = Англійська мова для дистанційного навчання : textbook / Lyubomyra Yakubovska. — Lviv : Lviv Univ. of Trade and Econ. Publ. House, 2019. — 237 c. — ISBN 978-617-602-259-6 : 70.00 грн.
 199. Дяк Т. English for Forestry [Текст] : підруч. з англ. мови / Т.Дяк, І.Мосій. — Львів : Каменяр, 2021. — 337 с. — ISBN 978-966-607-581-7 : 150.00 грн.
 200. Kovalyk N. English for information systems and technologies [Текст] : Corsebook / Natalya Kovalyk, Natalia Zayshla, Lesia Tymochko. — Lviv : Lviv Acad. of Commerce, 2019. — 456 с. — Бібліогр. : с. 443-455. — ISBN 978-617-602-243-5 : 95.00 грн.
 201. Kovalyk N. English for PhD Students [Текст] : coursebook for students of econ. studies / N. Kovalyk, L. Tymochko, N. Zayshla. — Lviv : Lviv Univ. of Trade and Econ. Publ. House, 2022. — 423 c. — ISBN 978-617-602-326-5 : 360.00 грн.
 202. Запотічна Р.А. English for Specific Purposes: Economics in Use [Текст] : навч.посіб. / Р.А.Запотічна. — Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. — 87 с. — ISBN 978-617-511-329-5 : 60.00 грн.
 203. Горун Г. Р. English for Specific Purposes: Human Rights [Текст] = Англійська для спеціальних цілей: права людини : навч. посіб. / Г. Горун, О. Бойко. — Львів : Львів. держ. ун-т внутріш. справ, 2022. — 99 с. — ISBN 978-617-511-362-2 : 160.00 грн.
 204. Кузьо Л.І. English for Specific Purposes: Psychology in Use [Текст] : навч. посіб.. Pt. 1 / Л. І. Кузьо. — Львів : ЛьвДУВС, 2018. — 88 с. — ISBN 978-617-511-250-2 : 20.00 грн., 90.00 грн.
 205. Головач Т.М. English for Specific Purposes: Psychology in Use [Текст] : навч. посібник. Pt. 2 / Тетяна Миколаївна Головач. — Львів : ЛьвДУВС, 2019. — 84 с. : il. — ISBN 978-617-511-272-4 : 75.00 грн.
 206. Красюк Н. English for students [Н.Красюк]. — Львів : ЛБІ НБУ, 2002. — 314 с. : іл. — ISBN 966-7330-29-X : 12.48 грн.
 207. Кузьо Л.І. English Grammar in Practice [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Кузьо, М.Г.Кащук. — Львів : ЛьвДУВС, 2017. — 347 с. — ISBN 978-617-511-226-7 : 240.00 грн., 69.00 грн.
 208. Albota S. English Stylistics [Текст] : textbook / S. Albota, M. Karp. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2021. — 303 c. — ISBN 978-966-941-585-1 : 85.00 грн.
 209. Срдич С. Espirando. (Вірші на смерть) [Текст] : зб. оповідань / С. Срдич ; пер. з серб. А. Татаренко [та ін.]. — Львів : Літопис, 2013. — 188 с. — ISBN 978-966-8853-41-8 : 20.00 грн.
 210. Kotyuk B. Fanfare [Ноти] : ricercar for organ dedicated to Lviv organist Olena Matselyukh, the first performer of the ricercar "Fanfare" / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 7 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 10.00 грн.
 211. Feature of Investigation of Crime, Created in Places of Imprisonment [Текст] = Особливості розслідування злочинів, вчинених в місцях позбавлення волі : monograph / V.L.Ortynskyi ; O.G. Kolb ; O.M. Humin ; K.B. Marysyuk ; L.I.Sopilnyk ; M.M. Koval. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2020. — 254 c. — Бібліогр.: с.208-254. — ISBN 978-966-941-524-0 : 120.00 грн.
 212. Fee Signes. Le petit nageur [Текст] / text K. Dupont-Renaudineau. — Lviv : Rastr-7, 2021. — 16 c. : іл. — ISBN 978-617-7997-62-6 : 70.00 грн.
 213. Femina Britannica [Текст] : an anthology of selected texts of british women's writings of the XVIth - XXth centuries. vol.1 : British women's writings: from the Renaissance to the Victorian Age / упоряд., передм. Н. Поліщук. — Львів : ПАІС, 2023. — 308, [3] c. — ISBN 978-617-7694-53-2 : 300.00 грн.
 214. Flashback. українське медіа-мистецтво 1990-х [Текст] = Flashback. Ukrainian media art of the 1990s / О. Соловйов ; С. Савчук. — Київ-Дрогобич : Коло, 2018. — 178 с. : іл.
 215. Foreign Language for Special Purposes (English for Speciality "Printing and Publishing") [Текст] = Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для спеціальності "Видавництво та поліграфія) / [td. by N.Mukan. — Lviv : Rastr-7, 2020. — 289 c. — ISBN 978-617-7997-08-4 : 170.00 грн.
 216. Foreign Language for Specific Purposes.English for Managers [Текст] = Іноземна мова за професійним спрямуванням.Англійська мова для менеджерів : Text book / ed. by N.Mukan. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2020. — 495 c. — ISBN 978-966-941-472-4 : 290.00 грн.
 217. FOSS Lviv 2012 [Текст] : матер. другої міжнар. наук.-практ. конф. 26-28 квітня 2012 р. / ред. Г. Г. Злобін [та ін.]. — Львів : [б.в.], 2012. — 160 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-8460-99-9 : 24.00 грн.
 218. FOSS Lviv 2013 [Текст] : матер. третьої міжнар. наук.-практ. конф. 18-21 квітня 2013 р. / ред.: С. Є. Апуневич, С. В. Апуневич, Д. Є. Ванькевич. — Львів : [Вид-во Тараса Сороки], 2013. — 199 с. — ISBN 978-966-2598-14-8 : 29.00 грн., 30.00 грн.
 219. FOSS Lviv 2014 [Текст] : матер. четвертої міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 квіт. 2014 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. Г. Г. Злобін [та ін.]. — Львів : [Сорока Т.Б.], 2014. — 165 с. — ISBN 978-966-2598-31-5 : 30.00 грн.
 220. FOSS Lviv 2015 [Текст] : матер. п'ятої наук.-практ. конф. 23-26 квіт. 2015 р. / ЛНУ ім. І. Франка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; ред. Г. Г. Злобін [та ін.]. — Львів : [Сорока Т.Б.], 2015. — 120 с. — ISBN 978-966-2598-49-0 : 20.00 грн.
 221. FOSS Lviv 2016 [Текст] : матер. шостої наук.-практ. конф. 19-22 квіт. 2016 р. / ред.: Г. Г. Злобін, С. Є. Апуневич, С. В. Апуневич. — Львів : [Сорока Т.Б.], 2016. — 123 с. — ISBN 978-966-2598-63-6 : 25.00 грн.
 222. FOSS Lviv 2017 [Текст] : матеріали сьомої наук.-практ. конф. 27-30 квіт. 2017 р. / ред.: Г. Г. Злобін, С. Є. Апуневич, С. В. Апуневич. — Львів : [Сорока Т.Б.], 2017. — 104 с. — ISBN 978-966-2598-86-5 : 40.00 грн.
 223. Stupnicki H. Galicya pod względem topograficzno-geograficzno-historycznym z mapą Galicyi i Bukowiny [Текст] / skreślona przez Hipolita Stupnickiego. — 2-ie wyd. — Lwów : Nakł. A. J. Madfesa i H. Bodeka, 1869. — 175 с. — 0.85 грн.
 224. Garden of passion [Звукозапис] : записано у храмі Св. Лазаря, Львів, Україна, 2000 / Lviv chamber orchestra ACADEMIA ; мистец. директор, дир. М. М. Скорик, директор, дир., концертмейстер А. Микитка, звукореж. Н. Новосад, продюс. Д. Кацал = Сад пристрастей / Львівський камерний оркестр АКАДЕМІЯ. — Львів : Студія Лева, 2005. — [4] с. o=эл. опт. диск (CD-DA). — 39.00 грн.
 225. GeoTerrace-2016 [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. молодих вчених (15-17 груд. 2016 р., Львів, Україна) / МОН України, Львів. астроном.-геодез. тов-во. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 200 с. — ISBN 978-617-607-998-9 : 60.00 грн.
 226. Giulia [Електронний ресурс] / вик. Giulia. — [Львів], [2003]. — 1-DVD. — 65.00 грн.
 227. Hello, Cello! [Текст] : популярні твори в перекладі для віолончелі і фортепіано / уклад.О. Ю. Чобітко ; Департамент з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, Метод. кабінет навч. закладів мистецтва і культури. — Львів, 2019. — 59 с. — Бібліогр.: с. 58.
 228. Rawita-Gawroński Fr. Historya Ruchów Hajdamackich w XVIII w. [Текст]. T. 1 / Fr. Rawita-Gawłoński. — Lwów : Nakł. K. S, Jakubowskiego, 1899. — 269 с. — 1.35 грн.
 229. Historya zniesienia zakonu Jezluitów i jego zachowanie na Białej Rusi [Текст]. — Lwów : Seyfarth i Czajkowski, 1874. — 394 с.код групи - ІВ, формат RAO, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований із наліпкою Бібліотеки Народного Казино у Львові, кольоровий обріз під мармур, на титулі печатка Народного Казино у Львові та екслібрис видавця. ; код групи - ІВ, формат RAO, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований із наліпкою Бібліотеки Народного Казино у Львові, кольоровий обріз під мармур, на титулі печатка Народного Казино у Львові та екслібрис видавця. — 394.00 грн.
 230. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен [Текст] / М. Зубрицька. — Львів : Літопис, 2004. — 352 с. — Покажчик імен та прізвищ: с. 343. — ISBN 966-7007-103-0 : 30.00 грн.
 231. III Міжнародний фестиваль "Відкриваємо Падеревського" [Текст] = III Międzynarodowy Festiwal "Odkrywamy Paderewskiego" : Львів 14-18.ХІ.2014 / Польсько-українська фундація ім. І. Я. Падеревського, Львівська обл. філармонія, Товариство "Польська спільнота" ; директор, авт. ідеї А. Бала ; арт. директор М. Гумецька. — [Львів], 2014. — [28] : фот. — 10.00 грн.
 232. III Міжнародний фестиваль хорової музики "На хвилях Стрия" [Текст]. — [Стрий], 2010. — 18 с. : фот. кольор. — 10.00 грн.
 233. McCormick In His Own Arm [Текст] : events, actions, and Persons / Peter McCormick. — Lviv : Ukrainian Catholic University, 2018. — 206, [2]. — ISBN 978-617-7637-00-3 : 54.00 грн.
 234. In memoriam - пам'яті Олександра Слободяника [Текст] / Львівська обласна філармонія ; ред.-упоряд. Л. О. Кияновська. — Львів, 2012. — 17 с. : фотогр. — 20.00 грн.
 235. Information Overload, A1, and Responsibility [Текст] / E.J. Alam, A.J.Buch, P. McCormick, C. Porębski, V. Turchynovskyy. — Lviv : Ukr. Catholic Univ. Press, 2021. — ISBN 978-617-7637-35-5 : 80.00 грн.
 236. Innovation Process Management in Ukraine: Problems in Commercialization of Scientific and Technical Developments [Текст] : monograph / Ed. by Yurii Vovk, Oleh Karyy. — Lviv : Rastr-7, 2018. — 264 с. — ISBN 978-617-7726-00-4 : 53.00 грн.
 237. Бойко О.Т. Introduction to Business Speaking [Текст] = Вступ до ділового спілкування : навч. посіб. / О.Т.Бойко, Т.М.Головач, І.Ю.Сковронська. — Львів : Львів. держ. ун-т внутріш. справ, 2016. — 247 с. — ISBN 978-617-511-206-9 : 47.00 грн.
 238. Zavada Y. Iran's Nuclear Program:The security Dimension [Текст] : monograph / Y.Zavada, Y.Turchyn. — Lviv : Publ.House of Lviv Polytechnic, 2021. — 198 c. : іл. — Бібліогр.: с.166-192. — ISBN 978-966-941-597-4.
 239. Hannower N. Jawein Mecula t. j. bagno glebokie [Текст] : kronica zdarzen z lat 1648-1652 / N. Hannower. — Фотокопія. — Lwow : Nakladem Czasopisma "RUS", 1912. — 79 с. — 30.00 грн.
 240. Кравчук А. Jestem Stąd [Текст] : Підручник з польської мови : Комунікація Граматика / А. Кравчук, Є. Ковалевський. — 2-е вид., випр. і доп. — Львів : Апріорі, 2019. — 336 с. — ISBN 978-617-629-531-0 : 120.00 грн.
 241. Malecki Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stósunku do współczesnej epoki [Текст] / Antoni Malecki. — Lwów : Nakł. autora z drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1867. — 352 с.код групи - ІВ, МД, формат RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка зі шкіряними кутиками та корінцем із золотим тисненням літер, кольоровий обріз, підпси власників книги, печатки на титулі та першій стор., форзац задрукований абстрактним малюнком. ; код групи - ІВ, МД, формат RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка зі шкіряними кутиками та корінцем із золотим тисненням літер, кольоровий обріз, підпси власників книги, печатки на титулі та першій стор., форзац задрукований абстрактним малюнком.
 242. Kamieniec Podolski [Текст] : przewodnik turystyczny. — Lwów : Centrum Europy, 2005. — 351 с. : il. — ISBN 966-7022-46-3 : 75.00 грн.
 243. Szewczenko T. Kobziarz [Текст] / T. Szewczenko ; упоряд., авт. вступ. ст. Р. Лубківський, худ. М. Стороженко. — Львів : Світ, 2013. — 380 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-603-850-3 : 264.00 грн.
 244. Gil A. Koscioly wschodnie w panstwie Polsko-Litewskim w procesie przemian i adaptacji: Metropolia Kijowska w latach 1458-1795 [Текст] / A. Gil, I. Skoczylas = Східні церкви в Польсько-Литовській державі у процесі перетворень та адаптування: Київська митрополія в 1458-1795 роках / Ґіль Анджєй, Скочиляс Ігор. — Lublin; Lwow : ІESW (Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej), 2014. — 684 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с.473-537. — ISBN 978-83-60695-77-7 : 250.00 грн.
 245. Przewódski Krytyka literacka we Francyi [Текст]. Т. 1 / Edward Przewódski. — Lwów : Nakł. księg. H. Altenberga, 1899. — Warszawa : Księg. pod Firmą E. Wende i Sp-ka. — 214, [1]код групи – ІВ, формат RAO, стан не задовільний (підірваний корінець), кольорова, комбінована обкладинка, кольоровий обріз, форзац не задрукований, з екслібнисом львівської книгозбіріні, на фронтиспісі печатка з екслібрисом львівської книгозбірні на тлі опису серії книги; на титулі екслібрис видавця, на звороті титулу печатка з екслібрисом львівської книгозбіріні ; код групи – ІВ, формат RAO, стан не задовільний (підірваний корінець), кольорова, комбінована обкладинка, кольоровий обріз, форзац не задрукований, з екслібнисом львівської книгозбіріні, на фронтиспісі печатка з екслібрисом львівської книгозбірні на тлі опису серії книги; на титулі екслібрис видавця, на звороті титулу печатка з екслібрисом львівської книгозбіріні. — (Wiedza i Życie: zagadnienia i prądy współczesne w dziedzinie wiedzy, sztuki i życia społecznego ; Rok 1. T. 6).
 246. Kwartalnik historyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Historycznego [Текст] : збірник. Rocznik XLVIII (48) - zeszit 1 / zalozony przez X. Liskego ; ed. T. E. Modelski. — Lwow : T-wo Historyczne, 1934. — 267 с. — 50.00 грн.
 247. Лерос Г. Kyiv street art 2010-2017 [Текст, образотворчий матеріал] / Гео Лерос ; креат. дир. С. Мойсеєнко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 297 с. : іл. — ISBN 978-617-679-410-3 : 200.00 грн.
 248. Dymyd M. La figura giuridica del vescovo della chiesa unita di Kyiv sulla base del suoi sinodi (1589-1891) [Текст] : dissertatio ad doctoratum / M. Dymyd ; Pontificum Inst. Orientale. — Lviv, 1999. — 235,[9] c. — Алф.-Предм. покажч.: с.229-235. — Географ. покажч.: с.237-239. — Імен. покажч.: с.241-244. — 230.00 грн.
 249. Kotyuk B. Laudatis et Lauda nostris [Ноти] : two ricercars for organ / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 15 с. — ISBN 978-966-325-197-4 : 15.00 грн.
 250. Ковалик Н. Law for business. Англійська мова для юристів, спецкурс з комерційного права [Текст] : навч. посіб. / Н. Ковалик, О. Цюк. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 246 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.243. — ISBN 978-966-418-175-1 : 42.00 грн.
 251. Mysyk L.V. Legal English. How to Master the Language of War [Текст] : textbook for senior and master of law students / L.V. Mysyk, A.L. Artsyshevska, N.O.Hrynya. — Lviv : ПАЇС, 2022. — 435 с. — ISBN 978-617-7694-46-4.
 252. Babiak A. Legitimacy of the Ukrainian Patriarchate [Текст] / A. Babiak. — Lyon; Lviv : Missioner, 2005. — 287 с. — ISBN 966-658-039-X : 14.25 грн.
 253. Gondek T.M. Lęk paniczny i agorafobia [Текст] : przew. dla pacjentów / T.M.Gondek, M.Di Fiorino. — Львів : Свічадо, 2020. — 93 с. — ISBN 978-966-938-41--2 : 70.00 грн.
 254. Козицький А. Leopolis militans [Текст] : нариси військової історії Львова ХІІІ - ХVІІІ ст. / А. Козицький. — Львів : Апріорі, 2014. — 367 с. : іл. з підписом. — Дод.: с. 342 - 367. — ISBN 978-617-629-204-3 : 165.00 грн.
 255. Kalenyuk P. Linear Algebra and Analytic Geometry [Текст] : tutorial / P.Kaleniuk, O.Rybytska, G.Ivasyk ; transl. by J.Wojtowicz. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2019. — 158 c. — ISBN 978-966-941-318-5 : 80.00 грн.
 256. Lingvo Hook. Załoguj się do języka polskiego [Текст] : навч. посібник / уклад. Р.І.Васьків, М.Є.Захарчук, М.І.Кулинич, О.В.Стадник. — Львів : Львів. політехніка, 2018. — 168 с. : іл. — ISBN 978-966-941-145-7 : 62.00 грн.
 257. Lingvo Hook.General English in Use [Текст] : навч.посіб.. Pt.1 : Рівень В2 / [М.В.Юрків, М.Є.Захарчук, В.О.Андросов, К.Ю.Турянська, Р.Є.Синдега, Ю.І.ШийкаД. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2020. — 418 c. : іл. — ISBN 98-966-941-470-0 : 220.00 грн.
 258. Słowacki J. Listy [Текст]. T. 1 / Juliusz Słowacki. — 2-ie wyd. znaczenie pomnożone. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1883. — 271 c. — 3.00 грн.
 259. Słowacki J. Listy [z autografów poety]. T. 2 / Słowacki, Juliusz ; wydał po raz pierwszy Leopold Meyet. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1899. — 347 с.
 260. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 1 / wydał po raz pierwszy Leopold Méyet. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1899. — 326 с. — (Bibliotera Księgarni Polskiej).
 261. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 1 / Juliusz Słowacki ; Leopold Méyet. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1899. — 326 c. . — (Biblioteka Księgarni Polskiej ; Tom XXVI). — 2.50 грн.
 262. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 1 / J. Słowacki ; L. Méyet. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1899. — 326 c,.
 263. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 2 / Juliusz Słowacki ; Leopold Méyet. — Lwów : Nakł. Księg. Polskiej, 1899. — 347, [3] c . — (Biblioteka Księgarni Polskiej. Tom XXVII). — 5.00 грн.
 264. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 2 / J. Słowacki ; L. Méyet. — Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej, 1899. — 344 с. — (Biblioteka Księgarni Polskiej. Tom XXVII). — 5.00 грн.
 265. Słowacki J. Listy z autografów poety [Текст]. T. 2 / J. Słowacki ; L. Méyet. — Lwów : Nakł. Księgarni Polskiej, 1899. — 344 c. — (Biblioteka Księgarni Polskiej. Tom XXVII).
 266. Lviv [Текст] : A Journey Through Time / Red. I. Lemko. — Lviv : Apriori, 2018. — 109, [2] : іл. — ISBN 978-617-629-412-2 : 50.00 грн.
 267. Lwów [Текст] : wycieczka czasem. — Lwów : Apriori, 2018. — 109, [2] : іл. — ISBN 978-617-629-411-5 : 50.00 грн.
 268. Gordijewska A. Lwów Stanisława Lema [Текст] / A. Gordijewska, M. Olbromski. — Lwow : Bibl. Kuriera Galicyjskiego, 2021. — 105 c. : іл. — ISBN 978-966-2611-13-7 : 200.00 грн.
 269. Буяк А. Lwow Львів Leopolis [Текст, образотворчий матеріал] / А. Буяк, Є. Яніцкі. — Львів : Bosz, [1997]. — 239 c. : кольор. фото., суперобкладинка. — ISBN 83-907436-1-2 : 250.00 грн.
 270. Management of Socio-Economic System Development Based On Project Management In Conditions of Economy and Society Digitalization [Текст] : monograph / ed. by R. Feshchur ; Min. of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic Nat. Univ. Vol.1. — Lviv : Rastr-7, 2023. — 138 c. — ISBN 978-617-8134-61-7 : 260.00 грн.
 271. Гоблик Н.М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп'ютерний практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 131 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 130. — ISBN 978-966-553-978-0 : 13.00 грн.
 272. Гоблик Н.М. MATLAB в інженерних розрахунках. Комп'ютерний практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Гоблик, В. В. Гоблик ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — 2-ге вид., доповн. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 132 с. — Бібліогр.: с. 130. — ISBN 978-617-607-130-3 : 20.00 грн.
 273. Hud B. Meandry wspólnej historii. Ukraińcy i Polacy w drugiej połowie XVI i w pierwszej ćwierci XX wieku [Текст] = Меандри спільної історії. Українці й поляки в другій половині ХVI - першій чверті ХХ століття / B.Hud. — Lwów : Panorama, 2021. — 147, [1] c. — Бібліогр.: с.144-148. — ISBN 978-617-7227-70-9 : 200.00 грн.
 274. Medium aevum: середні віки [Текст] : підруч. з історії середніх віків для іст. ф-тів ун-тів / Л. В. Войтович [та ін.] ; ред. Л. В. Войтович ; МОН України. ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 502с. + 8с : карти. — Бібліогр.: с.465-499. — ISBN 978-966-486-066-3 : 60.00 грн.
 275. Pilipenko V. Metatheorizing In Sociology:The Origins and Genesis [Текст] : monograph / V.Pilipenko, Y.Privalov. — Kyiv; Lviv : Prostir-M, 2020. — 101,[1] c. — Бібліогр.: с. — ISBN 978-7746-40-8 : 90.00 грн.
 276. Microsoft Office Excell 2010 в бібліотечній практиці [Текст] : метод. поради / упоряд. М. Малюков, О.Шматько. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 26, [1] c. — 20.00 грн.
 277. Modern Geopolitics as a Challenge for International Security [Текст] / ed. by Oleksandra Kordonska, Rostyslav Romaniuk. — Lviv; Olsztyn : Levada, 2018. — 191 с. — ISBN 978-617-7527-59-5 : 52.00 грн.
 278. Kotyuk B. Monaco [Ноти] = Монако : Konzertstück for piano / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2010. — 23 с. — ISBN 978-966-325-131-8 : 5.50 грн., 6.00 грн.
 279. Musica Galiciana [Текст] = Музика Галичини. Т. VI / М-во культури і мистецтв України, Львівська держ. муз. академія ім. М. Лисенка ; ред.-упоряд. О. Зелінський. — Львів : ЛДМА ім. М. В. Лисенка, 2001. — 307 с. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 5). — ISBN 966-02-2303-Х : 30.00 грн.
 280. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник статей кафедри музичної україністики. Ч. 1 / Львівська держ. муз. академія ім. М. Лисенка, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; відповід. ред. Ю. Ясіновський. — Львів : ЛДМА ім. М. В. Лисенка, 2003. — 358 с. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 8) (Історія української музики ; Вип. 10: дослідження). — ISBN 966-02-2919-4 : 40.00 грн.
 281. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник статей кафедри музичної україністики. Ч. 2 / Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. Серія "Історія української музики": вип. 13: дослідження ; відповід. ред. Ю. Ясіновський. — Львів : ЛДМА ім. М. Лисенка, 2005. — 431 с. : іл. — (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 10. ). — ISBN 966-02-3751-0 : 25.00 грн.
 282. Musica humana [Текст] = Musica humana : збірник наукових статей кафедри музичної медієвістики та україністики. Ч. 3 / Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка, Ostkirchlichen Institut an der Bayerichen Julius-Maximilian Universität zu Würzburg ; відповід. ред. Ю. Ясіновський ; упоряд.: У. Граб, Н. Сиротинська. — Львів : ЛНМА ім. М. В. Лисенка, 2010. — 205 с. — (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; Вип. 23). — ISBN 978-966-2995-25-1 : 40.00 грн.
 283. Potichnyj P. J. My journey [Текст] / P. J. Potichnyj = Моя дорога / П.Й. Потічний. — Toronto; Lviv : Litopys UPA, 2008. — 124 с. : іл. — (Litopys UPA Series "Events and People" ; Book 4) (Події і люди / Літопис УПА ; Кн. 4). — ISBN 978-966-2105-08-7 (Ukraine) (978-1-897431-10-8 (Canada)) : 11.00 грн., 11.10 грн.
 284. Potichnyj P. J. My journey [Текст] / P. J. Potichnyj. Part 2 = Моя дорога / П.Й. Потічний. — Toronto; Lviv : Litopys UPA, 2010. — 111 с. : іл. — (Litopys UPA Series "Events and People" ; Book 4, part II) (Події і люди / Літопис УПА ; Кн. 4; Ч. ІІ). — ISBN 978-966-2105-22-3 (978-1-897431-22-1 (Canada)) : 25.00 грн.
 285. Potichnyj P.J. My journey [Текст] / P. J. Potichnyj = Моя дорога / П.Й. Потічний. — Ancaster; Lviv : [s.n.], 2012. — 343 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с.296. - Покажч.: с. 304. — ISBN 978-1-897431-40-5(Canada) : 50.00 грн.
 286. Potichnyj P. J. My journey [Текст] / P. J. Potichnyj. Part III = Моя дорога / П.Й. Потічний. — Toronto; Lviv : Litopys UPA, 2012. — 159 с. : іл. з підписом. — (Litopys UPA Series "Events and People" ; Book 4, part III) (Події і люди / Літопис УПА ; Кн. 4; Ч. ІІІ). — Бібліогр.: с.117. - Покажч.: с. 125. — ISBN 978-966-2105-39-1(Ukraine) (978-1-897431-39-9(Canada)) : 25.00 грн.
 287. Falkowski J. Na pograniczu lemkowsko-bojkowskiem [Текст] : zarys etnograficzy / J. Falkowski, B. Pasznycki ; ред. A. Fischer. — Lwow : Nakladem Towarzystwa Ludoznawczego, 1935. — 132 с. : 1 mapa, 29 rycin., 9 tablic. — Імен. покажч.: с.111-113. — 35.00 грн.
 288. Kalba M. Nachtigal: Ukrainski batalion 1941 r. [Текст] / M. Kalba. — Detroit; Lwow : Wyd-wo Druzyny Ukrainskich Nacjonalistow, 1995. — 133 s. — Імен. покажч.: с. 129-132. — 6.60 грн.
 289. Bernatowicz F. Nałęcz [Текст] : romans z dziejów polskich / F. Bernatowicz. — Lwów : Nakł. A.J.O. Rogosza & F.H.Richtera, 1877. — 216 с.код групи - ІВ, формат - RAO, фіз. стан добрий, тиснення обкладинки, печатка, форзац не задрукований, кольоровий обріз ; код групи - ІВ, формат - RAO, фіз. стан добрий, тиснення обкладинки, печатка, форзац не задрукований, кольоровий обріз. — 4.00 грн.
 290. Nicht aller Anfang ist schwer [Текст] : Lerbüch fur Studenten / Olga Galema, Mar'yana Soltys, Maryna Pilat, Anna Wasylyschyn. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2012. — 220 с. — ISBN 978-966-8849-56-5 : 62.00 грн.
 291. Huzova I. Numerical Modeling of Chemical Technological Processes Using CHEMCAD Simulation Software [Текст] : textbook / I.Huzova, A.Nahurskyi, V.Atamaniuk. — Lviv : Publ.House of Lviv Polytechnic, 2021. — 138 c. — Бібліогр.: с.135-136. — ISBN 978-966-941-595-0 : 90.00 грн.
 292. Schnür-Pepłowski St. Obrazy z przeszłośći Galicyi i Krakowa (1772-1858) [Текст]. T. 1 / Stanisław Schnür-Pepłowski. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1896. — 175 с. — (Lwów i Lwowianie ; T. 1). — 8.75 грн.
 293. Wroblewski W. Okruchy wspomnien. Losy kresowego zotnierza Armii Krajowej po II wojnie swiatowej [Текст] / W. Wroblewski. — Lwow : Nasze Drogi, 2011. — 170 с. : фотогр. — ISBN 978-966-397-742-1 : 35.00 грн.
 294. Open Society Support: My Story [Текст]. — Lviv : Apriori, 2018. — [136] : il. — ISBN 978-617-7429-05-9 : 27.00 грн.
 295. Gorkij Opowiadania [Текст] / Maksim Gorkij. — Lwów : Nakł. "Słowa Polskiego", 1900. — 116 с.Код групи - ІВ, МД, прижиттєве видання, формат - RAO, фіз. стан не задовільний (відірвані від корінця і потріпані деякі сторінки), комбінована зі шкірою обкладинка, форзац не задрукований, печатка та екслібрис видавця на титулі. ; Код групи - ІВ, МД, прижиттєве видання, формат - RAO, фіз. стан не задовільний (відірвані від корінця і потріпані деякі сторінки), комбінована зі шкірою обкладинка, форзац не задрукований, печатка та екслібрис видавця на титулі.
 296. Onashchuk Orbifut [Текст]. Bd.1 / M. Onashchuk ; Zeichnerin A. Hresko. — ISBN 978-617-7815-71-5 : 70.00 грн.
 297. Kotyuk B. Organ Transcriptions from Richard Wagner's operas [Ноти] = Транскрипції для органа фрагментів із опер Ріхарда Вагнера / B. Kotyuk. — Lviv : Collegium musicum, 2013. — 33 с. — ISBN 978-966-325-189-9 : 18.00 грн.
 298. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza [Текст]. Rocz. 1 / pod red. Romana Pilata. — Lwów : Nakł. T-wa im. Adama Mickiewicza, 1887. — 280 с.код групи - ІВ, МД, формат - SRA2, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований, на фронтиспісі відбиток профілю поета, після вступ. слова малюнок на смертному ложі. ; код групи - ІВ, МД, формат - SRA2, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований, на фронтиспісі відбиток профілю поета, після вступ. слова малюнок на смертному ложі. .
 299. Pamiętnik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza [Текст]. Rocz. 3 / pod. red. Romana Pilata. — Lwów : Nakł. T-wa im. Adama Mickiewicza, 1889. — 381 с.код групи - ІВ, МД, формат - SRA2, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований, шоколадного кольору, на фронтиспісі відбиток профілю поета. ; код групи - ІВ, МД, формат - SRA2, фіз. стан задовільний, форзац не задрукований, шоколадного кольору, на фронтиспісі відбиток профілю поета. — 1.88 грн.
 300. Parlez-vous français? [Текст] / rédigé par Iryna Kloutchkovska. — Lviv : БАК, 2001. — 196 с. : il. — ISBN 966-7065-33-2 : 50.00 грн.
 301. Качуровський І.В. Parodiarium Хведосія Чички [Текст] : пародії, шаржі, епіграми, літературні жарти / І. В. Качуровський. — Дрогобич : Коло, 2013. — 254 с. — ISBN 978-617-642-075-0 : 30.00 грн.
 302. Perché ? [Текст] : каталог виставки / упоряд. Х. Береговська. — Львів : Каменяр, 2022. — 111 с. : іл. — ISBN 978-966-607-626-1 : 300.00 грн.
 303. Persécutés pour la vérité [Текст] : les gréco-khatoliques ukrainiens derrière ke rideau de fer. — Lviv : Université Catholique d'Ukraine, 2018. — 189, [3] : il. — (Institut de l'histoire de l'église). — ISBN 978-617-7637-04-1 : 200.00 грн.
 304. Gagat-Matula Personal Resources of Physically Disabled Women and the Feeling of a Success in Life [Текст] / Anna Gagat-Matula. — Lviv : Levada, 2017. — 154 с. — ISBN 978-617-7527-57-1 : 34.00 грн.
 305. Personal- und vorlesungsverzeichnic [Текст] : sommertrimester 1943 / Staatliche medizinisch- naturwissenschaftliche fachkurse (Lemberg). — Lemberg : Studion, 1943. — 35 с. — 3.00 грн.
 306. Personal- und vorlesungsverzeichnic [Текст] : herbsttrimester 1943 / Staatliche medizinisch- naturwissenschaftliche fachkurse (Lemberg). — Lemberg : Studion, 1943. — 36 с. — 3.00 грн.
 307. Personal- und vorlesungsverzeichnic [Текст] : wintertrimester 1944 / Staatliche medizinisch- naturwissenschaftliche fachkurse (Lemberg). — Lemberg : Studion, 1944. — 42 с. — 3.00 грн.
 308. Horilyk A. Pharmaceutical Management and Marketing [Текст] : Textbook for practical classes. Pt.2 : Pharmaceutical Marketing / A.Horilyk, B.Hromovyk, O.Pankevych. — Lviv : Prostir-M, 2021. — 89 c. — ISBN 978-617-7746-80-4 : 100.00 грн.
 309. Physics. English-Ukrainian Encyclopedic Dictionary of General Defenitions, Concepts and Laws [Текст] = Фізика. Англійсько-український енциклопедичний словник основних термінів, понять та законів / comp. by I.Moroz ; ed. by A.T. Augousti, S.Z. Malynych. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2020. — 362 с. : іл. — ISBN 978-966-941-485-4 : 280.00 грн.
 310. Słowacki J. Pisma pośmiertne [Текст]. T. 2 / Słowacki Juliusz. — Lwów : Staraniem A. Maleckiego z drukarni Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1866. — 397, [3] s. — 5.00 грн.
 311. Słowacki Pisma pośmiertne [Текст]. Т. 1 : Poezye Liryczne i ulotne. Cz. 1 / Juliusz Słowacki. — Wyd. 2-ie, znacznie pomnożone staraniem d-ra A.Maleckiego. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1885. — 271, [4]код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, форзац не задрукований, на типулі віньєтка. ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, форзац не задрукований, на типулі віньєтка. — 5.00 грн.
 312. Słowacki Pisma pośmiertne [Текст]. Т. 2 : Bieniowski; Król-Duch / Juliusz Słowacki. — Wyd. 2-ie, znacznie pomnożone staraniem D-ra A.Malickiego. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1885. — 419 с.код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на титулі віньєтка. ; код групи - ІВ, МД, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на титулі віньєтка.
 313. Słowacki Pisma pośmiertne [Текст]. Т. 3 : Beatryx; Niepoprawni; Horsztyński; Krakus; Wallendord; Walter Stadion; Jan Kazimierz; Złota Czaszka; Beniowski / Juliusz Słowacki. — 2-ie wyd. znaczenie pomnożone staraniem d-ra A.Maleckiego. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1885. — 427 с.код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинка та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на титулі печатка та віньєтка. ; код групи - ІВ, формат - В2, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинка та корінця, кольоровий обріз, форзац не задрукований, на титулі печатка та віньєтка. — 5.00 грн.
 314. Asnyk Poezye [Текст]. Т. 2 / Adam Asnyk. — 3-ie wyd. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1881. — 246, [2]код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан не задовільний, золоте тиснення на зеленому тлі обкладинки (з портретом автора) та корінця, у тексті рослинний орнамент на заглавних літерах віршів, на титулі печатка. ; код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан не задовільний, золоте тиснення на зеленому тлі обкладинки (з портретом автора) та корінця, у тексті рослинний орнамент на заглавних літерах віршів, на титулі печатка.
 315. Lenartowicz T. Poezye [Текст]. T. 1 : Cz. 1: Echa Nadwiślańskie; Cz. 2: Album Włoskie i Wiersze Przygodne / Teofil Lenartowicz. — wydanie pośmiertne. — Lwów : Narł. Księgarni Gubrynowicza & Schmidta przy placu Katedralnym, 1895. — 333, [3] s. — 4.00 грн.
 316. Lenartowicz T. Poezye [Текст]. T. 2 : Cz. 1, Cz. 2 : Ostatnia lirenka : Sędziowie Ateńscy. — wydanie pośmiertne. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1895. — 257, [3] s. — 4.00 грн.
 317. Lenartowicz Poezye [Текст]. Т. 1 / Teofil Lenartowicz. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1895. — 333, [3]код групи - ІВ, перше посмертне видання, формат - RAO, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, печатка, віньєтки. ; код групи - ІВ, перше посмертне видання, формат - RAO, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, печатка, віньєтки.
 318. Lenartowicz Poezye [Текст]. Т. 2 / Teofil Lenartowicz. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1895. — 261, [3]код - ІВ, перше посмертне видання, печатка, формат - RAO, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, віньєтки. ; код - ІВ, перше посмертне видання, печатка, формат - RAO, фіз. стан задовільний, золоте тиснення обкладинки та корінця, віньєтки.
 319. Mickiewicz A. Poezye Adama Mickiewicza [Текст]. Т. 2 / Adam Mickiewicz ; wyd. nowe zupełne, ułożone, objaśnione i wstępem opatrzone przez Piotra Chmielowskiego. — Kraków : G. Gebethner & Spółka, 1899. — 330 c. — 5.00 грн.
 320. Прохоренко К.М. PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. М. Прохоренко ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 240 с. — Бібліогр.: с. 234-239. — ISBN 978-617-602-032-5 : 35.00 грн.
 321. Mochurad L. Practical Numerical Methods [Текст] : algorithms and programs / L. I. Mochurad, N. I. Boyko. — Lviv : BONA, 2020. — 182, 21 c. — ISBN 978-617-7815-08-1 : 55.00 грн.
 322. Pragmatic Obstetrics and Gynecology [Текст] / L.B.Markin, A.B.Zimenkovsky, K.L.Shatylovych, V.V.Podolskyi, L.M.Yashchenko,O.O.Matvienko, K.Y.Isayeva,O.S.Rachkevych. — Lviv : Lviv Nat. Danylo Halytsky Med. Univ., 2021. — 236 c. — ISBN 978-617-655-197-3 : 140.00 грн.
 323. Tymoshchuk P. Principles of Artificial Neural Networks and Their Applications [Текст] = Принципи штучних нейронних мереж та їх застосування : manual / P. Tymoshchuk, M. Lobur. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2020. — 291 c. : іл. — Бібліогр.: с.288. — Алф.-Предм. покажч.: с.289-290. — ISBN 978-966-941-535-6 : 220.00 грн.
 324. Gil A. Przed wielkim podzialem. Prawoslawna Metropolia Kijowska do 1458 roku [Текст] / A. Gil, I. Skoczylas ; In-t Europy Srodkowo-Wschodniej, Ukr. Uniwersytet Katolicki, Wydzial Humanistyczny. — Lublin; Lwow, 2013. — 61 с. : іл. — Бібліогр.: с.47-60. — ISBN 978-83-60695-72-2 : 20.00 грн.
 325. Qirim efsaneleri [Текст] = Легенди Криму / E.Yunusova. — Lviv : Rastr-7, 2020. — 23 c. : іл. — ISBN 978-617-7864-68-3 : 50.00 грн.
 326. Терен Т. RECвізити [Текст] : антологія письменницьких голосів. Кн. 1 / Т. Терен ; світлини О. Хоменко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 280 с. : іл. — ISBN 978-617-679-190-4 : 100.00 грн.
 327. Терен Т. RECвізити [Текст] : антологія письменницьких голосів. Кн. 2 / Т. Терен ; світлини О. Хоменко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 264 с. : іл. — ISBN 978-617-679-191-1 : 100.00 грн.
 328. Resistance [Образотворчий матеріал] / Kozytskyi Charity foundation; Lviv State military administration; Ukrainian Canadian Art foundation in Toronto; Lviv National Academy of art. — Lviv : Apriori, 2022. — 73 p. — ISBN 976-617-629-591-4 : 120.00 грн.
 329. Turchynovsky, V. Responding to the Challenges of Post-Truth [Текст] / V. Turchynovsky, A. J. McAdams,A. Joh. Buch et al. — Lviv : Ukranian Catholic University, 2019. — 104 p. — ISBN 978-617-7637-17-1 : 50.00 грн.
 330. Komova M. Scientific and popular content in the socio-cultural space [Текст] : монографія / M. Komova, A.Peleshchyn, A. Petrushka. — Lviv : Triada Plus, 2019. — 198 c. — ISBN 978-966-486-236-0 : 55.00 грн.
 331. Yaremko I. I. Security of social systems [Текст] : Tutorial / Yaremko I.I., Karkovska V.Ya., Blynda Yu.O. — Lviv : Rastr-7, 2020. — 184 p. — Бібліогр. : с. 176-177. — ISBN 978-617-7864-17-1 : 55.00 грн.
 332. Silva rerum [Текст] : зб. наук. праць на пошану професора А. Перналя / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; ред.: Я. Р. Дашкевич, П. С. Сохань, О. Маврін ; упоряд. М. Вавричин = Silva rerum / a collection of Scholarly Papers to honour professor A. Pernal. — Львів : Піраміда, 2007. — 520 с. : іл. з підписом. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-966-02-4234-0 : 60.00 грн.
 333. Sobótka [Текст] : księga zbiorowa na uczczenie 50-letniego jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego. — Lwów : Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta, 1875. — 621 с. : 1 портр.код групи - ІВ, прижиттєве видання, місцевий друк, формат RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка з орнаментом мармуру, золоте тиснення літер корінця, форзац не задрукований, обріз із мармуровим орнаментом. ; код групи - ІВ, прижиттєве видання, місцевий друк, формат RAO, фіз. стан задовільний, кольорова обкладинка з орнаментом мармуру, золоте тиснення літер корінця, форзац не задрукований, обріз із мармуровим орнаментом.
 334. Максим'як М. Б. Solo душі [Текст] : вірші і не тільки / М. Б. Максим'як. — Львів : Каменяр, 2004. — 28 с. — ISBN 5-7745-1031-Х : 1.08 грн.
 335. Solomiya-Kruschelnytska-Gedenkmusum in Lwiw [Текст] / Red. I. Kryworutschka . — Lwiw : Apriori, 2013. — 51, [8] c. : іл. — ISBN 978-617-629-181-7 : 25.00 грн.
 336. Derdziak L. Spoleczno-wychowawczy aspekt dzialalnosci duszpasterskiej blogoslawionego Hryhorija Lakoty (1908-1950), Biskupa pomocniczego greckokatolickiej diecezji przemyskiej [Текст] / L. Derdziak. — Lwow : Liga-Press, 2010. — 324 с. — ISBN 978-966-397-131-4 : 45.00 грн.
 337. Choda Spoznajme slovensko spolu [Текст] : zbierka teztov a úloh zo slovenského jazyka na interkultúrnu komunikáciu / Lidia Choda. — L'viv : Pais, 2017. — 167 с. — ISBN 978-617-7065-81-3 : 33.00 грн.
 338. Startup Development Technologies [Текст] : training manual. — Lviv : Rastr-7, 2022. — 127 c. : іл. — ISBN 978-617-8134-51-8 : 160.00 грн.
 339. Syntagma musicum [Текст] : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / Мін-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка ; ред.-упоряд. В. Камінський, О. Козаренко. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 195 с. : 16 с. фот. — ISBN 978-966-665571-7 : 15.00 грн.
 340. Syntagma musicum [Текст] : зб. наук. ст. та спогадів на пошану Стефанії Павлишин / М-во культури України, Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка ; ред.-упоряд.: В. Є. Камінський, О. Козаренко. — Вид. 2-ге. — Львів : Сполом, 2013. — 222 с. : 16 с. іл. — ISBN 978-966-665-571-7 : 30.00 грн.
 341. Zych M. Syzyfowe prace [Текст] : powieść współczesna / M. Zych. — Lwów : Nakł. Towarzystwa wydawn. we Lwowie, 1898. — 375 с.
 342. Gowin S. Szkatułka na serce [Текст] : Lwów Mariana Hemara / S. Gowin. — Lwow : Bibl. Kuriera Galicyjskiego, 2020. — 87, [1] c. : іл. — ISBN 978-966-2611-12-0 : 180.00 грн.
 343. Hrytsiv N. Tap into Translation.Digital Society [Текст] = Перекладай з інтелектом / N.Hrytsiv, O.Kulyna. — Lviv : Publ. House of Lviv Polytechnic, 2021. — 218 c. : іл. — ISBN 978-966-941-614-8 : 130.00 грн.
 344. Сковронська І. Tests Rainbow [Текст] : зб.навч.матеріалів та тестів з англ. мови / І.Ю.Сковронська. — Львів : ЛьвДУВС, 2020. — 243 с. — ISBN 978-617-511-318-9 : 150.00 грн.
 345. The Direction and Scope of Multidisciplinary Research on Revitalisation: Canges, Challenges and Choices [Текст] : ukrainian-polish scientific seminar Lviv, Decem. 4, 2018. Program and Abstracts. — Lviv : Rastr-7, 2018. — 29, [2]. — ISBN 978-617-7726-29-5 : 17.00 грн.
 346. Markiewicz W-A The Garden of Love [Ноти] : na skrzypce i fortepian / W.-A. Markiewicz. — Lwów : ARAŁ, 2006. — 19 c.+ violin 5 c. — 5.50 грн.
 347. Sinkevych N. The Religiosoe Kijovienses Cryptoe by Johannes Herbinius (1675): a Discription of Kyiv and Its "Sacral Space" in Early Modern Multiconfessional Discourse [Текст] / N. Sinkevych. — Lviv : Ukr. Catholic Univ. Press, 2022. — 186, [1] c. — (Kyivan Christianity, Vol.29). — Бібліогр.: с.163-179. — ISBN 978-617-7637-42-3 : 320.00 грн.
 348. McCormick P. The Spirit that We Sought: Essays on Ethics and Poetics for Today [Текст] / P. McCormick. — Lviv : Ukr. Catholic Univ. Press, 2022. — 322 c. — ISBN 978-617-7637-34-8 : 180.00 грн.
 349. Aseyev S. The Torture Camp On Paradise Street [Текст] / S.Aseyev ; [transl. by N.Murray, Z.Tompkins]. — Lviv : The Old Lion Publ.House, 2021. — 218,[1] c. — ISBN 978-617-679-931-3 : 100.00 грн.
 350. The Trauma of Communism [Текст] / ed. by C. Sedmak, A.J. McAdams. — Lviv : Ukr. Catholic Univ. Press, 2022. — 299 c. — ISBN 978-617-7608-53-9 : 260.00 грн.
 351. The Ukrainians II: історії успіху [Текст] : 20 інтерв'ю про успіх, ініціативу та відповідальність / упоряд.: Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 272 с. — ISBN 978-617-679-320-5 : 120.00 грн., 90.00 грн.
 352. The Ukrainians: історії успіху [Текст] : 20 інтерв'ю про успіх, ініціативу та відповідальність / упоряд.: Т. Прокопишин, В. Бєглов, І. Березніцька. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 256 с. — ISBN 978-617-679-127-0 : 120.00 грн.
 353. Щербатюк А. Theocomics [Текст] / А. Щербатюк. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 398 с. — ISBN 978-966-397-151-4 : 45.00 грн.
 354. Tlo procesu o zamordowanie S. P. Namiestnika Andrzeja Potockiego [Текст]. — Odbitka z "Rzeczypospolitej" NR 9 R. 1909. — Lwow : Drukarnia Ludowa, 1909. — 15 с. — 30.00 грн.
 355. Bordyuk Translation as Intercultural Communication: English-Ukrainian [Текст] : handbook for students of philology / Lyudmyla Bordyuk. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015. — 128 с. — ISBN 978-617-607-851-7 : 44.00 грн.
 356. Bordyuk Translation as intercultural communication: English-Ukrainian [Текст] : handbook for students of philology / Lyudmyla Bordyuk. — 2nd ed. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2019. — 133 с. — ISBN 978-966-941-263-8 : 38.00 грн.
 357. Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development [Текст] : monograph / ed. by M.Baran. — Lviv : Lviv Univ.of Trade and Economics Publ.House, 2020. — 251 c. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-602-287-9 : 200.00 грн.
 358. Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 1 / Західноукраїнське орнітологічне товариство ; ред. А. -Т.В. Башта. — Львів : [б.в.], 2010. — 144 с. — ISBN 978-966-397-118-3 : 18.00 грн.
 359. Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 2 / Західноукр. орнітологічне тов-во ; голов. ред. А. А. Бокотей. — Львів : [б.в.], 2011. — 190 с. — ISBN 978-966-397-149-7 : 28.00 грн.
 360. Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 3 / Західноукр. орнітологічне тов-во ; голов. ред. А. А. Бокотей. — Львів : [б.в.], 2012. — 200 с. — ISBN 978-966-397-164-1 : 30.00 грн.
 361. Troglodytes [Текст] : праці Західноукраїнського орнітологічного товариства. Вип. 4 / Західноукр. орнітологічне тов-во ; голов. ред. А. А. Бокотей. — Львів : [б.в.], 2013. — 152 с. — ISBN 978-966-397-249-6 : 30.00 грн.
 362. Ukraїner [Текст] : Ukrainian Insider. — Lviv : The Old Lion Publishing House, 2019. — 311, [6] : il. — ISBN 978-617-679-686-2 : 170.00 грн.
 363. United By Our Common Roots [Текст] = Поєднані спільними коріннями : coll. of sci. works / lit.ed.J.Wojtowicz. — Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2020. — 239 c. : іл. — ISBN 978-966-941-566-0 : 331.00 грн.
 364. Uratowane skarby podziemnego Lwowa [Текст, образотворчий матеріал] : katalog wystawy / Centrum Naukowo-badawcze "Ratownicza Słuźba Archeologiczna" Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy ; kurator wystawy, aut. tekstu N. Wojceszczuk, kurator wystawy J. Górski, aut. tekstu M. Iwanyk, aut. tekstu O. Osaulczuk. — Lwów : Galicyjska Spółka Wydawnicza, 2016. — 127 s. : zdjęcia. — ISBN 978-617-7363-28-5 : 110.00 грн., 80.00 грн.
 365. Olszewski W. Utwory na bandurę [Текст, ноти] = Твори для бандури / W. Olszewski ; муз. ред. Ю. Чорний. — Львів : Каменяр, 2013. — 92 с. — 35.00 грн.
 366. V Міжнародний конкурс оперних співаків імені Соломії Крушельницької 12 - 22. 11. 2019 [Текст] = 5 th International Solomiya Krushelnytska Opera Singers Competition / Ред. текстів С. Олійник ; пер. на англ. Ю. Шийка. — Львів : Український прорив, 2019. — 99 с. : фото.
 367. V фестиваль церковної хорової музики [Текст] : за участю церковних хорів м. Львова та гостей 27 липня 2003 р. / Церква свв. Ольги та Єлизавети ; ступ. сл. Л. Вельган ; вступ. сл. О. Гуменчук. — Львів : ПП Сорока, 2003. — [31] : іл. — 7.00 грн.
 368. V фестиваль церковної хорової музики [Ноти] : Церква свв.Ольги та Єлизавети - Львів 27 липня 2003. — Львів : ПП Сорока, 2003. — 19 с. — 10.00 грн.
 369. Венедикт XVI Verbum domini. Післясинодальне апостольське повчання Святішого отця Венедикта XVI [Текст] : єпископам, духовенству, богопосвяченим особам та вірним мирянам про слово Господнє в житті та місії церкви / Венедикт XVI ; пер. з італ.. Л. Жибак ; пер. з італ.: І. Цмоканич, О. Бодак. — Львів : Свічадо, 2011. — 176 с. — ISBN 978-966-395-506-3 : 25.00 грн.
 370. Verfolgt für die Wahrheit [Текст] : ukrainische griechisch-katolische Gläubige hinter dem Eisernen Vorhang / Idee: O. Gudziak ; Vorwort: B. Gudziak. — Lviv : Ukr.Katholische Univ., 2020. — 183, [1] c. : іл. — ISBN 978-617-7637-19-5 : 200.00 грн.
 371. VI Львівський салон художньої фотографії 2012 [Текст, фотогр.] / члени журі: О. Мазуренко; В. Дубас; В. Пилип'юк; О. Швець. — Львів, 2012. — 84 с. : фото. — 75.00 грн.
 372. VI фестиваль церковної хорової музики [Текст, ноти] : Церква свв. Ольги та Єлизавети - Львів 25 липня 2004. — Львів : ПП Сорока, 2004. — [36] : іл., ноти. — 15.00 грн.
 373. Markiewicz W-A W cieniu ksieżyca [Ноти] : na skrzypce i fortepian / W.-A. Markiewicz. — Lwów : ARAŁ, 2006. — 17 c.+violin 4 c. — 5.50 грн.
 374. Slawuta D.G. With all my heart [Текст] : a reflection on the religions consecration of Blessed Josaphata. Ч.1 / G. Slawuta. — Львів : Апріорі, 2003. — 40 с. : a-фот. — ISBN 966-8256-00-Х : 12.00 грн.
 375. Slawuta D.G. With all my heart [Текст] : a reflection on the vows of blessed Josaphata. Ч.2 / G. Slawuta. — Львів : Апріорі, 2003. — 44 с. : a-фот. — ISBN 966-8256-01-8 : 15.00 грн.
 376. Tokarska Wojna hibrydowa: wolność słowa czy wolność manipulacji [Текст] : monografia / Antonina Tokarska. — Львів; Warszawa : PACTP-7, 2019. — 104 с. — ISBN 978-617-7726-45-5 : 75.00 грн.
 377. Kochanowski Wszystkie dzieła polskie [Текст]. Т. 1 / Jan Kochanowski. — Lwów : Księg. F.H.Richtera, 1882. — 344 с.код групи - ІВ, МД, формат А1, фіз. стан зодовільний, чорне тиснення віньєткою рослинного орнаменту обкладинки шоколадного кольору, золоте тиснення літер корінця, форзац задрукований книжковою рекламою із титульною літерою у вигляді рослинного орнаменту, кольоровий обріз, на титулі віньєтка рослинного орнаменту, на задньому форзаці печатка. ; код групи - ІВ, МД, формат А1, фіз. стан зодовільний, чорне тиснення віньєткою рослинного орнаменту обкладинки шоколадного кольору, золоте тиснення літер корінця, форзац задрукований книжковою рекламою із титульною літерою у вигляді рослинного орнаменту, кольоровий обріз, на титулі віньєтка рослинного орнаменту, на задньому форзаці печатка. — (Bibl. Klasyków Polskich : Dzieła ; Т. 1).
 378. Kyprian M. Wszystko przeminęło... [Текст, образотворчий матеріал] / M. Kyprian. — Lwów : Panorama, 2014. — 391 s. : il. — ISBN 978-966-8084-97-3 : 50.00 грн.
 379. Krasicki Wybór dzieł [Текст]. Т. 1 / Ignacy Krasicki. — Lwów : F.H. Richtera, 1882. — 322 с.код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, печатки на титулі та на ст. 9, 83, 217, чорне тиснення на темно-зеленому тлі обклад. та корінця, форзац задрукований віньєткою, декілька віньєток у тексті, кольоровий обріз. ; код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, печатки на титулі та на ст. 9, 83, 217, чорне тиснення на темно-зеленому тлі обклад. та корінця, форзац задрукований віньєткою, декілька віньєток у тексті, кольоровий обріз. — (Bibl. Klasyków Polskich ; Т. 3).
 380. Krasicki Wybór dzieł [Текст]. Т. 2 / Ignacy Krasicki. — Lwów : Księg. F.H.Richtera, 1882. — 290 с.код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, печатки на типулі та на ст. 17, 31, 81, 90, 203, 229, форзац задрукований віньєткою, чорне тиснення обкладинки та корінця на темно-зеленому тлі, кольоровий обріз ; код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, печатки на типулі та на ст. 17, 31, 81, 90, 203, 229, форзац задрукований віньєткою, чорне тиснення обкладинки та корінця на темно-зеленому тлі, кольоровий обріз. — (Bibl. Klasyków Polskich ; Т. 4).
 381. Krasicki Wybór dzieł [Текст]. Т. 3 / Ignacy Krasicki. — Lwów : Księg. F.H.Richtera, 1882. — 375 с.код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, чорне тиснення на темно-зеленому тлі обкладинки та корінця, форзац задрукований віньєткою, кольоровий обріз ; код групи - ІВ, формат - В1, фіз. стан задовільний, чорне тиснення на темно-зеленому тлі обкладинки та корінця, форзац задрукований віньєткою, кольоровий обріз. — (Bibl. Klasyków Polskich ; Т. 5).
 382. Demostenes Wybór mów [Текст] / Demostenes ; do użytku szkolnego wydał K. Wotko ; dla polskich gimnazyów zastósował W. Schmidt. — 2-ie wyd. poprawne. — Lwów; Wiedeń : Gubrynowicz i Schmidt : F. Tempski, 1893. — 121 c., z mapą Grecyi i ryciną tytułową. — (Fruytags Schulausgaben Gruechischer & Romischer Klassiker). — 2.00 грн.
 383. Demosthenes Wybór mów [Текст] / Demostenes ; do użytku szkolnego wydał K. Wotke ; dla polskich gimnazyów zastósował W. Schmidt. — 2-ie wyd. poprawne. — Lwów; Wiedeń : Gubrynowicz i Schmidt : Nakł. F. Tempskiego, 1893. — 62, [7]. — (Freytag Schulausgaben Griechischer & Römischer Klassiker). — 3.00 грн.
 384. Puszkin Wybrane poezye [Текст] / Aleksander Sergiewicz Puszkin ; z polskim przekładem wierszem Juliana Sołtyka Romańskiego. — Lwów : Nakł. i własność tłumacz-wydawcy Czcionkami Drukarni Ludowej, 1887. — 151 с.код групи - ІВ, МД, формат RAO, фіз. стан задовільний, комбінована кольорова обкл., золоте тиснення літер корінця, кольоровий обріз, два двомовні титульні листи, печатка на одному титулі, форзац не задрукований. ; код групи - ІВ, МД, формат RAO, фіз. стан задовільний, комбінована кольорова обкл., золоте тиснення літер корінця, кольоровий обріз, два двомовні титульні листи, печатка на одному титулі, форзац не задрукований.
 385. XVI Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" [Текст] = XVI International Contemporary music festival "Contrasts" : 24 вересня - 10 жовтня 2010 / Голова Львівської облдержадміністрації, М-во культури і туризму України, Управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації, Львівська міська рада, Львівська організація Нац. спілки композиторів України, Львівська обл. філармонія ; директор муз. фестивалю "контрасти" В. Сивохіп. — Львів : Львів. обл. філармонія, 2010. — 95 с. : іл. — 20.00 грн.
 386. XX ювілейний Міжнародний фестиваль сучасної музики "Контрасти" 1995 - 2014 [Текст] = 20th anniversary International Contemporary music festival "Contrasts" : 26.09 12.10.2014 / Львівська обласна рада, Львівська обласна держ. адміністрація, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації, Львівська міська рада, Львівська організація Нац. спілки композиторів України, Львівська обл. філармонія ; директор муз. фестивалю "контрасти" В. Сивохіп ; виконавчий директор фестивалю Б. Сегін. — Львів : Львів. обл. філармонія, 2014. — 155 с. : іл. — 30.00 грн.
 387. Maciuk O. Zamki i twierdze Ukrainy Zachodniej. Wędrówki historyczne [Текст] / O. Maciuk ; polski tekst: A. Otko. — Lwów : Centrum Europy, [2008]. — 232 c. : іл. — ISBN 978-966-7022-76-1 : 110.00 грн.
 388. Zamki Ukrainy Zachodniej [Текст]. — Lwow. — 24[1] c. : il. — ISBN 966-7022-40-4 : 5.00 грн.
 389. Lenartowicz T. Ze starych zbroic [Текст]. Rytmy Teofila Lenartowicza / Teofil Lenartowicz. — Lwów : Nakł. F.H.Richtera, 1870. — 301 s. — (Biblioteka Narodowa. T. 3). — 3.00 грн.
 390. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 2 / ред. К. Ганнік [и др.]. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2004. — 386 с. — ISBN 966-8197-05-4 : 50.00 грн.
 391. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 3 / ред. К. Ганнік [и др.]. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2006. — 309 с. — ISBN 966-8197-32-1 : 50.00 грн.
 392. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 4 / ред. К. Ганнік [и др.]. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2008. — 354 с. — ISBN 978-966-8197-51-2 : 60.00 грн.
 393. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 5 / ред. К. Ганнік [и др.]. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2010. — 377 с. — ISBN 978-966-02-5647-7 : 60.00 грн.
 394. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 6 / ред.: К. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2012. — 340 с. — ISBN 978-966-2778-02-1 : 60.00 грн.
 395. Καλοφονια [Текст] = Καλοφονια : науковий збірник з історії церковної монодії та гімнографії. Ч. 7 / ред.: К. Ганнік, Н. Сиротинська, Ю. Ясіновський. — Львів : Вид-во Українського католицького ун-ту, 2014. — 374 с. : іл. — 60.00 грн.
 396. Καλοφονια [Текст] : науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії / Український Католицький університет, Інститут літургійних наук, Баварський університет ім. Юліюса Максиміліяна (Вюрцбург), Інститут Східних Церков ; наук. ред. Ю. Ясіновський. Ч. 8 = Καλοφονια / Wissenschaftlicher Sammelband aus der Geschichte der kirchlichen Monodie und Hymnographie. — Львів : Український католицький ун-т, 2016. — 325 с. : іл., ноти. — 60.00 грн.
 397. А вже весна, а вже красна [Електронний ресурс] : твори українських композиторів. Зразковий хор "Радуниця" / худ. кер. хору Наталія Манько. — Львів : МД, [2011]. — 1-DVD : заг. час звуч. 59:49. — 80.00 грн.
 398. Малильо С. А душа її - жива! [Текст] : вибране / С. Малильо. — Львів, 2006. — 220 с. — ISBN 966-553-570-6 : 13.50 грн., 44.00 грн.
 399. А кров кипить [Електрон. ресурс] : музика та вірші сучасних авторів про сьогодення. Присвячується тим, хто на посту / уклад. композиції та вик. віршів Н. Лісова. — Львів, 2019. — 1 DBD. — 100.00 грн.
 400. Манчуленко І. А молодість не вернеться... [Текст] : пєса на 3 дії / І. Манчуленко. — Львів : Русалка, 1937. — 30 с. — (Театральна бібліотека вид-ва "Русалка" ; вип. ІІІ (141)).
 401. Грицай Я. А рани не гоїлися [Текст] : спомини "Чорноти" / Я. Грицай, П. Грицай. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2001. — 330 с. — (Літопис УПА. Серія "Бібліотека" ; Т. 3). — ISBN 966-95674-5-9. — ISBN 0-920092-58-6 : 20.00 грн.
 402. Лепех С. А третій - за любов! [Електронний ресурс] : поезія та пісні про кохання / С. Лепех. — Львів : ТзОВ "Ліда", 2008. — 1-DVD. — 65.00 грн.
 403. Менабде М. А час минав... [Текст] : притчі / М. Менабде ; пер. з груз. Р. Чілачава. — Львів : Вид-во Анетти Антоненко , 2015. — 96 с. — ISBN 978-617-7192-30-4 : 40.00 грн.
 404. Делез Ш. А якщо Бог все-таки існує? [Текст] : 120 простих запитань / Ш. Делез ; пер. з фр. Н. Стрілець. — Львів : Свічадо, 2014. — 136 с. — Покажч.: с. 132. — ISBN 978-966-395-758-6 : 15.00 грн.
 405. Кротюк О.П. Абетка [Текст] : для дошкіл. віку / О. Кротюк ; худ. О. Варкач. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2011. — 34 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2909-62-3 : 50.00 грн.
 406. Абетка великої культури (Правила етикету) [Текст] / Р. Кравців [та ін.]. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 96 с. — ISBN 978-966-486-052-6 : 10.00 грн., 7.00 грн., 8.00 грн.
 407. Гридковець Л. Абетка від ангелика [Текст] / Л. Гридковець ; худож. В. Дзюбак. — Львів : Скриня, 2013. — 36 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2706-45-1 : 35.00 грн.
 408. Процак О. Абетка Європейського Союзу [Текст] / О. Процак , Я. Прихода. — Львів : Літопис, 2006. — 71 с. : табл., фотогр. — 10.00 грн.
 409. Назар Н. Абетка малого християнина [Текст] / Н. Назар. — Львів : Добра книжка, 2010. — 36 с. : іл. — ISBN 978-966-7490-99-7 : 5.00 грн.
 410. Репета Н. Абетка ремесел і професій [Текст] / Н. Репета ; худож. М. Петрів . — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 65 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-171-3 : 60.00 грн.
 411. Ґрьонтведт Н.Е. Абсолютно нецілована [Текст] : повість / Н. Е. Ґрьонтведт ; пер. з норв. Н. Іваничук. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 320 с. — ISBN 978-617-679-137-9 (укр.). — ISBN 978-82-530-3547-5 (нор.) : 60.00 грн.
 412. Ґрьонтведт Н.Е. Абсолютно нецілована [Текст] : повість / Н. Е. Ґрьонтведт ; пер. з норв. Н. Іваничук. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 320 с. — ISBN 978-617-679-137-9 (укр.).
 413. Авангард Йогансена [Текст, образотворчий матеріал] : на основі книги Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію") / упоряд. Д. О. Горбачов ; авт. передм. О. Завадка ; авт. післямови Я. Цимбал ; авт. довідки П. Янський. — Львів : Видав. дім "Наутілус", 2007. — VIII, 191 с. : іл. кольор., портр. — ISBN 966-8574-00-1 : 520.00 грн.
 414. Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна [Текст] / М.Вегеш. — Львів-Хуст : ЗУКЦ, 2004. — 414 с. — ISBN 966-8445-06-6 : 16.55 грн.
 415. Беднаржова Т.Є. Августин Волошин- державний діяч, педагог- мислитель [Текст] : монографія / Т. Є. Беднаржова. — Львів : Основа, 1995. — 230 с. : 18 арк. фотогр. — ISBN 5-87274-029-8 : 1.42 грн., 200.00 грн., 8.00 грн.
 416. Австрійська та українська сучасна поезія та проза [Текст] / Незалежний культурологічний журнал "Ї" ; упорядкування Е. Огар = Die oesterreichische und ukrainische moderne Dichtung und Prose = Austrian and Ukrainian modern poetry and prose. — Львів : Центр міжнарод. культурних ініціатив, 1998. — 60 с. : іл. — (Тиждень європейської культури у Львові = Week of European Culture in L'viv). — 8.00 грн.
 417. Австрійська читанка [Текст] : антол. австрійської літ. ХХ ст. / пер. з нім. В. Кам'янець ; ред. М. Олійник. — Львів : Літопис, 2005. — 366 с. — Бібліогр.: с.363. — ISBN 966-7007-31-6 : 20.80 грн.
 418. Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Львів 17-18 берез. 2016 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т інженерної механіки та транспорту, ВАТ "Укравтобуспром" ; ред.: Л. Крайник, О. Горбай, М. Боднар. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 112 с. — ISBN 978-617-607-925-5 : 28.00 грн.
 419. Автобусобудування та пасажирські перевезення в Україні (до 50-річчя інституту Укравтобуспром/ВКЕІ Автобуспром) [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. Львів 24-25 верес. 2015 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т інженерної механіки та транспорту, ВАТ "Укравтобуспром" ; ред.: Л. Крайник, О. Горбай, М. Боднар. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 92 с. — ISBN 978-617-607-819-7 : 38.00 грн.
 420. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвідом. наук. - техн. збір.. Вип. 44 / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 131 с. : іл., схеми. — 12.00 грн.
 421. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвідом. наук. - техн. збір.. Вип. 45 / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 507 с. — ISBN 0320-6947 : 76.00 грн.
 422. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвідом. наук. - техн. збір.. Вип. 46 / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 168 с. — ISBN 0320-6947 : 30.00 грн.
 423. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб.. Вип. 47 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 148 с. : рис. — 27.00 грн.
 424. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб.. Вип. 48 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 156 с. — (0320-6947). — 26.00 грн.
 425. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб.. Вип. 49 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 120 с. — (0320-6947). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 426. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні [Текст] : укр. міжвід. наук.-тех. зб.. Вип. 50 / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 140 с. — (0320-6947). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 427. Теслюк В.М. Автоматизація проектування МЕМС з використанням системи COMSOL [Текст] : навч. посіб. / В. М. Теслюк, Р. З. Кривий, М. Р. Мельник ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 216 с. — Бібліогр.: с. 206. — ISBN 978-617-607-879-1 : 50.00 грн.
 428. Теслюк В.М. Автоматизація проектування МЕМС на схемотехнічному рівні [Текст] : монографія / В. М. Теслюк, А. І. Головатий. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 180 с. — Бібліогр.: с. 156-165. — ISBN 978-617-607-993-4 : 80.00 грн.
 429. Теслюк В.М. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних систем на компонентному рівні [Текст] : монографія / В. М. Теслюк, П. Ю. Денисюк ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 192 с. — Бібліогр.: с. 164-190. — ISBN 978-617-607-166-2 : 30.00 грн.
 430. Автоматизація проектування мікроелектронних систем. Лабораторний практикум [Текст] : навч. посіб. / В. М. Теслюк [та ін.] ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 147 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 140-145. — ISBN 978-617-607-042-9 : 22.00 грн.
 431. Куцик А.С. Автоматизовані системи керування на програмованих логічних контролерах [Текст] : навч. посіб. / А. С. Куцик, В. О. Місюренко ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 200 с. — Бібліогр.: с. 195. — ISBN 978-617-607-190-7 : 30.00 грн.
 432. Автоматика / Automatics - 2011. XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління [Текст] : матеріали конф. (Львів, 28-30 вересня 2011 р.) / Національна академія наук України, МОНМС України, Національний комітет Росії з автоматичного управління, Інститут кібернетики НАН України. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 428 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-119-8 : 64.00 грн.
 433. Возницький Б.Г. Автопортрет на тлі часу [Текст] : спогади / Б. Г. Возницький. — Львів : Центр Європи, 2006. — 56 с. : 57 іл. — ISBN 966-7022-48-Х : 12.00 грн.
 434. Бехта І. Авторське експерементаторство в англомовній прозі ХХ століття [Текст] / І. Бехта. — Львів : ПАІС, 2013. — 268 с. — ISBN 978-966-1585-96-5 : 40.00 грн.
 435. Златокудр І. Авторський вечір [Текст] : вірші / І. Златокудр. — Львів : Сполом, 2014. — 90 с. : портр. — 10.00 грн.
 436. Палінська О.М. Автостопом по Україні. Українська мова як іноземна [Текст] : аудіокн. з вправами / О. М. Палінська, О. А. Качала. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 128 с. : [без компакт-диска]. — ISBN 978-617-607-608-7 : 27.00 грн.
 437. Гарматій О.В. Агенційна журналістика [Текст] : навч. посіб. / О. В. Гарматій ; НУ "Львівська політехніка". — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 176 с. — Бібліогр.: с. 170-175. — ISBN 978-966-919-061-1 : 40.00 грн.
 438. Аграрна наука та вихід на сучасні ринки ЄС [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. , 28-29 берез. 2014 р. / М-во аграрної політики і продовольства України, Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького ; упоряд. Н. В. Войтович. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 198 с. — ISBN 978-966-665-940-1 : 34.00 грн.
 439. Аграрна реформа в Україні. Внесок церкви [Текст] : метеріали конференції Львів, 21 грудня 1998 р. / Львівська Архиєпархія УГКЦ. Львівська Аграрна палата. Товариство "Сільський господар". Фонд Святого Володимира. — Л : Монастир Монахів Студитського Уставу. Вид. відділ "Свічадо", 1999. — 72 с. — ISBN 966-561-122-4 : 10.00 грн.
 440. Гентош Р.Є. Аграрне право. Кредитно-модульна система організації навчального процесу [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Право" / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 176 с. — Бібліогр.: с. 167-174. — ISBN 978-617-602-019-6.
 441. Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка [Текст] / Р. О. Колібаба ; Ін-т розвитку аграрних ринків. — Львів : Українські технології, 2009. — 136 с. — ISBN 978-966-345-177-0 : 20.00 грн.
 442. Шувар Б.А. Агрегаційно-ітеративні методи розв'язання операторних рівнянь [Текст] : монографія / Б. А. Шувар, А. Ф. Обшта ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 432 с. — Бібліогр.: с. 418. — ISBN 978-617-607-774-9 : 140.00 грн.
 443. Агроекобіологічні основи створення та використання лучних фітоценозів [Текст] : монографія / М. Т. Ярмолюк [та ін.] ; Ін-т сільського господарства Карпатського регіону НААН. — Львів : СПОЛОМ, 2013. — 304 с. : іл. — Бібліогр.: с. 268-287. — ISBN 978-966-665-807-7 : 50.00 грн.
 444. Черевко М.В. Агроекологія. Теоретичні основи, лабораторні заняття, самостійна робота [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" / М. В. Черевко, Р. П. Параняк, Г. А. Буцяк ; М-во аграрної політики України, Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького, Кафедра екології. — Львів : Тріада плюс, 2008. — 152 с. : рис. — ISBN 978-966-486-015-1 : 11.85 грн., 12.00 грн.
 445. Маєвський Я. Агротуризм [Текст] / Я. Маєвський ; пер. з пол. Н. Кудла ; М-во аграрної політики України, Львів. держ. аграрний ун-т. — Львів : друк : Астра-Друк-Сервіс, 2005. — 82 с. — ISBN 966-7407-70-5 : 15.00 грн.
 446. Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. І. Лопушняк [та ін.] ; Мін. аграрної політики України. Львів. нац. аграрний ун-т. — Львів : Новий Світ-2000, 2009. — 285 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.274-278. - Предм. покажч.: с.279-280 . — ISBN 978-966-418-114-0 : 42.00 грн., 44.00 грн.
 447. Солтис М. Е. Адам Солтис [Текст] : монографія / М. Е. Солтис. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 224 с. : іл., ноти. — ISBN 978-966-397-282-4 : 60.00 грн.
 448. Авґустин Ю. Адаме, де ти? Ігнатіянські реколекції. Тиждень перший [Текст] / Ю. Авґустин ; пер. з пол. О. Кривобочок. — Львів : Свічадо, 2012. — 248 с. — ISBN 978-966-395-574-2 : 35.00 грн.
 449. Лозинська Н.Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до педагогічної діяльності [Текст] : [монографія] / Н. Б. Лозинська. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 166 с. — Бібліогр.: с. 135-152. — ISBN 978-966-613-668-1 : 25.00 грн.
 450. Чобіт Д.В. Адвокати дисидентів або Як Віктор Медведчук "захищав" члена Української Гельсінської Групи Юрія Литвина [Текст] / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2003. — 48 с. — (Нарцисіана в залі суду ; вип. 8). — ISBN 966-7544-21-4 : 4.00 грн.
 451. Чобіт Д.В. Адвокати КГБ або спростування заперечення Віктора Медведчука щодо наявності в СРСР системи спеціального "допуску" адвокатів до політичних справ [Текст] / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2003. — 56 с. — (Нарцисіана в залі суду ; вип. 9). — ISBN 966-7544-22-2 : 5.00 грн.
 452. Щур Б.В. Адвокатська діяльність та особливості її організації [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Щур, Л. І. Сопільник, М. П. Федоров ; Львів. ун-т бізнесу та права ГУМВС України у Львів. обл. — Львів : ЛУБП, 2011. — 280 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-105-1 : 48.00 грн.
 453. Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" (для ден. та заоч. форми навч.) / Укоопспілка; ЛКА ; укл. О. С. Котуха. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 304 с. — Бібліогр.: с.293. — ISBN 978-617-602-069-1 : 45.00 грн.
 454. Адвокатура України у системі суб'єктів запобігання злочинам [Текст] : монографія / О. М. Джужа [та ін.]. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 216 с. — Бібліогр. в кінці ст.172. — ISBN 978-966-1633-62-8 : 38.00 грн.
 455. Сыропятов О.Г. Аддиктология в практике военного врача [Текст] : пособие / О. Г. Сыропятов ; Украинская военно-медицинская академия, Восточно-европейская академия психотерапии им. Принца А. П. Ольденбургского. — Львов : Растр-7, 2013. — 206 с. — Бібліогр.: с.192. — ISBN 978-617-7045-32-7 : 37.00 грн.
 456. Остапенко Л.О. Адміністративна відповідальність за правопорушення. вчинені в сфері охорони праці [Текст] : монографія / Л. О. Остапенко ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2016. — 224 с. — Бібліогр.: с. 193-223. — ISBN 978-617-7359-31-8 : 60.00 грн.
 457. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ ; ред. В. В. Середа. — Львів : ЛДУВС, 2015. — 512 с. — ISBN 978-617-511-180-2 : 92.00 грн.
 458. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ ; ред. В. В. Середа. — Львів : ЛДУВС, 2015. — 584 с. — ISBN 978-617-511-181-9 : 105.00 грн.
 459. Адміністративна юстиція (в контексті діяльності органів внутрішніх справ): питання теорії та практики [Текст] / В. М. Бевзенко [та ін.]. — Львів : Добрий друк, 2010. — 176 с. — ISBN 978-966-1594-05-9 : 26.00 грн.
 460. Курочка М.І. Адміністративне затримання, доставлення та привід у системі заходів примусу [Текст] : монографія / М. І. Курочка ; Приватний ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 176 с. — Бібліогр.: с. 157-173. — ISBN 978-617-607-845-6 : 50.00 грн.
 461. Адміністративне право [Текст] : тестові завдання для студ. напряму підготовки 6.030401 "Право" / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: М. В. Костів, І. М. Жаровська, М. М. Олашин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 188 с. — 13.50 грн.
 462. Тацишин І.Б. Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 306 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.282. — ISBN 978-966-418-169-0 : 47.00 грн.
 463. Тацишин І.Б. Адміністративне право України [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Тацишин. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 307 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-169-0 : 47.00 грн.
 464. Середа В.В. Адміністративне право України (у схемах та коментарях) [Текст] : навч. посіб. / В. В. Середа, Ю. С. Назар, К. М. Костовська. — Львів : ЛДУВС, 2016. — 300 с. — Бібліогр.: с. 289-296. — ISBN 978-617-511-220-5 : 90.00 грн.
 465. Сопільник Л.І. Адміністративне право України (у схемах) [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Сопільник ; ГУ МВС України у Львівській області, Львів. Ун-т бізнесу та права. — Вид. 2-ге, переробл. та доповн. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 234 с. — Бібліогр.: с. 215-225. — ISBN 978-617-607-331-4 : 50.00 грн.
 466. Адміністративне судочинство України [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Бортник [та ін.] ; ред. О. І. Остапенко ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 236 с. — Бібліогр.: с. 202. — ISBN 978-617-607-873-9 : 60.00 грн.
 467. Дембіцька С.Л. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька ; ред. О. І. Остапенко ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 212 с. — Бібліогр.: с. 186. — ISBN 978-617-607-855-5 : 52.00 грн.
 468. Личенко І.О. Адміністративно-деліктні аспекти захисту права власності [Текст] : монографія / І. О. Личенко. — Львів : ЗУКЦ, 2011. — 215 с. — Бібліогр.: с. 189-215. — ISBN 978-966-1518-78-9 : 35.00 грн.
 469. Піцикевич В.В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України [Текст] : монографія / В. В. Піцикевич ; Приватний ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 204 с. — Бібліогр.: с. 181. — ISBN 978-966-397-270-1 : 60.00 грн.
 470. Тацишин І.Б. Адміністративно-правове забезпечення рекламних відносин в Україні [Текст] : монографія / І. Б. Тацишин. — Львів : Сплайн, 2011. — 198 с. — Бібліогр.: с.171. — ISBN 978-617-596-046-2 : 24.00 грн.
 471. Живко М.О. Адміністративно-правове регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи [Текст] : монографія / М. О. Живко ; Приватний ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів : Ліга-Прес, 2013. — 220 с. — Бібліогр.: с. 190-208. — ISBN 978-966-397-175-9 : 32.00 грн.
 472. Сидор М.Я. Адміністративно-правові аспекти взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування [Текст] : монографія / М. Я. Сидор ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 192 с. — Бібліогр.: с. 163. — ISBN 978-966-397-299-3 : 48.00 грн.
 473. Березовська І.Р. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Текст] : монографія / І. Р. Березовська. — Львів : ЗУКЦ, 2014. — 174 с. — Бібліогр.: с. 144. — ISBN 978-617-655-113-3 : 29.00 грн.
 474. Тимчишин Т.М. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, що вчиняються на залізничному транспорті [Текст] : монографія / Т. М. Тимчишин ; М-во внутрішніх справ України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. — 212 с. — Бібліогр.: с. 187. — ISBN 978-966-1633-95-6 : 53.00 грн.
 475. Кучабський О.Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення [Текст] : монографія / О. Г. Кучабський ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 316 с. — Бібліогр.: с.285-315. — ISBN 978-966-8687-68-6 : 29.00 грн.
 476. Адміністративно-територіальний устрій України: методологічні основи та практика реформування [Текст] : монографія / НАН України, ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього". — Львів, 2016. — 264 с. — (Проблеми регіонального розвитку). — ISBN 978-966-02-8066-3. — ISBN 978-966-02-4252-4 (сер.) : 70.00 грн.
 477. Адорація Євхаристійного Ісуса [Текст] / ред. Й. Воробець. — Львів : Добра книжка, 2011. — 112 с. — ISBN 978-617-618-011-1 : 5.00 грн.
 478. Лапшина Г.Г. Аеробіка в системі фізичного виховання студентів [Текст] / Г. Г. Лапшина, О. А. Череповська, Л. М. Ясінська ; МОНМС України, Укр. акад. друкарства, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2011. — 224 с. : фотогр. — ISBN 978-966-8460-92-0 : 35.00 грн.
 479. Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи [Текст] : навч. посіб. / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 292 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с. 285-288. — ISBN 978-966-553-951-3 : 30.00 грн.
 480. Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи [Текст] = Aerospace imaging system : підручник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 316 с. : a-табл., a-іл. — Бібліогр.: с. 309-312 (103 назв.). — ISBN 978-617-607-533-2 : 60.00 грн.
 481. Скотт В. Айвенго [Текст] : роман / В. Скотт ; пер. з англ. І. В. Муращик. — Львів : Панорама, 2001. — 384 с. — (Класика). — ISBN 966-96012-1-5 : 7.68 грн.
 482. Академік Євген Лазаренко [Текст] : Нарис про життєвий і творчий шлях, спогади, фотоальбом / ЛНУ ім. І. Франка) ; авт. нарису і упоряд. О. Матковський. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. — 304 с. : фотогр. — ISBN 966-613-380-6 : 15.00 грн., 45.00 грн.
 483. Академічні установи Західного наукового центру НАН України МОН України [Текст] : 90 р. НАН України / НАН України, МОН України. — Ювілейне вид. — Львів : ПАІС, 2008. — 240 с. : фотогр. — ISBN 978-966-1585-12-5 : 22.00 грн.
 484. Акафісник [Текст]. Кн. 2 / пер. Н. Заторський. — Львів : Свічадо, 2010. — 374 с. — ISBN 978-966-395-282-6 : 45.00 грн.
 485. Акафіст Господу Богові за примноження любови [Текст] / богослов. ред. М. Тимо ; худож. ред. М. Пелех. — Львів : Свічадо, 2009. — 16 с. — ISBN 978-966-395-328-1 : 3.00 грн.
 486. Назар Н. Акафіст до блаженної Марти Вєцкої [Текст] / Н. Назар. — Львів : Добра книжка, 2014. — 32 с. — 4.00 грн.
 487. Акафіст до Святого Онуфрія [Текст] / Н. Назар. — Львів : Добра книжка, 2010. — 32 с. — ISBN 978-966-7490-80-5 : 3.00 грн.
 488. Згурський П. Акафіст Переображенню Христовому [Текст] / П. Згурський. — Львів : Добра книжка, 2012. — 31 с. — 5.00 грн.
 489. Дермидзакис М. Аким и царь Тапир [Текст] / М. Дермидзакис , П. Сондар ; пер. Л. Акопян. — Львов : БаК, 2009. — 84 с. : a-цв.ил. — словарь с.81-83. — ISBN 978-966-7065-90-4 : 30.00 грн.
 490. Іваночко І. Я. Акордеонне мистецтво: історія та сучасність [Текст] : ілюстрований довідник для мистецьких навчальних закладів / І. Я. Іваночко ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т муз. мистецтва, каф. нар. муз. інструментів та вокалу, Лабораторія академічного нар.-інструментального мистецтва ; Трускавецька школа мистетцтв ім. Р. Савицького. — Дрогобич : Пóсвіт, 2020. — 39 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с. 39. — ISBN 978-617-7835-42-3.
 491. Заставний Є. Акорди любові [Текст, ноти] : пісні / авт. сл. В. Щеглюк, комп. Є. Заставний. — Львів : Сполом, 2014. — 34 с. — 10.00 грн., 8.00 грн.
 492. Заставний Є. Акорди любові [Ноти, текст] : Пісні / Є. Заставний, сл. В. Щеглюк. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 33 с. — 8.00 грн.
 493. Бліхар В.С. Аксіологічне обгрунтування правоохоронної діяльності [Текст] : монографія / В. С. Бліхар, М. Б. Палій. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 268 с. — Бібліогр.: с. 249-266. — ISBN 978-617-397-141-5 : 55.00 грн.
 494. Кривуцький А.М. Аксманичі. Село у Клоковицькій парафії Перемишльського повіту [Текст] / А. М. Кривуцький, Р. В. Шагала ; Українське істор. т-во у Польщі. — Львів : Друкарські куншти, 2010. — 327 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.325. — 75.00 грн.
 495. Вовканич С.Й. Активізація наукової діяльності молоді в системі інноваційного розвитку [Текст] / С. Й. Вовканич, О. Т. Риндзак ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. — Львів : ІРД НАН України, 2006. — 186 с. — ISBN 966-02-4142-9 : 21.00 грн.
 496. Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та криміналістики (на вшанування пам'яті Ганса Ґросса) [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29 січ. 2016 р.) / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т права та психології. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 248 с. — ISBN 978-617-607-876-0 : 49.00 грн.
 497. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів навч.-наук. комплексу "Академія", Львів,12-13 трав. 2015 / ред. П. О. Куцик [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 408 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-602-135-3 : 73.00 грн.
 498. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу і аспірантів Львів. торговельно-економ. ун-ту, Львів,13-14 трав. 2016 / ред. П. О. Куцик [та ін.]. — Львів : Растр-7, 2016. — 494 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-7359-34-9 : 100.00 грн.
 499. Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу та аспірантів Львів. торг.-економ. ун-ту, Львів, 11-12 трав. 2017 р. / Центр. спілка споживчих т-в України, Львів. торг.- економ. ун-т ; ред. П. О. Куцик [та ін.]. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2017. — 440 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-602-197-1 : 120.00 грн.
 500. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей [Текст] : зб. наук. ст. / Львів. держ. ун-т внутрішніх справ ; ред. І. Ю. Сковронська. — Львів : ЛДУВС, 2012. — 156 с. — 23.00 грн., 33.00 грн.
 501. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (в контексті співпраці з Європейським Союзом) [Текст] = Актуальные проблемы правового регулирования в Украине и странах ближнего зарубежья (в контексте сотрудничества с Европейским Союзом) : матеріали IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / Укоопспілка, ЛКА ; відп. ред. П. О. Куцик. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 468 с. — ISBN 978-617-602-121-6 : 60.00 грн.
 502. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (правові підходи до геополітичних реалій) [Текст] = Actual problems of legal regulation in Ukraine and neighboring countries (legal approaches tj the geopolitical realities) : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 груд. 2016 р.) / Центр. спілка споживчих товариств України ; відп. ред. П. О. Куцик. — Львів : Растр-7, 2016. — 252 с. — ISBN 978-617-7359-72-1 : 90.00 грн.
 503. Актуальні проблеми правового регулювання в Україні та країнах ближнього зарубіжжя (у контексті євроінтеграційних процесів) [Текст] = Actual problems of legal regulation in Ukraine and neighboring countries (in the context of european integration processes) : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. / відп. ред. П. О. Куцик. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 516 с. — ISBN 978-966-433-126-2 : 85.00 грн.
 504. Сірка Й. Актуально - 7 [Текст] / Й. Сірка. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 140 с. — ISBN 978-617-7363-11-7 : 35.00 грн.
 505. Сірка Й. Актуально - 8 [Текст] / Й. Сірка. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2017. — 128 с. — ISBN 978-617-7363-40-7 : 35.00 грн.
 506. Актуарні розрахунки [Текст] : навч. посіб. / І. М. Копич [та ін.]. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — 214 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.183. — ISBN 978-966-418-265-9 : 55.00 грн.
 507. Акціонерний капітал у системі корпоративного сектору економіки [Текст] : монографія / Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Ліга-Прес, 2017. — 106 с. — Бібліогр.: с. 85. — ISBN 978-617-397-169-4 : 50.00 грн.
 508. Сікорський П.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : модульний підруч.. 10 кл. Ч. І / П. І. Сікорський. — Львів : [б.в.], 2009. — 391 с. — Предм. покажч.: с. 384-385. — ISBN 5-7620-15-8 : 25.00 грн.
 509. Сікорський П.І. Алгебра і початки аналізу [Текст] : модульний підруч. 10 кл. . Ч. ІІ / П. І. Сікорський. — Львів : [б.в.], 2009. — 310 с. — ISBN 5-7620-15-8 : 28.00 грн.
 510. Білонога Д.М. Алгебра та геометрія [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Білонога, П. І. Каленюк ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 380 с. — Бібліогр.: с.373. — ISBN 978-617-607-581-3 : 75.00 грн.
 511. Білонога Д.М. Алгебра та геометрія [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Білонога, П. І. Каленюк ; МОН України. — 2-ге вид., випр. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 380 с. — Бібліогр.: с.373. — ISBN 978-617-607-971-2 : 140.00 грн.
 512. Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; ред. В. В. Пасічник ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 214 с. — (Комп'ютинґ). — ISBN 978-966-2025-95-8 : 70.00 грн.
 513. Шаховська Н.Б. Алгоритми і структури даних [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; ред. В. В. Пасічник ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 215 с. — (Комп'ютинґ). — ISBN 978-966-2025-95-8 : 70.00 грн.
 514. Ломницький І.Я. Алгоритми практичних навичок з хірургічної стоматології [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Ломницький, А. В. Нетлюх, О. Я. Мокрик ; за ред. проф. І. Я. Ломницького ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів : ГалДент, 2011. — 59 с. : іл. — Бібліогр.: с. 58. — ISBN 978-966-7337-41-4 : 15.00 грн.
 515. Коротєєва Т.О. Алгоритми та структури даних [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Коротєєва ; МОН України. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 280 с. — Бібліогр.: с. 276. — ISBN 978-617-607-660-5 : 69.00 грн.
 516. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування [Текст] : підручник / Т. В. Ковалюк ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 400 с. — (Комп'ютинґ). — ISBN 978-617-574-069-9 : 98.00 грн.
 517. Паранчук Я.С. Алгоритмізація та програмування. MathCAD [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 308 с. : іл. — Бібліогр.: с. 293-294. — ISBN 978-617-607-076-4 : 47.00 грн.
 518. Паранчук Я.С. Алгоритмізація та програмування. MathCAD [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Паранчук, В. І. Мороз ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — 2-ге вид. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 312 с. — Бібліогр.: с. 293-294. — ISBN 978-617-607-181-5 : 46.00 грн.
 519. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Я. С. Паранчук [та ін.] ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 163 с. : табл. — ISBN 978-966-553-804-2 : 14.67 грн., 15.00 грн.
 520. Беш Л.В. Алергічний марш: перспективи профілактики і прогнозу [Текст] / Л. В. Беш. — Львів : Каменяр, 2010. — 68 с. : іл. — (Б-ка практичного алерголога). — ISBN 978-966-607-114-2 : 15.00 грн.
 521. Регеда М.С. Алергічні захворювання легенів [Текст] : [монографія] / М. С. Регеда ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів : [б.в.], 2009. — 342 с. — Бібліогр.: с. 325-342. — ISBN 966-655-006-9 : 45.00 грн.
 522. Братичак М.М. Аліфатичні азодинітрильні сполуки з функційними групами. Синтез, властивості, застосування [Текст] : монографія / М. М. Братичак ; МОН України. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 124 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-955-2 : 80.00 грн.
 523. Бичков М.А. Алкогольна хвороба печінки [Текст] : посіб. для лікарів / М. А. Бичков, Я. С. Денисюк, Н. В. Іжицька ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 128 с. — Бібліогр.: с. 122-127. — ISBN 978-966-665-948-7 : 25.00 грн.
 524. Фролов А.В. Аллегория души [Текст] : поезия / А. В. Фролов. — Львов : Растр-7, 2013. — 98 с. — ISBN 978-617-7045-21-1 : 20.00 грн.
 525. Альманах Перекладацької майстерні 2000 - 2001 [Текст] / ЛНУ ім. І. Франка, Центр гум. досліджень, Перекладацька майстерня ; пер. болг.: Р. Камберова, Е. Русева; упоряд.: М. Габлевич, Є. Гулевич. Т. 3 : Переклади та рецензії. Книга 4 (болг.) : Лепкий Богдан. Мотря. Полтава: Повест (откъс). — Львів; Дрогобич : Коло, 2002. — 104 с. — (Перекладацька майстерня). — ISBN 966-7996-34-4 : 11.00 грн.
 526. Єрохов В.Ю. Альтернативна енергетика з використанням сонячних елементів [Текст] : [монографія] / В. Ю. Єрохов ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 120 с. — Бібліогр.: с. 113. — ISBN 978-966-919-066-6 : 25.00 грн.
 527. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Текст] = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : матеріали Четвертого львів. міжнар. форуму (Львів, 26-27 трав. 2011 р.) / відп. за вип. І. І. Дутка. — Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2011. — 204 с. — ISBN 978-966-199-017-2 : 30.00 грн.
 528. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Текст] = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : матеріали П'ятого львів. міжнар. форуму (Львів, 24-25 трав. 2012 р.) / відп. за вип. І. І. Дутка. — Львів : [б.в.], 2012. — 224 с. — ISBN 978-966-199-018-9 : 35.00 грн.
 529. Альтернативні способи вирішення спорів (ADR) [Текст] = Alternative methods of legal disputes resolving (ADR) : матеріали Сьомого львів. міжнар. форуму (Львів, 29 трав. 2014 р.) / ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 216 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-644-022-2 : 38.00 грн.
 530. Аматорська культура Львівщини [Електон. ресурс] : традиційна музика / упор. Оксана Кунець ; дир. ЛДОЦНТ Роман Береза. — Львів : ЛДОЦНТ і КОР, [2014]. — 3 DBD : 1 DBD час звуч.77:46; 2 DBD час звуч. 78:29; 3 DBD час звуч. 40:51.
 531. Лещенко С.А. Американська сага Павла Лазаренка [Текст] / С. А. Лещенко. — Львів : НКЧ " Ї ", 2013. — 315 с. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 978-966-397-176-4.
 532. Аметистовий жмуток казусів [Текст] : ідіотичних, історичних, еротичних, політичних, артистичних, соціальних, містичних, побутових від вельми цікавих людей. Кн. ІІІ / авт. проект (ідея, упорядкув., дизайн) Ю. Кох ; конс.-ред. І. Лучук. — Львів : Апріорі, 2010. — 309 с. : іл. — ISBN 978-966-2154-44-3 : 45.00 грн.
 533. Сліпецький Ю.Р. Амур і Венера [Текст] : Зб. поезій / Ю. Р. Сліпецький, Д. Бондаренко. — Львів : ЗУКЦ, 2010. — 132 с. — ISBN 978-966-1518-50-5 : 6.00 грн.
 534. Хоменко О.І. Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук : 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / О. І. Хоменко ; НУ "Львівська політехніка". — Львів, 2015. — 22 с. — 12.00 грн.
 535. Копилюк О.І. Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка ; Укоопспілка. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. — 416 с. — Бібліогр.: с. 403-406. — ISBN 978-617-602-159-9 : 80.00 грн.
 536. Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт для студ. напрямку підготовки 6.050106 "Облік і аудит" / Укоопспілка; ЛКА ; укл. Б. В. Гринів [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 43 с. — 4.00 грн.
 537. Аналіз господарської діяльності [Текст] : метод. рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт для студ. напрямку підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка; ЛКА ; укл. Б. В. Гринів [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 44 с. — 6.00 грн.
 538. Герасименко Т.О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Герасименко, О. М. Мазуренко ; Львів. комерційна акад. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 320 с. — Бібліогр.: с.314. — ISBN 978617-602-112-4 : 58.00 грн.
 539. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності [Текст] : практикум / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. — Львів : ЗУКЦ, 2017. — 148 с. — ISBN 978-617-655-143-0 : 35.00 грн.
 540. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Кіндрацька, А. Г. Загородній, Ю. І. Кулиняк. — Львів : ЗУКЦ, 2017. — 310 с. — ISBN 978-617-655-142-3 : 82.00 грн.
 541. Аналіз і оцінка кредитоспроможності підприємств в умовах переходу до ринкових форм господарювання [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України. — Львів : [б.в.], 1995. — 33 с. — Бібліогр.: с. 33. — 2.00 грн.
 542. Вовчак О.Д. Аналіз інвестиційних проектів [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. В. Колянко, І. Б. Чікіта ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 259 с. — ISBN 978-966-1537-76-6 : 23.00 грн.
 543. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова ; Нац. банк України, Харків. ін-т банк. справи. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 239 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-132-4 : 46.00 грн.
 544. Азаренкова Г.М. Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова ; Нац. банк України, Харків. ін-т банк. справи. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 240 с. : табл. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-132-4 : 46.00 грн.
 545. Байрак Г. Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин Заходу України за аерокосмічними даними [Текст] : монографія / Г. Р. Байрак ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. — 296 с. : іл. — Бібліогр.: с. 275-292. — ISBN 978-966-613-554-7 : 27.00 грн.
 546. Дерев'яний Я.М. Аналіз соціально-економічних особливостей функціонування територіально-виробничих комплексів (ТВК) адміністративного району (на прикладі Тернопільського району) [Текст] / Я. М. Дерев'яний ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. — Препринт. — Львів : [б.в.], 1996. — 46 с. — 5.00 грн.
 547. Аналіз та обробка потоків даних засобами обчислювального інтелекту [Текст] : монографія / Є. В. Бодянський [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 236 с. — Бібліогр.: с. 216-233. — ISBN 978-617-607-902-6 : 90.00 грн.
 548. Іличок Б.І. Аналізування діяльності суб'єктів господарювання на товарних ринках [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Іличок. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 172 с. — ISBN 978-617-607-904-0 : 40.00 грн.
 549. Воронін В.О. Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки [Текст] : монографія / В. О. Воронін, Е. В. Лянце, М. М. Мамчин. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 304 с. — Бібліогр.: с.298. — ISBN 978-617-574-103-0 : 78.00 грн.
 550. Мина Ж.В. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посіб. / Ж. В. Мина. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 196 с. — (Інформація. Комунікація. Документація ; вип. 9). — ISBN 978-617-607-962-2 (вип. 9). — ISBN 978-617-607-495-3 : 85.00 грн.
 551. Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок [Текст] / Я. Й. Бурак, Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Інтелект-Захід, 2007. — 240 с. — Бібліогр.: с. 235-239. — ISBN 966-7597-63-6 : 40.00 грн.
 552. Дражниця Л. Л. Аналітична робота диригента над музичним твором [Текст] : навч. посіб. для курсантів вищих військових навч. закладів ЗС України / Л. Л. Дражниця. — Львів : Панорама, 2003. — 191 с. : ноти. — ISBN 966-8084-27-6 : 20.00 грн.
 553. Синиця А.С. Аналітична філософія [Текст] : монографія / А. С. Синиця. — Львів : ЛДУФК, 2013. — 304 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-2328-41-7 : 45.00 грн.
 554. Семенишин Д.І. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу [Текст] : посібник / Д. І. Семенишин, М. М. Ларук ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 148 с. — Бібліогр.: с. 146. — ISBN 978-617-607-758-9 : 65.00 грн.
 555. Кузнецова О.Д. Аналітичні жанри і методи преси [Текст] : посібник / О. Д. Кузнецова ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : ПАІС, 2013. — 196 с. — ISBN 978-617-7065-08-0 : 30.00 грн.
 556. Білущак Г.І. Аналітичні та чисельні методи дослідження. Статистичні методи в OpenOffice [Текст] : навч. посіб. для аспірантів усіх спец. / Г. І. Білущак ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2017. — 182 с. — Бібліогр.: с. 180. — ISBN 978-617-7497-03-4 : 60.00 грн.
 557. Дорожовець М.М. Аналого-цифрові перетворювачі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дорожовець, В. О. Мокрицький ; МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 120 с. — Бібліогр.: с. 115-116. — ISBN 978-617-607-419-9 : 25.00 грн.
 558. Душний А. Анатолій Онуфрієнко [Текст] : життя присвячене музиці: монографія / А. Душний ; ред. Б. Пиц ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2010. — 327 с. : фотогр. — Дод.: с. 170 - 321. — ISBN 978-966-2248-43-7 : 150.00 грн.
 559. Гнатишин О. Є. Анатоль Кос-Анатольський [Текст] : життя і творчість у документах і матеріалах / О. Є. Гнатишин ; М-во культури і туризму України, Львів. нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка. — Львів : Укр. академія друкарства, 2009. — 351 с. : іл. — ISBN 978-966-322-180-9 : 35.00 грн.
 560. Анатоль Кос-Анатольський у спогадах сучасників [Текст] / упоряд., ред. Т. Дубровний, літ. ред. Р. Кивелюк. — Львів : Аз-Арт, 2009. — 137 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7912-22-2 : 165.00 грн.
 561. Соболев Л. Анатомия разума: функциональная структура мышления [Текст] / Л. Соболев. — Львов : Червона калина, 2011. — 208 с. — Бібліогр.: с. 203-207. — ISBN 978-966-8997-21-1 : 30.00 грн.
 562. Дессау А. Ангел з одним крилом [Текст] / А. Дессау. — Львів : СПОЛОМ, 2004. — 142 с. — ISBN 966-665-238-2 : 20.00 грн.
 563. Мензатюк З.З. Ангел Золоте Волосся [Текст] : [для серед. шк. віку] / З. З. Мензатюк. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. — 127 с. — ISBN 978-617-679-043-3 : 23.00 грн.
 564. Ангел Хоронитель: Молитовник для дітей [Текст] / уклав о. Т. Лозинський. — Львів : Свічадо, 2006. — 96 с. — ISBN 966-8744-91-8.
 565. Ангел-хоронитель [Текст] / Монастир Редемптористів ; ред. М. Зінько ; худ. Х. Рейнарович. — Львів : Скриня, 2012. — 12 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-16-1 : 10.00 грн.
 566. Тембаль Н. Ангели - вісники світла [Текст] / Н. Тембаль ; пер. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2013. — 208 с. — Бібліогр.: с.204. — ISBN 978-966-395-710-4 : 31.00 грн.
 567. Важни Т. Ангели помічники Бога й друзі людини [Текст] : молитви та роздумування / Т. Важни ; пер. з пол. О. Мандрик. — Львів : Свічадо, 2012. — 127 с. — (Довіритися Богові). — Бібліогр.: с. 124-125. — ISBN 978-966-395-519-3. — ISBN 978-966-395-478-3 ((серія)) : 19.00 грн.
 568. Ангели. Дерева. Люди [Текст] : християнська поезія / упоряд. Г. Кирієнко. — Львів : Свічадо, 2013. — 152 с. — (Сучасна християнська поезія). — ISBN 978-966-395-611-4 : 23.00 грн.
 569. Зінько Т. Ангелику мій любий [Текст] / Т. Зінько ; худож. І. Буток-Дячук. — Львів : Скриня, 2013. — 16 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2706-41-6 : 20.00 грн.
 570. Англійська література доби Середньовіччя, Відродженн і XVII століття [Текст] : прогр., метод. вказівки та плани практ. занять до курсу "Національна література" для студ. англ. філології ф-ту інозем. мов / укл. О. Т. Бандровська. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 44 с. — Бібліогр.: с. 44. — 5.00 грн.
 571. Савка Англійська мова [Текст] : навч. посібник / Ірина Володимирівна Савка, Олександра Миколаївна Островська. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка , 2013. — 222 с. — ISBN 978-617-10-0013-1 : 41.00 грн.
 572. Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. 2 курсу закл. вищої освіти галузі фіз. культури і спорту / О.Романчук, У.Проценко, О.Матвіяс, І.Стифанишин, Н.Юрко. — Львів : Галицька вид.спілка, 2021. — 55 с. — ISBN 978-617-7809-93-6 : 30.00 грн.
 573. Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. 3 курсу закл. вищої освіти галузі фіз. культури і спорту / О.Романчук, У. Проценко, О. Матвіяс, І. Стифанишин, Н. Юрко. — Львів : Галицька вид.спілка, 2021. — 59 с. — ISBN 978-617-7809-94-3 : 30.00 грн.
 574. Англійська мова [Текст] : навч. посіб. для студ. спеціальності " Менеджмент " / М. Воробель, Г.Гудима, І. Стифанишин. — Львів : Галицька вид.спілка, 2021. — 63 с. — ISBN 978-617-8092-07-8 : 40.00 грн.
 575. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів [Текст] = English for architects : навч. посіб. / С. Л. Голощук ; МОН України; НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 120 с. — Бібліогр.: с.117-119. — ISBN 978-966-553-920-9 : 14.00 грн.
 576. Максимук В.М. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. "English for PhD Students" [Текст] : підручник / В. М. Максимук, Р. І. Дудок ; МОНМС України, ЛНУ ім. Франка. — 2-ге, оновлене та доповн. вид. — Львів : Астролябія, 2012. — 240 o=эл. опт. диск, 1 o=эл. опт. диск. — ISBN 978-617-664-001-1 : 80.00 грн.
 577. Англійська мова для спеціальності Фізична культура і спорт [Текст] : навч. посіб. для магістрантів та аспірантів / О.Романчук, Н. Базиляк, У. Проценко, О. Матвіяс. — Львів : Галицька вид. спілка, 2023. — 71 с. — ISBN 978-617-8092-47-4 : 50.00 грн.
 578. Данілова Англійська мова для юристів [Текст] = Commerce. Law. Arbitration : навч. посібник / Зоя Василівна Данілова, Станіслава Петрівна Гулкевич, Наталя Василівна Подоба. — Львів : АСТОН, 2001. — 151 с. — ISBN 966-7692-91-4 : 45.00 грн.
 579. Степанов А. В. Англійська мова з основ управління та адміністрування [Текст] = English for communication in business and administration / А .Степанов, О.Онуфрик. — Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного ун-ту, 2019. — 587 с. — ISBN 978-617-602-253-4 : 90.00 грн.
 580. Олейнікова О.М. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посібник / О. М. Олейнікова. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 370 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-076-1 : 32.00 грн.
 581. Олейнікова О.М. Англійська мова професійного спілкування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Олейнікова. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — 180 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-063-1 : 32.00 грн.
 582. Зайковскі С. А. Англійська мова. Довідник [Текст] / С. А. Зайковскі, Л. М. Адамовська. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. — 576 с. : іл. — ISBN 966-692-003-4 : 11.50 грн.
 583. Англійсько-український словник термінів мистецтва [Текст] / МОН України, Львів. Нац. Акад. Мистецтв ; укл. М. В. Якубяк [та ін.]. — Львів : НДС ЛНАМ, 2010. — 308 с. — ISBN 978-966-8734-14-4 : 60.00 грн.
 584. Англійсько-український словник термінів мистецтва [Текст] / МОН України, Львів. Нац. Акад. Мистецтв ; ред., відп. за вип. М. В. Якубяк. — Львів : НДС ЛНАМ, 2011. — 308 с. — ISBN 978-966-8734-14-4 : 50.00 грн., 58.00 грн.
 585. Лучук О.М. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права [Текст] / О. М. Лучук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 192 с. — ISBN 978-617-607-935-4 : 70.00 грн.
 586. Англо-український словник зі зварювання і спорідненних технологій [Текст] = English-Ukrainian Dictionary for Welding and Allied Processes : уч. пособ. / М. В. Большаков. — Львів : Магнолія плюс, 2004. — Львів : В.М. Піча. — 354 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 966-8340-42-6 : 40.00 грн.
 587. Шльонський Д. В. Андріївський узвіз [Текст, образотворчий матеріал] : його історія і путівник по Музею однієї вулиці / Д. В. Шльонський, О. Ю. Браславець ; фото: В. Васинчук, Р. Шишак. — Львів; Київ : Центр Європи, 2008. — 157 с. : іл. — (Музеї України). — ISBN 978-966-7022-71-6 : 40.50 грн.
 588. Андрій Бокотей [Текст, образотворчий матеріал] = Andriy Bokotey / фото В. Рижанков. — Львів, 2012. — 20 ст. : кольор. іл.
 589. Андрій Рудницький: архітектурний портрет на фоні епохи. [Текст] : Монографія / за ред. Б. Черкеса, І.Диди. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. — 131 с. : іл. — ISBN 978-966-941-412-0.
 590. Андрій Содомора [Текст] : бібіліогр. покаж. / упоряд. М.Кривенко, ред. колегія В.Мельник, О.Лук'яенко, І.Лешнівська, дизайн А.Кісь, О.Квик, відповідаль. за випуск О.Лук'яненко, комп'ютер. набір, верстка і макетування Р.Пасічник та В.Пасічник. — Львів : ЛОУНБ, 2000. — 92 с. : карта дерева творчості Андрія Содомори, іл. — (Науковці Львівщини). — ISBN 5-7773-0443-5 : 40.00 грн.
 591. Андрій Шуляр та його внесок у розвиток архітектури, містобудування, збереження архітектурної спадщини Львівщини. [Текст] : матеріали конференції Львів, 13 грудня 2018 року. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. — 86 с. — ISBN 978-966-941-261-4.
 592. Юзюк Н. Ф. Анотації до музичних творів [Текст] : навч.-методичний посібник з курсу "Основний музичний інструмент (ф-но)" для студентів муз. спеціальностей ВНЗ / Н. Ф. Юзюк, З. І. Юзюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, ф-т культури і мистецтв, каф. муз. мистецтва, Львівське держ. муз. уч-ще ім. С. П. Людкевича, Навч.-метод. центр освіти м. Львова. — Львів : НМЦО м. Львова, 2013. — 130 с. — 20.00 грн.
 593. Жеплинський Б. М. Ансамблі бандуристів [Текст, образотворчий матеріал] / Б. М. Жеплинський, Д. Б. Ковальчук, М. М. Ковальчук. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 363 с. : іл. кольор., іл. з підписом, іл. кольор. — Бібліогр.: с. 360 - 362. — ISBN 978-617-7363-33-9 : 70.00 грн.
 594. Ансамблі для фортепіано: Улюблені мелодії [Ноти] : збірка ансамблів для фортепіанного дуету в чотири руки / Мін-во освіти і науки України, Львівський Національний ун-т ім. Івана Франка, ф-т культури і мистецтв; Навч.-методичний центр освіти м. Львова ; авт. перекладів та коментарів, музич. ред., упоряд. Н. Ф. Юзюк, З. І. Юзюк. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 148 с. : муз. пр. — (Педагогічний репертуар з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)"). — ISBN 978-966-397-102-7 : 25.00 грн., 35.00 грн.
 595. Ансамблі для фортепіано. Улюблені мелодії [Ноти] : педагог. репертуар з курсу "Основний муз. інструмент (фортепіано)" / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; муз. ред.: Н. Ф. Юзюк, З. І. Юзюк. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 150 с. : ноти. — Бібліогр.: с. 142-143, Імен. покажч. с.:144, Предм. покажч. с.: 145. — ISBN 978-966-397-102-7 : 60.00 грн.
 596. Ансамблі для фортепіано. Улюблені мелодії [Ноти, текст] : педагогічний репертуар з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" / авт. перкл. та комент. Н. Ф. Юзюк, З. І. Юзюк. — Львів : ЛІГА-ПРЕС, 2011. — 146 с. — ISBN 978-966-397-102-7 : 25.00 грн., 35.00 грн.
 597. Ансамбль Підгорецького замку [Текст] : бібліографічний покажчик / уклад. О. Максименко ; Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького. — Львів, 2022. — 199 с. : іл. — 90.00 грн.
 598. Мазур Я. Ансамбль сопілкарів [Текст, ноти] : (триголосся) / Я. Мазур ; худож. Г. Козенко. — Львів, 2015. — 151 с. : іл. з підписом. — 47.00 грн.
 599. Герич І.Д. Антибіотикотерапія в хірургії: 2010 [Текст] : довідник / І. Д. Герич, Ю. В. Поляченко, В. В. Ващук. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2010. — 544 с. — (Нова медична бібліотека ; Вип.10). — ISBN 978-966-1633-19-2 : 32.00 грн.
 600. Буряк О.П. Антикризове регулювання банківської системи в Україні [Текст] / О. П. Буряк. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 284 с. — Бібліогр.: с. 229-256. — ISBN 978-617-397-132-4 : 65.00 грн.
 601. Дорошук Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 330 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-113-3 : 44.00 грн., 52.00 грн.
 602. Яциняк А. Антикризовий біблійниїй порадник: духовні роздуми для тих, хто опинився в скруті [Текст] / А. Яциняк ; пер. з пол. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2011. — 150 с. — ISBN 978-966-395-458-5 : 20.00 грн.
 603. Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання [Текст] : монографія / І. Н. Карпунь ; МОН України. ЛДІНТУ ім. В.Чорновола. — Львів : Магнолія 2006, 2008. — 439 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.425-439. — ISBN 978-966-2025-51-4 : 60.45 грн., 70.00 грн.
 604. Антисуржик [Текст] / МОНМС України ; ред. О. Сербенська. — 2-е вид., перероб. і допов. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 258 с. — ISBN 978-966-613-876-0 : 20.00 грн.
 605. Шпіраґо Ф. Антихрист [Текст] / Ф. Шпіраґо. — Львів : Добра книжка, 2011. — 72 с. — ISBN 978-617-618-035-7 : 11.00 грн.
 606. Антична література. Давньогрецька поезія [Текст] : антологія / упоряд. Л.М. Глущенко. — Львів : Червона калина, 2010. — 183 с. : іл. — (Світ шкільної читанки ; Кн. 24). — ISBN 978-966-8997-19-8 : 17.00 грн., 21.00 грн.
 607. Антична література. Давньогрецький театр [Текст] : зб. / упоряд. Л.М. Глущенко. — Львів : Червона калина, 2010. — 216 с. : іл. — (Світ шкільної читанки ; Кн. 25). — ISBN 978-966-8997-18-1 : 17.00 грн., 25.00 грн.
 608. Бохенський Я. Античність після Античності [Текст] : есе / Я. Бохенський ; пер. з пол. В. Дмитрук. — Львів : Піраміда, 2012. — 154 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-299-2 : 51.30 грн.
 609. Антологія візантійсько-слов'янської сакральної монодії [Текст] = Anthologie zur byzantinisch-slavischen sakralen Monodie. Вип. 6 : Сідальні вісьмох гласів з Перемишльського ірмологіону 50-60-х років XVII століття / упоряд. Н. Сиротинська. — Львів : Вид-во УКУ, 2007. — 24 с. : ноти. — ISBN 966-7034-59-3 : 15.00 грн.
 610. Дам'янов С. Антологія сербської постмодерної фантастики [Текст] / С. Дам'янов ; упоряд. Ю. Винничук. — Львів : Піраміда, 2004. — 300 с. — (Fest проза). — ISBN 966-8522-07-9 : 44.00 грн.
 611. Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку [Текст] / наук. ред., авт. вступ. ст. А. С. Синиця. — Львів : Літопис, 2014. — 374 с. — Імен. покажч.: с. 363-370. — ISBN 978-966-8853-47-0 : 80.00 грн.
 612. Антологія української церковної монодії [Текст] = Anthologie zur ukrainischen sakralen Monodie. Вип. 4 : Степенні антифони вісьмох гласів з рукопису 1674 року / ред.: К. Ганнік, Ю. Ясіновський. — Львів : Вид-во УКУ, 2005. — 40 с. : ноти. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-7034-57-7 : 20.00 грн.
 613. Антольогія стрілецької творчости [Текст] / зібр. і видали: Л-О. Гец; Б-В. Крижанівсьський. — факсимільне вид.1918 р. — Червоноград : ЮЕКС, 2021. — 120 с. : іл. — ISBN 978-617-95150-0-2.
 614. Шекспір В. Антоній і Клеопатра [Текст] / В. Шекспір ; пер. з англ. М. Габлевич. — Львів : Піраміда, 2013. — 188 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-317-3 : 45.00 грн.
 615. Колтун О.В. Антропогенна геоморфологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колтун, І. П. Ковальчук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів; Київ : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. — 193 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-1633-37-6 : 30.00 грн.
 616. Стецько Д.Я. Антропокультурна природа свободи: феноменологічний аналіз [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. філос. наук: 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Д. Я. Стецько ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : б.в., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с.17. — 5.00 грн.
 617. Бліхар В.С. Антропологічна концепція професійної підготовки юриста [Текст] : монографія / В. С. Бліхар, П. М. Вишинський. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 258 с. — Бібліогр.: с. 242. — ISBN 978-966-397-294-7 : 65.00 грн.
 618. Антропологія права: філософський та юридичний виміри [Текст] : матеріали Міжнародного "круглого столу" (м. Львів, 4-5 грудня 2009 року) / ЛНУ ім. І. Франка; Юридичний фк-т; Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини, Академія правових наук України ; ред. Н. Береза [и др.]. — Львів : Край, 2009. — 440 с. — ISBN 978-966-547-323-7 : 40.00 грн.
 619. Антропологія права: філософський та юридичний виміри [Текст] : статті учасників Четвертого всеукраїнського "круглого столу" (Львів, 28-29 листопада 2008 року). №IV : стан, проблеми, перспективи / М. Альчук [и др.] ; ЛНУ ім. І. Франка; Юридичний фк-т; Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини. — Львів : Край, 2009. — 336 с. — ISBN 978-966-547-322-0 : 30.00 грн.
 620. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) [Текст] : Статті учасників Другого всеукраїнського "круглого столу" (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). Ч. I. — Львів : Край, 2006. — 340 с. — ISBN 978-966-547-270-4 : 19.00 грн., 19.02 грн.
 621. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) [Текст] : Статті учасників Другого всеукраїнського "круглого столу" (м. Львів, 1-2 грудня 2006 року). Ч.II. — Львів : Край, 2007. — 340 с. — ISBN 978-966-547-270-4 : 19.50 грн., 30.42 грн.
 622. Мень О.В. Апокаліпсис: тлумачення Книги Одкровення [Текст] / О. В. Мень. — Львів : Свічадо, 2016. — 152 с. — ISBN 978-966-395-935-1 : 59.00 грн.
 623. Апостол [Текст]. — Львів : Свічадо, 2013. — 714 с. — ISBN 978-966-395-486-8 : 403.70 грн.
 624. Апостол і євангеліст Іван Богослов [Текст] / ред. В. Михальнюк. — Стрий : Михальнюк В. А., 2012. — 96 с. — 40.00 грн.
 625. Кошиць О. А. Апостол хорової правди [Електронний ресурс] : концерт з нагоди 140-річчя від дня народження О. А. Кошиця / О. А. Кошиць ; упор. О. Кунець. — Львів : Львівський держ. обл. центр народ. творч. ікультурно-освіт. роботи, 2015. — 1- DVD. — 65.00 грн.
 626. Кобилянська О.Ю. Апостол черні [Текст] : повість / О. Ю. Кобилянська. — Львів : Каменяр, 1994. — 248 с. — (Знамениті письменники). — ISBN 5-7745-0563-4 : 1.00 грн., 1.20 грн.
 627. Іван-Павло ІІ Апостоли слов'ян [Текст] = Slavorum apostoli : енцикліка Вселенського архиєр. Івана Павла ІІ / Іван Павло ІІ. — Львів : Місіонер, 2008. — 44 с. — ISBN 978-966-658-139-9 : 9.20 грн.
 628. Мальський М. М. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / М. М. Мальський. — Львів : Літопис, 2013. — 374 с. — ISBN 978-966-8853-35-7 : 70.00 грн.
 629. Горбач О. Арґо в Україні [Текст] = Argo in der Ukraine / О. Горбач ; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. — Львів : Інститут українознавства ім. Крип'якевича НАН України, 2006. — 687 с. — (Діалектологічна скриня). — ISBN 966-02-3556-9. — ISBN 966-02-2982-8 (сер.) : 41.16 грн.
 630. Кузнецова С. Арии: правда сквозь века [Текст] / С. Кузнецова. — Львів : Ліга-Прес, 2009. — 248 с. — Бібліогр.: с.245-247. — ISBN 978-966-397-116-4 : 25.00 грн.
 631. Кос-Анатольський А. Й. Арія Галі з опери "Заграва" [Ноти, текст] : для голосу з фортепіано / А. Кос-Анатольський. — Львів : У.Т.О., 1961. — 12 c.
 632. Матіос М.В. Армагедон уже відбувся [Текст] : повість / М. Матіос ; худ. С. Іванов. — Львів : Піраміда, 2011. — 109 с. : іл. — ISBN 978-966-441-253-4 : 37.00 грн., 45.00 грн.
 633. Армія безсмертних. Повстанські світлини [Текст] / Центр досліджень визвольного руху ; упоряд. В. В'ятрович [та ін.] ; ред.: В. В'ятрович, В. Мороз. — Вид. 2-ге. — Львів : Мс, 2003. — 219 с. : 240 фотогр. — ISBN 966-95739-1-2 : 26.00 грн., 70.00 грн.
 634. Голубко В.Є. Армія Української Народної Республіки 1917-1918. Утворення та боротьба за державу [Текст] / В. Голубко ; Укр. культурний Центр. — Львів : Кальварія, 1997. — 276 с. — Бібліогр.: с. 215. - Дод.: с. 245. — ISBN 966-7092-20-8 : 3.00 грн., 35.00 грн., 6.00 грн.
 635. Зачепа А.М. Армія, релігія, держава - українські та світові реалії [Текст] : монографія / А. М. Зачепа ; Закарпат. держ. ун-т. Львів. навч.-наук. ін-т. — Львів : [б.в.], 2011. — 272 с. — Бібліогр.: с.256-272. — ISBN 978-966-486-069-3 : 40.00 грн.
 636. Іваницький Б. Армспорт у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. / Б. Іваницький, В. Мартин. — Львів : ЛДУФК, 2012. — 78 с. — Бібліогр.: с. 78. — ISBN 978-966-2328-26-4 : 20.00 грн.
 637. Арсеній Котляревський: органіст, музикознавець, педагог [Текст] : статті, матеріали, спогади / Нац. муз. академія ім. П. І. Чайковського ; упоряд. О. І. Котляревська ; ред.: В. В. Коростельов, В. Г. Москаленко. — Львів : Растр-7, 2016. — 373 с. : портр., [36] с. фот. — Бібліогр.: с. 359-366. — ISBN 978-617-7359-29-5 : 75.00 грн.
 638. АРСТОS2: Актуальні проблеми хімії та технології органічних продуктів [Електронний ресурс] : зб. тез доп. (Україна, Львів, 5-7 лист. 2015). — Львів, 2015. — 1 o=ел. опт. диск. — 40.00 грн.
 639. Сергієнко О.О. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія [Текст] / О. О. Сергієнко, М. С. Регеда, Є. В. Плешанов. — Львів : Атлас, 2009. — 188 с. — Бібліогр.: с.184-185. — ISBN 978-966-7275-50-1 : 17.00 грн.
 640. Бродська О.О. Артур Шніцлер: поетика тексту [Текст] : [монографія] / О. О. Бродська ; МОНМС України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Посвіт, 2011. — 188 с. — Бібліогр.: с. 145-164. — ISBN 978-966-2248-74-6 : 40.00 грн.
 641. Мовчун Л. Арфа для павучка [Текст] : для молод. шк. віку. / Л. Мовчун. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2011. — 47 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2909-74-6 : 40.00 грн.
 642. Мацкевий Л. Археологічні пам'ятки Львова [Текст] / Л. Мацкевий ; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т Національної пам'яті. — Львів : Логос, 2008. — 223 с. : фот., карта археологічних пам'яток Львова, масштаб 1:65000, іл. — ISBN 966-7379-47-5 : 52.00 грн.
 643. Винокур І. С. Археологія України: Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 480 с. : іл. — ISBN 966-692-247-9 : 14.37 грн.
 644. Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме [Текст] / К. Ґ. Юнґ ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. — Львів : Астролябія, 2013. — 588 с. : іл. — ISBN 978-617-664-014-1 : 84.00 грн.
 645. Архиєрейська літургія для мішаного хору із змінними частинами празника Переображення Господнього [Ноти] / Укр. Греко-Католицька церква ; упоряд.: І. Мельник, Ю. Антків, В. Чучман. — Львів : [б.в.], 2007. — 56 с. — (Патріарший Собор : "Молодь у Церкві третього тисячоліття" ; IV сесія). — 10.00 грн.
 646. Архикатедральний собор св. Юра у Львові [Текст, образотворчий матеріал] / фото Р. Шишак. — Львів : Артос, 2012. — 19 с. : фотогр. — 30.00 грн.
 647. Архів Української Церкви [Текст] : зб. статей / Київський НУ ім. Т. Шевченка ; відп. ред. М. І. Обушний. Серія 1 : Дослідження. Вип. 1 : Історія Унії на Київщині 1596-1839 рр. — Львів : Свічадо, 2011. — 296 с. — ISBN 978-966-395-510-0 : 45.00 грн.
 648. Архієрейська літургія [Ноти] : для мішаного хору. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2013. — 60 с. — 18.00 грн.
 649. Колодрубська О.І. Архітектура античного світу [Текст] : словник-довідник / О. І. Колодрубська. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 185 с. : іл. — ISBN 978-966-397-139-2 : 32.00 грн.
 650. Тарас Я. М. Архітектура дерев'яних храмів українців Карпат [Текст] = The Architecture of Ukrainian built wooden churches in Carpathia : культурно-традиційний аспект / Я. М. Тарас. — Львів : Манускрипт-Львів, 2016. — 671 с. : іл., схеми, карти. — Дод.: с. 593 - 667. — ISBN 978-617-629-121-3 : 250.00 грн.
 651. Харчук Х. Архітектура курортної забудови Трускавця ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст, образотворчий матеріал] : монографія / Х. Харчук. — Львів : Апріорі, 2008. — 203 с. : іл., схеми, карти. — Дод.: с. 155 - 184. — ISBN 978-966-8256-72-1 : 35.00 грн.
 652. Яців М. Б. Архітектура світла в українській церкві [Текст] : монографія / М. Б. Яців, Ю. І. Криворучко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 304 с. : іл., схеми. — Словник термінів: с. 244 - 248; бібліогр.: с. 249 - 261 . — ISBN 978-966-941-094-8 : 100.00 грн.
 653. Архітектура світової фінансової системи [Текст] : тести з дисципліни для студ. галузі знань 0302 "Міжнародні відносини" напряму підготовки 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. ; уклад. З. Я. Макогін. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 73 с. — Бібліогр.: с.69. — 15.00 грн.
 654. Архітектура світової фінансової системи [Текст] : метод. реком. до практ. і семінар. занять та самостійної роботи студ. галуз. знань 0302 "Міжнародні відносини" напрям підгот. 6.030203 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. ; уклад. З. Я. Макогін. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 28 с. — Бібліогр.: с.22. — 8.00 грн.
 655. Черкес Б. С. Архітектура сучасності [Текст] : остання третина ХХ - початок ХХІ ст.: навч. посібник / Б. С. Черкес, С, М. Лінда ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". — 2-ге вид. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 380 с. : кольор. іл. — ISBN 978-617-607-616-2 : 70.00 грн.
 656. Гнідець Р. Б. Архітектура українських церков [Текст] : конструкція і форма / Р. Б. Гнідець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів : Львів. політехніка, 2007. — 139 с. : рис., іл. — ISBN 978-966-553-592-8 : 42.00 грн.
 657. Проскуряков В.І. Архітектура шкільних будівель. Принципи удосконалення з урахуванням енергозаощаджування [Текст] : навч. посіб. / В. І. Проскуряков, Л. О. Шулдан ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 244 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 227-240. — ISBN 978-617-607-102-0 : 40.00 грн.
 658. Андрусів С. М. Архітектура як форма масової комунікації у просторі та часі [Текст] : європейські архітектурні стилі: методичні поради до іспиту / С. М. Андрусів ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 1999. — 20 с. : іл. — 10.00 грн.
 659. Проскуряков В. І. Архітектурна графіка. Будівлі, міста, країни [Текст; образотворчий матеріал] / В. Проскуряков ; стат. про авт. Б. Черкеса. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2023. — 39 с. : іл. — ISBN 978-966-941-804-3 : 120.00 грн.
 660. Петришин Г.П. Архітектурна композиція [Текст] : конспект лекцій для студ. Ін-ту архітектури / Г. П. Петришин, Ю. В. Ідак, І. Л. Щербаков. — Львів; Львів : Растр-7, 2011. — 85 с. : іл. з підписом. — Бібліогр.: с.84. — ISBN 978-966-2004-63-2 : 13.00 грн., 25.00 грн.
 661. Петришин Г. П. Архітектурна композиція [Текст] : конспект лекцій для студентів Інституту архітектури / Г. П. Петришин, Ю. В. Ідак, І. Л. Щербаков. — Львів : Растр-7, 2011. — 85 с. : іл. — ISBN 978-966-2004-63-2 : 25.00 грн.
 662. Обідняк М. М. Архітектурна композиція [Текст] : курс практичних занять та завдань. Вид. 2-ге, доповнене / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. — 149 с. : іл.. табл. — ISBN 978-966-941-165-5.
 663. Обідняк М.М. Архітектурна композиція: курс практичних занять та завдань [Текст] : навч. посіб. / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 152 с. — ISBN 978-617-607-075-7 : 35.00 грн.
 664. Казаков Г.В. Архітектурна фізика: основні поняття та величини [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Казаков ; МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 260 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с. 206-208. — ISBN 978-617-607-290-4 : 40.00 грн.
 665. Петришин Г. П. Архітектурне проектування [Текст] : початковий курс: підручник / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. — Львів : Растр-7, 2010. — 275 с. : 283 рис. — ISBN 978-966-2004-34-2 : 50.00 грн.
 666. Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму 6.1201 "Архітектура" спец. 7.120101 та 8.120101 "Архітектура будівель і споруд" / С. М. Лінда ; МОН України; НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 605 с. — Бібліогр.: с.597-599. — ISBN 978-966-553-878-3 : 70.00 грн.
 667. Лінда С. М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лінда ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 2-ге вид., випр. та допов. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. — 642 с. : a-іл. — Бібліогр. : с. 635-637 . — ISBN 978-617-607-423-6 : 100.00 грн., 96.00 грн.
 668. Петришин Г.П. Архітектурне проектування: початковий курс [Текст] : підручник / Г. П. Петришин, М. М. Обідняк. — Львів : Растр-7, 2010. — 276 с. : 281 рис. — ISBN 978-966-2004-34-2 : 50.00 грн.
 669. Посацький Б. С. Архітектурний образ міста [Текст, образотворчий матеріал] : Навчальний посібник / Б. С. Посацький. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. — 138 с. : іл.. схеми. — ISBN 978-966-941-322-2.
 670. Кінаш Р.І. Архітектурні конструкції виробничих будівель [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Кінаш, Д. Г. Гладишев ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 288 с. — Бібліогр.: с. 254. — ISBN 978-617-607-724-4 : 125.00 грн.
 671. Рутковська І.З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст] : навч. посіб. для студ. архіт., будів. та інж. спец. ВНЗ, коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев , Ю. І. Соха . — Львів : Растр-7, 2011. — 146 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с.143-144, Дод.: с.119-142. — ISBN 978-966-2004-61-8 : 35.00 грн., 60.00 грн.
 672. Рутковська І. З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст, образотворчий матеріал] : навчальний посібник для студентів архітектурних, будівельних та інженерних спеціальностей ВНЗ, коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. — Вид. 2-ге, допов. — Львів : Растр-7, 2015. — 148 с. : табл., рис., іл. — ISBN 978-617-7045-81-5 : 79.00 грн.
 673. Клименюк Т.М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 176 с. : іл. — Бібліогр.: с.152-156. — ISBN 978-966-553-984-1 : 21.00 грн.
 674. Клименюк Т.М. Архітектурні обміри та інвентаризація пам'ятників [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Х. С. Бойко ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — 2-ге вид. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 176 с. — Бібліогр.: с. 152-156. — ISBN 978-617-607-202-7 : 40.00 грн.
 675. Манько С.С. Асимптотика спектрів диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними потенціалами [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-матем. наук: 01.01.02 - диференціальні рівняння / С. С. Манько ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : б.в., 2011. — 20 с. — Бібліогр.: с.17. — 5.00 грн.
 676. Михед О.П. Астра [Текст] : психотрилер / О. Михед. — Вид. 2-ге. — Львів : Вид-во Анетти Антоненко , 2015. — 212 с. — ISBN 978-617-7192-24-3 : 70.00 грн.
 677. Стельмах Б. М. Атентат [Текст] : драматичні поеми / Б. М. Стельмах ; ред. Г. Капініс. — Львів : Сполом, 2007. — 544 с. : портр. — ISBN 978-966-665-468-0 : 120.00 грн., 43.44 грн., 60.00 грн.
 678. Атлас "Природно-вогнищеві захворювання, що передаються іксодовими кліщами, у західному регіоні України" [Текст] / Львів. наук.-дослід. ін-т епідеиіології та гігієни МОЗ України. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 1 атл. (32 с.) : іл. кольор., карти. — ISBN 978-966-2598-04-9 : 20.00 грн.
 679. Баїк О.І. Атрибути і символи української держави [Текст] : навч. посіб. / О. І. Баїк ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2016. — 242 с. — ISBN 978-617-7359-32-5 : 50.00 грн.
 680. Шкіря Н.Л. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. — Львів : Магнолія 2006, 2008. — 224 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 966-2025-05-7 : 50.00 грн.
 681. Суха О.Р. Аудит [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Суха. — Львів : Новий Світ-2000, 2009. — 284 с. — ISBN 978-966-418-095-2 : 25.00 грн., 42.00 грн.
 682. Аудит [Текст] : ситуаційні завдання до семінарських і практичних занять та самост. роботи для студ. напр"ямів підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504"Економіка підприємства", 6.030507"Маркетинг", 6.030502"Економічна кібернетика" / ЛКА ; укл. В. С. Рудницький та ін. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 76 с. — 6.00 грн.
 683. Лозовицький С. П. Аудит [Текст] : навч. посіб. для студ., що вивчають дисципліни "Аудит", "Організація і методика аудиту" / С. П. Лозовицький ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 466 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 464-465. — ISBN 978-617-574-034-7 : 90.00 грн.
 684. Васькович І.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / І. М. Васькович, М. М. Баран, Г. А. Лех ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", Навч.-наук. ін-т підприємн. та перспектив. технолог. — Львів : Край, 2011. — 243 с. — Бібліогр.: с.243. — ISBN 978-966-547-362-6 : 35.00 грн.
 685. Лебедевич С.І. Аудит [Текст] : [навч. посіб.] / С. І. Лебедевич. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 484 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-397-157-4 : 65.00 грн.
 686. Чернобай Л.І. Аудит зовнішньоекономічних операцій [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Менеджм. зовнішньоекономічної діяльності" ВНЗ / Л. І. Чернобай, В. Ю. Харчук, М. В. Кізло. — Львів : Растр-7, 2011. — 230 с. — Бібліогр.: с.222-230. — ISBN 978-966-2004-51-9 : 34.00 грн., 35.00 грн.
 687. Подольчак Н.Ю. Аудит і оцінювання управлінської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 126 с. — Бібліогр.: с. 123. — ISBN 978-617-607-887-6 : 28.00 грн.
 688. Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів [Текст] : навч. посіб. / С. М. Петренко, І. М. Пальцун. — [2-ге вид.]. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 520 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 517-519. — ISBN 978-617-574-070-5 : 100.00 грн.
 689. Шульженко Д. Аутизм - не вирок [Текст] / Д. Шульженко. — Львів : Кальварія, 2010. — 224 с. — Слов. термінів с.189-194. — ISBN 978-966-663-310-4 : 30.00 грн.
 690. Алєксєєв І.В. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. О. Партин, О. В. Дідух ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 152 с. — Бібліогр.: с. 124. — ISBN 978-617-607-869-2 : 38.00 грн.
 691. Гуменюк Р. Бабайко [Текст] / Р. Гуменюк. — Львів : Піраміда, 2014. — 180 с. — ISBN 978-966-441-353-1 : 22.00 грн.
 692. Барило М. В. Бабине літо [Текст] : поезії / М. В. Барило. — Львів : Ліга Прес, 2007. — 40 с. — ISBN 978-966-397-069-3 : 1.14 грн.
 693. Сурмач Р. Бабський бунт [Текст] : народня оперета на 3 дії / Р. Сурмач. — 2-ге вид. — Львів; Детройт : Русалка, 1926. — 32 с. — (Театральна бібліотека). — 2.00 грн.
 694. Сурмач Р. Бабський бунт [Текст] : народня оперета на 3 дії / Р. Сурмач; худож. Р. Лісовський. — 2-е вид. — Львів : Русалка, 1926. — 30 с. — (Театральна бібліотека вид-ва "Русалка" ; Вип. Х).
 695. Малик Г.М. Бабусина книжка [Текст] : [для молод. шк. віку] / Г. Малик ; худ. Л. Корж-Радько. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2012. — 30 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2909-93-7 : 30.00 грн.
 696. Дяківський С.І. Багатовікове нищення України з джерел національної пам'яті [Текст] : наук.-попул. вид. / С. І. Дяківський, А. М. Попель. — Львів : Растр-7, 2012. — 88 с. — Бібліогр.: с. 82-85. — ISBN 978-966-2004-68-7 : 15.00 грн., 18.00 грн.
 697. Коноплянко З.Д. Багатозначні структури та кодування систем економічної кібернетики [Текст] : Монографія / З. Коноплянко, В. Чаплига, М. Чаплига ; ред. О. Жданова. — Львів : ЛБІ НБУ, 2004. — 314с. : таблиці, графіки. — ISBN 966-7330-54-0 : 12.56 грн.
 698. Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції [Текст] : монографія / І. П. Гнесь ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 652 с. : іл. з підписом. — Бібліогр.: с.643. — ISBN 978-617-607-525-7 : 117.00 грн.
 699. Багатокритеріальне оптимальне керування режимами плавлення в дугових сталеплавильних печах [Текст] : монографія / О. Ю. Лозинський [та ін.] ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 208 с. — Бібліогр.: с. 185-204. — ISBN 978-617-607-009-2 : 35.00 грн.
 700. Швайка А.М. Багаточастинкова динаміка та ефекти непружного розсіяння у сильноскорельованих електронних системах [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-р фіз.-мат. наук: 01.04.02- теорет. фізика / А. М. Швайка ; НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем. — Львів, 2011. — 36 с. — Бібліогр.: с.29-33(42 назв). — 5.00 грн.
 701. Берченко М. М. Багатоядерні процесори:мікроархітектура та особливості застосування [Текст] : Посібник / М.М.Берченко,І Б.Березовська ; НУ "ЛП";ТДУ ім.І.Пулюя. — Львів : Ліга - Прес, 2009. — 176с. — ISBN 978-966-397-118-6 : 19.50 грн.
 702. Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [Текст] : монографія / В. В. Литвин ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 237 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 222-237. — ISBN 978-617-607-059-7 : 40.00 грн.
 703. Кордоба Б. Байка про Бабайка та Ангела [Текст] / Б. Кордоба. — Львів : Скриня, 2013. — 16 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-2706-39-0 : 20.00 грн.
 704. Годованець М. П. Байки і притчі [Текст] / М. П. Годованець. — Львів : Каменяр, 1970. — 88 с. — 0.34 грн.
 705. Годованець М. П. Байки і фрашки [Текст] / М. П. Годованець. — Львів : Каменяр, 1973. — 96 с. — 0.50 грн.
 706. Сковорода Г.С. Байки харківські [Текст] / Г. С. Сковорода ; пер. Н. Федорак. — Львів : Свічадо, 2009. — 72 с. : іл. кольор. — (Короткі історії для душі). — ISBN 978-966-395-329-8. — ISBN 978-966-395-210-9 (сер.) : 9.00 грн.
 707. Васянович Г. П. Байки, мініатюри [Текст] / Г. П. Васянович. — 2-е вид., доп. — Львів : Норма, 2013. — 127 с. : іл. — ISBN 978-966-7775-27-8 : 45.00 грн.
 708. Витичер-Фисташкова Е. Бал жизни [Текст] / Е. Витичер-Фисташкова. — Львов, 2009. — 148 с. : портр. — 10.00 грн.
 709. Людкевич С. П. Балада [Ноти] : для струнного квартету у формі варіацій на тему народної пісні / С. П. Людкевич; ред., передм. В. Сивохіп, муз. ред. В. Пасічник, вступ. сл. Р. Мисько-Пасічник ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка; Муз.-мемор. музей С. Крушельницької у Львові; Мемор. музей С. Людкевича. — Львів : ТеРус, 2012. — 36 с. — (Камерна музика українських композиторів ; Вип. 1, ISSN ISMN 979-0-707510-28-5). — 18.00 грн., 25.00 грн.
 710. Бенатова И.М. Баллада в болгарской литературе 20-30-х годов ХХ века [Текст] / И. М. Бенатова ; сост. Д. Бенатов. — Львов : Изд-во Львовской политехники, 2015. — 368 с. : фотогр. — Бібліогр.: с. 360. — ISBN 978-617-607-764-0 : 65.00 грн.
 711. Стецишин О.Л. Бандерівський інтернаціонал. Грузини, росіяни, євреї... [Текст] / О. Л. Стецишин ; Центр дослідж. визвольного руху. — Львів : Часопис, 2015. — 328 с. — ISBN 978-966-2720-20-4 : 68.00 грн.
 712. Душна Є. Бандуро, дзвени, не стихай! [Ноти, текст] : Збірка творів для учнів початкових мистецьких навчальних закладів / Є. Душна, А. Душний. — Львів : ТеРус, 2005. — 43 с. — 50.00 грн.
 713. Сенищ П.М. Банківська діяльність в системі державної політики економічного зростання України: теорія та досвід [Текст] : монографія / П. М. Сенищ. — Львів : Растр-7, 2016. — 408 с. — Бібліогр.: с. 355-395. — ISBN 978-617-7359-70-7 : 102.00 грн.
 714. Владичин У.В. Банківська інфраструктура в Україні [Текст] : монографія / У. В. Владичин, М. В. Федик ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Растр-7, 2016. — 228 с. — Бібліогр.: с. 177. - Дод.: с. 200. — ISBN 978-617-7359-15-8 : 56.00 грн.
 715. Банківська система [Текст] : підручник / ред. С. К. Реверчук. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 400 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-617-574-081-1 : 100.00 грн.
 716. Банківська система [Текст] : підручник / МОН України, ЛНУ ім. І. Франка ; ред. М. І. Крупка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. — 556 с. — Бібліогр.: с. 530-546. — ISBN 978-966-613-813-5 : 66.00 грн.
 717. Кіржецький Ю.І. Банківська справа [Текст] : навч.посіб. / Ю. І. Кіржецький . — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 276 с. — ISBN 978-966-397-122-9 : 31.00 грн.
 718. Загородній А.Г. Банківська справа [Текст] : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 508 с. — Бібліогр.: с. 498-506. — ISBN 978-966-553-991-9 : 60.00 грн.
 719. Банківська справа: теорія і практика [Текст] : навч. посіб.. 2-ге вид., доп. / МОН України, Нац. ун-т харчових технологій ; ред. С. М. Подік. — Львів : Піраміда, 2006. — 642 с. — Бібліогр.: с.637-641. — ISBN 966-8940-06-7 : 100.00 грн.
 720. Скалецька О.В. Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств: аналіз та управління [Текст] : монографія / О. В. Скалецька, В. М. Домрачев. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 198 с. — ISBN 978-966-397-218-3 : 30.00 грн.
 721. Голуб Г.М. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Голуб ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. — 232 с. — Бібліогр.: с. 213. — ISBN 978-617-602-160-5 : 44.00 грн.
 722. Банківський маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки "Фінанси та кредит" / Л. А. Янковська [та ін.] ; Львів. ун-т бізнесу і права. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 224 с. — Бібліогр.: с. 209-222. — ISBN 978-617-7363-10-0 : 45.00 грн.
 723. Вовчак О.Д. Банківський нагляд [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, О. І. Скаско, А. М. Стасів. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 468 с. — ISBN 966-7827-82-8 : 47.00 грн.
 724. Банківський нагляд [Текст] : навч. посіб. / В. С. Котковський [та ін.] ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 314 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-617-574-027-9 : 70.00 грн.
 725. Крупка М. І. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / М. І. Крупка, Є. М. Андрущак, Н. Г. Пайтра ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 248 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 236-244. — ISBN 978-966-613-711-4 : 40.00 грн.
 726. Скоморович І.Г. Банківські операції [Текст] : навч.посіб. / І. Г. Скоморович ; МОН України. ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 482 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-617-574-001-9 : 100.00 грн., 120.00 грн.
 727. Скоморович І.Г. Банківські операції [Текст] : навч.посіб. / І. Г. Скоморович ; МОН України. ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 482 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-574-001-9 : 100.00 грн.
 728. Михайловська І.М. Банківські операції. Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 646 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-617-574-000-2 : 120.00 грн.
 729. Скоттон Р. Баранчик Рассел [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 32 с. : іл. — ISBN 978-617-679-133-1 : 30.00 грн., 65.00 грн.
 730. Скоттон Р. Баранчик Рассел і загублений скарб [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 32 с. : іл. — ISBN 978-617-679-404-2 : 100.00 грн.
 731. Скоттон Р. Баранчик Рассел і Різдвяне Диво [Текст] : для мол. шк. віку / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 60.00 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-101-0 : 30.00 грн., 60.00 грн.
 732. Дем'янчук Г. Барви Полісся [Текст] / Г. Дем'янчук ; худ. М. Мартинюк. — Львів : Каменяр, 1975. — 96 с. — 0.16 грн.
 733. Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944-1947 [Текст] : док. та матеріали / упоряд.: М. Іваник, М. Бохно. — Торонто; Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 628 с. — (Архів Закерзоння ; т. 1). — ISBN 978-617-607-212-6 : 94.00 грн.
 734. Батраки [Текст] : драма на 4 дії : малюнок робітничого життя / пер. з рос. Ф. А. Костенко. — Львів : НТШ, 1925. — 56 с. — (Український театр ; ч. 21/22). — 8.00 грн.
 735. Альбісетті В. Батьки і діти [Текст] / В. Альбісетті ; пер. з італ. К. Зінченко. — Львів : Свічадо, 2014. — 80 с. — (Пізнай себе). — ISBN 978-966-395-776-0. — ISBN 978-966-395-224-6 (серія) : 20.00 грн.
 736. Клайн Ф.В. Батьківство з любов'ю та логікою [Текст] : Навчаємо дітей відповідальності / Ф. В. Клайн, Д. Фей ; пер. з англ. І. Матвіїв. — Львів : Нова Надія, 2010. — 231 с. — Предм. покажч.: с. 228-231. — ISBN 978-966-2121-10-0 : 34.00 грн.
 737. Карпин-Ортинський В.-З. І. Батьківські колискові Велеса й Перуна [Текст] : мітологічний словник / В.-З. І. Карпин-Ортинський. — Львів : Простір-М, 2014. — 270 с. — 40.00 грн.
 738. Карпин-Ортинський В.-З. І. Батьківські колискові Велеса й Перуна [Текст] : мітологічний словник / В.-З. І. Карпин-Ортинський. — Львів : Простір-М, 2016. — 270 с. — 40.00 грн.
 739. Бахчисарай. 2021 [Текст] = Багъчасарай. 2021 : мистецький проект / авт., пер. С. Кокче, авт. В. Тимчук, авт., пер. M. Safet, пер. Ш. Дегерменджі, пер. Р. Зіятдінова, пер. А. Левкова, худож. М. Бекір, худож. К. Зайко, худож., авт. післямови Н. Кінаш, худож. М. Шерфедін, авт. післямови А. Алієв, авт. післямови Л. Салій. — Львів : Тріада плюс, 2016. — 159 с. : іл. — 35.00 грн.
 740. Королева Н.А. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas? [Текст] : повість, роман, новели, оповідання, спогади / Н. А. Королева ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. — Дрогобич : Відродження, 2007. — 671 с. — (Український модерн). — ISBN 978-966-538-185-3 : 40.00 грн., 40.08 грн.
 741. Кривко М. С. Без пісні нема України [Текст, ноти] : шкільний співаник / М. С. Кривко. — Львів : Камула, 2019. — 47 с. — ISBN 978-966-433-172-9.
 742. Бездавачеві системи керування вентильними двигунами постійного струму [Текст] : монографія / А. О. Лозинський [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 176 с. — Бібліогр.: с. 167-174. — ISBN 978-617-607-967-5 : 60.00 грн.
 743. Пистун И.П. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : уч. пособие / И. П. Пистун, А. П. Березовецкий, А. Н. Тубальцев ; под ред. И. П. Пистун ; МОН Украины, Науч.-метод. центр высшего образования. — Львов : Афиша, 2003. — 336 с. : рис. — ISBN 966-8013-73-5 : 13.30 грн., 13.35 грн.
 744. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник для студ. с/г вузів / І. П. Пістун, В. Ф. Піщенюк, А. П. Березовецький . — Львів : Світ, 1995. — 288 с. : іл. — Бібліогр.: с.284-285. — ISBN 5-7773-0119-3 : 6.65 грн.
 745. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / В. С. Джигирей , В. Ц. Жидецький . — Вид. 4-те, доповн. — Львів : Афіша, 2001. — 256 с. — ISBN 966-7760-54-5 : 7.00 грн.
 746. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів і спеціальностей I-IV рівнів акредитації / С. М. Мохняк [та ін.] ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 264 с. — ISBN 978-966-553-825-7 : 23.00 грн., 23.50 грн.
 747. Безпека життєдіяльності [Текст] : тести для поточного контролю знань студ. напряму підготовки "Товарознавство і торговельне підприємство" / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: І. Г. Породко, Т. Р. Садніцька, І. В. Кутній. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 40 с. — 3.00 грн.
 748. Бедрій Я.І. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Бедрій, В. Я. Нечай. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 499 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-2025-07-1 : 75.00 грн.
 749. Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. усіх спец. і форм навчання / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. С. М. Мохняк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 224 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-150-1 : 35.00 грн.
 750. Яцишин Б.П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб.. Ч. 1 / Б. П. Яцишин, І. Г. Породко, Т. Р. Садницька ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 256 с. — Бібліогр.: с. 247-255. — ISBN 978-617-602-030-1 : 25.00 грн.
 751. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун [та ін.]. — Львів : Українська академія друкарства, 2013. — 562 с. — Бібліогр.: с. 349-354. — ISBN 978-966-322-358-2 : 60.00 грн., 67.00 грн.
 752. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лапін. — 3-тє вид., стереотип. — Львів : ЛБК НБУ, 2000. — Київ : Знання. — 188 с. : рис. — ISBN 966-7330-20-6 (Львів, банк. коледж). — ISBN 966-620-014-7 (Т-во "Знання") : 10.00 грн., 8.00 грн.
 753. Безпека життєдіяльності у навчальних закладах. Нормативні документи та методичні матеріали [Текст] : збірник / МОН України, Наук.-метод. центр середньої освіти, Волинський обл. навч.-метод. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; укл.: В. І. Туташинський , М. Х. Махомед, М. В. Нижник. — Львів : Каменяр, 2004. — 895 с. — ISBN 5-7745-1091-3 : 35.80 грн.
 754. Рибак О.Ю. Безпека змагальної діяльності в автомобільному спорті [Текст] : монографія / О. Ю. Рибак. — Львів : ЛДУФК, 2013. — 420 с. — Бібліогр.: с.333. — ISBN 978-966-2328-49-3 : 40.00 грн.
 755. Сенів М.М. Безпека програм та даних [Текст] : навч. посіб. / М. М. Сенів, В. С. Яковина ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 256 с. — Бібліогр.: с. 249-250. — ISBN 978-617-607-836-4 : 51.00 грн.
 756. Чистоклетов Л.Г. Безпека суб'єктів господарювання в Україні: теорія і практика адміністративно-правового забезпечення [Текст] : монографія / Л. Г. Чистоклетов. — Львів : Растр-7, 2016. — 312 с. — Бібліогр.: с. 263-311. — ISBN 978-617-7359-33-2 : 78.00 грн.
 757. Безпідставні претензії Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" [Текст] / відп. за вип. Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. — Броди : Просвіта, 2003. — 78 с. — (Нарцисіана в залі суду ; вип. 7). — ISBN 966-7544-20-6 : 5.00 грн.
 758. Кос-Анатольський А. Й. Безсмертний заповіт [Комплект] : кантата для соліста, мішаного хору та симфонічного оркестру: партитура / А. Й. Кос-Анатольський ; муз. ред.: Н. Кос, В. Пасічник; авт. сл. А. Й. Кос-Анатольський. — Львів : Растр-7, 2015. — 47 с. — ISBN 978-617-7045-85-3 : 30.00 грн.
 759. Селезінка М. Безсмертні образи людської психології [Текст, образотворчий матеріал] / М. Селезінка. — Львів : Львівська Політехніка, 2012. — 203 с. : кольор.ил. — ISBN 978-617-607-301-7 : 70.00 грн.
 760. Белз [присвячується тисячоліттю княжого міста] [Текст] : фотоальбом / Упоряд. О. Бойко, В. Петрик, В. Слободян. — Львів : Літопис, 2004. — 96 с. : + [суперобкладинка]. — 50.00 грн.
 761. Егоров А.В. Белорусская правовая система на современной юридической карте мира [Текст] : открытые лекции IV межнар. науч. конф. "Компаративистские чтения" / А. В. Егоров ; Ин-т гос. и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Нац. акад. правовых наук Украины. — Киев; Львов : ЗУКЦ, 2012. — 24 с. — (Серія наук.-метод. вид. "Академія порівняльного правознавства" ; вип. 25). — ISBN 978-617-655-034-1 : 4.00 грн.
 762. Платон Бенкет [Текст] / Платон ; пер. з давньогрецької У. Головач ; авт. передм. Д. Реале. — Львів : Видавництво Українського католицького університту, 2005. — 178 с. — ISBN 966-8197-09-7 : 6.96 грн.
 763. Торбич Р Бентега [Текст, ноти] / Р. Торбич. — Логос. — Львів, 2019. — 123 с. — ISBN 978-966-7379-90-2.
 764. Беовульф [Текст] / ред.: К. Шрей, О. Фешовець ; пер. з англосаксон. мови розміром ориґіналу О. О'Лір. — 2-ге вид., доопрац. — Львів : Астролябія, 2014. — 208 с. — (Серія середньовічної літератури). — Бібліогр.: с.200-206. — ISBN 978-966-8657-86-3 : 55.00 грн.
 765. Стельмах М. П. Березовий сік [Текст] : оповідання / М. П. Стельмах. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1963. — 76 с. — (На добрий вечір : Бібліотечка оповідань). — 0.07 грн.
 766. Берестейська унія (1596-1996) [Текст] : статті й матеріали / ред. кол.: М. Гайковський [та ін.] ; Ін-т релігієзнавства - філ. Львівського музею історії релігії, Львівське від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. — Львів : Логос, 1996. — 276 с. : фотогр., іл., портр. — Бібліогр. в кінці ст. — 11.00 грн.
 767. Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII столітті [Текст] : матеріали Четвертих "Берестейських читань" Львів, Луцьк, Київ, 2-6 жовтня 1995 р. / Ін-т Історії Церкви, Львів. Богослов. Академ. ; ред.: Б. Ґудзяк, О. Турій. — Львів : друк : Місіонер, 1997. — 155 с. — Покажч.: с. 148. — ISBN 9667034-03-8 : 25.00 грн.
 768. Берестейський мир. З нагоди 10-их роковин. 9/ІІ-9/ІV.1928р. [Текст] : спомини і матеріяли / упоряд., авт. передмови І. Кедрин. — Львів; Київ : Червона калина, 1928. — 320 с. : карта, фотогр., іл. — 6.00 грн.
 769. Берестецька битва. Устами літописців, учасників та очевидців [Текст] / упоряд. Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 1999. — 40 с. — ISBN 966-7544-005 : 3.00 грн.
 770. Костенко Л.В. Берестечко [Текст] : іст. роман / Л. В. Костенко. — Вид. 2-ге. — Львів : Каменяр, 2007. — 170 с. : іл. — ISBN 966-7255-40-9 : 21.70 грн.
 771. Берестя. - Жовтень, 1596 рік [Текст] : матеріали із старих видань, присвяч. Брестській унії 1596 року / Фонд духовного відродження ім. Митрополита Андрея Шептицького, Виробничо-творче обє'днання "Краєзнавець" ; упоряд.: О. Гайова, І. Стефанюк. — Львів : [б.в.], 1990. — 44 с. — 10.00 грн.
 772. Должанский И.З. Бизнес-план: технология разработки [Текст] : учеб. пособ. / И. З. Должанский, Т. О. Загорная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 365 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.361. — ISBN 978-966-418-238-3 : 78.00 грн.
 773. Биомеханика и компьютерные технологии в челюстно-лицевой ортопедии и дентальной имплантологии [Текст] : монография / А. Н. Чуйко [та ін.] ; Укр. аналитико-исслед. центр в обл. медицины М. Угрина, Буковинский гос. мед. ун-т. — Львов : ГалДент, 2014. — 322 с. : ил. — Бібліогр.: с.316. — ISBN 978-966-7337-57-5 : 80.00 грн.
 774. Черняк В.К. Битва за Україну [Текст] : репортаж із зашморгом на серці / В. К. Черняк. — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 122 с. — ISBN 978-966-665-726-1 : 18.00 грн.
 775. Радовський В.С. Битва на Цецорі [Текст] / В. С. Радовський. — Львів : СПОЛОМ, 2015. — 496 с. — (Б-ка Тимка Падури). — Бібліогр.: с. 467-480. — ISBN 978-966-919-132-8 : 80.00 грн.
 776. Чобіт Д.В. Битва під Берестечком [Текст] / Д. В. Чобіт ; ред. С. Орлюк. — Броди : Просвіта, 1999. — 32 с. : іл. — ISBN 966-7544-00-4 : 5.00 грн.
 777. Чабан В.І. Битва у Пикуличах. До питання польсько-українських стосунків [Текст] / В. І. Чабан. — Львів : Каменяр, 2016. — 82 с. — (Акценти). — ISBN 978-966-607-385-0 : 25.00 грн., 40.00 грн.
 778. Мандзяк В. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії [Текст] : довідник / В. Мандзяк. — Львів : Літопис, 2011. — 430 с. — Імен. покажч.: с.382. — ISBN 978-966-8853-08-1 : 48.00 грн., 60.00 грн.
 779. Селезінка О.М. Біблійні алюзії в творах Вільяма Шекспіра [Текст] : монографія / О. М. Селезінка. — Львів : Українські технології, 2011. — 236 с. — Бібліогр.: с. 210-231. — ISBN 978-966-345-246-3 : 40.00 грн.
 780. Гаррет Д. Біблійні секрети краси [Текст] / Д. Гаррет ; пер. з англ. А. Трофімова. — Львів : Свічадо, 2011. — 160 с. — ISBN 978-966-395-457-8 : 25.00 грн., 33.60 грн.
 781. Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994-2014 рр.) [Текст] / упоряд.: А. В. Литвин, Л. В. Сліпчишин, О. М. Дубницька. — Львів : [б.в.], 2014. — 210 с. — 31.00 грн.
 782. Бібліографія з медичного права: національний контекст [Текст] / упоряд.: І. Я. Сенюта, О. Січкоріз, Х. Шубак. — Львів : Медицина і право, 2014. — 188 с. — ISBN 978-966-2019-23-0 : 30.00 грн.
 783. Максимюк С. Бібліографія українських звукозаписів [Текст] : 1903 - 1995 / С. Максимюк ; Український Католицький університет, Інститут літургійних наук, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, каф. музичної медієвістики та україністики. — Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2014. — 115 с. : іл. — (Історія української музики ; Вип. 20: Джерела). — Покажч. імен: с. 103 - 113. — ISBN 978-966-97368-1-9 : 35.00 грн.
 784. Максимюк С. Бібліографія українських звукозаписів [Текст] : 1903 - 1995 / С. Максимюк ; ред. Ю. Ясіновський ; Український католицький університет, Інститут церковної музики, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка, каф. музичної медієвістики та україністики. — Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Львів : Видавець Тетюк Т. В., 2017. — 187 с. : іл. — (Історія української музики ; Вип. 23: Джерела). — ISBN 978-966-97368-1-9 : 50.00 грн.
 785. Бібліотека кримськотатарської літератури. Народна творчість [Текст] = Къырымтатар эдебияты кутюпханеси. Халкъ иджады : казки, легенди, епоси / упоряд.: С. Кандимова, Н. Умеров. — Львів : Світ, 2012. — 640 с. : іл. — ISBN 978-966-603-759-9 : 76.00 грн.
 786. Екер Я. Біблія для дітей [Текст] : вибір біблійних оповідань / Я. Екер ; пер. І. Музичка. — Львів : Києво-Галицька Митрополія, 1991. — Український фонд культури. — 64 с. : іл. — ISBN 5-7707-1444-1 : 6.00 грн.
 787. Біблія для підлітків [Текст] / переказ Р. М. Уотс ; пер. укр.: О. Кушнір, Я. Рєзнікова ; худ. Х. Канн. — Львів : друк : Афіша, 2014. — 352 с. : іл. кольор. — (Лайн-Лев). — Імен. покажч.: с. 346. - Географ. покажч.: с. 350. — ISBN 978-966-2275-25-4 : 70.00 грн., 90.00 грн.
 788. Біблія та мораль. Біблійні корені дій християнина [Текст] / Папська Біблійна Комісія ; пер. з італ. І. Цмоканич [та ін.]. — Львів : Свічадо, 2012. — 200 с. — ISBN 978-966-395-555-1 : 29.00 грн., 33.60 грн.
 789. Біблія у гравюрах Гюстава Доре [Текст] / пер. І. Огієнко. — Львів : Апріорі, 2011. — 488 с. : 241 іл. — ISBN 978-617-629-020-9 : 150.00 грн.
 790. Біблія як пам'ятка світової культури [Текст] : методичні рекомендації на допомогу вчителю літератури народів світу / Львів. обл. науково-метод. ін-т освіти, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : [б.в.], 1993. — 56 с. — Бібліогр.: с.55. — 7.00 грн.
 791. Бієнале українського образотворчого мистецтва "Львів'91-Відродження" [Текст, образотворчий матеріал] = Biennale of the Ukrainian fine art "Lviv'91-Vidrodzennia" : малярство, графіка, скульптура: каталог виставки / авт. передм. В. Шпіцер [и др.]. — Львів : Атлас, 1991. — [260] : іл. — 25.00 грн.
 792. Бізнес - планування [Текст] : індивідуальне навч.-дослідне завд. для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" всіх форм навчання / Укоопспілка; ЛКА ; укл. Т. Г. Васильців. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 31 с. — 3.00 грн.
 793. Алькема В.Г. Бізнес- освіта в Україні [Текст] : монографія / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 251 с. — Бібліогр.: с.240-251. — ISBN 978-966-418-125-6 : 45.00 грн.
 794. Губені Ю.Е. Бізнес-планування в аграрних підприємствах: форми і методи [Текст] : [монографія] / Ю. Е. Губені, І. І. Костецька ; Львів. нац. аграрний ун-т. — Львів : Растр-7, 2012. — 196 с. — Бібліогр.: с. 171-185. — ISBN 978-966-2004-85-4 : 30.00 грн.
 795. Бізнес-планування та аудит екологічних проектів [Текст] : навч. посіб. / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; наук. ред. С. В. Князь. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 368 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-786-2 : 70.00 грн.
 796. Бізнес-планування у готельному та ресторанному господарстві [Текст] : завд. до прак. та семінар. занять і самостійної роботи для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (галузь знань - 1401 "Сфера обслуговування") всіх форм навчання (з використ. інформ. технологій) / Укоопспілка; ЛКА ; укл. Т. Г. Васильців. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 59 с. — 5.00 грн.
 797. Дяк О.М. Біла любов [Текст] : поезії про кохання / О. М. Дяк. — Львів : СПОЛОМ, 2008. — 126 с. — ISBN 978-966-665-543-4 : 30.00 грн., 7.14 грн.
 798. Майрінк Ґ. Білий домініканець: Зі щоденника невидимця [Текст] : роман / Ґ. Майрінк ; пер. з нім. І. Андрущенко. — Львів : Піраміда, 2012. — 140 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-278-7 : 38.00 грн., 51.30 грн.
 799. Білий птах українського кіно. Іван Миколайчук [Текст] : метод.-бібліогр. матеріали / Львів. обл. універсал. наук. б-ка ; упоряд.: І. Ю. Лешнівська, Н. В. Письменна. — Львів, 2016. — 40 с. — (Життя коротке, а мистецтво вічне). — 20.00 грн.
 800. Тороповський М. М. Білий танець із Мельпоменою [Текст] : книга-спектакль у чотирьох діях з прологом, але - без епілогу: Львівський театр опери та балету на крутих віражах новітньої історії. Двотомник. Т. 1. / М. М. Тороповський ; Худож. Т. Риндзак, Я. Скакун, М. Риндзак, О. Житников. — Львів : Проман, 2011. — 332 с. : 296 іл. — ISBN 966-2971-01-05 : 50.00 грн.
 801. Голубець М.А. Біловезька зустріч - крах імперії зла [Текст] / М. А. Голубець. — доповн. вид. до 20-ї річниці підписання Угоди про створення Співдружності незалежних держав. — Львів : Манускрипт, 2011. — 115 с. — Бібліогр.: с.107. — ISBN 978-966-2400-05-2 : 17.00 грн.
 802. Гриценко Г. Білорусько-українські культурні зв'язки другої половини ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : монографія / Г. Гриценко. — Львів : ПАІС, 2015. — 192 с. — Бібліогр.: с. 164. - Імен. покажч.: с. 186. - Географ. покажч.: с. 190. — ISBN 978-617-7065-33-2 : 30.00 грн.
 803. Карпець М.С. Біль мого серця [Текст] : спогади, вірші / М. С. Карпець. — Львів : Каменяр, 2015. — 88 с. — ISBN 978-966-607-324-9 : 18.00 грн.
 804. Рудий Е. Більше засоромився, як налюбився [Текст] : комедія на 2 дії / Е. Рудий. — Львів; Тернопіль; Ню-Йорк : Подільська Театральна Б-ка, [19??]. — 15 с. — 2.00 грн.
 805. Баш Я. В. Біля вогнища [Текст] / Я. В. Баш. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1962. — 63 с. — 0.05 грн.
 806. Біля джерел українського бароко [Текст] : зб. наук. праць / ЛНУ ім. І. Франка. Кафедра укр. літ. ім. акад. М. Возняка ; ред. Б. Криса. — Львів : Свічадо, 2010. — 327 с. — (Львівська медієвістика ; Вип.3). — ISBN 978-966-395-376-2 : 35.00 грн.
 807. Бінарна функція розподілу для систем взаємодіючих заряджених частинок (за матеріалами кандидатської дисертації І. Р. Юхновського) [Текст]. — Львів : Євросвіт, 2010. — 150 с. + 14 с. фото. — (З джерел фізичної науки). — Бібліогр.: с.142-143. — ISBN 978-966-8364-55-6 : 15.00 грн.
 808. Желих В.М. Біогазові технології: теорія і практика [Текст] : монографія / В. М. Желих, Ю. В. Фурдас ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 164 с. — Бібліогр.: с. 138-147. — ISBN 978-617-607-838-8 : 33.00 грн.
 809. Терешкевич Д.-Г. Т. Біоетика в системі охорони здоров"я і медичної освіти [Текст] : Навч. посібн. / Д.-Г. Терешкевич. — Львів : Світ, 2008. — 344 с. — Бібліогр.: с. 263. — Дод.: с. 275. — ISBN 978-966-603-558-8 : 35.00 грн.
 810. Лукас Лукас Рамон Біоетика для кожного [Текст]. — Львів : Свічадо, 2007. — ISBN 978-966-395-102-7 : 12.10 грн.
 811. Біологічна хімія [Текст] : підручник для студ. напряму 1102 "Фармація" і "Біотехнологія" / Н. Г. Марінцова [та ін.] ; МОН України. НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 317 с. : рис. — ISBN 978-966-553-837-0 : 32.00 грн.
 812. Марінцова Н.Г. Біологічна хімія [Текст] : підручник / Н. Г. Марінцова, С. В. Половкович, В. П. Новіков ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 335 с. — ISBN 978-617-607-460-1 : 60.00 грн.
 813. Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Лихочвор. — Львів : Українські технології, 2012. — 312 с. : іл. — ISBN 966-345-028-2 : 40.00 грн.
 814. Біологія. Збірник тестових завдань з біології [Текст] : навч. посіб. для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ "Львівська політехніка" / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред.: Ю. Я. Бобало, З. Г. Піх. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 140 с. — ISBN 978-617-607-174-7 : 20.00 грн.
 815. Біомедична електроніка. Принципи функціонування електронних засобів діагностики в медицині [Текст] : навч. посіб. / З. Ю. Готра [та ін.]. — Львів : Українські технології, 2010. — 262 с. : іл. — Бібліогр.: с. 254-257. — ISBN 978-966-345-199-2 : 40.00 грн.
 816. Захаров В.П. Біометричні технології в ХХІ столітті та їх використання правоохоронними органами [Текст] : посібник / В. П. Захаров, В. І. Рудешко ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — 2-ге вид., допов. — Львів : ЛДУВС, 2015. — 492 с. — Бібліогр. в кінці ст.. - Глосарій: с. 486. — ISBN 978-617-511-169-7 : 100.00 грн.
 817. Мигаль С.П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища [Текст] : навч. посіб. / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т. Є. Казанцева ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 228 с. : іл. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-602-5 : 110.00 грн.
 818. Мигаль С. П. Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища [Текст] : навчальний посібник. 2-ге вид., перероблене / С. П. Мигаль, І. А. Дида, Т.Є. Казанцева. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. — 225 с. : іл. — ISBN 978-966-941-797-8 : 480.00 грн.
 819. Іванюк Г.С. Біопродуктивність грунтів [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Іванюк ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 350 с. : табл., іл. кольор. — Бібліогр.: с. 339-343. — ISBN 978-966-613-717-6 : 53.00 грн.
 820. Біотехнологічні і молекулярно-генетичні основи відтворення тварин [Текст] / за ред. В.А.Яблонського; О.І.Сергієнка; Р.С.Стойка. — Львів : ТзОВ "ВФ "Афіша", 2009. — 218с. — ISBN 978-966-325-114-1 : 26.00 грн.
 821. Біотехнологія заготівлі силосу [Текст] : навч. посіб. / В. І. Буцяк, Р. Й. Кравців, А. Г. Колотницький ; Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Ґжицького. — Львів : Тріада плюс, 2008. — 128 с. — ISBN 978-966-486-045-8 : 10.00 грн.
 822. Бура М.В. Біофізика сенсорних систем [Текст] : навч. посіб. / М. В. Бура, Д. І. Санагурський ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. — 192 с. — (Біологічні студії). — Бібліогр.: с. 190-191. — ISBN 978-617-10-0144-2. — ISBN 978-966-613-752-7 (сер.) : 23.00 грн.
 823. Лопушанський Я.Й. Біофізичний словник [Текст] / Я. Й. Лопушанський . — 2-е вид., випр. і доп. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 410 с. — ISBN 978-966-397-116-7 : 60.00 грн., 62.00 грн.
 824. Сторчун Є.В. Біофізичні основи інструментальної фізіотерапії [Текст] : [посібник] / Є. В. Сторчун, Ю. М. Романишин, Л. П. Іванов ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Растр-7, 2014. — 318 с. — ISBN 978-617-7045-50-1 : 30.00 грн.
 825. Біохімія кісток та органів порожнини рота [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Фартушок [та ін.] ; МОН України. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 292 с. — Бібліогр.: с. 290-291. — ISBN 978-617-607-818-0 : 52.00 грн.
 826. Соловйов А.В. Біржове право [Текст] : навч. посіб. / А. В. Соловйов. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 300 с. — Предм. покажч.: с.290-291 . - Бібліогр.: с.292-300. — ISBN 978-966-418-119-5 : 45.00 грн.
 827. Беднарчук М.С. Біржові товари [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / М. С. Беднарчук, І. С. Полікарпов. — Львів : Магнолія 2006, 2007. — 364 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.359-364. — ISBN 966-2025-03-0 : 60.00 грн.
 828. Беднарчук М.С. Біржові товари [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / М. С. Беднарчук, І. С. полікарпов. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 365 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 359-364. — ISBN 978-966-2025-03-0 : 60.00 грн.
 829. Чулак М. Бісерні прикраси Карпатського краю [Текст] / М. Чулак = Beaded adornments of the Carpathian region / Chulak Maria. — Львів : Апріорі, 2015. — 168 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с. 166. — ISBN 978-617-629-247-0 : 250.00 грн.
 830. Чулак М. Бісерні прикраси Карпатського краю [Текст, образотворчий матеріал] = Beaded adorments of the Carpathian region / М. Чулак ; пер. А. Вовчук. — Львів : Апріорі, 2015. — 168 с. : іл. кольор. — Бібліогр.: с. 166. — ISBN 978-617-629-247-0 : 190.00 грн.
 831. Благовісник Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви [Текст]. 2012 / голов. ред. Святослав Блаженніший, упоряд., літ. ред. І. Голота. — Львів : Друкарські куншти, 2013. — 280 с. — (2078-7022). — 45.00 грн.
 832. Щурат-Глуха В. Благодарення. Духовна лірика: оригінальні твори та переспіви [Текст] / В. Щурат-Глуха. — Львів : [б.в.], 1994. — 43 с. — 6.00 грн.
 833. Мандрик-Куйбіда К.М. Благослови вогнем [Текст] / К. М. Мандрик-Куйбіда ; авт. передм. Д. В. Павличко, авт. передм., упоряд. В. С. Куйбіда. — 2-ге вид., доповн. — Львів : Літопис, 2010. — 225с. + 24с. : фотогр. — ISBN 978-966-7007-84-7 : 40.00 грн., 8.00 грн.
 834. Провозин В. Благословите женщину [Текст] / В. Провозин. — Львів : Добра справа, 2020. — 252 с. : іл. — ISBN 966-7964-97-9.
 835. Замбоніні Ф. Блаженна Тереза з Калькутти [Текст] / Ф. Замбоніні ; пер. О. Мандрика. — Львів : Свічадо, 2011. — 198 с. — ISBN 978-966-395-507-0 : 25.00 грн.
 836. Дацко М Блаженні [Електрон. ресурс] : Хорові твори Мирона Дацка на слова о. Василя Богдана Мендуня ЧСВВ / Мирон Дацко, сл. о. Василя Богдана Мендуня ЧСВВ. — [Львів], 2009. — 2 DBD.
 837. Дацко М. Блаженні [Текст, ноти] / М. Дацко ; вірші о. В. Мендруня. — Львів : Місіонер, 2016. — 59 с.
 838. Дацко М. Блаженні [Електон. ресурс] : солоспіви на прославу Українських новомучеників, проголошених Блаженними св. о. Іваном Павлом ІІ в 2001 році / М. Дацко, сл. о. Василя Мендруня, ЧСВВ ; вик. І. Шуст-Назарчук. — [Львів], 2016. — 1 DBD. — 100.00 грн.
 839. Монтгомері Л.-М. Блакитний замок [Текст] / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. Х. Кунець. — Львів : Свічадо, 2017. — 226 с. — ISBN 978-966-938-003-6 : 70.00 грн.
 840. Дзюба І.М. Бо то не просто мова, звуки... [Текст] : цикл статей / І. М. Дзюба. — Повт. вид. зі змінами і доповн. — Дрогобич : Коло, 2012. — 380 с. — (Читай і думай). — ISBN 978-617-642-017-0. — ISBN 978-617-642-025-5 (сер.) : 50.00 грн., 67.50 грн.
 841. Іван-Павло ІІ Бог багатий милосердям [Текст] = Dives in misericordia : енцикліка Вселенського архиєр. Івана Павла ІІ / Іван Павло ІІ. — Львів : Місіонер, 2008. — 63 с. — ISBN 978-966-658-142-9 : 11.30 грн.
 842. Бог говорить до своїх дітей [Текст] : біблійні тексти / Допомогова організація "Церква в потребі" ; пер. з нім. за текстом Е. Бек. — Львів : Свічадо, 2009. — 112 с. : a-цв.ил. — ISBN 978-966-395-326-7 : 14.00 грн.
 843. Венедикт XVI Бог є любов: енцикліка Вселенського архиєрея Венедикта XVI [Текст] = Deus caritas est : єпископам, священикам, дияконам, посвяченим особам і вірним мирянам про християнську любов / Венедикт XVI ; Вид. Митрополичої комісії "Справедливість і мир" УГКЦ. — Львів : Свічадо, 2011. — 47 с. — ISBN 978-966-395-303-8 (978-966-395-304-5 (папка)) : 8.00 грн.
 844. Венедикт XVI Бог є любов: про християнську любов [Текст] = Deus caritas est : енцикліка Вселенського архиєрея Венедикта XVI / Венедикт XVI ; пер. з італ. З. Курдина. — Львів : Місіонер, 2008. — 57 с. — ISBN 978-966-658-160-3 : 13.50 грн.
 845. Бог живий. Православний катехизм [Текст] : Катехизм для всієї родини / пер. з франц. З. Курдина. — Львів : Свічадо, 2005. — 384 с. — ISBN 966-561-381-2.
 846. Бог завжди зі мною [Текст] : молитовник дитини. — Львів : Свічадо, 2006. — 288 с. — ISBN 966-395-007-2.
 847. Бог мене любить [Текст] : катехизмовий зошит для дітей 5-6 років / Сестри Катехитки св. Анни. — Львів : Добра книжка, 2011. — 72 с. : іл. — ISBN 978-617-618-033-3 : 13.00 грн., 15.00 грн.
 848. Бог ся раждає [Текст] : популярні колядки / упоряд. Я. Трояновська. — Львів : Свічадо, 2013. — 72 с. — ISBN 978-966-395-401-1 : 13.40 грн.
 849. Бог ся рождає [Текст] : колядки та щедрівки / голов.ред. Г. Шопа. — Вид. 2-ге, доповн. — Львів : Євросвіт, 2010. — 95 с. — ISBN 978-966-8364-60-0 : 15.00 грн.
 850. Гайбелс Б. Бог, якого ви шукаєте [Текст] / Б. Гайбелс ; пер. з англ. Т. Романик. — Львів : Свічадо, 2012. — 232 с. — (Зростаючи у вірі). — ISBN 978-966-395-588-9. — ISBN 978-966-395-205-5 (сер.) : 34.00 грн.
 851. Богдан Антків - лицар галицької сцени [Текст] / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, каф. театрознавства та акторської майстерності ; упоряд., наук. ред. Б. Козак, літ. ред. Н. Л. Бічуя. — Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — 184 с. : портр., [48] с. фот. — ISBN 978-617-10-0209-8 : 65.00 грн.
 852. Богдан Мусієвський [Текст, образотворчий матеріал] : графіка, живопис / авт. передм. Л. Різник. — Львів : Растр-7, 2015. — 52 с. : іл. кольор. — 180.00 грн.
 853. Пиндзин І. М. Боги повертаються [Текст] : байка в шести періодах / І. Пиндзин. — Львів : Манускрипт, 2007. — 76 с. — 5.20 грн.
 854. Богопосвячене життя в Українській Греко-Католицькій Церкві [Текст] : матеріали V сесії Патріаршого Собору Укр. Греко-Катол. Церкви (31 серп.-4 верес. 2011, м. Прудентополіс (Бразилія) / упоряд.: Л. Цюпа, І. Расяк. — Львів : Свічадо, 2012. — 336 с. — ISBN 978-966-395-603-9 : 50.00 грн.
 855. Богородице Діво [Текст] / Монастир Редемптористів ; худ. Ю. Михальчишин ; ред. Т. Зінько. — Львів : Скриня, 2012. — 12 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-08-6 : 10.00 грн.
 856. Богородиці Покров. Концерт духовної музики [Електрон. ресурс] : вшануванню ікони Львівської Богородиці присвячується. У програмі прозвучали твори композиторів: Й. Гайдна, О. Жуковського, Бах-Гуно, Ц. Франка, І.С. Баха, Л. Люцці, П. Вольфа, Ф. Пуленка, В. Барвінського, І. Соневицького, О. Козаренка, Д. Каччіні / у виконанні Світлани Мамчур та камерного оркестру "Львівська камерата". — Львів, 2017. — 1 ДВД. — 80.00 грн.
 857. Креховецький Я. Богослов'я та духовність ікони [Текст] / Я. Креховецький ; Катехічний ін-т Львів. Богослов. акад. — Вид. 2-ге, допов. — Львів : Свічадо, 2002. — 183 с. — ISBN 966-561-276-Х : 10.92 грн.
 858. Федерічі Т. Богословський нарис священного Синоду [Текст] / Т. Федерічі ; ред., пер. А. Онуферко. — Львів : Свічадо, 2012. — 80 с. — ISBN 978-966-395-502-5 : 12.00 грн., 33.60 грн.
 859. Тафт Р. Богослуження часослова на Сході та Заході [Текст] / Р. Тафт ; пер. з англ. Д. Бендик. — Львів : Свічадо, 2013. — 360 с. — ISBN 978-966-395-683-1 : 120.00 грн., 60.00 грн.
 860. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 1 : Приховане життя Ісуса. Початок першого року прилюдного життя / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Львів : Місіонер, 1999. — 360 с. — ISBN 966-7086-67-4 (т. 1). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 6.00 грн., 7.20 грн., 9.00 грн.
 861. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 2 : Приховане життя Ісуса. Початок першого року прилюдного життя [Продовження] / М. Вальторта ; пер. з нім. Я. Безручко. — Львів : Місіонер, 2001. — 388 с. — ISBN 966-658-010-1 (т. 2). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 9.00 грн.
 862. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 11 : Страсті / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Жовква : Місіонер, 2010. — 424 с. — ISBN 978-966-658-228-0 (т. 10). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 863. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 6 : Третій рік прилюдного життя Ісуса (Продовження) / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2010. — 464 с. — ISBN 966-658-072-1 (т. 6). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 864. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 7 : Третій рік прилюдного життя Ісуса (Продовження) / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2010. — 444 с. — ISBN 978-966-658-088-0 (т. 7). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 865. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 10 : Приготування до страстей / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2012. — 500 с. — ISBN 978-966-658-198-6 (т. 10). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 866. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 4 : Другий рік прилюдного життя Ісуса (Продовження) / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2012. — 440 с. — ISBN 966-658-055-1 (т. 4) : 66.20 грн.
 867. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 5 : Другий рік прилюдного життя Ісуса (продовження). Початок третього року прилюдного життя Ісуса / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 3-тє. — Жовква : Місіонер, 2012. — 476 с. — ISBN 966-658-065-9 (т. 5). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 868. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 8 : Третій рік прилюдного життя Ісуса (Продовження) / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 3-тє. — Жовква : Місіонер, 2012. — 468 с. — ISBN 978-966-658-102-3 (т. 8). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 869. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 9 : Третій рік прилюдного життя Ісуса (Продовження) / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 3-тє. — Жовква : Місіонер, 2012. — 484 с. — ISBN 978-966-658-157-3 (т. 9). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 870. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 12 : Прослава / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2013. — 368 с. — ISBN 978-966-658-265-2 (т. 12). — ISBN 966-7086-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 871. Вальторта М. Богочоловік: Життя і страсті Господа нашого Ісуса Христа [Текст]. Т. 3 : Перший рік прилюдного життя Ісуса (продовження). Початок другого року прилюдного життя Ісуса / М. Вальторта ; пер. з нім. О. Кияк. — 3-тє вид. — Жовква : Місіонер, 2013. — 490 с. — ISBN 966-658-046-2 (т. 3). — ISBN 966-7080-64-Х (повне зібрання) : 66.20 грн.
 872. Біланюк П.-Б. Т. Божа істина, краса і любов [Текст] : проповіді, доповіді і розвідки / о. П. Біланюк. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 378 с. — ISBN 5-7707-6447-3.
 873. Михайлюк К. І. Божа радість [Ноти, текст] : пісні, поезії / К. Михайлюк. — Львів : Каменяр, 1999. — 35 с. : портр. — ISBN 5-7745-0802-1 : 5.00 грн.
 874. Венедикт XVI Божа революція [Текст] / Венедикт XVI ; авт. вступ. сл. К. Руїні ; пер. з італ. К. В. Стасів. — Жовква : Місіонер, 2009. — 132 с. — ISBN 978-966-658-200-6 : 62.90 грн.
 875. Кавано Б. Божа таємниця [Текст] / Б. Кавано ; пер. з англ. О. Пущак. — Львів : Свічадо, 2014. — 80 с. — (Короткі історії для душі). — ISBN 978-966-395-766-1. — ISBN 978-966-395-210-9 (серія) : 18.00 грн.
 876. Містерман В. Боже створіння прагне милосердя [Текст] : духовно-екологічні роздуми про діла милосердя / В. Містерман ; Патріарша курія УГКЦ. — Львів : Свічадо, 2016. — 72 с. — (Милосердні як Отець). — ISBN 978-966-395-981-8 : 20.00 грн.
 877. Мешлєр М. Божествений Спаситель [Текст] : нарис життя, присвяч. студент. молодіжи / М. Мешлєр ; пер. П. Котович. — Жовква : Друкарня ОО. Василіян, 1921. — 392 с. — (Вид-во Чина св. Василія В. у Жовкві ; кн. CXXXIII). — 19.00 грн., 60.00 грн.
 878. Аліг"єрі Д. Божественна комедія [Текст] : Пекло / Данте Аліг"єрі ; перекл., упоряд., авт. передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2019. — 349 с. : іл. — ISBN 978-617-664-170-4.
 879. Аліг"єрі Д. Божественна комедія [Текст] : Чистилище / Данте Аліг"єрі ; перекл., упоряд., авт. передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2019. — 317 с. : іл. — ISBN 978-617-664-171-1.
 880. Аліг"єрі Д. Божественна комедія [Текст] : Рай / Данте Аліг"єрі ; перекл., упор., авт. передм. М. Стріха . — Львів : Астролябія, 2019. — 365 с. : іл. — ISBN 978-617-664-172-8.
 881. Данте А. Божественна комедія: Пекло [Текст] / А. Данте ; пер. М. Стріха ; упоряд. М. Стріха ; авт. передмови М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2013. — 352 с. — ISBN 978-67-664-025-7 : 58.00 грн.
 882. Данте А. Божественна комедія: Рай [Текст] / Д. Аліг'єрі ; пер., упоряд., авт. передм. М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2015. — 368 с. — ISBN 978-617-664-064-6 : 74.00 грн.
 883. Данте А. Божественна комедія: Чистилище [Текст] / А. Данте ; пер. М. Стріха ; упоряд. М. Стріха ; авт. передмови М. Стріха. — Львів : Астролябія, 2014. — 320 с. — ISBN 978-617-664-035-6 : 54.00 грн.
 884. Божественна літургія [Звукозапис] : Монаший хор Унівської Святоуспенської лаври / запис здійснено у Церкві Премудрості Божої, Йоанівська Лавра ; звукореж. А. Пятаков, задум обклад., авт. тексту А. Доместик, худож. О. Гелитович. — Львів : Студія Лева, 1999. — 19.90 грн.
 885. Волошин В. Божественна літургія [Текст, ноти] : для мішаного хору / В. Волошин. — Львів, 2007. — 116, [8] c. : фот. кольор. — 25.00 грн.
 886. Божественна літургія [Текст, ноти] : недільна служба: партитура на 4 чоловічі голоси / упоряд. А. О. Кузик; за муз ред. В. П. Гнідя ; авт. передм. М. Олійник ; Нар. чоловічий хор "Орфей". — Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2008. — 127 с. — ISBN 966-024-126-7.
 887. Божественна Літургія зі змінними частинами [Текст] / ред. Т. Шманько. — Львів : Свічадо, 2012. — 342 с. — ISBN 978-966-395-548-3 : 30.00 грн.
 888. Гуцуляк Л. Д. Божественна літургія Йоана Золотоустого в Київській митрополії після унії з Римом (період 1596-1839) [Текст] : джерелознавчі досліждення. Том 1 / Л. Д. Гуцуляк; перекл. з англ. А. Маслюх. — Львів : Монастир Свято-Іванівська Лавра : Свічадо, 2004. — 432 с. — ISBN 966-561-337-5 : 17.15 грн.
 889. Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого [Текст]. — Вид. 2-ге, випр. — Львів : Свічадо, 2014. — 62 с. — ISBN 978-966-561-155-4 : 6.60 грн.
 890. Божественна Літургія святого Василія Великого й Божественна Літургія Передосвячених Таїн з додатком деяких піснеспівів страсної седмиці, Свята Пасхи, благодарственної пісні св. Амвросія й австрійського народного гімну [Текст] / на ірмологійні ноти укл. І. Кипріян. — Репринт. вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 18 с. — ISBN 978-966-1518-35-2 : 4.00 грн., 8.00 грн.
 891. Кипріян І. Божественна Літургія святого Василія Великого й Божественна Літургія Передосвячених Таїн з додатком деяких піснеспівів страсної седмиці, Свята Пасхи, благодарственної пісні св. Амвросія й австрійського народного гімну [Текст] / І. Кипріян. — Репр. вид. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 17 с. — ISBN 978-966-1518-35-2.
 892. Мідик О. Божий світ [Ноти, текст] : збірка пісень / О. Мідик. — Львів : Місіонер, 2002. — 64 с. — ISBN 966-658-021-7 : 5.00 грн.
 893. Семенів В. Божиків. Село на перехресті століть [Текст] : іст.-краєзнавчий нарис / В. Семенів. — Львів : Друкарські куншти, 2010. — 679 + 32с. : фотогр. — 80.00 грн., 90.00 грн.
 894. Гридковець Л. Божі діти. Молитва - мова серця [Текст] / Л. Гридковець ; худ. Є. Петренко . — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 36 с. : іл. — ISBN 978-966-2598-09-4 : 10.00 грн.
 895. Гридковець Л. Божі діти. Сказання про Божу любов для наймолодших [Текст] / Л. Гридковець ; худ. Є. Петренко . — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 36 с. : іл. — ISBN 978-966-2598-08-7 : 10.00 грн.
 896. Божі заповіді та Євангельські блаженства. Катехуменат і катехизація дорослих в УГКЦ [Текст] : [посібник]. Кн. 3 / Б. Тимчишин [та ін.] ; Патріарша катехитична комісія УГКЦ, Катехитично-пед. ін-т УКУ. — Львів : Свічадо, 2016. — 160 с. — ISBN 978-966-395-992-4 : 60.00 грн.
 897. Зборовський П. Бойківська величальна [Ноти, текст] / П. Зборовський, сл. М. Романович. — Львів : Камула, [2012]. — 47 с. — ISBN 966-8343-41-7 : 2.00 грн.
 898. Когут Г. Бойківські фестини [Електрон. ресурс] / музика Г. Когут, М. Костевич, сл. С. Лепеха. — Львів : ТзОВ "Ліда", 2007. — 1 DBD. — 65.00 грн.
 899. Бойківщина [Текст] : наук. зб.. Т. 1 / Наук.-культурол. т-во "Бойківщина". — Дрогобич : Добре серце, 2002. — 324 с. : іл. — ISBN 966-7900-27-4 : 12.96 грн.
 900. Бойківщина [Текст] : наук. збірник. Т. 1 / Науково-культурологічне товариство "Бойківщина" ; шеф-ред. Л. Сікора. — Дрогобич : Добре серце, 2002. — 324 с. : іл. — ISBN 966-7900-27-4 : 35.00 грн.
 901. Бойківщина [Текст] : наук. зб.. Т.2 : Матеріали наук. конф. "Бойківщина: віра, культура, цивілізація", присвяч. 75-річчю т-ва "Бойківщина", Дрогобич- Трускавець, 28-29 верес. 2002р. / Наук.-культурол. т-во "Бойківщина". — Дрогобич; Трускавець : Укрпол-2, 2004. — 444 с. : іл. — ISBN 966-96519-0-5 : 45.00 грн.
 902. Бойківщина [Текст] : наук. зб.. Т. 3 / Наук.-культурол. т-во "Бойківщина". — Дрогобич : Коло, 2007. — 684 с. : іл. — ISBN 966-7996-49-2 : 65.00 грн.
 903. Бойківщина: історія та сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. іст.-народозн. семінару "Населення Бойківщини у контексті загальнокарпатського етнокультурного розвитку", Самбір, 14-16 верес. 1995 р. / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України ; ред. Р. С. Данчин [та ін.]. — Львів; Самбір : друк : Фіра-люкс, 1995. — 7.32 грн.
 904. Бойківщина: історія та сучасність. [Текст] : матеріали іст.-народозн. конф. "Минуле і сучасне Бойківщини", Самбір, 6 берез. 1996 р. з нагоди 140-річчя від дня народж. М. Зубрицького. Ч. 2 / Львів. історичний музей, Рятівна Археологічна Служба ; ред. Р. С. Данчин [та ін.]. — Львів : друк : Фіра-люкс, 1996. — 112 с. — 50.00 грн.
 905. Воннеґут К. Бойня номер п'ять або дитячий хрестовий похід [Текст] : роман / К. Воннеґут ; пер. з англ.: В. Дібров, Л. Діброва. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 320 с. — (Вавилонська б-ка). — ISBN 978-617-679-084-6 : 65.00 грн.
 906. Воннеґут К. Бойня номер п'ять або дитячий хрестовий похід [Текст] : роман / К. Воннеґут ; пер. з англ.: В. Дібров, Л. Діброва. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 320 с. — (Вавилонська б-ка). — ISBN 978-617-679-084-6 : 95.00 грн.
 907. Пилат В. С. Бойовий гопак [Текст] : Підручник для початкових груп. Жовтяк: вимоги на рівень майстерності / В. Пилат. — Львів : СПОЛОМ, 2018. — 402 с. : іл. — ISBN 978-966-919-353-7 : 200.00 грн.
 908. Бойчук і бойчукісти, бойчукізм. Монументальне мистецтво. Живопис. Графіка. Декоративно-ужиткове мистецтво. Скульптура. Фотографії. Документи [Текст] : каталог виставки / Львів. картинна галерея ; авт. передмови, упоряд. О. О. Ріпко. — Львів : Ред.-вид. відділ обл. управл. по пресі, 1991. — 86 с. : фотогр. — 15.00 грн.
 909. Шпик І. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті XIV - першої половини XVI ст. [Текст] : [навч. посіб. зі спецкурсу] / І. Шпик ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Істор. ф-т. — Львів : ПАІС, 2014. — 236 с. — Бібліогр.: с. 172-202. — ISBN 978-617-7065-26-4 : 45.00 грн.
 910. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти [Текст] : монографія / Ю. М. Рашкевич ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 168 с. — Бібліогр.: с.159. — ISBN 978-617-607-628-5 : 60.00 грн.
 911. Ільїна О.В. Болотні геокомплекси Волині [Текст] : монографія / О. В. Ільїна, С. І. Кукурудза ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 242+16 с. : фотогр. — Бібліогр.: с. 162-176. — ISBN 978-966-613-658-2 : 36.00 грн.
 912. Алмашин В.М. Больше чем игра [Текст] : сказки, мифы и легенды реакционного мракобесия / В. М. Алмашин. — Львів : Каменяр, 2012. — 136 с. : іл. — ISBN 978-966-607-196-8 : 20.00 грн.
 913. Большой катехизмъ христіянсько-католицкои религіи одобреный целымъ Преосвященымъ австрійскимъ Епископатомъ дня 9. цветня 1894, приноровленый для верных гр. кат. обряду Приосвященымъ галицко-рускимъ Епископатомъ [Текст]. — Жовква : Митрополичий Ординаріят, 1902. — 218 с. — 16.00 грн.
 914. Касдепке Ґ. Бон чи тон, або гарні манери для дітей [Текст] / Ґ. Касдепке ; пер. з пол. Я. Івченко ; худож. Є. Поклевська-Козелло. — Львів : Урбіно, 2016. — 152 с. : іл. — ISBN 978-966-2647-36-5 (укр.). — ISBN 978-83-7672-007-4 (пол.) : 90.00 грн.
 915. Панас Р.М. Бонітування ґрунтів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 352 с. — Бібліогр.: с. 338-351. — ISBN 978-966-418-222-2 : 67.00 грн.
 916. Борис Возницький [Текст] : біобібліографічний покажчик / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; уклад. О. Максименко ; ред. Н. Філевич. — Львів : Центр Європи, 2016. — 202 с. : [10] с. іл. — 50.00 грн.
 917. Борис Возницький, яким ми його пам'ятаємо [Текст] / автор ідеї Л. Разінкова-Возницька ; упоряд. Н. Філевич ; наук. ред. Ю. Бірюльов. — Львів : Центр Європи, 2013. — 199 с. : фот. — ISBN 978-966-7022-96-9 : 35.00 грн.
 918. Борис Дроботюк [Текст, образотворчий матеріал] : Графіка, еклібрис, малярство / авт. передм. Л. В. Волошин ; ред. Я. Гелетій. — Львів; Дубно; Луцьк : Джерело, 2006. — 75 с. : іл. кольор. — ISBN 996-517-530-0 : 45.00 грн.
 919. Борис Дроботюк [Текст, образотворчий матеріал] : екслібриси / Громадський просвітянський фонд "Джерело" ім. Івана Фещенка-Чопівського ; авт. передм. П. Нестеренко ; гол. ред. Я. Гелетій. — Львів; Дубно; Луцьк : Джерело, 2015. — 159 с. : іл. — (Комігулагіана ; XXV). — ISBN 978-966-361-786-2 : 50.00 грн.
 920. Мудрик С. М. Боротьба за правду і правопорядок в ОУН-Б [Текст] : Причинки до історії / С. Мудрик-Мечник. — Мюнхен; Львів : [б.в.], 2000. — 60 с. — 10.00 грн.
 921. Завінський М.К. Бортові автономні системи визначення параметрів взаємного положення засобу ураження і мішені в зоні зустрічі [Текст] : науково-технічний звіт (за результатами дослідж. і розробок, провед. в ЛНДРТІ) / М. К. Завінський ; Львів. науково-дослід. радіотехнічний ін-т. — Львів : [б.в.], 2012. — 182 с. — Бібліогр.: с.179. — 33.00 грн.
 922. Венедикт (Валерій Алексійчук) Борщівка - перлина Полісся [Текст] / Венедикт (Валерій Алексійчук). — Львів : Свічадо, 2013. — 200 с. : фотогр. — Бібліогр.: с.195. — ISBN 978-966-395-698-5 : 36.00 грн.
 923. Булгакова-Ситник Л. Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської [Образотворче вид.] : альбом / Л. Булгакова-Ситник ; пер. англ. Г. Пехник ; НАН України. Ін-т народознавства. — Вид. 2-ге, переробл. . — Львів : УКРПОЛ, 2010. — 200 с. : іл. кольор. — 370.00 грн.
 924. Булгакова-Ситник Л. Борщівські сорочки з колекції Віри Матковської [Текст, образотворчий матеріал] = Borshchiv shirts : альбом. Вид. 2-е доповн. / Л. Булгакова-Ситник ; Інститут народознавства НАН України. — Львів : Укрпол, 2010. — 198 с. : іл. — 370.00 грн.
 925. Данилів В. М. Босоніж по стерні [Текст] : збірка віршів / В. М. Данилів. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 192 с. — ISBN 966-665-359-1 : 11.16 грн.
 926. Николишин Ю. І. Бота-фікс [Текст] : невидима нитка життя: роман-есей / Ю. І. Николишин ; авт. передм. М. Дочинець. — Львів : Апріорі, 2013. — 359 с. : іл. — ISBN 978-617-629-129-9 : 50.00 грн.
 927. Николишин Ю.І. Бота-фікс. Невидима Божа частка [Текст] : духовні закони / Ю. І. Николишин ; укл. Р. Шепіленко. — Львів : Р. Шепіленко, 2013. — 184 с. : іл. — ISBN 978-617-7080-02-1 : 25.00 грн.
 928. Солонин М.С. Бочка и обручи или когда началась Великая Отечественная Война ? [Текст] / М. С. Солонин. — Дрогобич : Відродження, 2004. — 446 с. — Бібліогр.: с.439. — ISBN 966-538-147-4 : 17.84 грн., 56.00 грн.
 929. Дочинець М.І. Бранець Чорного лісу [Текст] : версія роману "Вічник" для юнацтва / М. Дочинець ; худ. А. Коцяк. — Львів : Апріорі, 2012. — 292 с. : іл. — ISBN 978-617-629-086-5 : 30.00 грн.
 930. Іщук О. Брати Бусли. Життя за Україну [Текст] / О. Іщук, І. Марчук. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2011. — 127 с. : фотогр. — (Події і люди / Літопис УПА ; Кн.16). — Покажч.: с. 106-113. — ISBN 978-966-2105-30-8(Україна) (978-1-897431-32-0(Канада)) : 15.00 грн.
 931. Фабер А. Брати-сестри без суперництва. Як допомогти власним дітям жити в злагоді [Текст] / А. Фабер, Е. Мазліш ; пер. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2010. — 196 с. : a-рис. — ISBN 978-966-395-348-9 : 24.90 грн.
 932. Матіяш Б. Братик біль, сестричка радість [Текст] : есеї / Б. Матіяш. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. — 144 с. — ISBN 978-617-679-085-3 : 35.00 грн.
 933. Еґеланн Т. Брехня батьків [Текст] : роман / Т. Еґеланн ; пер. з норв. Н. Іваничук. — Львів : Літопис, 2013. — 428 с. — ISBN 978-966-8853-39-5 : 65.00 грн.
 934. Беш Л.В. Бронхіальна астма у дітей [Текст] / Л. В. Беш. — Львів : Каменяр, 2010. — 85 с. — (Б-ка практичного алерголога). — ISBN 978-966-607-108-1 : 15.00 грн.
 935. Регеда М.С. Бронхіти [Текст] : [монографія] / М. С. Регеда ; Львів. мед. ін-т. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 81 с. — Бібліогр.: с. 80-81. — ISBN 966-665-215-3 : 10.00 грн.
 936. Бруно Шульц. Горизонт часу [Текст, образотворчий матеріал] : Виставка у Львівській національній галереї мистецтв 4 - 30 вересня 2012 в межах програми V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца "Арка уяви Бруно Шульца" / куратор виставки: Н. Філевич, Г. Юзефчук ; підготовка каталогу Г. Юзефчук. — Люблін; Львів : Товариство Фестивалю Бруно Шульца, 2012. — 64 с. : іл. — ISBN 978-83-933063-4-3 : 20.00 грн.
 937. Андрухович Ю. Бу-Ба-Бу. [Текст] : вибрані твори: поезія, проза, есеїстика / Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак ; упоряд. В. Ґабор. — Львів : Піраміда, 2008. — 392 с. : фото. — (Українські Літературні Групи). — Дод.: с. 389. — ISBN 978-966-441-019-6 : 35.00 грн., 75.00 грн.
 938. Космовська Б. Буба [Текст] : роман / Б. Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2010. — 239 с. — (Прикольна книжка). — ISBN 978-966-2486-03-2 : 35.00 грн.
 939. Космовська Б. Буба [Текст] : роман / Б. Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2011. — 240 с. — (Прикольна книжка). — ISBN 978-966-2647-02-0 : 35.00 грн.
 940. Космовська Б. Буба [Текст] : роман / Б. Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2012. — 240 с. — (Прикольна книжка). — ISBN 978-966-2647-02-0 : 38.00 грн.
 941. Космовська Б. Буба: мертвий сезон [Текст] : роман / Б. Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2011. — 221 с. — (Прикольна книжка). — ISBN 978-966-2647-00-6 : 35.00 грн.
 942. Космовська Б. Буба: мертвий сезон [Текст] : роман / Б. Космовська ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2012. — 224 с. — (Прикольна книжка). — ISBN 978-966-2647-00-6 : 36.00 грн.
 943. Кугутяк М. Бубнище. Скельне святилище Великої Богині в Карпатах [Текст] / М. Кугутяк. — Львів; Івано-Франківськ : Манускрипт, 2015. — 144 с. — ISBN 978-966-2067-30-9 : 60.00 грн.
 944. Велисовський А. Бувальщина, або На чужий коровай очей не поривай [Текст] : жарт в одній дії / А. Велисовський ; пер. Т. Ус=ко. — Львів : НТШ, 1928. — 16 с. — (Український театр : видання Книгарні Наукового Товариства ім. Шевченка ; Ч. 35).
 945. Шалата М. Й. Будителі [Текст] : "Руська Трійця" та її послідовники / М. Й. Шалата ; Всеукраїнське тов-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка (Дрогобицька філія). — Дрогобич : Коло, 2011. — 111 с. : іл. — ISBN 978-966-2405-61-3 : 15.02 грн.
 946. Попович Б.С. Будівельна механіка статично невизначених стержневих систем [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Попович, О. Р. Давидчак ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 216 с. — Бібліогр.: с.212. — ISBN 978-617-607-555-4 : 54.00 грн.
 947. Лучко Й.Й. Будівельна механіка стержневих систем [Текст] : [підручник] / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов ; МОН України, Дніпропетров. НУ залізн. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. — Львів : Каменяр, 2014. — 389 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 378-379. — ISBN 978-966-607-279-0 : 80.00 грн., 95.00 грн.
 948. Крамарчук А.П. Будівельні конструкції [Текст] : навч. посіб. / А. П. Крамарчук, Б. М. Ільницький, Т. В. Бобало ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 200 с. — Бібліогр.: с. 151. - Дод.: с. 152. — ISBN 978-617-607-863-0 : 50.00 грн.
 949. Лучко Й.Й. Будова та експлуатація штучних споруд [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ / Й. Й. Лучко, О. С. Распопов ; МОНМС України, Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. — Львів : Каменяр, 2011. — 879 с. — Бібліогр.: с.869-872. — ISBN 978-966-607-121-0 : 75.00 грн.
 950. Блажейовський Д.Т. Будова, вдержання та оборона Української Держави [Текст] : збірка особистих думок, рефлексій та висновків автора / Д. Т. Блажейовський. — Львів : Каменяр, 2008. — 263 с. — ISBN 5-7745-1122-7 : 21.24 грн., 23.67 грн.
 951. Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 1 / Львів. ОУНБ ; упоряд. Т. Б. Грудень ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська ; відп. за вип. І. П. Зінченко. — Львів, 2014. — 45 с. — 12.00 грн.
 952. Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 2 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації ; упоряд. Т. Б. Грудень ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [б.в.], 2014. — 50 с. — 14.00 грн.
 953. Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 3 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації ; упоряд. Т. Б. Грудень ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [б.в.], 2015. — 34 с. — 10.00 грн.
 954. Будуймо Європу в Україні [Текст] : дайджест. Вип. 4 / ЛОУНБ, Центр європ. інформації ; упоряд. Т. Б. Грудень ; ред. О. Букавіна ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів, 2015. — 38 с. — 13.00 грн.
 955. Будьмо [Текст] : застольні, весільні, батярські та інші українські народні пісні / упоряд. Б. Котюк. — Львів : Афіша, 2012. — 152 с. — Покажч.: с. 143. — ISBN 978-966-325-167-7 : 23.00 грн.
 956. Сабато Е. Будьмо самими собою [Текст] : есеї / Е. Сабато ; упоряд. С. Борщевський ; пер. з ісп. Т. Коновалова [та ін.]. — Львів : Кальварія, 2012. — 96 с. — ISBN 978-966-663-333-3 : 28.00 грн.
 957. Будьмо уважні [Текст] : молитовник. — Львів : Свічадо, 2014. — 660 с. — ISBN 978-966-395-721-0 : 49.00 грн.
 958. Венедикт (Валерій Алексійчук) Будьте святими! [Текст] : реколекційні науки / Венедикт (Валерій Алексійчук). — Львів : Свічадо, 2012. — 120 с. — ISBN 978-966-395-557-5 : 18.00 грн.
 959. Мироненко Н. Г. Будянський фарфор [Текст] : історія, художні особливості, персоналії (1887 - 2006): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / Н. Г. Мироненко ; Львівська нац. академія мистецтв. — Львів : ЛНАМ, 2013. — 19 с. — 10.00 грн.
 960. Коритко Р.Ф. Букачівці - Опільське містечко на берегах Свіржа [Текст] / Р. Коритко, М. Мазур. — Львів : Тріада плюс, 2014. — 672 с. — ISBN 978-966-486-157-8 : 100.00 грн.
 961. Буквар Івана Федоровича 1574 р. [Текст] / авт. післямови І. Жук. — Факс. вид. — Львів : Бібльос, 2014. — [92]. — 300.00 грн.
 962. Буквар Івана Федоровича 1574 р. [Текст] : путівник / Нац. Академія наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Благодійний фонд "Відродження історико-культурної спадщини України ім. Героя України Б. Г. Возницького" ; упоряд.: І. Жук, М. Литвин, А. М. Миронюк. — Львів : Вид-во "Бона", 2015. — 115 с. : іл. — ISBN 978-966-02-75-68-3; 978-966-2626-34-6 : 50.00 грн.
 963. Шевченко Т.Г. Буквар южнорусскій 1861 року [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. А. Бурдейний ; Громад. благодійний фонд Фундація ім. Григорія Нудьги. — Львів : [б.в.], 2011. — 36 с. — 20.00 грн.
 964. Букварик для школяра-скрипаля [Текст, ноти] / упоряд.: О. Олійник, Т. Родіонова. — Львів : НТШ, 2011. — 39 с. : іл. — 35.00 грн.
 965. Верґілій Буколіки, георгіки, малі поеми [Текст] / Верґілій ; пер. з латин. А. Содомора ; упоряд. А. Содомора. — Львів : Літопис, 2011. — 403 с. — ISBN 978-966-8853-06-7 : 54.00 грн., 68.00 грн.
 966. Лань Е. Бурдебач [Текст] / Е. Лань. — Львов : Априори, 2012. — 160 с. — ISBN 978-617-629-048-3 : 25.00 грн.
 967. Лань О. Бурдебач [Текст] : для серед. шк. віку / О. Лань ; пер. з рос. О. Волосевич ; худож. О. Єлен. — Львів : Апріорі, 2016. — 156 с. — ISBN 978-617-629-049-0 : 60.00 грн.
 968. Ряполова М. Бурецвіт [Текст] : роман / М. Ряполова. — Львів : Кальварія, 2010. — 256 с. — ISBN 978-966-663-292-3 : 40.00 грн.
 969. Войтків П. С. Буроземи пралісів Українських Карпат [Текст] : монографія / П. С. Войтків, С. П. Позняк ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 244 с. : рис., табл. — (Грунти України). — Бібліогр.: с. 231-242. — ISBN 978-966-613-703-9 : 36.00 грн.
 970. Влад М.М. Бурштинове диво [Текст] / М. М. Влад. — Львів : Срібне слово, 2012. — 110 с. — ISBN 978-966-8399-24-4 : 20.00 грн.
 971. Буряк. Демцю. Ярич. 2012 [Текст, образотворчий матеріал] = Borys Buryak. Mychailo Demtsiu. Vasyl Yarych. 2012 / Мистецьке об'єднання "Леміш" ; авт. передм. В. Гусар. — [Львів] : Коло, [2012]. — 51 с. : кольор. іл. — 35.00 грн.
 972. Буська земля [Фотоальбом] / кер. проекту П. Мелень ; фото.: А. Кіся; І. Гаєвської; О. Дацка. — Львів : Манускрипт- Львів, 2011. — 95 с. : фото. — ISBN 978-966-2067-12-5 : 200.00 грн.
 973. Ваньє Ж. Бути людиною [Текст] / Ж. Ваньє ; пер. з фр. О. Романчук ; Центр дух. підтримки осіб з особл. потреб. "Емаус", Укр. католицький ун-т. — Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Львів : Свічадо, 2013. — 168 с. : іл. — ISBN 978-966-395-674-9 : 25.00 грн.
 974. Вєя А. Бути мудрою мамою незалежно від віку дитини [Текст] / А. Вєя ; пер. з пол. Т. Різун. — Львів : Свічадо, 2016. — 200 с. — ISBN 978-966-395-940-5 : 44.00 грн.
 975. Буття в мистецтві: Збірник наукових праць і матеріалів на пошану Степана Костюка з нагоди 80-річчя [Текст] / наук. ред., і упоряд. Л. Купчинська ; відп. ред. М. Романюк. — Львів : Львівська наук. бібл. ім. В. Стефаника НАН України, 2007. — 546 с. : іл. — ISBN 978-966-02-4279 : 95.94 грн.
 976. Романова А. С. Буття людини у природно-правовому просторі [Текст] : монографія / А. С. Романова. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 444 с. — Бібліогр.: с. 396-443. — ISBN 978-617-397-104-0 : 80.00 грн.
 977. Бухгалтерський облік [Текст] : ситуаційні завд. і метод. вказівки для практичних занять та самостійної роботи студ. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси" / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: І. І. Завійський, Ф. М. Романець, Н. П. Мельник. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 87 с. — 8.00 грн.
 978. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Осмятченко, В. Є. Шевчук. — Львів : Магнолія 2006, 2011. — 196 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 194. — ISBN 966-8340-76-0 : 50.00 грн.
 979. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. ; уклад.: П. О. Куцик, О. М. Чабанюк, Ф. Ф. Макарук. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 364 с. — Бібліогр.: с. 351. — ISBN 978-617-602-134-6 : 65.00 грн.
 980. Старко І.Є. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Старко, м. М. Антонійчук ; МОН України, Львів. техніко-економ. коледж НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2016. — 176 с. — ISBN 978-617-7359-51-6 : 40.00 грн.
 981. Бухгалтерський облік (Загальна теорія) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Бачинський [и др.]. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 319 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-617-574-00-71 : 90.00 грн.
 982. Медвідь Л.Г. Бухгалтерський облік (Загальна теорія) [Текст] : навч.-наоч. посіб. / Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч ; Укоопспілка; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 199 с. — Бібліогр.: с. 182-187. — ISBN 978-966-1537-80-3 : 18.00 грн., 20.00 грн.
 983. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : ситуац. завдання до практич. занять, самостійної та індивідуальної роботи, тестові завдання та завдання для поточного модульного контролю знань студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Центр. спілка споживчих товариств України ЛКА ; уклад.: В. О. Озеран, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 152 с. — Бібліогр.: с. 141. — 22.00 грн.
 984. Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база [Текст] : навч. посіб. / уклад.: Г. Партин ; А. Загородній ; Л. Пилипенко. — Львів : Магнолія 2006, 2006. — 264 с. : таблиці. — ISBN 966-8340-60-4 : 41.85 грн.
 985. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 216 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-617-607-223-2 : 35.00 грн.
 986. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Загородній [та ін.] ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 216 с. : a-табл., a-іл. — ISBN 978-617-607-497-7 : 38.00 грн., 63.00 грн.
 987. Лукашова І.О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-практ. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко ; МОН України Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — 2-ге вид., переробл. і доп. — Львів : Магнолія 2006, 2009. — 288 с. — (Вища освіта в Україні). — Тлумач. слов. с. 231-243, дод. с. 244-277. — ISBN 966-7634-89-2 : 46.50 грн., 55.00 грн.
 988. Лукашова І.О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. - практ. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко ; МОН України Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — 2-е вид., перероб. і допов. — Львів : Магнолія 2006, 2014. — 288 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 278-283. — ISBN 966-7634-89-2 : 85.00 грн.
 989. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка; ЛКА ; відп. ред.: В. О. Озеран, А. М. Волошин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 311 с. — ISBN 978-966-1537-77-3 : 37.00 грн., 40.00 грн.
 990. Бухгалтерський облік у малому бізнесі [Текст] : ситуаційні завдання до практичних занять та методичні вказівки для самостійної роботи студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит": кредитно-модульна система організації навчального процесу / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: В. І. Бачинський, Ю. В. Панченкова, Т. В. Попітіч. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 168 с. — Бібліогр.: с.50-66. — 10.00 грн.
 991. Засадна Х.О. Бухгалтерський облік у програмі 1С:Бухгалтерія 8.1 [Текст] : навч. посіб. / Х. О. Засадна, І. І. Демко, Г. В. Пришляк ; МОН України, НБУ УБС. — Львів : УБС НБУ, 2013. — 304 с. — Бібліогр.: с.201. — ISBN 978-966-484-175-4 : 45.00 грн.
 992. Бухгалтерський облік у сфері обігу [Текст] : тестові завд. та завд. для поточного модульного контролю студ. спеціал. 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: Й. В. Канак, І. О. Гайдук. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 100 с. — Бібліогр.: с. 97-100. — 9.00 грн.
 993. Куцик П.О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. для самостійного вивч. дисциплін студ. спеціальності "Облік і аудит" вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. О. Куцик ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 504 с. : табл. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-2025-79-8 : 75.00 грн.
 994. Куцик П.О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисциплін студ. спеціальності "Облік і аудит" ВУЗів ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 504 с. : табл. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-966-2025-79-8 : 75.00 грн.
 995. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств [Текст] : тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених, Львів, 20 березня 2015 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу ; відповід. за випуск А. Г. Загородній. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-723-7 : 25.00 грн.
 996. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств [Текст] : тези доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених. Львів, 18 берез. 2016 р. / МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т економіки і менеджменту, Каф. обліку та аналізу ; відповід. за випуск А. Г. Загородній. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-895-1 : 30.00 грн.
 997. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємства [Текст] : матеріали V наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / ЛКА Ін-т економіки і фінансів ; відп. ред. В. І. Бачинський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 310 с. — 29.00 грн.
 998. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством [Текст] : матеріали VI наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчених. Львів, 28-29 квіт. 2011 року / ЛКА Ін-т економіки і фінансів. Каф. бухгал. обліку. Каф. аудиту ; відп. за вип.: В. С. Рудницький, П. О. Куцик. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 430 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 64.00 грн.
 999. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук ; Хмельниц. економ. ун-т. — Львів : Новий Світ-2000, 2010. — 679 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-135-5 : 96.00 грн.
 1000. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук ; Хмельниц. економ. ун-т. — Львів : Новий Світ-2000, 2012. — 679 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-135-5 : 96.00 грн.
 1001. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики [Текст] : підручник / А. Г. Загородній [та ін.] ; НУ "Львівська політехніка". — 3-тє вид. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 340 с. : a-табл., a-рис. — Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 191-192. — ISBN 978-617-607-134-1 : 50.00 грн.
 1002. Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ [Текст] : монографія / Г. В. Возняк. — Львів : ДУ "ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України", 2016. — 520 с. — Бібліогр.: с. 423-448. — ISBN 978-966-02-7975-9 : 125.00 грн.
 1003. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. у схемах, формулах і табл. / В. М. Крочук [та ін.] ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Сорока Т.Б., 2014. — 174 с. — Бібліогр.: с.171. — ISBN 978-966-2598-33-9 : 25.00 грн.
 1004. Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Укоопспілка. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. — 288 с. — ISBN 978-617-602-180-3 : 60.00 грн.
 1005. Ярошевич Н.Б. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин ; МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 224 с. — Бібліогр.: с. 209-218. — ISBN 978-617-607-289-8 : 40.00 грн.
 1006. Благун І.Г. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. — Львів : Магнолія 2006, 2013. — 224 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 218-223. — ISBN 966-2025-15-4 : 50.00 грн.
 1007. Алєксєєв І.В. Бюджетний механізм і соціально-економічний розвиток регіонів [Текст] : монографія / І. В. Алєксєєв, Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 248 с. — Бібліогр.: с.193. — ISBN 978-966-397-243-5 : 55.00 грн., 65.00 грн.
 1008. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність [Текст] : навч. посіб. / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. І. Лемішовський. — Львів : Растр-7, 2016. — 1024 с. — ISBN 978-617-7359-40-0 : 195.00 грн.
 1009. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : [навч. посіб.] / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2014. — 242 с. — Бібліогр.: с. 217-230. — ISBN 978-617-7045-59-4 : 48.00 грн.
 1010. Кузьмін О.Є. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. В. Мукан. — Львів : Растр-7, 2011. — 336 с. — Бібліогр.: с.239-250. — ISBN 978-966-2004-46-5 : 36.00 грн., 45.00 грн.
 1011. Бюлетень Західного наукового центру [Текст] / НАН України. МОН України ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : [б.в.], 2008. — 193 с. : фотогр. — ISBN 978-966-1585-08-8 : 15.00 грн.
 1012. Бюлетень Західного наукового центру [Текст] / НАН України. МОН України ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : [б.в.], 2009. — 189 с. : іл. — ISBN 978-966-1585-30-9 : 15.00 грн., 17.00 грн.
 1013. Бюлетень Західного наукового центру [Текст] / МОН України. НАН України ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : ПАІС, 2010. — 240 с. — ISBN 978-966-1585-55-2 : 36.00 грн.
 1014. Бюлетень Західного наукового центру [Текст] / НАН України, МОНМС України ; ред. З. Т. Назарчук. — Львів : ПАІС, 2011. — 224 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-1585-55-2 : 33.00 грн.
 1015. Бюлетень Західного наукового центру (2012-2013) [Текст] / НАН України, МОН України ; ред. З. Т. Назарчук [та ін.]. — Львів : ПАІС, 2013. — 376 с. — ISBN 978-617-7065-10-3 : 75.00 грн.
 1016. Бюлетень Західного наукового центру (2015-2016) [Текст] / НАН України, МОН України ; ред. З. Т. Назарчук [та ін.]. — Львів : ПАІС, 2017. — 352 с. — ISBN 978-617-7065-73-8 : 130.00 грн.
 1017. Бюлетень Західного наукового центру 2014 [Текст] / НАН України, МОН України ; ред. З. Т. Назарчук [та ін.]. — Львів : ПАІС, 2014. — 184 с. — ISBN 978-617-7065-31-8 : 33.00 грн.
 1018. Береза Р. В акордах вічності і слави [Текст] / Р. Береза. — Львів : Апріорі, 2023. — 406 с. : портр. — ISBN 978-617-629-816-8 : 389.87 грн.
 1019. Сарва А.Ю. В бік виднокраю [Текст] : оповідки незвичайні / А. Ю. Сарва ; пер. Л. Бублик. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2017. — 116 с. — ISBN 978-966-2598-83-4 : 30.00 грн.
 1020. В Вифлеємі тайна [Ноти, текст] : Українські колядки та щедрівки / обробки для мішаного та однорідних хорів В. Пасічник. — Львів : Растр-7, 2022. — 54 с. — ISBN 978-617-7997-95-4 : 160.00 грн.
 1021. В ім'я Господнє... [Текст] : молитовник католиків латинського обряду. — Львів : Свічадо, 2007. — 400 с. — ISBN 5-7745-0684-3.
 1022. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа! [Текст] / упоряд. М. Філь. — Львів : Добра книжка, 2010. — 108 с. — ISBN 978-966-7490-94-2 : 6.00 грн.
 1023. В іншому світлі [Текст] = In a different light : антол. укр. літ. в англомов. пер. Вірляни Ткач і Ванди Фиппс та в театрал. дійствах мистецої групи "Яра" / упоряд. О. Лучук ; авт. передмови Н. Пилип'юк. — Львів : Срібне слово, 2008. — 792 с. — ISBN 978-966-8399-09-1 : 126.00 грн., 47.40 грн.
 1024. Квасневський В. В любові і молитві [Ноти, текст] : Вокальні твори / В. Квасневський. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2009. — 86 с. : портр. — 18.00 грн.
 1025. Гарнонкур Ф. В мирі Господу помолімся: До богослов'я літургії та християнської єдности [Текст] / Ф. Гарнонкур; упоряд. О. Турій; перекл. з нім. О. Конкевич. — Львів : Свічадо, 2004. — 323 с. — ISBN 966-561-356-1 : 9.20 грн.
 1026. В намисті з колючого дроту [Текст] : спогади жінок, в'язнів ГУЛАГу, учасниць Норильського повстання 1953 року / упоряд. І. Кривуцький. — Львів : Манускрипт, 2009. — 276 с. : a-фот. — ISBN 978-966-2400-00-7 : 20.50 грн.
 1027. В обороні церкви і народу [Текст] : думки і рефлексії Патріярхальниці з Америки Дарії Кузик. — Львів : [б.в.], 2006. — 432 с. — ISBN 966-663-028-7 : 20.00 грн., 50.00 грн.
 1028. Кушплер І. Ф. В передчутті весни [Ноти] : солоспіви: обробки українських народних пісень / І. Ф. Кушплер. — Львів : Манускрипт-Львів, 2004. — 74 с. — ISBN 966-96318-1-5 : 25.00 грн.
 1029. Кушплер В передчутті весни [Ноти, текст] : Солоспіви. Обробки українських народних пісень / І. Кушплер ; вступ. сл. Л. Ніколаєва. — Львів : Манускрипт- Львів, 2004. — 73 с. — ISBN 966-96318-1-5 : 25.00 грн.
 1030. В передчутті Різдва [Текст] : колядки, щедрівки та інші зимові пісні з акордами / упоряд.: М. Калиняк, А. Нога, Ю. Пирч. — Львів : Студентське братство ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 112 с. — 17.00 грн.
 1031. В передчутті Різдва [Текст] : колядки, щедрівки та інші зимові пісні з акордами / Студентське братство Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка ; підбір текстів: М. Калиняк, А. Нога, Ю. Пирч ; підбір акордів В. Карвацький [и др.] ; авт. передм. М. Калиняк ; ред.: М. Калиняк, Б. Кріль. — Львів : Студентське братство ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 111 с. — 20.00 грн.
 1032. Королевич-Липка Л. В пісні повертаюся до вас... [Текст, ноти] : пісні для голосу в супроводі фортепіано і скрипки / Л. Королевич-Липка ; аранж. Ю. Польового ; упоряд. Р. Мисько-Пасічник. — Львів : Растр-7, 2023. — 39 с.+ 2-і парт. скрипки по 8 с. — 100.00 грн.
 1033. Остапенко В.В. В плену у бессознательного [Текст] / В. В. Остапенко. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 146 с. — ISBN 978-966-1518-32-1 : 13.00 грн.
 1034. Вовк І. В. В садах Семіраміди [Текст] : підслухані голоси Стародавнього Вавілону: драма / І. В. Вовк. — Львів : Логос, 2013. — 15 с. : кольор. іл. — (Міфологія Стародавнього Сходу). — ISBN 978-7379-83-4 : 15.00 грн.
 1035. Янівський Б.-Ю. Я. В селі Руда [Текст, ноти] / Б.-Ю. Я. Янівський ; авт. сл. Д. В. Павличко . — Львів, 2003. — 6 с. — 2.00 грн.
 1036. Янівський Б.-Ю. Я. В селі Руда [Ноти, текст] / Б.-Ю. Янівський, сл. Д. Павличка. — Львів, 2003. — 6 с. — 2.00 грн.
 1037. В шану Тарасові Шевченку [Електронний ресурс] : 200 Т. Шевченко / продюс. проекту В. Сивохіп. — Львів : Медіа центр, 2014. — 2-DVD.
 1038. В. Сіпер. Виставка творів [Текст, образотворчий матеріал] : живопис, графіка: проспект / Львівська організація Спілки художників УРСР, Львівська держ. картинна галерея ; матеріали підготував Г. С. Островський. — Львів : Львів. облполіграфвидав, 1978. — [15] : іл. — 5.00 грн.
 1039. Мотрич К. В. Вавилонська вежа [Текст] : роман / К. В. Мотрич. — Львів : СПОЛОМ, 2011. — 440 с. — ISBN 978-966-665-607-3 : 35.00 грн.
 1040. Валентин Юхимович Максимчук [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України. Карпат. від-ня ін-ту геофізики ім. С.І. Субботіна ; укл. Ю. Якас ; відп. ред. О. Я. Сапужак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 66 с. — ISBN 978-617-607-020-7 : 10.00 грн.
 1041. Міщук І.П. Вантажознавство [Текст] : конспект лекцій з курсу / І. П. Міщук, С. А. Середа, В. В. Ткач ; ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 116 с. — 10.00 грн.
 1042. Пасічник В. Варіації та фуги [Ноти] : для фортепіано / В. Пасічник ; відповід. за вип. М. Л. Медвідь. — Львів : Растр-7, 2021. — 20 с. — ISBN 978-617-7997-48-0.
 1043. Василіянські наспіви [Ноти] / упоряд. В. Мендрунь. — Вид. 2-ге. — Жовква : Місіонер, 2011. — 216 с. — ISBN М-707500-35-4 : 57.40 грн.
 1044. Василь Гудак [Текст] : каталог персональної виставки графічних творів, експонованих у відділі літератури іноземними мовами ЛОУНБ / упоряд. М.Кривенко, набір і відповідальність за випуск О.Лук'яненко, вступна ст. О.Голубець ; Управління культури Львівського облвиконкому, ВЛІМ ЛОУНБ, Львівська спілка художників, Львівська академія мистецтв. — Львів : ЛОУНБ, 1995. — [27] : il. — 20.00 грн.
 1045. Василь Заблоцький [Текст, образотворчий матеріал] : сакральне мистецтво. — Львів : Ладекс, 2013. — 28 с. : іл. кольор. — 35.00 грн.
 1046. Мустеца В. Василь Кантемір -"Остап" [Текст] / В. Мустеца ; ред. П.-Й. Потічний. — Торонто; Львів : Літопис УПА, 2013. — 126 с. — (Події і люди / Літопис УПА ; Кн. 25). — ISBN 978-966-2105-50-6 (Україна). — ISBN 978-1-897431-51-1 (Canada) : 15.00 грн.
 1047. Василь Откович. Коло життя [Текст] : спогади сучасників / упор. Л. Павлишин. — Львів : ТзОВ "Колір ПРО", 2020. — 253 с. : портр., іл. — ISBN 078-966-2501-69-8 : 130.00 грн.
 1048. Горак Р.Д. Василь Стефаник [Текст] : худ.-есеї. вид.. У 3-х кн. : Кн. 1 / Р. Д. Горак. — Львів : Апріорі, 2015. — 600 с. : іл. — ISBN 978-617-629-131-2 (Кн. 1). — ISBN 978-617-629-130-5 : 180.00 грн.
 1049. Горак Р.Д. Василь Стефаник [Текст] : худ.-есеї. вид.. У 3-х кн. : Кн. 2 / Р. Д. Горак. — Львів : Апріорі, 2015. — 692 с. — ISBN 978-617-629-132-9 (кн. 2). — ISBN 978-617-629-130-5 : 138.00 грн.
 1050. Горак Р.Д. Василь Стефаник [Текст] : худ.-есеї. вид.. У 3-х кн. : Кн. 3 / Р. Д. Горак. — Львів : Апріорі, 2017. — 640 с. — ISBN 978-617-629-133-6 (кн. 3). — ISBN 978-617-629-130-5 : 180.00 грн.
 1051. Гентош Л. Ватикан і виклики модерності: Східноєвропейська політика папи Бенедикта XV та українсько-польський конфлікт у Галичині (1914-1923) [Текст] : монографія / Л. Гентош. — Львів : ВНТЛ-Класика, 2006. — 456 с. — (Монографічна серія / Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка). — ISBN 966-8849-29-9 : 41.04 грн., 52.00 грн.
 1052. Михальчишин Ю. Ватра. Версія 1. 0 [Текст] : зб. для студ. ВНЗ / Ю. Михальчишин. — Львів : Євросвіт, 2010. — 420 с. — ISBN 978-966-8364-53-2 : 40.00 грн.
 1053. Майхрич Я.І. Ваш учитель роботи на комп'ютері [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Майхрич. — Вид. 2-ге, змін. та доповн. — Львів : СПД Майхрич Я.І., 2009. — 351 с. — ISBN 978-966-96955-2-9 : 30.00 грн.
 1054. Майхрич Я.І. Ваш учитель роботи на комп'ютері [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Майхрич. — 3-е вид., змінене і доповн. — Львів : СПД Майхрич Я.І., 2010. — 352 с. : a-табл. — ISBN 978-966-96955-3-6 : 30.00 грн.
 1055. Майхрич Я.І. Ваш учитель роботи на комп'ютері [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Майхрич. — 4-те вид., перероб. та доп. — Львів : Майхрич Я.І., 2011. — 446 с. : табл. — ISBN 978-966-96955-5-0 : 50.00 грн., 66.00 грн.
 1056. Богач С. Введение в любомудрие. Теория любви - практика любования [Текст] / С. Богач. — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 328 с. — ISBN 978-966-397-143-4 : 45.00 грн.
 1057. Стерьёпулу Э.Ап. Введение в сюрреализм [Текст] / Э. Ап. Стерьёпулу ; пер. Л. Акопян. — Львов : БаК, 2008. — 144 с. — ISBN 966-7065-83-9 : 12.87 грн., 13.00 грн.
 1058. Качмар Н. Введення до предмету "Музичне мистецтво. Українська народна музична творчість" [Текст] / Н. Качмар, Л. Паршина. — Львів : Растр-7, 2020. — 94 с. : іл. кольор., ноти. — ISBN 978-617-7864-52-2 : 40.00 грн.
 1059. Вдосконалення методів геодезичних робіт та ГІС-технологій в землеустрої, кадастрі та моніторингу земель [Текст] : монографія / В. Ю. Андрушенко [та ін.]. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. — 168 с. — Бібліогр.: с. 159-168. — ISBN 978-617-7363-42-1 : 50.00 грн.
 1060. Антонюк О.О. Вдосконалення методів та засобів імпедансометрії для дослідження тканин організму людини [Рукопис] : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. техн. наук : 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / О. О. Антонюк ; НУ "Львівська політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. — 15.00 грн.
 1061. Кордіяка Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів [Рукопис] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ю. М. Кордіяка ; НУ "Львівська політехніка". — Львів, 2016. — 22 с. — 12.00 грн.
 1062. Скоттон Р. Вдячний Сплет [Текст] / Р. Скоттон ; пер. К. Міхаліцина. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. — 36 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-679-020-4 : 30.00 грн.
 1063. Пасічник О.В. Веб-дизайн [Текст] : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 520 с. — (Комп'ютинґ). — ISBN 978-966-2025-33-0 : 100.00 грн.
 1064. Пасічник О.В. Веб-дизайн [Текст] : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; МОН України. — Львів : Магнолія 2006, 2012. — 520 с. — (Комп'ютинґ). — ISBN 978-966-2025-33-0 : 100.00 грн.
 1065. Токарчук О. Веди свій плуг понад кістками мертвих [Текст] : роман / О. Токарчук ; пер. з пол. Б. Антоняк. — Львів : Урбіно, 2011. — 234 с. — ISBN 978-966-2486-04-9 : 35.00 грн., 50.00 грн.
 1066. Фільц Б. М. Велети розкутого духу [Ноти] : солоспіви для голосу в супроводі фортепіано на вірші Лесі Українки, Олександра Олеся, Олени Теліги, Олега Ольжича / Б. М. Фільц ; ред.-упоряд., авт. передм. О. Німилович, ред.-упоряд. Д. Василик ; Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2017. — 55 с. — 45.00 грн.
 1067. Мовчан С.П. Велика Британія : географія, історія, культура [Текст] = Great Britain: geography, history, culture : [навч. посіб.] / С. П. Мовчан, Г. М. Кипаренко . — Львів : ПАІС, 2012. — 496 с. : іл. — Бібліогр.: с.474-480. — ISBN 978-966-1585-85-9 : 80.00 грн.
 1068. Велика коляда [Текст] : VII Різдвяний фестиваль. Храм Пресвятої Євхаристії. — Львів : AccuCORE, 2006. — 2 DBD-R: Part 1, Part 2; 120 min/4.7 GB.
 1069. Велика коляда [Електрон. ресурс] : Х різдвяний фестиваль / Патріарша комісія у справах молоді. — Львів, [2010]. — 1 DBD. — 80.00 грн.
 1070. Ґілберт Е. Велика магія [Текст] / Е. Ґілберт ; пер. з англ. Г. Лелів. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. — 254 с. — ISBN 978-617-679-414-1 (укр.). — ISBN 978-1-59463-471-0 (англ.) : 120.00 грн.
 1071. Романюк П. Велика меса [Текст] : Страсті за Возницьким - два / П. Романюк. — Львів : Павло Романюк, 2017. — 380 с.
 1072. Мілані А. Велика обітниця [Текст] : Розважання і приклади на дев'ять перших п'ятниць / А. Мілані. — Львів : Добра книжка, 2010. — 119 с. — ISBN 978-966-7490-64-5 : 13.00 грн.
 1073. Мілані А. Велика обітниця [Текст] : розважання і приклади на Дев'ять Перших П'ятниць / А. Мілані. — Львів : Добра книжка, 2017. — 120 с. — ISBN 978-617-618-094-4 : 30.00 грн.
 1074. Великдень [Текст, образотворчий матеріал] : звичаї, обряди, страви / авт.-упоряд. Я. Музиченко ; упоряд. муз. матеріалу К. Міщенко. — Вид. 2-ге, випр. — Львів : Свічадо, 2014. — 159 с. : ноти, кольор. іл. — ISBN 978-966-395-438-7 : 58.00 грн.
 1075. Великдень: звичаї, обряди, страви [Текст] / авт.-упоряд. Я. Музиченко. — Вид. 2-ге, виправл. — Львів : Свічадо, 2011. — 159 с. : іл. — ISBN 978-966-395-438-7 : 40.00 грн.
 1076. Великдень: звичаї, обряди, страви [Текст] / авт.-упоряд. Я. Музиченко. — Вид. 2-ге, випр. — Львів : Свічадо, 2014. — 160 с. — ISBN 978-966-395-438-7 : 50.00 грн., 53.90 грн.
 1077. Аслунд А. Велике переродження. Уроки перемоги капіталізму над комунізмом [Текст] / А. Аслунд, С. Дянков ; пер. В. Дротенко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. — 440 с. — ISBN 978-617-679-179-9 (укр). — ISBN 978-0-88132-697-0 (англ) : 95.00 грн.
 1078. Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття [Текст] / В. Єленський. — Львів : Вид-во УКУ ім. св. Климентія Папи, 2013. — 504 с. — Географ. покажч.: с. 488 - Імен. покажч.: с. 495. — ISBN 978-966-2778-01-4 : 100.00 грн.
 1079. Люїс К. С. Велике розлучення. Сон [Текст] / К. С. Люїс ; пер. з англ.О. Манько. — Львів : Свічадо, 2003. — 88 с. — ISBN 966-561-314-6 : 1.70 грн.
 1080. Великий канон Андрея Критського з поясненнями [Текст] : Служба у перший і п'ятий тиждень Великого посту / перекл. з церковнослов. Л. Петрович. — Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу. Вид. відділ "Свічадо", 2004. — 272 с. — ISBN 966-561-338-3 : 10.80 грн.
 1081. Великий канон Андрея Критського з поясненнями. Служба у перший і п'ятий тиждень Великого посту [Текст] / пер. Л. Петрович. — Львів : Свічадо, 2013. — 272 с. — ISBN 978-966-395-448-6 : 24.20 грн.
 1082. Великий канон Андрея Критського. Служба у перший і п'ятий тиждень Великого посту [Текст]. — Вид. 2-ге, випр. — Львів : Свічадо, 2008. — 132 с. — ISBN 978-966-561-210-0 : 10.00 грн.
 1083. Фрай Н. Великий код: Біблія і література [Текст] / Н. Фрай ; пер. з англ. І. Старовойт. — Львів : Літопис, 2010. — 362 с. — Імен. та предмет. покажч.: с.345-360. — ISBN 978-966-8853-04-3 : 49.00 грн.
 1084. Лишега О. Б. Великий міст [Текст] : [вірші] / О. Лишега. — Львів : Піраміда, 2012. — 160 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-248-0 : 40.00 грн.
 1085. Лишега О. Б. Великий міст [Текст] / О. Лишега. — Львів : Піраміда, 2012. — 158 с. : портр., ил. — ISBN 978-966-441-248-0 : 40.00 грн.
 1086. Памієс С. Великий роман про Барселону [Текст] : оповідання / С. Памієс ; пер. з каталон. І. Шевченко. — Львів : Кальварія, 2011. — 95 с. — ISBN 978-966-663-320-3 : 20.00 грн.
 1087. Великий Українець. В'ячеслав Чорновіл [Текст] : посібник / ЛОУНБ ; упоряд.: І. Ю. Лешнівська, О. В. Шматько ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : б.в., 2009. — 40 с. — (Правда життя і образу ; Вип. ХVII). — 3.51 грн.
 1088. Морозенко М. Великий характерник [Текст] : для серед. шкіл. віку / М. Морозенко ; худ. М. Паленко. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2010. — 166 с. : іл. — ISBN 978-966-2909-63-0 : 30.00 грн.
 1089. Нестайко О. Великі міфи імперії. (Втеча від власної ідентичності) [Текст] / О. Нестайко. — Вид. 3-тє, доповн. — Львів : ДВЦ НТШ, 2005. — 151 с. — 14.00 грн.
 1090. Нестайко О. Великі міфи історії. Втеча від власної ідентичності [Текст] / О. Нестайко ; ред.Б. Іваницька. — Вид 3-тє, допов. — Львів : ПІРАМІДА, 2008. — 186с. — ISBN 978-966-441-045-5 : 16.00 грн.
 1091. Великі роковини [Текст] : до 200-ліття українського мовного відродження / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Львів : НТШ, 1997. — 10 с. — 3.00 грн.
 1092. Щурат В. Великодний дзвін [Текст] : вибрані поезії / В. Щурат ; упоряд. В. Щурат-Глухар ; худ. Л. Процик ; ред. І. Гургула. — Львів : Основа, 1993. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с.31-32. — 6.00 грн.
 1093. Великодні дзвони [Ноти] : Тропар Великодня. Воскресні пісні: хорові твори / упоряд., авт. передм. С. Налєпа. — Вид. 2. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. — 174 с. — 89.00 грн.
 1094. Вербенець О. Великодній кошик . Обряди і страви Великодніх свят [Текст] / О. Вербенець, В. Манько. — Львів : Свічадо, 2010. — 247 с. : a-фот.цв. — Бібліогр.: с.240-245. — ISBN 978-966-395-355-7 : 50.00 грн.
 1095. Вербенець О. Великодній кошик . Обряди і страви Великодніх свят [Текст] / О. Вербенець, В. Манько. — Львів : Свічадо, 2013. — 248 с. : іл. — ISBN 978-966-395-355-7 : 67.40 грн.
 1096. Вербинець О. Великодній кошик. Обряди і страви Великодніх страв [Текст] / О. Вербенець, В. Манько. — Львів : Свічадо, 2010. — 248 с. : іл. — ISBN 978-966-395-355-7 : 50.00 грн.
 1097. Великопісна тріодь на будень [Текст]. — Жовква : Місіонер, 2014. — 128 с. — 20.90 грн.
 1098. Ревуцький С. Велич і трагедія гетьмана Виговського [Текст] : істор. нарис / С. Ревуцький ; Ін-т національної пам'яті. — Львів : СПОЛОМ, 2009. — 32 с. — ISBN 978-966-665-474-1 : 3.08 грн.
 1099. Венеція. Стан душі [Текст, образотворчий матеріал] : каталог виставки / Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; авт. текстів Т. Возняк, авт. текстів, ідея виставки О. Козинкевич, авт. текстів І. -А. Жук, авт. текстів І. Глєбова, ідея виставки Ю. Грабський. — Львів : Растр-7, 2018. — 147 с. : іл. кольор. — ISBN 978-617-7497-54-6 : 120.00 грн.
 1100. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика [Текст] : навч. посіб.-практикум / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 168 с. — Бібліогр.: с. 164-166. — ISBN 978-617-607-169-3 : 25.00 грн.
 1101. Кузьмін О.Є. Венчурний бізнес: управління та особливості розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, М. Б. Найчук-Хрущ, О. В. Гук. — Львів : ЗУКЦ, 2011. — 194 с. — Бібліогр.: с. 182-193. — ISBN 978-617-655-001-3 : 29.00 грн.
 1102. Іваняк М. Вервиця з поясненнями для дітей [Текст] / М. Іваняк ; худож. Н. Токарева ; Монастир Редемптористів. — Львів : Скриня, 2014. — 48 с. : іл. — ISBN 978-966-2706-38-3 : 50.00 грн.
 1103. Вересневі акорди [Текст] : поезії / упор. М. Романченко. — Львів : Каменяр, 1979. — 191 с.
 1104. Косів М.В. Вернімося до джерел [Текст] / М. В. Косів. — Львів : Логос, 1996. — 190 с. — 9.45 грн.
 1105. Косів М.В. Вернімося до джерел [Текст]. Кн. 2 / М. В. Косів. — Львів : Логос, 2004. — 301 с. — ISBN 966-7379-76-0 : 12.04 грн., 15.50 грн.
 1106. Бурек Я. Верстатне обладнання [Текст] : навч. посіб. / Я. Бурек, І. В. Гурей, З. А. Стоцько ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 168 с. — Бібліогр.: с.162. — ISBN 978-617-607-639-1 : 59.00 грн.
 1107. Любченко А.П. Вертеп [Текст] : вибір новель і повістей / А. П. Любченко. — Краків; Львів : Українське вид-во, 1943. — 166 с. — 9.00 грн.
 1108. Страдомський П. Вертепи і сценарії [Текст] / П. Страдомський. — Жовква : Місіонер, 2004. — 120 с. : іл. — (Духовне відродження). — ISBN 966-658-044-6.
 1109. Страдомський П. Вертепи і сценарії [Текст] / П. Страдомський. — Жовква : Місіонер, 2004. — 120 с. : іл. — (Духовне відродження). — ISBN 966-658-044-6 : 60.00 грн.
 1110. Трофимович К.К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність [Текст] / К. К. Трофимович ; ред.: А. Івченко, Д. Шольце ; Сербський ін-т у Будишині. Львів. ін-т пожеж. безпеки МНС України. ЛНУ ім. І.Франка. Наук. б-ка. — Львів : Українські технології, 2003. — 220 с. — Бібліогр.: с.215. — ISBN 966-666-091-1 : 35.00 грн.
 1111. Павличко Д.В. Веселка [Текст] : поема-казка / Д. Павличко. — Дрогобич : Коло, 2013. — 40 с. : іл. — ISBN 978-617-642-064-1 : 25.00 грн.
 1112. Паращак-Василів М. В. Весілля в Добрівлянах [Текст] / М. В. Паращак-Василів. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 47 с. — ISBN 978-966-553-832-2 : 15.00 грн.
 1113. Весна 2006 - 2007 [Текст, образотворчий матеріал] : виставка живопису / Львівська обласна організація Національної спілки художників України, секція живопису, Львівський Палац мистецтв ; упоряд. Д. Гунц ; авт. передм. Р. М. Яців. — Львів, 2007. — [36] : іл. кольор. — 120.00 грн.
 1114. Малиновський В.К. Весна моєї осені [Текст] : зб. поет. творів / В. К. Малиновський. — Львів : БОНА, 2017. — 196 с. — ISBN 978-966-2626-57-5 : 35.00 грн.
 1115. Кипріян М. В. Весно моя, ти прекрасна [Текст] / М. В. Кипріян. — Львів : ЗУКЦ, 2009. — 35 с. : іл. — ISBN 978-966-1518-34-5 : 5.00 грн.
 1116. Весняний салон (2018, 2019) [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад.: О. Микита, М. Турко, Г. Лозинська. — Львів : Растр-7, 2019. — 137 с. 69 с. : кольор. іл.
 1117. Весняний салон - 2012; Весняний салон - 2013 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обл. організація Національної спілки художників України, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації; уклад. О. Микита, М. Турко ; Львівська обл. організація Національної спілки художників України, Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації; уклад. О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2013. — 69, 161 с. : кольор. іл. — 150.00 грн.
 1118. Весняний салон - 2014; Весняний салон - 2015 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обласна організація Національної спілки художників України, Львівска обласна рада ; уклад.: О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2016. — 67, 127 с. : іл. кольор. — 150.00 грн.
 1119. Весняний салон (2016, 2017) [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад. О. Микита, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2017. — 60с., 121 с. : кольр. іл.
 1120. Весняний салон 2010; Весняний салон 2011 [Текст, образотворчий матеріал] / Львівська обласна організація Національної спілки художників України ; уклад.: Д. Гунц, Н. Левицька, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2012. — 72, 148 с. : іл. кольор. — 120.00 грн.
 1121. Весняний салон 2020 [Текст, образотворчий матеріал] : альбом-каталог / уклад.: О. Микита, М. Турко, Г. Лозинська. — Львів : Растр-7, 2020. — 127 с. : кольор. іл.
 1122. Весняний салон 2021 [Текст, образотворчий матеріал] : Збірник (альбом-каталог) / уклад. І. Гавришкевич, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2021. — 162 с. : іл. — 200.00 грн.
 1123. Весняний салон 2023 [Текст, образотворчий матеріал] / уклад. І. Гавришкевич, З. Казьмир, М. Турко. — Львів : Растр-7, 2023. — 105 с. : іл. — 250.00 грн.
 1124. Хемінгуей Е. Весняні потоки [Текст] : романтич. повість пам'яті великої нації / Е. Хемінгуей ; пер. з англ. В. Митрофанов. — Львів : Каменяр, 1970. — 112 с. — (На добрий вечір). — 0.18 грн.
 1125. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 142 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. А. Мандзий [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1980. — 132 с. — 0.80 грн.
 1126. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 139 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. А. Мандзий [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1980. — 202 с. — 1.30 грн.
 1127. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 145 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1980. — 116 с. : табл., формули, рис. — 0.70 грн.
 1128. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 152 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. А. Мандзий [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1981. — 156 с. — Библиогр. в конце ст.
 1129. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 149 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1981. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1130. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 155 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1981. — 152 с. : табл., формули, рис.
 1131. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 161 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. А. Мандзий [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1982. — 132 с.
 1132. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 163 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1982. — 184 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 1.00 грн.
 1133. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трубов. № 166 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1982. — 172 с. : табл., формули, рис. — 0.95 грн.
 1134. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 171 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1983. — 180 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1135. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 173 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1983. — 192 с. : табл., формули, рис. — 1.40 грн.
 1136. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. труд. № 179 : Оптимизация производственных процессов и технический контроль в машиностроении и приборостроении / отв. ред. К. И. Беспалов ; ред. В. М. Кравченко. — Львов : Вища школа, 1983. — 104 с. : схеми, формули. — 0.65 грн.
 1137. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 186 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств и систем / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1984. — 152 с.
 1138. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 181 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1984. — 172 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1139. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 183 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1984. — 128 с. : табл., формули, рис. — 0.95 грн.
 1140. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 196 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1985. — 124 с. — (0321-0499).
 1141. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 191 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1985. — 164 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1142. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 193 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1985. — 132 с. : табл., формули, рис. — 0.80 грн.
 1143. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. труд.. № 199 : Оптимизация производственных процессов и технический контроль в машиностроении и приборостроении / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. К. И. Беспалов ; ред. В. М. Кравченко. — Львов : Вища школа, 1985. — 112 с. : схеми, формули.
 1144. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 206 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1986. — 152 с.
 1145. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 201 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1986. — 128 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1146. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 203 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1986. — 156 с. : табл., формули, рис. — 1.00 грн.
 1147. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. труд.. № 209 : Оптимизация производственных процессов и технический контроль в машиностроении и приборостроении / отв. ред. К. И. Беспалов ; ред. В. М. Кравченко. — Львов : Вища школа, 1986. — 108 с. : схеми, формули. — 0.70 грн.
 1148. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 215 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1987. — 196 с.
 1149. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 211 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1987. — 156 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1150. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 212 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1987. — 184 с. : табл., формули, рис. — 1.20 грн.
 1151. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. труд.. № 218 : Оптимизация производственных процессов и технический контроль в машиностроении и приборостроении / отв. ред. К. И. Беспалов ; ред. В. М. Кравченко. — Львов : Вища школа, 1987. — 84 с. : схеми, формули. — 0.65 грн.
 1152. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 226 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1988. — 164 с. — (0321-0499).
 1153. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 221 : Химия, технология веществ и их применение / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. Б. И. Черняк. — Львов : Вища школа, 1988. — 144 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1154. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 223 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львов : Вища школа, 1988. — 160 с. : табл., формули, рис. — 1.70 грн.
 1155. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. труд. № 228 : Оптимизация производственных процессов и технический контроль в машиностроении и приборостроении / отв. ред. К. И. Беспалов. — Львов : Вища школа, 1988. — 80 с. : формули.
 1156. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 236 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред. М. Д. Матвийкив [та ін.]. — Львов : Вища школа, 1989. — 156 с. — 1.70 грн.
 1157. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 245 : Теория и проектирование полупроводниковых и радиоэлектронных устройств / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; ред.: М. Д. Матвийкив, З. Ю. Готра. — Львов : Львов. гос. ун-т, 1990. — 152 с.
 1158. Вестник Львовского политехнического института [Текст] : сб. науч. трудов. № 243 : Резервы прогресса в архитектуре и строительстве / М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; отв. ред. Б. И. Усов. — Львів : Світ, 1990. — 128 с. : табл., формули, рис. — 1.60 грн.
 1159. Ветеринарна медицина в єдиній державній системі запобігання та реагування на надзвичайні ситуації [Текст] : навч. посіб. з цивільного захисту у запитаннях і відповідях / М-во аграрної політики України. ЛНУВМБ ім. С.З.Ґжицького ; укл.: С. І. Кабанець, М. В. Козак. — Львів : Тріада плюс, 2009. — 420 с. — ISBN 978-966-486-056-4 : 47.00 грн., 48.00 грн.
 1160. Кравців Р.Й. Ветеринарно-санітарний контроль на підприємствах м'ясної промисловості [Текст] : навч. посіб. / Р. Й. Кравців, П. І. Вербицький, Ю. І. Осап'юк. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2002. — 368 с. — Бібліогр.: с. 366-367. — ISBN 966-7893-25-1 : 55.00 грн.
 1161. Мідик О. Вечірній дощ [Текст] : пісні / О. Мідик ; графіка Я. Дасів. — Львів : Проман, 2008. — 48 с. : іл. — ISBN 966-2971-03-3.
 1162. Витичер-Фисташкова Е. Вечность мгновения [Текст] : (фрагменты физиологии человечества): стансы / Е. Витичер-Фисташкова. — Львів : Еней, 1999. — 351 с. : портр., [2] л. цв. ил. — ISBN 966-7280-08-Х : 20.00 грн.
 1163. Вечорової пори [Текст] : молитви, казки, колисанки / авт.-упоряд. М. Морозенко ; авт.-упоряд. катехит. текстів О. Жаровська ; худ. О. Гижа. — Львів : Свічадо, 2011. — 95 с. : іл. кольор. — ISBN 978-966-395-381-6 : 40.00 грн.
 1164. Чобіт Д.В. Вже пора [Текст] / Д. В. Чобіт. — Броди : Просвіта, 2004. — 16 с. — ISBN 966-7544-24-9 : 2.00 грн.
 1165. Загорський В.С. Взаємовідносини місцевих органів влади з громадськістю [Текст] : навч. посіб. / В. С. Загорський, А. Й. Серант, Л. М. Усаченко ; Льв. регіональний ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 192 с. : рис. — Слов. понять і термінів с.167-172. — ISBN 978-966-8687-66-2 : 17.00 грн.
 1166. Взаємовідносини у системі "підприємство - державна податкова служба": формування механізмів та напрями розвитку [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Міські інформаційні системи, 2012. — 218 с. — Бібліогр.: с.190. — ISBN 978-966-1577-13-7 : 32.00 грн.
 1167. Назар Ю.С. Взаємодія органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень [Текст] : монографія / Ю. С. Назар. — Львів : ЛДУВС, 2012. — 160 с. — Бібліогр.: с. 138-159. — ISBN 978-617-511-127-7 : 25.00 грн.
 1168. Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості [Текст] : монографія / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка", Громад. акад. наук в м. Лодзь, Польща ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 352 с. — Бібліогр.: с. 302-313. — ISBN 978-617-607-348-2 : 86.00 грн.
 1169. Когут М.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання [Текст] : підручник / М. С. Когут. — Львів : Світ, 2014. — 400 с. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-603-905-0 : 29.00 грн.
 1170. Манько В. Взірці українських народних писанок [Текст, образотворчий матеріал] / В. Манько. — Львів : Свічадо, 2004. — 5 с. : 38 табл. з іл. — 40.40 грн.
 1171. Манько В. Взірці українських народних писанок [Образотворче видання] / В. Манько. — Львів : Свічадо, [2012]. — 20 арк. : 32 табл. — 38.90 грн.
 1172. Половніков І. І. Взуття для верхової їзди [Текст] : монографія / І. І. Половніков, Л. В. Денисюк. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. — 168 с. — Бібліогр.: с. 156-167. — ISBN 978-617-602-050-9 : 25.00 грн.
 1173. Дюринг Д. Ви - сіль, а не юшка. Про визвольну силу радісної віри [Текст] / Д. Дюринг ; пер. О. Голубенна. — Львів : Свічадо, 2012. — 112 с. — ISBN 978-966-395-577-3 : 20.00 грн.
 1174. Сабара О. Вибір добра. Основи християнської етики [Текст] : метод. матеріали / О. Сабара . — Львів : Світ, 2009. — 96 с. — ISBN 978-966-603-611-0 : 11.00 грн., 15.00 грн.
 1175. Вибір критеріїв ефективного управління грошовими ресурсами підприємств [Текст] : метод. реком. / Ін-т регіональних досліджень НАН України ; відп. ред. М. А. Козоріз. — Львів : ІРД НАН України, 1999. — 35 с. — Бібліогр.: с. 35. — ISBN 966-02-1467-7 : 3.00 грн.
 1176. Шведа Ю.Р. Вибори від А до Я. Настільна книга менеджера виборчої кампанії [Текст] / Ю. Шведа. — Львів : Астролябія, 2015. — 384 с. — Глосарій: с. 285. - Бібліогр.: с. 330. — ISBN 978-617-664-047-9 : 41.81 грн.
 1177. Шуміленко А.П. Вибрана бібліографія з міжнародного публічного права : 2012 рік [Текст] / А. П. Шуміленко, Л. В. Пастухова = Избранная библиография по международному публичному праву : 2012 год = Selected bibliography on public international law : year 2012. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 668 с. — ISBN 978-966-1633-52-9 : 80.00 грн.
 1178. Яцків М. Ю. Вибране [Текст] / М. Ю. Яцків ; авт. передм. Ю. Мельничук. — Львів : Книжково-журнал. вид-во, 1957. — 440 с. — 9.30 грн.
 1179. Чарнецький С.М. Вибране [Текст] / С. М. Чарнецький ; уклад. П. Ящук. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1959. — 204 с. : фотогр. — 10.00 грн.
 1180. Беньямін В. Вибране [Текст] / В. Беньямін ; пер. з нім.: Ю. Рибачук, Н. Лозинська ; авт. вступ. ст. Т. В. Адорно. — Львів : Літопис, 2002. — 214 с. — ISBN 966-7007-42-0 : 13.60 грн.
 1181. Колесса М. Ф. Вибране [Звукозапис] : симф.. Ч. І / М. Колесса ; вик.: Симфонічний оркестр Львівської обласної філармонії; дир.: М. Колесса. — Львів : Гал рекордс, 2003. — (Персоналії ; Вип. 4). — 31.20 грн.
 1182. Колесса М. Ф. Вибране [Звукозапис]. Ч. ІІ / М. Ф. Колесса ; продюс. М. Перун ; авт. ідеї Ю. Шухевич ; муз. конс. М. Крушельницька ; наук. конс. Л. О. Кияновська ; упоряд. О. М. Онуфрів ; звукореж. З. Левковський ; графіка А. Булка. — Львів : Гал рекордс, 2003. — (Персоналії ; Вип. 5). — 31.20 грн.
 1183. Павличко Я. Вибране [Текст] : поезія / Я. Й. Павличко. — Львів : Літопис, 2008. — 159 с. — ISBN 966-7007-75-5 : 30.00 грн., 9.54 грн.
 1184. Матіос М.В. Вибране [Текст] / М. В. Матіос. — Львів : Піраміда, 2010. — 423 с. — ISBN 978-966-441-200-8 : 69.21 грн., 95.00 грн.
 1185. Матіос М.В. Вибране [Текст] / М. В. Матіос ; худож. С. Іванов ; авт. передм. І. Набитович. — Львів : Піраміда, 2011. — 424 с. — ISBN 978-966-441-200-8 : 130.00 грн.
 1186. Поджо Браччоліні Вибрані дотепи [Текст] / Поджо Браччоліні ; пер. з латин. і комент. Р. Паранько. — 1-ше вид. — Львів : Вид-во УКУ, 2017. — 176 с. — ISBN 978-966-2778-73-1 : 60.00 грн.
 1187. Вибрані етюди на різні види техніки для фортепіано [Ноти, текст] : педагогічний репертуар музичних шкіл / упоряд.: О. С. Амбарцумян, Х. П. Заранська, Ю. І. Мойсяк. — Львів : Растр-7, 2020. — 126 с. — 350.00 грн.
 1188. Вибрані лекції з лабораторної медицини [Текст]. Ч. ІІ : Загально-клінічні та цитологічні дослідження / Л. Є. Лаповець [та ін.] ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 278 с. : іл. кольор. — Бібліогр. в кінці розд. — ISBN 978-966-397-116-2 : 39.00 грн., 42.00 грн.
 1189. Пліній Молодший Вибрані листи [Текст] / Гай Пліній Цецилій Секунд Пліній Молодший ; пер. А. О. Содомори. — Львів : Апріорі, 2018. — 120.00 с. : іл. — (Бібліотека античної літератури). — ISBN 978-617-629-407-8 : 120.00 грн.
 1190. Шехместер В. М. Вибрані мелодійні п'єси для скрипки і ф-но [Ноти] = Collected melodious pieces for violin and piano / В. М. Шехместер. — Львів : Відродження, 2007. — 92+28 с. : ноти. — ISBN 978-966-538-182-2 : 12.50 грн., 18.00 грн.
 1191. Шехместер В. Вибрані мелодійні п'єси для скрипки і фортепіано [Ноти] = Collected melodious pieces for violin and piano / В. Шехместер. — Львів : Відродження, 2007. — 92 с.+ партія скрипки 28 с. : портр. — ISBN 978-966-538-182-2 : 12.50 грн., 18.00 грн.
 1192. Мартович Л. Вибрані оповідання [Текст] / Л. Мартович ; авт. передм. В. Лесин. — Львів : Книжково-журнальне вид-во, 1952. — 196 с. — 6.15 грн.
 1193. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Текст, ноти] : для голосу в супроводі ф-но / В. М. Шехместер. — Львів : Еней, 2000. — 24 с. — ISBN 966-7280-11-Х : 10.00 грн., 2.00 грн.
 1194. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Ноти, текст] : для голосу в супроводі фортепіано / В. Шехместер. — Львів : Еней, 2000. — 23 с. — ISBN 966-7280-11-Х : 10.00 грн.
 1195. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Ноти, текст] : для голосу в супроводі фортепіано / В. Шехместер. — Львів : Еней, 2000. — 23 с. — ISBN 966-7280-11-Х : 2.00 грн.
 1196. Шехместер В. М. Вибрані пісні [Текст, ноти] : для голосу в супроводі фортепіано / В. М. Шехместер. — Львів : Каменяр, 2014. — 24 с. — 18.00 грн.
 1197. Мисько-Пасічник Р. Вибрані пісні [Ноти] : для голосу в супроводі фортепіано / Р. Мисько-Пасічник ; авт. передм. А. О. Содомора ; худож. Д. Альошкіна. — Львів : Растр-7, 2020. — 70 с. : іл. — ISBN 978-617-7864-48-5 : 60.00 грн.
 1198. Джонсон П. Вибрані поезії [Текст] / П. Джонсон (Текагіонвейк) ; пер. з англ. — Львів : ЛДУ, 1962. — 75 с. — 0.06 грн.
 1199. Борхес Х.Л. Вибрані поезії [Текст] / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. С. Борщевський. — Львів : Кальварія, 2010. — 160 с. — ISBN 978-966-663-314-2 : 15.00 грн., 25.00 грн.
 1200. Борхес Х.Л. Вибрані поезії [Текст] / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. Г. Латник. — Львів : Кальварія, 2010. — 160 с. — ISBN 978-966-663-311-1 : 15.00 грн., 25.00 грн.
 1201. Містраль Ґ. Вибрані поезії [Текст] / Ґ. Містраль ; пер. з іспан. Г. Латник. — Львів : Кальварія, 2010. — 159 с. — ISBN 978-966-663-313-5 : 25.00 грн.
 1202. Борхес Х.Л. Вибрані поезії [Текст] / Х. Л. Борхес ; пер. з ісп. С. Борщевський. — Львів : Кальварія, 2013. — 160 с. — ISBN 978-966-663-420-0 : 22.52 грн.
 1203. Панасюк В.В. Вибрані праці 1991-2001 [Текст] : зб. наук. праць / В. В. Панасюк ; НАН України, Укр. т-во з механіки руйнування матеріалів, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. — Львів : друк : Простір-М, 2001. — 764 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 966-02-1963-6 : 65.00 грн.
 1204. Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії [Текст] : навч. посіб. / В. С. Матійчук, М. Д. Обушак, Р. Л. Мартяк ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 134 с. — Бібліогр.: с. 130. — ISBN 978-966-613-781-7 : 20.00 грн.
 1205. Унамуно М. Вибрані романи [Текст] / М. Унамуно ; пер. з ісп.: О. Маєвська, В. Шовкун ; упоряд. О. Фешовець. — 2-ге змін. вид. — Львів : Астролябія, 2012. — 576 с. — ISBN 978-617-664-012-7 : 54.94 грн.
 1206. Вишенський І. Вибрані твори [Текст] / І. Вишенський ; упоряд. А. І. Скоць ; авт. предм. А. І. Скоць ; худож. С. П. Караффа-Корбут. — Львів : Каменяр, 1980. — 141 с. : іл. — (Шкільна б-ка). — 0.35 грн.
 1207. Барнич Я. В. Вибрані твори [Ноти] / Я. В. Барнич ; ред.-упоряд., авт. вступ. сл. Л. Філоненко. — Дрогобич : Коло, 2004. — 95 с. — ISBN 966-7996-45-Х : 60.00 грн.
 1208. Грінченко Б. Д. Вибрані твори [Текст] : вірші, оповідання / Б. Д. Грінченко ; упоряд. В. Ф. Погребенник ; авт. передм. В. Ф. Погребенник. — Львів : Каменяр, 2004. — 192 с. — (Шкільна б-ка). — ISBN 5-7745-0432-6 : 7.60 грн.
 1209. Ґізель І. Вибрані твори [Текст] / І. Ґізель ; Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. У 3-х т., Т. 3 : Дослідження та матеріали. — Київ; Львів : Свічадо, 2010. — 450 с. — Бібліогр.: с.398-399. - Імен. покажч.: с.407-423. - Предм. покажч.: с. 425-450. — ISBN 978-966-395-452-3 (том ІІІ) (978-966-395-271-0 (І-ІІІ томи)) : 50.00 грн.
 1210. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; ред., упоряд. О. Баган. У 10 т., Т. 1 : Політична аналітика (1912-1918 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2011. — 328 с. — Дод.: с.300. — ISBN 978-966-538-235-5 (т. 1). — ISBN 978-966-538-236-2 : 60.00 грн.
 1211. Ґізель І. Вибрані твори [Текст] / І. Ґізель ; ред., упоряд. Л. Довга, пер. М. Симчич, пер. Я. Стратій ; Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. У 3-х т., Т. 2. — Київ; Львів : Свічадо, 2011. — 459 с. — ISBN 978-966-395-484-4 (т. 2). — ISBN 978-966-395-271-0 (1-3 томи) : 66.20 грн.
 1212. Федюк П. В. Вибрані твори [Текст] / П. В. Федюк ; упоряд., ред., авт. приміт. Б. Смоляк. — Львів : Тріада плюс, 2012. — 748 с. : [8] с. фот. — ISBN 978-966-486-125-7 : 80.00 грн.
 1213. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. Донцов. У 10 т., Т. 2 : Культурологічна та історіософська есеїстика (1911-1939 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2012. — 364 с. — ISBN 978-966-538-238-6 (Т. 2). — ISBN 978-966-538-236-2 : 70.00 грн.
 1214. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. Донцов. У 10 т., Т. 3 : Ідеологічна есеїстика (1922-1932 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2012. — 352 с. — ISBN 978-966-538-236-2. — ISBN 978-966-538-244-7 : 80.00 грн.
 1215. Ґізель І. Вибрані твори [Текст] / І. Ґізель ; ред., упоряд. Л. Довга, пер. Р. Кисельов ; Ін-т філософії ім. Г.Сковороди НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. У 3-х т., Т. 1. Кн. 1. — Київ; Львів : Свічадо, 2012. — 623 с. — Імен., Географ. покажч.: с.563-571. — ISBN 978-966-395-586-5 (т. 1, кн. 1). — ISBN 978-966-395-271-0 (1-3 томи) : 65.00 грн.
 1216. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 4 : Ідеологічна есеїстика (1933-1939 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2013. — 340 с. — Пояснен. рідковживаних слів с.322-335. — ISBN 978-966-538-246-1 (Т. 4). — ISBN 978-966-538-236-2 : 60.00 грн.
 1217. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 5 : Політична аналітика (1921-1932 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2013. — 338 с. — Пояснен. рідковживаних слів: с.309-324. — ISBN 978-966-538-247-8 (Т.5). — ISBN 978-966-538-236-2 : 60.00 грн.
 1218. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 6 : Політична аналітика (1933-1939 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2014. — 380 с. — ISBN 978-966-538-248-5 (т. 6). — ISBN 978-966-538-236-2 : 105.00 грн.
 1219. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; упоряд., передм., комент. О. Р. Баган ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 7 : Ідеологічна та історіософська есеїстика (1923-1939 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2014. — 420 с. — ISBN 978-966-538-250-8 (т. 7). — ISBN 978-966-538-236-2 : 105.00 грн.
 1220. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 8 : Літературна есеїстика (1922-1958 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2015. — 372 с. — Дод.: с. 350. — ISBN 978-966-538-252-2 (т. 8). — ISBN 978-966-538-236-2 : 93.00 грн.
 1221. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 9 : Ідеологічна і культурологічна есеїстика (1948-1957 рр.). — Дрогобич; Львів : Відродження, 2015. — 366 с. — ISBN 978-966-538-253-9 (т. 9). — ISBN 978-966-538-236-2 : 70.00 грн.
 1222. Барнич Я. В. Вибрані твори [Ноти] / Я. В. Барнич ; ред.-упоряд., авт. вступ. ст. Л. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. І. Франка, Ін-т музичного мистецтва. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 139 с. — 70.00 грн., 80.00 грн.
 1223. Барнич Я. Вибрані твори [Ноти, текст] : навчально-методичний посібник із курсу "Музична культура української діаспори" / Я. Барнич ; ред. упор. Л. Філоненко. — Дрогобич : Посвіт, 2016. — 138 с. — ISBN 979-0-707513-95-8 : 70.00 грн., 80.00 грн.
 1224. Донцов Д.І. Вибрані твори [Текст] / Д. І. Донцов ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. У 10 т., Т. 10 : Твори різних періодів. — Дрогобич; Львів : Відродження, 2016. — 380 с. — ISBN 978-966-538-254-6 (т. 10) : 95.00 грн.
 1225. Людкевич С. П. Вибрані твори [Ноти] : ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки: педагогічний репертуар з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" / С. П. Людкевич ; авт. перекладів і теорет. частини Н. Ф. Юзюк, відповід. ред., упорядкув. О. М. Гурин, авт. вступ. сл. О. М. Рапіта ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, ф-т культури і мистецтв; каф. музичного мистецтва, Навчально-методичний центр освіти м. Львова. — Львів : НМЦО м. Львова, 2019. — 113 с. — 65.00 грн.
 1226. Орел С. Вибрані твори [Текст]. Т. IV / С. Орел ; упоряд., авт. передм. Я. Павлів ; авт. вступ. сл. Я. Тринчук. — Львів : Растр-7, 2019. — 228 с. : іл., кольор. іл. — ISBN 978-617-7726-54-7.
 1227. Фільц Б. М. Вибрані твори для скрипки і фортепіано [Текст] / Б. М. Фільц ; ред.-упоряд.: О. Німилович, Дз. Василик ; Мін-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Посвіт, 2019. — 43 + 16 с. — 45.00 грн.
 1228. Людкевич С. П. Вибрані твори. Ансамблі для фортепіанного дуету на чотири руки [Ноти, текст] : педагогічний репертуар з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" / С. Людкевич ; авт. перекл. Н. Ф. Юзюк ; вступ. сл. О. Рапіта. — Львів : НМЦО м. Львова, 2019. — 112 с. — 65.00 грн.
 1229. Осташ Вивчаймо чеську мову [Текст] : збірник тестових завдань. Навчальний посіб. / Любов Осташ. — Львів : Паїс, 2018. — 163 с. — ISBN 978-617-7065-95-0 : 33.00 грн.
 1230. Сліпчишин Л.В. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: гуманітарно-інтегративний підхід [Текст] : монографія / Л. В. Сліпчишин. — Львів : СПОЛОМ, 2007. — 256 с. — Бібліогр.: с. 164-180. — ISBN 978-966-665-480-2 : 35.00 грн.
 1231. Видавниче обличчя краю [Текст] : персоналії, біографічні відомості, професійна діяльність / авт. проекту І. Лешнівська ; авт. передм. І. Лешнівська ; упоряд. І. Лешнівська ; наук. ред І. Лешнівська ; ред. О. Букавіна. — Львів : ЛОУНБ, 2012. — 44 с. : портр. — 15.00 грн.
 1232. Черниш Н.І. Видавничий доробок Миколи Бажана [Текст] : монографія / Н. І. Черниш. — Львів : Піраміда, 2012. — 280 с. : іл. — ISBN 978-966-441-246-6 : 55.00 грн.
 1233. Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941-1953) [Текст] : монографія / О. Стасюк ; Ін-т українознавства ім. І.Крип"якевича НАН України; Центр досліджень визвольного руху. — Львів : Папуга, 2006. — 384 с. : a-фот. — (Дослідження з історії українського визвольного руху). — ISBN 978-966-8041-41-9 : 34.47 грн., 40.00 грн.
 1234. Антонюк І.М. Видання творів Фридерика Шопена з фондів бібліотеки Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка (1939 року) [Текст] = Wydanie utworów Fryderyka Chopina ze zbiorów biblioteki lwowskiej narodowej akademii muzycznej im. M. Łysenki (do 1939 roku) / І. М. Антонюк ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, Генер. Консульство Респ. Польща у Львові. — Львів : ТеРус, 2011. — 224 с. : фотогр. — ISBN 978-966-7987-24-4 : 35.00 грн.
 1235. Савицький Р. Видатні піаністи. Роман Савицький (1907-1960) [Електрон. ресурс] = Roman Sawycky, piano : архівні звукозаписи / Роман Савицький, мол. — Львів : Благодійна асоціація друзів органної музики і мистецтв, 2010. — 1 DBD : час звуч. 72:57. — (Видатні піаністи). — 80.00 грн.
 1236. Виживання в умовах автономного існування [Текст] : навч. посіб. / І. М. Озарків [та ін.] ; МОН України, Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів : ЗУКЦ, 2015. — 128 с. — ISBN 978-617-655-115-7 : 30.00 грн.
 1237. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. [Текст] / В. Верига ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. У 2-х томах, Т. 1. — Львів : Місіонер, 1998. — 523 с. : іл. — ISBN 966-02-490-6 (т. 1). — ISBN 966-02-489-2 (Т. 1, 2) : 14.00 грн., 20.92 грн., 60.00 грн.
 1238. Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. [Текст] / В. Верига ; НАН України. Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. У 2-х томах, Т. 2. — Львів : Місіонер, 1998. — 502 с. : іл. — ISBN 966-02-491-4 (Т. 2). — ISBN 966-02-489-2 (Т. 1, 2) : 14.00 грн., 20.08 грн., 60.00 грн.
 1239. Дишкант Т. Визначення топонімів Азіатської Сарматії, Колхіди, Іберії, Албанії та інших античних топонімів за "Географією" Клавдія Птолемея [Текст] / Т. Дишкант. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — 44 с. — 8.00 грн.
 1240. Басиста І.В. Виїмка у кримінальному судочинстві України: процесуальний порядок і тактика проведення [Текст] : монографія / І. В. Басиста, В. І. Галаган, О. М. Кузів ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Львів : ЛДУВС, 2012. — 204 с. — Бібліогр.: с. 189-203. — ISBN 978-617-511-118-5 : 35.00 грн.
 1241. Гаврилів Т. Вийди і візьми [Текст] : [роман] / Т. Гаврилів. — Львів : Кальварія, 2012. — 312 с. — ISBN 978-966-663-340-1 : 56.00 грн.
 1242. Гурин О. М. Викладання музичного мистецтва в сучасній українській школі [Текст, ноти] : навчально-методичний посібник: методичне забезпечення з курсу "Основний музичний інструмент (фортепіано)" та педагогічної практики / О. М. Гурин, О. М. Кукул, Н. Ф. Юзюк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет ім. І. Франка, ф-т культури і мистецтв; каф. музичного мистецтва, Навчально-методичний центр освіти м. Львова. — Львів : ІМЦО м. Львова, 2019. — 267 с. — 180.00 грн.
 1243. Кашкадамова Н. Б. Виконавська інтерпретація у фортеп'янному мистецтві ХХ ст. [Текст] : підручник / Н. Б. Кашкадамова ; М-во культури України, Львівська нац. муз. академія ім. М. В. Лисенка. — Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2014. — 343 с. : [12] с. іл. — ISBN 978-966-7585-13-6 : 60.00 грн.
 1244. Андрейко О. І. Виконавська культура скрипаля [Текст] : теорія та методика формування: монографія / О. І. Андрейко. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 298 с. — ISBN 978-966-1633-50-5 : 35.00 грн.
 1245. Гаєцька-Колотило Я. З. Виконавче провадження [Текст] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0304 "Право" спец. 7.03040101 "Правознавство" / Я. З. Гаєцька-Колотило, Б. П. Ратушна ; Укоопспілка, ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 192 с. — Бібліогр.: с. 189-191 (28 назв.). — ISBN 978-617-602-087-5 : 29.00 грн.
 1246. Пітусь Л.М. Виконання курсової роботи з культурологічно-релігієзнавчої проблематики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. М. Пітусь, В. І. Стеценко ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. — 146 с. — 22.00 грн.
 1247. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) [Текст] : [монографія] / М. В. Гладій ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. — Львів : ІРД НАН України, 1998. — 294 с. : іл. — Бібліогр.: с. 285-294. — 23.00 грн.
 1248. Ступень М.Г. Використання земель сільськогосподарського призначення в пореформенний період [Текст] : монографія / М. Ступень, С. Радомський, В. Пересоляк ; М-во аграр. політики України, Львів. нац. аграрний університет. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 195 с. : табл., діагр. — ISBN 978-966-397-138-7 : 25.00 грн.
 1249. Використання інтерактивних методів навчання під час проведення практичних занять із кримінального процесуального права [Текст] : навч.-метод. посіб. / Р. І. Благута [та ін.]. — Львів : ЛДУВС, 2016. — 140 с. — ISBN 978-617-511-203-8 : 35.00 грн.
 1250. Когутич І.І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді криміналістичних справ [Текст] : наук.-практ. посіб. / І. І. Когутич, В. Т. Нор. — Львів : Тріада плюс, 2010. — Київ : Алерта. — 426 с. — Бібліогр.: с.402-426. — ISBN 978-966-486-081-6 : 40.00 грн.
 1251. Використання лазерних комплексів для різання та декоративної обробки деревини [Текст] / І. М. Озарків [та ін.] ; МОН України, Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів : Українські технології, 2011. — 120 с. — Бібліогр.: с. 116-119. — ISBN 978-966-345-223-4 : 25.00 грн.
 1252. Павлик Л.П. Використання оборотного перемагнічування у перетворювачах магнітного поля ферозондового типу [Рукопис] : автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. техн. наук: 05.27.01 - твердотільна електроніка / Л. П. Павлик ; МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів, 2015. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19. — 5.00 грн.
 1253. Ананьєв О. М. Використання офісної технології (операційної системи Windows) для розв'язання економічних і менеджерських задач [Текст] : Навч.-метод.посібн.для індив.і самост.роботи студ. економ. спеціал. / О.М.Ананьєв, О.І.Белей ; УКООПСПІЛКА;ЛКА. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. — 328с. — ISBN 966-8561-14-7 : 7.00 грн.
 1254. Дубинін А.І. Використання пакета МАТНСАD у хімічній інженерії [Текст] : навч. посіб. для студ. базового напряму "Хімічна комп"ютерна інженерія" / А. І. Дубинін ; МОН України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т дистанційного навчання. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 238 с. — (Дистанційне навчання ; №51). — ISBN 978-966-553-896-7 : 21.00 грн.
 1255. Використання подрібнених відходів деревини та рослинної сировини в лісопромисловому комплексі [Текст] : монографія / І. М. Озарків [та ін.] ; МОН України, Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів : ЗУКЦ, 2015. — 120 с. — ISBN 978-617-655-123-2 : 30.00 грн.
 1256. Кукурудза С.І. Використання та охорона водних ресурсів [Текст] : навч. посіб. / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. — 302 с. — Бібліогр.: с. 296-298. — ISBN 978-966-613-688-9 : 40.00 грн.
 1257. Баркер К. Викрадач вічності [Текст] / К. Баркер ; пер. з англ. С. Крикун ; худож. І. Михайлян. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 196 с. : іл. — (Дивовижні світи). — ISBN 978-617-679-273-4 : 50.00 грн.
 1258. Федотов О.А. Викриття злочинів у сфері комп'ютерних технологій як різновид боротьби з тероризмом [Текст] : монографія / О. А. Федотов ; Нац. акад. внутрішніх справ. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 220 с. — Бібліогр.: с. 186-217. — ISBN 978-617-607-654-4 : 44.00 грн.
 1259. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб.. Вип. 71 / МОН України ; МОН України. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 191 с. — ISBN 0368-6418 : 17.00 грн.
 1260. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб.. Вип. 72 / МОНМС України ; відп. ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 159 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0368-6418 : 24.00 грн.
 1261. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб.. Вип. 73 / МОНМС України ; відп. ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 156 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0368-6418 : 25.00 грн.
 1262. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб.. Вип. 74 / МОН України ; ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 172 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0368-6418 : 30.00 грн.
 1263. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб.. Вип. 75 / МОН України ; ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 140 с. — (0368-6418). — Бібліогр. в кінці ст. — 25.00 грн.
 1264. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб.. Вип. 76 / МОН України ; ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 166 с. — (0368-6418). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1265. Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвідомчий науково-технічний зб.. Вип. 77 / МОН України ; ред. Б. І. Стадник . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 200 с. — (0368-6418). — Бібліогр. в кінці ст. — 100.00 грн.
 1266. Вимірювальні перетворювачі (сенсори) [Текст] : підручник / МОН України, НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 584 с. — Бібліогр.: с. 577-579. — ISBN 978-617-607-777-0 : 104.00 грн.
 1267. Лучко Й.Й. Вимірювання напружено-деформованого стану конструкцій мостів при змінних температурах і навантаженнях [Текст] : [монографія] / Й. Й. Лучко, В. В. Ковальчук ; ред. Й. Й. Лучко ; МОНМС України, Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. — Львів : Каменяр, 2012. — 235 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 222-233. — ISBN 978-966-607-185-2 : 40.00 грн.
 1268. Вимірювання температури: теорія та практика [Текст] / Я. Т. Луцик [та ін.]. — Львів : Бескид Біт, 2006. — 560 с. : рис. кольор., табл. — ISBN 966-8450-25-6 : 30.00 грн., 80.00 грн.
 1269. Вимірювання у нанотехнологіях: методи і засоби [Текст] : навч. посіб. / П. Р. Гамула [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 188 с. — ISBN 978-617-607-997-2 : 260.00 грн.
 1270. Походило Є.В. Вимірювачі CLR з перетворенням "імітанс-напруга" [Текст] : монографія / Є. В. Походило, В. В. Хома ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 289 с. — Бібліогр.: с.280-289. — ISBN 978-617-607-079-5 : 43.00 грн.
 1271. Симоненко В. А. Вино з троянд [Текст] : [оповідання] / В. А. Симоненко. — Львів : Каменяр, 1965. — 60 с. — (Бібліотечка оповідань). — 0.05 грн.
 1272. Сеньо П. С. Випадкові процеси [Текст] : Підруч. / П. С. Сеньо. — Львів : Компакт-ЛВ, 2006. — 288 с. : форм. — Предм. покажч.: с. 277. — ISBN 966-96414-7-0 : 17.50 грн.
 1273. Гаврилів О.С. Випадкові функції [Текст] / О. С. Гаврилів, Т. В. Гудзь, В. П. Музика. — Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2012. — 15 с. — Бібліогр.: с. 15. — ISBN 978-966-8460-96-8 : 5.00 грн.
 1274. Павлій Г. І. Виразові відмінності між гомофонією та поліфонією [Текст] : (Теорія та виконавство) / Г. І. Павлій ; Вищий держ. музичний ін-т ім. М. В. Лисенка. — Львів : Вищий муз. ін-т ім. М. Лисенка, 1995. — 112 с. — Бібліогр.: с. 111-112. — 15.00 грн.
 1275. Матіос М.В. Вирвані сторінки з автобіографії [Текст] / М. Матіос. — Вид. 2-ге. — Львів : Піраміда, 2011. — 368 с. — ISBN 978-966-441-176-6 : 48.00 грн.
 1276. Кустова О.Г. Виробництво і асортимент швейних ниток [Текст] : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. — Львів : Новий Світ-2000, 2008. — 49 с. — (Вища освіта в Україні). — ISBN 978-966-418-066-2 : 28.00 грн.
 1277. Кустова О.Г. Виробництво і асортимент швейних ниток [Текст] : довідник / О. Г. Кустова, В. В. Гриценко. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 49 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.48. — ISBN 978-966-418-066-2 : 18.00 грн.
 1278. Пронін Є. Вирушаючи у доросле життя [Текст] / Є. Пронін ; пер. О. Мацьків. — Львів : Свічадо, 2010. — 86 с. — (Б-ка "100 талантів"). — ISBN 978-966-395-345-8 (978-966-395-312-0(сер.)) : 12.90 грн.
 1279. Давидович М, І. Високий Замок у Львові [Текст] : (замок Руських королів) / М, І. Давидович. — Вид. 3-тє, випр. та доповн. — Львів : Тріада плюс, 2017. — 119 с. : ііл., схеми. — Бібліогр.: с. 118. — 54.90 грн.
 1280. Маврін О.І. Високовольтна ізоляція у задачах і контрольних питаннях [Текст] : навч. посіб. / О. І. Маврін, К. Б. Покровський, О. Б. Дудурич ; МОН України , НУ "Львівська Політехніка. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 188 с. — Бібліогр.: с.173. — ISBN 978-617-607-510-3 : 30.00 грн.
 1281. Виставка "Пам'ятки Шопеніани з фондів Львівського історичного музею" в контекмті семінару "Шопен на тлі епохи" Львів, 18 листопада 2006 р. [Текст] / Упр. культури і туризму Львів. облдержадмін. , Львів. іст. музей ; авт.-упоряд. О. І. Перелигіна. — Львів : [б.в.], 2007. — 28 с. : іл. — 3.00 грн.
 1282. Виставка творів Богдана Сойки [Текст, образотворчий матеріал] : художника з Янова / Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького ; авт. передм. Л. В. Волошин ; упоряд.: О. Свистак, Т. Костицький. — Львів, 2018. — 88 с. : іл. кольор. — 120.00 грн.
 1283. Перотті А. Виступ на захист полікультурності [Текст] / А. Перотті ; Рада культурного співробітництва. — Страсбург : Вид-во Ради Європи, 1994. — 127, [1] с. — (Інтеркультурна освіта). — Бібліогр.: с. 116-127. — ISBN 92-971-2325-Х : 8.00 грн.
 1284. Некрасов М. Витапсихология [Текст] : книга-учебник / М. Некрасов, Л. Некрасова. — Львов : Манускрипт, 2011. — 283 с. — ISBN 978-966-2067-09-5 : 46.00 грн.
 1285. Сантаяна Д. Витлумачення поезії та релігії [Текст] / Д. Сантаяна ; пер. з англ. О. М. Махничева. — Львів : Ініціатива, 2003. — 288 с. — Бібліогр.: с. 281-283. — ISBN 966-7172-14-7 : 43.00 грн.
 1286. Витоки [Текст] : літературно-мистецький альманах - 2 м. Дубляни / ред. і упоряд. О. Буднікова. — Львів : СПОЛОМ, 2005. — 139 с. — ISBN 966-665-281-1 : 1.50 грн.
 1287. Витоки та розвиток електротехнічної освіти і науки у Львівській політехніці (1891-2016) [Текст] / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; уклад. А. О. Лозинський [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 216 с. : іл. — Бібліогр.: с. 208. - Імен. покажч.: с. 209. — ISBN 978-966-941-058-0 : 100.00 грн.
 1288. Витрати в експортній діяльності підприємств [Текст] : монографія / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; НУ "Львівська політехніка". — Львів : Растр-7, 2012. — 278 с. — Бібліогр.: с. 256-276. — ISBN 978-966-2004-86-1 : 35.00 грн., 43.00 грн.
 1289. Лагерлеф С. Вифлеємська ніч [Текст] : різдвяні легенди / С. Лагерлеф ; пер. М. Лемик. — Львів : Свічадо, 2012. — 112 с. — ISBN 978-966-395-614-5 : 20.00 грн., 24.90 грн.
 1290. Лагерлеф С. Вифлеємська ніч [Текст] = Kristuslegender : різдвяні легенди / С. Лагерлеф ; пер. М. Лемик. — Львів : Свічадо, 2012. — 107 с. : іл. — ISBN 978-966-395-614-5 : 24.90 грн.
 1291. Вихованиця поколінь. Костянтина Малицька. [Текст] : рек. список літератури / упоряд. О.Сорока; ред. Д. Дигас; дизайн обкл. С.Дикий. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 16 с. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 1292. Ґордон Т. Виховання без невдач: стосунки батьків з дітьми [Текст] / Т. Ґордон. — Львів : Свічадо, 2011. — 336 с. — (Порадник для батьків). — ISBN 978-966-395-479-0 (978-966-395-202-4 (серія)) : 45.00 грн.
 1293. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал [Текст] : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т.1 / Г. Ващенко ; Всеукр. пед. товариство ім. Г.Ващенка. — 4-те вид. — Львів : Камула, 2006. — 278 с. — ISBN 966-8343-68-9 : 19.00 грн., 25.60 грн.
 1294. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді [Текст] : тенденції та перспективи розвитку: методичний посібник / М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації, Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міськради, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, каф. режисури та хореографії ; упоряд., відповід. за вип. О. А. Плахотнюк. — Львів : ЦТДЮГ, 2014. — 146 с. — 30.00 грн.
 1295. Виховниця поколінь: Костянтина Малицька [Текст] : рекомендаційний список літератури / Львівська обласна універсальна наукова бібіліотека ; упоряд. О. Сорока ; ред. Д. М. Дигас. — Львів : ЛОУНБ, 2018. — 16 с. : портр. — (Жіноче обличчя Львова). — 15.00 грн.
 1296. Виховувати у свободі, правді та любові [Текст] : вибр. док. Церкви про католицьку школу, виховання, освіту / Комісія УГКЦ у справах освіти та виховання ; ред. І. Максименко. — Львів : Свічадо, 2017. — 576 с. — ISBN 978-966-938-025-8 : 150.00 грн.
 1297. Кубай Н.О. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. — Львів : Новий Світ-2000, 2013. — 286 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с.280. — ISBN 978-966-418-250-5 : 60.00 грн.
 1298. Волошин В. Вишивала доля шлях [Текст] : збірник пісень / В. Волошин ; авт. слів Г. Редчук ; авт. передм. Р. Гавалюк. — Львів : Компанія "Манускрипт", 2019. — 75 с. : кольор. іл.
 1299. Чумарна М.І. Вишивання долі [Текст] : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна ; худ. оформл. В. Чипурко. — Львів : Апріорі, 2009. — 88 с. : іл. — ISBN 978-966-2154-18-4 : 50.00 грн.
 1300. Чумарна М.І. Вишивання долі [Текст] : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна ; худ. оформл. В. Чипурко. — Львів : Апріорі, 2015. — 88 с. : іл. — ISBN 978-966-2154-18-4 : 50.00 грн., 80.00 грн.
 1301. Чумарна М. І. Вишивання долі [Текст, образотворчий матеріал] : символіка і техніки шитва / М. І. Чумарна ; фото М. І. Чумарна ; фото В. Чипурко. — Львів : Апріорі, 2015. — 87 с. : кольор. іл. — ISBN 978-966-2154-18-4 : 80.00 грн.
 1302. Кот М. П. Вишивка Дрогобиччини [Текст, образотворчий матеріал] : Традиції і сучасність: альбом / М. П. Кот ; пер. англ. І. Шевчук. — Львів : Інститут народознавства АНУ, 1999. — 107 с. : іл., схеми. — Дод.: с. 51 - 100. — ISBN 966-02-1334-4 : 85.00 грн.
 1303. Вишивка Жидачівщини [Текст, образотворчий матеріал] : з колекції Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького. ч. 1 / упоряд. І. Вачкова. — Львів : Артклас, 2019. — 92 с. : іл. — (Мистецтво давнього стібка. , Том 1). — ISBN 978-966-2614-07-7.
 1304. Бавбекова І. О. Вишивка татар Криму ХVІІІ - поч. ХХ ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) [Текст] : автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства / І. О. Бавбекова ; М-во освіти і науки України, Львівська нац. академія мистецтв. — Львів, 2014. — 18 с. — 5.00 грн.
 1305. Каліщук О. П. Вишийте, мамо, долю мені [Ноти, текст] / О. Каліщук, сл. П. Гоць. — Львів : Українські технології, 2005. — 28 с. — ISBN 966-345-065-7 : 10.00 грн.
 1306. Тороповський М. М. Вишнева пісня із смерекового краю [Текст, ноти] : солоспіви, ансамблі, хори в супроводі фортепіано / М. М. Тороповський. — Львів : Письменник, 2003. — 49 с. : фотогр. — ISBN 5-87332-158-2 : 18.00 грн.
 1307. Чупа О.А. Вишня і Я [Текст] : повість / О. Чупа. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 128 с. — ISBN 978-617-679-241-3 : 50.00 грн.
 1308. Котик З. О. Вишукування в землеустрої [Текст] : конспект лекцій / Котик З. О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів : Растр-7, 2013. — 101 с. — Бібліогр. : с. 94-101 . — ISBN 978-617-7045-25-9 : 25.00 грн.
 1309. Вища математика [Текст] : посіб. для самостійної роботи. Ч.І / Укоопспілка, ЛКА ; уклад. А. І. Пілявський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. — 348 с. : рис., формули. — Бібліогр.: с.343. — ISBN 966-8561-18-Х. — ISBN 966-8561-19-8 : 13.88 грн.
 1310. Бубняк Т. І. Вища математика [Текст] : Навч. посібн. / Т. І. Бубняк. — Львів : Новий Світ - 2000, 2007. — 436 с. : табл., форм. — ISBN 966-7827-41-0 : 38.00 грн.
 1311. Вища математика [Текст] : посіб. для самост. роботи. Ч. 2 : Практикум / Укоопспілка; ЛКА ; укл. А. І. Пілявський . — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 164 с. — ISBN 978-966-1537-46-9 : 10.00 грн.
 1312. Вища математика [Текст] : метод. вказівки та завдання до контрольної роботи для студ. заоч. форми навч. / Укоопспілка; ЛКА ; укл.: А.І. Пілявський, та ін. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 42 с. — 4.00 грн.
 1313. Коляда Р.В. Вища математика [Текст] : навч. посібник / Р. В. Коляда, Я. С. Пушак, І. О. Мельник. — Львів : Магнолія 2006, 2010. — 332 с. — Бібліогр.: с.325-332. — ISBN 978-966-2025-91-0 : 55.00 грн.
 1314. Веселовська О. В. Вища математика : елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 2-ге вид., випр. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 184 с. — ISBN 978-617-607-501-1 : 32.00 грн.
 1315. Веселовська О. В. Вища математика : елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 3-тє вид., випр. і допов. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 256 с. — ISBN 978-617-607-981-1 : 90.00 грн.
 1316. Коляда Р.В. Вища математика в задачах і прикладах [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Коляда, І. О. Мельник, О. М. МельникО.М. ; МОН України. — Львів : СПОЛОМ, 2014. — 528 с. — Бібліогр.: с. 520. — ISBN 978-966-665-942-5 : 70.00 грн.
 1317. Вища математика математика для економістів вища та прикладна математика. Розділ: Функції багатьох змінних та інтегральне числення [Текст] : завд. до аудиторної, самост. та індивід. роботи для студ. ден. форми навч. галузей знань 0302 "Міжнародні відносини", 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Готельно-ресторанна справа" / ЛКА ; укл. М. О. Мельник . — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 32 с. — 4.00 грн.
 1318. Веселовська О.В. Вища математика: елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, диференціальне числення функції однієї змінної [Текст] : навч. посіб. / О. В. Веселовська, М. І. Вовк, Л. В. Гошко ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 182 с. : іл. — ISBN 978-617-607-096-2 : 27.00 грн.
 1319. Вища математика. Математика для економістів. Вища та прикладна математика. Розділ "Вступ до аналізу" [Текст] : завд. до аудиторної, самост. та індивід. роботи для студ. денної та заочної форм навч. галузей знань 0302 "Міжнародні відносини", 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерційна акад. ; укл.: Л. В. Барбуляк, Є. В. Гвоздьова, В. В. Дрогобицька. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 36 с. — 3.00 грн.
 1320. Вища математика. Математика для економістів. Вища та прикладна математика. Розділ: Диференціальні рівняння та ряди [Текст] : завд. до аудиторії, самост. та індивід. роботи для студ. ден. форми навч. галузей знань 0302 "Міжнародні відносини", 0305"Економіка та підприємництво", 0306"Менеджмент і адміністрування", 1401"Готельно-ресторанна справа" / ЛКА ; укл. А. І. Пілявський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 36 с. — 4.00 грн.
 1321. Вища освіта України і Болонський процес [Текст] : тест. завд. для студ. напряму підготовки 8.050104"Фінанси" денної, заочної та післядипломної форми навчання / ЛКА ; укл. О. Г. Біла . — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 40 с. — 4.00 грн.
 1322. Вища та прикладна математика [Текст] : метод. вказівки та завд. до самост. роботи з дисципліни для студ. заочної форми навча. напряму підготовки 6.030510 / ЛКА ; укл. А. І. Пілявський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 72 с. — 8.00 грн.
 1323. Віват фестиваль! [Текст] : Збірник статей / упоряд. В. Степанишин. — Львів : Сполом, 2019. — 125 с. : іл. — ISBN 978-966-919-527-2.
 1324. Віват, степова амазонко! [Текст] : присвяти, рецензії, пародії, епіграми, панегірики та епітафії / упоряд. С. Дикий . — Львів : Ліга-Прес, 2012. — 132 с. : іл. — (Львівські пегаси ; Вип. 27). — ISBN 978-966-397-095-х : 20.00 грн.
 1325. Вівчарство Карпатського регіону [Текст] / Г. М. Седіло [та ін.]. — Львів : ПАІС, 2016. — 192 с. — Бібліогр.: с. 185-191. — ISBN 978-617-7065-62-2 : 50.00 грн.
 1326. Бегей І.І. Від "совка" до українця [Текст] : публіцист. роздуми / І. І. Бегей. — Львів : Каменяр, 2017. — 76 с. — (Акценти). — ISBN 978-966-607-413-2 : 35.00 грн.
 1327. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі [Текст] : практ. посіб. / ред. С. Гришко [та ін.]. — Львів : Манускрипт, 2014. — 168 с. — ISBN 978-966-2400-38-0 : 26.00 грн.
 1328. Від КТРА до ЕЗІКТ. До 50-річчя заснування [Текст] / Г. М. Васьків [та ін.] ; НУ "Львівська політехніка". — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 179 с. : фотогр. — Бібліогр.: с. 178. — ISBN 978-966-553-981-0 : 23.00 грн.
 1329. Колобич О.В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу [Текст] : [посібник] / О. В. Колобич, Й. Г. Фалес, Б. В. Хоркавий ; Львів. держ. ун-т фізичної культури, Кафедра футболу. — Львів : ЛДУФК, 2012. — 144 с. — Бібліогр.: с. 143. — ISBN 978-966-2328-34-9 : 22.00 грн.
 1330. Трохимчук С.В. Від майдану до майдану. Декада боротьби і сподівань [Текст] / С. В. Трохимчук ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Львів. навч.-наук. центр УжНУ, Львів. обл. від-ня всеукр. об-ня ветеранів. — Львів : Простір-М, 2015. — 392 с. — 65.00 грн.
 1331. Бандрівський М. Від Мегалі Екклісія руських князів до церкви Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Руській [Текст] : (з історії православних храмів львівського середмістя) / М. Бандрівський ; наук. ред. Т. Дмитрик ; Львівське крайове ставропігійне братство св. Андрія Первозванного, Ставропігійський церковно-археологічний музей, Львівський музей історії релігії. — Львів : Ліга-Прес, 2014. — 151 с. : [4] c. кольор. іл., рис., іл. — ISBN 978-966-397-240-4 : 45.00 грн.
 1332. Гелей С.Д. Від національної ідеї до державності. Вибрані статті з історії України, політології, теорії та історії кооперації [Текст] / С. Гелей. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 737 с. — Імен. покажч.: с.700-723. - Географ. покажч.: с. 724-734. — ISBN 978-617-602-015-8 : 100.00 грн.
 1333. Устянич Є.П. Від Першого у Раю до Першого на Планеті - від Адама до Білла Клінтона [Текст] : казки для дорослих і дітей. Кн. 1 : Золота пектораль / Є. П. Устянич, В. Є. Тузяк. — Львів; Нью-Йорк; Торонто : [б.в], 1997. — 62 с. — ISBN 0-88054-133-4 : 10.00 грн.
 1334. Нахлік Є.К. Від преромантизму до постмодернізму [Текст] : сильветки письменників, літ.-крит. ст. та рец., екскурси до класики, теоретико-компаративістичний уступ / Є. К. Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". — Львів, 2016. — 408 с. — (Літературна критика й есеїстика ; вип. 4). — ISBN 978-966-02-6074-0 : 80.00 грн.
 1335. Від Романа до Йордана: Обряди, символи, страви [Текст] / авт.-упоряд. Я. Музиченко. — Вид. 2-ге, випр. і доповн. — Львів : Свічадо, 2012. — 144 с. — ISBN 978-966-395-571-1 : 58.00 грн.
 1336. Рівас К. Від Синаю до Голготи [Текст] / К. Рівас. — Львів : Добра книжка, 2010. — 152 с. — ISBN 978-966-7490-88-1 : 6.00 грн.
 1337. Содомора А.О. Від слова до серця, від серця - до слова [Текст] : з нотаток про мову / А. О. Содомора. — Львів : Літопис, 2012. — 52 с. — ISBN 978-966-8853-15-9 : 10.00 грн., 17.60 грн.
 1338. Малильо С. Від Тиси до Дінця [Текст] : вибране / С. Малильо. — Львів : [б.в.], 2009. — 220 с. — ISBN 978-966-53-872-1 : 20.00 грн.
 1339. Колодко Ґ.В. Від шоку до терапії. Економіка і політика трансформації [Текст] / Ґ. В. Колодко. — Львів : "Ї", 2004. — 564 с. : a-табл. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 966-7790-01-0 : 50.00 грн.
 1340. Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 23(99)2005 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : друк : Простір-М, 2005. — 147 с. — 12.50 грн.
 1341. Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 24(100)2006 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : друк : Простір-М, 2006. — 5.00 грн.
 1342. Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 28(104)2008 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : друк : Простір-М, 2008. — 168 с. — 11.00 грн.
 1343. Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 40(116)/ 2014 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : друк : Простір-М, 2014. — 116 с. — (0474-8662). — 33.00 грн.
 1344. Відбір і обробка інформації [Текст] : міжвідом. зб. наук. праць. Вип. 44(120), 2016 / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка ; відп. ред. З. Т. Назарчук. — Львів : друк : Простір-М, 2016. — 111 с. — (0474-8662). — 35.00 грн.
 1345. Добсон Д. Відверта розмова з чоловіком [Текст] / Д. Добсон ; пер. з англ. О. Кулина. — Львів : Свічадо, 2011. — 216 с. — ISBN 978-966-395-463-9 : 30.00 грн.
 1346. Бєля С. Відкрийте двері для Христа [Текст] / С. Бєля; перек. з пол. В. Ружицький. — Львів : Свічадо, 2008. — 128 с. — ISBN 978-966-395-197-3 : 11.40 грн.
 1347. Ґуччі Д. Відкрита рана. Церква і педофілія: психологічно-пасторальний підхід [Текст] / Джованні Ґуччі, Ганс Цолльнер ; пер. з італ. Наталя Павлів. — Львів : Свічадо, 2012. — 128 с. — Бібліогр.: с. 102-109. — ISBN 978-966-395-545-2 : 19.00 грн.
 1348. Іван-Павло ІІ Відкупитель людини [Текст] = Redemptor hominis : енцикліка Вселенського архієр. Івана Павла ІІ / Іван Павло ІІ. — Львів : Місіонер, 2008. — 77 с. — ISBN 978-966-658-126-9 : 13.50 грн.
 1349. Лобода С. Відлуння [Текст] : новела / С. Лобода. — Львів : Кальварія, 2010. — 95 с. — ISBN 978-966-663-308-1 : 22.00 грн.
 1350. Квасневський В. Ф. Відлуння весни [Ноти, текст] : Солоспіви на вірші Марії Гатали-Квасневської / В. Квасневський. — Львів : Українські технології, 2002. — 58 с. : портр. — 10.50 грн.
 1351. Марухняк Й. І. Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича [Текст, образотворчий матеріал] / Й. І. Марухняк, Н. М. Пастернак. — Львів : Камула, 2017. — 108 с. : іл. — ISBN 978-966-433-147-7 : 60.00 грн.
 1352. Відлуння золотого віку [Текст] : антологія пізньої латинської поезії / пер. А. О. Содомора ; упоряд. М. Домбровський. — Львів : Піраміда, 2011. — 296 с. — (Приватна колекція). — ISBN 978-966-441-261-9 : 42.00 грн.
 1353. Костик Г. Відлуння любови [Текст] : поезія / Г. Костик. — Дрогобич : Відродження, 2009. — 116 с. — ISBN 978-966-538-191-4 : 10.00 грн.
 1354. Ґрюн А. Віднайти радість життя [Текст] / А. Ґрюн ; пер. О. Мандрика. — Львів : Свічадо, 2012. — 128 с. — ISBN 978-966-395-546-9 : 19.00 грн.
 1355. Віднайти себе - відродити душу предків [Текст] : метод. поради до 100-річчя від дня народження Марка Боєслава / ЛОУНБ ; упоряд.: С. Дмитрів, О. Шматько. — Львів : Ліга-Прес, 2010. — 32 с. — (Поборники державності України). — Бібліогр.: с. 21-31. — 14.00 грн.
 1356. Біла О. Відомий і невідомий Труш [Текст, образотворчий матеріал] : науковий альбом-каталог / О. Біла ; наук. ред. А. Забитівська ; Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького. — Львів : Національний музей у Львові, 2019. — 375 с. : іл., фотогр. — ISBN 978-617-7124-11-4 : 400.00 грн.
 1357. Купчинський О.А. Відомі та маловідомі постаті національної науки й культури [Текст] : вибрані ст. та повідомлення. Т. 3 / О. А. Купчинський ; НТШ. — Львів : НТШ, 2011. — 665 с. : іл. — (Українознавча наукова бібліотека НТШ ; Ч. 31). — ISBN 966-9868-24-2 : 100.00 грн.
 1358. Красницький І.В. Відповідальність за замах на злочин за кримінальним правом України [Текст] : монографія / І. В. Красницький, Л. С. Щутяк ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. — Львів : ЛДУВС, 2015. — 224 с. — Бібліогр.: с. 206. — ISBN 978-617-511-174-1 : 38.00 грн.
 1359. Відповідальність за створіння [Текст] : зб. робіт Всеукраїнського конкурсу 2012 року / Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ з питань екології ; укл. В. Шеремета. — Київ; Івано-Франківськ; Дрогобич : Бюро УГКЦ з питань екології, 2013. — 40 с. — ISBN 978-617-642-091-0 : 10.00 грн.
 1360. Відпущення [Текст] : історії життя, зібрані в Україні в рамках проекту "Україна активна: загоєння минулого" / Міжнар. громад. організація "Основи свободи", Міжнар. рух "Ініціативи змін". "Україна активна: загоєння минулого", проект) ; упоряд. Г. Буньо. — Львів : Свічадо, 2012. — 216 с. — ISBN 978-966-395-563-6 : 32.00 грн.
 1361. Жеплинський Б. М. Відроджений ляльковий вертеп [Комплект] / Б. М. Жеплинський, М. М. Ковальчук, Д. Б. Ковальчук. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 203 с. : фот. кольор., фот. — ISBN 978-966-1633-54-3 : 30.00 грн.
 1362. Сторожук В.М. Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід [Текст] : навч. посіб. / В. М. Сторожук, О. В. Мельников. — Львів : Українська академія друкарства, 2012. — 286 с. — Бібліогр.: с. 279-286. — ISBN 978-966-322-229-5 : 50.00 грн.
 1363. Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу [Текст] : монографічне дослідження / Ю. Ясіновський ; Національна Академія наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 467 с. : іл. — (Історія української музики ; Вип. 18: Дослідження). — ISBN 978-966-02-6015-3 : 130.00 грн.
 1364. Степовик Д.В. Візантологія [Текст] : програма лекц. курсу для вищ. духов. навч. закладів та ун-тів України / Д. Степовик. — Вид. 2-ге, допов., іл. — Жовква : Місіонер, 2013. — 352 с. : іл. — ISBN 978-966-658-297-6 : 93.00 грн.
 1365. Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя [Текст] / М. Кайку ; пер. з англ. А. Кам'янець ; наук. ред. І. Вакарчук. — Львів : Літопис, 2004. — 544 с. — Бібліогр.: с. 539. — ISBN 966-7007-111-6. — ISBN 966-7007-110-8 (серія) : 22.00 грн.
 1366. Візовий режим між Україною і Польщею: коментарі, аналіз, прогноз [Текст] : збірник аналітичних матеріалів / за ред. І. Я. Вдовичина. — Львів : Каменяр, 2004. — 80 с. : схеми, табл. — (Сусіди). — ISBN 5-7745-1045-Х : 3.10 грн.
 1367. Харцій О.М. Візуальна психодіагностіка [Текст] : навч. посіб. (модул. варіант) / О. М. Харцій. — Львів : Магнолія 2006, 2012. — 224 с. — (Вища освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 206-208. — ISBN 978-966-2025-80-4 : 70.00 грн.
 1368. Левик Б.С. Військова безпека пострадянських республік 1991-2011 рр. [Текст] : монографія / Б. С. Левик ; МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 380 с. — Бібліогр.: с. 324-372. — ISBN 978-617-607-400-7 : 60.00 грн.
 1369. Литвин М. Р. Військова еліта Галичини [Текст] / М. Р. Литвин, К. Є. Науменко ; НАН України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 2004. — 376 с. — ISBN 966-02-2701-9 : 15.00 грн.
 1370. Литвин М. Р. Військова еліта Галичини [Текст] / Національна академія наук України інститут українознавства ім. І. Крип'якевича ; М. Литвин, К. Науменко. — Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України, 2004. — 376 с. — ISBN 966-02-2701-9 : 14.92 грн., 15.00 грн.
 1371. Військова топографія [Текст] : підручник / Т. М. Гребенюк, В. Д. Макаревич ; ред.: П. П. Ткачук, І. С. Тревого ; МОНМС України, НУ "Львівська політехніка", М-во оборони України, Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 412 с. : рис. — Бібліогр.: с.407-408. — ISBN 978-617-607-026-9 : 65.00 грн.
 1372. Гаврилів І.О. Військово-політична діяльність УВО-ОУН в боротьбі за Українську Державу (1920-1941 рр.) [Рукопис] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 - Історія України / І. О. Гаврилів ; ЛНУ ім. І. Франка. — Львів, 2017. — 44 с. — 20.00 грн.
 1373. Матвієнко Н.М. Вікнами до неба [Текст] : есеї. листи, щоденникові записи / Н. М. Матвієнко, Р. Т. Дідула. — Львів; Львів : СПОЛОМ, 2009. — 384 с. — ISBN 978-966-665-534-2 : 34.00 грн.
 1374. Ладанай Б.А. Вікторини плюс... Для кмітливих і допитливих [Текст] / Б. А. Ладанай. — Львів : Тріада плюс, 2013. — 112 с. — 67.50 грн.
 1375. Він любив нас усіх, та найбільше любив Україну. Назарій Яремчук [Текст] : реком. список літ / ЛОУНБ ; упоряд.: І. Ю. Лешнівська, Н. В. Письменна. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 26 с. — (Життя коротке, а мистецтво вічне). — 15.00 грн.
 1376. Він став великим, бо не боявся стати на коліна перед Богом. Іван-Павло ІІ у Львові [Текст] : оглядова довідка / ЛОУНБ ; уклад. М. Трухим ; наук. ред. І. Ю. Лешнівська. — Львів : [б.в.], 2011. — 34 с. — 15.00 грн.
 1377. Вінкоплетення та інші обряди у весільних піснях [Текст, ноти] / авт. П. Гаврилів [и др.] ; за заг. ред. П. Гаврилів. — Львів : Галицька видавнича спілка, 2013. — 535 с. : ноти. — ISBN 978-966-1633-51-2 : 50.00 грн.
 1378. Понсар Х. Віра в родині [Текст] / Х. Понсар ; пер. І. Роговська. — Львів : Свічадо, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-395-462-2 : 25.00 грн.
 1379. Гринчишин М. Віра із слухання, а слухання через слово Христове [Текст] / М. Гринчишин. — Львів : Артос, 2009. — 36 с. — ISBN 978-966-441-140-7 : 10.00 грн.
 1380. Косів Г. Віра Річ. Творчий портрет перекладача [Текст] / Г. Косів. — Львів : Піраміда, 2011. — 264 с. — ISBN 978-966-442-60-2 : 28.00 грн.
 1381. Вірити в Україну. Зі спадщини графа Михайла Тишкевича [Текст] / Львів. музей історії релігії ; упоряд. В. Василенко. — Львів : Друкарські куншти, 2009. — 124 с. — Бібліогр.: с.97-122. — ISBN 966-7379-61-2 : 20.00 грн.
 1382. Дашкевич Я.Р. Вірменія і Україна [Текст] : зб. статей і рецензії / Я. Р. Дашкевич ; упоряд.: Г. І. Сварник, Я. Федорук ; НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського. — Львів; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2001. — XX+762 с. — Бібліогр.: с.737-755 + покажч. 74с. — ISBN 966-02-1490-1 : 50.00 грн.
 1383. Вірмено-українські історичні зв'язки [Текст] = Armenian-Ukrainian historical contacts : матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 29-31 трав. 2008) / Каф. класичних, візантійських і середньовічних студій УКУ, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту ; ред.: К. Бардакчян, Ф. Сисин, А. Ясіновський. — Львів : [УКУ], 2011. — 145 с. : 27 іл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 978-617-607-099-3 : 25.00 грн.
 1384. Вірність. Перлини мудрости [Текст] / уклад. О. Гнатишин. — Львів : Свічадо, 2013. — 62 с. : іл. — ISBN 978-966-395-579-7 : 10.00 грн., 17.40 грн.
 1385. Віртуальна "реальність" публічних бібліотек [Текст] : метод. поради / ЛОУНБ, Регіонал. тренінг. центр ; уклад.: С. Дмитрів, О. Шматько. — Львів : Ліга-Прес, 2011. — 40 с. — (Секрети бібліотечної майстерності). — 5.00 грн.
 1386. Козяр М.М. Віртуальний університет [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. М. Козяр, О. Б. Зачко, Т. Є. Рак ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій . — Львів : Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 2009. — 168 с. : рис. — ISBN 978-966-553-839-4 : 10.00 грн.
 1387. Франциск Вірую в єдиного Бога... [Текст] : катехизи / Франциск. — Львів : Свічадо, 2016. — 104 с. — ISBN 978-966-395-976-4 : 39.00 грн.
 1388. Ґадамер Г.-Ґ. Вірш і розмова [Текст] : есе / Г. -Ґ. Ґадамер ; пер. з нім. Т. Гаврилів. — Львів : "Ї", 2002. — 188 с. — (Б-ка журн. "Ї"). — ISBN 966-537-110-х : 20.00 грн.
 1389. Миронович О. Віршики для хлоп'ят [Текст] / М. Фляк. — Львів : Свічадо, 2010. — [32] : іл. кольор. — (Б-ка "Зернятка"). — ISBN 978-966-395-406-6 : 15.00 грн.
 1390. Шевченко Т.Г. Вірші [Текст] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. Б. П. Чепурко. — Львів : Каменяр, 2017. — 72 с. — (25 улюблених віршів). — ISBN 978-966-607-364-8 : 35.00 грн.
 1391. Непомнящая Т. Я. Вірші та проза [Текст] / Т. Я. Непомнящая. — Львів : Край, 2008. — 128 с. : іл. — ISBN 978-966-547-283-4 : 7.90 грн.
 1392. Копцюх Б. Р. Вірші-загадки з історії України [Текст] / Б. Копцюх. — Львів : Камула, 2004. — 96 с. — ISBN 966-8343-22-0 : 3.80 грн.
 1393. Луговик М.М. Вірші, які не годують... [Текст] : поезія / М. М. Луговик. — Львів : Каменяр, 2010. — 488 с. : a-ил. — ISBN 978-966-607-090-9 : 100.00 грн.
 1394. Склярик Д.Д. Віршовані історії бабусі Дарусі [Текст] / Д. Склярик ; худ. С. Бабій. — Львів : Свічадо, 2013. — 32 с. : іл. — ISBN 978-966-395-642-8 : 15.00 грн.
 1395. Барвінський В. О Вісім прелюдій [Текст] : для фортепіано: навчальний посібник з навчальної дисципліни "Профіль: фортепіано" / В. О. Барвінський ; рел.-упорял., вступ. ст. Л. П. Філоненко, О. Німилович ; переднє сл. С. С. Павлишин ; М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. — Дрогобич : Пóсвіт, 2019. — 63 с.
 1396. Вісник Всеукраїнського об'єднання ветеранів [Текст]. Ч. 2(4)/ 2001 / ред. Я. Пітко [та ін.]. — Львів; Київ; Харків : [б.в.], 2001. — 154 с. : фотогр. — 14.00 грн.
 1397. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 270 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / М-во освіти України ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1993. — 112 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2000.00 грн.
 1398. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 271 : Резерви прогресу в архітектурі та будівництві / М-во освіти України ; відп. ред. Б. І. Усов. — Львів : ДУ "ЛП", 1993. — 156 с. : табл., формули, рис.
 1399. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 274 : Проблеми економіки та управління / МО України ; відп. ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1993. — 114 с.
 1400. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 280 : Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України ; ред. І. Н. Прудіус [та ін.]. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. — 148 с. — Термінол. слов.: с. 110.
 1401. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 276 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МО України ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. — 156 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.00 грн.
 1402. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 278 : Резерви прогресу в архітектурі та будівництві / М-во освіти України ; від. ред. М. І. Стасюк. — Львів : ДУ "ЛП", 1994. — 187 с. : табл., формули, рис. — 3.70 грн.
 1403. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 279 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. — 138 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1404. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 281 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / М-во освіти України ; ред.: З. А. Стоцько, Л. І. Боженко. — Львів, 1994. — 76 с. — (0321-0499).
 1405. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 284 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1994. — 126 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1406. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 373 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / М-во освіти України ; відп. ред. І. І. Мотика. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1994. — 220 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.40 грн.
 1407. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 289 : Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України ; ред. І. Н. Прудіус [та ін.]. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 144 с. — (0321-0499). — Термінол. слов.: с. 99. — 2.80 грн.
 1408. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 287 : Резерви прогресу в архітектурі та будівництві / М-во освіти України ; відп. ред. М. І. Стасюк. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 194 с. : табл., формули, рис. — 3.90 грн.
 1409. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 288 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1410. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 293 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1995. — 114 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1411. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 294 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / М-во освіти України ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 100 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1412. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. ст.. № 295 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відп. ред. В. В. Задорожний. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 101 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1413. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 297 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1995. — 120 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1414. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 299 : Прикладна математика / МО України ; відп. ред. Ю. К. Рудавський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1996. — 188 с. : формули. — (0321-0499). — 3.80 грн.
 1415. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 317 : Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвиток / М-во освіти України ; ред. І. В. Алєксєєв. — Львів, 1997. — 156 с. — (0321-0499). — 4.70 грн.
 1416. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 335 : Теорія і практика будівництва / М-во освіти України ; ред. М. І. Стасюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1997. — 204 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1417. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 328 : Промислово-фінансові групи в Україні: проблеми створення, становлення та розвиток / М-во освіти України ; ред. О. М. Губарєва. — Львів, 1998. — 230 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1418. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 360 : Теорія і практика будівництва / М-во освіти України ; ред. М. І. Стасюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1998. — 300 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.00 грн.
 1419. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 361 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МО України ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1420. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 362 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. — 130 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.90 грн.
 1421. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 363 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. — 236 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.70 грн.
 1422. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 364 : Прикладна математика / МО України ; відп. ред. М. І. Худий. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 357 с. : формули. — (0321-0499). — 7.50 грн.
 1423. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 365 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МО України ; ред. З. М. Теплюх. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 114 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.00 грн.
 1424. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 366 : Автоматика, вимірювання та керування / М-во освіти України ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 178 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.50 грн.
 1425. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 367 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України ; відп. ред. Л. А. Недоступ. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 204 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1426. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №5. № 368 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти України ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. — 212 с. — 8.00 грн.
 1427. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-прикл. праць №6. № 369 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти України ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. — 204 с. — 8.00 грн.
 1428. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 371 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / М-во освіти України ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.70 грн.
 1429. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 372 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 200 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1430. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 374 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МО України ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.80 грн.
 1431. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 375 : Архітектура / М-во освіти України ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. — 291 с. — (0321-0499). — 6.00 грн.
 1432. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 376 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / М-во освіти України ; відп. ред. В. М. Палаш. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 72 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 1.40 грн.
 1433. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 377 : Держава та армія / М-во освіти України ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1999. — 289 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.00 грн.
 1434. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 378 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МО України ; ред. З. М. Теплюх. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 1999. — 96 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.00 грн.
 1435. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 382 : Електроніка / М-во освіти України ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 1999. — 92 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 1.80 грн.
 1436. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №7. № 384 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , ДУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. — 344 с. — 7.00 грн.
 1437. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 385 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.00 грн.
 1438. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 387 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України ; відп. ред. Л. А. Недоступ. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 492 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.00 грн., 12.00 грн.
 1439. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 388 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 236 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1440. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 389 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. ДУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 186 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1441. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 390 : Логістика / МОН України, ДУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 228 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1442. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 391 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. — 320 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1443. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 392 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 206 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1444. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 393 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 174 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.50 грн.
 1445. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 394 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 146 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1446. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 395 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 156 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1447. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 396 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, ДУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. М. Палаш. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1448. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 397 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 150 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.50 грн.
 1449. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 400 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. ДУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 170 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.00 грн.
 1450. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 401 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.00 грн.
 1451. Вісник Державного університету "Львівська політехніка" [Текст] : матеріали 6-ї міжнар. наук. конф.. № 402 : Проблеми української термінологоії / МОН України ; відп. за вип. Р. Рожанківський. — Львів : Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 420 с. — (0321-0499). — 9.00 грн.
 1452. Вісник Інституту Археології [Текст] = Proceeding of the Institute of Archaeology Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 5 / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: О. Франко, М. Филипчук. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 184 с. — ISBN 2078-1857 : 27.00 грн.
 1453. Вісник Інституту Археології [Текст] = Proceeding of the Institute of Archaeology Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 6 / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: О. Франко, М. Филипчук. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 238 с. — ISBN 2078-1857 : 35.00 грн.
 1454. Вісник Львівського "Політехнічного інституту" [Текст] : зб. наук. праць. № 272 : Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України ; ред. І. Н. Прудіус [та ін.]. — Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1993. — 144 с. — (0321-0499). — Термінол. слов.: с. 92.
 1455. Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола [Текст]. Вип.4/2009 : Серія "Економічні науки" / МОН України; ЛДІНТУ ім. В.Чорновола ; ред. М. В. Римар. — Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2009. — 280 с. — Бібліогр.: с.273-276. — 25.00 грн.
 1456. Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола [Текст]. Вип. 5/2010 : Серія "Економічні науки" / МОН України. ЛДІНТУ ім. В.Чорновола ; ред. М. В. Римар. — Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2010. — 256 с. — Бібліогр. в кінці розд. — 17.00 грн.
 1457. Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола [Текст]. Вип. 6/2011 : Серія "Економічні науки" / МОН України. ЛДІНТУ ім. В.Чорновола ; ред. М. В. Римар. — Львів : ЛДІНТУ ім. В.Чорновола, 2011. — 256 с. — 35.00 грн.
 1458. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 1/2007 / Львів. музей історії релігії ; ред. В. Карпин. — Львів : Логос, 2007. — 86 с. — ISBN 966-7379-51-4 : 10.00 грн.
 1459. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 2/2007 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2007. — 83 с. : фотогр. — ISBN 966-7379-51-4 : 10.00 грн.
 1460. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 3/2008 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2008. — 107 с. — ISBN 966-7379-51-4 : 12.00 грн.
 1461. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 4/2008 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2008. — 87 с. — ISBN 966-7379-51-4 : 10.00 грн.
 1462. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 5/2009 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2009. — 127 с. : фотогр. — ISBN 966-7379-51-6 : 14.00 грн., 18.00 грн.
 1463. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 6/2009 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2009. — 88 с. : фотогр. — ISBN 966-7379-51-8 : 10.00 грн.
 1464. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 7/2010 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська ; відп. за вип. З. Білик. — Львів : Логос, 2010. — 136 с. : іл. — ISBN 966-7379-75-2 : 20.00 грн.
 1465. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 8/2010 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська. — Львів : Логос, 2010. — 142 с. — ISBN 966-7379-72-8 : 21.00 грн.
 1466. Вісник Львівського музею історії релігії [Текст]. Число 9/2011 / Львів. музей історії релігії ; ред. Л. Моравська ; відп. за вип. З. Білик. — Львів : Логос, 2011. — 134 с. : іл. — ISBN 966-7379-72-8 : 20.00 грн.
 1467. Вісник Львівського ордена Леніна державного університету ім. Івана Франка [Текст] : зб. ст.. Вип. 9/1973 : Серія історична / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред.: І. І. Бєлякевич, Ю. М. Гроссман. — Львів : Вища школа, 1973. — 156 с. — Бібліогр.: с.151. — 13.00 грн.
 1468. Вісник Львівського ордена Леніна державного університету ім. Івана Франка [Текст]. Вип. 11/1975 : Серія історична. Питання історії / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. С. Макарчук. — Львів : Вища школа, 1975. — 86 с. — 6.00 грн.
 1469. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 16 : Деякі питання теорії диференціальних рівнянь та алгебри / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. В. Я. Скоробогатько. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. — 122 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1470. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 17 : Деякі питання динаміки машин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Є. М. Гарасюк. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. — 168 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1471. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 18 : Деякі питання теорії диференціальних рівнянь та алгебри / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Т. Я. Загорський. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. — 128 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1472. Вісник Львівського Ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 39 : Хімія та хімічна технологія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Р. В. Візгерт. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1969. — 84 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1473. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 44 : Деякі питання теорії алгебри та диференціальних рівнянь / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. М. О. Ігнатьєв. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. — 220 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1474. Вісник Львівського Ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 57 : Хімія та хімічна технологія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. В. А. Тихонов. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. — 68 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 0.40 грн.
 1475. Вісник Львівського Ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 72 : Хімія та технологія органічних речовин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Т. І. Юрженко. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1973. — 92 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1476. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 75 : Питання алгебри та теорії диференціальних рівнянь / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Х. П. Луник. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1973. — 100 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1477. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 81 : Архітектура та містобудування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. В. Г. Запольський. — Львів : Вища школа, 1973. — 64 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1478. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 94 : Електронна техніка та прилади / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. О. І. Андрієвський. — Львів : Вища школа, 1975. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1479. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 99 : Архітектура та містобудування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. В. Г. Запольський. — Львів : Вища школа, 1975. — 84 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1480. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 104 : Деякі питання динаміки машин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Є. М. Гарасюк. — Львів : Вища школа, 1976. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1481. Вісник Львівського ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 110 : Електронна техніка та прилади / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. М. А. Емчик. — Львів : Вища школа, 1977. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1482. Вісник Львівського Ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 111 : Хімія та хімічна технологія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Б. І. Черняк. — Львів : Вища школа, 1977. — 152 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1483. Вісник Львівського Ордена Леніна політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 112 : Хімія та технологія органічних речовин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. М. П. Ромашкін. — Львів : Вища школа, 1977. — 136 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1484. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 10 : Хімія та хімічна технологія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. В. А. Тихонов. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1966. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1485. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 21 : Методи та застосування графічних відображень / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. П. П. Скрипкін. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. — 130 с.
 1486. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 45 : Методи та застосування графічних відображень / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. П. П. Скрипкін. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1970. — 71 с.
 1487. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 66 : Методи та застосування графічних відображень / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. П. П. Скрипкін. — Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1972. — 59 с.
 1488. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 91 : Матеріалознавство і технологія машинобудування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. М. Г. Шульга. — Львів : Вища школа, 1975. — 170 с.
 1489. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 115 : Архітектура та містобудування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. І. І. Середюк. — Львів : Вища школа, 1977. — 88 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1490. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 118 : Автоматичні та інформаційно-обчислювальні пристрої / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Л. О. Лукащук. — Львів : Вища школа, 1977. — 124 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1491. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 119 : Математика і механіка / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. М. А. Саврук. — Львів : Вища школа, 1977. — 202 с.
 1492. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 121 : Деякі питання динаміки машин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Р. С. Курендаш. — Львів : Вища школа, 1978. — 144 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 0.85 грн.
 1493. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 122 : Матеріалознавство і технологія машинобудування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. К. І. Беспалов. — Львів : Вища школа, 1978. — 107 с.
 1494. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 130 : Хімія та хімічна технологія / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Б. І. Черняк. — Львів : Вища школа, 1979. — 212 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1495. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 131 : Хімія та технологія органічних речовин / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Є. М. Мокрий. — Львів : Вища школа, 1979. — 176 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1496. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 132 : Електронна техніка та прилади / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. И. Д. Набитович. — Львів : Вища школа, 1979. — 147 с. — 0.80 грн.
 1497. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 135 : Автоматичні та інформаційно-обчислювальні пристрої / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Л. О. Лукащук. — Львів : Вища школа, 1979. — 140 с. — Бібліогр. в кінці ст.
 1498. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 241 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Є. М. Мокрий. — Львів : Світ, 1990. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1499. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 254 : Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. М. Д. Матвійків [та ін.]. — Львів : Світ, 1991. — 148 с. — 2.10 грн.
 1500. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 250 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. Є. М. Мокрий. — Львів : Світ, 1991. — 152 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1501. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 252 : Резерви прогресу в архітектурі та будівництві / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. Б. І. Усов. — Львів : Світ, 1991. — 160 с. : табл., формули, рис. — 1.70 грн.
 1502. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 253 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Світ, 1991. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1503. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 255 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Світ, 1991. — 72 с. — (0321-0499).
 1504. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 259 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. В. М. Палаш. — Львів : Світ, 1991. — 116 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1505. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 264 : Теорія і проектування напівпровідникових та радіоелектронних пристроїв / М-во освіти України ; ред. М. Д. Матвійків [та ін.]. — Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1992. — 128 с. — (0321-0499). — Термінол. слов.: с. 90. — 2.60 грн., 20.00 грн., 3.00 грн.
 1506. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 260 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / М-во вищої освіти України ; ред. Є. М. Мокрий. — Львів : Світ, 1992. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 2.50 грн., 3.00 грн.
 1507. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 262 : Резерви прогресу в архітектурі та будівництві / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. Б. І. Усов. — Львів : Світ, 1992. — 112 с. : табл., формули, рис. — 1.20 грн.
 1508. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 263 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти України ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Львів. політехнічний ін-т, 1992. — 72 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст.
 1509. Вісник Львівського політехнічного інституту [Текст] : зб. наук. праць. № 265 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / М-во освіти України ; ред. З. А. Стоцько. — Львів, 1992. — 60 с. — 10.00 грн., 2.00 грн.
 1510. Вісник Львівського політехнічного університету [Текст] : зб. наук. праць. № 246 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Світ, 1990. — 84 с. — (0321-0499).
 1511. Вісник Львівського торговельно-економічного університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 17 : Технічні науки / голов. ред. Б. Д. Семак. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. — 116 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1512. Вісник Львівського торговельно-економічного університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 51 : Економічні науки / голов. ред. П. О. Куцик. — Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2016. — 218 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 1513. Вісник Львівського Університету [Текст] : зб. наук. праць / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; відп. ред. Й. Т. Цьох. Вип. 15 : Серія Журналістики : Преса як активна учасниця перебудови. — Львів : Вища школа, 1988. — 108 с. — 1.30 грн.
 1514. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. ст. / М-во освіти України ; відп. ред. З. Г. Ватаманюк. Серія економічна, Вип. 23 : Проблеми переходу до ринкової економіки. — Львів : Світ, 1993. — 84 с. : формули, табл. — 15.00 грн., 25.00 грн.
 1515. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. ст.. Вип. 32 : Серія історична / МО України, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; ред.: М. Крикун, М. Мудрий. — Львів : [б.в.], 1997. — 256 с. — 18.00 грн.
 1516. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 37 : Серія юридична / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: В. Т. Нор, П. М. Рабінович. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 572 с. — 70.00 грн.
 1517. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 14 : Серія міжнародні відносини / ЛНУ ім. І. Франка ; відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. Л. Кирієнко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 278 с. : табл. — 11.08 грн.
 1518. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 40 : Серія юридична / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: В. Т. Нор, П. М. Рабінович. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. — 434 с. — 60.00 грн.
 1519. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 : Серія міжнародні відносини / відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. Л. Кирієнко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2005. — 444 с. : табл. — Бібліогр. в кінці ст. — 17.75 грн.
 1520. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 16 : Серія міжнародні відносини / ЛНУ ім. І. Франка ; відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. Л. Кирієнко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 245 с. : табл. — 9.50 грн.
 1521. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 17 : Серія міжнародні відносини / ЛНУ ім. І. Франка ; відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. Л. Кирієнко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 251 с. : табл. — 9.75 грн.
 1522. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 18 : Серія міжнародні відносини / ЛНУ ім. І. Франка ; відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. Л. Кирієнко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. — 267 с. : табл. — 10.36 грн.
 1523. Вісник Львівського університету [Текст]. Вип. 6 / М-во освіти і науки України ; гол. ред. Б. Козак. — Львів : ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. — 223 с. : [6] арк. іл. — (Серія мистецтвознавство. 2006 ; Вип. 6). — 15.00 грн.
 1524. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 19 : Серія міжнародні відносини / ЛНУ ім. І. Франка ; відп. за вип. Ю. Присяжнюк ; ред. О. Кузик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 268 с. : іл. — 10.44 грн.
 1525. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 45 : Серія юридична / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: В. Т. Нор, В. М. Рабик. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. — 248 с. — 32.00 грн.
 1526. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv university : збірник. Вип. 43 : Серія історична / відп. ред. М. Глушко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 476 с. — 38.00 грн.
 1527. Вісник Львівського університету [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 37 : Серія географічна / відп. за вип. С. І. Кукурудза ; ред. І. Лоїк. — Спец. вип. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 296 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 44.00 грн.
 1528. Вісник Львівського Університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 44 : Серія фізична / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: І. Вакарчук, Й. Стахіра. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 318 с. — 48.00 грн.
 1529. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv university : збірник. Вип. 44 : Серія історична / відп. ред. О. Вінниченко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. — 496 с. — 31.00 грн.
 1530. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 26 : Серія педагогічна / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: Т. Кошманова, Д. Герцюк. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 293 с. — 44.00 грн.
 1531. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 4 : Серія соціологічна / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: Н. Й. Черниш, О. Б. Демків. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 312 с. — 46.00 грн.
 1532. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 54 : Серія біологічна / ЛНУ ім. І. Франка ; ред.: В. Федоренко, В. Манько. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. — 272 с. — 40.00 грн.
 1533. Вісник Львівського Університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 35 : Серія Журналістика / ред.: Б. Потятиник, М. Присяжний. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 329 с. — 49.00 грн.
 1534. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. праць. Вип. 46 : Серія історична / відп. ред. Р. Сіромський. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 526 с. — 54.00 грн.
 1535. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 52 : Серія хімічна / ред.: М. Мартиняк, Б. Котур, Я. М. Каличак. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 404 с. : рис. — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 1536. Вісник Львівського Університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 54 : Серія юридична / ред.: В. Т. Нор, П. М. Рабінович, В. М. Бурдін. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 408 с. — ISBN 0136-8168 : 61.00 грн.
 1537. Вісник Львівського Університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 74 : Серія механіко-математична / ред.: М. Зарічний, М. Комарницький, О. Бугрій. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 206 с. — ISBN 2078-3744 : 31.00 грн.
 1538. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv university : зб. наук. праць. Вип. 47 : Серія історична / відп. ред. В, Галайчук. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 421 с. — 99.00 грн.
 1539. Вісник Львівського університету [Текст] = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. праць. Вип. 58 : Серія біологічна / ЛНУ ім. І. Франка, Біологічний ф-т ; ред. В. Федоренко. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. — 316 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0206-5657 : 47.00 грн.
 1540. Вісник Львівської академії мистецтв [Текст] : Видається з 1990 р. Випуск 6 / упряд. В. Бадяк. — Львів : Львівська академія мистецтв, 1995. — 121 с.
 1541. Вісник Львівської Академії мистецтв [Текст] : зб. наук. праць. спецвипуск / М-во освіти України ; Голова ред. колегії Е. Мисько; упорядник-ред. Р. Шмагало. — Львів : Львів. Академія мистецтв, 1999. — 263 с. — (0236-4832). — 10.00 грн.
 1542. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 10 : Серія товарознавча / редкол.Б.Д.Семак. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 138 с. — 16.00 грн.
 1543. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 11 : Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 133 с. — 11.00 грн.
 1544. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 29 : Серія економічна / голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 318 с. — 25.00 грн.
 1545. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 31 : Серія "Економічна" / ЛКА ; голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 216 с. — 26.00 грн.
 1546. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 32 : Серія "Економічна" / ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 226 с. — 20.00 грн.
 1547. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 7 : Серія "Гуманітарні науки" / голов. ред. С. Д. Гелей. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 178 с. — 15.00 грн.
 1548. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 8 : Серія Гуманітарні науки / голов. ред. С. Д. Гелей. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. — 292 с. — 26.00 грн.
 1549. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 33 : Серія "Економічна" / гол. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 260 с. — 25.00 грн.
 1550. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип.9 : Серія "Гуманітарні науки" / голов. ред. С. Д. Гелей. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. — 291 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 1551. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 12 : Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 152 с. — 23.00 грн.
 1552. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 34 : Серія економічна / ЛКА ; голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 354 с. — 45.00 грн.
 1553. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 35 : Серія економічна / голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 482 с. — 60.00 грн.
 1554. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 36 : Серія економічна / голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 486 с. — 70.00 грн.
 1555. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 37 : Серія економічна / ред.: Г. І. Башнянин, Ю. А. Дайновський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 194 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 29.00 грн.
 1556. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 38 : Серія економічна / ред.: Г. І. Башнянин, Ю. А. Дайновський. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 341 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1557. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : ювіл. зб. на пошану Степана Гелея. Вип.10 : Серія "Гуманітарні науки" / МОНМС України, Укоопспілка, ЛКА ; ред.: І. М. Копич, В. К. Баран. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. — 638 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 95.00 грн.
 1558. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 39 : Серія економічна / ред.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2012. — 167 с. — 25.00 грн.
 1559. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук праць. Вип. 11 : Серія "Гуманітарні науки" / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 342 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1560. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 13 : Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 114 с. — 30.00 грн.
 1561. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 40 : Серія "Економічна" / ред.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, О. Д. Вовчак. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 162 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 24.00 грн.
 1562. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 41 : Серія "Економічна" / ред.: Г. І. Башнянин, В. В. Апопій, Т. Г. Васильців. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 118 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 20.00 грн.
 1563. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 42 : Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 240 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 45.00 грн.
 1564. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 43 : Серія Економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2013. — 154 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1565. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук праць. Вип. 12 : Серія "Гуманітарні науки" / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 290 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 49.00 грн.
 1566. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 14 : Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 178 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1567. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 44 : Серія Економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 176 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 35.00 грн.
 1568. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 45 : Серія Економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 164 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 27.00 грн.
 1569. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 46 : Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2014. — 294 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 65.00 грн.
 1570. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук праць. Вип. 13 : Серія "Гуманітарні науки" / ред. С. Д. Гелей [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 236 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1571. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 : Серія товарознавча / ред. Б. Д. Семак [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 126 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 31.00 грн.
 1572. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 47 : Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 92 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 23.00 грн.
 1573. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 49 : Серія економічна / ред. Г. І. Башнянин [та ін.]. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2015. — 278 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1574. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 16 : Серія товарознавча / голов. ред. Б. Д. Семак. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. — 150 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 1575. Вісник Львівської комерційної академії [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 50 : Серія економічна / голов. ред. Г. І. Башнянин. — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2016. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 1576. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 21 / МОН України. ARS LONGA VITA BREVIS ; ред.: А. Бокотей, В. П. Бадяк, О. Боднар. — Львів : ЛНАМ, 2010. — 424 с. : фотогр. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0236-4832 : 50.00 грн.
 1577. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст] : бібліогр. покажч. 1990-2010 роки / МОНМС України ; наук. ред. В. Бадяк. — Львів : ЛНАМ, 2011. — 116 с. : іл. кольор. — ISBN 0236-4832 : 15.00 грн.
 1578. Вісник Львівської національної академії мистецтв [Текст]. Вип. 23 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; голова ред. колегії А. Бокотей. — Львів : ЛНАМ, 2012. — 473 с. : іл., [36] арк. іл. — (0236-4832). — 45.00 грн.
 1579. Вісник Любачівщини [Текст]. Вип. 21 / Львів. сусп.-культурне т-во "Любачівщина" ; ред., упоряд. Н. Козій. — Львів : [б.в.], 2014. — 103 с. — ISBN 978-966-322-360-5 : 18.00 грн.
 1580. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 381 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Задорожний. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 116 с. — (0321-0499). — 5.00 грн.
 1581. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 398 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. І. Мотика. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 152 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1582. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 403 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1583. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 404 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. М. Теплюх. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 176 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1584. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №8. № 405 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. — 332 с. — 10.00 грн.
 1585. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 406 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. — 250 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 5.00 грн.
 1586. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 407 : Прикладна математика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. М. І. Худий. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 280 с. : формули. — (0321-0499). — 7.00 грн.
 1587. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 408 : Держава та армія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2000. — 199 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 4.00 грн.
 1588. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 409 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. М. І. Стасюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.00 грн.
 1589. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 410 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 387 с. — (0321-0499). — 10.00 грн.
 1590. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 412 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.00 грн.
 1591. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 413 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1592. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 414 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2000. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1593. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 415 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. І. Мотика. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 252 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1594. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 416 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 380 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.40 грн.
 1595. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №9. № 417 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. — 556 с. — 25.00 грн.
 1596. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 418 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 192 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1597. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Задорожний. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 140 с. — (0321-0499). — 5.00 грн.
 1598. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 420 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.00 грн.
 1599. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 421 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 248 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1600. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 422 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.40 грн., 5.45 грн.
 1601. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 423 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.80 грн.
 1602. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 424 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 376 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 15.05 грн.
 1603. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 425 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 384 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 15.40 грн.
 1604. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 426 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 232 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.30 грн.
 1605. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 427 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 152 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.10 грн.
 1606. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 428 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 268 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.70 грн.
 1607. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 429 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 224 с. — (0321-0499). — 9.00 грн.
 1608. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 430 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.10 грн.
 1609. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 431 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. — 167 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.70 грн.
 1610. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 432 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. М. Теплюх. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 160 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.40 грн.
 1611. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 433 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 282 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.12 грн., 11.20 грн.
 1612. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 434 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. М. Палаш. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.04 грн., 5.08 грн.
 1613. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 435 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.80 грн.
 1614. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №10. № 436 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. — 564 с. — 22.52 грн.
 1615. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 437 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2001. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.72 грн.
 1616. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 438 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2001. — 184 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 7.32 грн.
 1617. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 440 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 284 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.28 грн.
 1618. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 441 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. М. А. Саницький. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 200 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.96 грн.
 1619. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 442 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 160 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.36 грн.
 1620. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 276 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.04 грн.
 1621. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 444 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. І. Мотика. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.88 грн.
 1622. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 445 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.28 грн.
 1623. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 446 : Логістика / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 428 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 17.08 грн.
 1624. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 447 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 192 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.60 грн.
 1625. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 448 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 364 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 14.52 грн.
 1626. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 449 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 220 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.76 грн.
 1627. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 216 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.56 грн.
 1628. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 451 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 4.76 грн.
 1629. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 452 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 320 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.72 грн.
 1630. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 453 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 554 с. — (0321-0499). — 22.12 грн.
 1631. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 454 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 80 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.16 грн.
 1632. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 455 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 224 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.92 грн.
 1633. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 456 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. М. Палаш. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 124 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.92 грн.
 1634. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №11. № 457 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. — 408 с. — 16.28 грн.
 1635. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] = Journal of Lviv polytechnic national university : зб. наук. праць. № 458 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 296 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.80 грн.
 1636. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 459 : Електроніка / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 208 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.28 грн.
 1637. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 460 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 200 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.00 грн.
 1638. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 461 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 296 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.80 грн.
 1639. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 462 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. М. А. Саницький. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 164 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.52 грн.
 1640. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 463 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 120 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.76 грн.
 1641. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 464 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. — 360 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 14.36 грн.
 1642. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 465 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ф. С. Бацевич . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 140 с. — (0321-0499). — 5.60 грн.
 1643. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №12. № 466 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2002. — 360 с. — 14.36 грн.
 1644. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 467 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.16 грн.
 1645. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 468 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.16 грн.
 1646. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 469 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 540 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 21.56 грн.
 1647. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 470 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 200 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.96 грн.
 1648. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 471 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.32 грн.
 1649. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 472 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 564 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 22.52 грн.
 1650. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 473 : Філософські науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. П. Лисий. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.72 грн.
 1651. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 474 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. — 123 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 4.92 грн.
 1652. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 475 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.16 грн.
 1653. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 476 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 156 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.20 грн.
 1654. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 477 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 256 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.20 грн.
 1655. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №13. № 478 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. — 244 с. — 9.72 грн.
 1656. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 479 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 236 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.40 грн.
 1657. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 480 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 156 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.20 грн.
 1658. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 481 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 166 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.48 грн.
 1659. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 482 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 176 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1660. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 483 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 100 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.96 грн.
 1661. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 484 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 416 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 16.60 грн.
 1662. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 485 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 256 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.20 грн.
 1663. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 486 : Архітектура. Архітектура як відображення ідеології / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 364 с. — (0321-0499). — 14.52 грн.
 1664. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 487 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 228 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.08 грн.
 1665. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 488 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 364 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 14.48 грн.
 1666. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 489 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. — 336 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 13.40 грн.
 1667. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 490 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 158 с. — (0321-0499). — 6.24 грн.
 1668. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 491 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 92 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 3.65 грн.
 1669. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 492 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.00 грн.
 1670. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 493 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. — 319 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 12.76 грн.
 1671. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №14. № 494 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2003. — 328 с. — 13.10 грн.
 1672. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 496 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003. — 272 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.00 грн.
 1673. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 495 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 187 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.50 грн.
 1674. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 497 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 164 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.55 грн.
 1675. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 498 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 156 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.30 грн.
 1676. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 499 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 364 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 14.55 грн.
 1677. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 500 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 176 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1678. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 501 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.35 грн.
 1679. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 502 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. — 148 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.20 грн.
 1680. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 503 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 196 с. — (0321-0499). — 7.80 грн.
 1681. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 504 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.00 грн.
 1682. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 505 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 480 с. — (0321-0499). — 28.74 грн.
 1683. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 506 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 296 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 17.70 грн.
 1684. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 507 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.70 грн.
 1685. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 508 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 320 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 19.14 грн.
 1686. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 509 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.50 грн.
 1687. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 510 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.20 грн.
 1688. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 511 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 124 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.28 грн.
 1689. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 512 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.10 грн.
 1690. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 513 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 216 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.90 грн.
 1691. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 514 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.82 грн.
 1692. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 515 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.28 грн.
 1693. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 516 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 204 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.12 грн.
 1694. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №15. № 517 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. — 260 с. — 15.54 грн.
 1695. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 518 : Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Каленюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 116 с. : іл. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці розд. — 6.84 грн.
 1696. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 519 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. — 352 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 21.06 грн.
 1697. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 520 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. М. А. Саницький. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 220 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.68 грн., 8.76 грн.
 1698. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 521 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2004. — 234 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 9.32 грн.
 1699. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 522 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 208 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.28 грн.
 1700. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 523 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2004. — 160 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.32 грн.
 1701. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 524 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ф. С. Бацевич . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 112 с. — (0321-0499). — 4.40 грн.
 1702. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 525 : Філософські науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.58 грн.
 1703. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 526 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 684 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.98 грн.
 1704. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №16. № 527 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 188 с. — 7.48 грн.
 1705. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 528 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 160 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.36 грн.
 1706. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 529 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 272 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.84 грн.
 1707. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 530 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.80 грн.
 1708. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 531 : Архітектура. Архітектура і туристичний бізнес / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 176 с. — (0321-0499). — 7.00 грн.
 1709. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 532 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 186 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.40 грн.
 1710. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 533 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 232 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.24 грн.
 1711. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 534 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 188 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.48 грн.
 1712. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 535 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 128 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.04 грн.
 1713. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 536 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 280 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.16 грн.
 1714. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 537 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 172 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.00 грн.
 1715. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 538 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 120 с. — (0321-0499). — 4.76 грн.
 1716. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 539 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 123 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.92 грн.
 1717. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 540 : Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Каленюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 110 с. : формули, іл. — Бібліогр. в кінці розд. — 4.40 грн.
 1718. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 541 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 164 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.48 грн.
 1719. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 542 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.16 грн.
 1720. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 543 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 216 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 8.60 грн.
 1721. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 544 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 188 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.44 грн.
 1722. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 545 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 195 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.84 грн.
 1723. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 546 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 168 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.68 грн.
 1724. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №15. № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 352 с. — 14.04 грн.
 1725. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 548 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005. — 164 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.56 грн.
 1726. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 549 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 12.00 грн.
 1727. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 571 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 316 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 15.00 грн.
 1728. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 572 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2005. — 208 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 10.00 грн.
 1729. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 550 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.20 грн.
 1730. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 551 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.12 грн.
 1731. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 552 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 476 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 28.50 грн.
 1732. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 553 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 344 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 20.58 грн.
 1733. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 554 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 324 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 16.00 грн., 19.32 грн.
 1734. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 555 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. — 156 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 9.50 грн.
 1735. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 103 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.50 грн.
 1736. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 557 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.00 грн.
 1737. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 558 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.50 грн.
 1738. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 559 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 312 с. — (0321-0499). — 12.44 грн.
 1739. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 120 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 4.76 грн.
 1740. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 561 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 72 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.00 грн.
 1741. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 562 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 115 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1742. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 563 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 220 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 13.02 грн.
 1743. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 564 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 116 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.00 грн.
 1744. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 565 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. — 288 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 18.00 грн.
 1745. Вісник національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 566 : Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Калинюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 104 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 6.50 грн.
 1746. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. — 388 с. — 16.00 грн.
 1747. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 568 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 376 с. — (0321-0499). — 18.00 грн.
 1748. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 569 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Я. С. Буджак. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 176 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.00 грн.
 1749. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 570 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. — 192 с. — 9.00 грн.
 1750. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 573 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2006. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.00 грн.
 1751. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №19. № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2006. — 160 с. — 12.00 грн.
 1752. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 574 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.00 грн.
 1753. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 484 с. — 20.00 грн.
 1754. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 508 с. — 21.00 грн.
 1755. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 578 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 116 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.00 грн.
 1756. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 579 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 648 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1757. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 580 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 528 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 29.50 грн.
 1758. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 581 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 112 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 8.00 грн.
 1759. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 582 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 267 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.68 грн.
 1760. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 583 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.60 грн.
 1761. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 584 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 188 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 7.52 грн.
 1762. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 585 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 196 с. — (0321-0499). — 11.76 грн.
 1763. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 586 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ф. С. Бацевич . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 140 с. — (0321-0499). — 5.60 грн.
 1764. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 587 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 5.60 грн.
 1765. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 588 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.48 грн.
 1766. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 589 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 236 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 13.98 грн.
 1767. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 424 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 25.44 грн.
 1768. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 591 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 7.92 грн.
 1769. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 592 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.00 грн.
 1770. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 593 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 110 с. — (0321-0499). — 6.60 грн.
 1771. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 594 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 512 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 45.99 грн.
 1772. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 595 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 6.50 грн.
 1773. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 596 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.70 грн.
 1774. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 597 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.80 грн.
 1775. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 598 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 216 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 12.80 грн.
 1776. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №20. № 599 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 280 с. — 19.53 грн.
 1777. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 600 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 583 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 34.90 грн., 40.81 грн.
 1778. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 601 : Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Каленюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 100 с. : іл. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці розд. — 8.82 грн.
 1779. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 602 : Теорія і практика будівництва / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 215 с. — 12.80 грн.
 1780. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 603 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 9.00 грн.
 1781. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 604 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 260 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 15.54 грн.
 1782. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №19. № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Спец. вип. присвяч. 10-річчю ін-ту підприємництва тп перспективних технологій при НУ "Львівська Політехніка". — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 232 с. — 13.75 грн.
 1783. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №21. № 606 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2007. — 28.50 грн.
 1784. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 607 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 124 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.98 грн.
 1785. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 608 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 172 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 15.39 грн.
 1786. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 412 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 33.20 грн.
 1787. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 610 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 268 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 21.35 грн.
 1788. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 611 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 216 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 19.35 грн.
 1789. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 612 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 232 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 18.50 грн.
 1790. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 613 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 192 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 15.30 грн.
 1791. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 614 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.79 грн.
 1792. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 615 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 203 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 18.18 грн.
 1793. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 616 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 15.90 грн.
 1794. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 617 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 192 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 15.30 грн.
 1795. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 618 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 212 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 18.99 грн.
 1796. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 619 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 192 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 17.20 грн.
 1797. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 620 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 308 с. — (0321-0499). — 24.55 грн.
 1798. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 621 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 260 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 23.00 грн.
 1799. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 622 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 16.11 грн.
 1800. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 623 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 340 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.50 грн.
 1801. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №21. № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 268 с. — 24.00 грн.
 1802. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць . № 625 : Фізико-математичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Каленюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 96 с. : іл. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці розд. — 9.00 грн.
 1803. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 626 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 134 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 12.00 грн.
 1804. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 627 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 230 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 20.00 грн.
 1805. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 628 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 708 с. — ISBN 0321-0499 : 63.00 грн.
 1806. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 629 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 192 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 17.20 грн.
 1807. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 630 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.80 грн.
 1808. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 631 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 228 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 20.00 грн.
 1809. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 632 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 244 с. — (0321-0499). — 21.00 грн.
 1810. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 633 : Логістика / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008. — 916 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 82.35 грн., 83.00 грн.
 1811. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 634 : Держава та армія / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 192 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 15.00 грн.
 1812. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць №23. № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2008. — 276 с. — 20.00 грн.
 1813. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 636 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 144 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 13.00 грн.
 1814. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 637 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 116 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 11.90 грн.
 1815. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 638 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 288 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 26.00 грн.
 1816. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 639 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 252 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 24.00 грн.
 1817. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 640 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 456 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 41.00 грн.
 1818. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 641 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 88 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 10.00 грн.
 1819. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 642 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 90 с. — ISBN 0321-0499 : 8.00 грн.
 1820. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 643 : Фізико-математичні науки / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 119 с. — ISBN 0321-0499 : 11.00 грн.
 1821. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 644 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 336 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1822. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 645 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 268 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 24.00 грн.
 1823. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 646 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 228 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 20.00 грн.
 1824. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 652 с. — 60.00 грн.
 1825. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 648 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 152 с. — (0321-0499). — 14.00 грн.
 1826. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 649 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 348 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 31.00 грн.
 1827. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 650 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2009. — 280 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1828. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 651 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 248 с. — ISBN 0321-0499 : 22.00 грн.
 1829. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 652 : Держава та армія / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 184 с. — ISBN 0321-0499 : 17.00 грн.
 1830. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 653 : Інформаційні системи та мережі / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 264 с. — ISBN 0321-0499 : 24.00 грн.
 1831. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 654 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 304 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 27.00 грн.
 1832. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 655 : Теорія і практика будівництва / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 331 с. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1833. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук.-приклад. праць. № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 564 с. : a-табл. — ISBN 0321-0499 : 51.00 грн.
 1834. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 658 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 152 с. : рис. — ISBN 0321-0499 : 23.00 грн.
 1835. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 659 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 188 с. : рис. — ISBN 0321-0499 : 24.00 грн.
 1836. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 660 : Фізико-математичні науки / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2009. — 102 с. — ISBN 0321-0499 : 9.00 грн.
 1837. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 661 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 144 с. — ISBN 0321-0499 : 15.00 грн.
 1838. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 662 : Теорія і практика будівництва / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 368 с. : рис. — ISBN 0321-0499 : 37.00 грн.
 1839. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 663 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 300 с. : іл. — ISBN 0321-0499 : 27.00 грн.
 1840. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 664 : Теорія і практика будівництва / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 408 с. : рис. — ISBN 0321-0499 : 37.00 грн.
 1841. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 665 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 17.00 грн.
 1842. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 666 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 103 с. : схеми. — ISBN 0321-0499 : 9.00 грн.
 1843. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 667 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 463 с. : іл., схеми. — ISBN 0321-0499 : 40.00 грн.
 1844. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 668 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 475 с. — ISBN 0321-0499 : 43.00 грн.
 1845. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 669 : Логістика / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відпов. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 344 с. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1846. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 670 : Держава та армія / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 212 с. — ISBN 0321-0499 : 19.00 грн.
 1847. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 671 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 147 с. : схеми. — ISBN 0321-0499 : 14.00 грн.
 1848. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 672 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 379 с. : табл., іл., схеми. — ISBN 0321-0499 : 34.00 грн.
 1849. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 673 : Інформаційні системи та мережі / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 395 с. : табл. — ISBN 0321-0499 : 35.00 грн.
 1850. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 674 : Архітектура / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 415 с. : іл. — ISBN 0321-0499 : 38.00 грн.
 1851. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 675 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 203 с. — ISBN 0321-0499 : 18.00 грн.
 1852. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 676 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 133 с. — ISBN 0321-0499 : 12.00 грн.
 1853. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 677 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 160 с. — ISBN 0321-0499 : 14.00 грн.
 1854. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 678 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 120 с. — ISBN 0321-0499 : 11.00 грн.
 1855. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 679 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 115 с. — ISBN 0321-0499 : 11.00 грн.
 1856. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 680 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 244 с. — ISBN 0321-0499 : 22.00 грн.
 1857. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 681 : Електроніка / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 211 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 19.00 грн.
 1858. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 323 с. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1859. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 683 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 383 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 57.00 грн.
 1860. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 684 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 355 с. — ISBN 0321-0499 : 32.00 грн.
 1861. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 685 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 200 с. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1862. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 686 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 304 с. : рис., табл. — 45.00 грн.
 1863. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 687 : Фізико-математичні науки / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 193 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 29.00 грн.
 1864. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 688 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 235 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 35.00 грн.
 1865. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 689 : Інформаційні системи та мережі / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 359 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 54.00 грн.
 1866. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 690 : Логістика / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 779 с. — ISBN 0321-0499 : 100.00 грн.
 1867. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. — 415 с. — ISBN 0321-0499 : 62.00 грн.
 1868. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 692 : Філософські науки / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 127 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 20.00 грн.
 1869. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст]. № 693 : Держава та армія / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 275 с. — ISBN 0321-0499 : 42.00 грн.
 1870. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 694 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 435 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 65.00 грн.
 1871. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 696 : Фізико-математичні науки / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. П. І. Каленюк [та ін.]. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 150 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 22.00 грн.
 1872. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 697 : Теорія і практика будівництва / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 271 с. — ISBN 0321-0499 : 50.00 грн.
 1873. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 698 : Проблеми економіки та управління / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп.ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 340 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1874. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 699 : Інформаційні системи та мережі / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 387 с. — ISBN 0321-0499 : 58.00 грн.
 1875. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 700 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 483 с. — ISBN 0321-0499 : 72.00 грн.
 1876. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 701 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 119 с. — ISBN 0321-0499 : 18.00 грн.
 1877. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 702 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 107 с. — ISBN 0321-0499 : 20.00 грн.
 1878. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 703 : Інформатизація вищого навчального закладу / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 99 с. — ISBN 0321-0499 : 15.00 грн.
 1879. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 704 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 179 с. — ISBN 0321-0499 : 27.00 грн.
 1880. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 705 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 263 с. — ISBN 0321-0499 : 39.00 грн.
 1881. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 706 : Логістика / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 244 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 36.00 грн.
 1882. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 707 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 131 с. — ISBN 0321-0499 : 20.00 грн.
 1883. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 708 : Електроніка / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 203 с. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1884. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 709 : Проблеми української термінологоії / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 139 с. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1885. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 710 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 295 с. — ISBN 0321-0499 : 44.00 грн.
 1886. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 711 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 175 с. — ISBN 0321-0499 : 26.00 грн.
 1887. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 712 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 171 с. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1888. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 713 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 223 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 33.00 грн.
 1889. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 563 с. — ISBN 0321-0499 : 84.00 грн.
 1890. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 715 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 376 с. — ISBN 0321-0499 : 65.00 грн.
 1891. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Б. С. Черкес. № 716 : Архітектура : Ландшафт дахів історичного центру міста: проблеми збереження і регенерації. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 339 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 65.00 грн.
 1892. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 717 : Комп'ютерні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 211 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 32.00 грн.
 1893. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 719 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2011. — 315 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 48.00 грн.
 1894. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 733 : Проблеми української термінологоії / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Полюга. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 264 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 50.00 грн.
 1895. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 721 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 323 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 50.00 грн.
 1896. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 722 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 415 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 62.00 грн.
 1897. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 723 : Філософські науки / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 143 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1898. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 724 : Держава та армія / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012. — 263 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 39.00 грн.
 1899. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 725 : Проблеми економіки та управління / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 415 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 60.00 грн.
 1900. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 484 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 73.00 грн.
 1901. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 479 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 70.00 грн.
 1902. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 728 : Архітектура / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 276 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 50.00 грн.
 1903. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 729 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 123 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 20.00 грн.
 1904. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 730 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 140 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 35.00 грн.
 1905. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 731 : Інформатизація вищого навчального закладу / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 96 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1906. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 732 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 408 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 70.00 грн.
 1907. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 734 : Електроніка / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Д. М. Заячук. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 196 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 40.00 грн.
 1908. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 735 : Логістика / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 251 с. — ISBN 0321-0499 : 45.00 грн.
 1909. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 736 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 160 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 35.00 грн.
 1910. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 737 : Теорія і практика будівництва / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 312 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 47.00 грн.
 1911. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 738 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 276 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 40.00 грн.
 1912. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 739 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 404 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 45.00 грн.
 1913. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 740 : Фізико-математичні науки / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп.ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 112 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 30.00 грн.
 1914. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 741 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України. НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 280 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 55.00 грн.
 1915. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 742 : Теорія і практика будівництва / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 268 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 58.00 грн.
 1916. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 743 : Інформаційні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 232 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 45.00 грн.
 1917. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 744 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 324 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 64.00 грн.
 1918. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 745 : Комп'ютерні системи та мережі / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 204 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 40.00 грн.
 1919. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 746 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 236 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 50.00 грн.
 1920. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 747 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 152 с. — 27.00 грн.
 1921. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН МС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 362 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1922. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 749 : Логістика / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 564 с. — ISBN 0321-0499 : 84.00 грн., 85.00 грн.
 1923. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 750 : Філософські науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 112 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 25.00 грн.
 1924. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 751 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 410 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 60.00 грн.
 1925. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 752 : Держава та армія / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. С. В. Терський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 228 с. — ISBN 0321-0499 : 35.00 грн.
 1926. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 753 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 168 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1927. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 754 : Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 244 с. — 44.00 грн.
 1928. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 755 : Теорія і практика будівництва / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 480 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1929. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 756 : Теорія і практика будівництва / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 400 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1930. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 757 : Архітектура / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 448 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 70.00 грн.
 1931. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 758 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 208 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 40.00 грн.
 1932. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 759 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 128 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 25.00 грн.
 1933. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 760 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. — 115 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1934. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 476 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 1935. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 763 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Лозин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 152 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 27.00 грн.
 1936. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 764 : Електроніка / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. С. Б. Убізський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 160 с. : рис. — 30.00 грн.
 1937. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 765 : Проблеми української термінологоії / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. І. Дуцяк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 153 с. — Бібліогр. в кінці ст. — 27.00 грн.
 1938. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 766 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 212 с. : табл., рис. — 40.00 грн.
 1939. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 396 с. : табл. — 70.00 грн.
 1940. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 768 : Фізико-математичні науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 132 с. : формули. — 25.00 грн.
 1941. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 474 с. : табл. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 69.00 грн.
 1942. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 770 : Інформаційні системи та мережі / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 196 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 39.00 грн.
 1943. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 771 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 384 с. — Бібліогр. в кінці ст. — ISBN 0321-0499 : 70.00 грн.
 1944. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 772 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 224 с. : рис. — 40.00 грн.
 1945. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 773 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 37.00 грн.
 1946. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 774 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. В. Б. Дудикевич. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 28.00 грн.
 1947. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 775 : Інформатизація вищого навчального закладу / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2013. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 23.00 грн.
 1948. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 460 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 67.00 грн.
 1949. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 777 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / ред. М. В. Лобур ; ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 124 с. — (0321-0499). — 27.00 грн.
 1950. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 778 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. — 384 с. : табл. — (0321-0499). — 65.00 грн.
 1951. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 782 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 219 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 44.00 грн.
 1952. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 801 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 240 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 1953. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 779 : Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 236 с. — (0321-0499). — 40.00 грн.
 1954. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 780 : Філософські науки / МОН України; НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. В. Л. Петрушенко . — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. — 116 с. — (0321-0499). — 23.00 грн.
 1955. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 781 : Теорія і практика будівництва / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 235 с. — (0321-0499). — 40.00 грн.
 1956. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 783 : Інформаційні системи та мережі / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 544 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1957. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 784 : Держава та армія / МОНМС України, НУ "Львівська Політехніка" ; відп. ред. Л. Є. Дещинський. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. — 287 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1958. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОНМС України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 131 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1959. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 786 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. — 99 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 25.00 грн.
 1960. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Й. Й. Ятчишин. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 480 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 76.00 грн.
 1961. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 788 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 111 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 23.00 грн.
 1962. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 789 : Логістика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1963. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 135 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 27.00 грн.
 1964. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 791 : Проблеми української термінологоії / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. І. Дуцяк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 183 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 37.00 грн.
 1965. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 792 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 84 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 20.00 грн.
 1966. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 793 : Архітектура / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Б. С. Черкес. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 261 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1967. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 794 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 343 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 69.00 грн.
 1968. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 795 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Є. П. Пістун. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 76 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 19.00 грн.
 1969. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 796 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 255 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 43.00 грн.
 1970. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 797 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 477 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 96.00 грн.
 1971. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 798 : Електроніка / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. С. Б. Убізський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 136 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 25.00 грн.
 1972. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 799 : Проблеми економіки та управління / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Й. М. Петрович. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 208 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 35.00 грн.
 1973. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 800 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 288 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 45.00 грн.
 1974. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 802 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України, НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. А. Й. Наконечний. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 104 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 19.00 грн.
 1975. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 96 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 20.00 грн.
 1976. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 804 : Фізико-математичні науки / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. П. І. Каленюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 188 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1977. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 805 : Інформаційні системи та мережі / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 463 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 70.00 грн.
 1978. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 806 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 316 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1979. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 807 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 256 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 45.00 грн.
 1980. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 808 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України , НУ "Львівська політехніка" ; ред. М. В. Лобур. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 104 с. — (0321-0499). — 20.00 грн.
 1981. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 810 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. Л. Ортинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 252 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 1982. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 811 : Логістика / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; ред. Є. В. Крикавський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. — 456 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 1983. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 824 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 468 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 93.00 грн.
 1984. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 813 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 380 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 76.00 грн.
 1985. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 827 : Юридичні науки / ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 304 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 75.00 грн.
 1986. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 812 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 480 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 96.00 грн.
 1987. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 814 : Інформаційні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 544 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 109.00 грн.
 1988. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 815 : Проблеми економіки та управління / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 280 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 56.00 грн.
 1989. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 816 : Архітектура / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 296 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 59.00 грн.
 1990. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 817 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 112 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 1991. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 818 : Радіоелектроніка та телекомунікації / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; відп. ред. Б. А. Мандзій. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 260 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 1992. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України , НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. О. Є. Кузьмін. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 476 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 90.00 грн.
 1993. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 820 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 124 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 1994. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 821 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України, НУ "Львівська Політехніка ; відп. ред. А. Й. Наконечний. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 148 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 37.00 грн.
 1995. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 822 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 108 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 1996. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 823 : Теорія і практика будівництва / ред. З. Я. Бліхарський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 360 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 100.00 грн.
 1997. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 825 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 364 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 90.00 грн.
 1998. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 826 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 432 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 107.00 грн.
 1999. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 828 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / МОН України , НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 92 с. — (0321-0499). — 35.00 грн.
 2000. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 829 : Інформаційні системи та мережі / ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 416 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 105.00 грн.
 2001. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 180 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 2002. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / ред. Д. В. Федасюк. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 100 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 2003. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 832 : Інформаційні системи та мережі / ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 408 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 110.00 грн.
 2004. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 833 : Логістика / МОН України ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 176 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 55.00 грн.
 2005. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 834 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відп. ред. О. Ю. Лозинський. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 104 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 30.00 грн.
 2006. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 835 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 332 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 2007. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 836 : Архітектура / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 248 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 2008. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 850 : Юридичні науки / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 580 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 150.00 грн.
 2009. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 845 : Юридичні науки / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 568 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 150.00 грн.
 2010. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 837 : Юридичні науки / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 532 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 130.00 грн.
 2011. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 838 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай ; відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 228 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 2012. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 839 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай ; відп. ред. З. А. Стоцько. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 88 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 40.00 грн.
 2013. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 840 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 140 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 2014. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 841 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай ; відп. ред. В. Й. Скорохода. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 488 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 120.00 грн.
 2015. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 842 : Проблеми української термінологоії / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 182 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 50.00 грн.
 2016. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 843 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай ; відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 372 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 90.00 грн.
 2017. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 844 : Теорія і практика будівництва / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 368 с. — (0321-0499). — 95.00 грн.
 2018. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 846 : Логістика / МОН України, НУ "Львівська Політехніка" ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 224 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 60.00 грн.
 2019. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 847 : Проблеми економіки та управління / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 280 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 100.00 грн.
 2020. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 852 : Автоматика, вимірювання та керування / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 184 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 2021. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 853 : Інформатизація вищого навчального закладу / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 132 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 80.00 грн.
 2022. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 854 : Інформаційні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. В. В. Пасічник. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 356 с. — (2524-065Х). — Бібліогр. в кінці ст. — 200.00 грн.
 2023. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 857 : Комп'ютерні системи та мережі / МОН України, НУ "Львівська політехніка" ; ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 128 с. — (2524-065Х). — Бібліогр. в кінці ст. — 100.00 грн.
 2024. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. праць. № 862 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / МОН України ; голов. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 348 с. — (0321-0499). — Бібліогр. в кінці ст. — 150.00 грн.
 2025. Вісник рятівної археології (Acta archaeologiae conservativae) [Текст] = Journal of rescue archaeology. Вип. 2 / НАН України, НДЦ "Рятівна археологічна служба" ; відп. ред. Р. В. Терпиловський. — Львів : Астролябія, 2016. — 202 с. : іл. — ISBN 978-617-664-114-8 : 70.00 грн.
 2026. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 3 / Львівське т-во "Тернопільщина" ; відп. за вип.: В. Кубів, М. Павлишин. — Львів : друк : Глобус, 2002. — 64 с. — 15.00 грн.
 2027. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип.4 / В. Г. Кубів ; ред. І. Лубкович ; Львів. т-во "Тернопільщина". — Львів : ЗУКЦ, 2003. — 96 с. : фотогр. — 3.00 грн., 3.08 грн.
 2028. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 5-6 / Львівське міське т-во "Тернопільщина" ; відп. за вип., ред. Р. Баран. — Львів : друк : ЗУКЦ, 2005. — 198 с. — 30.00 грн.
 2029. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 7 : Ювілейний випуск / Львів. товариство "Тернопільщина" ; відп. за випуск С. Шаршаткіна. — Львів : Вільна Україна, 2010. — 103 с. : фотогр. — 15.00 грн.
 2030. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 8-9 / Львівське міське т-во "Тернопільщина" ; ред. Я. Любенко. — Львів : Авіум, 2011. — 291 с. — 44.00 грн.
 2031. Вісник товариства "Тернопільщина" [Текст]. Вип. 10-11 / Львів. міське т-во "Тернопільщина" ; ред. Я. Любенко. — Львів : Тріада плюс, 2014. — 216 с. — 35.00 грн.
 2032. Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 2(8) червень 2010 / ред. Т. С. Смовженко. — Київ : УБС НБУ, 2010. — 252 с. — (Сучасна наукова економічна думка). — 22.00 грн., 23.00 грн.
 2033. Вісник університету банківської справи Національного банку України [Текст] : зб. наук. праць. № 1(10) 2011 / голов. р